Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15"

Transkript

1 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl: Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs till seketeae 1.4 Nävaande Saa C, Malin, Las, Johan L, Fabian, Viqto Nystöm, Johan O, Kajsa, Astid, Robin, Maco, Ingid 1.5 Fånvaande Simon K, Stephanie, Anna 1.6 Val av justeae tillika östäknae Johan L 1.7 Fastställande av föedagningslista Listan fastställs 1.8 Adjungeinga Viqto Nystöm adjungeas nävaoätt och yttandeätt 2 Rappote Föedagande 2.1 ÖPH-epesentant Astid Tabeman / Chistian Vitala Astid appotea. Många möten ha ägt um och hela phöseiet ä uttaget. Möte med Data ang. faddekonfeensen den 4 maj ä på G. Vaque ha böjat ta in ansökninga. Det gå ba helt enkelt. 2.2 Kassö Simon Kalicinski Simon ä inte hä Studienämndsodföande Robin Meken Kas-middag med CSC ha ägt um. Avslappnad och uppskattad stämning. Länkmöten och SNM-lunch ha ägt um. Datum fö mingelkvällen ä spikad, datum ä 3 maj. Två fivilliga fån vaje spå söks. 2.4 Näingslivsguppens odföande Fabian Wahlgen Fabian appotea. Banschdagen ä genomföd och det gick jätteba. På det stoa hela va alla nöjda och festen va episk! Kvällsföeläsning imogon planeas. 2.5 Klubbmästae Kajsa Hedqvist Födelsedagsgasque ha ägt um och det va kul och gick ba med ca 65 sittande. Just nu planeas SM i fest, och ett pa puba åtestå. 19 maj hålle vi i KMR. Föhoppningsvis i nya lokalen. Saa Cecilia Lempiäinen E-post Postadess Mobilnumme Og.numme THS, Dottning Kistinas väg

2 2.7 Kommunikationsnämnden Ingid Kjellstöm Ingid appotea. En monte på banchdagen hölls. Två wokshop-kvälla inplaneas, och kemis hemsida ska böa kodas snat. På nästa möte patas om att maknadsföa SM bätte med teman. 2.8 Öviga föeninga/nämnde SLG: Den 21 apil flytta vi till nya lokalen! Alla som vill hjälpa till få göa det. Folk behövs. 2.9 Sektionens odföande Saa Cecilia Lempiäinen Just nu föbeeds fö Val-SM och vi se öve hu vi ska genomföa odföandevalet. 3 Äenden Genomgång av beslutspotokoll Vi ska ne i kassaskåpet och se öve gamla potokoll. 3.1 Fågo till nämnde och diskussion 3.2 Genomgång av motione, intepellatione och enkla fågo Inga inkomna Genomgång av popositione Fabian föeda sin poposition. Den handla om att lägga ett vinstkav på NLG och att ge k till sektionen centalt. Las tycke att vi bö fomulea oss i pocentenhete. Anda sektione samt THS ha liknande kav. Las vill ända till "minst k" och att "övig vinst ska fämja övig sektionsveksamhet". Johan LH ska undesöka möjlighetena till en "buffet" och hu sto den kan vaa. Fabian vill ha en buffet på som vi bunka upp med unde någa å, likt DKM. Beslut: Styelsen besluta att utföa ovanstående ändinga och skicka popositionen vidae till SM. 3.3 Bodlagda äenden Vi öppna upp punkt 1.7 och ta bot punkt 3.5 samt lägge dess innehåll unde punkt och öppna den punkten. Reviso ha mailat ut evisionsbeättelse och den ska gå till beslut på SM. Veksamhetsbeättelsen fö 09/10 ä också kla, styelsen stå bakom den och den ska gå vidae till SM fö beslut om ansvasfihet. 3.4 Fotoklubben - nytt samabete mellan Media och Data Saa Cecilia Lempiäinen E-post Postadess Mobilnumme Og.numme THS, Dottning Kistinas väg

3 Data vill att deas medlemma kan ingå i vå fotoklubb och vi vill inleda en testpeiod. Vi ska undesöka hu det bli med finansieing och hu stot intesset bli. 3.5 Valet Hu vi nå ut till alla om valet, t.ex. info i nyhetsbevet Vi kan annonsea på Hemsidan, Facebook och i nyhetsbevet. Kallelse ha edan gått ut till SM. Föa ået skevs en valsida med individuella kandidatpesentatione och något liknande planeas nu. Vi måste vaa på valbeedningen och be dem att utföa sitt jobb bätte. Affische i sloken ska sättas upp också Hu vi östa fam ny odföande. Ska ske med unval, men begeppet ä luddigt. Vi måste ta fam ett föfaande. I KF ske det hela med en iktig una. Enligt eglementet ska valet behandlas på SM, men det kan tolkas lite fitt. Vi fundea på att administea valet via Bilda med hjälp av Bjön Hedin och låta det pågå i en vecka efte kandidatpesentationena på SM Intenetöstning vad ä möjlighetena? Ha behandlats i ovanstående punkt Kandidate till poste Saa C vill ha Stephanie Dawoud som odföande. Robin M vill att Axel Hammabäck bli SNO. Astid vill att Caoline Akenson bli suppleant. Malin W vill att Johan Stowall bli suppleant. Moa Begsmak kan också bli suppleant. Ida Eldh och Chistina Jansson ä aktuella. Kajsa ha två kandidate på G till Klubbmästeiet, Victo Olsson och Douglas Ton Pesson. Johan O föoda Sephe som SektionsWaldne. Fabian föoda Lydia Wallgen som NLG-chef. Johan LH tänke söka som ledamot. Fabian komme att söka som ledamot. Las vill ha kontinuitet men tänke inte söka igen. Johan LH föoda Ida Renstöm som kassö. Astid föoda Chistina Jansson till kassö. Veonica Jeppson ä ett altenativ till styelsen. Fabian tycke att Theese Fleetwood bö bli exvis kassö elle ledamot. Robin M föoda Jimmie Paloanta och Felix Hedbeg till idottsnämnden. Malin W föoda nuvaande odf. till fotoklubben. Filip Engstöm föodas av Astid. Las Åkesson lämna mötet kl Robin M föoda Sombo elle Poya. Malin W föoda nuvaande innehavae till jämställdhetsombud. Robin M vill att någon icke-efaen komme in som studeandeskyddsombud. Saa C föoda Victo Olsson som sektionslokalsansvaig. Fabian instämme. Fabian föoda Cim Nodling till sektionslokalsansvaig. Saa C fundea på att bli epesentant i CSC:s stategiska åd. Malin to att Moa Begsmak kan ta en stöe post, exvis PAS. Fabian föoda Anton Wanhag till PAS. Astid föoda Noa Julin, Anna Movin, Cecilia Engelbet, Jonna Sélen, Yelena och Bjön Helgesson till PAS Angående val till KF Kandidatena ska utses innan den 18 apil. Saa C måste jaga valbeedningen NU!. Saa Cecilia Lempiäinen E-post Postadess Mobilnumme Og.numme THS, Dottning Kistinas väg

4 3.5.6 Upplägg unde sektionsmötet Fabian tycke att Saa C bö laga mat i sloken och bäa öve till V1. Eventuellt satsa vi på waps elle fika fö 80 pes. Viqto Nystöm lämna mötet kl Vi ta en paus kl Utfoma stydokument till pesidiet hu bö de se ut? Mötet åteupptas kl Pesidiet behöve tydligae egle fö sina möten. Pesidiet ska skiva ihop en poposition om egle fö pesidiet. Vi diskutea hu vi ska bedöma olika summo nä vi ta beslut om evideing av budgetposte. Ett kvatal fö att få ta upp ett äende igen? En möjlighet till öveklagan måste finnas. 3.7 Stata upp pojekt i samband med entepenöskus Fabian och Saa C ha haft möte med Saa Gabielsson. Hon unda om sektionen vill stata ett pojekt med de 100 famgångsikaste teknologena på KTH. Detta låg näa NLG:s veksamhet och ett samabete kanske kan bli aktuellt? Pojektet vill ta ett lån av media på k. Fabian to att det bästa ä att de stata upp en egen föening och ä skeptisk till ett utlån. Vi diskutea om vi kan ta änta och vilka motkav vi kan ställa. Vi ä också osäka på om vå budget tillåte det. 3.8 Diskussion om esättning fö studentena som jobba med iphoneapplikationen till Svenska Kykans fösamling i Jäfälla. Sektionen komme att få esättning fö appen så som det va tänkt. Abetsteamet vill ha esättning och vill veta hu det ska födelas av sektionen. Hu gälle det med upphovsätt och avtalsätt? Robin planea en motion. 3.9 Event med Svenska Kykan Kykan vill ha ett lanseingsevent med sektionen till appen hä på KTH. Sektionsstyelsens intesse ä mycket svalt. Det bli fö mycket abete helt enkelt och vi komme inte att få ut någonting av det Budgetänding fö SLG Vi behöve ända budgeten och lägga på k. Vi planea att skiva ihop en poposition till SM om det med en ba motiveing. Johan O ta på sig det Media <3 OPEN kväll Vi behöve pesone som kan pata med Open och svaa på fågo. Planen ä att ha intoföeläsninga och sedan föflytta sig ne till puben fö me pesonliga samtal. Det ä ba om styelsen ä med unde själva föeläsningsdelen Styelsegasque med Viqto Nystöm och Flyg Saa Cecilia Lempiäinen E-post Postadess Mobilnumme Og.numme THS, Dottning Kistinas väg

5 Måndagen 2 maj ä det bestämt att ha styelsegasque med flyg. Victo Nystöm fixa i pincip allt Beslutsäende angående MKM och SM i fest MKM vill använda sina egna penga fö att finansiea SM i fest och vi behöve ett styelsebeslut på det. Styelsen besluta att godkänna en utgift på 5000 k Angående mäkestävling Mäkestävlingen böja om fån böjan och mäket ska ställas mot det nuvaande på SM. Deadline bli den 20 apil Fågo/punkte till KF Inga fågo 3.16 Fågo till CSC NLG vill ha sponsing fån CSC och vi ede ut hu vi ska famställa föfågan. Saa C ska kolla genom Team CSC om det ä möjligt. Malin vill att CSC hålle bätte kontakt med kommunikatöen Öviga fågo Robin M unda hu ljusgåden bokas. Det odnas genom Saa C. Vi planea en styelselunch och ett exta StM den 20 apil. 4 Mötets högtidliga avslutande Mötet föklaas avslutat kl Saa Cecilia Lempiäinen E-post Postadess Mobilnumme Og.numme THS, Dottning Kistinas väg

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer