TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual"

Transkript

1 TXA100 Konfigurationsverktyg 04/2016 6LE001478D

2 1. INTRODUKTION SYFTE MED DOKUMENTET... 4 ÖVERSIKT AV KNX-PROJEKTEN ALLMÄN PRESENTATION KONFIGURATION OCH HANTERING AV KNX-PROJEKTEN PRESENTATION AV KONFIGURATIONSVERKTYGET TXA Sammansättning av paketet Allmän vy Konfigurationsservern Uppdatering av konfigurationsserverns programvaruversion Automatisk drift/router Tekniska specifikationer PROJEKT INSTALLATION AV MASKINVARA Kabelansluten Ethernet-anslutning WiFi Ethernet-anslutning DRIFTSÄTTNING AV PROGRAMVARAN Installation av uppstartaren Tillämpning med Ethernet trådbunden anslutning Driftsättning med WIFI-anslutning Byt namn på WIFI-routern (SSID) FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN MINA PROJEKT SKAPA NYTT PROJEKT IMPORTERA DATA Från en surfplatta eller en smarttelefon Från en dator ÖPPNA ETT PROJEKT REDIGERA ETT PROJEKT SÖKA PRODUKTER ANALYSERA PROJEKTET FÖR ATT HITTA DESSA PRODUKTER Nytt projekt Befintlig installation DEFINIERA BOSTADENS STRUKTUR INSTÄLLNING AV PRODUKTER/KANALER STÄLLA IN PRODUKTER Allmän funktion Funktionsparametrar Produktunderhåll Sortera och filtrera produkter INSTÄLLNING AV KANALER Inställning enligt kanal Sortera och filtrera enligt kanaler LOKALISERING Igångsättning i läget "Lokalisering" Stoppa Lokaliseringsläget" VISUALISERING MEDDELANDEN SKAPA LÄNKAR SKAPA LÄNKEN MELLAN PRODUKTERNA TA BORT LÄNKEN MELLAN PRODUKTERNA DEFINIERA EN AUTOMATISK LÄNK Automatisk länk i produkterna Automatisk länk via parameter INSTALLATIONSLEDNING

3 8.1 AVLÄS INSTALLATIONEN FABRIKSÅTERSTÄLLNING Fabriksåterställning (av projektet) Fabriksåterställning av okända TP produkter Fabriksåterställning av okända RF-produkter NEDLADDNING EXPORTERA SÄKERHETSKOPIERA projekt Exportera PROJEKT till Domovea YTTERLIGARE FUNKTIONER I MENYERNA ONLINE/OFFLINE KONFIGURATION MENYN INSTÄLLNINGAR Profilhantering KONFIGURERA servern Tema Om FUNKTIONER I PROJEKTET Importera projekttx Hantera ett radioprojekt Ersätta en produkt Duplicering av en produkt Scenfunktion TILLÄGGSPRODUKTER PRODUKTLISTA Trådbundna produkter Modulära produkter Radioprodukter Andra produkter ENKELRIKTADE RADIOPRODUKTER TVÅVÄGS RADIOPRODUKTER MED BATTERI MEDIEKOPPLARENS UTVÄXLING FUNKTION MED EN KNX-KLOCKA DRIFT MED SKYMNINGSOMKOPPLARE DRIFT MED TERMOSTAT DRIFT MED EN TX450-DISPLAY DRIFT MED EN ENERGIHANTERARE FUNKTION FÖR INSTÄLLBARA INGÅNGAR KOPPLING TILL LARMGRÄNSSNITTET KONTAKTER MED RADIOINGÅNGARNAS HUBB

4 1. INTRODUKTION 1.1 SYFTE MED DOKUMENTET Beskrivningarna i denna handbok är avsedda att låta installatören bekanta sig med konfigurationsverktyget som tillhandahålls av Hager. Procedurerna i den här bruksanvisningen är avsedda att hjälpa installatören, under installationen, med konfigurationen av KNX-systemet med hjälp av konfigurationsverktyget. Beteckning och referensprodukter: - TXA100: Konfigurationsverktyg - TJA665: Konfigurationsserver 1.2 ÖVERSIKT AV KNX-PROJEKTEN Ett KNX-projekt är en elektrisk installation där produkterna kommunicerar trådbundet eller via en trådlös buss för att skicka eller ta emot kommandon. Ett KNX-projekt har olika typer av produkter som kan klassificeras: - Enligt anslutningen till KNX-bussen: o Fasta produkter: de är anslutna till KNX busskabeln som uppfyller KNX-specifikationerna. o Radioprodukter: de är anslutna till bussen genom en radiolänk som stämmer överens med KNXradiospecifikationer. Radiokommunikationen kan vara: a) Enkelriktad: produkterna är endast sändare. b) Dubbelriktad: produkter är både sändare och mottagare. - Beroende på deras funktion i projektet o Ingångsprodukter: de ger kommandon (knappar, strömbrytare, närvarodetektor, etc.). En insatsvara kan ha flera ingångskanaler: tryckknappar med flera knappar, etc. o Utgångsprodukter: de tar emot kommandon och aktiverar de anslutna programmen (belysning, jalusier, etc.). En utgångsprodukt kan ha flera utgångskanaler: utgångsmodul för belysning med sex kanaler för att styra sex belysningskretsar, etc. o Systemprodukter: de är nödvändiga för driften av projektet: bussmatning, trådbundna mediekopplare/radiobuss, etc. 4

5 Ett KNX-projekt kan vara: - Bara radio: alla produkter (enkelriktade eller dubbelriktade) i projektet kommunicerar via radiovågor. - Helt kabelansluten: alla produkter i projektet kommunicerar genom KNXkabeln - Blandat: projektet omfattar både radio- och trådanslutna produkter: I et blandat projekt är det nödvändigt att installera en mediekopplare. Mediernas koppling gör det möjligt att kommunicera med varandra trådbundna produkter och radioprodukter. 5

6 2. ALLMÄN PRESENTATION 2.1 KONFIGURATION OCH HANTERING AV KNX-PROJEKTEN I ett KNX-projekt, efter att ha monterat och anslutit alla produkter som projektet består av, ska du gå till dess konfiguration. Denna konfiguration görs med ett verktyg: TXA100. En konfiguration av ett KNX-projekt innebär: - En identifiering och lokalisering av de olika produkterna i projektet: tryckknappar, ljusutgångsmoduler, etc. - En tilldelning av en funktion till varje post, exempelvis en tryckknapp: slå på ljuset, höj upp jalusi, sätta på värmekomforten, etc. - Att skapa länkar mellan in- och utgångar för att definiera vilken (-a) ingång (-ar) som kontrollerar utgångarna. Det är alltså möjligt att definiera en ingång som styr flera utgångar och utföra gruppkommandon eller scenkommandon. Konfigurationen måste sedan sparas som en fil (som heter projektfil) i ett externt minne som en USB-enhet eller dator. 2.2 PRESENTATION AV KONFIGURATIONSVERKTYGET TXA SAMMANSÄTTNING AV PAKETET Leverans i en låda som omfattar: -en TJA665 konfigurationsserver -en strömförsörjning TXA114 - Buss KNX och 24 V= - en WiFi-router -en RJ45 Ethernet-anslutningskabel 6

7 2.2.2 ALLMÄN VY Konfigurationsverktyget innehåller: - En konfigurationsserver: Konfigurationsservern är en CPU med programmet för att konfigurera systemet. Den har en KNX-anslutning och en Ethernet-anslutning. - En WiFi-router: WIFI-routern möjliggör kopplingen mellan konfigurationsservern och användargränssnitten (PC, surfplattor, smartphones osv.). - En KNX-matningsbuss och 24 V =: Strömförsörjningen ger en spänning på 24 V = för konfigurationsservern och 30 V för KNX-bussen vid behov. Nedanstående diagram visar hårdvaruarkitekturen för en installation med konfigurationsverktyget: Systemet bygger på två olika nätverk: - KNX-nätverk (kabel, radio eller blandad) som alla KNX-sensorer, ställdon, strömbrytare, etc. är installerade i, - Ethernet IP-nätverk där alla kunder är anslutna till LAN (Local Area Network): PC, pekskärmar, handdatorer etc. 7

8 2.2.3 KONFIGURATIONSSERVERN TJA665 är en KNX server för konfiguration av KNX-produkten i läget Easy. Det gör det möjligt att konfigurera alla Hager och Berker märkesvaror och integrera läget Easy. Produkten ansluts: å ena sidan till KNX-bussen genom anslutningen ; å andra sidan till det lokala IP-nätet genom en av de två Ethernet-portarna eller. Produkten är utrustad med ett konfigurationsprogram för KNX-produkter. Denna programvara fungerar tillsammans med webbläsarna på surfplattor, smartphones och datorer. OS kompatibilitet: ios 8, Android 4.4, Windows 8.1 Webbläsare: IE11, Chrome 35, Firefox 37. 8

9 Följande tabell sammanfattar innebörden av varje lysdiod LED-funktion Referensly sdiod LED-färg Beskrivning Ström Av Produkt ej strömsatt Grönt blinkande sken Fast grönt sken Rött blinkande sken Fast rött sken Produktstartfasen Produkt igångsatt Produkten försörjs med gångreserv OS laddningsfel KNX Av Produkten försörjs med gångreserv Ethernet 1 och 2 Grönt blinkande sken Fast grönt sken Fast rött sken Ansluten till KNX-bussen - trafikbuss Ansluten till KNX-bussen - ingen trafikbuss Ingen anslutning till KNX-bussen och Av Inget nätverk (eller fungerar på gångreserv) Grönt blinkande sken Fast grönt sken Fast rött sken Rött blinkande sken Ingen upptäckt DHCP-server, som arbetar på IP reservadress Detekterat nätverk och IP-adress tilldelad IP-adresskonflikt Inväntar IP-adresstilldelning Portal Av Ingen anslutning till Hagerportalen Busspänning finns Grönt blinkande sken Fast grönt sken Försöker ansluta till Hagerportalen Logga in till Hagerportalen som etablerats Fast rött sken Hagerportalen är otillgänglig eller anslutning avvisas Fast rött sken Kontrollera busspänningen genom att trycka kort på BP. Belysningen av den röda lysdioden indikerar närvaron av KNX-bussen. 9

10 2.2.4 UPPDATERING AV KONFIGURATIONSSERVERNS PROGRAMVARUVERSION Anmärk: Före första användningen är det absolut nödvändigt att genomföra en uppdatering av konfigurationsserverns programvaruversion. Uppdateringen sker på 2 sätt: - Automatisk Anslut konfigurationsverktyget på internetlådan. Nätverksanslutningen och fjärrserveranslutningen används för att uppdatera och det sker automatiskt (se kapitel för konfiguration av den automatiska uppdateringen). - Manuellt Uppdateringsfilen finns på Hagers hemsida. För att uppdatera konfigurationsserverns programvaruversion: o o o Ta ett tomt USB-minne. Kopiera uppdateringsfilen på USB-minnet, Sätt in USB-minnet i en USB-port på konfigurationsservern. Lysdioden OK blinkar i ungefär en minut och lyser sedan med ett fast sken. o Ta bort USB-minnet. Servern är uppdaterad med den nya programvaruversionen. 10

11 2.2.5 AUTOMATISK DRIFT/ROUTER Brytaren används för att välja driftläge för Ethernetnätverket. Omställare Ethernet-portarnas beteende SEL COM Ethernet-port 1 Ethernet-port 2 Hagerportal KNX-buss Automatiskt Online Detta är det normala driftläget när konfigurationsservern är ansluten till en extern router. De 2 portarna är utbytbara och konfigurerbara i DHCP eller fast IP. - Som DHCP-klient (fabriksinställt läge), väntar TJA665 på en IP-adress från en DHCP-server som är ansluten till nätverket (router). Om ingen adress har tilldelats efter 40 sekunder, tar TJA665 automatiskt reservadressen: I fast IP-adress, tar konfigurationsservern omedelbart hänsyn till inställningarna på fliken Server konfiguration - Internet" i konfiguratorns inställningsmeny: IP-adressen för gränssnittet Nätmask Standard Gateway-adress Varning: Även i fallet med IP-adresskonflikt i nätverket (annan utrustning använder redan den definierade IPadressen), växlar inte modulen automatiskt till reservadressen. Ansluten Ansluten offline Detta läge är ett reservläge där de två portarna är utbytbara. De konfigureras sedan automatiskt som en DHCP-klient. - Om ingen IP-adress tilldelas av en DHCP-server efter 40 sekunders väntan, tar konfigurationsservern automatiskt reservadressen Frånkopplad Frånkopplad Router Online Ska användas när en dator är ansluten direkt till konfigurationsservern. Det här läget aktiverar den inbyggda DHCP-servermodulen. De 2 portarna är utbytbara och konfigureras med följande parametrar: - IP-adressen för gränssnittet: Nätmask: Adress för default gateway: Ansluten Ansluten offline Detta läge är ett reservläge. De 2 portarna är utbytbara och konfigureras i DHCP-klient. - Om ingen IP-adress tilldelas av en DHCP-server efter 40 sekunders väntan, tar det virtuella gränssnittet för konfigurationsservermodulen automatiskt reservadressen Frånkopplad Frånkopplad 11

12 2.2.6 TEKNISKA SPECIFIKATIONER KNX-matning KNX-buss TBTS 30 V = Mycket låg extern säkerhetsspänning Förbrukningen i busslinjen 10 ma - 30 V = Förbrukningen i hjälpmatningen 200 ma max V = Förbrukning Typisk/Vila på KNX-bussen Förbrukning Typisk/Vila i 24 V Ethernet och USB ej ansluten Maximal avledning (24 V utgång) Förbrukning PoE Tid som datum och tid sparas Ethernet kommunikationsnät Bussanslutning Kraftförsörjningskontakt Ethernet nätuttag/ip Funktionstemperatur i Lagringstemperatur i Totalmått USB2-gränssnitt 2 Installationsläge Drifthöjd Föroreningsgrad 2 Överspänning Skyddsfaktorer (kapsel) (kapsel under vristbit) Slaghållfasthet Överspänningskategori 24 V DC strömförsörjning via TBTS Hager TGA200 eller TXA114 eller via PoE 8 ma 100 ma 5W 50 ma Minst 1 år 2 x 100/1000 BaseT 0,6-0,8 mm² 0,75-2,5 mm² 2 x RJ45 0 C -> + 45 C - 20 C -> 70 C 6 x 17,5 mm DIN-skena <2 000 m 4 kv IP20 IP30 Standarder SS-EN , SS-EN , SS-EN , IEE at, USB 2.0, Handbook KNX 2.1 IK04 III 12

13 3. PROJEKT För att ställa in ett KNX-projekt ska projektet anslutas till konfigurationsverktyget. - Anslut konfigurationsverktyget till KNX-bussen och IP-nätverket vid behov (se kapitel 3.1). Välj en plats i mitten av bostaden så att WiFi räckvidd är tillräcklig. - Slå på konfigurationsverktyget - Anslut konfigurationsservern med hjälp av ett användargränssnitt (PC, surfplattor, smartphones osv.) (se kapitel 3.2). - Kontrollera att konfigurationsverktygets program är uppdaterat (se kapitel 2.2.4). Konfigureringsverktyget är nu redo för inställning av projektet. 3.1 INSTALLATION AV MASKINVARA KABELANSLUTEN ETHERNET-ANSLUTNING Kopplingsschema ETHERNET KNX 13

14 Använd nätverkskabeln för att ansluta Ethernet-porten på datorn till RJ45-kontakt. Placera den vertikala brytaren A på TJA665 i läget on-line och den horisontella brytaren B som fi nns under etiketthållaren i läget "PC". Anslut väskan till anordningens KNX-buss via kontakten Anslut strömkabeln till vägguttaget och spänningssätt väskan genom att trycka på brytaren : LED-lamporna OK, C1 och C2 på enheten TXA114 lyser med fast grönt ljus När LED-lamporna OK, och på TJA665 lyser med fast grönt ljus, går det att ansluta till anordningen 14

15 3.1.2 WIFI ETHERNET-ANSLUTNING Kopplingsschema WIFI ETHERNET KNX Anslut nätverkskabeln mellan LAN-porten på Wi-Figränssnittet och RJ45-uttaget Anslut Wi-Fi-gränssnittet till strömuttaget. Placera den vertikala brytaren A på TJA665 i läget on-line och den horisontella brytaren B som fi nns under etiketthållaren i läget "auto". Anslut väskan till anordningens KNX-buss via kontakten 15

16 Anslut strömkabeln till vägguttaget och spänningssätt väskan genom att trycka på brytaren : LEDlamporna OK, C1 och C2 på enheten TXA114 lyser med fast grönt ljus. Kontrollera att Wi-Fi-gränssnittet är i routerläge. När LED-lamporna OK, och på TJA665 lyser med fast grönt ljus, går det att ansluta till anordningen 16

17 3.2 DRIFTSÄTTNING AV PROGRAMVARAN INSTALLATION AV UPPSTARTAREN Uppstartaren är ett program för att välja och snabbt starta konfigurationsverktyget. Detta program är tillgängligt för ios, Android och Windows. IOS - Gå till Apple Store - Sök efter programmet Easy - Välj och installera programmet Easy En ikon Easy visas på skrivbordet Android - Gå till Play store - Sök efter programmet Easy - Välj och installera programmet Easy En ikon Easy visas på skrivbordet 17

18 Windows - Hämta installationsprogrammet Easy (på webbplatsen). - Installera programmet Easy. En ikon Easy visas på skrivbordet Anmärk: Programinstallationen Easy är inte obligatorisk. Anslutningen till konfigurationsservern kan göras med en webbläsare (se kapitel ) TILLÄMPNING MED ETHERNET TRÅDBUNDEN ANSLUTNING - Öppna programmet Easy Ett urvalsfönster för konfigurationsservrarna visas: - Välj konfigurationsverktygets server (TXA100) - Bekräfta ditt val Ett fönster visas på skärmen (se kapitel 3.3). 18

19 3.2.3 DRIFTSÄTTNING MED WIFI-ANSLUTNING För IOS - På din ipad eller iphone, gå till menyn för WiFi inställningar. - Välj konfigurationsverktygets WiFi-router. Anmärk: Om du vill ändra SSID för den trådlösa routerns adress, se kapitel Öppna programmet Easy Ett urvalsfönster för konfigurationsservrarna visas: - Välj konfigurationsverktygets server (TXA100) - Bekräfta ditt val Ett fönster visas på skärmen (se kapitel 3.3). 19

20 För Android - På din smartphone eller surfplatta, gå till menyn för WiFi inställningar. - Välj konfigurationsverktygets WiFi-router. Anmärk: Om du vill ändra SSID för den trådlösa routerns adress, se kapitel Öppna programmet Easy Ett urvalsfönster för konfigurationsservrarna visas: - Välj konfigurationsverktygets server (TXA100) - Bekräfta ditt val Ett fönster visas på skärmen (se kapitel 3.3). 20

21 För Windows - Klicka på ikonen WiFi på skrivbordet i Windows (längst ned till höger) - Välj konfigurationsverktygets WiFi-router. Anmärk: Om du vill ändra SSID för den trådlösa routerns adress, se kapitel Klicka på Anslut för att bekräfta. - Öppna programmet Easy Ett urvalsfönster för konfigurationsservrarna visas: - Välj konfigurationsverktygets server (TXA100) - Bekräfta ditt val Ett fönster visas på skärmen (se kapitel 3.3). 21

22 Med en webbläsare Programinstallationen Easy är inte obligatorisk. Anslutningen till konfigurationsservern kan göras med en webbläsare (Operativsystemets kompatibilitet : ios 8, Android 4.4, Windows Navigatorns kompatibilitet: IE11, Chrome 35, Firefox 37). För att hitta IP-adressen för konfigurationsservern: - Starta webbläsaren - Skriv in IP-adressen för att ansluta till WiFi-routern (vanligen eller ) för att hitta IP-adressen för konfigurationsservern. - Hitta IP-adressen för konfigurationsservern - Skriv in IP-adressen för konfigurationsservern. Ett fönster visas på skärmen (se kapitel 3.3) BYT NAMN PÅ WIFI-ROUTERN (SSID) Som standard harden trådlösa routern alltid samma SSID-namn. Om flera trådlösa routrar är belägna inom samma radioräckvidd, måste varje router ha ett speciellt SSID-namn. Om du vill ändra SSID, följ stegen nedan: - Starta webbläsaren - Ange IP-adressen för att gå till WiFi-routerns inställning (vanligtvis eller ) - Gå till rubriken WIRELESS eller WIFI - Ange det nya SSID-namnet på ditt val - Spara konfigurationen. Därefter måste du återansluta din smartphone, surfplatta eller dator med det nya SSID-namnet. För ytterligare information, se bruksanvisningen för WiFi-routern. 22

23 3.3 FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN När du har valt server och vid den första användningen, visas följande skärm: Denna procedur görs vid första uppstart för att ställa in konfigurationservern enligt din profil. - Klicka på för att visa de språk som erbjuds. - Välj det språk som används i menyerna för konfigurationsservern. 23

24 - - Acceptera villkoren i licensen. - Klicka på nästa. Som standard motsvarar servernamnet produktens handelsreferens som kompletteras med en unik fabriksinställd beteckning. Om du vill ändra namnet på servern, fyll i fältet för detta ändamål. - Klicka på nästa. 24

25 - Denna profil motsvarar konfigurationsverktygets ägare. Den kommer att användas vid generering av konfigurationsdokument som skall överlämnas till ägaren av den konfigurerade projektet. - Fyll i installatörsprofilen. - Klicka på Avsluta. Ett fönster Konfiguration avslutad visas. Din väska fungerar nu. - Klicka på OK för att stänga fönstret. Anmärk: Dessa modifikationer kan också göras senare i inställningsmenyn. 25

26 Installationsfönstret visas: Detta är standard startsida för framtida anslutningar. 26

27 4. MINA PROJEKT I det här avsnittet kan du skapa ett nytt projekt, välja ett befintligt projekt eller importera en säkerhetskopia för ett projekt. Du kan lagra upp till 10 projekt (eller projekt) i konfigurationsservern. Anmärk: Det är viktigt att du har det elektriska kopplingsschemat till hands för att identifiera ledningarna för utgångsprodukterna. 4.1 SKAPA NYTT PROJEKT - Klicka på Ny så visas en rullgardinsmeny. - Klicka på Skapa nytt projekt. 27

28 Denna profil motsvarar bostadsägarens. Den kommer att användas vid generering av konfigurationsdokument som skall överlämnas till ägaren av den konfigurerade projektet. - Fyll i information som är nödvändig för att skapa ett projekt. - Klicka på Skapa för att slutföra skapandet. Projektet som skapats visas i konfigurationsservern. - Klicka på för att lägga till en promemoria om uppgifterna som ska utföras. I promemorian kan du ange några kommentarer angående projektet. 28

29 Till exempel är det möjligt att mata in en promemoria med datum för detekteringen av produkter eller datum när länkarna genomförandes. Ett fönster Promemorior öppnas. - Beskriv de återstående uppgifter som skall utföras för påminnelse. - Klicka på Lägg till. När den extra uppgiften har lagts till, finns sammanfattningen av uppgiften i den undre delen med datum och tid för inmatningen. - Klicka på Stäng. I installationsvyn räknas antalet promemorior. 29

30 4.2 IMPORTERA DATA Från ett projekts exportfil, kan du importera den befintliga installationen. Olika typer av import är möjliga: - Gamla projekt TXA100 som ska återanvändas eller kompletteras - Anläggning utförd med ett TX100-verktyg. Denna import kan göras från en surfplatta eller smartphone genom att ansluta en USB-enhet till konfigurationsservern eller från en PC FRÅN EN SURFPLATTA ELLER EN SMARTTELEFON - Sätt i USB-enheten som innehåller inställningarnas säkerhetskopia till en USB-port på konfigurationsservern. - Klicka på Ny för att visa en listruta. - Klicka på Importera projekt. 30

31 Ett fönster "Importera projekt" visas: En lista över inställningarnas säkerhetskopia visas: - Välj inställningens säkerhetskopia som du vill importera. Anmärk: Installationen som ska importeras är i formatet ".txa" (fil TXA100) eller ".txh" (fil TX100). - När du har valt filen klickar du på Importera. - Efter importen, ta ut USB-enheten FRÅN EN DATOR - Klicka på Ny för att visa en listruta. - Klicka på Importera projekt. 31

32 Ett fönster "Importera projekt" visas: - Klicka på Bläddra för att välja installationsfilen som ska importeras. Ett fönster visas: - Välj önskad installationsfil och klicka på Öppna. Anmärk: Installationen som ska importeras är i formatet ".txa" (fil TXA100) eller ".txh" (fil TX100). När du har valt filen klickar du på Importera. 32

33 4.3 ÖPPNA ETT PROJEKT Flera projekt kan lagras i konfigurationsservern. - Välj ett projekt och klicka på de önskade flikarna: Öppna : Installationsinställningarna kan nås på denna nivå. Detta gör att du kan visa, konfigurera och ändra ett projekt. Redigera: Informationen om projektet kan ändras på denna nivå. Denna profil motsvarar bostadsägarens. Den kommer att användas vid generering av konfigurationsdokument som skall överlämnas till ägaren av den konfigurerade projektet. Radera: Sparningen av projektets konfiguration tas bort ur konfigurationsserverns internminne. Anmärk: Du kan lagra upp till 10 projekt (eller projekt) i konfigurationsservern. Det är viktigt att regelbundet säkerhetskopiera projekt på en extern backup (se kapitel ) 33

34 4.4 REDIGERA ETT PROJEKT Informationen om projektet kan ändras på denna nivå. Denna profil motsvarar bostadsägarens. Den kommer att användas vid generering av konfigurationsdokument som skall överlämnas till ägaren av den konfigurerade projektet. Om du vill ändra ett befintligt projekt, klicka på Redigera. Ett fönster "Ändra projekt" öppnas: - Ändra önskade fält. - Bekräftaför att spara uppgifterna. 34

35 5. SÖKA PRODUKTER I det här avsnittet kommer alla produkter som är anslutna till KNX-systemet att listas och identifieras av konfigurationsverktyget. 5.1 ANALYSERA PROJEKTET FÖR ATT HITTA DESSA PRODUKTER Det finns 2 metoder för att söka produkter: - I ett nytt projekt: ett fönster för att skanna produkter visas eftersom ingen produkt finns i projektet. - I ett befintligt projekt: för att skanna de produkter som lagts till i projektet NYTT PROJEKT - Klicka på Starta sökningen för att söka efter de olika produkterna i ett projekt. Följande fönster visas: Konfigurationsverktyget söker efter olika produkter. Konfigurationsverktyget har hittat olika produkter. Sökningen sker i in- och utgångar som associeratsmed produkten. 35

36 Fönstret visar ett antal produkter som detekterats och tillhörande antal ingångar och utgångar. I slutet av sökningen visar konfigurationsverktyg listan över produkter som har hittats. 36

37 5.1.2 BEFINTLIG INSTALLATION - Klicka på knappen Produkter. - Klicka på Starta sökningen för att söka efter produkterna som lagts till i projektet. Följande fönster visas: Fönstret visar ett antal nya produkter som detekterats med röd färg och tillhörande antal ingångar och utgångar. Då installation har upptäckts, klickar du på Avsluta. Anmärk: Endast produkter med fabriksinställning kan upptäckas. För en produkt som redan fanns i ett tidigare projekt krävs en fabriksåterställning av produkten. 37

38 5.2 DEFINIERA BOSTADENS STRUKTUR Strukturen på bostaden används för att konfigurera de olika rummen i projektet. Detta steg kommer sedan att påverka en produkt eller en sökväg till ett rum för en ergonomisk vy. Dessa uppdrag kommer också att exporteras till domovea eller de kommer att upprepas. En standardstruktur föreslås men den kan modifieras efter behov. - Klicka på fliken Platser för att visa arkitekturen. Knappen Lägg till gör att man kan skapa en ny enhet. - Välj den nivå eller tillägget där så krävs. Denna nivå bestämmer tillsatsen av en våning, ett rum eller en del av ett rum. Det är möjligt att ställa in maximalt 4 nivåer. 38

39 - Klicka på Lägg till så visas ett fönster Lägg till en ny plats : - Lägg till namnet på det nya rummet och klicka på Skapa. Knappen Redigera för att ändra namnet på ett rum som redan skapats. - Klicka på Redigera. Fönstret "Redigera en plats" visas: - Byt namn på rummet och klicka på Ändra. Knappen Ta bort gör att man kan ta bort ett rum. 39

40 - Välj den del du vill radera. - Klicka på Ta bort. Ett fönster Ta bort en plats" visas: - Klicka på Ja för att bekräfta raderingen. 40

41 6. INSTÄLLNING AV PRODUKTER/KANALER I det här avsnittet kan du ställa in olika produkter och kanaler. 6.1 STÄLLA IN PRODUKTER ALLMÄN FUNKTION - Klicka på fliken Produkter för att visa förteckning över produkter för projektet. - Klicka på den önskade produkten för att ställa in olika parametrar. Följande fönster visas: I det här fönstret finns: - till vänster på flikarna: Produkt: innehåller information om produkten 41

42 Inställningar: anger hur produkten fungerar Åtgärder: gör det möjligt att utföra specifika åtgärder på produkten (Omstart, Fabriksåterställning osv.) - till högerfinns listan över utgångarna som är associerade till produkten. - Klicka på på fliken Produkt för att definiera produktinformationen. Namn: namnet på den valda produkten kan ändras. Användning: för att definiera produktens användning (belysning, fönsterlucka, markis osv). 42

43 Plats: Klicka på för att välja platsen där produkten är fysiskt placerad baserad på den tidigare definierade strukturen. Elektrisk kontrollpunkt : Namnge den elektriska identifieringen i enlighet med kopplingsschemat. Detta fält innehåller standardnamnet på produkten under detekteringen. Det kan ändras för att matcha installationens kopplingsschema. Produkterna : Klicka på "Produkter" för att visa produktinformation. 43

44 6.1.2 FUNKTIONSPARAMETRAR Detta avsnitt definierar produktens funktion i sin helhet. De tillgängliga inställningarna beror på produktfamiljen och är mer eller mindre talrika. Den detaljerade definitionen av parametrarna för varje produkt beskrivs i dokumentationen avseende de berörda produkterna. Nedan följer ett exempel på en utgångsprodukt för att definiera användningen av utgångskanalerna. - Klicka på fliken Parametrar för att definiera de olika användningarna av produktkanalerna. - Klicka på för att ställa in funktionen: Binar Markis 44

45 Enligt den definierade användningen (belysning eller komponent) på fliken "Inställningar", en ikon som symboliserar den valda användning, visas vid varje utgång PRODUKTUNDERHÅLL I det här avsnittet kan du utföra specifika åtgärder på produkten. Det gör det möjligt att agera individuellt på varje produkt för att utföra olika uppgifter såsom: - Produktens omstart - Fabriksåterställning - Ersättning - Duplicering - Nerladdning - Radering av länkar 45

46 - Klicka på fliken Åtgärder för att välja olika åtgärder. Produktens omstart: Möjliggör ett fjärrstyrt stopp/start för produkten. Ladda ner: Används för att åter ladda ner produktens inställningar endast Ersättning: för att ersätta en produkt med en annan av samma typ. Denna funktion används oftast för att ersätta en defekt produkt med en ny produkt utan att behöva upprepa hela installationen (se kapitel 9.4.3). Duplicera: gör att man kan kopiera inställningarna för en produkt med en annan med samma referens. Denna funktion används oftast för att duplicera en produkt med en ny produkt utan att behöva upprepa hela installationen (se kapitel 9.4.4). Fabriksåterställning: används för att ladda standardinställningarna (fabriksinställning) och ta bort produkten från projektet. Radera: används för att ta bort produkten från installationen utan att vara uppkopplad till konfigurationsservern. 46

47 6.1.4 SORTERA OCH FILTRERA PRODUKTER Denna funktion gör att du kan sortera produktförteckningen enligt flera kriterier 1 - Klicka på "Produkter" för att visa en lista över produkter som anges i projektet och utföra en sökning. Det finns 2 typer av sökningar: 1:a metoden: sorteringen sker efter texten som anges i sökfältet. Till exempel: Om du skriver ordet markis visas endast produkterna som innehåller ordet markis. 47

48 Det är också möjligt att ange flera ord eller tecken. Vissa nyckelord är redan definierade. - Klicka på för att visa listan över nyckelord 2:a metoden: sökningen sker efter referens Anmärk: De två metoderna kan användas samtidigt. 48

49 - Klicka på Återställ för att ta bort sökningarna. 49

50 6.2 INSTÄLLNING AV KANALER INSTÄLLNING ENLIGT KANAL Inställning enligt kanal gör att du kan ställa in funktionen kanal för produktkanalen. Det finns två metoder för att få tillgång till kanalparametrarna: 1:a metoden: i produktvyn - Klicka på för att öppna kanalparametrarna. Kanalparametrarna visas till höger. 50

51 2:a metoden: i kanalvyn - Klicka på en utgång. Följande fönster visas: Kanalparametrar visas till vänster. 51

52 Exempel på flikinställning: - Klicka på för att välja funktionen Flik och butik" Möjliga val: Markis Markis/persienn - Definiera utgångens driftparametrar - 52

53 Exempel på belysningsparamerarna: - Klicka på för att välja Timertiden" för belysningen. Möjliga val: Ej aktiv, 1 s, 2s, 3s, 5s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 min, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h. - Klicka på för att välja Förvarning med timer" för belysningen. Möjliga val: Inaktiv, 15 s, 30 s, 1 min. 53

54 Exempel på lysdiodernas inställningar på en insatsvara: - Klicka på för att välja "Indikator för tändning Möjliga val: OFF, röd, grön, blå, röd/grön, röd/blå, grön/blå. - Klicka på för att välja "Indikator för släckning Möjliga val: OFF, röd, grön, blå, röd/grön, röd/blå, grön/blå. Anmärk: För varje produkt, se den specifika produktdokumentation. 54

55 6.2.2 SORTERA OCH FILTRERA ENLIGT KANALER Denna funktion gör att du kan sortera förteckningen över ingångar och/eller listan med utgångar enligt flera kriterier. - Klicka på fliken "Kanaler" för att visa en lista över kanaler som anges i projektet och utföra en sökning. Det finns 3 typer av sökningar: 1:a metoden: Sorteringen sker efter texten som anges i sökfältet Till exempel: Om du skriver in ordet markis visas endast de ingångar och utgångar som är förknippade med ordet markis 55

56 Anmärk: Ingångarna visas också därför att dessa är inställda som markisstyrning. Det är också möjligt att ange flera ord eller tecken. Vissa nyckelord är redan definierade. 56

57 - Klicka på för att visa listan över nyckelord 2:a metoden: Sorteringen sker efter typen av funktion som ställts in. 3:e metoden: Sorteringen sker efter typen av kanal som används. Anmärk: De tre metoderna kan användas samtidigt. 57

58 - Klicka på Återställ för att ta bort sökningarna. 58

59 6.3 LOKALISERING Identifieringen av produkter och kanaler utförs i läget Lokalisering". Lokaliseringen gör att installatören fysiskt kan identifiera de installerade produkter och kabelanslutna kanaler IGÅNGSÄTTNING I LÄGET "LOKALISERING" En flik "Lokalisering" finns för att identifiera projektets olika produkter. - Klicka på "Lokalisering. Ett fönster Lokaliseringsläge visas med följande meddelande: "Aktivera lokaliseringsläget under 15 minuter". - Klicka på Bekräfta för att växla till lokaliseringsläget i 15 minuter eller Avbryt för att stoppa lokaliseringsläget. 59

60 Fliken Lokalisering ändrar färg för att signalera aktiveringen av lokaliseringsläget Lokalisering av de olika produkterna - När du klickar på produkten blir linjen blå och produktens indikatorer tänds. Anmärk: Om "Lokalisering med fysisk indikering" är aktiverad, kontrolleras utgångarna fysiskt för att styra en glödlampa eller en fönsterlucka till exempel. - När en av tryckknapparna trycks ner för manuell produktstyrningblir linjen blå. Anmärk: Under lokaliseringen är det möjligt att skapa länkar. Emellertid kan funktionstestet endast utföras utan lokalisering". 60

61 Lokalisering av olika kanaler - Klicka på en av utgångarna, linjen blir blå och indikatorn för motsvarande kanal tänds. Anmärk: Om "Lokalisering med fysisk indikering" är aktiverad, kontrolleras utgångarna fysiskt för att styra en glödlampa eller en fönsterlucka till exempel. - När en av tryckknapparna trycks ner för manuell produktstyrningblir linjen blå. Anmärk: Under lokaliseringen är det möjligt att skapa länkar. Emellertid kan funktionstestet endast utföras utan lokalisering". 61

62 Fysisk indikering Den fysiska indikeringen tillåter, vid lokalisering, att utföra vissa åtgärder på produkten för att lättare identifiera den. - Klicka på - Välj önskat lokaliseringsläge. o o Plats med fysisk indikering: Plats utan fysisk indikering: 62

63 Beroende på produkten är den fysiska indikeringen annorlunda. Nedan följer några exempel: Utgångarnas beteende vid lokalisering enligt produkter Produkter Utan fysisk indikering Med fysisk indikering Belysningens utgång (TXA610) - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Utgångsreläer gör att lamporna blinkar vid utgången om de är anslutna. Fönsterluckans utgång (TXA624) Variatorns utgång (TXA663) Tryckknappens ingång (WST312) - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Utgångsreläer gör att alla fönsterluckor som är anslutna höjs och sänks. - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Alla utgångar gör att lampornas ljusstyrka varierar om de är anslutna. - Alla indikatorer för den valda produkten tänds - Den interna summern aktiveras och avger en intermittent ljudsignal. Utgångarnas beteende vid lokalisering enligt kanaler Produkter Utan fysisk indikering Med fysisk indikering Belysningens utgång (TXA610) - Indikatorn för vald utgång tänds - Indikatorn för vald utgång tänds - Utgångsreläet gör att lampan blinkar vid utgången om den är ansluten. Fönsterluckans utgång (TXA624) Variatorns utgång (TXA610) Tryckknappens ingång (WST312) - Indikatorn för vald utgång tänds - Indikatorn för vald utgång tänds - Indikatorn för tryckknappen tänds - Indikatorn för vald utgång tänds - Utgångsreläerna gör att alla fönsterluckor som är anslutna höjs och sänks. - Indikatorn för vald utgång tänds - Utgången varierar lampans ljusstyrka om den är ansluten. - Indikatorn för tryckknappen tänds - Den interna summern aktiveras och avger en intermittent ljudsignal. Varje fysisk indikering beskrivs i dokumentationen för varje produkt. Anmärk: Vissa produkter har inga indikatorer och kan inte lokaliseras förrän den fysiska indikeringen är aktiverad. 63

64 6.3.2 STOPPA LOKALISERINGSLÄGET". Det finns 2 sätt att stoppa Lokaliseringsläget". 1:a metoden: Vänta 15 minuter, ett fönster med följande meddelande: - Klicka på Förnya att stanna kvar i Lokaliseringsläget eller - Klicka på OK för att stoppa lokaliseringen. 2:a metoden: - Klicka på "Lokalisering. Ett fönster Lokaliseringsläge visas med följande meddelande: "Avsluta lokaliseringsläget? " - Klicka på Bekräfta för att avsluta lokaliseringsläget eller - Klicka på Avbryt för att stanna kvar i lokaliseringsläget. 64

65 6.4 VISUALISERING Visualiseringen gör att installatören kan identifiera vilken ingång som har en tillhörande utsignal och omvänt. En flik Visualisering finns i det översta fältet för att aktivera visualiseringen. - Klicka på Visualisering. Ett fönster "Visningsläge" visas. - Klicka på Bekräfta för att växla till visningsläget eller tryck på Avbryt för att stoppa. 65

66 - Klicka på en post för att se en eller flera anslutna utgångar. Utgångarna som styrs av denna ingång visas i blått. För att återgå till normal visning, klicka åter på posten. Omvänt är det också möjligt att välja en utgång för visning av relaterade poster. - Klicka på en utgång för att visa den eller relaterade ingångar Ingångarna som styr denna utgång visas i blått. För att återgå till normal visning, klicka åter på utgången. För att avsluta visningsläget, klickar du igen på Visualisering. 66

67 6.5 MEDDELANDEN Denna funktion gör det möjligt att signalera olika instruktioner till installatören medan han programmerar systemet. Olika typer av meddelanden finns som nedladdningsfel eller en ny version av programvaran för konfigurationsservern. Närvaron av en anmälan anges med symbolen. Exempel 1: Nerladdningsfel av en produkt. Under nerladdningen programmerades inte en produkt i projektet korrekt. En symbol intill den berörda produkten visas. - Klicka på för att visa en lista över meddelanden. 67

68 - Klicka på "Försök att ladda ner denna ändring" för att programmera produkten. Anmärk: Vid nerladdningsfel signalerar konfigurationsverktyget felen. En nedladdning måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft i projektet. Exempel 2: Installera en uppdatering av konfigurationsservern. - Klicka på för att visa en lista över meddelanden. 68

69 - Klicka på "Uppdatering" för att starta installationen av programmet. 69

70 7. SKAPA LÄNKAR 7.1 SKAPA LÄNKEN MELLAN PRODUKTERNA Skapandet av länkar gör att du kan koppla en eller flera ingångar till en eller flera utgångar i ett önskat läge. För att skapa en länk mellan en ingång och en utgång, är det nödvändigt att tilldela en funktion till ingången. - Klicka på fliken Kanaler för att visa listan över tillgängliga in- och utgångar i systemet. - Välj en eller flera ingångar och en eller flera utgångar. Valen markeras med briljans. - Klicka Länk för att ställa in funktionerna. 70

71 Ett fönster "utvalda utgångar" visas: - Klicka på fliken "Välj funktion". Anmärk: När ingångsfunktioner redan tilldelats, visas inte valfönstret. Vi måste ändra funktionen i fastställandet av kanalerna. - Välj en funktion i listrutan. 71

72 Efter valet av de olika funktionerna, klicka på Länk för att bekräfta ditt val. Anmärk: Beroende på typen av funktion som väljs, erbjuder systemet som standard den komplementära funktionen på den andra ingången (ON och OFF eller Höj markisen och Sänk markisen). De anslutna in- och utgångarna representeras av -symbolen. Anmärk: Numret till höger om symbolen anger antalet element som är anslutna till utgången eller ingången. För en ingång, signalerar symbolen att ingången styr 2 utgångar För enutgång, signalerar symbolen att utgången styrs av 2 ingångar. 72

73 7.2 TA BORT LÄNKEN MELLAN PRODUKTERNA För att ta bort länkarna mellan in- och utgångar: - Välj de anslutna in- och utgångarna. - Klicka på Ta bort länken för att radera förhållandet mellan in- och utgångar. En symbol visas tillfälligt på elementen som inte är länkade. 73

74 7.3 DEFINIERA EN AUTOMATISK LÄNK Denna funktion är avsedd att automatiskt skapa länkar i ett urval av inställningar eller om en produkt finns för att underlätta produktkonfigurationen. Den automatiska länkningen görs från fasta gruppadresser som tilldelas direkt efter detekteringen av produkter. Dessa länkar är inte synliga från kanalvyn. Automatisk länk till produkterna: de kan inte ändras genom konfigurationsverktyget. Sändarprodukter Beskrivning Gruppadress Mottagarprodukter Datum 1 30/0/032 Domovea Väderstation Timme 1 30/0/033 Datum och tid 1 30/0/034 Datum 2 30/0/035 Timme 2 30/0/036 Master Slav klocka Rumsregulator Datum och tid 2 30/0/037 Energihanterare Datum 3 30/0/038 Klocka Timme 3 30/0/039 Automatisk temperaturregulator Master Slav Datum och tid 3 30/0/040 Domovea Väderstation Ansökan datum och tid 30/0/041 Master Slav klocka Väderstation Domovea Ljusstyrka 30/0/002 Skymningsrelä Skymningsrelä Tryckknapp med lysdiod Väderstation Dag/natt 30/0/003 Domovea Automatisk temperaturregulator Domovea Väderstation Rumsregulator Utetemperatur 30/0/000 Energihanterare Energihanterare Automatisk temperaturregulator Väderstation Vindhastighet 30/0/001 Domovea 74

75 Automatisk länk via parameter: de kan ändras genom konfigurationsverktyget. Sändarprodukter Beskrivning Gruppadress Mottagarprodukter Position % Fasad 1 30/0/016 Väderstation Väderstation Position lamell % Fasad 1 30/0/017 Position % Fasad 2 30/0/018 Position lamell % Fasad 2 30/0/019 Position % Fasad 3 30/0/020 Position lamell % Fasad 3 30/0/021 Position % Fasad 4 30/0/022 Utgångsmodul Bi-applikation Utgångsmodul fönsterlucka/markis Position lamell % Fasad 4 30/0/023 Vindlarm 1 30/0/008 Domovea Vind larm 2 30/0/009 Vindlarm 3 30/0/010 Regnlarm 30/0/011 Frostlarm 30/0/012 Utgångsmodul Bi-applikation Utgångsmodul fönsterlucka/markis 75

76 7.3.1 AUTOMATISK LÄNK I PRODUKTERNA Datum och tid Denna automatiska länk används av flera produkter. De består av följande objekt: - Objektets datum och klockslag - Objektets tid - Objektets datum Informationen om dessa objekt kan komma från tre olika källor, var och en med sin prioritet: - Domovea-systemet (prioritet 1 - högsta) - Väderstationen (prioritet 2 - medelhög) - En klocka (prioritet 3 - lägsta) Om domovea-systemet finns i projektet kommer datum och referenstid att komma från detta system (prioritet 1). Annars är det väderstationen som kommer att ge datum och referenstid (prioritet 2). Och slutligen, om ingen av dessa produkter finns i projektet, kommer datum och referenstid att tillhandahållas av en klocka (se bilden nedan). LEVERANTÖR KONSUMENT KNX Internet Domovea Datum och tid 1 Master Slav klocka (TX022 / TX023 / TXA022 / TXA023) GPSsignal Väderstation (TXE530 / ) Datum och tid 2 Rumsregulator (TX450 / TX460) Energihanterare (WKT660) Klocka Master Slav (TX022 / TX023 / TXA022 / TXA023) Datum och tid 3 Automatisk temperaturregulator (WUT08 / WUT09 / WHT730 / WHT740 / WKT510 / WKT / ) Anmärk: I slutet av upptäckten, sänder konfigurationsverktyget datum och tid till den förinställda gruppadressen Datum och tid 3, Tid 3 och Datum 3. Således, i slutet av skanningen, uppdateras produkter som kräver tid och datum omedelbart. Ett ansökningssystem (ansökan om datum och tid) har implementerats för att säkerställa automatisk hantering av datum och tid 76

77 Ljusstyrka Denna automatiska koppling används av skymningsreläer. De har en ljusstyrkekanal master och slav. Övervakningssystemet domovea använder också denna länk men bara för slavkanalen. Som standard är produkterna slavar. De blir master så snart en ljussensor är ansluten till produkten. LEVERANTÖR Väderstation (TXE530 / ) Ljusstyrka KNX KONSUMENT Domovea Utegivare Skymningsrelä (TX025 / TXA025) Ljusstyrka Skymningsrelä (TX025 / TXA025) Anmärk: Närvaron av väderstationen innebär att skymningsreläet inte kräver någon sond. En ljussensor är tillräcklig Information dag/natt Denna automatiska länk används av tryckknappar med lysdioder, termostater och övervakningssystemet domovea. De har en kanal för att styra lysdioderna på frontpanelen. KONSUMENT LEVERANTÖR Väderstation (TXE530 / ) Info dag/natt KNX Tryckknapp med lysdiod (WST31x/WST32x/WUT10N/ WUT20N/WYT4xx/ WHT4xx / / / / / x/ x/ x/ x/ x/ x/ x/ x/ x / x/ x/ x/ x/ x) Domovea Automatisk temperaturregulator (WUT08/WUT09/WHT730/ WHT740/WKT510/WKT / ) 77

78 Utetemperatur Denna automatiska länk används av flera produkter. De har en kanal för att visa eller använda utetemperaturen. KONSUMENT LEVERANTÖR KNX Domovea Väderstation (TXE530 / ) Utetemperatur Rumsregulator (TX460/ WYT61x/ WYT62x/TX320/TX502) Utegivare Strömhantering (TXA230A/ TE330/TE331) Utetemperatur Energihanterare (WKT660) Automatisk temperaturregulator (WUT08/WUT09/WHT730/ WHT740/WKT510/WKT / ) Anmärk: Närvaron av väderstationen innebär att energihanteringen inte kräver en sond. Endast en utomhustemperaturgivare är tillräcklig Vindhastighet Denna automatiska anslutning används av domovea övervakningssystem. Den har en kanal för visning av vindhastigheten. LEVERANTÖR KNX KONSUMENT Väderstation (TXE530 / ) Vindhastighet Domovea 78

79 Oväderslarm Denna automatiska anslutning används av domovea övervakningssystem. Det finns kanaler för att visa status: - vindlarm 1, 2 och 3 - regnlarm - frostlarm LEVERANTÖR Vindlarm 1, 2 och 3 KNX KONSUMENT Väderstation (TXE530 / ) Regnlarm Frostlarm Domovea AUTOMATISK LÄNK VIA PARAMETER Solspårning Solspårningen kan aktiveras på en utgångskomponent enligt en parameter hos konfigurationsverktyget. På utgångskomponenten Denna parameter används för att placera fördefinierade gruppadresser för solenergispårning. LEVERANTÖR KNX Position % Fasad 1 Position lamell % Fasad 1 KONSUMENT Väderstation (TXE530 / ) Position % Fasad 2 Position lamell % Fasad 2 Position % Fasad 3 Position lamell % Fasad 3 Utgångsmodul Bi-applikation (TXA604/TXA606/TXA608/ TXA610/TXM616/TXM620/ TXB602/TXB692F) Utgångsmodul fönsterlucka/butik (TXA624 / TXA628 / TXM632) Position % Fasad 4 Position lamell % Fasad 4 79

80 Oväderslarm Väderlarm kan aktiveras på en utgångskomponent enligt en parameter hos konfigurationsverktyget. På utgångskomponenten Denna parameter används för att placera fördefinierade gruppadresser för solenergispårning. KONSUMENT LEVERANTÖR Väderstation (TXE530 / ) Vindlarm 1, 2 och 3 Regnlarm Frostlarm KNX Utgångsmodul Bi-applikation (TXA604/TXA606/TXA608/ TXA610/TXM616/TXM620/ TXB602/TXB692F) Utgångsmodulens fönsterlucka/butik (TXA624/TXA628/TXM632/ TXA223/TXA224/TXA225/ TXA226) 80

81 8. INSTALLATIONSLEDNING - Klicka på Detalj. Namnet på projektet visas. I det här fönstret finns: Kundens information: Namn Adress Telefon E-post Innehållet i projektet: Antalet produkter Antalet ingångar Antalet utgångar Projektets arkiv: Senaste uppdateringen Senaste exporten Senast exporterat till Domovea 2 flikar: Hantera: o Avläs installationen o Fabriksåterställning o Fabriksåterställning av okända TP produkter o Fabriksåterställning av okända RF-produkter o Ladda ner Exportera o Exportera projektet TXA100 o Exportera till Domovea (lokal) o Exportera till Domovea (server) 81

82 - Gruppering efter installationsplats. - Ordna innehållet i olika flikar: Produkter Ingångar, Utgångar. 8.1 AVLÄS INSTALLATIONEN Denna funktion gör det möjligt att läsa av projektets inställningar och länkar från själva projektet. Konfigurationsverktyget kommer att söka efter produkter i projektet, samt länkar mellan olika produkter. - Skapa ett nytt projekt (se kapitel 4.1). - Klicka på fliken Detaljer - Klicka på fliken Hantera - Klicka på Avläs installationen. - Efter avläsningen, klicka på fliken Stäng. Fönstret visar ett antal produkter som detekterats och tillhörande antal ingångar och utgångar. Anmärk: Varaktigheten av inkörningsperioden beror på installationsstorleken. Emellertid är varaktigheten ca 15 minuter för en "standard" installation. 82

83 8.2 FABRIKSÅTERSTÄLLNING Fabriksåterställningen gör att standardinställningarna (fabriksinställningarna) hämtas. Produkten kan återigen identifieras av konfigurationsservern FABRIKSÅTERSTÄLLNING (AV PROJEKTET) Standardinställningarna kommer endast laddas i produkterna som tillhör projektet. - Klicka på fliken Hantera - Klicka på Fabriksåterställning. Ett fönster Fabriksåterställning av installation visas: - Klicka på Ja för att bekräfta. Anmärk: Det är också möjligt att göra en fabriksåterställning enbart av produkten (se kapitel 6.1.3) 83

84 8.2.2 FABRIKSÅTERSTÄLLNING AV OKÄNDA TP PRODUKTER Standardinställningarna kommer endast laddas i trådbundna produkter som inte tillhör projektet. - Klicka på fliken Hantera - Klicka på Fabriksåterställning av okända TP produkter. Ett fönster Fabriksåterställning av okända TP produkter" visas: - Tryck på knappen fysisk adressering av de berörda produkterna. - Klicka på Ja för att bekräfta. 84

85 8.2.3 FABRIKSÅTERSTÄLLNING AV OKÄNDA RF-PRODUKTER Standardinställningarna kommer att laddas endast i radioprodukter som inte hör till projektet. - Klicka på fliken Hantera - Klicka på Fabriksåterställning av okända RF-produkter. Ett fönster Fabriksåterställning av okända RF-produkter" visas: - Tryck på CFG-knappen på radioprodukten ELLER - Gör ett stopp/start på radioprodukten. - Klicka på Ja för att bekräfta. 85

86 8.3 NEDLADDNING Nedladdningen gör att du kan ladda parametrar från installationen under varje produkt. Man återställer på detta sätt konsistensen mellan konfigurationen av projektet och inställningen som lagras i konfigurationsservern. Flera nedladdningsmetoder finns tillgängliga. - Nedladdning av en produkt (se kapitel 6.1.3) - Nedladdning av endast ändringar (se kapitel 9.1) - Nedladdning från ett meddelande (se kapitel 6.5) - Nedladdningen av projektet är klar Denna sista funktion används främst när projektets inställningär felaktig. Den här nedladdningen gör att du kan programmera om alla produkter med den senaste sparade inställningarna. - Klicka på fliken Hantera - Klicka på Ladda ner projektändringarna. Ett fönster Projekt nedladdning" visas: - Klicka på Ja för att bekräfta. Anmärk: Nedladdningen används främst när parameterändringarna gjordes när konfigurationsverktyget inte är anslutet till projektets buss. 86

87 8.4 EXPORTERA SÄKERHETSKOPIERA PROJEKT Systemet som skapats sparas i konfigurationsservern. Exporten av ett projekt gör att man kan spara projektet på olika datamedia. Exporten kan utföras från en surfplatta eller smartphone genom att ansluta ett USB-minne till konfigurationsservern eller från en dator. Från en surfplatta eller en smarttelefon - Sätt in USB-minnet i en USB-port på konfigurationsservern. - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Säkerhetskopiera projekt för att skapa en backup av projektet i.txa. Filnamnet motsvarar programmets namn. - Arkivera säkerhetskopian. För att återställa konfigurationen, se kapitel

88 Från en dator - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Säkerhetskopiera projekt för att skapa en backup av projektet. Ett fönster visas: Standard filnamn är namnet på programmet. - Klicka på Spara. - Arkivera säkerhetskopian. Anmärk: Det är möjligt att filhanteringsfönstret inte visas. I det här fallet genereras en fil direkt med standardnamnet i nedladdningskatalogen i din webbläsare. För att få upp det här fönstret, konsultera inställningen av din webbläsare i nedladdningssektionen. För att återställa konfigurationen, se kapitel

89 8.4.2 EXPORTERA PROJEKT TILL DOMOVEA När inställningen är klar, kan konfigurationen automatiskt överföras till en domovea-server. I detta fall genereras husets samtliga typer av anordningar och arkitektur. Det finns två överföringsmetoder: - Exportera projektet till domovea (lokalt): överföringen av konfigurationen görs med hjälp av en konfigurationsfil som importeras manuellt till domovea. - Exportera projektet till domovea (direkt): överföringen sker direkt när konfigurationsservern och domoveaservern är i samma IP-nätverk. Anmärk: För att överföra en fil måste du ha åtminstone version 3.5 av domovea Exportera projektet till domovea (direkt) Överföringen sker direkt när konfigurationsservern och domovea-servern är i samma IP-nätverk. Konfigurationsserver Direkt överföring via Ethernet Domovea-server - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Exportera projektet till Domovea (direkt) 89

90 Installationsprogrammet innehåller en lista över domovea-servrar i nätverket. - Klicka på Sökning för att uppdatera listan över domovea-servrar - Fråga eller ange domoveaservernamnet manuellt. - Klicka på Exportera för att överföra konfigurationen. Laddningen sker automatiskt. Ett meddelande talar om att exporten genomfördes. - Starta domovea-klienten. Enheterna visas i de exporterade inställningarna. 90

91 Exportera projektet till domovea (lokalt) Överföringen av konfigurationen görs med hjälp av en konfigurationsfil som importeras manuellt till domovea. Konfigurations server Export från en surfplatta eller smartphone Återhämtning av filen på USBenhet Import till konfiguratorn domovea Server domovea Export från PC:n Återhämtning av filen till PC:n - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Exportera projektet till Domovea (lokalt) för att hantera installationsfilen domovea på.ezt. 91

92 Ett fönster visas: Standard filnamn är namnet på programmet. - Klicka på Spara. Anmärk: Det är möjligt att filhanteringsfönstret inte visas. I det här fallet genereras en fil direkt med standardnamnet i nedladdningskatalogen i din webbläsare. För att få upp det här fönstret, konsultera inställningen av din webbläsare i nedladdningssektionen. - Starta domovea-konfiguratorn Domovea-konfigurator (konfigurationsverktyg) 92

93 - Klicka på fliken Allmänt, och sedan på Hantering av uppgifter, därefter Import TXA100. Anmärk: Innan du importerar en konfiguration TXA100 måste du starta om servern domovea (tom inställning). - Välj filen ".ezt" som önskas och klicka på Öppna 93

94 Följande meddelande visas som indikerar en lyckad nedladdning. - Klicka på OK för att starta domovea-konfiguratorn - Starta domovea-klienten. Enheterna visas i de exporterade inställningarna EXPORTERA PROJEKTRAPPORTEN Projektet som skapats sparas på konfigurationsservern. Att exportera projektrapporten ger möjlighet att få ut ett dokument som innehåller all information om projektet. Exporten kan utföras från en surfplatta eller en smarttelefon med hjälp av ett USB-minne som kopplas till konfigurationsservern eller från en dator Från en surfplatta eller en smarttelefon - Sätt USB-enheten i en USB-port på konfigurationsservern. 94

95 - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Exportera projektrapporten Ett fönster visas: - Markera vad rapporten ska innehålla produkter, ingångar, utgångar. - Klicka på Exportera för att sammanställa projektrapporten som.pdf. Filens namn motsvarar applikationens namn. 95

96 Från en dator - Klicka på fliken Exportera - Klicka på Exportera projektrapporten Ett fönster visas: - Markera vad rapporten ska innehålla produkter, ingångar, utgångar. - Klicka på Exportera 96

97 Ett fönster visas: Filens standardnamn motsvarar applikationens namn. - Klicka på Spara. Anmärk: Det kan hända att filhanteringsfönstret inte visas. I föreliggande fall skapas filen direkt med standardnamnet i din webbläsares nedladdningskatalog.. För att detta fönster ska visas, se inställningarna av din webbläsare under rubriken nedladdning Projektrapportens format Projektrapporten kan bestå av olika valfria element. - Markera listorna du önskar ha med 97

98 Rapporten består av: - Försättssidan med olika uppgifter om projektet. - Produktlistan som kan vara sorterad efter plats, användning, referens eller vara osorterad. 98

99 - Listan över ingångar som kan vara sorterad efter plats, funktion, referens eller vara osorterad. - Listan över utgångar som kan vara sorterad efter plats, funktion, referens eller vara osorterad. 99

100 Listan över adresser sorterad efter ingångar och utgångar (om alternativet Detaljer om gruppadresserna har markerats). 100

101 9. YTTERLIGARE FUNKTIONER I MENYERNA 9.1 ONLINE/OFFLINE KONFIGURATION Den här funktionen används när inställningen av projektet inte utförs på plats. När konfigurationsverktyget är "Offline" lagras projektets inställningar men överförs inte till produkterna. - Online: konfigurationsverktyget kommunicerar kontinuerligt med projektet. Nedladdningen görs enligt konfigurationen. Projektet kan testas vid varje steg. - Offline: konfigurationsverktyget kommunicerar inte kontinuerligt med projektet. Den fullständiga nedladdningen är klar i slutet av konfigurationen. Exempel på användning: Vi vill göra inställningar och namngivning av kontorsprodukter. - Anslut konfigurationsverktyget till projektet - Starta konfigurationsverktyget och skapa ett nytt projekt - Starta en produktsökning. När du är klar, skickas och lagras produkterna i systemet. - Klicka på för att övergå till läget offline. Från det ögonblicket lagras alla ändringar av inställningarna i konfigurationsverktyget, men överförs inte till produkterna. 101

102 Symbolen ändrar status för att indikera läget offline och knappen Ladda ner projektändringarna, som gör att du kan styra nerladdningen manuellt,visas. Symbolen anger att parameterändringen inte överförs till produkten. - Klicka på Ladda ner projektändringarna för att sända de nya parametrarna. Anmärk: Om du klickar på till höger om knappen Ladda ner visas en lista med alternativ: - Ångra pågående ändringar: Raderar alla inställningsändringar som inte har laddats ner i projektet. - Markera pågående ändringar: visar alla inställningsändringar som inte har laddats ner i projektet. 102

103 9.2 MENYN INSTÄLLNINGAR I det här avsnittet kan du ställa in konfigurationsservern Klicka på, så visas en rullgardinsmeny: Min profil Inställning av servern Tema Om PROFILHANTERING - Klicka på, sedan på Min profil för att slutföra installatörens profil. 103

104 - Klicka på Spara efter att ha matat in din profil KONFIGURERA SERVERN - Klicka på, sedan Konfigurera servern, så visas fönstret Server konfiguration: Allmän. 104

105 - - Komplettera eller ändra enhetens namn. Denna konfiguration består av flera flikar: o Allmänt o KNX o Nätverk o Lokalisering o Alternativ Allmänt - Klicka på fliken Allmänt för att visa: Serverversion (programvaruversion av programmet), Version av BSP (programversion av moderkortet) Version av JVM (programversion av Java Virtual Machine) 105

106 Genom att ansluta konfigurationsservern via Internet kan du kontrollera och hämta programuppdateringar automatiskt. - I "Uppdaterar", välj uppdateringsläget: o o o Installera uppdateringar automatiskt: Den nya mjukvaran kommer att installeras automatiskt och signaleras med ett meddelande. Kontrollera om det finns några uppdateringar, men installera ej automatiskt: Den nya versionen av programvaran är föremål för validering för installationen. Sök aldrig efter uppdateringar: Konfigurationsservern kontrollerar inte om det finns en ny version av programvaran KNX - Klicka på fliken KNX för att visa: Den fysiska adressen till servern, Status: ansluten eller inte, - Klicka på Anslut eller Koppla ifrån efter behov. - Klicka på Spara för att bekräfta ditt val Nätverk 106

107 - Klicka på fliken Nätverk för att visa: MAC-adressen, IP-adress: automatisk eller manuell, - Klicka på Automatisk eller Manuell enligt behov. DNS-servern: automatisk eller manuell, - Klicka på Automatisk eller Manuell enligt behov. Favorit DNS. Sekundär DNS. o Ange manuell IP-adress: I det här avsnittet kan du ange IP-adressen för konfigurationsservern när den inte tilldelas automatiskt. - Klicka på fältet IP och ange den nya IP-adressen - Klicka på knappen Nätmask under nätet och mata in den nya masken - Klicka på fältet Default gateway och ange den nya IP-adressen o Manuell inmatning av adress för DNS-servern I det här avsnittet kan du ange IP-adressen för DNS-servern när den inte tilldelas automatiskt. - Klicka på fältet Önskad DNS-server och mata in den nya IP-adressen - Klicka på fältet Alternativ DNS-server och ange den nya IP-adressen - Klicka på Spara för att bekräfta ditt val. 107

108 Lokalisering - Klicka på fliken Lokalisering för att visa: Språk: Klicka på för att välja språk i listrutan. Land: Klicka på för att välja land i listrutan. Tidszon: Klicka på för att välja tidszon i listrutan. Synkronisera med en tidsserver: - Klicka på Ja eller Nej enligt behov. Tidsserver: Ja - Skriv in namnet på tidsservern (standard: pool.ntp.org) Nej Datum: - Ange aktuellt datum. Tid: - Ange aktuell tid. Tidsformat: - Klicka på för att välja tidsformat i listrutan. - Klicka på Spara för att bekräfta ditt val. 108

109 Fjärråtkomst Fjärråtkomsten används för att ansluta sig till konfigurationsservern från godtycklig enhet ansluten till internet. - Klicka på fliken Fjärråtkomst. - Klicka på Aktivera fjärråtkomsten. - Ange Användarnamn och Lösenord (som standard Användarnamn: admin och Lösenord: controls) - Kopiera vägen får fjärråtkomst (till exempel: kp45a9nsducfn5fle7v9522d.ngrok.io) Anmärk: Fjärråtkomstvägen är olika för varje konfigurationsserver. - Klicka på Spara för att bekräfta inställningarna. På enheten som är ansluten till internet: - Starta webbläsaren - I adressfältet, ange fjärråtkomstvägen (till exempel: https ://kp45a9nsducfn5fle7v9522d.ngrok.io) - Ange Användarnamn och Lösenord. 109

110 Webbläsaren startar på Projekt-sidan Alternativ - Klicka på fliken Alternativ för åtkomst till konfigurationsserverns funktionsläge: Aktivera en pil för att gå till detaljfönstret: används för att välja visningsläge för åtkomst till detaljvyn. o Aktiv o Inte aktiv 110

111 Aktivera bekräftelse popups: möjliggör visning av ett bekräftelsefönster för en viss manipulation (övergång till lokaliseringsläget till exempel) Aktivera hjälpen för att konfigurera ingångskanalerna (Rocker-funktion): Beroende på typen av funktion som har valts erbjuder systemet som standard den komplementära funktionen på den andra ingången. Aktivera automatisk sökning: gör det möjligt att automatiskt skanna projektet för att upptäcka nya produkter. Period för automatisk sökning: varaktighet mellan 2 automatiska skanningar (10 min. som standard) 111

112 9.2.3 TEMA Denna funktion gör att du kan ändra bakgrundsskärmens tema. - Klicka på, sedan Tema för att ändra programvarans bakgrundsfärg. Val mellan två bakgrundsfärger: Svart eller vitt. 112

113 9.2.4 OM Denna funktion gör att du kan se vilken version av programvaran som finns i konfigurationsservern - Klicka på, sedan Om för att få reda på versionen av programvaran KNX NG. - Klicka på för att stänga fönstret. 113

114 9.3 FUNKTIONER I PROJEKTET IMPORTERA PROJEKTTX100 Detta kapitel beskriver de olika stegen för att återställa konfigurationen av ett projekt utfört med TX100 konfigurationsverktyg. Alla produkter som är kompatibla med TX100 konfigurationsverktyg är även kompatibla med TXA100 konfigurationsverktyget. På TX100: - Gör en säkerhetskopia av projektet - Kopiera denna säkerhetskopia på en USB-enhet ansluten till TX100 Konfigurationsverktyget genererar en fil med tillägget ".txh. På TXA100: Från en exportfil av ett projekt är det möjligt att importera inställningarnas säkerhetskopia eller inställningarnas säkerhetskopia för ett TX100-projekt. Anmärk: Endast filer som genereras från version 2.10 av TX100 är kompatibla för import. För tidigare versioner, konvertera säkerhetskopiorna med hjälp av TX100 och konverteringsprogrammet. Via en USB-enhet som är ansluten till servern - Sätt i USB-enheten som innehåller inställningarnas säkerhetskopia till en USB-port på konfigurationsservern. 114

115 Klicka på Ny för att visa en listruta. Klicka på Importera projekt. Ett fönster "Importera projekt" visas: En lista över inställningarnas säkerhetskopia visas: Välj inställningens säkerhetskopia som du vill importera. När du har valt filen klickar du på Importera. Efter importen, ta ut USB-enheten. 115

116 Från en dator - Klicka på Ny för att visa en listruta. - Klicka på Importera projekt. Ett fönster "Importera projekt" visas: - Klicka på Bläddra för att välja installationsfilen som ska importeras. 116

117 Ett fönster visas: - Välj önskad installationsfil och klicka på Öppna. Projektet som ska importeras är i formatet ".txh" (fil TX100). När du har valt filen klickar du på Importera. 117

118 9.3.2 HANTERA ETT RADIOPROJEKT Konfigurationsverktyget TXA100 kan användas för att ställa in parametrarna för radioprodukterna KNX. För detta måste du ha en mediakopplare TR131 för att skapa länken mellan KNX-bussen och radiolänken. Två scenarier är möjliga: Installation av endast radion WIFI KNX ETHERNET Produkterna som finns i projektet är bara radio. För att ställa in dessa produkter, anslut en mediakoppling till konfigurationsverktyget. Blandat system WIFI ETHERNET KNX Produkterna som finns i projektet är radio och trådbundna. I detta fall, finns mediakopplaren redan i systemet som garanterar förbindelsen mellan konfigureringsverktyget och radiolänken. 118

119 Mediakopplarens detektering När du startar installationen av ett projekt, kommer konfigurationsservern automatiskt att identifiera mediakopplingen. Följande meddelande visas: - Klicka på Ja för att bekräfta. - Klicka på "Nytt projekt" för att skapa ett projekt ELLER - Klicka på Läsin projekt för att använda den befintliga inställningen. Sökning av radioprodukter - Gör en fabriksåterställning av radioprodukterna för att integrera dem i projektet. - Tryck på CFG-knappen på radioprodukten - Klicka på knappen "Starta sökning 119

120 Vid upptäckten av produkter, identifieras radioprodukterna som trådbundna produkter. En indikation "RF" signalera att produkten är radio. Produktkonfigurationen och skapandet av länkar är den samma som för trådbundna produkter. För att göra en fabriksåterställning av radioprodukterna, se kapitel ERSÄTTA EN PRODUKT. Denna del gör att du kan ersätta en produkt i projektet med en annan med samma referens. Exempel på en ersättning av en insatsvara (WST316): - Anslut den nya produkten i projektet - I konfigurationsverktyget kan du gå till fliken Produkter - Klicka på Sökning för identifiering av den nya produkten Anmärk: Om funktionen Automatisk sökning" är aktiverad, kommer produktidentifieringen att ske automatiskt efter ett inställningsbart intervall (10 minuter som standard). - Välj produkten som ska bytas ut - Klicka på på fliken Åtgärder - Klicka på Ersätt - Välj den nya produkten i listan nedan och bekräfta. Den nya produkten är nu inställd och den gamla tas bort ur projektet. 120

121 9.3.4 DUPLICERING AV EN PRODUKT I det här avsnittet kan du kopiera konfigurationen av en produkt till en annan med samma referens. Exempel på duplicering av en insatsvara (WST316) för en identisk kontroll på två olika platser: - Anslut den nya produkten i projektet - I konfigurationsverktyget kan du gå till fliken Produkter - Klicka på Sökning för identifiering av den nya produkten Anmärk: Om funktionen Automatisk sökning" är aktiverad, kommer produktidentifieringen att ske automatiskt efter ett inställningsbart intervall (10 minuter som standard). - Välj produkten som ska dupliceras - Klicka på på fliken Åtgärder - Klicka på Duplicera. - Välj den nya produkten i listan nedan och bekräfta. Den nya produkten är nu inställd med samma funktionalitet som den produkt som redan finns på plats. 121

122 9.3.5 SCENFUNKTION Scenfunktionen kan gruppera en uppsättning utgångar. Dessa utgångar kan ställas in på en justerbar fördefinierad status. En scen aktiveras genom att trycka på en enda knapp. Varje utgång kan integreras i 8 olika scener. Inställning av en scen - Markera posten eller posterna som styr scenen - Välj utgång eller utgångar som påverkas av scenen - Klicka på knappen "Länk. Ett fönster "Välj funktion" visas: 122

123 - Välj funktionen Scen - Ange scennummer (1 till 8). - Klicka på knappen "Länk. Att lära in och spara scener Detta förfarande gör det möjligt att ändra och lagra en scen efter lokala åtgärder på tryckknapparna finns i rummet. Spara en scen med en tryckknapp placerad i rummet. - Aktivera scenen genom att trycka kort på sändaren som utlöser scenen. - Ställ utgångarna (belysning, fönsterluckor, jalusier) i det önskade tillståndet med hjälp av vanliga lokala kontroller (tryckknapp, fjärrkontroll osv.). - Spara utgångarnas status genom att trycka i över 5 sek. på sändaren som utlöser scenen. Lagringen indikeras av momentan aktivering av utgångarna. 123

124 10. TILLÄGGSPRODUKTER Detta kapitel beskriver det befintliga Hager-utbudet med det nya konfigurationsverktyget TXA100 i förhållande till produkter som är kompatibla med TX100. Följande kapitel förklarar inställningen av vissa produkter som kräver ytterligare förklaringar PRODUKTLISTA TRÅDBUNDNA PRODUKTER Referens Beskrivning Anmärkning TCC510S Presence detector 360 monobloc KNX TR130 Mediakopplare 10.4 TR131 Mediakopplare 10.4 TX206H Värmeaktor TX302 TX304 TX304AS TX308 TX308AS Sensor-/Binäringång 2 ing. Sensor-/Binäringång 4 ing. Sensor/ Binärin.m.status Sensor/ Binärin.m.status Sensor/ Binärin.m.status TX320 Termostat 10.7 TX450 Rumsdisplay m. Termostat 10.8 TX460A Rumsdisplay m. Termostat 10.7 TX501 Ställdon TX502 TX510 TX511 TXA201A TXB201A TXB202A TXB202-a2 TXB302 TXB304 TXB322 TXB322AU TXB344 TXB344AU TXC511 WHT300 WHT302 WHT310 WHT312 WHT330 WHT390 WKT302 Ställdon Närvarodetektor 2 kan. Närvaro-/Konstantljusreg. 1 kan. Belysningsaktor 1 utg. 4A, Infälld 1 flush mounted output 4A twisted pair 2 flush mounted output 4A twisted pair 2 flush mounted output 4A twisted pair Flush mounted input device 2 -fold Flush mounted input device 4 -fold Flush mounted input + LED output 2 -fold Flush mounted input + indicator output 2 -fold Mercury Flush mounted input + LED output 4 -fold Flush mounted input + indicator output 4 -fold Mercury EIB presence detector with Light Regulation Kallysto push button 2,4,6 ways tebis KNX Kallysto push button 2 ways tebis KNX Push button 2,4,6 ways LED Kallysto tebis CH Push button 2 ways LED Kallysto tebis CH Kallysto push button 2,4,6 ways LED+IR tebis KNX Kallysta Push button KNX bus 2E Kallysta Push button KNX bus 4E 124

125 Referens Beskrivning Anmärkning WKT304 Kallysta Push button KNX bus 6E WKT306 Presence detector 360 monobloc KNX WKT312 Kallysta Push button KNX bus 2E w. indicator WKT314 Kallysta Push button KNX bus 4E w. indicator WKT316 Kallysta Push button KNX bus 6E w. indicator WKT322 Kallysta Push button KNX bus 2E +12E IR WKT324 Kallysta Push button KNX bus 4E +12E IR WKT501 Kallysta Sensor KNX bus comfort WKT502 Kallysta Sensor KNX bus comfort/safety WKT660 Kallysta energy manager KNX white 10.9 WUT10 WUT10 - Push button 1gang, with integrated bus coupling unit WUT20 WUT20 - Push button 2gang, with integrated bus coupling unit WYT321 Single push button with status and FPL cream WYT341 Double push button with status and FPL cream WYT361 Triple push button with status and FPL cream WYT361IR Triple push button with status and FPL with IR receiver cream WYT510 Detection head basic White WYT511C Detection head comfort 180 cream WYT610 Thermostat with display White 10.7 WYT620 Thermostat KNX multifunction with display white MODULÄRA PRODUKTER Referens Beskrivning Anmärkning TE330 Energimätare KNX 3-kanaler TE331 Energimätare KNX 3-kanaler TX022 Kopplingsur tebis-eib 10.5 TX025 Ljusrelä 1-6 ing.20 kl 10.6 TX204A Belysningsaktor 4 utg. 4A TX206A Belysningsaktor 6 utg. 4A TX210 Dimmeraktor 600W TX211 Bryt-/Dimmeraktor 3 utg. TX211A Bryt-/Dimmeraktor 3 utg 1-10V TX214 Bryt-/Dimmeraktor 1 utg. TX223 Markisaktor 4 utg.230v TX224 Persienn-/Markisaktor 4 utg.230v TX225 Markisaktor 4 utg.24v TX226 Persienn-/Markisaktor 4 utg.24v TX314 Sensor-/Binäringång 4 ing.230v TX316 Sensor-/Binäringång 6 ing.230v TXA022 Kopplingsur tebis-knx 10.5 TXA023 Kopplingsur cronotec 2-kan DCF 10.5 TXA025 Ljusrelä u. Sensor 1-6 ing 10.6 TXA204A Belysningsaktor 4 utg. 4A 125

126 Referens Beskrivning Anmärkning TXA204-a2 Belysningsaktor 4 utg. 4A TXA206A Belysningsaktor 6 utg. 4A TXA206-a2 Belysningsaktor 6 utg. 4A TXA207A Belysningsaktor 10 utg. 4 A TXA207-a2 Belysningsaktor 10 utg. 4 A TXA208A 8-fold output 4A/230V manu mode w/o bus TXA208-a2 8-fold output 4A/230V manu mode w/o bus TXA210 Dimmeraktor 600W TXA210A Dimmeraktor 300W TXA210-a2 Dimmeraktor 300W TXA210N Dimmeraktor 300W TXA213 Dimmeraktor 3 utg. 300W TXA213-a2 Dimmeraktor 3 utg. 300W TXA213N Dimmeraktor 3 utg. 300W TXA215 Universaldimmer KNX 1000W TXA215-a2 Universaldimmer KNX 1000W TXA223 Markisaktor 4 utg.230v TXA223-a2 Markisaktor 4 utg.230v TXA224 Persienn-/Markisaktor 4 utg.23 TXA224-a2 Persienn-/Markisaktor 4 utg.23 TXA225 Markisaktor 4 utg. 24V TXA225-a2 Markisaktor 4 utg. 24V TXA226 Persienn-/Markisaktor 4 utg.24 TXA226-a2 Persienn-/Markisaktor 4 utg.24 TXA227 Persienn- /Markisaktor 8 utg. TXA227-a2 Persienn- /Markisaktor 8 utg. TXA228 Markisaktor 8 utg. 230V TXA228-a2 Markisaktor 8 utg. 230V TXA230A EM comfort KNX modular output master 10.9 TXA230B EM comfort KNX module output slave 10.9 TXA304 Sensor modulutförande, 4 kan TXA306 Sensor modulutförande, 6 kan TXA310 Sensor modulutförande,10 kan 126

127 RADIOPRODUKTER - Hager Referens Beskrivning Anmärkning TD10x TD11x 1-knapp vit 10.2 TD20x TD21x 2-knapp vit 10.2 TD250 TD251 2-knapp vit m.märk TD3xx 3-knapp vit 10.2 TG51x RF KNX battery smoke detector white 10.2 TG54x Battery TEBIS heat sensor, radio linked 10.2 TK301 Push button 1 fold 10.2 TK302 Push button 2 fold 10.2 TR201 Radio aktor 1 utg. 16A TR210 Dimmeraktor radio 200 W TR221 Radio Jalusiaktor 1 utg. TR227 Tebis interface for Bubendorff shutters TR270 Uttags adapter RF TR271 Grenkontakt till variator RF TR302A Radio sensor,2 ing. batteri 10.2 TR302B Radio sensor,2 ing. 230V 10.2 TR304A Sensor radio 4 ing. batteri 10.2 TR304B Sensor radio 4 ing. 230V 10.2 TR351 Radiomottagare tebis TX, vit TR501 Kombi sensor/aktor 10A radio TR521 Radio Jalusi 1 utg./ 2 ing. TRB201 Brytaktor radio 1 utg. 16A TRB210 Dimmeraktor radio 200W TRB221 Jalusiaktor radio 1 utg. TRB302A Sensor radio 2 ing. batteri 10.3 TRB302B Sensor radio 2 ing. 230V TRB501 Kombi sensor/aktor radio 10A TRB521 Jalusiakt radio 1 utg/ 2 ing TRC120 Gateway alarm radio LS / wired KNX TRC202 Radioaktor IP55 2-kan 16A TRC270 RF plug adapter TRC301A Opening detector RF 10.3 TRC301B Opening detector RF QL 10.3 TRC321B Light/twilight RF sensor, white 10.3 TRE201 Radioaktor IP55,1-utg TRE202 Radioaktor IP55, 2-utg TRE221 Radioaktor IP55 Jalusi TRE301 Tryckknapp 1 kanal IP TRE302 Tryckknapp 2 kanal IP

128 Referens Beskrivning Anmärkning TRE400 Kombi sensor/aktor 16A IP55 TRE500 Motion detector RF white 10.3 TRE510 Motion detector Solar RF white 10.3 TRE600 Strålkastare LED med PIR QL TU204A Fjärrkontroll 4 kan TU208A Fjärrkontroll 8 kan TU224A Fjärrkontroll 3x8 kan TU402 Fjärrkontroll radio 2 kanaler 10.3 TU404 Fjärrkontroll radio 4 kanaler 10.3 TU406 Fjärrkontroll radio 6 kanaler 10.3 TU418 Fjärrkontroll radio 18 kanaler 10.3 TU444 2x4-channel KNX / LS remote control 10.3 WHT390 Kallysto push button 2,4,6x RF tebis KNX 10.2 WKT302R(uni) Kallysta PB KNX radio 2f battery - Uni-directional 10.2 WKT302R(bi) Kallysta PB KNX radio 2f battery - Bi-directional 10.3 WKT304R(uni) Kallysta PB KNX radio 4f battery - Uni-directional 10.2 WKT304R(bi) Kallysta PB KNX radio 4f battery - Bi-directional 10.3 WKT306R(uni) Kallysta PB KNX radio 6f battery - Uni-directional 10.2 WKT306R(bi) Kallysta PB KNX radio 6f battery - Bi-directional 10.3 WKT312R Kallysta PB KNX radio 2f solar 10.2 WKT314R Kallysta PB KNX radio 4f solar 10.2 WKT316R Kallysta PB KNX radio 6f solar 10.2 WKT400 Mechanism RF ON/OFF 2 wires WKT401 WKT402 WKT410 WKT412 WKT420 WKT421 WKT422 WKT423 WYC42xQ+WUC18 WYC42xQ+WUC35 WYC81xQ+WUD86 WYC81xQ+WUD87 WYC81xQ+WUC18 WYC81xQ+WUC21 WYC81xQ+WUC35 WYC82xQ+WUD88 WYC82xQ+WUC18 WYC82xQ+WUC22 WYC84xQ+WUD86 WYC84xQ+WUD87 Mechanism RF ON/OFF 3 wires Mechanism RF ON/OFF 3 wires prog Dimmer 2 wires for kit WKT712B Dimmer 2 wires + memo function Mechanism RF shutter 3 wires Mechanism RF shutter 4 wires Mechanism RF shutter 3 wires + memo Mechanism RF shutter 4 wires + memo Time switch ON / OFF RF Time switch ON / OFF RF + 1-fold output switch 1-fold push button RF + 1 dimmer output 1-fold push button RF 1-fold push button RF + 1-fold output switch 2-fold push button RF + 2 dimmer outputs 2-fold push button RF 2-fold push button RF + 2-fold output switch 4-fold push button RF + 1 dimmer output 128

129 Referens Beskrivning Anmärkning WYC84xQ+WUD88 WYC84xQ+WUC18 WYC84xQ+WUC21 WYC84xQ+WUC35 WYC84xQ+WUC22 WYJ42xQ+WUC18 WYJ42xQ+WUJ42 WYJ43xQ+WUC18 WYJ43xQ+WUJ42 WYT11xQS WYT11xQB WYT12xQS WYT12xQB 4-fold push button RF + 2 dimmer outputs 4-fold push button RF 4-fold push button RF + 1-fold output switch 4-fold push button RF + 2-fold output switch 1-fold push button shutters / blinds RF 1-fold push button shutters / blinds RF + 1 shutter / blind output Time switch shutters-blinds RF Time switch shutters-blinds RF + 1 shutter / blind output 1-fold push button RF battery 2-fold push button RF battery WYT321F Single push b. radio KNX cream 10.2 WYT341F Double push b. radio KNX cream 10.2 WYT361F Triple push b. radio KNX cream 10.2 WYW51xQ+WUD86 WYW51xQ+WUD87 WYW52xQ+WUD86 WYW52xQ+WUD87 WYW51xQ+WUC18 WYW51xQ+WUC13 WYW52xQ+WUC18 WYW52xQ+WUC13 WYW51xQ+WUC21 WYW51xQ+WUC35 WYW52xQ+WUC21 WYW52xQ+WUC35 Motion detector RF + 1 dimmer output Motion detector RF Motion detector RF + 1-fold output switch - Berker Referens Beskrivning Anmärkning 8514_51_xx _11_ _51_xx _12_00 1-fold push button RF + 1 dimmer output 8514_51_xx _01_00 1-fold push button RF 8514_51_xx _11_ _51_xx _12_00 1-fold push button RF + 1-fold output switch 8514_61_xx _21_00 2-fold push button RF + 2 dimmer outputs 8514_61_xx _01_00 2-fold push button RF 8514_61_xx _22_00 2-fold push button RF + 2-fold output switch 8564_81_xx _11_ _81_xx _12_00 4-fold push button RF + 1 dimmer output 8564_81_xx _21_00 4-fold push button RF + 2 dimmer outputs 129

130 Referens Beskrivning Anmärkning 8564_81_xx _01_00 4-fold push button RF 8564_81_xx _11_ _81_xx _12_00 4-fold push button RF + 1-fold output switch 8564_81_xx _22_00 4-fold push button RF + 2-fold output switch 8524_51_xx _01_00 1-fold push button shutters / blinds RF 8524_51_xx _11_00 1-fold push button shutters / blinds RF + 1 shutter / blind output 8534_51_xx _11_ _51_xx _12_ _61_xx _11_ _61_xx _12_ _51_xx _01_ _51_xx _01_ _61_xx _01_ _61_xx _01_ _51_xx _11_ _51_xx _12_ _61_xx _11_ _61_xx _12_ _51_xx 8565_52_xx Motion detector RF + 1 dimmer output Motion detector RF Motion detector RF + 1-fold output switch 1-fold push button RF battery 8565_61_xx 8565_62_xx 2-fold push button RF battery 8574_51_xx _01_00 Time switch shutters-blinds RF 8574_51_xx _11_00 Time switch shutters-blinds RF + 1 shutter / blind output 8574_52_xx _01_00 Time switch ON / OFF RF 8574_52_xx _11_00 Time switch ON / OFF RF + 1-fold output switch RF plug adapter Radioaktor IP55,1-utg Radioaktor IP55, 2-utg Radioaktor IP55 Jalusi Radio Jalusi 1 utg./ 2 ing Jalusiaktor radio 1 utg Motion detector RF white Motion detector Solar RF white Dimmeraktor radio 200W Fjärrkontroll radio 2 kanaler Fjärrkontroll radio 4 kanaler Fjärrkontroll radio 6 kanaler Fjärrkontroll radio 18 kanaler Light/twilight RF sensor, white Opening detector RF Kombi sensor/aktor 16A IP Kombi sensor/aktor radio 10A 130

131 Referens Beskrivning Anmärkning Radio aktor 1 utg. 16A Sensor radio 2 ing. batteri Sensor radio 2 ing. 230V ANDRA PRODUKTER Referens Beskrivning Anmärkning B2T_BFF Pushbutton KNX radio 2f battery 10.3 B4T_BFF Pushbutton KNX radio 4f battery 10.3 MVX1_BFF Motor Y1 LI56302 Flush mounted input device 2 -fold LI56304 Flush mounted input device 4 -fold LI56322 Flush mounted input + LED output 2 -fold LI56344 Flush mounted input + LED output 4 -fold QAX910 Centralenheten / Synco Living 131

132 10.2 ENKELRIKTADE RADIOPRODUKTER Dessa produkter kan inte ställas in med TXA100-konfigurationsverktyget. De kan kännas igen på grund av att konfigurationsknappen CFG saknas. Här följer en lista över möjliga ersättningsprodukter: Ref. Beskrivning oredovisade Ref. surrogat Beskrivning TD10x TD11x 1-knapp vit WKT302R(bi) Kallysta PB KNX radio 2f battery - Bi-directional TD20x TD21x 2-knapp vit WKT304R(bi) Kallysta PB KNX radio 4f battery - Bi-directional TD250 - TD251 2-knapp vit m.märk. WYT12xQS 2-fold push button RF battery TD3xx TK301 TK302 TR302A 3-knapp vit Push button 1 fold Push button 2 fold Radio sensor,2 ing. batteri WKT306R(bi) WKT302R(bi) WKT304R(bi) TRB302A Kallysta PB KNX radio 6f battery - Bi-directional Kallysta PB KNX radio 2f battery - Bi-directional Kallysta PB KNX radio 4f battery - Bi-directional Sensor radio 2 ing. batteri TR302B Radio sensor,2 ing. 230V TRB302B Sensor radio 2 ing. 230V TR304A Sensor radio 4 ing. batteri 2xTRB302A 2 Sensor radio 2 ing. batteri TR304B Sensor radio 4 ing. 230V 2xTRB302B 2 Sensor radio 2 ing. 230V TU204A Fjärrkontroll 4 kan. TU404 Fjärrkontroll radio 4 kanaler TU208A Fjärrkontroll 8 kan. TU406 Fjärrkontroll radio 6 kanaler TU224A Fjärrkontroll 3x8 kan. TU418 Fjärrkontroll radio 18 kanaler Kallysta PB KNX radio 2f battery - Unidirectional Bi-directional Kallysta PB KNX radio 2f battery - WKT302R(uni) WKT302R(bi) Kallysta PB KNX radio 4f battery - Unidirectional Bi-directional Kallysta PB KNX radio 4f battery - WKT304R(uni) WKT304R(bi) Kallysta PB KNX radio 6f battery - Unidirectional Kallysta PB KNX radio 6f battery - WKT306R(uni) WKT306R(bi) Bi-directional WKT312R Kallysta PB KNX radio 2f solar WYT11xQS 1-fold push button RF battery WKT314R Kallysta PB KNX radio 4f solar WYT12xQS 2-fold push button RF battery WKT316R WYT32xF WYT34xF Kallysta PB KNX radio 6f solar Single push b. radio KNX cream Double push b. radio KNX cream WKT306R(bi) WKT302R(bi) WKT304R(bi) TG51x och TG54x kommer att ersättas av ett nytt kommande sortiment. Kallysta PB KNX radio 6f battery - Bi-directional Kallysta PB KNX radio 2f battery - Bi-directional Kallysta PB KNX radio 4f battery - Bi-directional 132

133 10.3 TVÅVÄGS RADIOPRODUKTER MED BATTERI Dessa produkter kan ställas in med konfigurationsverktyget TXA100. Men man måste respektera vissa regler: - Innan några ändringar i inställningarna eller aktiveringen av inlärningen av en installation, sätt på radionprodukten i inställningsläge. För att göra detta ska du snabbt trycka på knappen "CFG". - I en ny installation, för att produkter ska erkännas av konfigurationsverktyget TXA100, måste du göra en fabriksåterställning av produkten: o o Tryck på CFG -knappen i mer än 5 sekunder. När lysdioden blinkar, släpper du knappen. Tryck kort på knappen "CFG" för att få produkten i inställningsläget innan du startar detekteringen av produkter med konfigurationsverktyget TXA100. Vissa äldre tvåvägs radioprodukter är inte kompatibla med konfigurationsverktyget TXA100. De är igenkännliga tack vare datumkoden som visas på produkten (vanligtvis på baksidan av produkten i batterifacket). Datumkoden är i form GCxxåå där xx är veckan tillverkningsveckan och åå är tillverkningsåret (t.ex. GC Vecka 10 år 2013) Nedan följer listan över produkter med datumkod som de är förenliga med konfigurationsverktyget TXA100. TRB302A TRB302B WKT302R eller TU402 WKT304R eller TU404 WKT306R eller TU406 TU418 GC2111 GC1711 GC1211 GC1611 GC1211 GC2611 De dubbelriktade radioprodukterna från Berker är alla kompatibla. 133

134 10.4 MEDIEKOPPLARENS UTVÄXLING Mediekopplaren TR130 är inte kompatibel med konfigurationsverktyget TXA100. För detta är det nödvändigt att byta ut den med en mediekoppling TR131. Nedan följer utbytesförfarandet: - Koppla ifrån mediekopplingen TR130 på buss KNX i installationen - Anslut den nya mediekopplaren TR Starta TX100 o Ett meddelande om att ingen mediakopplare finns i systemet visas. - Tryck på knapp "Menu" - Gå till Installationshantering/Parning av kopplingen - Tryck på OK för att bekräfta - Välj kopplaren genom att trycka på parningsknappen i 4 sekunder. o o "CF visas på displayen. TX100 hämtar nya data. Anläggningen fungerar igen. 134

TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual

TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual TXA100 Konfigurationsverktyg 07/2015 6LE001478A 1. INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTE MED DOKUMENTET... 4 1.2 ÖVERSIKT AV KNX-PROJEKTEN... 4 2. ALLMÄN PRESENTATION... 6 2.1 KONFIGURATION OCH HANTERING AV KNX-PROJEKTEN...

Läs mer

TXA100 Konfigurationsverktyg Snabbstartsguide

TXA100 Konfigurationsverktyg Snabbstartsguide TXA100 Konfigurationsverktyg 09/2015 6LE001658A 1. FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN... 3 1.1 ANSLUTNING AV DOSAN... 3 1.2 INSTALLATION AV UPPSTARTAREN... 4 1.3 VAL AV WIFI-NÄTVERK... 4 1.4 STARTA PROGRAMMET... 5

Läs mer

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Programvara A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXB601B 1 utgång

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch 2673-1-8368 21.08.2013 Bruksanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Inledning... 3 1.1 Ändamålsenlig

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Roth Touchline + app till Android och ios

Roth Touchline + app till Android och ios till Android och ios Användarmanual Living full of energy 1/7 Lycka till med din nya Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app för Android och ios ger dig möjlighet att reglera ditt Roth Touchline golvvärmesystem

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

1 Översikt. 1.1 Koncept 1 (19) Tomas Rook Dokument typ. 2010-05-03 Rev. Manual

1 Översikt. 1.1 Koncept 1 (19) Tomas Rook Dokument typ. 2010-05-03 Rev. Manual 1 (19) larmus dokumentation P100503 1 Översikt 1.1 Koncept larmus ökar användarvänligheten i SCD systemet med så självklara saker som sorterbara kolumner, tydligare vyer och filteringsmöjligheter. Eftersom

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Gör installationen smart med quicklink och easy

Gör installationen smart med quicklink och easy Gör installationen smart med quicklink och easy of cfg of quicklink Perfekt problemlösare vid renoveringar Det trådlösa alternativet quicklink gör det riktigt enkelt. Du sparar inte bara in på kostsam

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer