CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN"

Transkript

1 CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

2 Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö mycket ä de fäma osakea till ekoomiska poblem. Sveskaa da e me på eauagbesök och klädiköp. 0 % käe ite att EU ha kotoll öve ekoomi och siffa fö de ega egeige ä 0 %. De seae visa e ökig av dea egativa uppfattig. 0 % av sveskaa ase sig ha god kotoll öve si ekoomi. % av sveska ugdoma säge att de behöve me utbildig fö att hatea si måadsbudget. % i samma åldesgupp få ite pegaa att äcka till. Betaligsutvecklig (Kosumetfodiga) Agett i daga 0 lig föseig 01 ligt betaligsvillko lig föseig 0 lig föseig 01 lig föseig 01 lig föseig 00 lig föseig 0 lig betaligid (Källa; EPI 01)

3 Faktuo som betalas iom elle efte de agiva peiode (%) Obs, deltagaa i udesökige ha hä valt faktuo/äkiga få e lia dä de seda agett hu dessa betalas Iom de agiva betaligspeiode 1 Efte de agiva betaligspeiode Det vaiea o Ab gs ko de å sl a d ad vå bo uk sj j (e a m el e d lå ie ha E- ud St de ul Sk lå ch t -o a ig v Ö so äl H o itk te at Sk ed K g i k ä s Fö o ef el ilt ob M TV ia ed M gi e å sl ad /e El Bo a y H ) I tide med ekoomiska svåighete spedea ivåaa mide pega på: (%) Kotoll öve fiasiella fågo (%) Adel i % av de svaade som iämme i pååedet De svaade ombads jämföa hu de uppleve kotolle öve si ege ekoomi med hu de uppleve adas ekoomiska kotoll Gå ut/äta på eauag Tillfågade sveska 0 0 Kläde Öviga sveska medbogae 1 1 Sveska egeige 1 Mat 1 Euopeiska uioe 1 Mycket väl ude kotoll Väl ude kotoll Ite så ba kotoll Ite alls ude kotoll Valigtvis ude kotoll Faktoe som bida till ekoomiska poblem Sveige (%) De svaade ha agett si uppfattig om i vilke utäckig specifika faktoe bida till ekoomiska poblem fö ladets ivåae I hög gad 1 1 I väldigt hög gad I lite gad I väldigt lite gad Ite alls Be et is et de is ip g p i e s -/e a g i l ta be t EU ke yc m o t a ö t f kt o kt se se ko ko på te av ä El R K a a lig de t e ffe Sp O k e lv ge e ad /e lla k ie ve s el a eg Fi R å d sl ad Bo å v uk ko o a ä va lig lm sa äs m ils et sh lö ts o ag Sj D Al Sk Eu be A

4 De pocetuella abetslöshete i Euopa (%) (Källa: Euoat),, Sveska föälda ä säm i Euopa på att läa bae hushålla med pega,,,0 Tillsammas med föäldaa i Stobitaie ä sveska föälda säm på att läa sia ba om pivatekoomi. Kappt vaaa (%) svesk föälde ta ett aktivt asva fö att läa bae hu ma ska hadskas med pega. Av Euopas föälda ä det de i Uge och Geklad som egagea sig me. Alla mi egagea sig föälda i Stobitaie, Sveige och Filad i baes ekoomi.,,,,,,,,, Samtidigt säge måga uga sveska, i åldaa 1- å, att ma behöve me utbildig i pivatekoomi. Fle ä va fjäde (%) ug svesk säge att ma skulle öska me kuskap om hu ma hushålle med pega och lägge upp e hushållsbudget. Detta ä i ivå med geomsittet fö Euopas uga, dä äa e tedjedel mea att ma behöve me kuskap om att hushålla med pega. Näa va tedje ug svesk uppge att ma ofta ite få pegaa att äcka till jämföt med e av fem fö samtliga åldeskategoie. Va sjätte ug svesk mea att ma ite ha åga pega kva efte att äkigaa ä betalda. Sveska ugdoma ha ett elativt svagt självfötoede vad gälle si fömåga att hadskas med pega, jämföt med sia jämgamla i Euopa. Ebat io pocet av sveska i ålde 1- å mea att ju deas åldegupp ä bä på att hatea pega jämföt med 1 pocet fö jämåiga i Euopa. Att hadla på ätet på kedit ä idag ett helt omalt köpbeteede äve om vaa elle tjäe koa ude koo. Däemot sakas ofta kuskape om att kedit iebä mekoade. Vi mäke att måga uga saka kuskap om att beäka e vaas vekliga pis och bli öveaskad ä de ska betalas.,0, 1, Uga sveska ä de åldesgupp i ladet som ofta geomfö olieköp. Idag spedea va tedje svesk mella 1 och å egelbudet pega olie. Detta ä dock ågot mide jämföt med ett euopeiskt geomsitt på % fö åldesguppe. Va tedje ug svesk säge att ma spedea me pega på olieköp ä i taditioella butike vilket ä höge ä det euopeiska geomsittet på %. 1, 1,,,0 Seda 01 geomfö vi egelbudet utbildiga på gymasieskolo om hu ma ka sköta si ekoomi, lägga upp e budget och udvika att hama i skuldfällo. Det faktum att oliekosumtioe ha gjot det lättae ä ågosi att spedea pega ä e av aledigaa till att det ä viktigt att satsa på att utbilda ugdoma iom ekoomi och skuldsättig. Vi vill öka medvetehete fö att föhida att ugdoma sätte sig i e osud skuldsättig som ma ite ka hatea.

5 Tillväxte på utlåige till euopeiska hushåll få å till å (%) Ha du vid ågot tillfälle ite kuat betala e äkig i tid? (%) Seae måade,, 1, 1 1, Seae - åe 1, 1 1 1, 1 1 0, 0, 0, Ja, fö att jag ite hade tid Ja, på gud av att pegaa ite äckte till Nej (Källa: ECB) Vaifå låade du pega de seae måadea, botsett få boadslået? (%) Familj SMS-lå/aa Väe Jobbet Mi bak Aa bak Keditkot Patbake Låade ite sabbkedit på ätet Pååede, iämme elle iämme ite Iämme Iämme vake elle Iämme ite Jag se alltid till att ha e buffet elle pega spaade i fall att Jag spa i pega geom att miska utgiftea fö kläde och mat Mä ä mycket bätte ä kvio på att hatea pega Iblad ä jag ädd fö att öppa bevlåda och hitta fle äkiga Det häde att jag ha äkiga hemma som ä oöppade Jag spaa ett fa belopp vaje måad Jag betala alltid äkigaa i tid Jag fösöke läa mia ba att hatea pega Det häde ofta att jag ite få pegaa att äcka till Jag spa i pega på att ite gå ut Kvio ä mycket bätte ä mä på att hatea pega Jag spa i pega geom att miska utgiftea fö mat

6 Nedelädea, Noge och Belgie ha de höga adele bekymmesfia medbogae. I Uge, Potugal och Slovakie hitta ma de läga pocetsatse.

7 Pååede pe åldeskategoi (% iämme) Det häde ofta att jag ite få pegaa att äcka till Det häde att jag låte äkiga ligga oöppade hemma Jag lägge alltid uda pega till oföutsedda utgifte Iblad ä jag ädd fö att öppa bevlåda och hitta fle äkiga Aveage Jag spaa ett fa belopp vaje måad Jag vet exakt vilka äkiga jag ha att väta vaje måad I tide med ekoomiska svåighete, spaa jag i pega på att ite gå ut och/elle äta ute Jag älska att spedea pega I tide med ekoomiska svåighete spedea jag mide pega på kläde Jag ha det bätte ekoomiskt ällt ä geomsittet i Euopa I tide med ekoomiska svåighete lägge jag mide pega på mat Jag ha iga pega kva efte att äkigaa ä betalda Kvio ä bätte ä mä på att hatea pega Jag ha svåt att betala äkigaa vaje måad Mä ä bätte ä kvio på att hatea pega Ma ska alltid betala sia äkiga i tid Jag ha fö tillfället ite tilläckligt med pega fö att kua leva e vädig tillvao Jag öveväge att flytta utomlads med aledig av de ekoomiska situatioe i mitt lad 1- -

8 Hesselmas Tog 1, Sickla SE - Stockholm T:

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer