Särskild utbildning för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild utbildning för vuxna"

Transkript

1 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV Telefon: , E-pos: Viadidak ä en gemensam fövalning fö vuxenubildning, inegaion och abesmaknad i Kaineholm och Vingåke.

2 VI ERBJUDER KURSER FÖR DIG SOM VILL FÅ KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER SOM HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT GOTT LIV. E go liv dä du självsändig kan välja ba abee elle sysselsäning, ba fiid med akiviee och gemenskap, ba boende, ba möjlighe a i dela i samhälle. E go liv dä du uvecklas som peson. Välj ä kus Du välje kus uifån dina behov, inessen och föusäninga. Du kan välja en elle flea kuse. De flesa kuse ä en dag i veckan, men någa ä på helid. I de hä häfe kan du läsa me om vilka kuse som finns. Du ä med och planea din undevisning. Tillsammans säe vi upp mål som ugå fån dina behov, din fömåga, idigae kunskape och efaenhee sam de som så i kusplanen. n e x u v som a e e! d d u n a s e ul A m i s h oc g i l o Guppena ä små och vi sudea i långsam ak. Jag n fö a s gå i kola e. a sak a mig ny lä ä De ä olig a sa! pi om sk äffa sina klas lig De ä o ig! a läa s a eb ä j v i Jag kolan! is Vi skaa illsammans och ha olig ihop. Fikaasena ä bäs!

3 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Baka di ege böd HEOHEM51u Baka olika soes böd Läsa och använda ecep Välja och använda olika edskap och maskine fö bakning Hu man fövaa åvao och de fädiga böde Delagana beala fö åvaona. Laga ma ill din malåda HEOHEM51v Laga ma som ä ba a ha med sig i malåda Läsa och använda ecep Använda edskap och maskine på e säke sä Hu man fövaa och väme fädiglagad ma Delagana beala fö mavaona. E hälsosam liv! HASHAL51u Fö a få e go liv och må ba få du läa dig: Vad du kan äa Hu du kan öa dig Hu du kan vila Hu du kan ha en akiv fiid Handla ä och håll koll på dina penga HEOHEM51x A föså penga och pengas väde A planea din ekonomi Föså vad de egenligen kosa med abonnemang, lån och avbealning A handla på e sma, billig, miljövänlig och hälsoikig sä A använda olika hjälpmedel som hålle koll på dina penga Maemaik i vadagen MAMMAT51u A uppäcka maemaik i vadagen A öva på pengas väde, klockan och id A äna på öveslagsäkning och imlighe A äkna med pocen A använda digiala hjälpmedel

4 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Plasen dä du bo - fö och nu HITHIS51u Hu de såg u och hu människo levde fö i iden Hu samhälle ha föändas och vafö Hu de se u och vad som finns idag Hu man foogafea och skive på daon om olika plase I kusen gö vi sudiebesök på inessana plase. Din släk och din hisoia HITHIS51v Ta eda på me om din egen släks hisoia Ta eda på vad de hee, va de bodde, vad de jobbade med och hu de såg u Ta eda på hu de va a leva fö A edovisa dina esula i fom av e släkäd Din plas i välden - nuidsoieneing GEGGEO51u A a del av nyhee på olika sä Vad som hände i välden och hu de påveka di samhälle och di liv A bäe föså de som hände i välden, bland anna om: Folkomflyinga och vafö människo fly Klimaföändinga Hu olika inessekonflike kan skapa oolighee och kig Faigdom Hållba uveckling Gö din ös höd SALSAM51u Vad demokai ä Hu samhälle sys Vilka möjlighee du ha a påveka Vilka äighee och skyldighee du ha

5 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Gö din mobil SMART INMDIG5u A använda din mobilelefon på e sma sä. A hia och använda appa som kan göa din vadag läae och oligae. Till exempel fö a passa ide och planeinga, hålla eda på ekonomi, hålla konak med vänne, söka infomaion, hia ecep och göa inköpsliso, hia ill olika plase, beala biljee, foogafea,. och mycke anna. I kusen lä du dig använda mobilen på e sä som ine skada dig själv elle anda. Fö a gå kusen måse du ha en egen så kallad smaelefon elle sufplaa med Ineneuppkoppling. Näa ill nauen - enkel filufsliv FROFRI5u E sä a må ba A ivas i nauen Hu du klä dig fö a ine fysa elle bli blö Laga ma ue Vilken uusning du behöve Om allemansäen Om växe och dju Du och anda MNNMAN5 Hu olika människo kan ha de i sin vadag Vilka äighee och skyldighee vi ha Hu du påvekas och kan påveka di ege liv Hu du kan möa och bemöa anda Äldes behov och livsvillko VARVAR51u Vad de innebä a bli älde Vilka livsvillko älde ha idag Vilken omsog och hjälp som finns nä man bli älde Hu man bemöe älde med espek

6 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Beäa själv med od och bild SVBSVE51u Du få läa dig beäa med hjälp av od, bild och ljud. Du få skiva egna exe, foogafea och spela in ljud. I kusen jobba vi mycke med daoe. Böcke och andas beäelse SVBSVE51v Du få läsa olika ype av exe som vi paa om. Du få läa dig om olika föfaae och deas böcke. Kommunikaion SGRSPR7u Fö dig som vill paa, skiva och använda bilde illsammans med anda. Fö a vi ska föså vaanda bäe. Uveckla din fömåga a paa, skiva och använda bilde Använda ecken, enkel ex, musik, bilde, dao, kamea och symbole Kommunikaion - bild och ljud SGRSPR7v Fö dig som vill använda daon uan a behöva kunna läsa och skiva. A göa bildspel med bilde och ljud A a bilde med en digialkamea och a abea med bildena i daon Sevice och bemöande SECSER51u En kus fö dig som ha en sysselsäning dä en vikig del ä a ge anda en god sevice. De kan ill exempel vaa i en affä, på äldeboende, på dagis, inom fasighesskösel. Vad sevice innebä Hu man ufö abesuppgife på e seviceinika sä Hu man bemöe människo

7 Widgesymbole Widgi Sofwae Säskild ubildning fö vuxna, Viadidak, mas 2015 Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kuse i samvekan med anda kommunala fövalninga Vad passa dig? Di val! Fö dig som nyss få beslu om daglig veksamhe, men ännu ine ve vilken sysselsäning du komme a välja. Vilka olika veksamhee som finns Undesöka vilka uppgife du ä inessead av och som passa dig Vi gö sudiebesök och du få pova någa olika sysselsäninga unde kusen Du sudea fya daga i veckan unde fya vecko. Klive u i abeslive Kusen vava skola och pakik. Den ä fö dig som vill läa dig me om dig själv, vill läa dig me om hu de ä a vaa en del i en gupp, vill pova på a abea på en ikig abesplas, vill äna dig på a a me ansva, ha beslu om sysselsäning enlig LSS elle SOL. På pakiken lä du dig me om hu de ä a abea på en abesplas. I skolan lä du dig bland anna om hu guppe fungea, vilka möjlighee och kav som finns i abeslive, hu kommunikaion fungea, a sä upp mål och a uvädea dem. Kusen pågå en emin. Två daga pe vecka ä man i skolan, en ill e daga gö man pakik. Pova på kus: Klive Den hä kusen ä fö dig som ä osäke och ine ikig ve om du vill böja den länge kusen Klive u i abeslive. Du få pova på hu de ä a gå i skolan, vaa med i en gupp och vad den länge kusen innebä. Vi gö sudiebesök på olika änkbaa pakikplase. Kusen ä en vecka lång på cika halvid.

8 VI FINNS HÄR! KATRINEHOLM VINGÅKER Via huse, Doninggaan 18 Åbogåden, Sogaan 55 Telefon E-pos Telefon E-pos VILL DU VETA MER? Då ä du vam välkommen a höa av dig ill någon av oss. Jenny Lasson Monica Kalsson Elisabeh Sundin Saa Alexandeson Läae Läae Sudie- och ykesvägledae Reko VILL DU ANSÖKA? Du kan söka om du ä 20 å och ha en uvecklingssöning elle fövävad hjänskada. Vi kan ine gaanea a alla som söke få plas. Du som ine ha sudea som vuxen föu, ha föu. Vilka kuse som saa beo på hu många som söke och våa möjlighee a göa e ba schema. Du söke genom a skicka in ansökningsblankeen ill: Säskild ubildning fö vuxna, Viadidak Doninggaan Kaineholm Alla som söke ill våa kuse kallas ill e samal. Dä beäa vi me om kusena och du få beäa om dig själv och vafö du vill sudea. Kusena kosa inge. I vissa kuse du kan få beala åvao och eso.

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer