Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår."

Transkript

1 I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören moagaren i hanhavane och skösel av leverera urusning." Aminisraiva föreskrifer.5 Enlig punk.5 kommer aval ecknas me enas en leveranör. Skrivningen ecknas e upphanlingskonrak me anagen leveranör al. anagna leveranörer i.9 är mosägelsefull mo ea. Vi önskar föryligane om va som gäller. Texen " al anagna leveranörer" i Aminsraiva föreskrifer, kap punk 9 ugår. 0 :40:04 Rä ex är: UPPHANDLINGSKONTRAKT Efer illelningsbeslue ecknas e upphanlingskonrak me anagen leveranör. Avale ugörs av e skriflig konrak som baseras på innehålle i ea förfrågningsunerlag och anage anbu.

2 I Aminisraiva föreskrifer.5 Föryligane önskas om va som gäller avseene skrivningen ha rä a ana lämnae anbu i sin helhe eller i elar i.5. Hur är ea förenlig me övrig skrivning i.5 avseene a enas en leveranör kommer anas? Texen " eller i elar" i Aminsraiva föreskrifer, kap punk 5 ugår. 0 :40:04 Rä formulering är: "Den upphanlane mynigheen ska ha rä a ana lämnae anbu i sin helhe" Aminisraiva föreskrifer. Inyg från mynigheer a) Föryligane önskas om er efiniion av unerleveranör. 4 b) Om en leveranörs försäljning sker via åerförsäljare, anses enne å vara unerleveranör? 0 :40:04 a) E frisåene föreag som åagi sig a leverera prouker/ealjer ill en leveranör som säljer essa viare. b) Nej, åerförsäljaren är å leveranör. åerförsäljarens leveranörer är å unerleveranör. 5 Aminisraiva föreskrifer 4.5 Uvärering av anbu 0 :40:04 a) Vilken summa beräknas pålägge på? b) Vi önskar fikiv exempel på hur ni räknar fram e

3 I anbus jämförelseväre. c) Enlig skrivning avser er projekgrupp a göra uvärering basera på leveranörens svar, vissa krav/krierier avser ni a basera på resula och erfarenheer som framkommi vi provning av prouken och/eller resula från referenser. Enlig vår beömning kräver vissa av uväreringskrierierna a proukerna uväreras på plas av er projekgrupp. Var och när skall anbusgivare vara bere på a provsälla sina offererae prouker? a) Se kravspecifikaion kapiel 0, punk 0 b) Jämföresleväre är summan av pk pålägg för uväreringskrierierna c) Om projekgruppen så beömmer kommer provuppsällning a genomföras uner uväreringsperioen. Bilaga Avalsmall Leveransvillkor (si. /4) 6 De är oskälig a Leveranören skall även så för samliga kosnaer för emonering och uranspor av befinlig urusning från kliniken.. (Kan meföra kosnaer som anbusgivaren ej kan överblicka) 0 :40:04 Kan vi ugå från a enna skrivning kommi me av missag och ska srykas? (Alernaiv kan ni änra ill a anbusgivaren skall uföra essa jänser mo ersäning som beöms i varje enskil fall.)

4 I Nej Bilaga Avalsmall 7 Allmän (si.6) Kan vi borse från enna skrivning? 0 :40:04, sycke ugår hel. Aminisraiva föreskrifer Ni har mosriiga uppgifer angåene sisa ag för frågor ( 09 sam senas 0 arbesagar före anbusiens ugång ). Kan vi ugå från a e är uppgif i Anbusinbjuan (09) som gäller avseene sisa ag för frågor?, sisa ag för frågor är en 9 januari, 0 Förlängning av anbusien. 0 :40:04 Då sisa ag för frågor är en 9/ och Aminisraiva 0 föreskrifer.5 anger 0 arbesagar före anbusiens ugång :40:04 förlängs anbusien härme enlig följane: E-anbu ska vara inlämna senas, kl Kravspecifikaion :40:04

5 I Tilläggsarbeen Pris skall anges för 00 immar uväreras ea eller lämnas uppgifen enas som upplysning? Uppgifen uväreras, se svar på iigare säll fråga angåene Uvärering av anbu KRAVSPECIFIKATION. a) Som vi olkar er skrivning avses a samliga simöbler (sol/soffa/fåölj) i Bilaga 4 yprum Miljömöbler ska uppfylla SS-EN 57 (se krav i Möbelfaka). Är e rä uppfaa? b) Som vi olkar er skrivning avses a samliga bor/mabor i Bilaga 4 yprum Miljömöbler ska uppfylla SS-EN 57 (se krav i Möbelfaka). 4:9: Är e rä uppfaa? a) b) KRAVSPECIFIKATION.8 Kläsel Enlig. skall slisyrkan på kläseln på arbessolar vara mins Marinale. Ni har ine yliggjor vilken slisyrka som ska uppfyllas för övriga kläa prouker. 4:9:

6 I Gäller även mins Marinale för övriga prouker?, e ska vara mins Marinale för alla kläa prouker. KRAVSPECIFIKATION.5 Va är e egenliga krave på e posiioner som ska offereras? (Er exempel föryligar ine vilke krav som gäller) Noera a krave på sällbarhe enlig EN-sanar är borshöj mins mellan cm. Offererae bor skall passa för exrem kora respekive exrem långa personer. 4:9: Anbu kan lämnas på mer än e bor, T ex. bor för reglerbara höjen och bor för reglerbara höjen KRAVSPECIFIKATION.6 4 Avses a e elekrisk höj- och sänkbara bor som eferfrågas i Bilaga, skall ha en borshöj på mins mm? Offererae bor skall passa för exrem kora respekive exrem långa personer. 4:9: Anbu kan lämnas på mer än e bor, T ex. bor för reglerbara höjen och bor för reglerbara höjen KRAVSPECIFIKATION.8 4:9: a) Va innebär a möbler skall finnas i fanera bok

7 I naur och björk naur? b) Vi önskar föryligane om vilke uförane som ska offereras när ni i prisbilagorna angivi bok eller björk naur a) Boren skall kunna levereras i aningen fanera Bok naur eller i Björk naur. b) Offerera bor i Björk naur. KRAVSPECIFIKATION.4 6 De framgår ine ylig vilke krav som gäller för e posiioner som ska offereras. Kan vi ugå från a arbessol som uppfyller krav på reglerbar höj enlig EN 5 gokänns? 4:9:, uner förusäning a e uppfyller kraven på angivna höjer. KRAVSPECIFIKATION 6.0 a) Va avses me reje par? 7 b) V g förklara va ea uväreringskrierie syfar ill (Vi försår ine e rimliga i a illverkaren ska ha ansvar för någo som köps från reje par ) 4:9: a) annan leveranör än anbusgivaren eller köparen

8 I b) Reservelar av enklare ar såsom skruvar, murar, fjärar som kan ersäas av köparens unerhålls personal och som köps in från reje par skall kunna använs vi reparaioner uan a ea påverkar illverkarens ansvar. 8 KRAVSPECIFIKATION 0.5 Enlig skrivelse i 0.5 skall prislisor bifogas anbue. Avses prislisor enas för e prouker som specificeras på e olika posiionerna i yprummen (Bilaga -4) eller omfaas även prislisor för övrig sorimen (Bilaga 5)? Prislisor för samliga offererae prouker och fabrika i bilagorna -5 skall bifogas. 4:9: KRAVSPECIFIKATION 0.7 & 0.8 Leveransi 9 I anra upphanlingar brukar e vara arbesagar som avses när man anger så här. Kan vi ugå från a e är arbesagar som avses även i enna upphanling? 4:9:, leveransi avser arbesagar. Bilaga yprum konorsmöbler 0 Typrum, expeiion, pos 6 Avses a kombinaionen oal ska vara 4 x A4 i höj (innebärane a höjangivelsen 0 är felakig)? 4:9:, höjangivelsen 0 är felakig. Höjen skall möjliggöra 4

9 I hyllplan för förvaring av A4-forma. Bilaga 4 yprum Miljömöbler Typrum 5, personalrum, pos a) Har solar Avec kommi me av missag och skall srykas? b) Om så ej är falle önskas föryligane om hur många solar som avses. 4:9: Föryligane: Bore heer 'Avec'. Föreage heer 'EKV bor & solar' KRAVSPECIFIKATION.6 In- och urkoppling av illbehör.. Va för slags illbehör åsyfas? 4:9: T ex nacksö, armsö, hjul, kabelrännor, CPU-hållare Aminisraiva föreskrifer. Anses e fabrika som anbusgivare anger i bilaga 5 (rabalisa) vara unerleveranörer? 0 4:7:0

10 I Aminisraiva föreskrifer 4.5 Er svar nr 5 0 har ej yliggjor hur uvärering av anbu kommer a ske. a) av unerlag framgår a " poäng = angive merväre för krierie muliplicera me /4". Va är angive merväre? b) vilken summa kommer resp krierie a belasa me om anbusgivare uppnår poäng? c) av unerlag framgår a "0 poäng = full pålägg". Va är full pålägg? ) vilken summa kommer resp krierie a belasa me om anbusgivare uppnår 0 poäng? e) ni har ej lämna e ylig fikiv exempel på hur ni räknar fram e anbus oalkosna/jämförelseväre. Vi önskar fikiv exempel som även yliggör hur poäng för pålägg avseene uväreringskrierierna beräknas. 4 Angive merväre varierar för respekive uväreringskrierie. Exak merväre för respekive krierie får ärför räknas u manuell. 0 4:7:0 Dea görs me hjälp av förelningen av en maximala föryringen som angivis på Kravspecifikaionen. Exempel: Avsni "Använarvänlighe och ergonomi" har få en vik av 0% av maximala föryringen, Dvs maximal pålägg för ea avsnie är 0% av SEK, D.v.s SEK punken 5 i avsni (fråga.5) är vika ill 70% av avsni's pålägg. Allså 70% av SEK, D.v.s SEK Fråga.5 angivna merväre är allså SEK. Om anbusgivaren elvis uppfyller fråga.5 får ennes anbu e pålägg av SEK muliplicera me /4 vs SEK. Om anbusgivaren ej uppfyller krierie (0 poäng) får ennes

11 I anbu full pålägg, vs SEK. Kravspecifikaion 0.9 Tilläggsarbeen Vi vill försäkra oss om a en ex ni skrivi sam en kosna som anbusgivare anger blir en el av e kommane aval. 5 Kommer uppgifer uner enna punk a skrivas in i e kommane aval? 0 4:7:0 Angivna kvanieer/förelning är uppskaae volymer och använs i uväreringssyfe. Volymer skall ses som väglening för leveranörens beräkningar och ugör ingen garani. Följfråga ill svar & 4 Av bilaga framgår ylig a "På varje yprum skall enas e förslag offereras". 6 Va innebär å er svar "Anbu kan lämnas på mer än e bor"? 0 4:7:0 Har man ine e bor som klarar hela spanne får man offerera vå bor som vi anger i ex.5 och.6. Likaan gäller för konorssolarna i ex.4 Vi uvärering kommer en meelkosna a räknas u. 7 Följfråga ill svar 6 Gokänns arbessol på pos 9a, 9b, 0a, 0b, a sam b om en har sällbar sihöj mins mellan 40-5 cm? 0 4:7:0

12 I, om e samiig ingår en sol me sihöj mins mellan 5-57cm i anbue också. För e anbu är solar anges kommer en meelkosna a räknas u. 8 FÖRTYDLIGANDE AV SVAR NR 4 - Aminisraiva föreskrifer. Me leveranör avses e föreag som illelas avale. Me unerleveranör avses e föreag som levererar varor irek ill eller uför jänser å leveranören :0:5 9 Ni har i iigare frågor och svar änra formuleringen ill "Den upphanlane mynigheen ska ha rä a ana lämnae anbu i sin helhe" Kan vi olka ea som a anbue ej är elbar och a man måse lämna på båe konorsmöbler och miljömöbler? 05 08:8:50 0 Ni föryligar i fråga 4 hur anbue kommer a uväreras. Vi olkar ea som a e som uväreras och poängsäs är yprummen i bilaga och 4 och ej angivna rabasaser eller anal leveranörer i bilaga 5. Är ea korrek uppfaa? 05 09:6:44. Observera ock skallkrave 0.4 Kravspecifikaionen. 0 5::50 I Kravspecifikaionen (möbler). har Ni som krav a offererae

13 I möbler ska uppfylla Möbelfaka. Möbelfaka i sin nuvarane form är ny på marknaen vilke innebär a e referenskrav Ni hänvisar ill blir EN 57 för bor och 57 för simöbler. Dessa normer är relaiv nya vilke innebär a många illverkare ine har hunni esa sina prouker enlig essa normer. De har provas bor innan SS EN 57 kom ill. Exempel på eser som är gjora innan 57, är FMV:s krav för möbler i offenliga urymmen, SS EN Solar och bor för ubilningsmiljöer, EN 70:00, DS/ENV 5:000, EN 57-:00, EN 57-:00 Office Furniure. Då e är oerhör kossam a esa alla prouker så är e yers få illverkare som har rå a esa om sina prouker me kor isrym eller så for e blir en ny norm. De är essuom mycke iskrävane å e bara finns e ena essälle (SP) De har provas simöbler innan SS EN 57 kom ill. Exempel på eser som är gjora innan 57, är FMV:s krav för simöbler i offenliga miljöer, EN 76:00, EN 78:000. Då e är oerhör kossam a esa alla prouker så är e yers få illverkare som har rå a esa om alla sina prouker me kor isrym eller så for e blir en ny norm. De är essuom mycke iskrävane å e bara finns e ena essälle (SP) A å kräva a exempelvis simöbler och bor skall uppfylla en viss (senase) norm SS EN 57 och EN 57 gör a i princip enas en proucen som har e ege eslabb kan leva upp ill Er krav. Som vi ser e är Er krav varken proporionerlig, rimlig eller ok enlig likabehanlingsprincipen och ärme ine förenlig me LOU 9 Upphanlane mynigheer skall behanla leveranörer på e likvärig och ickeiskriminerane sä sam genomföra upphanlingar på e öppe sä. Vi upphanlingar skall viare principerna om ömsesiig erkännane och proporionalie iakas. Vi önskar få gokän anra/övriga kvaliesnormer än SS EN 5 7 och EN 5 7 och på anna sä kunna inyga kravuppfyllna exempelvis genom varuprover eller anra yper av inyg, prover, analysrapporer, verifikaioner eller annan okumenaion kan goas om e på e likvärig sä kan syrka eferlevna av kraven/krierierna. Offererae möbler skall uppfylla MÖBELFAKTAs referenskrav eller mosvarane. Om anra/övriga kvaliesnormer kan inygas uppfylla essa krav är e goagbar.

14 I Allmän fråga gällane må Är alla må ca må? Den normala avvikelsen från ca må i upphanlingar brukar vara +/- 0%. Är e +/- 0% som gäller i enna upphanling också? Nej, för må angivna i kravspecifikaionen gäller angivna må. 0 5::50 För må angivna i yprums bilagorna (Bilagorna och 4) gäller måen me avvikelse på +/- 0% Allmän fråga gällane referensproukernas uförane Om man använer likväriga prouker isälle för föreslagen referensprouk. Skall å en likväriga prouken vara illverka i samma uförane som referensprouken? Exempelvis om referensprouken är illverka i bok eller björk me unerree i bok eller björk så måse en offererae prouker vara illverkae i bok eller björk me unerree i bok eller björk. Om referensprouken är illverka me unerree i krom så måse en offererae prouken ha unerree i krom eller om referensprouken har en massiv borsskiva så ska en offererae prouken ha massiv borsskiva. 0 5::50 4 Bilaga 4 Typrum Miljömöbler I Typrum Paienrum pos 4 skriver Ni me spak. Menar Ni å a fåöljen skall ha fällbar rygg? 0 5::50

15 I Bilaga 4 Typrum Miljömöbler 5 I Typrum 5 Personalrum pos 5 har Ni soffbor Fellini som referensprouk. Dea bor har ugå. Kan vi a e anna soffbor som är run och har meallsaiv som referensprouk? 0 5::50 Bilaga 4 Typrum Miljömöbler 6 I Typrum 6 Samalsrum pos har Ni bor Sigma 79/59 som referensprouk. Dea bor har iningshylla. Menar Ni å a e skall vara e bor i bok sam me iningshylla om man väljer a offerera e likvärig bor? 0 5::50 Kravspecifikaion.0 7 I Frågeformulär/Kravspecifikaion.0 sår e: Proukbeskrivning för samliga offererae prouker i enlighe me kravspecifikaionen och anbusformuläre skall mesänas anbue. I bilaga och 4 sår e: Broschyrer för respekive arikel skall bifogas separa för varje yprum. 0 5::50 Räcker e me a skicka in en proukbeskrivning om man ylig anger va som finns i varje yprum?

16 I Kravspecifikaion 8.6 I Frågeformulär/Kravspecifikaion 8.6 anser vi e oklar va som gäller. 8 Vilka krav måse man uppfylla för a få 4 poäng? 0 5::50 Om möblerna ine påverkas Eseisk, funkionell eller hållbarhesmässig av näma rengöring uppnås 4 poäng. Kravspecifikaion I Frågeformulär/Kravspecifikaion 8.7 anser vi e oklar va som gäller. Vilka krav måse man uppfylla för a få 4 poäng? 0 5::50 Få momen me vanlig förekommane rengöringsmeel sam hur Desinfekion me ev eferbehanling uförs. Kravspecifikaion I Frågeformulär/Kravspecifikaion 0. är e en mosägelsefull skrivning. Priserna skall inkluera uppräane av inreningsförslag, emballage, frak ill Lansinge Blekinge anvisae leveransaress i Blekinge, monering, uplacering och borforsling av leveransemballage. Vi unrar va Ni menar me a anbusgivaren skall bifoga en prislisa på ealjnivå för respekive prouk? All skall ju ingå? 0 5::50

17 I Kunens neopris skall anges på samliga offererae prouker. Kravspecifikaion Kap 9 Vi har noera Er skall-krav a verifika, leveransförsäkran, eknisk okumenaion sam akuella säkerhesaabla skall bifogas anbue. 4 För e anbusgivare som erbjuer e sor och bre sorimen från många olika leveranörer innebär Er krav e enorm arbee me a samla in alla okumen. Toal rör e sig om mer än flera hunra okumen som Ni kräver. Me ea uökae krav ankommer e på mynigheen a båe ha kunskap och resurser a gå igenom samliga okumen för a se a anbusgivarna uppfyller sälla krav. Uöver a anbusgivaren själva inygar kravuppfyllna. E krav som följer av likabehanlingsprincipen i LOU. Krave avser prouker i Typrums-bilagorna (Bilagorna och 4). För em skall eferfråga okumenaion bifogas anbue. 0:0:50 Dokumenaionen för övrig sorimen skall ock kunna syrkas av anbusgivare vi avalsecknae. Kravspecifikaion I Frågeformulär/Kravspecifikaion 7.5 anser vi e oklar va som gäller. Vilka krav måse man uppfylla för a få 4 poäng? 0:0:50 Möblerna bör vi normal använning ej påverkas av nämna fakorer.

18 I 4. På grun av en iigare mängen frågor sam yerligare frågor och a upphanlingen pågår över jul/nyårshelgen sam reonagshelgen ber vi om förläng anbusi ill en 6/. Anbusien förlängs ej. 0:0:50

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet.

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet. 12. Naionella mål Kapile om rekreaion berör de naionella folhälomålen nionde målområde om fyik akivie. Kommunen övergripande mål Kommunen ka ge goda föruäningar för e variera ubud av friid- och kulurliv.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test es Byggsereo A är en läge. io oifika ke sanning e yc es kan u få så ra ba Älskar u gag u o sereo. Även ra se er än bara en es r in är o och ine e lju lyssnar på rai åse finesser så r ha av assa exra vi

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSSTATISTIK BAKGRUNDSFAKTA 2014:2. Mätfelsstudie i AKU

ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSSTATISTIK BAKGRUNDSFAKTA 2014:2. Mätfelsstudie i AKU ARBETSARKNADS- OCH UTBILDNINGSSTATISTIK BAKGRUNDSFAKTA 04: äfeluie i AKU I erien Bagrunfaa preenera bagrunmaerial ill en aii om SCB proucerar inom områe arbemarna och ubilning. De an röra ig om prouberivningar

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREVSÅGEN I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 763000-1415

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREVSÅGEN I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 763000-1415 ÅRSREDOVISNING 213 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREVSÅGEN I TROLLHÄTTAN Organisaionsnummer 763-1415 Ordisa AVSKRIVNINGAR: Här redovisas åres kosnad årsredovisningen som i ex förk verksam- för nyjande av föreningens

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Infrastruktur och tillväxt

Infrastruktur och tillväxt Infrasrukur och illväx En meaanalyisk sudie av infrasrukurinveseringars påverkan på ekonomisk illväx Infrasrucure and growh A mea-analyical sudy of he effecs of invesmens in infrasrucure on economic growh

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet?

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet? Föreagsekonomiska Magiseruppsas Insiuionen Höserminen 2004 Opimal prissäkringssraegi i e råvaruinensiv föreag Kan de ge förbärad lönsamhe? Förfaare: Marin Olsvenne Tobias Björklund Handledare: Hossein

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

Hyllställningar - Fördelar

Hyllställningar - Fördelar Hyllställningar - Fördelar Flera olika utförande: N5 - Helt i rostfritt. EN1.4301 (SS2333) Slät, galler alt. trådgallerhyllor. N12 - Aluminiumstegar med plasthyllor. Släta alt gallerhyllor. N20 - Helt

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Är valutamarknader effektiva? En kointegrationsanalys av spot- och forwardkurser

Är valutamarknader effektiva? En kointegrationsanalys av spot- och forwardkurser NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee C Förfaare: Per Haldén och Jonas Rydén Handledare: Annika Alexius och Chrisian Nilsson H 06 Är valuamarknader effekiva? En koinegraionsanalys

Läs mer

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T

rapport ÅRSKOSTNADER BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T BYGGNADSSTYRELSEN: UTREDANDE PROJEKTERANDE B Y G G A N D E O C H F Ö R V A L T A N D E V E R K S A M H E T rappor ÅRSKOSTNADER NUMMER 79 KOD Aal.920 APRIL 97 ERS - KBS-ANVISNINGAR NR DATUM ANM Regler för

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

LABORATION 4 DISPERSION

LABORATION 4 DISPERSION LABORATION 4 DISPERSION Personnummer Namn Laborationen gokän Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX (8) LABORATION 4 DISPERSION Att läsa i kursboken: si. 374-383, 4-45 Förbereelseuppgifter: Va

Läs mer

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15

Göteborgsdelegationens frågor på kongressen 15 Socialemokraterna i Göteborg Rev 28 maj 2015 - slutversion Göteborgselegationens frågor på kongressen 15 När Prio Ombu Va Delegatio nen Fre 16-18 Enigt PS Kongressens öppnane 4.4 Rösträkningskommitten.

Läs mer

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Riksbankens nya indikatorprocedurer Riksbankens nya inikaorproceurer MICHAEL K. ANDERSSON OCH MÅRTEN LÖF Förfaarna har okorera i ekonomeri och är verksamma vi Riksbankens prognosenhe. De senase åren har cenralbanker värlen över inressera

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem!

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem! Sysemplanerng 2011 Allmän om kordsplanerng Föreläsnng 8, F8: Kordsplanerng av vaenkrafsysem Kapel 5.1-5.2.4 Innehåll: Allmän om kordsplanerng Allmän om vaenkraf Elprodukon Hydrologsk kopplng Planerngsprobleme

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

PROV 5 Skogars ekologi och användning

PROV 5 Skogars ekologi och användning Helingfor univerie Urvalprove 3.5. Agrikulur-forveenkapliga fakuleen POV 5 Skogar ekologi och användning Man ka få min poäng i urvalprove å a han eller hon för vardera A- och B-delen får min 5 poäng. Om

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 6 1 Fråga: Vad betyder basen, enl nedan? Ovanstående krav gäller A2:a-A2:b Provtagning höj- och sänkbar, elektrisk utan hjul. Sätet ska vara roterbart från basen. -01 14:57:04 2 Fråga: 3 Fråga:

Läs mer

Tryckklass och mått Ytterdiameter och godstjocklek på Ulefos formsprutade rördelar uppfyller kraven enligt SS-EN 1555 och SS-EN 12201.

Tryckklass och mått Ytterdiameter och godstjocklek på Ulefos formsprutade rördelar uppfyller kraven enligt SS-EN 1555 och SS-EN 12201. Uefo Formprutae PE-rörear och Löf änar ULEFOS FORMSPRUTADE RÖRDELAR är tiverkae me föränga petänar, viket gör att rörearna båe kan använa ti eektrovetning och tumvetning (äre tumvetningmakiner kan behöva

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer