LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LC Östersund har gjort en samhällsinsats."

Transkript

1 LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få se spelen. kommunen fö att ha en pofil på hjälpinsatsena gentemot funktionshindade fick fågan fån aangöena om de ville hjälpa till fö att undelätta fö funktionshindade att kunna se skidskytte-vm på plats. Klubben sade ja. Det va jobbigt, me jobbigt än klubben fån böjan hade tott. Men vät all slit och det gav de klubbmedlemma som jobbade med evenemanget glädje och klubben PR. Det ligge helt i linje med vå klubbs vilja att hjälpa människo som inte ha samma möjlighete som alla anda. Det va jätteoligt. Jag kan nog säga att det va det oligaste jag gjot i hela mitt liv, säge Sven-Eic Johansson i LC Östesund, som va pojektledae. Fö människo utan handikapp ä det inte något konstigt att boka en biljett till ett idottsevenemang. Men fö en peson med funktionshinde kan det vaa stöt omöjligt att komma dit och se spelen live. Fö en funktionshindad kan det vaa så att det ä TV:n som få duga. Nä skidskytte-vm gick i Östesund bestämde sig LC Östesund fö att bida till att göa spelen öppna även fö en publik med funktionshinde. Klubben som gjot sig känd i Månade av planeing statade. Fån böjan hade LC Östesund tänkt involvea fle klubba i takten, men aangöena sade nej till det så det va ett 16 tal medlemma i LC Östesund som fick jobba. Det gick, tack vae att majoiteten ä pensionäe. Vi va ett gäng gamlinga som slet, medelålden på oss va faktiskt 70 å. Den äldsta som jobbade vaje dag va öve 80, beätta Sven-Eic. Det va mycket föbeedelse och i det kontakte med myndighete, aangöena och anda. Abetet bestod i att se till så att 150 funktionshindade gäste, många med ullstol, skulle kunna komma in på tävlingsomådet och få en läktaplats på ett ställe specialbyggt fö deas ändamål. Det skulle finnas handikapptoalette, möjlighete till tanspot in och ut, tillgång till kaffe och filta med mea. - Jag äknade till att vi hade ungefä 400 samtal och 200 mail i planeingsstadiet. Nä väl allt va planeat gick inbjudan ut genom annonse i handikappoganisationenas tidninga, webbsido med mea och lokaltidninga. Intesset va enomt och aangöena fick tidigt säga, stopp, nu finns det tyvä inga fle platse. Nä tävlingana väl statade bestod medlemmana i LC Östesunds abete i att ta emot de funktionshindade gästena. Se till att de kom till läktaplats, hjälpa dem och deas anhöiga vid behov till toalette. Seva med fika, pogamblad och filta fö att hålla sig vama. Det va Sven-Eic Johansson som va pojektledae och Ambjön Sandle i klubben, själv ullstolsbunden, som va opeativ chef på plats. Sven-Eic beätta: Belöningen va den espons och den kontakt vi fick med publiken vi jobbade fö. En ullstolsbunden dam på 78 å sade till mig: Det hä ha jag dömt om hela livet men inte tidigae fått möjlighet till, tack! LC Munka Ljungby ha aangeat disco fö 250 funktionshindade ban och ungdoma fån 12 å och uppåt. Lions i samabete mot ungdomsvåld Lions i Falun ha tillsammans med kommunen, Rädda Banen och en minnesfond som hete Mattias Stöms Minnesfond hållit temakvälla mot gatuvåld. Mattias Stöm föll offe fö det meningslösa gatuvåldet. Inbjudna va både unga och vuxna som diskuteade och föde dialog. Vi ska inte vaa ädda fö vaanda och man måste våga vaa en medmänniska, va någa av visdomsoden som sades. Man ska inte ge upp va devisen inom Pajala Lions klubb. I ett tjugotal å ha klubben abetat och sökt efte nya medlemma, men esultatet ha vait maget. - Vi ha anodnat täffa och bjudit på fötäing och beättat om vå veksamhet. Men tyvä, beätta Sune Daghäll i klubben. På senaste tiden ha klubben beabetat dem man känne på något sätt och se då, då gick det bätte. Fya nya medlemma ha nu klubben lyckads få in och med det ha medelålden i klubben sänkts betydligt. - Nu se vi positivt på famtiden igen. Och vad månde bliva nä guvan i Kaunisvaa öppnas om någa å, 20 kilomete fån Pajala. Då komme det fle nya hit till oten. 17

2 LC Gävle ha givit omking 300 igelkotta (bandiabetesfondens igelkotte Sticke) till Bankliniken på Gävle sjukhus. Detta fö att glädja ban som ligge inne på sjukhuset. Igelkottana kunde LC Gävle köpa efte att ha anodnat ett lottei dä man fick pise sponsade av föetag. Fö dela av pengana köpte klubben Sticke i mängde. Dämed stöttade man också Bandiabetesfonden. Vidae ha klubben gett Bancanceföeningen kono. På bild ses Pe Ottestam, pesident i LC Gävle till vänste, tillsammans med Lisa fån Lisas blommo som sponsat klubben, systana Eva Måtnsson och Eika Sjöbeg samt Lennat Löf och Inge Ahlqvist fån LC Gävle. LC Gällö ha fiat 40 å och det gjode man med ett bönemöte dä även faddeklubben LC Bäcke va inbjuden. Bönemötet bestod av en middag dä ätten va stekt fläsk med buna böno. I samband med jubileet övelämnade klubben ett bidag på 2000 kono till Umeå Cancefoskningsfond. LC Hoed ha fiat 40 å och det gjode man tillsammans med ett 40tal medlemma och distiktsguvenö Gudun Ryttelund Nodstöm. LC Västehaninge ha aangeat en maknad i Västehaninge Centum. Dä visade klubben upp Lions katastoftält och man övelämnade en nakotikasökhund till Tullen. Öveskottet gick till klubbens hjälpkassa. 18 Gjode PR och tjänade penga samtidigt Klubba i Götebog ha gjot PR fö Lions utan att betala en kona fö det samtidigt som klubbana tjäna penga till hjälpkassan. Låte det som en omöjlig kombination? Nejdå, det handla om att ta vaa på ätt tillfälle och det ä Våuset som klubbana i Götebog tog vaa på. Av aangögena fick de dyga 4000 kono fö att de ställde upp med att seva de tävlande med dyck med mea. Samtidigt fick de visa upp Lions både fö de tävlande och fö publiken som tittade. Runt kvinnliga löpae deltog i Götebog och publiken uppskattades till pesone. Våuset ä en sto löpafest som pågå unt om i landet. Jag to nog det finns fle klubba som skulle kunna ta vaa på denna möjlighet, säge Ane Sandstöm fån LC Götebog/Tuve Säve. LC Hapaanda aangea vaje å en aktivitet som handla om att invånana på oten få köpa lotte och tippa om nä en båt inköpa av Lions och placead på isen på Tone älv gå i vattnet. Alltså, nä isen byte. Den som gissade ätt i å kunde kassea in hela 9000 kono, som va Lions fösta pis. LC Hapaanda fick i å sälja 3000 lotte. Denna aktivitet ä i säklass den mest populäa i Hapaanda. LC Luleå ha tagit in penga till klubbens hjälpkassa genom att sälja kov hela våen på en kobbe, Gåsjälöen, i ine stadsfjäden. Helgen 18 apil va sista helgen, sedan böjade isen lösas upp och man säkade kovvagnen till fastlandet. Vaje helg sedan mitten av januai ha klubbmedlemmana bemannat kovkiosken till nöje fö de luleåbo som tagit en utflykt till Gåsjälöen. LC Höö stöde tillsammans med anda klubba i zon 5 i 101-S en konstskola fö blinda ban i Hanoi. Skolan, Miniatschool Nguyen Dinh Chieu School fo the Blind Childen in Hanoi statades 1999 av en pivatpeson som också ä konstnä fån Höö i Skåne. Hon samveka med skolan och abeta unde ett eget pojekt so hete At Exchange a Human Way to Fiendship and Undestandning. Sedan staten av skolan ha den abetat med blinda eleve fö att de ska få läa sig olika teknike fö att skapa och dämed få tillgång till sitt eget skapande uttyck. Utställninga av vek fån elevena ha gjots både i Hanoi och i Sveige. På skolan bedivs också schemalagd skolgång som ä godkänt av Hanois motsvaighet till utbildningsdepatement. Undevisningen vid skolan ä fivillig och ä öppen fö eleve f ån 12 till 22 å. Skolan ha mellan 15 till 30 eleve vaav ungefä 10% ä blinda elle gavt synskadade.

3 Samabete om cance - e tt 0 a o t an g tt an e LC Lindesbeg/Kistina aangeade 101-Bs distiktsmöte som lockade 140 Lions fån distiktet. Hä se någa i klubben i intensiva föbeedelse. LC Ronneby som bildades 1956 ha som många klubba en vaiead och omfattande veksamhet. Ett av klubbens mest inkomstbingande till klubbens hjälpkassa ä att tillveka och sälja påskis till föetag och affäe i kommunen. Cika 200 småbjöka huggs, sätts i zinkhinka och kläs med fina fjäda som sedan säljs fö 250 kono styck. Klubbens netto på denna aktivitet bli cika kono. Aktiviteten skapa också samhöighet bland medlemmana i klubben då flea abetstimma kävs fö att tillveka påskiset. Aktiviteten avslutas med att en jättebjök kläs med påskis och eses på toget. Detta ä ett evenemang som ske ihop med föetagaföeningen och kommunen och ge mycket PR åt klubben. Det sjude av kaft i klubben och man ha tevligt tillsammans, avsluta klubben sitt inlägg. Stipendieutdelning Lions foksningsfond mot folksjukdoma vid univesitetet i Lindköping ha delat ut åets stipendie. Hela 20 stipendie på kono vadea delades ut. Bland annat till foskningen mot bandiabetes och mot postatacance. LC Skaas penga ge kollo till ungdoma 25 tonåinga få tack va Lions nu möjlighet att åka på sommakollo till västkusten. Det ä LC Skaa som skänke kono till en fitidsgåden Tellus i Skaa, som aangea kollot. I å satsa man på en lägevecka i Gebbestadstakten. Det ä pesonalen på fitidsgåden som tillsammans med skolona i kommunen som gö uvalet vilka som ska få följa med. Fem fitidsledae och fältassistente följe med. Klubben buka få appote tillbaks och ungdomana buka sedan också täffas fö att pata glada minnen och titta på bilde. De som åke på kollot ä mellan å. Det ä anda gången LC Skaa skänke penga till kolloveksamheten, fösta gången va nä klubben fyllde 50 och då gick just kono till ändamålet. Malå Lions club, SPF och Vuxenskolan ha samabetat och genomföt en infomationskväll om Kvinno och cance. Det va en uppföljning av höstens infomation om postatacance. Cika 50 kvinno och även ett antal män hade hösammat inbjudan och kom till hotellet fö att lyssna på veksamhetschefen på onkologen i Umeå, Göan Edboms föedag om uppkomst, behandling och föebyggande våd av cancefome hos kvinno. Han beättade inledningsvis om de å han jobbat i Malå innan han flyttade till onkologen i Umeå. Många i publiken hade jobbat med elle vait patient hos honom då. Kvällen va gav hopp om famtid fö de som dabbats. Men Göan Edbom undestök också vikten av att själv gå på de kontolle som kvinno kallas till av landstinget, t.ex. cellpov och mammogafi. Dessutom ska man sluta öka fö det ä den absolut stösta faan fö att få cance. Publiken hade också möjlighet att ställa fågo innan kvällen avslutades med goda smögåsa med kaffe elle te som Lions Club bjöd på. Pesidenten i Malå Lions Club Pe Olof Renling passade också på att övelämna ett exta bidag till Lions cancefoskningsfond vid Nolands univesitetssjukhus, Umeå. Polen tacka Lions fö hjälp i en svå tid Nä människona i Polen gjode uppo mot den kommunistiska egimen i böjan av 1980 talet, uppoet leddes av den så kallade Solidaitetsöelsen med Lech Walesa i spetsen, stod landet på anden av ett inbödeskig. Den gamla egimen inföde kigslaga i Polen. Polackena led bist på mycket, bland annat medicin och sjukvådsutustning. Då klev Lions in och hjälpte. Många va de tanspote med fönödenhete som gick fån Lions i Sveige till gannana i Polen. Fö detta ha nu det Polska genealkonsulatet i Malmö högtidligt tackat Lions. Det va famföallt lionklubbana i distiktet101sm, östa Småland, som hjälpte till. Initiativtagae va Lions Club Bäkne-Hoby, som sände en lastbil till sjukhuset i staden Chodziez. De som då åkte med kom hem med vädjan om ännu mea hjälp fån det polska folket. Lions oganiseade en konvoj av lastbila till Polen, med hjälp av anda klubba. Lions fick även hjälp av kommune, landsting, föetag och LCIF Lions intenationella fond (Lions Clubs Intenational Foundation). Fö detta abete ha Lions nu fått officiellt tack. Det Polska Genealkonsulatet i Malmö bjöd i apil in distiktets odföande Söen Folhstöm, ett antal lionsveteane bland annat Lennat Sandbeg fån LC Bäkne-Hoby till en högtidlig minnestund dä lionmedlemmana tackades med plakette bland annat. Polens genealkonsult Jaoslav Lasinski tackade fö all hjälp Polen fick då polackena hade det svåt. 19

4 LC Saltsjöbaden abeta med ungdoma. Det ä min absoluta övetygelse att vi på detta sätt kan bida till ett bätte samhällsklimat och föända attityde bland ungdomana. Att dessutom få abeta med tonåinga ä oehöt stimuleande fö mig. Ludwig Stendahl i LC Saltsjöbaden beätta hu han och den klubb han ä medlem i, Lions Club Saltsjöbaden, genom att aangea ledaskapsutbildning fö ungdoma veka fö att konketisea ett av Lions syften, nämligen jobba fö god samhällsanda elle befämja god som det stå i syftena. Klubben vill med ledaskapsutbildningen ebjuda ungdomana att utveckla fädighete i samabete och kommunikation. På schemat unde ledaskapsutbildningen stå följande; samabetsövninga, paktikfall videofilmade ollspel, övninga i att tänka utanfö amana, guppdynamik och guppens olika fase, koppsspåk, egle som jag som ungdomsledae ha att föhålla mig till, ge och ta emot feedback, föutfattade meninga och åsikte med mea. Utbildningen syfta till att skapa goda föebilde bland ungdomana lokalt i Saltsjöbaden och Fisksäta. Fö den som inte ä fån oten så ä Saltsjöbaden elativt välbägat medan det i Fisksäta till en del finns ett miljonpogamsomåde med sto omflyttning och delvis social oo. Abetet som medlemmana och famföallt Ludwig Stendahl gö ske helt på ideell basis och kusen ä gatis fö ungdomana. Klubben ge kusen i 3 omgånga pe temin och vaje kus ä på två daga (helg). Jag ha hjälp av ungdoma som edan gått ledaskapsutbildningen och av medlem Fo ma ann ku des kvi R akt fö sät god Lu Ha led Sal ha utb ve sco D tog me sco jäm Lu De om gån und D jag säk situ vel Joh säg J va vet svå 20

5 ätill moo. a ma sem Fotsättning fån föa sidan. mana i klubben, som bland annat sevea mat unde kusen. Maten köpe vi dessutom av en lokal kvinnoföening som hete Rosen och som jobba aktivit med integationsfågo fö invandakvinno. Så på så sätt kan vi säga att vi gö två goda gäninga i ett slag, säge Ludwig Stendahl. Han ha tidigae abetat med ledaskapsutbildning inom Saltsjöbadens fösamling. Nu ha Lions tagit öve denna utbildning till ungdoma som veka inom idotten lokalt, scoutena elle fösamlingen. Det ä en födel att Lions tog öve fö Lions betaktas me som en neutal pat hos scoutena och inom idotten jämföt med kykan, säge Ludwig. De ungdoma som gått vittna om att de växt unde kusens gång. Mikaela som gått kusen unde våen säge exempelvis: Den va väldigt ba. Jag to jag komme att känna mig säkae och me beedd på situatione som jag föut inte velat komma i. Hä klappa LIONS-hjätat En maj-helg vaje å ha vi en sto Loppmaknad. Vi samla ihop gods unde hela ået enl en joulista bland medlemmana. Vi fylle våt lage (en gammal dansbana) med allehanda ting fån golv till tak. På onsdagskvällen samlas vi fö att sotea allt. Onsdag, tosdag och fedag ä det föbeedelse. På lödag, kl 09.00, stå vi klaa vid våa bod nä folket komme usande. På ca 4 timma sälje vi fö ca :-! Tidigae guvenösådsodföande Anette buka ju poklamea fö att hjätat ska va me. Hä kan jag lova att det klappa ett Lions-hjäta. Ni skulle baa se hu fenetiskt, entusiastiskt och glatt alla ta sig an uppgiften. Detta ä ju egentligen helt osannolikt. Vad ä det som dive dessa människo att offa alla dessa timma fö INSÄNDARE att samla in penga till Lions? Fågan ä beättigad, men det måste beo på att man känne tillfedsställelse av att hjälpa anda i välden som ha det betydligt svåae. Man kan ju föeställa sig nä 70-talet pesone med glädje lägge ne all denna tid och håt abete. Inte nog med att vi Lions gö det, våa fua ställe lika glatt upp, helt fantastiskt. Nä man komme hem efte dessa jobbiga daga och fått ta sig en dusch sätte man sig ne och bli vam i själen av vad man vait med att åstadkomma. Denna häliga laganda gö att jag ä stolt, mycket stolt att vaa ett Lion. Jag bli nästa tåögd nä jag se all entusiasm. Natuligtvis ha vi en Loppis-geneal Claij Beglund och han ä ju helt otolig på sitt sätt. Nä vi komme på onsdagen ha han vait dä flea kvälla och föbeett. En insats som nästan sakna motstycke. Joo, svaa vi med stolthet, Fö en Lion ä ingenting omöjligt och dessutom ha vi så fuktansvät oligt ihop ä någa av svaen dom få. Denna loppis stäke vå ställning i stan på ett mycket positivt sätt. Det bli mycket lättae att gå ut och jobba fö VÄRLDENS BARN och anda aktivitete nä vi gjot detta. Nä man få uppleva detta då föstå man liksom inte hu det kan vaa svåt att få tag i nya Lions-medlemma. Pesonligen tycke jag att vi bode vaa kö på folk som vill vaa med i Lions. En något lyisk Tod Beglund, LC Hänösand, Sweden, och distiktsguvenö i 101-N. Vi få fuktansvät ba espons fån allmänheten. Hu kan detta vaa möjligt att odna på ideell väg, säge många som vi få beöm av. John som också gått i våas säge: Jag tycke denna kus ha vait väldigt läoik och nu vet jag hu jag ska bete mig i svåa situatione. Vill du besöka Austalien? Kom och bli vå gäst inom amen Opeation Fiendship. Distikt 201 V5, Victoia i Austalien bjude in svenska Lions att ansöka om att bli deas gäst i fya vecko. Du komme att bo hemma hos Lions i Austalien. Detta ä en fom av vuxenutbyte fö att skapa vänskap Lions emellan. Kav ä att du kan tala god engelska, då du ombeds famföa ett tal på deas distiktsmöte den oktobe. Fö me infomation: kontakta IPDG Neil Guscott genom att e-posta: 21

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Innehåll. Kära läsare 1. Fredrik Ahlerup 2. Konsten att vara närvarande och osynlig 7. Lasse assistentkarta 8. Sven-Erik Johansson 9

Innehåll. Kära läsare 1. Fredrik Ahlerup 2. Konsten att vara närvarande och osynlig 7. Lasse assistentkarta 8. Sven-Erik Johansson 9 Innehåll sid Kära läsare 1 Fredrik Ahlerup 2 Konsten att vara närvarande och osynlig 7 Lasse assistentkarta 8 Sven-Erik Johansson 9 Att vara personlig assistent 13 Törnrosa 14 Ny blissbroschyr 16 Böcker

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 14 januari 2011 - söndag 27 mars 2011

barnhemmet i muang mai måndag 14 januari 2011 - söndag 27 mars 2011 barnhemmet i muang mai måndag 14 januari 2011 - söndag 27 mars 2011 Högsäsong i Thailand och högsäsong på barnhemmet. Barnhem Olympic Games och utflykt till Splash Jungle water park. Massor av besök och

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis.

-Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. Blodig hämnd Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, sa hon. -Vad bra att du ringde, sa Dennis. -Jag ville faktiskt be om ursäkt jag föll för grupptrycket, fortsatte Dennis. -Det är okej och förresten tack

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Manuelas Dagbok. Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio.

Manuelas Dagbok. Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio. Manuelas Dagbok Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio. Jag föddes den 21 mars 1970. När jag blev större insåg jag att jag var på ett barnhem, det vill säga ett hem

Läs mer