största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn"

Transkript

1 För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer. I Årets Bak graskar vi i första had bakeras avgifter, rätor och service. Det som direkt påverkar dig som kud. Det är med bakmarkade som med e stor markad iför jule, det är svårt att överblicka alla produkter och tjäster som säljs. Dessutom är ite alla varor lika bra som säljare ofta vill få oss att tro. Privata Affärer vill därför hjälpa dig att hitta de bak som verklige är bäst för dig. Det behöver dock ite bara vara e bak. Vi rekommederar ofta att du ska välja tjäster frå olika baker. I årets udersökig deltar 19 baker. Det är de stora och för privatpersoer viktigaste bakera. E yhet är att vi i år har tagit med fler friståede sparbaker. I år preseterar vi bakeras löekoto utifrå ågra typpersoers behov. Vad som blev tydligt i vår jämförelse är att kredite är dyr hos måga baker. Ofta har vi e löekotokredit av sletria. Me det ka bli dyrt i lägde. Här efterlyser vi större tydlighet och mer kokurres mella bakera. Allt fler väljer att starta företag och det är mycket att täka på som yblive småföretagare. Därför har vi graskat bakeras utbud av tjäster extra oga och utsett e Årets småföretagarbak. Vi har också valt att framhålla folkbildige. I e tid med allt fler produkter, krågliga villkor och otydliga begrepp ska e bak som lägger ed extra mycket kraft på att öka kuskape hos kudera premieras. Uder året har vi fått käa av hur räta stigit. Det har gett oss högre rätor på sparkotot. Me alla har ite höjt lika mycket och fortfarade fis det sparkoto med ret usel räta. Och väder du u på sidora får du se vilka vi vill belöa just i år. Läs mer Per hammarlud Årets viarbak sida 22 Årets småföretagarbak sida 25 Här ska du ha löekoto sida 26 Årets sparkoto sida 28 Årets folkbildare sida 31 Årets iitiativ sida 32 Läsara om si bak sida 32 Fotot: Årets udersökig gäller utbud och rätor per de 19 september. Årets Bakjury Aika Creutzer chefredaktör Privata Affärer Vilhelm Nordeackar ehetschef Kosumetverket Göra Jösso kosult och fd chef Kosumeteras Bakbyrå Per Hammarlud redaktioschef Privata Affärer Privata affärer d e c e m b e r 21

2 bak- udersökig Rätt kurs för Roslages Sparbak Roslages Sparbak är Årets Bak. Det är e pigg bak som hittat si affärsidé i grässittet mella det kommersiella och det ideella. Årets Bak Roslages Sparbak I bakkrises år har dea bak visat att ett traditioellt kocept håller för dages prövigar. Årets Bak är e pigg bak som med socialt asvar föryar bakes utbud uta att glömma det väsetliga att vara e bak där det löar sig att vara kud. I praktike betyder det ya bakprodukter som mikrokrediter, ugdomsbostäder och trekammarbruslå. AV Christer Fälldi Uder flera år har Roslages Sparbak arbetat med att skapa e framtida riktig för bake. Det är ige tillfällighet att det arbetet bär frukt just i år då baker över hela världe har svajat. Det har trots omvärldsfaktorera gått bra för Roslages Sparbak. Vi är stabila, och vi har haft e god itjäig, säger Joha Smedma, VD i bake seda tre år. Roslages Sparbak är öppe för kuder i hela Sverige. Bake är bra på det mesta och att de är öppe för alla kuder har varit viktigt i vår bedömig, säger jurymedlemme Göra Jösso. Fråga är varför det uder bakkrises år gått bra för just de lilla sparbake i Roslage. Joha Smedma tvekar ite över svaret. Vi sätter både kud och samhälle i fokus, vi ser att det fis e itjäigspotetial i just det grässittet, mitt emella det kommersiella och det ideella. Det är e utmaig, för det är lättare att bara vara kommersiell eller bara vara ideell. Joha Smedma talar varmt om att glädje fis i att ha fokus på både samhälle och de kommersiella verksamhete. Det är det som ger meigsfullhet, vilket i si tur ger de ekoomiska framgåge. Seda ågra år tillbaka är bake e riktig sparbak, eligt Joha Smedma, det vill säga e bak där det löar sig att spara. Vi bestämde oss för att det skulle vara lösamt att spara i Roslages Sparbak. För ett atal år seda hade vi sämre ilåigsrätor ä affärsbakera. Det har vi ädrat på för vi bestämde att vi ska ha de högsta ilåigsräta om du jämför alla villkor. Då är vi bäst, för sparadet hos är helt fritt frå första kroa, uta begräsigar. Det är att vara sparbak. Roslages Sparbak har fem fysiska bakkotor i Norrtälje kommu, ege telefobak och e iteretbak. Iteretbakräta premieras särskilt, vid varje rätehöjig höjs de mist 5 pukter mer ä övriga rätor. Äve ugdomssparadet är prioriterat och har högre ilåigsrätor. Två olika ugdomskoto fis, bar- och ugdomssparkotot, äve kallat buskotot samt ugdomskotot. Buskotot berättigar till deltagade i utlottig av e ugdomsbostad som bake själv bygger. Förutom förmålig räta fis möjlighet att få ett hyreskotrakt på våra bostäder. Vi har bestämt att vi ska bygga billiga och bra bostäder. Alla uga ska ite flytta härifrå. Geom att via ege stiftelse bygga ugdomsbostäder, hittills är cirka 40 stycke plaerade, bäddar bake för fortsatta affärer. Om kudera lämar Roslage miskar ju kududerlaget. Vi vill att också ugdomar ska tycka att vi är e bra bak. Därför säker vi ite räta på de kotoa, uta vi tar de kostade. På det sättet är vi de lilla mäiskas bak. Alla mäiskor, äve bakdirektörer eller företagare, är ju de lilla mäiska i förhållade till bake. Därför ska våra 22 december Privata affärer

3 Viare är vi allihop. VD Joha Smedma och persoale på Roslages Sparbak är glada i dag. foto: Ja Lipka villkor vara lätta att förstå. Ett aat projekt som ligger utaför de valiga bakes åtagade, me är aturligt för e sparbak, har varit arbetet att bidra till att rädda Hallstavik, efter varsle om att säga upp 300 medarbetare på Holme. Vi är stolta över vårt egagemag i Hallstavik. Vi har startat ett ätverk som driver processer för att Hallstavik ska leva vidare oavsett vad som häder. Det är kaske vår allra största samhällsisats och de är självklar för oss. Vi ka ite låta Hallstavik gå uder, för om de markade försvier, så försvier äve Roslages Sparbaks balasräkig. Vi t Tidigare viare 2007 Ica-bake 2006 Nordet 2005 Föreigssparbake 2004 Daske Bak 2003 Ica-bake 2002 Läsförsäkrigar 2001 Hadelsbake 2000 Skadiabake 1999 Skadiabake 1998 Skadiabake 1997 Trygg-Bake 1996 Kristiastads Sparbak 1995 Pitedales Sparbak 1994 Varberg Sparbak 1993 Sparbake Gripe 1992 Sparbake Fi 1991 Nya Sparbake i Västerås Privata affärer d e c e m b e r 23

4 bak- udersökig t Det här är e stor framgåg för bake ka ju ite flytta frå Roslage. Iovatioer är det gäller bakprodukter verkar Joha Smedma kua tala om läge. E av de färskaste frå Roslages Sparbak är mikrokreditera som precis laseras. Varför ger i mikrokrediter? Det är e produkt som ligger i grässittet mella det ideella och det kommersiella. Vi vill tjäa pegar geom att ha bra krediter, me vi tror också på de lilla mäiska. Bake avsätter årlige två miljoer kr för mikrokrediter och det högsta lå ågo eskild ka få är kr. Låe är avsedda för arbetslösa med lite eller ige ikomst, eller etrepreörer som sakar säkerhet. Tillsammas skapar de här iställige och de ya bakproduktera ett bättre bakkocept, eligt Joha Smedma. Det är e förutsättig att ha detta ya kocept om du vill lyckas som e lokal spelare på bakmarkade. Egetlige tycker ha att allt det som görs u hör till det gamla sparbakskoceptet frå starte 1820, me att de ya produktera är apassigar till de tid vi lever i. Till koceptet hör äve bakes miljöprofil. Vi fis till för vår bygd, så vi ka ite flytta. Vi vill att Roslage ska vara lågsiktigt hållbar. Då är det aturligt att, i grässittet mella ideell och kommersiell verksamhet, arbeta för e bra miljö. Dessutom ka vi tjäa pegar på att driva frågor om bättre miljö. Därför är vi miljöcertifierade och vi blev e klimateutral bak i börja av året. När Privata Affärer hälsar på i Norrtälje har Joha Smedma äu ite riktigt hämtat sig frå att Roslages Sparbak utsetts till Årets Bak. Det här är e stor framgåg SEB håller ställige som företagarbak SEB erbjuder företagare ege service på telefo dyget rut. Däremed har bake byggt vidare på fjolårets utmärkelse för bästa småföretagarprodukt. för både medarbetara och de mycket aktiva styrelse. Tillsammas har de arbetat på att skapa de visio som u är drivkrafte bakom arbetet, aser Joha Smedma. Visioe är ett attraktivt och öppet Roslage i tillväxt. Det är viktigt att påpeka, att bake visserlige är regioal, me att de har kuder i adra delar av ladet också. Och fis det e företagare i Det är ite valigt att e bak får samma utmärkelse två år i rad, me jury i Årets Bak beslutade att återige uppmärksamma SEB för dess uthålliga och kosekveta arbete för att uderlätta för småföretagara. Vi vill uppmärksamma att SEB trots fjolårets utmärkelse Bästa småföretagareprodukt ite slagit sig till ro, uta fortsatt att utveckla produkte i företagaras itresse, säger Vilhelm Nordeackar i jury. Det fis flera skäl till SEB:s satsig på Ekla firma. Att öka service och göra det lättare att driva små företag är två av dem. Eskilda ärigsidkare blir ofta bortglömda i sådaa här sammahag, me om du slår ihop de eskilde företagares affärer med has persoliga ekoomi så blir de affäre itressat för bake, säger Rikard Josefso, ställföreträdade Sverigechef för kotorsrörelse på SEB. SEB:s kudceter i Göteborg har öppet dyget rut, året rut. Mella klocka 7 och 22 fis umera äve persoal med företagarkompetes som ite bara ger råd i eskilda frågor, uta som ka diskutera hela företagets ekoomi med företagare. Måga företagare har ot om tid och måga har reagerat mycket positivt på att de ka få e halvtimmes ekoomisk rådgivig på telefo, äve om det är set på kvälle eller uder helge. Satsige är strategiskt viktig eftersom de flesta etrepreörer startar med eskild firma. Ett atal av dem går vidare och blir serieetrepreörer eller växer till aktiebolag. Då blir de större kuder, och om vår relatio börjat bra fortsätter de med SEB, säger Rikard Josefso. Geom Ekla firma erbjuder bake lå till företagare på upp till kr. Här har vi e aa sy på utlåige. Kreditprövige är föreklad och företagare får lået iom 24 timmar. Kreditbedömare tittar på vilke lö persoe haft om de varit aställd tidigare. Sysättet bygger på att vi ite kräver framåtriktad aalys, som i valiga företagslå, säger Stefa Adersso, försäljigsasvarig för företagsmarkade på SEB. Ha pekar också på att e stor grupp av de ya företagara har utlädsk bakgrud. Vårt kocept passar de målgruppe mycket bra, och de har också stor möjlighet att få hjälp av Shaghai som råkar vara rospigg, ja då är ha kud i bake också. I dag har Roslages Sparbak kuder, vilket ska jämföras med att Norrtälje kommu har ivåare. Dessutom fis företagskuder. Till detta ska läggas uppåt sommarboede i Roslage. Sommarrospiggara är här för att de gillar Roslage. E Årets småföretagarbak SEB Etrepreöre jobbar ite mella io och fem och det har Årets småföretagarbak isett. År för år har bake utvecklat tjästera för att göra tillvaro eklare för ladets småföretagare. vårt kudceter där det talas över 20 språk. Att satsa på småföretagare har blivit ett hoörsord, vilket sys på svare i årets udersökig. De flesta baker uppger som svar på frågora frå Privata Affärer, att de erbjuder tjäster riktade till småföretagare och att villkore apassas efter de idividuella falle. Några baker är tydligare ä adra är det gäller att göra kokreta isatser för företagare. Förutom SEB ka ämas Roslages Sparbak och Sparbake Syd. E del av det som jury föll för var lilla Roslages Sparbaks tillväxtlå på upp till tre miljoer kr med apassade återbetaligskrav. Dessutom krävs ige säkerhet för dessa företagarlå. Sparbake Syd arbetar aktivt med ya företagare på ett ytt sätt. Fiasierigsfrågor är viktiga i det arbetet, liksom rättsfrågor. Bake iformerar om dessa tjäster på e y hemsida särskilt för företagare. Sparbake Syd har också e plaerad verksamhet för att skapa tillväxt och arragerar därför Tillväxtskola, Tillväxtdage samt delar äve ut ett Tillväxtpris till ett företag som vågar sticka ut. Christer Fälldi produkt särskilt för dem är vårt trekammarbruslå. Alla har ju problem med avlopp i skärgårde så vi har etablerat e bra och ekel tillståds- och fiasierigsprocess tillsammas med kommue. Ideell och kommersiell, me fortfarade för Roslage. Det har hät mycket med Roslages Sparbak seda de första isättare Matilda Sofia Öhma satte i tre riksdaler i juli Privata affärer d e c e m b e r 25

5 bak- udersökig Se här vilka löekoto du Ett sätt att kyta kudera till sig är att skapa ett löekoto med attraktiva villkor. Bakera ser mycket olika på de möjlighete, visar Privata Affärers udersökig. Det är mycket svårt för e valig bakkud att se igeom bakeras olika kostruktioer av villkor är det gäller löekoto och de valiga baktjästera. Därför har Privata Affärer kostruerat fyra olika typfall som visar hur mycket varje typperso förlorar eller vier på att vara kud i olika baker. När det gäller att ge räta på löekotot är Nordea och Swedbak sämst eftersom de ite ger ågo räta alls på löekotot. Ica-bake har däremot 4,30 procet och Skadiabake har 4,25 procet räta på löekotoa. Äve Nordet har räta på sia depåkoto som är kuta till ett bakkoto för löeisättig. Här är räta för e stadarddepå 2,05 procet meda private bakig-kuder ka få upp till 4,50 procet. Argumetatioe frå flera baker med låg eller ige räta på löekotot är att det är ett trasaktioskoto, samt att om det blir ett måatligt överskott här så bör det flyttas till adra koto som är utformade som sparkoto. Det är ite alla kosumeter som förstår det, uta de fortsätter att ha pegar på mycket dåliga löekoto. Det är då e re förlustaffär, säger Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer. Äve är det gäller hur låg tid det tar Erik Ha studerar på högskola och jobbar extra för att dryga ut studielået. Varje måad får ha totalt kr isatta på sitt löekoto, iklusive studiebidraget frå CSN. Erik tar ut pegar i bakomat och aväder sitt bakkort som betaligsmedel i Sverige. Ha gör alla sia bakaffärer via ätet. Lea Ho får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Ho tar ut pegar på kort i bakomat eller aväder kortet som betalkort i butike. Lea har tillgåg till bak via ätet me föredrar att fortfarade betala sia räkigar via giro 15 gåger uder året. I Nordea är ho kvalificerad för att vara Plus-kud, i Roslages sparbak är ho Rospigg. Lea har privatpaketet i Sparbake Västra Mälardale. Erik, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 7,50 kr -352,50 Hadelsbake 212,50 kr 212,50 Hudiksvalls Sparbak 30,00 kr -220,00 Ica-bake 215,00 kr 65,00 Läsförsäkrigar Bak 1 25,00 kr 25,00 Nordea 0,00 kr 0,00 Nordet Bak 102,50 kr 102,50 Roslages Sparbak 200,00 kr 200,00 SEB 12,50 kr 12,50 Sala Sparbak 12,50 kr 12,50 Skadiabake 212,50 kr 212,50 Sparbake Nord 7,50 kr -112,50 Sparbake Syd 0,00 kr 0,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr 0,00 Sparbake ,50 kr -137,50 Swedbak 0,00 kr 0,00 Sörmlads Sparbak 0,00 kr 0,00 1. Läsförsäkrigsbolage har lokalt olika erbjudade för studeter Lea, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 18,75 kr -781,25 Hadelsbake 531,25 kr 281,25 Hudiksvalls Sparbak 75,00 kr -510,00 Ica-bake 537,50 kr 387,50 Läsförsäkrigar Bak 62,50 kr -387,50 Nordea 0,00 kr -270,00 Nordet Bak 256,25 kr 256,25 Roslages Sparbak 500,00 kr 500,00 SEB 31,25 kr -398,75 Sala Sparbak 31,25 kr -458,75 Skadiabake 531,25 kr 306,25 Sparbake Nord 18,75 kr -341,25 Sparbake Syd 0,00 kr -300,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr -102,00 Sparbake ,25 kr -443,75 Swedbak 0,00 kr -590,00 Sörmlads Sparbak 0,00 kr -470,00 Så här blev utfallet för våra fyra typpersoer: Eftersom Erik är studet får ha bättre villkor geom att utyttja bakeras studeterbjudade. Hos de flesta bakera får ha gratis betalkort och i de fall bake tar avgift för iteretbake slipper ha avgifte. Daske Bak tar ut 90 kr per kvartal för sitt studeterbjudade, vilket gör de sämst för Erik. Lea är rospigg i Roslages Sparbak. Rospigg kallas bakes förmåskud. Ho betalar därför igetig för de måatliga girobetaligara. Hos Nordea är ho Pluskud och betalar därför lägre avgifter för girobetaligar och lägre årsavgift för sitt bakkort. Som förmåskud hos Nordea har Louise 2 proceteheter lägre räta på löekotokredite, 9,75 procet. Nordea tar dock ut e årsavgift på kredite som belastar kostade med ytterligare kr. Hos Nordet är kredite kute till bousdepå vilket ger e lite lägre räta på 8,20 procet. 26 december Privata affärer

6 ska välja och udvika ia bakkude får räta på isatta pegar varierar villkore. Frå att få räta på första bakdag efter isättig till att få räta reda på isättigsdage. Ica-bake och Nordet ger räta frå första dage, meda Daske Bak, Hadelsbake och Swedbak praktiserar första bakdag efter isättig. Äve de flesta av de deltagade sparbakera ger räta på detta sätt. Pegar som sätts i på e fredag börjar räteberäkas först frå och med mådag. Något bättre är SEB, Skadiabake och Läsförsäkrigar Bak som ger räta frå kalederdage efter isättige. Pegar isatta på fredage räteberäkas alltså frå lördage. I stort sett alla baker erbjuder krediter kopplade till löekoto äve om det är e kreditform som ite lägre efterfrågas lika mycket som tidigare. I pricip alla baker har frågått att ta ut avgifter för löekotot. De få som har ågo avgift kopplad till löekotot motiverar det med att ett helt paket med tjäster medföljer löekotot. De tre baker som har sådaa kostruktioer i de här udersökige är Daske Bak, Sparbake Västra Mälardale och i viss må äve Sparbake Syd. Privata Affärer har räkat hur fyra olika persoer med löekoto tjäar eller förlorar på att ha kotot i olika baker. I beräkigara har vi tagit häsy till räta på löekotot, evetuell räta på löekotokredit, årsavgifter på bak- och kreditkorte, avgifter för iteretbak och girobetaligar. Christer Fälldi Fotot: Några baker sakar löekoto och fis ite med i tabellera. Louise Ho får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Louise har seda måga år e beviljad kredit på kr aslute till sitt löekoto, som i sitt uder året står på mius kr. Ho tar ut pegar i bakomat eller betalar med kortet är ho hadlar. Louise aväder iteretbake för att betala räkigar och räkas som förmåskud hos Nordea, Rospigg i Roslages sparbak, Ekekud i Sörmlads Sparbak, samt kärkotokud i Sparbake Syd. I Sparbake Västra Mälardale har ho privatpaketet. Stefa Ha får varje måad kr isatta på sitt löekoto. Ha tar ut pegar på uttagskort i bakomat. Stefa betalar räkigar via ätet och är kvalificerad för att vara förmåskud hos Nordea. Hos Roslages Sparbak är ha Rospigg, i Sparbake Västra Mälardale har ha privatpaketet, ha är Ekekud i Sörmlads Sparbak samt kärkotokud i Sparbake Syd. Louise, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 1 26,25 kr -773,75 kr Hadelsbake 2 743,75 kr ,25 kr Hudiksvalls Sparbak 105,00 kr ,00 kr Ica-bake 752,50 kr ,50 kr Läsförsäkrigar Bak 1 87,50 kr -137,50 kr Nordea 0,00 kr ,00 kr Nordet Bak 358,75 kr ,25 kr Roslages Sparbak 700,00 kr ,00 kr SEB 1 43,75 kr ,25 kr Sala Sparbak 1 37,50 kr -212,50 kr Skadiabake 743,75 kr ,25 kr Sparbake Nord 26,25 kr ,75 kr Sparbake Syd 3 0,00 kr ,00 kr Sparbake Västra M-dale 0,00 kr ,00 kr Sparbake ,75 kr ,25 kr Swedbak 0,00 kr ,00 kr Sörmlads Sparbak 0,00 kr ,00 kr 1. Idividuell räta på kredit kopplad till löekotot. Evetuell årsavgift iräkad. 2. Krediträta går att förhadla idividuellt. 3. Räta beräkad på medelvärde av avät rätespa. Stefa, kr på löekotot Bak Räta/år Netto efter kost Daske Bak 30,00 kr -770,00 Hadelsbake 850,00 kr 600,00 Hudiksvalls Sparbak 120,00 kr -130,00 Ica-bake 860,00 kr 860,00 Läsförsäkrigar Bak 100,00 kr -125,00 Nordea 0,00 kr -216,00 Nordet Bak 410,00 kr 410,00 Roslages Sparbak 650,00 kr 555,00 SEB 50,00 kr -200,00 Sala Sparbak 37,50 kr -212,50 Skadiabake 850,00 kr 850,00 Sparbake Nord 30,00 kr -210,00 Sparbake Syd 0,00 kr -400,00 Sparbake Västra M-dale 0,00 kr -2,00 Sparbake ,00 kr -350,00 Swedbak 0,00 kr -350,00 Sörmlads Sparbak 0-270,00 Eftersom flera baker ite uppger vilka rätevillkor som gäller för kredit kopplad till löekotot går det ite att göra e rättvis jämförelse för Louise. Det är ite heller alla baker som redovisar evetuell årsavgift på kredite. Det går ädå ekelt att kostatera att det är e dålig affär för Louise att år efter år belasta löekotots kredit med i sitt kr. Eftersom rätora varierar går det lätt för Louise att spara ett par tuselappar geom att vara kud i e bak som ite tar ut årsavgift, samt har lägre räta. Dyrast blir det för Louise i Nordea, trots att ho kvalificerar sig som förmåskud. För Stefa är det e stor förlust att vara kud i e bak som ite ger ågo räta alls på löekotot, som Nordea och Swedbak. Trots att ha i geomsitt har kr på kotot hela året förlorar ha pegar på sitt koto. Sämsta valet är Daske Bak som etto tar 770 kr av has pegar för kotot och tjästera kuta till det. Ica-bake och Skadiabake ger däremot viss utdelig. Här får Stefa 860 kr respektive 850 kr uder året. Privata affärer d e c e m b e r 27

7 bak- udersökig SBAB har smartaste sparkotot Seda i fjol har de större bakera höjt si bästa sparräta med cirka 1,5 proceteheter. Höstes bakkris har gjort kudera försiktigare, och äu mer itresserade av bra räta. Årets pris går ite till ågo av fullservicebakera uta till SBAB. SBAB är de statliga utmaare är det gäller ilåig. Deras sparkoto etablerades först i april Efter 18 måader med ilåig rusar kudera formlige till SBAB:s koto. I dag fis reda cirka koto. Bara uder de seaste måade har det varit e eorm tillströmig, uder de jobbigaste dele av fiaskrise. Då öppades ett atal hudra ya koto per dag, säger Fredrik Bergström, chef för affärsområde Kosumet på SBAB. Orsake är ite bara de höga räta, uta lika mycket de sammataga villkore för kotot. Vi har iga beloppsgräser och alla uttag är fria. Räta var 4,80 procet på SBAB:s sparkoto är Årets Bak-udersökige geomfördes. Det var högt, och uta avgifter samt med fria uttag. Varför skapade i ett sådat sparkoto? Vi gjorde e kududersökig ia vi skulle lasera kotot för ett och ett halvt år seda. Det visade sig att det var precis ett sådat här koto som kudera ville ha, uta gräser och uta avgifter. Vi såg att det fas e positio att ta, som ige tidigare hade haft. SBAB erbjuder äve ett aat sparkoto, SBAB-koto, till e högre räta, 5,25 procet i måadsskiftet september till oktober. Kotot är för dem som har bolå på e miljo kr eller mer. Iga avgifter och fria uttag gäller äve för det här Årets sparkoto SBAB Ekelhet käeteckar tyvärr ite de flesta bakers sparkoto. Me dea utmaare har på ett förtjästfullt sätt gett oss ett ytt sparkoto uta krågliga villkor och olika trappsteg samt e av markades bästa rätor. kotot. Vi i jury kude kostatera att ige av de adra bakera har lika hög räta uta villkor som SBAB. Därför blir SBAB prisat som Årets sparkoto. Vi aser att SBAB är ett föredöme geom det villkorslösa kotot som helt utgår ifrå vad kudera öskar, säger Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer. Sparkoto och villkore bakom dia rätor Bak Räta Kommetar Avaza 4,50% PB-koto. Fria uttag. Daske Bak 5,15% XL-koto. Mista isättig kr. Räta frå första kroa, räteavdrag vid uttag. Hadelsbake 4,90% Framtidskoto. Budet mist ett år. Räta frå första kroa. Hudiksvalls Sparbak 4,85% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Ica-bake 4,30% Ica-kotot. Alla koto frå första kroa alla dagar på året. Ige straffräta vid uttag. Ikaobake 4,94% Stibor 90, justeras varje vecka. Saldo uder kr ger 2 proceteheter lägre räta. Läsförsäkrigar Bak 4,25% Sparkoto. Fria uttag. Räta frå första kroa. Nordea 4,60% Förmåskoto. Upp till kr. Därutöver 3,6 procet. Nordet 4,50% Private bakig-koto, alltid reporäta mius 0,025 procet. Roslages Sparbak 4,70% E-sparkoto. Fria uttag, me ebart trasaktioer via iteretbake. SBAB 4,75% Fria uttag, räta frå första kroa, iga avgifter. SEB 4,25% Ekla sparkotot. Räta frå första kroa. Iga uttagsavgifter eller räteavdrag. Sala Sparbak 4,85% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Skadiabake 4,25% Allt-i-ett-kotot. Iga uttagsavgifter eller räteavdrag. Sparbake Nord 4,90% Framtidskoto. Mist kr. Ett fritt uttag per år därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Sparbake Syd 4,00% Österlekoto. Om saldot uderstiger kr är räta 3,50%. Sparbake Västra M-dale 4,60% Västra Mälardalskoto Spar. Räta frå första kroa vid isatt belopp över kr. Sparbake ,85% Framtidskoto. Mist kr. Fem fria uttag per kalederår därutöver 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. Swedbak 4,85% Framtidskoto. Budet mist 1 år. Räta frå första kroa. Sörmlads Sparbak 4,60% Framtidskoto. Mist kr. Två fria uttag per år. 1 procet uttagsräta. Räta frå första kroa. 28 december Privata affärer

8 Kudera har strömmat till SBAB:s sparkoto seda laserige. DIN GUIDE TILL BÄTTRE AFFÄRER NR NOVEMBER PRIVATA AFFÄRERS SPECIALTIDNING OM AKTIER OCH FONDER NR NOVEMBER PRIVATA AFFÄRERS SPECIALTIDNING OM AKTIER OCH FONDER TEMA: RAPPORTER TEMA: RAPPORTER Värsta höste uder luppe Värsta höste uder luppe Igemar Carlsso Igemar Carlsso Bäddat för bra julhadel Bäddat för bra julhadel Peter Malmqvist Peter Malmqvist Börshausse på gåg Börshausse på gåg Björ Davegårdh Björ Davegårdh Kursera är för låga Kursera är för låga SBAB:s sparkoto sköts via telefo eller iteret, eftersom bake ite har ågra fysiska kotor. Villkore för sparadet fortsätter att itressera kosumetera. Det har uder höste varit e av de absolut valigaste fuderigara blad preumerater som har rigt till Privata Affärers rådgivigstelefo. Blad de övriga bakera toppar Daske Bak räteliga för adra året i rad, tätt följd av Hadelsbake. Daske Bak hade de högsta sparkotoräta, 5,15 procet, av de baker som deltagit i Årets Bak. Det ska jämföras med Daske Baks segrade oterig, 3,90 procet, i Årets Bak För två år seda, uder höste 2006, låg måga sparrätor krig 2 procet och äu ågot lägre. Skillade mella botte och toppe i rätelista är kappt 1 procetehet. De tre bakera i botte är Läsförsäkrigar Bak, SEB och Skadiabake. Blad de deltagade sparbakera ligger Sparbake Nord högst med 4,90 procet tätt följd av Hudiksvalls Sparbak, Sala Sparbak och Sparbake 1826 med 4,85 procet. Förutom SBAB fis det äve adra baker som lämar hög ilåigsräta till sparara. Lettiska Parex Bak har till exempel uder flera år erbjudit höga sparkotorätor. Alla sparkotorätor har höjts seda 2007, me variatioera är ite lika stora som tidigare. Det fis e tydlig omsvägig på markade. Fler baker går i SBAB:s spår och erbjuder till exempel helt fria uttag äve på högrätekoto, och det har också blivit valigare att slopa bidigskrave. Christer Fälldi Här hittar du dagsaktuella rätor: FOTO: DAN COLEMAN Lev ej på hoppet När du så ekelt ka förbättra di pesio, säger TV-käde rådgivare Mats Wester När du så ekelt ka förbättra di pesio, säger TV-käde rådgivare Mats Wester Måades aalyser: H&M, Meda och Nokia Måades aalyser: H&M, Meda och Nokia PG0811s Placerigsguide ya råd och färska aalyser av aktier och foder. Privata Affärers specialtidig Placerigsguide är för dig som vill ha fler råd och färska aalyser av aktier och foder. Våra medarbetare med ågra av markades mest välkäda am ger dig 32 sidor med köpråd, aalyser, kommetarer och tabeller. Som preumerat på Privata Affärer får du elva ummer om året för edast 365 kr. Övriga betalar 595 kr. Placerigsguide säljs ite i hadel. De ka du bara preumerera på. RING eller gå i på vår hemsida: Privata affärer d e c e m b e r 29

9 bak- udersökig Årets viare utbildar ygre i privatekoomi Daske Bak satsar på att utbilda de allra mista i privatekoomi. Uder året startade sajte som syftar till att lära fem- till sjuårigara de grudläggade privatekoomiska kuskapera. Efter bara ågo måad hade Peigborg över besökare. Där vätar ett spel som hadlar om privatekoomi. Jag har suttit och klickat med mitt sexåriga barbar. De lär sig mycket sabbt, säger Daske Baks VD Leif Norburg. Bake har gjort e del udersökigar iför laserige av Peigborg. Resultatet visade att mäiskor aser att bake har ett asvar för att sprida kuskap om hur de privata ekoomi fugerar. Uga mäiskor är e särskilt utsatt grupp. De sparar ite mycket, de får måga betaligsamärkigar och de är måltavla för erbjudade om sms-lå. Kritiska och väliformerade kosumeter är viktiga för oss, för samhället, och ite mist är det viktigt för de eskilde idivide. Målgruppe fem- till sjuårigar är ovalig för e bak, me Leif Norburg mear att det är i de ålder som det är lätt att lära sig geom att leka sig fram Årets folkbildare Daske Bak Bakera har ett stort asvar för mäiskors privatekoomiska kuskaper. Årets folkbildare är e bak som på ett förtjästfullt sätt har satsat stort på folkbildig för de små mäiskora, morgodages bakkuder som i dag ofta glöms bort. på e sajt. Att sprida kuskap om privatekoomiska frågor är e mycket viktig uppgift äve för e bak. Vi välkomar därför Daske Baks Peigborg som är ett itressat projekt riktat till de allra ygsta, säger Privata Affärers redaktioschef Per Hammarlud. Reda u plaerar Daske Så byter du bak Bak för uppföljige ågo gåg ästa år. Då ska ågotig likade sjösättas för ågot äldre bar och ugdomar. De som går i i Peigborg möts av stades borgmästare. Ha berättar om vad du ka ➊ Öppa ytt koto. Börja med e kotakt med di ya bak. Be att få öppa ett löekoto. ➋ Beställ de krigtjäster som du behöver, till exempel bakkort och iterettjäst. ➌ Di ya bak ka hjälpa dig att flytta dia autogirerigar frå det gamla kotot till det ya. När du har fått ditt bakkort och kod eller dylikt till iterettjäste, är det dags att ta sista steget. ➍ Amäl ditt ya koto. När du precis har fått di lö amäler du till löekotoret och alla adra som brukar skicka pegar till dig att du har bytt bak och har ett ytt koto. göra i Peigborg, och om hur du ska gå vidare. Att ta hjälp av sagor eller spel är ite helt uikt i bakbrasche. Leif Norburg hävisar till de klassiska berättelse om Spara & Slösa som ett tidigt exempel. Peigborg har laserats i alla läder där Daske Bak är verksam. De sveska versioe har geomgått e atioell apassig, blad aat getemot de sveska läroplae för grudskola. I höst har också iformatiosmaterial om Peigborg skickats till ästa skolor rutom i ladet, och Daske Bak tror att atalet besökare då stiger kraftigt. Christer Fälldi Privata affärer d e c e m b e r 31

10 bak- udersökig Skadiabake belöas för social isats Skadiabake får årets pris för socialt asvar. Bake lovordas för sitt iitiativ till att stoppa betaligsströmmara till produceter av barporografi. Förebilde är USA där det fis e fiasiell koalitio för att miska lösamhete i produktioe av barporografi. Där har Visa/ Mastercard stoppat betaligar till dessa sajter. Varför ska e bak äga sig åt de här type av aktiviteter? Det är ite alldeles självklart, me alla brascher måste egagera sig äve med hjärtat. Kudera gör det, och om jag går till mig själv vill jag hadla av företag som delar mia värderigar eller som ligger ära mia värderigar, säger Skadiabakes VD Fredrik Sauter. Ha mear att det i dages iformatiossamhälle krävs större asvarstagade. Det har ite bara med moral att göra, på låg sikt har det också kommersiell betydelse. Kudera vill dela värderigar med de företag de gör affärer med. Bakera har e mycket viktig roll att spela, eligt Fredrik Sauter. De fiasiella koalitio som Skadiabake föreslagit har reda börjat ta form. E arbetsgrupp med represetater för bakera arbetar tillsammas med Ecpat och Rikskrimialpolise seda börja av ovember. Måga sociala aspekter återfas i Årets Bak-ekäte i år. Förutom Skadiabakes iitiativ har flera baker tagit iitiativ till sociala projekt samt gröa produkter, eller satsigar som på ågot sätt stödjer e reare miljö. Sala Sparbak har till exempel blivit miljöcertifierad och arbetar med att skapa e miljöprofil. Bake lägger därför stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Så tycker våra läsare Kokurrese i toppe är stehård är Privata Affärers läsare själva ska utse si ege favoritbak. Det här hadlar om e moralisk skyldighet, aser VD Fredrik Sauter. Över huvud taget ligger sociala och framtidsprojekt iom rame för Sparbakeras arbetssätt, vilket gör att de ofta deltar i eller stöder stiftelser med uppgift att verka för Ett självklart led i arbetet att utse bästa bak är att be Privata Affärers läsare om hjälp. Mella de 1 och 27 oktober gick vi därför ut och ställde e rad frågor om bakeras priser, service och tjäster på vår hemsida www. privattaaffarer.se. Drygt läsare tyckte till om hur deras bak sköter sitt uppdrag. Kampe om topplacerige är mycket jäm. Avaza hamar e tiodel före de adra bakera Skadiabake, Läsförsäkrigar Bak och Daske Bak som samtliga fick 4,6 i helhetsbetyg. I storbakskampe va Hadelsbake överlägset med 4,4 i helhetsbetyg. På adra plats hamade Swedbak med helhetsbetyget 4,0, före Nordea med 3,9 samt SEB med 3,6. Höga sparrätor har blivit ett viktigt vape för att locka kuder uder de pågåede kreditkrise. Här visar Privata Affärers läsarudersökig att de etablerade istitute klarar sig gaska bra i jämförelse med de midre kreditmarkadsbolage som har högst ilåigsvillkor. Skadiabake, Läsförsäkrigar Bak, Avaza, Daske Bak och Årets iitiativ Skadiabake Dea bak har tagit ett lovvärt iitiativ och verkat som väckarklocka för brasche. Arbetet med att skapa e fiasiell koalitio mot barporografi ger bake utmärkelse Årets iitiativ. bättre miljö och bättre sociala förhållade i de ega regioe. Christer Fälldi Läsaras betyg på de största bakera Huvudbak Sparrätor Bolåevillkor Hadla Pris- Utbud Service Telefo- Iteret- Säkerhet Helhets- värdep. sättig tjäster support bak tjäst iteret betyg Avaza 4,3 3,3 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,4 4,7 Daske Bak 4,4 4,4 4,5 3,9 4,5 4,7 4,3 4,5 4,6 4,6 Läsförsäkrigar 4,2 4,4 4,0 4,7 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 Skadiabake 4,2 4,0 4,4 4,5 4,5 4,0 4,5 4,6 4,5 4,6 Hadelsbake 3,4 3,9 4,1 3,7 4,4 4,6 4,2 4,5 4,3 4,4 Ica-bake 4,2 3,8 3,9 4,5 4,1 3,9 4,1 4,5 4,6 4,4 Swedbak 3,6 3,7 4,0 3,4 4,2 4,2 4,1 4,3 4,5 4,0 Nordea 3,3 3,6 3,8 3,2 4,1 3,9 4,0 4,2 4,2 3,9 SEB 2,9 3,2 3,7 2,9 3,8 3,9 3,8 4,0 4,3 3,6 Ica-bake får samtliga betyget 4 av de ega kudera. Storbakskudera är dock ite lika öjda med si bak. Me Hadelsbakes, Nordeas och Swedbaks kuder ger de ega bake strax över medelbetyget 3 för ilåigsvillkore. Mest missöjda öjda med sparrätora är kuder i SEB, som ger bake 2,9, i betyg. Äve ladets friståede sparbaker igick i ekäte. Me togs bort i vår redovisig på grud av för låg svarsfrekves. Joha Markwall 32 december Privata affärer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer