största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn"

Transkript

1 För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer. I Årets Bak graskar vi i första had bakeras avgifter, rätor och service. Det som direkt påverkar dig som kud. Det är med bakmarkade som med e stor markad iför jule, det är svårt att överblicka alla produkter och tjäster som säljs. Dessutom är ite alla varor lika bra som säljare ofta vill få oss att tro. Privata Affärer vill därför hjälpa dig att hitta de bak som verklige är bäst för dig. Det behöver dock ite bara vara e bak. Vi rekommederar ofta att du ska välja tjäster frå olika baker. I årets udersökig deltar 19 baker. Det är de stora och för privatpersoer viktigaste bakera. E yhet är att vi i år har tagit med fler friståede sparbaker. I år preseterar vi bakeras löekoto utifrå ågra typpersoers behov. Vad som blev tydligt i vår jämförelse är att kredite är dyr hos måga baker. Ofta har vi e löekotokredit av sletria. Me det ka bli dyrt i lägde. Här efterlyser vi större tydlighet och mer kokurres mella bakera. Allt fler väljer att starta företag och det är mycket att täka på som yblive småföretagare. Därför har vi graskat bakeras utbud av tjäster extra oga och utsett e Årets småföretagarbak. Vi har också valt att framhålla folkbildige. I e tid med allt fler produkter, krågliga villkor och otydliga begrepp ska e bak som lägger ed extra mycket kraft på att öka kuskape hos kudera premieras. Uder året har vi fått käa av hur räta stigit. Det har gett oss högre rätor på sparkotot. Me alla har ite höjt lika mycket och fortfarade fis det sparkoto med ret usel räta. Och väder du u på sidora får du se vilka vi vill belöa just i år. Läs mer Per hammarlud Årets viarbak sida 22 Årets småföretagarbak sida 25 Här ska du ha löekoto sida 26 Årets sparkoto sida 28 Årets folkbildare sida 31 Årets iitiativ sida 32 Läsara om si bak sida 32 Fotot: Årets udersökig gäller utbud och rätor per de 19 september. Årets Bakjury Aika Creutzer chefredaktör Privata Affärer Vilhelm Nordeackar ehetschef Kosumetverket Göra Jösso kosult och fd chef Kosumeteras Bakbyrå Per Hammarlud redaktioschef Privata Affärer Privata affärer d e c e m b e r 21

2 bak- udersökig Rätt kurs för Roslages Sparbak Roslages Sparbak är Årets Bak. Det är e pigg bak som hittat si affärsidé i grässittet mella det kommersiella och det ideella. Årets Bak Roslages Sparbak I bakkrises år har dea bak visat att ett traditioellt kocept håller för dages prövigar. Årets Bak är e pigg bak som med socialt asvar föryar bakes utbud uta att glömma det väsetliga att vara e bak där det löar sig att vara kud. I praktike betyder det ya bakprodukter som mikrokrediter, ugdomsbostäder och trekammarbruslå. AV Christer Fälldi Uder flera år har Roslages Sparbak arbetat med att skapa e framtida riktig för bake. Det är ige tillfällighet att det arbetet bär frukt just i år då baker över hela världe har svajat. Det har trots omvärldsfaktorera gått bra för Roslages Sparbak. Vi är stabila, och vi har haft e god itjäig, säger Joha Smedma, VD i bake seda tre år. Roslages Sparbak är öppe för kuder i hela Sverige. Bake är bra på det mesta och att de är öppe för alla kuder har varit viktigt i vår bedömig, säger jurymedlemme Göra Jösso. Fråga är varför det uder bakkrises år gått bra för just de lilla sparbake i Roslage. Joha Smedma tvekar ite över svaret. Vi sätter både kud och samhälle i fokus, vi ser att det fis e itjäigspotetial i just det grässittet, mitt emella det kommersiella och det ideella. Det är e utmaig, för det är lättare att bara vara kommersiell eller bara vara ideell. Joha Smedma talar varmt om att glädje fis i att ha fokus på både samhälle och de kommersiella verksamhete. Det är det som ger meigsfullhet, vilket i si tur ger de ekoomiska framgåge. Seda ågra år tillbaka är bake e riktig sparbak, eligt Joha Smedma, det vill säga e bak där det löar sig att spara. Vi bestämde oss för att det skulle vara lösamt att spara i Roslages Sparbak. För ett atal år seda hade vi sämre ilåigsrätor ä affärsbakera. Det har vi ädrat på för vi bestämde att vi ska ha de högsta ilåigsräta om du jämför alla villkor. Då är vi bäst, för sparadet hos är helt fritt frå första kroa, uta begräsigar. Det är att vara sparbak. Roslages Sparbak har fem fysiska bakkotor i Norrtälje kommu, ege telefobak och e iteretbak. Iteretbakräta premieras särskilt, vid varje rätehöjig höjs de mist 5 pukter mer ä övriga rätor. Äve ugdomssparadet är prioriterat och har högre ilåigsrätor. Två olika ugdomskoto fis, bar- och ugdomssparkotot, äve kallat buskotot samt ugdomskotot. Buskotot berättigar till deltagade i utlottig av e ugdomsbostad som bake själv bygger. Förutom förmålig räta fis möjlighet att få ett hyreskotrakt på våra bostäder. Vi har bestämt att vi ska bygga billiga och bra bostäder. Alla uga ska ite flytta härifrå. Geom att via ege stiftelse bygga ugdomsbostäder, hittills är cirka 40 stycke plaerade, bäddar bake för fortsatta affärer. Om kudera lämar Roslage miskar ju kududerlaget. Vi vill att också ugdomar ska tycka att vi är e bra bak. Därför säker vi ite räta på de kotoa, uta vi tar de kostade. På det sättet är vi de lilla mäiskas bak. Alla mäiskor, äve bakdirektörer eller företagare, är ju de lilla mäiska i förhållade till bake. Därför ska våra 22 december Privata affärer

3 Viare är vi allihop. VD Joha Smedma och persoale på Roslages Sparbak är glada i dag. foto: Ja Lipka villkor vara lätta att förstå. Ett aat projekt som ligger utaför de valiga bakes åtagade, me är aturligt för e sparbak, har varit arbetet att bidra till att rädda Hallstavik, efter varsle om att säga upp 300 medarbetare på Holme. Vi är stolta över vårt egagemag i Hallstavik. Vi har startat ett ätverk som driver processer för att Hallstavik ska leva vidare oavsett vad som häder. Det är kaske vår allra största samhällsisats och de är självklar för oss. Vi ka ite låta Hallstavik gå uder, för om de markade försvier, så försvier äve Roslages Sparbaks balasräkig. Vi t Tidigare viare 2007 Ica-bake 2006 Nordet 2005 Föreigssparbake 2004 Daske Bak 2003 Ica-bake 2002 Läsförsäkrigar 2001 Hadelsbake 2000 Skadiabake 1999 Skadiabake 1998 Skadiabake 1997 Trygg-Bake 1996 Kristiastads Sparbak 1995 Pitedales Sparbak 1994 Varberg Sparbak 1993 Sparbake Gripe 1992 Sparbake Fi 1991 Nya Sparbake i Västerås Privata affärer d e c e m b e r 23

4 bak- udersökig t Det här är e stor framgåg för bake ka ju ite flytta frå Roslage. Iovatioer är det gäller bakprodukter verkar Joha Smedma kua tala om läge. E av de färskaste frå Roslages Sparbak är mikrokreditera som precis laseras. Varför ger i mikrokrediter? Det är e produkt som ligger i grässittet mella det ideella och det kommersiella. Vi vill tjäa pegar geom att ha bra krediter, me vi tror också på de lilla mäiska. Bake avsätter årlige två miljoer kr för mikrokrediter och det högsta lå ågo eskild ka få är kr. Låe är avsedda för arbetslösa med lite eller ige ikomst, eller etrepreörer som sakar säkerhet. Tillsammas skapar de här iställige och de ya bakproduktera ett bättre bakkocept, eligt Joha Smedma. Det är e förutsättig att ha detta ya kocept om du vill lyckas som e lokal spelare på bakmarkade. Egetlige tycker ha att allt det som görs u hör till det gamla sparbakskoceptet frå starte 1820, me att de ya produktera är apassigar till de tid vi lever i. Till koceptet hör äve bakes miljöprofil. Vi fis till för vår bygd, så vi ka ite flytta. Vi vill att Roslage ska vara lågsiktigt hållbar. Då är det aturligt att, i grässittet mella ideell och kommersiell verksamhet, arbeta för e bra miljö. Dessutom ka vi tjäa pegar på att driva frågor om bättre miljö. Därför är vi miljöcertifierade och vi blev e klimateutral bak i börja av året. När Privata Affärer hälsar på i Norrtälje har Joha Smedma äu ite riktigt hämtat sig frå att Roslages Sparbak utsetts till Årets Bak. Det här är e stor framgåg SEB håller ställige som företagarbak SEB erbjuder företagare ege service på telefo dyget rut. Däremed har bake byggt vidare på fjolårets utmärkelse för bästa småföretagarprodukt. för både medarbetara och de mycket aktiva styrelse. Tillsammas har de arbetat på att skapa de visio som u är drivkrafte bakom arbetet, aser Joha Smedma. Visioe är ett attraktivt och öppet Roslage i tillväxt. Det är viktigt att påpeka, att bake visserlige är regioal, me att de har kuder i adra delar av ladet också. Och fis det e företagare i Det är ite valigt att e bak får samma utmärkelse två år i rad, me jury i Årets Bak beslutade att återige uppmärksamma SEB för dess uthålliga och kosekveta arbete för att uderlätta för småföretagara. Vi vill uppmärksamma att SEB trots fjolårets utmärkelse Bästa småföretagareprodukt ite slagit sig till ro, uta fortsatt att utveckla produkte i företagaras itresse, säger Vilhelm Nordeackar i jury. Det fis flera skäl till SEB:s satsig på Ekla firma. Att öka service och göra det lättare att driva små företag är två av dem. Eskilda ärigsidkare blir ofta bortglömda i sådaa här sammahag, me om du slår ihop de eskilde företagares affärer med has persoliga ekoomi så blir de affäre itressat för bake, säger Rikard Josefso, ställföreträdade Sverigechef för kotorsrörelse på SEB. SEB:s kudceter i Göteborg har öppet dyget rut, året rut. Mella klocka 7 och 22 fis umera äve persoal med företagarkompetes som ite bara ger råd i eskilda frågor, uta som ka diskutera hela företagets ekoomi med företagare. Måga företagare har ot om tid och måga har reagerat mycket positivt på att de ka få e halvtimmes ekoomisk rådgivig på telefo, äve om det är set på kvälle eller uder helge. Satsige är strategiskt viktig eftersom de flesta etrepreörer startar med eskild firma. Ett atal av dem går vidare och blir serieetrepreörer eller växer till aktiebolag. Då blir de större kuder, och om vår relatio börjat bra fortsätter de med SEB, säger Rikard Josefso. Geom Ekla firma erbjuder bake lå till företagare på upp till kr. Här har vi e aa sy på utlåige. Kreditprövige är föreklad och företagare får lået iom 24 timmar. Kreditbedömare tittar på vilke lö persoe haft om de varit aställd tidigare. Sysättet bygger på att vi ite kräver framåtriktad aalys, som i valiga företagslå, säger Stefa Adersso, försäljigsasvarig för företagsmarkade på SEB. Ha pekar också på att e stor grupp av de ya företagara har utlädsk bakgrud. Vårt kocept passar de målgruppe mycket bra, och de har också stor möjlighet att få hjälp av Shaghai som råkar vara rospigg, ja då är ha kud i bake också. I dag har Roslages Sparbak kuder, vilket ska jämföras med att Norrtälje kommu har ivåare. Dessutom fis företagskuder. Till detta ska läggas uppåt sommarboede i Roslage. Sommarrospiggara är här för att de gillar Roslage. E Årets småföretagarbak SEB Etrepreöre jobbar ite mella io och fem och det har Årets småföretagarbak isett. År för år har bake utvecklat tjästera för att göra tillvaro eklare för ladets småföretagare. vårt kudceter där det talas över 20 språk. Att satsa på småföretagare har blivit ett hoörsord, vilket sys på svare i årets udersökig. De flesta baker uppger som svar på frågora frå Privata Affärer, att de erbjuder tjäster riktade till småföretagare och att villkore apassas efter de idividuella falle. Några baker är tydligare ä adra är det gäller att göra kokreta isatser för företagare. Förutom SEB ka ämas Roslages Sparbak och Sparbake Syd. E del av det som jury föll för var lilla Roslages Sparbaks tillväxtlå på upp till tre miljoer kr med apassade återbetaligskrav. Dessutom krävs ige säkerhet för dessa företagarlå. Sparbake Syd arbetar aktivt med ya företagare på ett ytt sätt. Fiasierigsfrågor är viktiga i det arbetet, liksom rättsfrågor. Bake iformerar om dessa tjäster på e y hemsida särskilt för företagare. Sparbake Syd har också e plaerad verksamhet för att skapa tillväxt och arragerar därför Tillväxtskola, Tillväxtdage samt delar äve ut ett Tillväxtpris till ett företag som vågar sticka ut. Christer Fälldi produkt särskilt för dem är vårt trekammarbruslå. Alla har ju problem med avlopp i skärgårde så vi har etablerat e bra och ekel tillståds- och fiasierigsprocess tillsammas med kommue. Ideell och kommersiell, me fortfarade för Roslage. Det har hät mycket med Roslages Sparbak seda de första isättare Matilda Sofia Öhma satte i tre riksdaler i juli Privata affärer d e c e m b e r 25

5 bak- udersökig Se här vilka löekoto du Ett sätt att kyta kudera till sig är att skapa ett löekoto med attraktiva villkor. Bakera ser mycket olika på de möjlighete, visar Privata Affärers udersökig. Det är mycket svårt för e valig bakkud att se igeom bakeras olika kostruktioer av villkor är det gäller löekoto och de valiga baktjästera. Därför har Privata Affärer kostruerat fyra olika typfall som visar hur mycket varje typperso förlorar eller vier på att vara kud i olika baker. När det gäller att ge räta på löekotot är Nordea och Swedbak sämst eftersom de ite ger ågo räta alls på löekotot. Ica-bake har däremot 4,30 procet och Skadiabake har 4,25 procet räta på löekotoa. Äve Nordet har räta på sia depåkoto som är kuta till ett bakkoto för löeisättig. Här är räta för e stadarddepå 2,05 procet meda private bakig-kuder ka få upp till 4,50 procet. Argumetatioe frå flera baker med låg eller ige räta på löekotot är att det är ett trasaktioskoto, samt att om det blir ett måatligt överskott här så bör det flyttas till adra koto som är utformade som sparkoto. Det är ite alla kosumeter som förstår det, uta de fortsätter att ha pegar på mycket dåliga löekoto. Det är då e re förlustaffär, säger Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer. Äve är det gäller hur låg tid det tar Erik Ha studerar på högskola och jobbar extra för att dryga ut studielået. Varje måad får ha totalt kr isatta på sitt löekoto, iklusive studiebidraget frå CSN. Erik tar ut pegar i bakomat och aväder sitt bakkort som betaligsmedel i Sverige. Ha gör alla sia bakaffärer via ätet. Lea Ho får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Ho tar ut pegar på kort i bakomat eller aväder kortet som betalkort i butike. Lea har tillgåg till bak via ätet me föredrar att fortfarade betala sia räkigar via giro 15 gåger uder året. I Nordea är ho kvalificerad för att vara Plus-kud, i Roslages sparbak är ho Rospigg. Lea har privatpaketet i Sparbake Västra Mälardale. Erik, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 7,50 kr -352,50 Hadelsbake 212,50 kr 212,50 Hudiksvalls Sparbak 30,00 kr -220,00 Ica-bake 215,00 kr 65,00 Läsförsäkrigar Bak 1 25,00 kr 25,00 Nordea 0,00 kr 0,00 Nordet Bak 102,50 kr 102,50 Roslages Sparbak 200,00 kr 200,00 SEB 12,50 kr 12,50 Sala Sparbak 12,50 kr 12,50 Skadiabake 212,50 kr 212,50 Sparbake Nord 7,50 kr -112,50 Sparbake Syd 0,00 kr 0,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr 0,00 Sparbake ,50 kr -137,50 Swedbak 0,00 kr 0,00 Sörmlads Sparbak 0,00 kr 0,00 1. Läsförsäkrigsbolage har lokalt olika erbjudade för studeter Lea, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 18,75 kr -781,25 Hadelsbake 531,25 kr 281,25 Hudiksvalls Sparbak 75,00 kr -510,00 Ica-bake 537,50 kr 387,50 Läsförsäkrigar Bak 62,50 kr -387,50 Nordea 0,00 kr -270,00 Nordet Bak 256,25 kr 256,25 Roslages Sparbak 500,00 kr 500,00 SEB 31,25 kr -398,75 Sala Sparbak 31,25 kr -458,75 Skadiabake 531,25 kr 306,25 Sparbake Nord 18,75 kr -341,25 Sparbake Syd 0,00 kr -300,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr -102,00 Sparbake ,25 kr -443,75 Swedbak 0,00 kr -590,00 Sörmlads Sparbak 0,00 kr -470,00 Så här blev utfallet för våra fyra typpersoer: Eftersom Erik är studet får ha bättre villkor geom att utyttja bakeras studeterbjudade. Hos de flesta bakera får ha gratis betalkort och i de fall bake tar avgift för iteretbake slipper ha avgifte. Daske Bak tar ut 90 kr per kvartal för sitt studeterbjudade, vilket gör de sämst för Erik. Lea är rospigg i Roslages Sparbak. Rospigg kallas bakes förmåskud. Ho betalar därför igetig för de måatliga girobetaligara. Hos Nordea är ho Pluskud och betalar därför lägre avgifter för girobetaligar och lägre årsavgift för sitt bakkort. Som förmåskud hos Nordea har Louise 2 proceteheter lägre räta på löekotokredite, 9,75 procet. Nordea tar dock ut e årsavgift på kredite som belastar kostade med ytterligare kr. Hos Nordet är kredite kute till bousdepå vilket ger e lite lägre räta på 8,20 procet. 26 december Privata affärer

6 ska välja och udvika ia bakkude får räta på isatta pegar varierar villkore. Frå att få räta på första bakdag efter isättig till att få räta reda på isättigsdage. Ica-bake och Nordet ger räta frå första dage, meda Daske Bak, Hadelsbake och Swedbak praktiserar första bakdag efter isättig. Äve de flesta av de deltagade sparbakera ger räta på detta sätt. Pegar som sätts i på e fredag börjar räteberäkas först frå och med mådag. Något bättre är SEB, Skadiabake och Läsförsäkrigar Bak som ger räta frå kalederdage efter isättige. Pegar isatta på fredage räteberäkas alltså frå lördage. I stort sett alla baker erbjuder krediter kopplade till löekoto äve om det är e kreditform som ite lägre efterfrågas lika mycket som tidigare. I pricip alla baker har frågått att ta ut avgifter för löekotot. De få som har ågo avgift kopplad till löekotot motiverar det med att ett helt paket med tjäster medföljer löekotot. De tre baker som har sådaa kostruktioer i de här udersökige är Daske Bak, Sparbake Västra Mälardale och i viss må äve Sparbake Syd. Privata Affärer har räkat hur fyra olika persoer med löekoto tjäar eller förlorar på att ha kotot i olika baker. I beräkigara har vi tagit häsy till räta på löekotot, evetuell räta på löekotokredit, årsavgifter på bak- och kreditkorte, avgifter för iteretbak och girobetaligar. Christer Fälldi Fotot: Några baker sakar löekoto och fis ite med i tabellera. Louise Ho får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Louise har seda måga år e beviljad kredit på kr aslute till sitt löekoto, som i sitt uder året står på mius kr. Ho tar ut pegar i bakomat eller betalar med kortet är ho hadlar. Louise aväder iteretbake för att betala räkigar och räkas som förmåskud hos Nordea, Rospigg i Roslages sparbak, Ekekud i Sörmlads Sparbak, samt kärkotokud i Sparbake Syd. I Sparbake Västra Mälardale har ho privatpaketet. Stefa Ha får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Ha tar ut pegar på uttagskort i bakomat. Stefa betalar räkigar via ätet och är kvalificerad för att vara förmåskud hos Nordea. Hos Roslages Sparbak är ha Rospigg, i Sparbake Västra Mälardale har ha privatpaketet, ha är Ekekud i Sörmlads Sparbak samt kärkotokud i Sparbake Syd. Louise, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 1 26,25 kr -773,75 kr Hadelsbake 2 743,75 kr ,25 kr Hudiksvalls Sparbak 105,00 kr ,00 kr Ica-bake 752,50 kr ,50 kr Läsförsäkrigar Bak 1 87,50 kr -137,50 kr Nordea 0,00 kr ,00 kr Nordet Bak 358,75 kr ,25 kr Roslages Sparbak 700,00 kr ,00 kr SEB 1 43,75 kr ,25 kr Sala Sparbak 1 37,50 kr -212,50 kr Skadiabake 743,75 kr ,25 kr Sparbake Nord 26,25 kr ,75 kr Sparbake Syd 3 0,00 kr ,00 kr Sparbake Västra M-dale 0,00 kr ,00 kr Sparbake ,75 kr ,25 kr Swedbak 0,00 kr ,00 kr Sörmlads Sparbak 0,00 kr ,00 kr 1. Idividuell räta på kredit kopplad till löekotot. Evetuell årsavgift iräkad. 2. Krediträta går att förhadla idividuellt. 3. Räta beräkad på medelvärde av avät rätespa. Stefa, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 30,00 kr -770,00 Hadelsbake 850,00 kr 600,00 Hudiksvalls Sparbak 120,00 kr -130,00 Ica-bake 860,00 kr 860,00 Läsförsäkrigar Bak 100,00 kr -125,00 Nordea 0,00 kr -216,00 Nordet Bak 410,00 kr 410,00 Roslages Sparbak 650,00 kr 555,00 SEB 50,00 kr -200,00 Sala Sparbak 37,50 kr -212,50 Skadiabake 850,00 kr 850,00 Sparbake Nord 30,00 kr -210,00 Sparbake Syd 0,00 kr -400,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr -2,00 Sparbake ,00 kr -350,00 Swedbak 0,00 kr -350,00 Sörmlads Sparbak 0-270,00 Eftersom flera baker ite uppger vilka rätevillkor som gäller för kredit kopplad till löekotot går det ite att göra e rättvis jämförelse för Louise. Det är ite heller alla baker som redovisar evetuell årsavgift på kredite. Det går ädå ekelt att kostatera att det är e dålig affär för Louise att år efter år belasta löekotots kredit med i sitt kr. Eftersom rätora varierar går det lätt för Louise att spara ett par tuselappar geom att vara kud i e bak som ite tar ut årsavgift, samt har lägre räta. Dyrast blir det för Louise i Nordea, trots att ho kvalificerar sig som förmåskud. För Stefa är det e stor förlust att vara kud i e bak som ite ger ågo räta alls på löekotot, som Nordea och Swedbak. Trots att ha i geomsitt har kr på kotot hela året förlorar ha pegar på sitt koto. Sämsta valet är Daske Bak som etto tar 770 kr av has pegar för kotot och tjästera kuta till det. Ica-bake och Skadiabake ger däremot viss utdelig. Här får Stefa 860 kr respektive 850 kr uder året. Privata affärer d e c e m b e r 27

7 bak- udersökig SBAB har smartaste sparkotot Seda i fjol har de större bakera höjt si bästa sparräta med cirka 1,5 proceteheter. Höstes bakkris har gjort kudera försiktigare, och äu mer itresserade av bra räta. Årets pris går ite till ågo av fullservicebakera uta till SBAB. SBAB är de statliga utmaare är det gäller ilåig. Deras sparkoto etablerades först i april Efter 18 måader med ilåig rusar kudera formlige till SBAB:s koto. I dag fis reda cirka koto. Bara uder de seaste måade har det varit e eorm tillströmig, uder de jobbigaste dele av fiaskrise. Då öppades ett atal hudra ya koto per dag, säger Fredrik Bergström, chef för affärsområde Kosumet på SBAB. Orsake är ite bara de höga räta, uta lika mycket de sammataga villkore för kotot. Vi har iga beloppsgräser och alla uttag är fria. Räta var 4,80 procet på SBAB:s sparkoto är Årets Bak-udersökige geomfördes. Det var högt, och uta avgifter samt med fria uttag. Varför skapade i ett sådat sparkoto? Vi gjorde e kududersökig ia vi skulle lasera kotot för ett och ett halvt år seda. Det visade sig att det var precis ett sådat här koto som kudera ville ha, uta gräser och uta avgifter. Vi såg att det fas e positio att ta, som ige tidigare hade haft. SBAB erbjuder äve ett aat sparkoto, SBAB-koto, till e högre räta, 5,25 procet i måadsskiftet september till oktober. Kotot är för dem som har bolå på e miljo kr eller mer. Iga avgifter och fria uttag gäller äve för det här Årets sparkoto SBAB Ekelhet käeteckar tyvärr ite de flesta bakers sparkoto. Me dea utmaare har på ett förtjästfullt sätt gett oss ett ytt sparkoto uta krågliga villkor och olika trappsteg samt e av markades bästa rätor. kotot. Vi i jury kude kostatera att ige av de adra bakera har lika hög räta uta villkor som SBAB. Därför blir SBAB prisat som Årets sparkoto. Vi aser att SBAB är ett föredöme geom det villkorslösa kotot som helt utgår ifrå vad kudera öskar, säger Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer. Sparkoto och villkore bakom dia rätor Bak Räta Kommetar Avaza 4,50% PB-koto. Fria uttag. Daske Bak 5,15% XL-koto. Mista isättig kr. Räta frå första kroa, räteavdrag vid uttag. Hadelsbake 4,90% Framtidskoto. Budet mist ett år. Räta frå första kroa. Hudiksvalls Sparbak 4,85% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Ica-bake 4,30% Ica-kotot. Alla koto frå första kroa alla dagar på året. Ige straffräta vid uttag. Ikaobake 4,94% Stibor 90, justeras varje vecka. Saldo uder kr ger 2 proceteheter lägre räta. Läsförsäkrigar Bak 4,25% Sparkoto. Fria uttag. Räta frå första kroa. Nordea 4,60% Förmåskoto. Upp till kr. Därutöver 3,6 procet. Nordet 4,50% Private bakig-koto, alltid reporäta mius 0,025 procet. Roslages Sparbak 4,70% E-sparkoto. Fria uttag, me ebart trasaktioer via iteretbake. SBAB 4,75% Fria uttag, räta frå första kroa, iga avgifter. SEB 4,25% Ekla sparkotot. Räta frå första kroa. Iga uttagsavgifter eller räteavdrag. Sala Sparbak 4,85% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Skadiabake 4,25% Allt-i-ett-kotot. Iga uttagsavgifter eller räteavdrag. Sparbake Nord 4,90% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Sparbake Syd 4,00% Österlekoto. Om saldot uderstiger kr är räta 3,50%. Sparbake Västra M-dale 4,60% Västra Mälardalskoto Spar. Räta frå första kroa vid isatt belopp över kr. Sparbake ,85% Framtidskoto. Mist kr. Fem fria uttag per kalederår därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Swedbak 4,85% Framtidskoto. Budet mist 1 år. Räta frå första kroa. Sörmlads Sparbak 4,60% Framtidskoto. Mist kr. Två fria uttag per år. 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. 28 december Privata affärer

8 Kudera har strömmat till SBAB:s sparkoto seda laserige. DIN GUIDE TILL BÄTTRE AFFÄRER NR NOVEMBER PRIVATA AFFÄRERS SPECIALTIDNING OM AKTIER OCH FONDER NR NOVEMBER PRIVATA AFFÄRERS SPECIALTIDNING OM AKTIER OCH FONDER TEMA: RAPPORTER TEMA: RAPPORTER Värsta höste uder luppe Värsta höste uder luppe Igemar Carlsso Igemar Carlsso Bäddat för bra julhadel Bäddat för bra julhadel Peter Malmqvist Peter Malmqvist Börshausse på gåg Börshausse på gåg Björ Davegårdh Björ Davegårdh Kursera är för låga Kursera är för låga SBAB:s sparkoto sköts via telefo eller iteret, eftersom bake ite har ågra fysiska kotor. Villkore för sparadet fortsätter att itressera kosumetera. Det har uder höste varit e av de absolut valigaste fuderigara blad preumerater som har rigt till Privata Affärers rådgivigstelefo. Blad de övriga bakera toppar Daske Bak räteliga för adra året i rad, tätt följd av Hadelsbake. Daske Bak hade de högsta sparkotoräta, 5,15 procet, av de baker som deltagit i Årets Bak. Det ska jämföras med Daske Baks segrade oterig, 3,90 procet, i Årets Bak För två år seda, uder höste 2006, låg måga sparrätor krig 2 procet och äu ågot lägre. Skillade mella botte och toppe i rätelista är kappt 1 procetehet. De tre bakera i botte är Läsförsäkrigar Bak, SEB och Skadiabake. Blad de deltagade sparbakera ligger Sparbake Nord högst med 4,90 procet tätt följd av Hudiksvalls Sparbak, Sala Sparbak och Sparbake 1826 med 4,85 procet. Förutom SBAB fis det äve adra baker som lämar hög ilåigsräta till sparara. Lettiska Parex Bak har till exempel uder flera år erbjudit höga sparkotorätor. Alla sparkotorätor har höjts seda 2007, me variatioera är ite lika stora som tidigare. Det fis e tydlig omsvägig på markade. Fler baker går i SBAB:s spår och erbjuder till exempel helt fria uttag äve på högrätekoto, och det har också blivit valigare att slopa bidigskrave. Christer Fälldi Här hittar du dagsaktuella rätor: FOTO: DAN COLEMAN Lev ej på hoppet När du så ekelt ka förbättra di pesio, säger TV-käde rådgivare Mats Wester När du så ekelt ka förbättra di pesio, säger TV-käde rådgivare Mats Wester Måades aalyser: H&M, Meda och Nokia Måades aalyser: H&M, Meda och Nokia PG0811s Placerigsguide ya råd och färska aalyser av aktier och foder. Privata Affärers specialtidig Placerigsguide är för dig som vill ha fler råd och färska aalyser av aktier och foder. Våra medarbetare med ågra av markades mest välkäda am ger dig 32 sidor med köpråd, aalyser, kommetarer och tabeller. Som preumerat på Privata Affärer får du elva ummer om året för edast 365 kr. Övriga betalar 595 kr. Placerigsguide säljs ite i hadel. De ka du bara preumerera på. RING eller gå i på vår hemsida: Privata affärer d e c e m b e r 29

9 bak- udersökig Årets viare utbildar ygre i privatekoomi Daske Bak satsar på att utbilda de allra mista i privatekoomi. Uder året startade sajte som syftar till att lära fem- till sjuårigara de grudläggade privatekoomiska kuskapera. Efter bara ågo måad hade Peigborg över besökare. Där vätar ett spel som hadlar om privatekoomi. Jag har suttit och klickat med mitt sexåriga barbar. De lär sig mycket sabbt, säger Daske Baks VD Leif Norburg. Bake har gjort e del udersökigar iför laserige av Peigborg. Resultatet visade att mäiskor aser att bake har ett asvar för att sprida kuskap om hur de privata ekoomi fugerar. Uga mäiskor är e särskilt utsatt grupp. De sparar ite mycket, de får måga betaligsamärkigar och de är måltavla för erbjudade om sms-lå. Kritiska och väliformerade kosumeter är viktiga för oss, för samhället, och ite mist är det viktigt för de eskilde idivide. Målgruppe fem- till sjuårigar är ovalig för e bak, me Leif Norburg mear att det är i de ålder som det är lätt att lära sig geom att leka sig fram Årets folkbildare Daske Bak Bakera har ett stort asvar för mäiskors privatekoomiska kuskaper. Årets folkbildare är e bak som på ett förtjästfullt sätt har satsat stort på folkbildig för de små mäiskora, morgodages bakkuder som i dag ofta glöms bort. på e sajt. Att sprida kuskap om privatekoomiska frågor är e mycket viktig uppgift äve för e bak. Vi välkomar därför Daske Baks Peigborg som är ett itressat projekt riktat till de allra ygsta, säger Privata Affärers redaktioschef Per Hammarlud. Reda u plaerar Daske Så byter du bak Bak för uppföljige ågo gåg ästa år. Då ska ågotig likade sjösättas för ågot äldre bar och ugdomar. De som går i i Peigborg möts av stades borgmästare. Ha berättar om vad du ka ➊ Öppa ytt koto. Börja med e kotakt med di ya bak. Be att få öppa ett löekoto. ➋ Beställ de krigtjäster som du behöver, till exempel bakkort och iterettjäst. ➌ Di ya bak ka hjälpa dig att flytta dia autogirerigar frå det gamla kotot till det ya. När du har fått ditt bakkort och kod eller dylikt till iterettjäste, är det dags att ta sista steget. ➍ Amäl ditt ya koto. När du precis har fått di lö amäler du till löekotoret och alla adra som brukar skicka pegar till dig att du har bytt bak och har ett ytt koto. göra i Peigborg, och om hur du ska gå vidare. Att ta hjälp av sagor eller spel är ite helt uikt i bakbrasche. Leif Norburg hävisar till de klassiska berättelse om Spara & Slösa som ett tidigt exempel. Peigborg har laserats i alla läder där Daske Bak är verksam. De sveska versioe har geomgått e atioell apassig, blad aat getemot de sveska läroplae för grudskola. I höst har också iformatiosmaterial om Peigborg skickats till ästa skolor rutom i ladet, och Daske Bak tror att atalet besökare då stiger kraftigt. Christer Fälldi Privata affärer d e c e m b e r 31

10 bak- udersökig Skadiabake belöas för social isats Skadiabake får årets pris för socialt asvar. Bake lovordas för sitt iitiativ till att stoppa betaligsströmmara till produceter av barporografi. Förebilde är USA där det fis e fiasiell koalitio för att miska lösamhete i produktioe av barporografi. Där har Visa/ Mastercard stoppat betaligar till dessa sajter. Varför ska e bak äga sig åt de här type av aktiviteter? Det är ite alldeles självklart, me alla brascher måste egagera sig äve med hjärtat. Kudera gör det, och om jag går till mig själv vill jag hadla av företag som delar mia värderigar eller som ligger ära mia värderigar, säger Skadiabakes VD Fredrik Sauter. Ha mear att det i dages iformatiossamhälle krävs större asvarstagade. Det har ite bara med moral att göra, på låg sikt har det också kommersiell betydelse. Kudera vill dela värderigar med de företag de gör affärer med. Bakera har e mycket viktig roll att spela, eligt Fredrik Sauter. De fiasiella koalitio som Skadiabake föreslagit har reda börjat ta form. E arbetsgrupp med represetater för bakera arbetar tillsammas med Ecpat och Rikskrimialpolise seda börja av ovember. Måga sociala aspekter återfas i Årets Bak-ekäte i år. Förutom Skadiabakes iitiativ har flera baker tagit iitiativ till sociala projekt samt gröa produkter, eller satsigar som på ågot sätt stödjer e reare miljö. Sala Sparbak har till exempel blivit miljöcertifierad och arbetar med att skapa e miljöprofil. Bake lägger därför stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Så tycker våra läsare Kokurrese i toppe är stehård är Privata Affärers läsare själva ska utse si ege favoritbak. Det här hadlar om e moralisk skyldighet, aser VD Fredrik Sauter. Över huvud taget ligger sociala och framtidsprojekt iom rame för Sparbakeras arbetssätt, vilket gör att de ofta deltar i eller stöder stiftelser med uppgift att verka för Ett självklart led i arbetet att utse bästa bak är att be Privata Affärers läsare om hjälp. Mella de 1 och 27 oktober gick vi därför ut och ställde e rad frågor om bakeras priser, service och tjäster på vår hemsida www. privattaaffarer.se. Drygt läsare tyckte till om hur deras bak sköter sitt uppdrag. Kampe om topplacerige är mycket jäm. Avaza hamar e tiodel före de adra bakera Skadiabake, Läsförsäkrigar Bak och Daske Bak som samtliga fick 4,6 i helhetsbetyg. I storbakskampe va Hadelsbake överlägset med 4,4 i helhetsbetyg. På adra plats hamade Swedbak med helhetsbetyget 4,0, före Nordea med 3,9 samt SEB med 3,6. Höga sparrätor har blivit ett viktigt vape för att locka kuder uder de pågåede kreditkrise. Här visar Privata Affärers läsarudersökig att de etablerade istitute klarar sig gaska bra i jämförelse med de midre kreditmarkadsbolage som har högst ilåigsvillkor. Skadiabake, Läsförsäkrigar Bak, Avaza, Daske Bak och Årets iitiativ Skadiabake Dea bak har tagit ett lovvärt iitiativ och verkat som väckarklocka för brasche. Arbetet med att skapa e fiasiell koalitio mot barporografi ger bake utmärkelse Årets iitiativ. bättre miljö och bättre sociala förhållade i de ega regioe. Christer Fälldi Läsaras betyg på de största bakera Huvudbak Sparrätor Bolåevillkor Hadla Pris- Utbud Service Telefo- Iteret- Säkerhet Helhets- värdep. sättig tjäster support bak tjäst iteret betyg Avaza 4,3 3,3 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,4 4,7 Daske Bak 4,4 4,4 4,5 3,9 4,5 4,7 4,3 4,5 4,6 4,6 Läsförsäkrigar 4,2 4,4 4,0 4,7 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 Skadiabake 4,2 4,0 4,4 4,5 4,5 4,0 4,5 4,6 4,5 4,6 Hadelsbake 3,4 3,9 4,1 3,7 4,4 4,6 4,2 4,5 4,3 4,4 Ica-bake 4,2 3,8 3,9 4,5 4,1 3,9 4,1 4,5 4,6 4,4 Swedbak 3,6 3,7 4,0 3,4 4,2 4,2 4,1 4,3 4,5 4,0 Nordea 3,3 3,6 3,8 3,2 4,1 3,9 4,0 4,2 4,2 3,9 SEB 2,9 3,2 3,7 2,9 3,8 3,9 3,8 4,0 4,3 3,6 Ica-bake får samtliga betyget 4 av de ega kudera. Storbakskudera är dock ite lika öjda med si bak. Me Hadelsbakes, Nordeas och Swedbaks kuder ger de ega bake strax över medelbetyget 3 för ilåigsvillkore. Mest missöjda öjda med sparrätora är kuder i SEB, som ger bake 2,9, i betyg. Äve ladets friståede sparbaker igick i ekäte. Me togs bort i vår redovisig på grud av för låg svarsfrekves. Joha Markwall 32 december Privata affärer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet.

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet. VI BJU D ER LL PÅ GRILLAD LUNNAME E Vårdagar 5-7 maj Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15 KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN 5 950:Husqvara LB 48V e (ord. 6 450:-) Bous!

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer