Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:"

Transkript

1 Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS (dvs. ige häsy till implemetatiosdetaljer) ER-modelle Eligt ER-modelle består e domä etiteter (saker) som har sambad med varadra Varje etitet har ett atal attribut och varje attribut har ett visst värde. Exempel: uiversitetsstudier Krspec Atag att uiversitetet behöver ett databassystem för att hålla rätt studeter som går kurser, vem som ger vilka kurser och var de persoera är aställda (vilke istitutio). Datakr: För att represetera studeter behöver vi lagra (för och efter skiljs så att ma ekelt ka sortera efter), persoummer för att få ett uikt id, koto och löseord. Exempel: krspec forts. Kurser har kurskoder,, ges e viss period och ägs (asvaras för) e viss istitutio. De ger ett visst atal poäg och hålls ågo som är aställd högskola. Olika år ka e viss kurs ges olika läs-perioder och olika persoer. Istitutioe som asvarar för kursera är ite ödvädigtvis samma istitutio som lärare är aställd. Exempel: krspec forts: Fuktioskr: Ma ska kua söka ut vilka studeter som går e viss kurs och vilket betyg de fått kurse. Äve vem som udervisar vilke kurs är viktigt och var de är aställda. Vi vill kua hitta telefoummer och iformatio om var aställda har sia tjästerum.

2 Exempel: krspec forts: Vi vill också kua skicka epost till studeter och hjälpa dem hålla rätt sia löseord. Vi vill också lagra iformatio om vilka betyg studeter får de kurser de går. Mycket iformatio Hur strukturera detta? ER-modelle Studera de värld som skall modelleras och idetifiera de: Etitetstyper Sambadstyper Attribut som behövs för problemlösige. Etitetstyp E typ företeelse som behöver represeteras. E idivid de type är e etitetsistas Etitetsistas Aa Axelsso Globe Databaser - desig och prog. Nokia AB E=MC 2 Etitetstyp Perso Byggad/hus Kurs Företag Idé Sambadstyp Represeterar ett förhållade mella två eller flera etitetstyper. Om etitetsistasera ka höra ihop fis det e sambadsistas mella dem. Sambadstype är mägde sådaa sambadsistaser. Ex: studeter som går kurser: Går-kurs är e sambadstyp Exempel: uiversitetsstudier Hur hitta etitetstyper och sambadstyper? ER-modell, otatio ER-modeller beskrivs oftast i diagramform. Tips: Sut föruft Etitetstyper är ofta substativ Meigar där etitetstypera kombieras beskriver ofta sambadstyper. Går

3 Attribut Attribut: exempel De egeskaper hos etitetstyper som vi är itresserade represeteras som e etitetstyps attribut. Varje attribut har e domä (värdemägd) som ager de tillåta värdea för attribute. Lärare Aa Axelsso ka t.ex. beskrivas som följade etitet: Attribut Nam Aställigsr 234 Adress Attributvärde Aa Axelsso Studetväge 8, tr Telefo Kurser 729G68, 732G6 Värde I e ER-modell brukar ma idetifiera tre slags värde: ekla (ex. aställigsummer) sammasatta (ex. Adress) multipla (ex. kurser) ull Nyckelattribut Idetifierig yckelattribut igår i ERmodellerig och databasdesig. Ett attribut med uika värde för varje istas e etitetstyp kallas yckelattribut Om iget attribut esamt är uikt för varje istas? Flera tillsammas (gör sammasatt). markeras i ER-diagrammet med uderstrykig attributet Nyckelattribut i exemplet? Sambadstyper: kardialitet Specificerar atalet sambadsistaser e viss typ som e etitetsistas ka igå i. För biära sambadstyper (siffra skrivs vid respektive etitetstyp i diagrammet): e-till-e (:) e-till-måga (:N) måga-till-e (N:) måga-till-måga (M:N) Kardialitet för flervägssambad uttrycks i ord Sambadstyper: deltagade specificerar om e etitetsistas måste ha ett sambad via sambadsistase. Om alla etiteter e viss typ måste delta i ett sambad de type kallas det totalt/fullstädigt deltagade. Om alla etitetsistaser ite måste delta i ågo sambadsistas är det partiellt deltagade. Totalt deltagade ritas i diagrammet som dubbelstreck mella etitetstyp och sambadstyp.

4 Uiversitetsexemplet e- f- läsperiod betyg år kurskod e-post poäg kurs pr reg. löse koto studet m asv. hålls e- f- istitutio adress jobbar aställd tel.r. Exempel: uiversitetsstudier etitetstyp uta id Atag att rektor utlyser pegar för pedagogiska projekt, som istitutioera ka arragera. Ma vill kua söka efter alla olika projekte, kolla deras tidsplaer och budgetar. Projekte idetifieras med. För varje istitutio fis e kotroll att e är uika, me istitutioera pratar ite med varadra. tjästerum ast.r Svag etitetstyp Är e etitetstyp vars istaser ite ka idetifieras uta att blada i e istas e aa etitetstyp. De idetifierade etitetstype kallas ägade etitetstyp och sambadet som aväds vid idetifikatio kallas ägade sambad och e svag etitetstyp måste ha totalt deltagade i det ägade sambadet. Idetifierade attribut i de svaga etitete kallas partiell yckel. ER-diagram, exemplet e- f- läsperiod betyg år kurskod e-post poäg kurs pr reg. löse koto studet m asv. hålls e- f- istitutio adress jobbar aställd driver tel.r. tjästerum ast.r projekt budget tidspla Verifiera ER-modelle mot täkta frågor Vilka studeter är registrerade e viss kurs och vilka betyg har de fått? Vem håller e viss kurs, var är de aställd? Vilke istitutio ger e viss kurs? Vilka kurser ges e viss istitutio? Vilka lärare har kurser för e viss studet? Desigbeslut att täka vid desig begreppsmodell: Udvik redudas. ex: attribut som fis flera etitetstyper sambadstyper som går att härleda Ekelt är vackert. Udvik oödiga etitetstyper. etitetstyper med :-sambad ka vara variater samma etitetstyp. etitetstyper som bara förbider adra etitetstyper. Vilka lärare har kurser för e viss istitutio? å adra sida: iga lösa etitetstyper

5 Avvägigar: Fler desigbeslut attribut eller sambad med aa etitetstyp? flera ekla attribut eller ett sammasatt? flervägssambad eller e etitetstyp i mitte? Summerig: desigprocesse hittills Skapa krspecifikatio Skilj ut datadesig frå fuktiosdesig Skapa ER-modell: etitetstyper (t.ex via substativ) sambadstyper, kardialitet och deltagade attribut till etitetstyper ycklar Summerig forts: desigprocesse hittills Graska modelle redudas ekelhet kotrollera mot trasaktioer Ett exempel till Företaget består ett atal deligar. Varje delig har ett, ett ummer, e chef och ett atal aställda. Startdatum för varje deligschef registreras. E delig ka ha flera lokaler. Varje delig fiasierar ett atal projekt. Varje projekt har ett, ett ummer och e lokal. För varje aställd lagras följade iformatio:, persoummer, adress, lö och kö. Ett exempel till, forts E aställd jobbar för edast e delig me ka jobba med flera projekt som ka tillhöra olika deligar. Iformatio om atalet timmar (per vecka) som e aställd jobbar med ett projekt sparas. Iformatio gällade de aställdes chef sparas också. För varje aställd lagras iformatio om familje försäkrigsskäl. För varje familje medlem lagras för, födelsedatum, kö samt relatio till de aställde. Frågor till exempel 2 Herr Ohlsso är sjuk idag, sök ut alla projekt där ha jobbar så att ma ka sätta upp aslag i lokale om att ha är sjuk. De aställda som har bar uder 2 år ska få ett erbjudade om barförsäkrig (lista aställda med bar uder 2) Projekt X behöver att ma lägger mer tid. De chefer som har folk som jobbar projekt X ska sammakallas för förhadligar.

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer