Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan"

Transkript

1 sommapogam N: maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te vad g lö m in h c o l, ig a ll a lå t e d m in s jä, ö f n e m b is so He a d in a t, han Lova ll jo a g la a ch he nh aven o a och g g gott ha in n n å f is s g ä et, han d it t li v d in a m h ä t ig h ädda m m a o b s h å att n oda, s t e, h a nåd oc g d t e it s m d d ig gä me köne d it t b e a n ön. t t e ä som t t som m y n 3: 2-5 ung på Ps. 10 d u b li 2012

2 Fån pastons penna Med lite dubbla känslo gå jag in i den sista tiden som ungdomspasto i Vetlanda Allianskyka. Visst känns det jobbigt att avsluta något, och speciellt något som ha vait så gott på så många sätt. Jag ha tivts väldigt ba med alla tonåinga, ledae, ban och hela fösamlingen. Samtidigt så känns det som ätt beslut att ta mig ann något nytt, fast jag inte ä helt på det klaa med vad det ä än... Allt ha ju sin tid och med tanke på hu ba det löst sig med Evelina, som komme i höst som ungdomsledae, så känns det som att Gud ä med mitt i allt och lede. Jag to att han ha en plan även fö mig pecis som han ha fö fösamlingen och fö dig! Unde de fem åen som jag vait hä ha jag lät mig otoligt mycket. Jag ha fått pöva vingana och ha nog hittat min oll som pasto lite me än nä jag föst kom hit. Det ha vait spännande och givande å och jag känne att fösamlingen tillsammans med styelsen och Ulf ha gett mig utymme att testa och växa i min fösta pastostjänst. Jag tacka fö all peppning och uppmuntan som jag fått unde åens gång och fö alla goa skatt. Min önskan ä att ni fotsätte att följa Jesus ännu me helhjätat och ta hand om vaanda och de som komme hit som nya. Ha med åets tema NÄRMARE, både i e Gudselation och ea elatione till människo unt omking e. Med önskan om Guds välsignelse! Caina Göansson Ungdomspasto Caina Göansson Ledig vecka 17-23/5. Avsluta sin ungdomspastostjänst i månadsskiftet Juni/juli. Meddelanden Evelina Koppelo Tilltäde tjänsten som ungdomsledae i mitten av augusti. Matikel: Rebecka Södebladh ha flyttat till Falköpings pingstfösamling. Ulf Häggqvist 16-17/6 ledig helg. 16/7-12/8 semeste. 2 Vetlanda Alliansfösamling

3 I styelsen ha vi den senaste månaden abetat lite mea med en sto fåga. Vå fantastiska ungdomspasto Caina Göansson ha fattat bestlutet att säga upp sin tjänst fån och med sommaen. Som ni alla föstå så ha det inte vait en enkel uppgift att fösöka esätta henne. Vi ha haft någa stabila och ba å i vå fösamling nä det gälle ungdomsabetet. Att få en kontinuitet i abetet med en peson som stanna i sin tjänst me än ett elle två å ä oehöt vädefullt och att vi ha fått ha det så unde en tid ä vi oehöt tacksamma fö. Vi komme att sakna Caina och vi önska henne allt gott famöve. Det komme att ges tillfälle att säga ett tack till Caina söndagen den 3 juni. Styelsen ha lagt ne ett stot och målmedvetet abete med att hitta en ny ungdomspasto elle ungdomsledae. Ett beslut fattades att annonsea ut tjänsten ganska bett och föutom att använda våa vanliga kanale nyttjade vi lokalpessen och sociala medie. Flea intessanta ansökninga kom in och vi valde ut någa stycken som vi kallade till intevju. Till slut hade vi två mycket intessanta och kompetenta kandidate kva som fick komma tillbaka på ytteligae en intevju dä epesentante fån såväl styelsen som fån ungdomsabetet va med. Vi hade då också att ta ställning till om vi skulle välja en ungdomspasto elle en ungdomsledae. Valet föll till slut på en ungdomsledae. Vi gundade våt beslut på att våt ungdomsabete befinne sig i en fas dä flea nya ungdoma ä på väg in i vå tonåsgupp och behöve en stak föebild att följa. Vi hälsa däfö Evelina Koppelo välkommen att abeta i vå fösamling som ungdomsledae. Hon böja sin tjänst i augusti med att åka med våa ungdoma till Böda på tonåsläge. Fö att intoducea henne i sitt abete och fö att hon ska få täffa ungdomana och ledana komme hon att abeta någa daga unde maj och juni. Evelina ä 21 å gammal och komme fån Hillestop men bo just nu i Jönköping. Hon läse bibelået på Söda Vätebygdens folkhögskola och avsluta sina studie i maj. Evelina ä en tjej med sto mognad och social kompetens. Hon utståla glädje, tygghet och ansvastagande. Hon ha vid ett fletal tillfällen fått möjlighet att pedika och något som ligge henne vamt om hjätat ä musik och lovsång. Evelina ha en längtan i sitt hjäta att få se ungdoma växa och komma till to. Jag vill uppmana fösamlingen att be mycket fö Evelina och fö ungdomsabetet. Vi ska också omsluta Caina i våa böne och be att hon hitta den plats dä Gud vill att hon ska vaa famöve. Siv Fansson Pesonalansvaig Vetlanda Alliansfösamling 3

4 Pogam maj -12 Sön 13 10,00 Gudstjänst. Ped: Penilla Rydell. M-ledae: P.H. Evebing Sång: Lovsångsteamet Mån 14 14,00 Måndagstäffen Tis 15 10,30 Dagledigtäffen. Medvekan av Stig Hemansson. Andakt, seveing lottei mm /5 SAM:s åskonfeens i Gullbanna. Sön 20 10,00 Gudstjänst med nattvad. U.H. Sång: Rodhe Jonsson To Konfaläsning i Missionskykan. 18,30 Styelsemöte hos Siv Fansson Sön 27 10,00 Konfimationshögtid i Missionskykan. Konfimande, ledae m fl. Mån 28 14,00 Måndagstäffen Pogam juni Sön 03 10,00 Sommafest på Flögensbog. Popcon, söndagsskolan, C.G. U.H. m. fl. Banvälsignelse. Seveing. OBS! I samband med sommafesten tacka vi Caina fö hennes 5 å som ungdomspasto. Tis 05 18,00 UV-scoutledasamling infö Medvind Lö 09 16,00 Gemenskapskväll på Flögensbog. Gemenskap, tid att umgås, tipsunda mm. Medtag eget fika! En gill finns igång. 18,00 Andakt med Ulf H. Sång av Heman & Saa Swahn. Vå nya ungdomsledae, Evelina Koppelo, ä också med vid detta tillfälle. Sön 10 11,00 Ek. Gudstjänst i Fongåden. Medv. av Patik Olofsson, Pete Åstöm, Gospelbolaget m fl. Seveing. Vid egn: i Pingstkykan. Tis 12 Utflykt med dagledigtäffen till Luffamuséet i Boda Glasbuk. Me info. finns i kykans foajé. To 14 18,30 Styelsemöte. 4 Vetlanda Alliansfösamling

5 Sön 17 10,00 Gudstjänst med nattvad. C.G. M-ledae Leif Jonsson. Sång: Emilia Åveling Sön 17 18,00 Musikkväll på Flögensbog med gospelcounty-duon Simon & Jonas. Seveing. Sön 24 10,00 Gudstjänst i Metodistkykan Andakt Bäckagåden. 26/6-1/7 Stoläget Medvind 2012 på Bjädesjö Sätei. Läs me i säskild atikel i bladet. Läget avslutas med offentlig Gudstjänst sön 1/7 kl. 11,00 (OBS! Tiden!) Kom i väldigt god tid! Pogam juli -12 Sön 01 10,00 Gudstjänst Fälsningsamén. Bengt-Allan Klang m fl. Sön 08 10,00 Gudstjänst i Allianskykan. U.H. Sång: Helén & Maggan Sön 15 10,00 Gudstjänst i Metodistkykan. Sön 22 10,00 Gudstjänst, Fälsningsamén. Ingid & Ove Johansson Sön 29 10,00 Gudstjänst i Allianskykan. Yngve Simeonsson pedika och sjunge. M-ledae: Iéne Hultgen. Pogam augusti -12 Sön 05 10,00 Gudstjänst. Daniel Agnesmed. M-ledae: Hans Fansson Sång: Kistina Malmgen Vilan Tomasgåden Sön 12 16,00 Gemenskapskväll på Flögensbog. Tid att umgås, spela kubb, gå tipspomenad osv. Medtag eget fika. Gillen ä vam. 18,00 Andakt. Sön 19 10,00 Gudstjänst. Nattvad. Ulf Häggqvist. Sång: Ninni Johansson Andakt Mogäde Fe 24 18,00 Fedagsmys fö alla på Flögensbog. Med våa anställda som hålle i tådana. Tid att umgås, andakt, fika... Sön 26 10,00 Gudstjänst. U.H. Sång: M-ledae: Siv Fansson. Vi välkomna Evelina till tjänsten som Ungdomsledae. Seveing. Vetlanda Alliansfösamling 5

6 Böjan på septembe... Lö Föeninganas dag i Näsby. Öppet hus på Flögensbog. Sön 02 10,00 Gudstjänst. U.H. Sång av Leif Melin m fl. M-ledae: Lennat Samefos. Konfimanduppop. + Gemenskapsdag sönd. 16 sept. Vi stata med fukost i kykan Efte fukosten: Samling fö banen medan Cajsa Tengblad ha en föeläsning fö alla vuxna. Vi fotsätte sedan dagen med gemenskap i någon fom. Me infomation komme senae men esevea dagen i din almanacka/iphone etc. Välkomna! 6 Vetlanda Alliansfösamling

7 En Hissnande insamling På styelsen senast satt vi och ved och vände på fågan Hu ska vi kunna göa något oligt och inspieande av en insamling till ombyggnad av en hiss? I sökandet och idésputandet famkom olika föslag, en del mäkliga kanske - som det kan bli nä man spåna fitt. En idé va att lansea den som åets tåkigaste insamling en annan idé va att sälja åktue i hissen som om den voe en attaktion på Lisebeg. Ingen idé slog till iktigt. Men hä lite fakta. På gund av nya egle fö hissa i offentliga miljöe måste vi bygga om hissen innan 2012 ä slut. Det stösta ingeppet ä att den måste föses med innedöa. Osaken ä att den modell vi ha, utan innedöa, osakat klämskado och även dödsfall. Däfö nya egle som vi måste anpassa oss till. Vi behöve hissen fö att alla våa medlemma/besökae/hyesgäste mm ska kunna ha tillgång till lokalena, alla ska kunna vaa med på kykkaffe osv. Vi ha en insamlingsbudget på k som mål fö att klaa av kostnadena. Vi föstå att det kan kännas som lite tåkiga penga att satsa på något som vi kanske tycke fungea ba ändå. Men så hä ä läget, det måste göas och det handla om allas tygghet och allas möjlighet att kunna delta. Vi i styelsen ä oehöt tacksamma öve det engagemang som medlemma visa på alla möjliga och ibland nästan omöjliga sätt. Tack fö allt du bidagit och bida med!!! Vi hoppas nu att vi alla kan hjälpas åt att knäcka även detta, föhoppningsvis så att vi kan lösa det utan så mycket åtekommande infomation. Vi ä jättetacksamma i styelsen om alla som ha möjlighet ge ett bidag (stot elle litet, efte fömåga, allt välkommet) till detta så vi kan få detta avklaat så snat som möjligt. Det lättaste ä om du skicka in din gåva via Bg som tillhö Vetlanda alliansfösamling, mäk inbetalningen Hissen så vet kassöen vat pengana ska bokföas. Stot tack till alla som kan och vill bida! Styelsen gm Ulf. Vetlanda Alliansfösamling 7

8 Högst Pesonligt Kal-Oska Bjökman den 18 apil :23 Passion vs Plikt Vad binne du fö? Nä jag och Sofie kom fö fösta gången till en kyka i Öebo nä vi hade flyttat dit kom det en kvinna mot oss som utopade Så ba att någa nya ha kommit hit, då kan ni ta hand om Söndagsskolan!. Behöve jag säga att vi aldig blev medlemma i den kykan? Kvinnans sätt att fåga om fle ledae va ett effektivt sätt att få människo att aldig vilja bli det. Även i vå kyka ha vi ofta bist på människo som vill ställa upp fö att få våa veksamhete fungea. Just nu veka vi ha bist på människo inom just söndagsskolan, men även inom anda veksamhete. Beslutsodningen fö vem som ska göa vad i vå fösamling se ut ungefä såhä: beslut på åsmötet om veksamhet -> valbeedningen/ styelsen -> enskilda medlemma. Detta ä en taditionell modell som oganisationsteoetiskt buka kallas fö hieakisk byåkati och ha unde lång tid vait den bästa. Fle och fle kyko och föetag lämna dock den hä modellen fö att helt vända på odningen. Poblemet med att göa en uppgift som man ha blivit tilldelad ä att man aldig gö den med samma entusiasm som en uppgift som man själv ha kommit på. Om alla människo få göa pecis det de binne fö så bli abetet bätte utföt och man använde människos tid och kapacitet på ett me effektivt sätt. Jag gissa att du tvivla på att det hä skulle fungea och du ä inte ensam, men låt mig ta ett ovanligt exempel. Ha du höt talas om Goe, som i Goetextyg till exempel? De använde sig av den hä modellen. Dä finns ingen chef som säge till någon annan vad den ska göa, utan om man ha en idé och få med sig 5 pesone som to på idén så få man penga fån föetaget fö att utföa det. Det ä på det sättet som de ha uppfunnit bland annat goe-tex, exili gitastänga och konstgjoda blodkäl. Behöve jag säga att det ä ett mycket lönsamt föetag som inte ha gått med fölust ett enda å sedan 50-talet då föetaget statade. Intenetföetaget Google använde också en liknande modell, det finns även ett sydameikansk industiföetag dä alla bestämme abetstide själv, allt med sto lönsamhet. Hu ska man öveföa det hä tankemönstet till en kyka? I många kyko idag paktiseas något som kallas fö en passionsbasead fivillighetsmodell. Istället fö att föst bestämma vilka veksamhete som ska utföas av kykan och sedan hitta människo till det så fåga man människo i kykan vad de djupast, innest inne binne fö och utifån det så skapa man veksamhete som passa. Det tas inga beslut på åsmötet om vem som gö vad. Modellen ä emelletid iskabel, vi måste nämligen lita på att Gud lägge ne de gåvo och den längtan som vå kyka faktiskt behöve. Min efaenhet av att vaa medlem i och besöka 8 Vetlanda Alliansfösamling

9 fösamlinga som paktisea denna modell ä dock att det finns människo i alla fösamlinga som binne fö vacka miljöe (städae & inedae), fö att få folk att känna sig välkomna (mötesväda), fö snöskottning, alkoholiste, ensamstående föälda, vad som helst! Det ha inte ens behövt seviceguppe! Tänk efte själv, av den tid du lägge ne i kykan, finns det någon som du helle vill göa, som du to att Gud ha lagt ne i ditt hjäta? Våga tänk stot och fitt, hö av dig sedan till styelsen. Gö sake av Passion, inte av Plikt. Dagledigtäffens våutflykt 2012 Tisdagen den 12 juni gå tuen till... Hönsa-Lottas Luffamuséum 10,00 Avesa fån Allianskykans pakeing. Samåkning i pivatbila 11,30 Hälsas vi välkomna av Snacke-Pe och bjuds till buffé, dä vi gö vå egen luffalandgång. Snacke-Pe beätta om luffalivet och det bli ostkaka och kaffe. 14,00 Kan vi välja att se film, elle gå på muséet i egen takt. Anmälan på lista i kykan elle till Kain elle Ulf ,30 Sty vi hemåt och ä tillbaka vid 17-tiden. Pis: 275:- Välkommen med! Vetlanda Alliansfösamling 9

10 Vå fösamling stöde genom medlemskap och anslag oganisationen Hela människan i Jönköpings län vilket också innebä att vi vaje å få skicka ombud till deas åsmöte. Via Svenska Alliansmissionen finns vi med som en av oganisationens huvudmän. Hela människan abeta bland annat med dogföebyggande och opinionsbildande abete med upplysningskampanje, infomationsabete osv. Det finns ett fletal sk RIA-cente (T.e. i Nässjö och Jönköping) som dive dagveksamhet, kontaktabete och liknande bland missbukae, utslagna, ensamma, psykiskt sjuka osv. Ett pojekt som hete Steg In vände sig till ehabiliteingsbehövande nyanlända flyktinga. I samvekan med Kungspotens fiskvådscente divs flea pojekt fö Viktiga ban & X-taviktiga ban, pesonalen dä ha också spidit sin kunskap och efaenhet till allt fle platse i landet dä man stata upp liknande veksamhete. Unde 2011 va abetet unt De glömda banen en huvudpioitet. Man äkna med att det i Sveige finns mellan och s.k. Glömda ban, dvs ban som p.g.a. av föäldas missbuk av alkohol elle anda doge, föäldas psykiska ohälsa elle anda bekymme, inte få den kälek och omvådnad de behöve. Det motsvaa faktiskt mellan 3 och 4 hela åskulla av svenska ban, alltså en gigantisk utmaning fö våt land och fö oss som fösamling. Abetet som Hela människan gö inom detta omåde unde 2011 handlade bl.a. om kunskapsspidning, infomation, teatepojektet Patik Skogsbeg Glömda ban som genomföts i Nässjö. Man ha också genomföt en stöe insamlingskampanj, bl.a. i samvekan med Ingema Helmne, dä pengana ska användas fö att odna läge, hajke, julklappa, stöd till familje i ekonomisk kis mm. Sake som ikta sig just till någa av de glömda banen som med hjälp av dessa penga och pojekt ska bli ihågkomna, sedda och uppmäksammade. Hä i länet ha Hela människan sitt huvudsäte i Jönköping. Dä abeta idag två anställda, Patik Skogsbeg och Böje Calsson. I åsbeättelsen fö 2011 beskive man sin Vision så hä Vå vision ä att kunna fläta ihop den kistna omsogen med en positiv nyktehetstanke fö de Glömda banens skull. Vi to att föebyggande abete ä viktigt, och att det kan föända situationen fö människo i maginalen. Däfö vill vi fotsätta våt abete fö att Guds ike ska växa. Vill du veta me om Hela människan. Fåga gäna våa ombud Chistina och Ingema Petesson om deas intyck fån åsmötet. Du kan också besöka hemsidan 10 Vetlanda Alliansfösamling

11 Ett stoläge näa dig! Veckan efte midsomma komme en sto händelse inom SAU att äga um näa dej! Med stat tisd. den 26/6 äge UVscoutläget Medvind 2012 um på Bjädesjö sätei, Myesjö. Vi beäkna att ca scoute samlas unde veckan. De komme bl.a. att få uppleva Bibelstudie, lägebål i olika vaiante, maknadsdag, missionsdag, bad, en upplevelsedag kallad Kulingdagen med Kulbana och lite annat, pojekt av olika slag mm mm. Fö ledascoutena (tonåingana) komme det att odnas kvällsaktivite i deas eget mötestält med alt fån spex och upptåg till lovsång, bön och undevisning. Det ä natuligtvis baa någa små glimta av allt som komme att hända unde lägeveckan. Läget avslutas med gudstjänst sönd. den 1/7 kl Söndagen ä också enda öppna besöksdagen. Vi to att det bli många som komme så vill du vaa med på denna häliga fömiddag ekommendea vi att du åke i mycket god tid fö att undelätta fö pakeingsvakte m.fl. Utflyktstips fö söndagen! Resevea hela dagen fö en fantastisk upplevelse! Åk tidigt. Ta med dej fika och lunch, gå en pomenad på omådet och titta. Ta sen lite fömiddagsfika innan gudstjänsten. Njut av det du se och uppleve. Hjälp sen ledana att packa ihop. Ät lite lunch nä det passa. Och du, de tötta ledana skulle vekligen uppskatta om du hänge med en sväng till Flögensbog och hjälpe dem lasta av och diska upp. Nä du komme hemåt någon gång famåt kvällen, sätt dej ne, njut av det du fått uppleva och be en bön fö alla som vait med Stessa inte! Hu påveka läget oss i Vetlanda alliansfösamling? kanske du unda. På många sätt skulle jag säga. Vi ha med en scoutkå på dygt 60 deltagae på läget. I lägeledningsguppen finns P-H Evebing (föläggningsansvaig), Ulf Häggqvist (kaplanansvaig) och Daniel Lindh (säkehetsansvaig). Utöve dessa finns många med i abetsguppe av olika slag, någon komme att jobba i köket osv. Vi behöve också vänne som hjälpe till i olika punktinsatse; pakeingsvakte unde tisdag och söndag, hjälp med tältesning måndagen föe midsomma, funktionäe till Kulingdagen mm. Vill du hjälpa till en dag och få uppleva läget lite inifån så pata med Ulf elle P-H. Natuligtvis komme läget också att synas i Vetlandaposten, på Vetlanda kommuns hemsida osv. Det ä toligen det stösta evenemanget i Vetlanda kommun i å. Söndagens gudstjänst kan bli stösta folksamlingen i Vetlanda kommun i å osv. Det bli något det komme att patas om på abetsplatse, dagis, på gillkvällen osv Mest av allt behöve vi föebedjae!!! I kykan finns små bönekot, tag gäna ett sådant och be fö oss innan och unde och efte läget. Vetlanda Alliansfösamling 11

12 12 Vetlanda Alliansfösamling

13 Vetlanda Alliansfösamling 13

14 På Flögenbog sönd. 17 juni kl. 18,00 Simon & Jonas med Band County/Gospel i bästa Cut&Roland-stil En känsla fån fö i ny tappning Seveing! 14 Vetlanda Alliansfösamling

15 Ungdomspasto och Vice fösamlingsföeståndae Pasto och fösamlingsföeståndae Kontakt Odföande (Pesonal) Odföande (Adm.) Kassö Seketeae Ulf Häggqvist Kåkegådsvägen Vetlanda Caina Göansson Mellangatan Vetlanda Siv Fansson Hambostigen Vetlanda Bengt-Göan Klasson Skolgatan 1 Vetlanda Hans Fansson Lädegänd Vetlanda Annica Lindell Bjönstop Vetlanda Allianskykan Hemsida: Swedbank: Cleaing: konto: Plusgio: Kullgatan Vetlanda Exp Kök/studio E-post: / Vetlanda Alliansfösamling 15

16 2012

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser för sam lings nytt Vetlanda alliansförsamling Nr: 36 program I detta nummer, bl a: Från ungdomsledarens penna Notiser Från pastorns penna Program för sommaren 2014 Ekonomi Annons om familjeträff mm. sommaren

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Bibelordet. mars april. Årstema 2012. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högst Personligt

Bibelordet. mars april. Årstema 2012. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högst Personligt g n li m T a s T r Y ö SN f s n G M a A d S n a tl FÖR Ve a i l IN l L A Årstema 2012 mars april 2012 fo a n n i n e e p Program tyrels s n r Ann o S onse Kontakt-sida mm. Past r Högst Personligt Nr: 24

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Vetlanda Alliansförsamling

Vetlanda Alliansförsamling Vetlanda Alliansförsamling Nr: 20 juni juli augusti 2011 Från pastorns penna sid. 2 Sjukhuskyrkan sid. 3 Mötesprogram sid. 4-5 Ge för Livet sid. 5 I n n e h å l l Församlingsekonomi sid. 6 Flögensborg

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Bibelordet. Känn dig alltid välkommen på våra samlingar!

Bibelordet. Känn dig alltid välkommen på våra samlingar! P r o g r a m juni juli augusti 2016 Bibelordet 1Joh. 3: 23-24 Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Vetlanda Alliansförsamling

Vetlanda Alliansförsamling Vetlanda Alliansförsamling Nr: 21 september oktober 2011 Från pastorns penna sid. 2 Hälsning från Bödalägret sid. 3 Mötesprogram sid. 4-6 Barn & Ungdom sid. 7 I n n e h å l l Sjung för livet sid. 8 Gemenskapsdag

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. Nr: 31 program september oktober 2013. I detta nummer, bl a: Pastorns penna

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. Nr: 31 program september oktober 2013. I detta nummer, bl a: Pastorns penna Försam lings nytt Nr: 31 program september oktober 2013 I detta nummer, bl a: Pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för sept. och okt. Ekonomi Vision och mål (måldokument) Info om Ge för livet

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Juni Vecka 23 Onsdag 7/6 18,30 Bibel och Bön Torsdag 8/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Söndag 11/6 10,00 Gudstjänst. P-O Svensson. Dop. Sång Annika Lindh & Lisa Josefsson Vecka 24 Onsdag 14/6 18,30

Läs mer

Vad är UV-scout??? Medlemsavgift! Om du undrar över något hör av dig till oss!

Vad är UV-scout??? Medlemsavgift! Om du undrar över något hör av dig till oss! Vad är UV-scout??? Vi vill gärna berätta lite om oss i UV-scout för att du som deltagare, förälder, syskon etc. ska få veta lite mer om vad vi är för några. För oss, liksom andra scoutorganisationer, är

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. Nr: 28 program januari februari dela av mars I detta nummer, bl a: Pastorns penna

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. Nr: 28 program januari februari dela av mars I detta nummer, bl a: Pastorns penna Försam lings nytt Nr: 28 program januari februari dela av mars 2013 I detta nummer, bl a: Pastorns penna Info. från styrelsen Barn o Ungdomsverksamheten Program för Jan. feb. början av mars 2013 Ekonomi

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Vad är UV-scout??? Om du undrar över något hör av dig till oss. UV-scout Hans Swahn Mini-UV Katarina Hugosson Kyrkans exp:

Vad är UV-scout??? Om du undrar över något hör av dig till oss. UV-scout Hans Swahn Mini-UV Katarina Hugosson Kyrkans exp: Vad är UV-scout??? Vi vill gärna berätta lite om oss i UV-scout för att du som deltagare, förälder, syskon etc. ska få veta lite mer om vad vi är för några. För oss, liksom andra scoutorganisationer, är

Läs mer

oktober november december Församlings bladet nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

oktober november december Församlings bladet   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING Församlings bladet oktober november december 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-942

Läs mer

EFS Hörbykrets Juni-September 2017

EFS Hörbykrets Juni-September 2017 EFS Hörbykrets Juni-September 2017 Framtiden är ljus! Något som jag har börjat tänka på mer och mer är att vi har en ljus framtid! Vi har en fantastisk framtid framför oss! Vi som har Jesus i våra hjärtan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Mini-UV hösten Tisdag 10 september STARTKVÄLL med program, fika mm!

Mini-UV hösten Tisdag 10 september STARTKVÄLL med program, fika mm! Vad är UV-scout? Vi vill gärna berätta lite om oss i UV-scout för att du som deltagare, förälder, syskon etc. ska få veta lite mer om vad vi är för några. För oss, liksom andra scoutorganisationer, är

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Just därför har vi satt upp som mål att man ska vara med minst 5 gånger under vårterminen för att få följa med på sommarens UV-läger

Just därför har vi satt upp som mål att man ska vara med minst 5 gånger under vårterminen för att få följa med på sommarens UV-läger Vad är UV-scout? Vi vill gärna berätta lite om oss i UV-scout för att du som deltagare, förälder, syskon etc. ska få veta lite mer om vad vi är för några. För oss, liksom andra scoutorganisationer, är

Läs mer

Hejsan Kom med och sjung!

Hejsan Kom med och sjung! Hejsan! Vi heter Alexander och Johanna och har precis påbörjat tjänsten som ungdomsledare i församlingen. Båda kommer vi från olika håll i Småland (Alexander från Jönköping och Johanna från Sjunnen). Vi

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö.

Församlings. oktober november december bladet. Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö. Församlings bladet. oktober november december 2011 Alliansförsamlingen & Baptistförsamlingen i Nässjö www.tabbe.org www.nassjoallians.nu Pastor Anders Meyer 0380-37 08 28, 076-94 222 70 anders.meyer@spray.se

Läs mer

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS BLADET april maj juni 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling PASTOR Anders Meyer tel: 076-942 22 70

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer