Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:"

Transkript

1

2 Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA Så här gör du med PMT-ekniken SID 9 - SÅ HÄR FUNGERAR CD-SKIVAN Presenaion och inspiraion hur du kan använda cd-skivan SID 10 - ÖKAD KREATIVITET OCH SKAPARKRAFT Hur PMT påverkar din energi och din kreaivie SID 13 - TANKENS KRAFT Så fungerar menal räning SID 14 - KRAFTFULLA ÖVNINGAR Övningar som laddar din kreaivie och bryer dina invanda mönser SID 19 - INSPIRATION Bokips, webblänkar och mer informaion»kreativitet & SKAPARKRAFT MED POLÄR MENTAL TRÄNING«Copyrigh Mikael Widerdal och Chrisina Hammarqvis Producerad av Fønix Musik ApS, Danmark. Sverige: Fønix Musik, Box 1051, Båsad, Tel: , Fax: , E-pos: Grafisk formgivning: Hammarqvis Design. Musik: Sambodhi Preem»Hear Music«. Din nya skaparkraf vänar på dig! Önskar du väcka din inre kreaiva kraf och skaparglädje? Välkommen - då har dea program skapas jus för dig! Programme är uforma för a hjälpa dig a höja din energi och ladda dig med ökad kreaivie genom en snabb meod - Polär menal räning (de vi forsäningsvis i häfe kallar för PMT). På mindre än 10 minuer kan du få hjälp ill ökad kreaivie och inspiraion. Du får dels den kraffulla PMT-övningen»Maximera din kreaivie och skaparkraf«, sam»kreaiv problemlösare«. Uöver dessa övningar ger vi dig också fyra exra avslappningar -»God morgon«,»di inre kunskapsbiblioek«sam»posiiv fyrverkeri«sam de sköna insomningsprogramme»din kreaiva sömn«. Diplomerade menala ränaren Mikael Widerdals rös guidar dig genom alla övningar ackompanjerad av skön vilsam musik och underbara naurljud. Lyssna och nju.. Så här gör du Är du ivrig a säa igång? Börja med a läsa häfe och bekana dig med PMTekniken. På sidan 6 7 har du en överskådlig beskrivning av hur du går illväga och hur ekniken fungerar. På sidan 10 kan du läsa mer om kreaivie och hur du kan maximera din skaparkraf. Lyssna sedan på cd-skivan. På skivans försa spår får du en munlig inrodukion inför din spännande nya resa - ill di nya jag - full av möjligheer framför dig Sid 3

3 Polär menal räning är menal fokusering och balansering I PMT ingår klassisk menal räning - som den uvecklas i bland anna idrosvärlden med dess unika förmåga ill a samla och rika energin mo nya unika presaioner. I dea program kallar vi den menala räningen för»menal fokusering«då den här har sin sörsa vik vid a hjälpa dig a fokusera på de du vill uppnå oavse mål och id. EFT - (Emoional freedom echnics) är en del inom de som idag populär kallas för energipsykologi. EFT-ekniken har uvecklas som en symbios av kunskapen inom bland anna akupunkur och kinesiologi. Polarieserapin är e energibasera hälsosysem som bland anna innefaar kroppserapi, die, övningar och menala fokuseringsmodeller. Kapiel 2: POLÄR MENTAL TRÄNING E N H E LT N Y M I X AV K R A F T F U L L A VERKTYG VÄNTAR DIG Vad är polär menal räning (PMT)? De är en ny, snabb och enkel meod - hel uan biverkningar som du kan uföra så ofa du själv önskar. PMT är e samlingsnamn över en hel ny mix av ekniker: 1. Klassisk menal räning 2. EFT (Emoional freedom echnics) 3. Polarieserapi Sid4 Hur fungerar PMT? PMT är lä a lära sig och använda! En PMT-övning besår av re delar: n Kroppshållning (med ursprung från bland anna Polarieserapin) n Knackeknik (med ursprung från EFT-ekniken) n Menal fokusering med särkande suggesioner (med ursprung från den menala räningen) PMT-övningarna syfar främs ill a balansera kroppens energisysem. Försa sege är a ina en kroppshållning som släpper spänningar och som öppnar upp för en mer posiiv menal insällning. Seg vå själva knackekniken, a börja knacka på ena handens»karaepunk«. Samidig säger du ill dig själv en fras som skapar en menal fokusering på de du vill arbea med. Seg 2 upprepas vå ill re gånger. Nu har du skapa e menal fokus. Därefer knackar du på PMT-punkerna på kroppen (se översiken på näsa uppslag) fem ill io gånger på varje punk innan du flyar vidare ill näsa punk, uppifrån och ned. Repeera denna sekvens vå ill re gånger. Knacka mjuk men besäm, uan a de gör on. Sisa sege är menala uppbyggande suggesioner som går djup in i di inre som en menal programmering som du ar med dig under lång id framå. Sid 5

4 Översik knackpunkerna MED POLÄR MENTAL TRÄNING 1. Knackning vid karaepunken: Kny ena handen. Med den andra handens vå fingrar»knackar«du mjuk men besäm. Undvik a knacka om du känner smära. 2. Knackning av PMT-punkerna: Knacka med ena handens vå fingrar på punkerna 1 7. Välj själv a knacka på punkerna ill höger eller vänser sida, vilke som känns bäs. SÅ HÄR GÖR DU: 1. Knackning vid karaepunken - din menala fokusering: Kny ena handen. Med den andra handens vå fingrar»knackar«du på din karaepunk. På föregående sidas översa bild på ser du var denna punk är, sam hur du knackar. Knacka mjuk, men besäm. Samidig säger du ill dig själv en fras för din menala fokusering. På cd-skivan guidar Mikael Widerdal dig med dessa fraser. Denna knackning gör du vå ill re gånger. 2. Knackning av PMT-punkerna: Knacka på PMT-punkerna på kroppen fem ill io gånger på varje punk innan du flyar vidare ill näsa punk, uppifrån och ned. Repeera denna knackning vå ill re gånger. Håll hela iden sinne fokusera på de är du vill uppnå. Är du gravid, undvik själva knackningen av dessa punker - gör dock gärna de övriga momenen. 2. Punken vid sidan om öga 1. Ögonbrynspunken 3. Suggesioner Sisa sege är menala suggesioner som går djup in i di inre som en menal programmering som du ar med dig under lång id framå. På cd-skivan ger Mikael Widerdal dig dessa kraffulla suggesioner. 3. Punken under öga 5. Hakpunken 4. Näspunken FAKTA OM AKUPUNKTURPUNKTERNA OCH MERIDIANSYSTEMET PMT-PUNKTERNA ÄR KOPPLADE TILL AKUPUNKTURMERIDIANERNA I KROPPEN. I VARJE LEVANDE MÄNNISKA STRÖMMAR ENERGI, EN LIVSKRAFT - SOM IBLAND KALLAS FÖR»QI«. DENNA ENERGI STRÖMMAR BLAND ANNAT I MERIDIANER I KROPPEN, SOM I SIN TUR ÄR KOPPLADE TILL OLIKA ORGAN. DETTA ÄR GRUNDTANKEN FÖR EXEMPELVIS AKUPUNKTUR OCH AKUPRESSUR. SE TEXTEN NEDAN FÖR REPRESENTATIONEN AV DE OLIKA PMT-PUNKTERNA I KROPPEN: 6. Nyckelbenspunken Sid 6 7. Punken under armen Lyf armen. Knacka cirka 10 cenimeer rak nedanför armhålan, i jämnhöjd med brösvåran hos män och BH-bande hos kvinnor. 1. ÖGONBRYNSPUNKTEN: ZAN ZHU ( SAMLING AV BAMBU ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN BLAND ANNAT HJÄLPER TILL KLARSYN. 2. PUNKTEN VID SIDAN OM ÖGAT: SIZHU KONG, ( SIDEN- BAMBU HÅLET ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN HJÄLPER TILL KLAR VISION. 3. PUNKTEN UNDER ÖGAT: CHENG QI ( TÅRARNAS BEHÅLLARE ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN HJÄLPER TILL ATT SE KLART OCH ÄVEN ÖGONENS KRAFT. 4. PUNKTEN UNDER NÄSAN: REN ZHONE ( CENTRUM MÄNNISKAN ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN HJÄLPER TILL ATT SKINGRA TRÖTTHET, TA BORT FÖRVIRRING, OCH FRÄMJAR KONCENTRATION. 5. HAKPUNKTEN: CHENG JIANG ( VÄTSKORNAS MOT- TAGANDE ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN HJÄLPER STEL NACKE OCH MENTALA STÖRNINGAR. Sid 7 6. NYCKELBENSPUNKTEN: SHU FU ( PALATS PUNKT ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN STÄRKER UR- ENERGIN OCH ANDNING, BALANSERAR HJÄRNHALVORNA, FÖR BORT UPPRORISK ENERGI SAMT FRAMFÖRA, LEDA, MEDDELA ÄR ANDRA ORD SOM DENNA PUNKT STÅR FÖR. 7. PUNKTEN UNDER ARMEN: DA BAO ( STORT OMFÅNG, STORT FRAMDRIVANDE ). INOM AKUPUNKTUREN ANSES ATT PUNKTEN HJÄLPER ENERGIRESERVEN, STÄRKER BLOD OCH ENERGI SOM OMSLUTER KROPPEN. DENNA PUNKT OCH EN TILL KAN OFTA KOMMA MED I SAMMA KNACKNING SÅ ÄVEN PÅVERKAS PUNKTEN HOUXI ( BAKRE DALEN ) SOM INOM AKUPUNKTUREN ANSES SKINGRA BLAND ANNAT ORO OCH RÄDSLA. TACK TILL REG. NATURLÄKARE LARS ERIC JOHANSSON FÖR DENNA INFORMATION - LÄS MER PÅ SIDAN 19.

5 Kapiel 4: SÅ HÄR FUNGERAR CD-SKIVAN Spår 1: Munlig inrodukion»kreaivie & skaparkraf«: Mikael Widerdal välkomnar dig ill PMT-eknikens nya, spännande värld! Spår 2:»Maximera din kreaivie & skaparkraf«- PMT övning: En kraffull PMT-övning på mindre än xx minuer! Maximera din kreaivie och vässa di självförroende med denna härliga PMT-övning. Spår 3:»Kreaiv problemlösare«- PMT-övning: En exraladdad PMT-övning på mindre än xx minuer som ökar din skaparglädje och ger dig ny energi! Ta bor begränsande ankar och lå din kreaivie dansa. Spår 4: Avslappning»God morgon«ladda dig med ny, posiiv energi på morgonen! Ger dig en pigg energikick som varar hela dagen. Med Mikael Widerdals rös och behaglig musik i bakgrunden. 1. Munlig inrodukion»kreaivie & skaparkraf 0.00 min 2.»Maximera din kreaivie & skaparkraf«pmt-övning 0.00 min 3.»Kreaiv problemlösare«pmt-övning 0.00 min 4.»God morgon«avslappning 0.00 min 5.»Di inre kunskapsbiblioek«avslappning 0.00 min 6.»Posiv fyrvekeri«paraliminal avslappning 0.00 min 7.»Din kreaiva sömn«avslappning 0.00 min Toal spelid: minuer Cd-skivan är full av kraffulla övningar och härliga avslappningar! Du får vå effekiva och snabba PMT-övningar - spår 2 och 3. Nju även av sköna och kraffulla avslappningar, med menal fokusering - spår 4, 5 och 6. Spår 6 är en ny avslappning med paraliminala budskap ill höger respekive vänser hjärnhalva. Bonus är insomningsprogramme»din kreaiva sömn«- spår 7. Mikael Widerdals rygga rös guidar dig genom övningarna och avslappningarna, ackompanjera av Sambodhi Prems sillsamma musik och mjuka naurljud i bakgrunden. Sid 8 Spår 5: Avslappning»Di inre kunskapsbiblioek«skön avslappning med guidning ill di inre kunskapsbiblioek. Här får du illgång ill kunskap och lösningar på kreaiva problem. En underbar och spännande resa Spår 6: Paraliminal avslappning»posiiv fyrverkeri«- ny spännande eknik! Avslappning med insrukioner och suggesioner rika ill höger respekive vänser hjärnhalva - all maximerar din energi och di självförroende som e posiiv fyrverkeri! Spår 7: Avslappning»Din kreaiva sömn«lyssna ill Mikaels rös med silla naurljud som vaggar dig ill ro och ger dig en underbar sömn - med ny kreaivie och energi dagen efer. Sov go Sid 9

6 Kapiel 5: POLÄR MENTAL TRÄNING FÖR ÖKAD KREATIVITET OCH SKAPARKRAFT den egna upplevda förmågan ill vad du klarar av. Din upplevda förmåga bygger på en menal grund som är kopplad ill e inre lugn och självförroende. Dessa vå grundmomen finns inbaka i alla våra avslappningsövningar och ger posiiva effeker på all skapande och din kreaivie. Vad är kreaivie? Vad är skaparkraf? De är laddade och näsan mysiska ord. A vara kreaiv kan beskrivas vid den energi du känner då en skapande process flödar (jämför med engelskans flow ). Upplevelsen av id och rum försvinner och du blir e med de du gör. Omvärlden blir ovikig och obeydlig. Kanske du vari med om dea när du såg en film, när du var uppslukad av en bra bok eller då du hel enkel gjorde någo som var kul? Hur gör du för a hamna i denna upplevelse av kreaiv flöde? Gör du någo speciell som sarar denna process hos dig själv? Kreaivie och polär menal räning Din kreaivie kan övas upp och simuleras. Övningarna på cd-skivan är unika och kraffulla redskap som hjälper dig med dea. De är uformade för a hjälpa dig komma ur låsningar och blockeringar, öppna e bäre ankeflöde och för a minska sress. Du får dessuom möjlighe a njua av djupa avslappningar på cd-skivan som ökar di välbefinnande och i förlängningen också din kreaivie. Genom a skapa e inre lugn och öka självförroende kan du öppna nya kreaiva flöden. Sömn och kreaivie En god sömn är bland de vikigase vi kan ge oss själva. Sömnen fyller så många vikiga funkioner för vår överlevnad. Förenkla kan man säga a under sömnen sker en sors nalig underhållsservice av hela vår kropp. Bland anna sker usöndring av illväxhormon under sömnen. Dea hormon som bland anna bygger upp och åersäller slina cellsrukurer. Under sömnen sker även fanasisk mycke i hjärnan, en sorering och rensning i ankarnas värld. De lä dåsiga illsånde som leder oss in i sömnen och som uppräder när man är på väg a vakna - de är e illsånd som liknar en djup avslappning (e slags hypnosillsånd). Många är de idéer som uppkommi under denna drömlika vilan vid insomning och uppvaknande. Använd dig av avslappningen Din kreaiva sömn när du skall sova och lå dig vana och göda de nya ankefrön du sa. Sress och vår beeende Den kreaiva förmågans verkliga fiende nummer e är sress - framför all sark sress. Sark sress ulöser nämligen hos hjärnan reakioner som omedelbar leder oss illbaka ill e senåldersbeeende. Sress på den iden var koppla ill a möa en fara. För a lösa den uppgifen behövdes varken lugn, resonerande eller logik uan då var fysisk syrka de som avgjorde om vi överlevde. Fysisk syrka är de som också idag priorieras vid e sresspåslag i kroppen någo som knappas gynnar e skapande. Sress kan du uppleva när kraven (egna eller andras) övergår Sid 10 Sid 11 En rikig god nas sömn ger dig grais energi - varje dag!

7 Maximera din kreaiva sömn Pröva a skriva Nalisan innan du lyssnar ill cd-spåre Din kreaiva sömn. På så sä sorerar och fokuserar du menal på de ankar som du önskar uveckla i din kreaiva sömn. Kapiel 6: TANKENS KRAFT ÄR STARKARE ÄN DU TROR - SÅ HÄR FUNGERAR MENTAL TRÄNING Nalisan Nalisan besår av e papper som du skriver på bägge sidor. På ena sidan, baksidan eller Släppsidan som du kan kalla de - skriver du ner alla ankar, all de du önskar släppa. Där skriver du ner de som sör, irrierar eller bromsar dig. Skriv denna sida förs. På den andra sidan - Fokus-sidan skriver du ner ankar du vill a ag i, problem du önskar lösa. Pappre skall sedan läggas med Fokus-sidan uppå så du enkel kan fylla på med reflekioner och idéer som kommer upp under naen. Prova och upplev effeken! Sov så go Var vaksam på vad du änker varje cell i din kropp juvlyssnar på dina ankar DEEPAK CHOPRA Precis som sressen och dess negaiva påverkan på dig, finns dess mopol - lugne, de avslappnade illsånde där du kan uppleva e lugn och en inre syrka. I lugne samlas krafen kring ankarna och du får bäre illgång ill visioner, drömmar och mål. De främsa hjälpmedle inom den menala räningen är därför avslappning. Förmågan a slappna av är vikig. De undermedvena kan läas påverkas i e lugn och avslappna illsånd. Sid 12 Maximera din sömn med Din kreaiva sömn och Nalisan. Tankens kraf Innan du uför någo, saras dea med din anke - omedveen eller medveen. Din anke påverkar därigenom dina fysiska presaioner. Är du medveen om din egen inre dialog? Börja a lyssna ill vad du änker och säger om dig själv. Din egen aiyd är vikig. Bli din egen bäsa vän som lyssnar, peppar dig och som hjälper dig framå i live. Undvik a ala nedlåande om dig själv. Se posiiv och framå isälle. Förebilder Har du någon förebild i di liv? En förebild represenerar en unik samling kunskap som du kan ha sor nya av. Förebilden kan inspirera dig ill förändring och ge dig lie exra draghjälp framå. Näsa gång du ska göra någo som din förebild är väldig bra på gör följande: änk dig a du agerar som om du vore din förebild. Undvik a härma - se isälle ill vad din förebild skulle göra härnäs. Ta in känslan av hur personen rör sig och agerar, hur de ser u, syninrycken och kanske ljude av hur han eller hon alar och urycker sig. Prova själv och se vad som händer Sid 13

8 Kapiel 7: KRAFTULLA ÖVNINGAR SOM LADDAR DIN KREATIVITET Change. I has he power o uplif, o heal, o simulae, surprise, open new doors, bring fresh experience and creae exciemen in life. Cerainly i is worh he risk. LEO BUSCAGLIA Övning e: Bry dina vanor mö nya möjligheer Din uppgif blir a göra någoning annorlunda varje dag. De spelar mindre roll vad de var uan de vikiga är a brya de vanor du ofa är lås av. De kan vara någo så enkel som a exempelvis bya u den vanemässiga siplaceringen vid frukosborde. Andra exempel är a: n välja en annan väg ill jobbe (buss isälle för åg exempelvis) n äa med besicken i fel hand n lyssna på en annan radiokanal n välja a läsa en bok isälle för a se på TV på kvällen Du har en del vanor som ursprungligen syfade ill a hjälpa dig i din vardag. Men om du fasnar i en problemsällning eller kanske en negaiv spiral så kan dessa vanor befäsa och ill och med försärka denna låsning. Övningen syfar ill a usäa hjärnan för nya och ovänade impulser. Om du gör så som du allid brukar göra kommer du roligen bara a möas av de du redan se och upplev. Då sker ingen förändring inom dig. Om du isälle väljer a a nya vägar så kommer du a möa nya ovänade saker och de simulerar din hjärna a a fram ny energi. Våga brya vanemässiga mönser och se vad ny du uppäcker. Övning vå: Gör en inre sorsädning genom a skriva Upplevelser och ankar säer olika spår inom dig. Vissa upplevelser och ankar enderar sedan ill a på olika sä hänga kvar lik e menal skräp. Till dea kommer även de saker du har på gång och som du allså ine hunni eller kunna avslua. All dea blir ill energijuvar som också bromsar dina ankeprocesser. Hjärnan fungerar så a den lägger hela iden energi på a hålla ordning på all. Du kan jämföra de med en daor som hela iden har all de du jobbar med i e arbesminne så länge den är igång men om du plöslig sänger av srömmen uan a spara de du arbea med ill hårddisken så är de bora. På e liknande sä agerar hjärnan de du behöver komma ihåg hålls i e arbesminne med dea ar plas och energi och sör därigenom de du för närvarande vill arbea med. E effekiv verkyg är a skriva ner all du behöver komma ihåg. De frigör kapacie inom dig a isälle sasa på den uppgif du vill lösa för sunden. Ju mer du kan skriva ner och frigöra från dina inre sysem deso snabbare kan du arbea med de du vill uppnå i sunden. Du kan vässa dea verkyg yerligare genom a a för vana a börja varje dag med a skriva av dig. Dea gör du - hels innan du siger upp, genom a skriva ner all som kommer upp i dina ankar oavse vad de är. Dea ger dig en rensning inför varje ny dag som ger dig allmer kreaiv urymme för varje dag du använder dig av denna övning. Börja frigöra energi som du isälle kan ha illgång ill i di skapande. Kom ihåg ju mer du använder dig av redskape deso mer ger de dig illbaka. Du får vad du ger! Sid 14 Sid 15

9 Övning fyra: Kroppshållning och rörelse Du har illgång ill e par unika redskap genom kropp och rörelse. Lå oss börja med kroppshållningen vår kroppshållning förmedlar på e sark sä ill vår omgivning vår menala och fysiska saus. Tag därför kommando och led dig in i ny kraf och syrka genom a beslua dig för a sräcka upp dig, inag en sol och posiiv kroppshållning och du blir sol, rygg och sark. Lå din kropp visa dig vägen ill en känsla av ny inre syrka isälle för a kroppen speglar en mosa känsla. Rörelse är en frigörande process i sig. Många har lös problem när de vari ue på promenad eller agi en joggingur. De är flera samverkande sysem som akiveras vid fysisk rörelse: n Du får bäre syresäning och öka energiflöde i kroppen n Du skapar en menal disans ill de som är probleme n Du skapar e menal lugn och ny energi genom a uföra en rymisk rörelse n Du får nya inryck vilke öppnar för nya menala kopplingar Övning re: Lyf blicken läa på menal yngd De finns e enkel sä a för sunden få illgång ill ny energi och som även ger dig lie disans ill evenuella problem. Dea gör du genom en enkel övning. Börja med a hålla huvude rak och rika ner blicken maximal mo golve. Fokusera sedan dina ankar på de problem eller låsningen du upplever jus nu. Lå denna anke hel fylla di huvud. Börja sedan a långsam under cirka sekunder lyfa blicken mo ake och hela iden ha probleme i ankarna. Du kommer eferhand som du höjer blicken uppleva en läare och kanske mer lufig känsla isälle för den yngd som du idigare upplevde när du änke på probleme. Du kan använda denna effek på samma sä då du vill höja din upplevda energi nivå. Ner med blicken änk på din energi jus nu lyf långsam blicken och upplev hur din energinivå höjs i ak med a blicken höjs mo ake. Unna dig en daglig promenad. De du gör ofa och ruinera blir ill en god vana - en vana som i de här falle skänker dig hel nya resurser och ny skaparkraf. Nju av a röra dig illsammans med fyr- eller våbena vänner, eller bara för dig själv. Prova denna övning redan nu så försår du vad små menala knep kan göra för dig och din kreaivie! Sid 16 Sid 17

10 Övning fem: Brainsorming E sä a hia nya sä a lösa problem är a göra en brainsorming-övning. Dea görs genom a man hel fri associerar kring de akuella probleme. Alla ankar släpps fram och du kan göra dea själv eller i grupp. Aneckna, ria eller på anna sä fånga de olika ankarna som kommer upp. Välkomna alla ankar och idéer! Övning sex: Ta»ime-ou«- gör ingening Sier du fas inför e problem och finner ingen uväg? Ta ime-ou, och frikoppla bor probleme hel e ag. Tänk och säg hög för dig själv, a du nu lämnar dea å sidan. Gör någo anna. Säda, gå på promenad, lägg dig och vila e ag eller läs en bok. Ofa kan di undermedvena komma med lösningar och idéer när du har möjlighe a släppa ankeverksamheen e ag. Lå idéerna komma ill dig, de kan dyka upp svar när du mins anar de Dagdröm Vad dagdrömmer du om, när dina ankar vandrar hel fri? Fånga dina inre vikiga ankar och våga a dom på allvar. Vad längar du efer? Kanske a lära dig eller a prova på a göra någo ny eller våga söka arbeen inom hel nya områden för dig? Lyssna. Säng av de inre kriiska röserna som bromsar dig. Våga skriv ned dina drömmar. Vem ska uföra dina sordåd i live, om ine du själv? Släpp dina givna ramar, sök dig uanför vad finns där? Vad förlorar du på genom a försöka lyssna ill dina drömmar och kanske följa dem? Tänk på vad du kanske kan vinna Ny omsar i di liv Varje dag är en hel ny sar på resen av di liv. De är aldrig för sen a släppa de som vari och isälle se fram emo de nya och oskrivna ögonblicken som vänar dig. Tänk på all du lär dig fram ill idag. All de du vari med om hiills i di liv, har ge dig en värdefull kunskap och erfarenhe. De finns ingen som du. Du har möjlighe a uppäcka all du inners inne drömmer om. Live vänar på dig på dina uppåg med nya idéer och skaparglädje längs vägen. Lycka ill! Inspiraion BOKTIPS, WEBBLÄNKAR OCH MER INFORMATION Bokips:»Idébok 1 och 2«avFredrik Härén, Ineresing Books. Två härliga böcker om kreaivie och inspiraion, där faka och övningar illsammans med cia ger dig ännu fler goda idéer! *»En bra idé«av Beng Renander, Orv Filmprodukion. En bok om kreaiv problemlösning. Den kreaiva processen beskrivs ur e handfas, humorisisk och filosofisk perspekiv. * Kreaiv inelligens av Tony Buzan En enkel och inspirerande kreaiviesbok av hjärnforskaren Tony Buzan som också skapa Mindmap-ekniken Webblänkar: Underbar avslappnande musik a njua av, sam ilar med menal räning Kurser, föreläsningar och cd-program med menala ränaren Mikael Widerdal EFT s officiella webbplas med mycke inressan informaion och senase nyheer Reg naurläkare Lars Eric Johanssons webbplas. En kropp och själ i balans gynnar hälsa och frigör energi. Sid 18 Sid 19

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

http://youtu.be/04vx_pmid6c http://www.youtube.com/watch?v=zw-a8eqbjdq Mindfulness Kerstin Kronqvist Karin Forsell 2 Mindfulness Karin Forsell Kerstin Kronqvist Harmoni för hela dig -Hur stavas kärlek?

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Träningsprogram på 80 dagar

Träningsprogram på 80 dagar Träningsprogram på 80 dagar Dag 1-10: HRV Träning- Träna upp min fokusering Jag lär mig påverka mitt eget nervsystem till samstämmighet och balans. Genom 2 steg (Hjärtfokus och hjärtandning) får jag mitt

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Välkommen! Mikael Widerdal

Välkommen! Mikael Widerdal Välkommen! Den här titeln du håller i din hand innehåller de bästa och mest kraftfulla mentala redskap från de 20 år som jag utbildat, coachat och föreläst för människor i hela Sverige. Den här är indelad

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

Stegräknare från Tappa.se

Stegräknare från Tappa.se Stegräknare från Tappa.se 137,00 kr Vikt: 0,03 kg KÖP Stegräknare av mycket hög kvalité med lock som skyddar panelen. Pålitlig och enkel att använda. Direktimport, därav det låga priset. Detta är den räknare

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Gabriella Wejlid & Jenny

Läs mer

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan 1 Yuan Gong - metoder Tre nivåer - nio metoder Första nivån (att arbeta med kropp & Qi) Metod 1: Tian Yuan Metod 2: Di Yuan Metod 3: Ren Yuan Metoderna på den första nivån kan tränas

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer

Tips på appar för sömn och återhämtning

Tips på appar för sömn och återhämtning StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för sömn och återhämtning Förslag på appar som stöd för insomning, uppvaknande och meditation juni 2017 Innehåll Appar för att

Läs mer

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare TEMA: ävlingsdomare Tävla ine för X, för X är så hård. Tävla för Y isälle, Y är snäll. Känns de igen från klubbsugesnacke vilka domare som de är lä eller svår a få sin eferlängade uppflyning eller si cer

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Vecka: Sömndagbok Jag gick och la mig klockan: Jag somnade efter ungefär. antal min Vaknade du under natten? Hur många gånger och hur länge var du vaken? Jag vaknade klockan: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG 1. LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig.

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig. 2013-01-15 09.57.03 Kvinna 60 eller äldre Höger 2013-01-23 12.15.16 Kvinna 40-49 Bäda Höger 2013-01-23 19.23.35 Kvinna 40-49 Höger mindre snorking, bedre søvn Sover bättre, känner mig utvilad har mera

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer