LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LC Östersund har gjort en samhällsinsats."

Transkript

1 LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få se spelen. kommunen fö att ha en pofil på hjälpinsatsena gentemot funktionshindade fick fågan fån aangöena om de ville hjälpa till fö att undelätta fö funktionshindade att kunna se skidskytte-vm på plats. Klubben sade ja. Det va jobbigt, me jobbigt än klubben fån böjan hade tott. Men vät all slit och det gav de klubbmedlemma som jobbade med evenemanget glädje och klubben PR. Det ligge helt i linje med vå klubbs vilja att hjälpa människo som inte ha samma möjlighete som alla anda. Det va jätteoligt. Jag kan nog säga att det va det oligaste jag gjot i hela mitt liv, säge Sven-Eic Johansson i LC Östesund, som va pojektledae. Fö människo utan handikapp ä det inte något konstigt att boka en biljett till ett idottsevenemang. Men fö en peson med funktionshinde kan det vaa stöt omöjligt att komma dit och se spelen live. Fö en funktionshindad kan det vaa så att det ä TV:n som få duga. Nä skidskytte-vm gick i Östesund bestämde sig LC Östesund fö att bida till att göa spelen öppna även fö en publik med funktionshinde. Klubben som gjot sig känd i Månade av planeing statade. Fån böjan hade LC Östesund tänkt involvea fle klubba i takten, men aangöena sade nej till det så det va ett 16 tal medlemma i LC Östesund som fick jobba. Det gick, tack vae att majoiteten ä pensionäe. Vi va ett gäng gamlinga som slet, medelålden på oss va faktiskt 70 å. Den äldsta som jobbade vaje dag va öve 80, beätta Sven-Eic. Det va mycket föbeedelse och i det kontakte med myndighete, aangöena och anda. Abetet bestod i att se till så att 150 funktionshindade gäste, många med ullstol, skulle kunna komma in på tävlingsomådet och få en läktaplats på ett ställe specialbyggt fö deas ändamål. Det skulle finnas handikapptoalette, möjlighete till tanspot in och ut, tillgång till kaffe och filta med mea. - Jag äknade till att vi hade ungefä 400 samtal och 200 mail i planeingsstadiet. Nä väl allt va planeat gick inbjudan ut genom annonse i handikappoganisationenas tidninga, webbsido med mea och lokaltidninga. Intesset va enomt och aangöena fick tidigt säga, stopp, nu finns det tyvä inga fle platse. Nä tävlingana väl statade bestod medlemmana i LC Östesunds abete i att ta emot de funktionshindade gästena. Se till att de kom till läktaplats, hjälpa dem och deas anhöiga vid behov till toalette. Seva med fika, pogamblad och filta fö att hålla sig vama. Det va Sven-Eic Johansson som va pojektledae och Ambjön Sandle i klubben, själv ullstolsbunden, som va opeativ chef på plats. Sven-Eic beätta: Belöningen va den espons och den kontakt vi fick med publiken vi jobbade fö. En ullstolsbunden dam på 78 å sade till mig: Det hä ha jag dömt om hela livet men inte tidigae fått möjlighet till, tack! LC Munka Ljungby ha aangeat disco fö 250 funktionshindade ban och ungdoma fån 12 å och uppåt. Lions i samabete mot ungdomsvåld Lions i Falun ha tillsammans med kommunen, Rädda Banen och en minnesfond som hete Mattias Stöms Minnesfond hållit temakvälla mot gatuvåld. Mattias Stöm föll offe fö det meningslösa gatuvåldet. Inbjudna va både unga och vuxna som diskuteade och föde dialog. Vi ska inte vaa ädda fö vaanda och man måste våga vaa en medmänniska, va någa av visdomsoden som sades. Man ska inte ge upp va devisen inom Pajala Lions klubb. I ett tjugotal å ha klubben abetat och sökt efte nya medlemma, men esultatet ha vait maget. - Vi ha anodnat täffa och bjudit på fötäing och beättat om vå veksamhet. Men tyvä, beätta Sune Daghäll i klubben. På senaste tiden ha klubben beabetat dem man känne på något sätt och se då, då gick det bätte. Fya nya medlemma ha nu klubben lyckads få in och med det ha medelålden i klubben sänkts betydligt. - Nu se vi positivt på famtiden igen. Och vad månde bliva nä guvan i Kaunisvaa öppnas om någa å, 20 kilomete fån Pajala. Då komme det fle nya hit till oten. 17

2 LC Gävle ha givit omking 300 igelkotta (bandiabetesfondens igelkotte Sticke) till Bankliniken på Gävle sjukhus. Detta fö att glädja ban som ligge inne på sjukhuset. Igelkottana kunde LC Gävle köpa efte att ha anodnat ett lottei dä man fick pise sponsade av föetag. Fö dela av pengana köpte klubben Sticke i mängde. Dämed stöttade man också Bandiabetesfonden. Vidae ha klubben gett Bancanceföeningen kono. På bild ses Pe Ottestam, pesident i LC Gävle till vänste, tillsammans med Lisa fån Lisas blommo som sponsat klubben, systana Eva Måtnsson och Eika Sjöbeg samt Lennat Löf och Inge Ahlqvist fån LC Gävle. LC Gällö ha fiat 40 å och det gjode man med ett bönemöte dä även faddeklubben LC Bäcke va inbjuden. Bönemötet bestod av en middag dä ätten va stekt fläsk med buna böno. I samband med jubileet övelämnade klubben ett bidag på 2000 kono till Umeå Cancefoskningsfond. LC Hoed ha fiat 40 å och det gjode man tillsammans med ett 40tal medlemma och distiktsguvenö Gudun Ryttelund Nodstöm. LC Västehaninge ha aangeat en maknad i Västehaninge Centum. Dä visade klubben upp Lions katastoftält och man övelämnade en nakotikasökhund till Tullen. Öveskottet gick till klubbens hjälpkassa. 18 Gjode PR och tjänade penga samtidigt Klubba i Götebog ha gjot PR fö Lions utan att betala en kona fö det samtidigt som klubbana tjäna penga till hjälpkassan. Låte det som en omöjlig kombination? Nejdå, det handla om att ta vaa på ätt tillfälle och det ä Våuset som klubbana i Götebog tog vaa på. Av aangögena fick de dyga 4000 kono fö att de ställde upp med att seva de tävlande med dyck med mea. Samtidigt fick de visa upp Lions både fö de tävlande och fö publiken som tittade. Runt kvinnliga löpae deltog i Götebog och publiken uppskattades till pesone. Våuset ä en sto löpafest som pågå unt om i landet. Jag to nog det finns fle klubba som skulle kunna ta vaa på denna möjlighet, säge Ane Sandstöm fån LC Götebog/Tuve Säve. LC Hapaanda aangea vaje å en aktivitet som handla om att invånana på oten få köpa lotte och tippa om nä en båt inköpa av Lions och placead på isen på Tone älv gå i vattnet. Alltså, nä isen byte. Den som gissade ätt i å kunde kassea in hela 9000 kono, som va Lions fösta pis. LC Hapaanda fick i å sälja 3000 lotte. Denna aktivitet ä i säklass den mest populäa i Hapaanda. LC Luleå ha tagit in penga till klubbens hjälpkassa genom att sälja kov hela våen på en kobbe, Gåsjälöen, i ine stadsfjäden. Helgen 18 apil va sista helgen, sedan böjade isen lösas upp och man säkade kovvagnen till fastlandet. Vaje helg sedan mitten av januai ha klubbmedlemmana bemannat kovkiosken till nöje fö de luleåbo som tagit en utflykt till Gåsjälöen. LC Höö stöde tillsammans med anda klubba i zon 5 i 101-S en konstskola fö blinda ban i Hanoi. Skolan, Miniatschool Nguyen Dinh Chieu School fo the Blind Childen in Hanoi statades 1999 av en pivatpeson som också ä konstnä fån Höö i Skåne. Hon samveka med skolan och abeta unde ett eget pojekt so hete At Exchange a Human Way to Fiendship and Undestandning. Sedan staten av skolan ha den abetat med blinda eleve fö att de ska få läa sig olika teknike fö att skapa och dämed få tillgång till sitt eget skapande uttyck. Utställninga av vek fån elevena ha gjots både i Hanoi och i Sveige. På skolan bedivs också schemalagd skolgång som ä godkänt av Hanois motsvaighet till utbildningsdepatement. Undevisningen vid skolan ä fivillig och ä öppen fö eleve f ån 12 till 22 å. Skolan ha mellan 15 till 30 eleve vaav ungefä 10% ä blinda elle gavt synskadade.

3 Samabete om cance - e tt 0 a o t an g tt an e LC Lindesbeg/Kistina aangeade 101-Bs distiktsmöte som lockade 140 Lions fån distiktet. Hä se någa i klubben i intensiva föbeedelse. LC Ronneby som bildades 1956 ha som många klubba en vaiead och omfattande veksamhet. Ett av klubbens mest inkomstbingande till klubbens hjälpkassa ä att tillveka och sälja påskis till föetag och affäe i kommunen. Cika 200 småbjöka huggs, sätts i zinkhinka och kläs med fina fjäda som sedan säljs fö 250 kono styck. Klubbens netto på denna aktivitet bli cika kono. Aktiviteten skapa också samhöighet bland medlemmana i klubben då flea abetstimma kävs fö att tillveka påskiset. Aktiviteten avslutas med att en jättebjök kläs med påskis och eses på toget. Detta ä ett evenemang som ske ihop med föetagaföeningen och kommunen och ge mycket PR åt klubben. Det sjude av kaft i klubben och man ha tevligt tillsammans, avsluta klubben sitt inlägg. Stipendieutdelning Lions foksningsfond mot folksjukdoma vid univesitetet i Lindköping ha delat ut åets stipendie. Hela 20 stipendie på kono vadea delades ut. Bland annat till foskningen mot bandiabetes och mot postatacance. LC Skaas penga ge kollo till ungdoma 25 tonåinga få tack va Lions nu möjlighet att åka på sommakollo till västkusten. Det ä LC Skaa som skänke kono till en fitidsgåden Tellus i Skaa, som aangea kollot. I å satsa man på en lägevecka i Gebbestadstakten. Det ä pesonalen på fitidsgåden som tillsammans med skolona i kommunen som gö uvalet vilka som ska få följa med. Fem fitidsledae och fältassistente följe med. Klubben buka få appote tillbaks och ungdomana buka sedan också täffas fö att pata glada minnen och titta på bilde. De som åke på kollot ä mellan å. Det ä anda gången LC Skaa skänke penga till kolloveksamheten, fösta gången va nä klubben fyllde 50 och då gick just kono till ändamålet. Malå Lions club, SPF och Vuxenskolan ha samabetat och genomföt en infomationskväll om Kvinno och cance. Det va en uppföljning av höstens infomation om postatacance. Cika 50 kvinno och även ett antal män hade hösammat inbjudan och kom till hotellet fö att lyssna på veksamhetschefen på onkologen i Umeå, Göan Edboms föedag om uppkomst, behandling och föebyggande våd av cancefome hos kvinno. Han beättade inledningsvis om de å han jobbat i Malå innan han flyttade till onkologen i Umeå. Många i publiken hade jobbat med elle vait patient hos honom då. Kvällen va gav hopp om famtid fö de som dabbats. Men Göan Edbom undestök också vikten av att själv gå på de kontolle som kvinno kallas till av landstinget, t.ex. cellpov och mammogafi. Dessutom ska man sluta öka fö det ä den absolut stösta faan fö att få cance. Publiken hade också möjlighet att ställa fågo innan kvällen avslutades med goda smögåsa med kaffe elle te som Lions Club bjöd på. Pesidenten i Malå Lions Club Pe Olof Renling passade också på att övelämna ett exta bidag till Lions cancefoskningsfond vid Nolands univesitetssjukhus, Umeå. Polen tacka Lions fö hjälp i en svå tid Nä människona i Polen gjode uppo mot den kommunistiska egimen i böjan av 1980 talet, uppoet leddes av den så kallade Solidaitetsöelsen med Lech Walesa i spetsen, stod landet på anden av ett inbödeskig. Den gamla egimen inföde kigslaga i Polen. Polackena led bist på mycket, bland annat medicin och sjukvådsutustning. Då klev Lions in och hjälpte. Många va de tanspote med fönödenhete som gick fån Lions i Sveige till gannana i Polen. Fö detta ha nu det Polska genealkonsulatet i Malmö högtidligt tackat Lions. Det va famföallt lionklubbana i distiktet101sm, östa Småland, som hjälpte till. Initiativtagae va Lions Club Bäkne-Hoby, som sände en lastbil till sjukhuset i staden Chodziez. De som då åkte med kom hem med vädjan om ännu mea hjälp fån det polska folket. Lions oganiseade en konvoj av lastbila till Polen, med hjälp av anda klubba. Lions fick även hjälp av kommune, landsting, föetag och LCIF Lions intenationella fond (Lions Clubs Intenational Foundation). Fö detta abete ha Lions nu fått officiellt tack. Det Polska Genealkonsulatet i Malmö bjöd i apil in distiktets odföande Söen Folhstöm, ett antal lionsveteane bland annat Lennat Sandbeg fån LC Bäkne-Hoby till en högtidlig minnestund dä lionmedlemmana tackades med plakette bland annat. Polens genealkonsult Jaoslav Lasinski tackade fö all hjälp Polen fick då polackena hade det svåt. 19

4 LC Saltsjöbaden abeta med ungdoma. Det ä min absoluta övetygelse att vi på detta sätt kan bida till ett bätte samhällsklimat och föända attityde bland ungdomana. Att dessutom få abeta med tonåinga ä oehöt stimuleande fö mig. Ludwig Stendahl i LC Saltsjöbaden beätta hu han och den klubb han ä medlem i, Lions Club Saltsjöbaden, genom att aangea ledaskapsutbildning fö ungdoma veka fö att konketisea ett av Lions syften, nämligen jobba fö god samhällsanda elle befämja god som det stå i syftena. Klubben vill med ledaskapsutbildningen ebjuda ungdomana att utveckla fädighete i samabete och kommunikation. På schemat unde ledaskapsutbildningen stå följande; samabetsövninga, paktikfall videofilmade ollspel, övninga i att tänka utanfö amana, guppdynamik och guppens olika fase, koppsspåk, egle som jag som ungdomsledae ha att föhålla mig till, ge och ta emot feedback, föutfattade meninga och åsikte med mea. Utbildningen syfta till att skapa goda föebilde bland ungdomana lokalt i Saltsjöbaden och Fisksäta. Fö den som inte ä fån oten så ä Saltsjöbaden elativt välbägat medan det i Fisksäta till en del finns ett miljonpogamsomåde med sto omflyttning och delvis social oo. Abetet som medlemmana och famföallt Ludwig Stendahl gö ske helt på ideell basis och kusen ä gatis fö ungdomana. Klubben ge kusen i 3 omgånga pe temin och vaje kus ä på två daga (helg). Jag ha hjälp av ungdoma som edan gått ledaskapsutbildningen och av medlem Fo ma ann ku des kvi R akt fö sät god Lu Ha led Sal ha utb ve sco D tog me sco jäm Lu De om gån und D jag säk situ vel Joh säg J va vet svå 20

5 ätill moo. a ma sem Fotsättning fån föa sidan. mana i klubben, som bland annat sevea mat unde kusen. Maten köpe vi dessutom av en lokal kvinnoföening som hete Rosen och som jobba aktivit med integationsfågo fö invandakvinno. Så på så sätt kan vi säga att vi gö två goda gäninga i ett slag, säge Ludwig Stendahl. Han ha tidigae abetat med ledaskapsutbildning inom Saltsjöbadens fösamling. Nu ha Lions tagit öve denna utbildning till ungdoma som veka inom idotten lokalt, scoutena elle fösamlingen. Det ä en födel att Lions tog öve fö Lions betaktas me som en neutal pat hos scoutena och inom idotten jämföt med kykan, säge Ludwig. De ungdoma som gått vittna om att de växt unde kusens gång. Mikaela som gått kusen unde våen säge exempelvis: Den va väldigt ba. Jag to jag komme att känna mig säkae och me beedd på situatione som jag föut inte velat komma i. Hä klappa LIONS-hjätat En maj-helg vaje å ha vi en sto Loppmaknad. Vi samla ihop gods unde hela ået enl en joulista bland medlemmana. Vi fylle våt lage (en gammal dansbana) med allehanda ting fån golv till tak. På onsdagskvällen samlas vi fö att sotea allt. Onsdag, tosdag och fedag ä det föbeedelse. På lödag, kl 09.00, stå vi klaa vid våa bod nä folket komme usande. På ca 4 timma sälje vi fö ca :-! Tidigae guvenösådsodföande Anette buka ju poklamea fö att hjätat ska va me. Hä kan jag lova att det klappa ett Lions-hjäta. Ni skulle baa se hu fenetiskt, entusiastiskt och glatt alla ta sig an uppgiften. Detta ä ju egentligen helt osannolikt. Vad ä det som dive dessa människo att offa alla dessa timma fö INSÄNDARE att samla in penga till Lions? Fågan ä beättigad, men det måste beo på att man känne tillfedsställelse av att hjälpa anda i välden som ha det betydligt svåae. Man kan ju föeställa sig nä 70-talet pesone med glädje lägge ne all denna tid och håt abete. Inte nog med att vi Lions gö det, våa fua ställe lika glatt upp, helt fantastiskt. Nä man komme hem efte dessa jobbiga daga och fått ta sig en dusch sätte man sig ne och bli vam i själen av vad man vait med att åstadkomma. Denna häliga laganda gö att jag ä stolt, mycket stolt att vaa ett Lion. Jag bli nästa tåögd nä jag se all entusiasm. Natuligtvis ha vi en Loppis-geneal Claij Beglund och han ä ju helt otolig på sitt sätt. Nä vi komme på onsdagen ha han vait dä flea kvälla och föbeett. En insats som nästan sakna motstycke. Joo, svaa vi med stolthet, Fö en Lion ä ingenting omöjligt och dessutom ha vi så fuktansvät oligt ihop ä någa av svaen dom få. Denna loppis stäke vå ställning i stan på ett mycket positivt sätt. Det bli mycket lättae att gå ut och jobba fö VÄRLDENS BARN och anda aktivitete nä vi gjot detta. Nä man få uppleva detta då föstå man liksom inte hu det kan vaa svåt att få tag i nya Lions-medlemma. Pesonligen tycke jag att vi bode vaa kö på folk som vill vaa med i Lions. En något lyisk Tod Beglund, LC Hänösand, Sweden, och distiktsguvenö i 101-N. Vi få fuktansvät ba espons fån allmänheten. Hu kan detta vaa möjligt att odna på ideell väg, säge många som vi få beöm av. John som också gått i våas säge: Jag tycke denna kus ha vait väldigt läoik och nu vet jag hu jag ska bete mig i svåa situatione. Vill du besöka Austalien? Kom och bli vå gäst inom amen Opeation Fiendship. Distikt 201 V5, Victoia i Austalien bjude in svenska Lions att ansöka om att bli deas gäst i fya vecko. Du komme att bo hemma hos Lions i Austalien. Detta ä en fom av vuxenutbyte fö att skapa vänskap Lions emellan. Kav ä att du kan tala god engelska, då du ombeds famföa ett tal på deas distiktsmöte den oktobe. Fö me infomation: kontakta IPDG Neil Guscott genom att e-posta: 21

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Christian Hellberg gör dig till grillproffs

Christian Hellberg gör dig till grillproffs EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #5 MAJ 2015 Göta kanal natuupplevelse i lyxklass! Taklöst! Kolla in vå cabbguide! Vaje fedag! 16 840 VINSTER GLÖDHET Chistian Hellbeg gö dig till gillpoffs + DOREENS

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

13.00-15.00 14.00-15.00

13.00-15.00 14.00-15.00 Snat ä det dags fö åets LOPPIS!! Vå loppis fylle 5 å och det ska fias med fest, hela helgen lång på Halösa IP. Loppiskommittén som bestå av togna HIF:ae samt he-och damlagspelae ha planeat åets stoa fest

Läs mer

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning.

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning. annonsblad Anco Natual Retupappe Miljövänlig fäg Onsdagen den 14 mas 2012 Numme 10 Ha du bilpoblem? Vänd dig till oss på OKQ8! Vi seva och epaerar alla bilmäken Komplett fönstebyte till fast pis Komplett

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceingså 2011 Bilaga 1 Gaviditete, fölossninga och nyfödda ban Medicinska födelseegistet 1973 2009 Innehåll Innehåll 1 Gaviditete och blivande möda Mödanas ålde Mödanas åldesfödelning,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG SVENSKA UTSTÄLLARINNOR PÅ ÅRETS PARISSALONGER.

FRITHIOF HELLBERG SVENSKA UTSTÄLLARINNOR PÅ ÅRETS PARISSALONGER. N:R 54 (629). LÖRDAGEN DEN 8 JUL 899. 2:TE ÅRG. PRENUMERATONSPRS PR ÅR: DUN - KR. 5: - DUNS MODETDN. MED PLAN SCHER OCH HANDARB..-» 5: - DUNS MODETD, UTAN PL.» 3: - UTGFNNGSDAGAR HVARJE ONSDAG OCH LÖRDAG.

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer