TRIBECA Finansutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIBECA Finansutveckling"

Transkript

1 TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar

2 TRIBECA

3 a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att våra kuder ligger steget före, har kostadseffektiva lösigar och kotroll på sia risker. grudades bildades år år och De bolagets grudläggade idé är idé att är att utgöra vara e e orgaisatio där där varje idivid har har e e uppgift som som är är apassad efter efter dees dees utbildig utbildig, och erfarehet. och dig, och kompetes. s har verksamhet tillståd hos som Fiasispektioe försäkrigsförmedlare att bedriva regleras försäkrigs- av blad förmedlig aat avseede lag (2003:862) alla slag om av fiasiell livförsäkrigar rådgivig samt till att kosumeter, som sidoverksamhet, lag (2005:405) om förmedla försäkrigsförmedlig och läma ivesterigsråd samt lage om foder. värdepappersmarkade Vidare (2007:528). Försäkrigsförmedlig registrerat hos Bolagsverket. är e tillstådspliktig Om du vill kotakta verksamhet ågo av och mydighetera för att få bedriva fier dea du ställs kotaktuppgifter ett flertal krav på sista på sida i detta material. såsom bolag me också på de eskilda försäkrigsförmedlara. Blad aat ska de som förmedlar försäkrigar och För att ger få fiasiella tillståd att råd bedriva ha e bred försäkrigsförmedlig försäkrigskuskap, och besitta fodadelsförmedlig relevat kuskap måste iom bolaget juridik och och dess ekoomi förmedlare samt uppfylla äve ha ett praktisk atal krav erfarehet. som ställs i de regelverk som omgärdar verksamhete. Dessa krav är i stor utsträckig iriktade på att förmedlare Samtliga samt de som aställda asvarar försäkrigsförmedlare verksamhete har på rätt utbildig och att de i har övrigt är geomgått lämpade att adekvata bedriva verksamhete. utbildigar och Fiasispektioe har de erfarehet övervakar som krävs. verksamhete Eligt lag (2005:405) löpade och om igriper försäkrigsförmedlig saktioer om har ite e försäkrigsförmedlare bolaget följer de regler blad som aat fis. e omfattade iformatiosskyldighet getemot dig som kud. E förutsättig för att få förmedla försäkrigar och foder är att det fis e asvarsförsäkrig för det fall skulle orsaka dig e ersättigsbar skada i sambad är medlemmar förmedlige. i Sveska försäkrigs förmedlares föreig ä k r s f ö s ö m d l e s ö r är medlem i Sveska försäkrigs ä k r s f ö s ö m d l e s ö r förmedlares föreig

4 TRIBECA Asvarsförsäkrig Rådgivig s försäkrig är teckad hos Läsförsäkrigar Sak Försäkrigsaktiebolag (publ) (Kotaktuppgifter fier du på sista sida i detta material). De rådgivig du som kud får av oss på är grudad på Om du som kud drabbas av e skada eller ekoomisk förlust där du aser att e opartisk aalys. Detta iebär att vi ite geom avtal eller dylikt är buda av s agerade har vållat dea, har du möjlighet att rikta krav direkt mot att förmedla försäkrigar frå edast ett fåtal försäkrigsgivare. Vi gör e oggra Läsförsäkrigar Sak AB. Om du vill göra aspråk på skadeståd måste du dock uderrätta aalys av ett flertal försäkrigsavtal om detta och iom försäkrigsprodukter skälig tid efter det för att att du du märkt som kud eller borde ha ska märkt få e att optimal e skada försäkrigslösig har uppkommit. som tillgodoser dia behov och öskemål. De Samtliga högsta aställda ersättig försäkrigsförmedlare som ka betalas iom e skada ska motsvara mist 1 har euro. De geomgått högsta adekvata sammalagda utbildigar ersättig samt som besitter ka betalas kuskap ut uder och erfarehet ett år ska i motsvara elighet mist: med de 236 lagar euro och om förordigar högst tio persoer som reglerar omfattas vår av verksamhet. försäkrige vid försäkrigstides börja euro om mella 11 och 20 persoer omfattas av försäkrige vid försäkrigstides börja euro om fler ä 20 persoer omfattas av försäkrige vid Bolagsregistrerig försäkrigstides börja. Villkore För att få för bedriva försäkrigsförmedlares verksamhet som försäkrigsförmedlare asvarsförsäkrig regleras måste av försäkrigsförmedligsbolaget om försäkrigsförmedlig vara registrerat hos samt Bolagsverket. 5 kap. av FFFS 2005:11 om försäkrigsför- är 4 kap. förordige (2005:411) medlig. registrerade I FFFS hos 2005:11 Bolagsverket fastställs för de förmedlig miimiivåer av livförsäkrig de högsta och ersättigar fodadelar som samt ka betalas ivesterigsrådgivig ut för e eskild om skada fodadelar. och sammalagt uder ett år. Klagomål Bolagsverket SUNDSVALL Skulle Tf: du av 40 ågo 00 aledig vara missöjd med e tjäst som levererat är det ödvädigt att du hör av dig så sart som möjligt. När du vill klaga bör du först och främst väda dig till de medarbetare på som reklamatioe gäller. Skulle du fortfarade vara missöjd efter detta ka du gå vidare geom att skriftlige kotakta klagomålsasvarig på. Tillsy När du klagar skriftlige ska du bifoga kopior på relevata hadligar. Det är bra om du ager vilka medarbetare på du haft kotakt med i äredet samt står uder tillsy av Fiasispektioe vilke är de är dessa kotakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett ekelt fel eller ett missmydighet som övervakar företage på fiasmarkade. förståd kommer detta att åtgärdas sarast möjligt. Ka vi ite besvara ditt ärede iom 14 dagar frå det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig iformatio om detta samt Fiasispektioe iformatio Box 7821, 103 om 97 de STOCKHOLM fortsatta hadläggige av ditt ärede. Tf: s ambitio är att ett klagomål skall behadlas sabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du ite är öjd efter att ha klagat skriftlige och fått äredet behadlat ka du som kosumet väda dig till Allmäa Reklamatiosämde. Du ka också få kostadsfri hjälp frå istaser som Kosumeteras bak- och fiasbyrå, Kosumeteras försäkrigsbyrå och kosumetvägledige i di kommu. Att: Klagomålsasvarig Sveaväge 166, Stockholm Om e tvist uppstår mella dig och ka dea prövas av svesk allmä domstol.

5 TRIBECA Asvarsförsäkrig Ersättig får ersättig i form av provisio frå respektive Asvarsförsäkrig försäkrigsbolag som för försäkrigsförmedlig förmedlar försäkrigar frå, för varje förmedlad försäkrig. Försäkrige täcker skadestådsskyldighet som försäkrigsförmedlare ka ådra sig i sambad med s försäkrigsförmedlarverksamhet. Drabbas Upfrotersättig du av skada ger eller ekoomisk förlust där du ersättig aser att direkt förmedlares vid teckadet agerade har av försäkrige. vållat dea har Dea du möjlighet ersättig att är rikta oftast krav kute direkt till mot att kude försäkrigsbolaget. betalar avtalet över e lägre tid. Om du vill kräva skadeståd måste du uderrätta försäkrigsförmedlare om detta Om avtalet bryts iom 1-3 år blir återbetaligsskyldig iom skälig tid. Frå det du märkt eller bort märka att e skada har uppkommit. (aullatiosasvar) för delar av upfrotersättige. Om uderrättelse ite sker iom dea tid förfaller rätte till skadeståd. Detsamma Löpade ersättig gäller om tala beräkas ite väckts utifrå seast de årlige iom betalda tio år frå försäkrigspremie förmedligstillfället. och/ eller Asvarsförsäkrig utifrå det förvaltade försäkrigskapitalet. Som kud har du rätt att få veta hur mycket får i ersättig Asvarsförsäkrige frå Asvarsförsäkrig det försäkrigsbolag uppfyller som krave för försäkrigsförmedlig du teckar på ersättigsbelopp hos. som ställs eligt lag. De högsta ersättige som ka betalas ut frå asvarsförsäkrige för e skada är Försäkrige Eur täcker och de skadestådsskyldighet vet högsta vid förmedlige ersättig som som ite sammalagt försäkrigsförmedlare alltid exakt hur ka stor betalas ersättige ka ut uder ådra ett kommer sig år i är sambad 3 att 360 bli 600 eftersom med Eur. de är s beroede av hur försäkrigsförmedlarverksamhet. mycket som sparas, spartid och om Drabbas försäkrigsbolage du av skada eller ädrar ekoomisk sia ersättigar förlust där m.m. du aser att förmedlares agerade har vållat dea har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkrigsbolaget. Av de aledige gör e så oggra beräkig det Om du vill kräva skadeståd måste du uderrätta försäkrigsförmedlare om detta går med agivade av aktuella procetsatser för de försäkrig som teckats, iom skälig tid. Frå det du märkt eller bort märka att e skada har uppkommit. alltså grudera för hur ersättige bestäms och där det är möjligt ages ersättige Om uderrättelse i kroor. ite sker iom dea tid förfaller rätte till skadeståd. Detsamma gäller om tala ite väckts seast iom tio år frå förmedligstillfället. Om det igår fiasiella istrumet (värdepapper iklusive foder) i försäkrige får du äve iformatio om de evetuella provisio får för Asvarsförsäkrige dessa. uppfyller krave på ersättigsbelopp som ställs eligt lag. De högsta ersättige som ka betalas ut frå asvarsförsäkrige för e skada Exakt är iformatio 200 Eur om och ersättige de högsta ersättig lämas i sambad som sammalagt med förmedlige. ka betalas ut uder ett år är Eur.

6 TRIBECA Rådgivig Asvarsförsäkrig för fodadelsförmedlig Försäkrige När täcker skadestådsskyldighet förmedlar försäkrigar som försäkrigsförmedlare görs detta eligt lage ka ådra sig om i försäkrigsförmedlig. sambad förmedlig av fodadelar och ivesterigsrådgivig om fodadelar. Om du vill kräva skadeståd måste du uderrätta försäkrigsförmedlare om detta iom skälig tid, frå arbetar det att med du ett märkt atal eller försäkrigsbolag bort märka att som e skada har valts har uppkommit. ut efter att e Om aalys uderrättelse av bolage ite utförts. sker iom De dea aalys tid som förfaller utförs rätte omfattar till skadeståd. dock edast vissa bolag varför det ite är e opartisk aalys som utförs. Iom olika Detsamma gäller om tala ite väckts seast iom tio år frå förmedligstillfället. segmet av vår verksamhet arbetar vi med olika försäkrigsbolag. I sambad Asvarsförsäkrige uppfyller krave på ersättigsbelopp som ställs eligt lag. med förmedlige får du iformatio om vilka bolag vi arbetar med vid de De aktuella högsta tidpukte. ersättige som ka betalas ut frå asvarsförsäkrige för e skada är Eur och de högsta ersättig som sammalagt ka betalas ut Lage uder om ett försäkrigsförmedlig år är Eur. defiierar begreppet opartisk aalys och ager att det iebär att försäkrigsförmedlare utgår frå ett tillräckligt stort atal försäkrigslösigar. Vad som är ett tillräckligt stort atal ages ite och Asvarsförsäkrig för förmedlig av foder av de aledige har valt att ite göra e så kallad opartisk aalys då det medför tolkigsproblem. I sambad med förmedlige Asvarsförsäkrig redovisas varför just är e teckad viss lösig via SFM väljs geom ut. Av Läsförsäkrigar. redovisige framgår utfallet av jämförelse mella olika lösigar samt att vald lösig överesstämmer Läsförsäkrigar med dia behov, öskemål och riskvilja. Tegeluddsväge Stockholm utför alltid sia uppdrag i elighet med god Tf: försäkrigsförmedlarsed

7 TRIBECA Klagomål Akutet ombud Skulle När du av ågo aledig agerar vara missöjd som akutet med e ombud tjäst utförs som uppdrage med god sed i elighet levererat med lage är det om ödvädigt värdepappersmarkade att du hör av dig samt så övriga sart som relevata möjligt. När regelverk. du vill klaga bör du först och främst väda dig till de medarbetare på som reklamatioe gäller. Skulle du fortfarade vara missöjd efter detta ka du gå vidare är geom akutet att ombud skriftlige till Oak kotakta Capital klagomålsasvarig AB. på Oak Capital AB är ett värdepappersbolag som står uder tillsy av Fiasispektioe.. Detta iebär att äve har rätt att via Oak Capital AB, När förmedla du klagar samt skriftlige läma ivesterigsråd ska du bifoga om kopior fiasiella på relevata istrumet hadligar. (värdepapper) Det är bra vilket ger ett större produktutbud till kudera. om du ager vilka medarbetare på du haft kotakt med i Oak äredet Capital samt AB är asvarar dessa kotakter för de verksamhet skett. Om klagomålet som är att betrakta som ett ekelt bedriver fel i eller egeskap ett missförståd av akutet kommer ombud. detta Detta att iebär åtgärdas att sarast Oak Capital möjligt. AB Ka ska vi ite ersätta besvara evetuella ditt ärede ersättigsbara iom 14 dagar skador frå som det att vi tar emot klagomålet orsakar får du skriftlig kuder samt iformatio i övrigt om kvalitetssäkra detta samt iformatio rådgivige. om de fortsatta hadläggige av ditt ärede. Har du som kud klagomål på dea del av verksamhete ska du väda dig till: s ambitio är att ett klagomål skall behadlas sabbt, effektivt Oak Capital och på AB ett omsorgsfullt sätt. Om du ite är öjd efter att ha klagat skriftlige Att: Klagomålsasvarig och fått äredet behadlat ka du som kosumet väda dig till Allmäa Box 3526 Reklamatiosämde. Du ka också få kostadsfri hjälp frå istaser Stockholm som Kosumeteras bak- och fiasbyrå, Kosumeteras försäkrigsbyrå och kosumetvägledige i di kommu. Att: Klagomålsasvarig Sveaväge Stockholm

8 TRIBECA Iformatio s om dia persouppgifter ersättigar Persouppgiftslage (SFS har 1998:204), eligt gällade PuL, iehåller regelverk e regler skyldighet beträffade att iformera behadlig om av persouppgifter. hur mycket vi får Lages i ersättig huvudsyfte i sambad är att med skydda att du di gör persoliga affärer med itegritet oss. vilke vi också vill vära om i vår verksamhet. För att kua fullgöra vårt samarbetar uppdrag som framför försäkrigsförmedlare allt baker, försäkrigsbolag behöver vi ihämta, och bearbeta fodbolag och utläma för vilkas persouppgifter räkig rörade dig. Vi ka förmedlar i vissa fall adelar behöva i ivesterigsfoder. ihämta blad aat Neda uppgifter lämas frå iformatio dig, di arbetsgivare, om vilke ersättig försäkrigsgivare, försäkrigsadmiistratörer, erhåller avseede fodförvaltare olika tjäster och mydigheter och produkter. (t.ex. RFV och PPM). De persouppgifter som ka komma ifråga är t.ex. am, adress, persoummer, telefoummer, s e-postadress ersättig samt försäkrigsrelaterade försäkrigsförmedlige persouppgifter. utgörs av Dessa provisio uppgifter frå är ödvädiga försäkrigsgivare att vi och/eller ska kua av fullgöra ett avtalat våra arvode. åtagade Storleke getemot på dig samt för att vi ska kua å dig med aktuell iformatio om våra adra produkter ersättige varierar beroede på vilke försäkrigsprodukt samt försäkrigsgivare och övriga tjäster. du som kud väljer att placera di premie/kapital i. Persouppgiftera ka komma att behadlas av aat bolag som vi samarbetar med för att kua fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkrigsgivare. Förmedlig av foder Eligt PuL har du rätt att begära iformatio om och rättelse av de persouppgifter De som foder fis som dig. Du har rätt att kostadsfritt förmedlar ta del förvaltas av de registrerade av olika fodbolag. uppgiftera e gåg per år. E såda erhåller begära e framställs provisio skriftlige på försäljige till vår adress av fodadelar och skall vara frå uderteckad respektive av fodbolag sökade i form själv. av ågot av följade alterativ: - e adel av fodes köp- eller försäljigsavgift, - e adel av fodes förvaltigsavgift eller - e kombiatio av dessa alterativ. I sambad med rådgivige lämas uppgift om de exakta ersättige.

9 TRIBECA AB är ett akutet ombud till Oak Capital Group AB. Som akutet ombud har AB möjlighete att tillhadahålla ivesterigsrådgivig uder Oak Capital Group AB:s värdepapperstillståd. Oak Capital Group AB är ett sveskt värdepappersbolag som står uder fiasispektioes tillsy. Det iebär att du som kud får ett väldigt stort urval av placerigsalterativ. Klagomål avseede värdepappersrörelse ska framställas skriftlige till: Oak Capital Group AB Att: Klagomålsasvarig Box Stockholm I detta material ger vi dig blad aat iformatio om vårt am och vår adress, det register vi är upptaga i samt hur registrerige ka kotrolleras, vilke mydighet som är vår tillsysmydighet, vår asvarsförsäkrig, hur du går tillväga om du vill framställa klagomål mot oss samt dia möjligheter att få e tvist prövad. I sambad med rådgivige lämas uppgift om de exakta ersättige. Weergre-Ceter stod färdigbyggd 1962 efter att Sue Lidström och Alf Bydé stod för arkitekture. Byggade kom till geom att Axel Weergre skäkt e stor summa pegar för att fiasiera ett iteratioellt cetrum för gästade veteskapsmä. Idag är Weergre-Ceter ett ladmärke som står ståtligt 74 meter över havet i orra äde av Stockholms ierstad.

10 TRIBECA TRIBECA TRIBECA s ersättig vid s ersättig vid förmedlig av försäkrig och fodtjäster förmedlig s av försäkrig och ersättig fodtjäster vid ersätts ka ersättas som regel med med provisioer frå frå försäkrigsgivare förmedlad försäkrig. Ersättige är olika beroede på på försäkrigsgivare. Tribe a ersätts ka ersättas ersättas som regel med med provisioer frå frå frå försäkrigsgivare för Grudera i i ersättige ka beräkas på på två två olika sätt och kombieras ofta. förmedlad förmedlad försäkrig. försäkrig. Ersättige Ersättige är är olika olika beroede beroede på på på försäkrigsgivare. Tribe a ersättas frå försäkrigsgivare. Grudera Grudera Upfrotersättig i i ersättige som ger ersättige ka ka beräkas beräkas på på på två två två olika ersättig olika sätt och och kombieras vid teckadet kombieras ofta. av förmedlad försäkrig. Ersättige är olika beroede på försäkrigsgivare. ofta. försäkrige. Dea ersättig är är ofta kute till till att att kude betalar avtalet avtalet e e Upfrotersättig Upfrotersättig som som ger ger ersättig ersättig vid vid teckadet teckadet av Grudera i ersättige ka beräkas på två olika och kombieras ofta. av lägre försäkrige. tid. Om avtalet bryts ia år 3 passerat år passerat ka Fiasut vecklig vecklig försäkrige. Dea Dea ersättig ersättig är är är ofta ofta kute k ute till till till att att att kude kude betalar betalar avtalet avtalet avtalet e e bli Upfrotersättig e återbetaligsskyldig som ger för för delar delar av av Upfrotersättige. ersättig vid teckadet av lägre tid. Om avtalet bryts ia år 3 passerat år passerat ka Fiasut vecklig vecklig försäkrige. Dea ersättig är ofta kkute ka till att kude Fiasut betalar avtalet e bli återbetaligsskyldig för för delar delar av av Upfrotersättige. bli Löpade Om avtalet ersättig bryts ia beräkas 1-3 år utifrå passerat år passerat de Upfrotersättige. årlige ka betalda försäkrigspremie Löpade ersättig Om avtalet bryts 1-3 år passerat ka ka t bli bli bli Löpade beräkas återbetaligsskyldig och/eller utifrå ersättig det de förvaltade beräkas årlige delar försäkrigskapitalet. utifrå av betalda av de försäkrigspremie Geerellt Geerellt Löpade är och/eller upfrotersättigara utifrå det återbetaligsskyldig ia för delar av Upfrotersättige. årlige betalda försäkrigspremie Upfrotersättige. Löpade Om avtalet bryts 1-3 år passerat ka t bli lägre beräkas förvaltade då bestådsersättigara försäkrigskapitalet. är högre och är vice upfrotersättigara utifrå lägre det då beräkas förvaltade och/eller utifrå utifrå försäkrigskapitalet. det de förvaltade de årlige försäkrigskapitalet. årlige betalda betalda Geerellt försäkrigspremie försäkrigspremie är upfrotersättigara Geerellt versa. Geerellt är och/eller upfrotersättigara och/eller utifrå Löpade utifrå ersättig lägre det återbetaligsskyldig delar av Upfrotersättige. det då lägre Geerellt är versa. lägre då bestådsersättigara förvaltade då bestådsersättigara försäkrigskapitalet. försäkrigsgivara är högre och är högre vice ka versa. och är vice upfrotersättigara versa. lägre då Ersättigar beräkas förvaltade utifrå försäkrigskapitalet. de årlige betalda Geerellt försäkrigspremie förädras är upfrotersättigara över tide. och/eller I I de de fall fall utifrå lägre det då bestådsersättigara är högre och vice versa. Ersättigar bestådsersättigara förvaltade försäkrigskapitalet. ersätts med arvode Geerellt som betalas är upfrotersättigara av kude för utfört lägre uppdrag då Ersättigar frå frå försäkrigsgivara är högre och vice försäkrigsgivara ka versa. ka förädras förädras över över tide. tide. I I de de de fall fall fall Ersättigar regleras bestådsersättigara detta frå via försäkrigsgivara separat är högre uppgörelse. och vice ka Neda versa. förädras följer över e sammafattig tide. I de de fall fall av av de de ersätts ersätts med med arvode arvode som som betalas betalas av av kude kude för för utfört utfört uppdrag Ersättigar frå försäkrigsgivara ka förädras över tide. I de fall uppdrag provisiosavtal regleras ersätts med arvode som har betalas med respektive av kude försäkrigsbolag. utfört uppdrag Ersättigar regleras detta detta via frå via separat försäkrigsgivara separat uppgörelse. uppgörelse. Neda ka Neda följer förädras följer e över sammafattig tide. sammafattig av av I de fall av de de ersätts med arvode som betalas av kude för utfört uppdrag de provisiosavtal regleras detta via separat uppgörelse. Neda följer e e sammafattig av av de de I provisiosavtal har sambad med rådgivige ersätts med lämas arvode uppgift som har med om betalas med respektive de respektive försäkrigsbolag. regleras detta via separat uppgörelse. Neda följer exakta av kude ersättige. sammafattig försäkrigsbolag. utfört uppdrag av de provisiosavtal har med respektive försäkrigsbolag. I provisiosavtal regleras sambad detta med via rådgivige separat uppgörelse. lämas uppgift har Neda om med de följer respektive exakta e ersättige. sammafattig försäkrigsbolag. av de I provisiosavtal sambad med rådgivige lämas uppgift har om med de respektive exakta ersättige. försäkrigsbolag. Skadia, PPM förvaltig Upfrotersättig, bestådsersättig vid löpade 0,48%/år sparade av 1% kapitalvärdet. - 12% av årspremie beroede på löptid och roed Skadia, PPM förvaltig Upfrotersättig, bestådsersättig vid löpade cirka 0,48%/år sparade 0,48%/år av 1% kapitalvärdet. på - 12% förvaltat av årspremie kapital. beroede på löptid och Sersättig aullatiosasvar av kapitalvärdet 36 måader, beroede på förvaltigsform, 3% av årlig ibetald premie, roed årlig premie beroede på löptid och Vesta SEB, Life, ersättig Up vid löpade sparade 4% på ibetald premie. S ersättig produkt. Egågspremier aullatiosasvar av kapitalvärdet ersätts 36 måader, beroede på förvaltigsform, roed 3% av årlig med 5%. Årlig ersättig är 4% 0,4% på av kapitalvärdet. årlig ibetald premie premie, beroede på löptid och Vesta SEB, Life, ersättig Up vid löpade r vid löpade s % tid och produkt, produkt. oede sparade på förvaltigsform, 4% på ibetald 3% premie. av årlig ibetald premie, Egågspremier grupp/hälsaförsäkrig förvaltigsform, ersätts 1,5% 10% av med årlig av 5%. årlig ibetald Årlig premie. ersättig premie, aullatiosasvar är 0,4% 0,4% av av kapitalvärdet måader, Folksam Läsförsäkri, upfrotersättig r, Upfrotersättig vid löpade vid löpade s vid sparade löpade sparade 20% % tid och produkt, av årspremie. 6-16% av årspremie beroede på löptid grupp/hälsaförsäkrig förvaltigsform, 1,5% 10% av årlig av årlig ibetald premie. premie, aullatiosasvar måader, Egågspremier ersätts med 3%. Årlig ersättig 0,3% av kapitalvärdet. Folksam Läsförsäkri, uppfrotersättig upfrotersättig, Upfrotersättig vid vid löpade vid sparade löpade sparade 20% är 20% av årspremie. av 6-16% av årspremie beroede på löptid Aullatiosasvar Egågspremier ersätts 36 måader. med 3%. Årlig ersättig är 0,3% 0,3% av av kapitalvärdet. och produkt, egågspr Aullatiosasvaret ald r 36 är måader. 36 måader. t r 25 kr-100 kr/år/försäkrig, Royal Movestic och produkt, ald Skadia r egågspr, upfrotersättig, Up t vid löpade r sparade 3% av ackumulerat 25 kr-100 kr/år/försäkrig, värde, dvs årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig 2,5% på ibetald premie efter aullatiostides slut. Royal Movestic Skadia, uppfrotersättig upfrotersättig, Up vid vid löpade sparade 3% är 3% av ackumulerat av värde, värde, dvs dvs årlig årlig Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvar avtalstides lägd x 1,2%. premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig är 2,5% 2,5% på på ibetald premie efter efter aullatiostides slut. slut. beroede på löptid, egågspremier 3%, 0,0% - 0,5% i årlig ersättig av kapitalvärdet beroede på Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvaret avtalstides är lägd lägd x 1,2%. x 1,2%. Frieds fodval, Gruppförsäkrigar/Idividuella ige Providet, ersättig på årlig ibetald upfrotersättig riskförsäkrigar, premie. 36 vid löpade sparade 10% måaders - 17% 4,2% av aullatiosasvar. beroede på löptid, egågspremier 3%, 0,0% - 0,5% i årlig ersättig av årlig ackumulerat av premie kapitalvärdet beroede värde, beroede dvs på produkt. på årlig premie x avtalstides uppfrotersättig lägd. Årlig ersättig vid 2,5% på ibetald är premie efter aullatiostides slut. Frieds fodval, Gruppförsäkrigar/Idividuella ige Providet, ersättig upfrotersättig på årlig ibetald riskförsäkrigar, vid löpade premie. 36 sparade 10% måaders - 17% 4,2% av aullatiosasvar. 4,2% av årlig ackumulerat av premie beroede värde, värde, dvs på produkt. dvs Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvar avtalstides lägd x 1,2%. årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig är 2,5% 2,5% på på ibetald premie efter efter aullatiostides slut. slut. Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvaret avtalstides är lägd lägd x 1,2%. x 1,2%. Zurich It Life, upfrotersättig vid löpade sparade 3,8% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig av kapitalvärdet 0,4% efter aullatiostides slut. Zurich It Life, uppfrotersättig upfrotersättig vid vid löpade sparade 3,8% är 3,8% av ackumulerat av värde, värde, dvs dvs Aullatiosasvar 18 måader. årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig av kapitalvärdet är 0,4% 0,4% efter efter aullatiostides slut. slut. Aullatiosasvaret 18 är måader. 18 måader. Euro Accidet, gruppförsäkrig/idividuell riskförsäkrig/hälsoförsäkrig ersätts med 10-15% av årlig Euro ibetald Accidet, premie gruppförsäkrig/idividuell beroede på produkt. riskförsäkrig/hälsaförsäkrig riskförsäkrig/hälsoförsäkrig ersätts med 10-15% av årlig ibetald premie beroede på produkt.

11 roed Sersättig aullatiosasvar av kapitalvärdet 36 måader, beroede på förvaltigsform, roed 3% av årlig årlig ibetald premie premie, beroede på löptid och Vesta SEB, Life, ersättig Up vid löpade produkt. oede sparade på förvaltigsform, 4% på ibetald 3% premie. av årlig ibetald premie, Egågspremier ersätts med 5%. Årlig ersättig 0,4% av kapitalvärdet. r vid löpade s % grupp/hälsaförsäkrig förvaltigsform, 1,5% 10% av årlig av årlig ibetald premie. premie, aullatiosasvar måader, Folksam Läsförsäkri, upfrotersättig, Upfrotersättig vid löpade vid sparade löpade sparade 20% av årspremie. 6-16% av årspremie beroede på löptid Egågspremier ersätts med 3%. Årlig ersättig 0,3% av kapitalvärdet. Aullatiosasvar 36 måader. och produkt, ald r egågspr t r 25 kr-100 kr/år/försäkrig, Royal Movestic Skadia, upfrotersättig, Up vid löpade sparade 3% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig 2,5% på ibetald premie efter aullatiostides slut. Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvar avtalstides lägd x 1,2%. beroede på löptid, egågspremier 3%, 0,0% - 0,5% i årlig ersättig av kapitalvärdet beroede på Frieds fodval, Gruppförsäkrigar/Idividuella ige Providet, ersättig upfrotersättig på årlig ibetald riskförsäkrigar, vid löpade premie. 36 sparade 10% måaders - 17% 4,2% av aullatiosasvar. av årlig ackumulerat premie beroede värde, dvs på produkt. årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig 2,5% på ibetald premie efter aullatiostides slut. Egågspremier ersätts med 7%. Aullatiosasvar avtalstides lägd x 1,2%. tid och produkt, TRIBECA TRIBECA TRIBECA TRIBECA Zurich It Life, upfrotersättig vid löpade sparade 3,8% av ackumulerat värde, dvs årlig premie x avtalstides lägd. Årlig ersättig av kapitalvärdet 0,4% efter aullatiostides slut. Aullatiosasvar 18 måader. Euro Strukturerade Accidet, produkter, gruppförsäkrig/idividuell ersättige är olika riskförsäkrig/hälsoförsäkrig frå emissio till emissio, ersätts se cirka produktblad. 3 med - 5% 10-15% Oftast av 3 - årlig 5av 5% beroede av ibetald placerat på premie atal kapital/omiellt år beroede av placerat på belopp. kapital/omiellt produkt. belopp. Strukturerade Daica, Upfrotersättig upfrotersättig produkter, vid ersättige löpade sparade är olika frå är 2% cirka - emissio 20% 20% av av till emissio, årspremie. beroede se cirka Egågspremier produktblad. 3-5% på löptid, Oftast ersätts 3 - egågspremier med rukturerade 2%. Årlig ersättig produkter 2%, 0,4% är i 0,4% årlig ersättig av kapitalvärdet. av Aullatiosasvaret ssio till emissio, är 36 se måader. produktblad. Oftast 5av 5% beroede av placerat på atal kapital/omiellt år av placerat belopp. kapital/omiellt belopp. GENERALI, upfrotersättig 4,2%. Årlig ersättig 2,5% på ibetald premie efter aullatios- tides slut. Aullatiosasvar måader beroede på avtalstides lägd. Daica, NPG Skadia Life Upfrotersättig upfrotersättig, & Ersättig Pesio vid löpade vid vid löpade sparade sparade 4% på 20% 2% är ibetalad cirka - av 20% årspremie. 12% av premie, årspremie av årspremie. egågspremier Egågspremier beroede på 5%, ersätts löptid, 0,4% Årlig Da St ca kte s egågspremier med rukturerade 2%. ibetald i årlig Årlig ersättig premie ersättig produkter 2%, på 0,4% av Skadia 0,4% kapitalvärdet. i årlig av lik ersättig kapitalvärdet. ersätts K av med Aullatiosasvar 3%. Egågspremier ssio till emissio, 36 måader. ersätts se produktblad. med 5%. Oftast 3 - År egågspremier 1-5 är ersättige 2%, 0,4% 0,3% av årlig kapitalvärdet, ersättig av därefter kapitalvärdet, 0,65%. aullatiosasvar Aullatiosasvaret 36 måader. är 36 måader. grupp/hälsaförsäkrig NPG Skadia Life, & Ersättig upfrotersättig Pesio vid 5-10% löpade vid av löpade årlig sparade premie sparade 4% beroede på 12% ibetalad på av årspremie. löptid premie, och egågspremier produkt. 5%, 0,4% Årlig Da St ca tu kte de produ s ibetald i årlig ersättig premie på av Skadia kapitalvärdet. lik ersätts K med 3%. Egågspremier ersätts med 5%. SEB, År egågpremier 1-5 Upfrotersättig 2%, 0,3% 0,4% av vid kapitalvärdet, i löpade årlig ersättig sparade därefter av kapitalvärdet, 14,6%, 0,65%. f.o.m Aullatiosasvar aullatiosasvar år 2 är det 2,6% 36 på måader. 36 ibetald måader. premie. Egågspremier Grupp/hälsoförsäkrig ersätts 5-10% med 4%. av årlig Årlig premie ersättig beroede är 0,15% på löptid av kapitalvärdet. och produkt. Aullatiosasvaret är 36 måader. Grupp/hälsaförsäkrig 10% av årlig premie. SEB, upfrotersättig vid löpade sparade 14,6%, f.o.m år 2, 2,6% på ibetald premie. Läsförsäkrigar, Egågspremier ersätts Upfrotersättig med 4%. Årlig vid ersättig tjästepesiossparade 0,15% av kapitalvärdet. är 16% av årspremie och frå år 2 4% Aullatiosasvar av årligt ibetald 36 premie.styckeersättige måader. Grupp/hälsoförsäkrig är 100 kr/år 10% och av årlig försäkrig. premie. Löpade sparade i k-försäkrig ersätts med 4% på ibetald premie. Egågspremier ersätts med 4%. Läsförsäkrigar, Aullatiosasvaret upfrotersättig är 36 måader. vid Grupp/hälsaförsäkrig tjästepesiossparade 10% av 16% årlig av premie. årspremie och frå år 2 4% av årligt ibetald premie. Styckeersättige 100 kr/år och försäkrig. Löpade sparade i Movestic kapitalförsäkrig, Upfrotersättig ersätts med vid 4% löpade på ibetald sparade premie. är Egågspremier 25% av årspremie. ersätts Maximal med 4%. årlig ersättig på Aullatiosasvar kapitalvärdet är 0,75% 36 måader. vid val Grupp/hälsoförsäkrig av itera foder, i övriga 10% fall av utgår årlig ige premie. ersättig. Egågspremier ersätts med 3%. Aullatiosasvaret är 60 måader. Movestic, upfrotersättig vid löpade sparade 25% av årspremie. Maximal årlig ersättig på kapitalvärdet 0,75% vid val av itera foder, i övriga fall utgår ige ersättig. Egågspremier ersätts med 3%. Aullatiosasvar 60 måader. SEB Life, upfrotersättig 6% på premie. Aullatiosasvar 36 måader. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig som kud. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig som kud.

12 TRIBECA TRIBECA Sveaväge Stockholm Tel Fax Kotaktuppgifter Bolagsverket Sudsvall Tf: Fiasispektioe Box 7821, Stockholm Tf: Oak Capital AB Att. Klagomålsasvarig Box Stockholm

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör beaktas vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar för kärntekniska anläggningar SSI-rapport 93-20. c.. a; I ii- rostaaress Postadress (jatuaaress Gatuadress Telefo leiero JtatCUS StralSkyaasiStltUt Box 60204 Karoliska sjukhuset 08-729 71 00 stilish Raduo PiotcLiui Istmm 104 01 STOCKHOLM

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer