Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borel-Cantellis sats och stora talens lag"

Transkript

1 Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi betraktar e följd hädelser A, A 2, A 3,... och är itresserade av fråga om oädligt måga av dessa iträffar eller om möjlige bara ett ädligt atal av dem iträffar. Vi bildar F = A k och G = A k. Att G iträffar iebär att alla A k för k iträffar. Om det fis ågot sådat iebär det alltså att frå och med detta iträffar alla A k för k. Med H = G = iebär detta att om H iträffar fis ett så att alla A k med k iträffar. Iblad beteckas H med lim if A k. Att F iträffar iebär att det fis ågot A k för k som iträffar. Om F iträffar för alla iebär detta att oädligt måga av A k :a iträffar. Vi bildar därför E = F = A k. Om E iträffar, så iträffar alltså oädligt måga av A k :a. Iblad skrives detta lite behädigt som E = {A i.o.} där i.o. står för ifiitely ofte, dvs oädligt måga gåger. E beteckas iblad med lim sup A k. Ma oterar att F avtar i och att alltså P (E) = P ( A k F ) = lim P (F ) = lim P ( A k ).

2 Vi har dock eligt Booles sats att P ( A k ) P (A k ) och dea serie 0 då om serie P (A k) kovergerar. Detta iebär att vi visat följade sats som kallas Borel-Catellis sats. Sats Borel-Catellis sats Om P (A ) < så gäller att P (E) = P (A i.o) = 0, dvs att med saolikhet iträffar bara ädligt måga A. Ma ka otera att det i satse ite krävs ågo form av oberoede uta satse gäller helt geerellt. Det fis e omvädig av Borel-Catellis sats om ma atar att hädelsera A, A 2,... är oberoede. Sats 2 Omvädig till Borel-Catellis sats Om A, A 2,... är oberoede och P (A ) = så gäller att P (E) = P (A i.o) =, dvs att det med saolikhet iträffar oädligt måga A. Bevis: Vi har P ( A k) = P (A k) = ( P (A k )). Eftersom x e x erhålls P (A k ) e P (A k) och vi får P ( A k) exp( P (A k )). Om u P (A ) = så gäller att serie i expoete divergerar och ma får P ( A k) = 0. Alltså gäller äve som iebär att P ( P ( A k ) = P ( A k) = 0. A k) = 0 = dvs att oädligt måga A k : iträffar med saolikhet. 2

3 2 Några exempel på tillämpigar Exempel 2. Låt X, X 2, X 3... vara oberoede likafördelade med kotiuerlig fördelig. Vi låter { om X > X j för j =, 2,... U = 0 aars. Detta betyder att U = om X utgör ett rekord, dvs är det hitills största värdet. Vi låter A = {U = }. Ma iser att P (U = ) = / eftersom saolikhete att det största av värde skall komma i omgåg är / av symmetriskäl. Vidare är A, A 2,... oberoede. Vi har ju P (A m A m+... A m+k ) = P (A m A m+... A m+k )P (A m+... A m+k ) och A m och A m+... A m+k är aturligtvis oberoede eftersom A m bara berör storleksförhålladea blad de första m av X-variablera. Vi får då eftersom P (A ) = = att P (A i.o.) = dvs oädligt måga A iträffar. Vi får oädligt måga rekord ett resultat som kaske (?) är självklart. Vidare får vi E( U U + ) = E(U U + ) = P (A )P (A + ) = ( + ) < och alltså är U U + ädlig med saolikhet. Slutsatse är att det bara iträffar ett ädligt atal dubbelrekord, dvs rekord två gåger i rad ett resultat som på itet sätt är trivialt. Exempel 2.2 Låt X, X 2,... vara oberoede och likafördelade. Då gäller att E( X ) = me också E( X ) = 0 P ( X > x)dx = + P ( X > x)dx + P ( X > x)dx P ( X > ) + P ( X > ), P ( X > + ) = P ( X > ). Om u E( X ) < ser vi att P ( X > ) < som eligt Borel- Catellis sats medför P ( X > i.o.) = 0. Å adra sida, om E( X ) = och alltså P ( X > ) =, så ger omvädige till Borel-Catellis sats att P ( X > i.o.) =. Om E( X k ) är ädligt (respektive oädligt) kommer X att bli större ä oädligt måga gåger med saolikhet 0 (respektive ). 3

4 3 Bevis av stora tales lag i stark form Vi låter X, X 2,... vara oberoede likafördelade med E(X i ) = m och V (X i ) = σ 2 < och defiierar S = X + X X. Vi är itresserade att visa att med saolikhet gäller att S / m då. Detta betyder alltså att vi vill visa att S P ( lim = m) =, dvs att det fis e mägd Ω 0 med P (Ω 0 ) = där för varje ω Ω 0 gäller att lim S m = 0. Vi behöver alltså visa att för varje ω Ω 0 och för varje ε > 0 fis ett N(ω, ε) så att om N(ω, ε) gäller att S / m ε. Det räcker att visa att lim P ( S m > ε ågot N) = 0. N Notera skillade mot stora tales lag i svag form, som säger att för alla ε > 0 P ( S m > ε) 0 då. I stora tales lag i stark form måste S / m vara litet för alla tillräckligt stora för alla ω Ω 0 där P (Ω 0 ) =. Vid slatsiglig ka vi koda kroa och klave som 0 respektive, och ka idetifiera ett ω med ett på måfå valt tal på itervallet [0, ] där biärbråksutvecklige ger sekvese. Vad stora tales lag då säger är att vi med saolikhet får ett tal sådat att adele :or i sekvese kovergerar mot /2. Det ka fias udatags -ω - t ex är vid slatsiglig sekvese möjlig, me sådaa udatagssekveser har sammalagt saolikhet 0. Uta iskräkig ka vi ata att E(X i ) = m = 0 eftersom vi aars ka betrakta X i m. Vi har V (S ) = σ 2. Eligt Tjebyshovs olikhet gäller P ( S > ε) V (S ) (ε) 2 = σ2 (ε) 2 = σ2 ε 2. Tyvärr divergerar de harmoiska serie / så vi ka ite aväda Borel- Catellis sats direkt. Dock gäller /2 < och detta betyder att vi ka aväda satse för 2, =, 2,.... Vi har P ( S 2 > 2 ε) σ2 2 ε 2. Alltså gäller eligt Borel-Catellis sats att P ( S 2 > ε i.o.) = 0 som visar att 2 (med saolikhet ) S/ Vi har alltså lyckats visa att för delsekvese 2, =, 2,... så har vi koverges med saolikhet. Återstår att reda ut vad som ka häda mella dessa 2. Vi defiierar därför D = max S k S 2, 2 k<(+) 2 4

5 dvs de största avvikelse frå S 2 som ka iträffa mella 2 och ( + ) 2. Vi får (+) 2 D 2 = max 2 k<(+) 2(S k S 2) 2 (S k S 2) 2, 2 där vi gjort de grova uppskattige att max( x, y ) ( x + y ). Detta ger E(D 2 ) (+) 2 2 E((S k S 2) 2 ). Me E((S k S 2) 2 ) = (k 2 )σ 2 2σ 2 då 2 k < ( + ) 2 och det är 2 termer i summa och det ger Med Tjebyshovs olikhet ger detta E(D 2 ) (2)(2)σ 2 = 4 2 σ 2. P (D > 2 ε) 42 σ 2 ( 2 ε) 2 = 4σ2 2 ε 2. Alltså gäller D / 2 0 med saolikhet. Till slut ger detta för k mella 2 och ( + ) 2 S k k S 2 + D S 2 + D 0. k 2 Detta iebär att vi lyckats visa att S / 0 med saolikhet. Vi har gjort detta uder tilläggsvillkoret att V (X i ) = σ 2, me med stor möda ka ma visa att detta tilläggsvillkor ej är ödvädigt. 5

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen?

GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen? GPS och koordinater Jag har hört mycket om detta på våra träffar. Vad är rätt och fel. Här skall jag reda ut begreppen? Aktuellt exempel: Kiviks Camping. Jag kommer att beskriva detta sist. Det är inte

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer