Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!"

Transkript

1 Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera? Skolas fostrasuppdrag förädras vem går rastvakt på de digitala skolgårde? Kokreta tips på ya verktyg för lärade och digitala arbetssätt guldäpplebelöad IT-pedagog beskriver! Ugas mediekosumtio idag och i framtide vad iebär det för dig! Skolutvecklig i praktike så blev vår skola digital! Talare Has Rema TÄNK OM Ulrik Simosso Ugdomsbarometer Susae Kjällader Stockholms uiversitet Christer Holger TÄNK OM Åke Grölud Örebro uiversitet Lotta Eek Karlsso Liéuiversitetet Ragar Olsso Liéuiversitetet Joachim Thorström Ystads kommu Lars Ligma Viktor Rydbergs Samskola Ny chas Mycket uppskattad koferes! Röster frå koferese IT & sociala medier i skola Otroligt bra, kuiga och ispirerade föreläsare! Frå forskig till klassrum, frå teori till praktik - bra exempel och bevis Mycket bra och geomtäkt sammasättig MVG Separat bokigsbar fördjupigsdag 12 oktober Lyckas som förbättrigsledare i skola Kokreta metoder för att få med alla och lyckas i kvalitetsarbetet med LARS GUSTAFSSON oktober 2012, Stockholm

2 Koferesprogram Osdag 10 oktober 9:00 Löpade registrerig 9:30 Moderator Has Rema ileder koferese Has Rema har bred erfarehet frå arbete som rektor och med skolutvecklig. Ha grudade bl.a. de iteratioellt uppmärksammade gymasieskola YBC i Nacka. I dag är Has VD för TÄNK OM - e utbildigs- och kosultorgaisatio som utvecklar skolor geom ett omdefiierat lärade och är mycket uppskattad som föreläsare. 9:40 Omdefiierat lärade vad iebär det för di skola? Digitaliserige i samhället ökar, allt fler skolor satsar på e dator per elev och skolas arbetssätt diskuteras allt mer i media, samtidigt har vi ylige fått ya styrdokumet. Ta del av aktuell fakta och de seaste forskige frå Sverige och adra läder som ett avstamp för hur framtides lärade ka se ut. Hur ser forskige ut krig 1:1 (e dator per elev)? Explosio av avädige av digitala verktyg i udervisige - hur påverkar det dig och ert sätt att jobba? Hur ger ett omdefiierat lärade e mer kreativ skola? Has Rema, VD, TÄNK OM 11:10 Fikapaus 10:40 Ugas mediekosumtio idag och i framtide hur täker era elever? Samhällsutvecklige går fort och digitaliserige breder ut sig. För att kua möta de krav som dages och framtides elever kommer att ställa, får du del av aktuella udersökigar och isikter om ugas beteede och livsstilar som gör dig bättre rustad att förstå hur medieladskapet har förädras och vad det iebär för just dig. Hur kosumerar uga media? Vilke roll fyller sociala medier? Hur ser de seaste tredera iom mediekosumtio ut? Ulrik Simosso, VD, Ugdomsbarometer Ugdomsbarometer har arbetat med att kartlägga attityd- och beteedemöster blad uga seda :20 LUNCH 13:20 Nya sätt att täka, kommuicera och lära sig hur möter i elevera? Elever födda på 90-talet och seare är uppväxta med digitala miljöer. De kommuicerar, lär sig och täker på ett aat sätt ä tidigare geeratioer. Vilka utmaigar och möjligheter iebär det för di skola och vad ka i göra för att lyckas? Hur ser ugas lärade ut i digitala miljöer? Hur förädras relatioe mella lärare och elev? Ökat lärade geom digitala verktyg varför och hur? Utmaigar vad gäller bedömig i de digitala miljö Susae Kjällader, doktor i didaktik, Bar- och ugdomsveteskapliga istitutioe, Stockholms uiversitet Susae disputerade 2011 om lärade med digitala lärresurser på IKTavacerade skolor. 15:00 FIKAPaus 14:30 Webbpublicerig som möjliggör ett livslågt lärade Sociala medier bygger på att ma delar med sig av erfareheter och reflekterar. Ofta leder det till elever som skriver för att kommuicera med adra istället för att få ett visst betyg. Vilka är de pedagogiska grudera och effektera av att publicera elevers material olie? Hur ka i jobba med att dela, kommetera och kommuicera skolarbete vad iebär det? Processe viktigare ä slutresultatet arbetssätt som påverkar skolas redovisigsskyldighet! Christer Holger, skolutvecklare, TÄNK OM Iteretexperte Christer Holger har bred erfarehet frå lärade kopplat till digitala verktyg. Ha arbetar med digitala plattformar som itegrerar ett pedagogiskt stöd, bl.a. var ha drivade vid utvecklige av skolwebbe DN skola. 16:00 Paus 16:10 Hur ökar digitala arbetssätt och webbaserad kommuikatio ert elevuderlag? Kampe om elevera hårdar. Geom iteret och sociala medier sprids positiv och egativ iformatio om er skola. Vilka möjligheter ger digitaliserige för er? På vilka sätt skapar digitala arbetssätt relatioer mella uvarade och kommade elever? Hemsidas roll som skolmarkadsförare Kokreta tips på hur i ka aväda sociala medier i markadsförige! Christer Holger och Has Rema, TÄNK OM 17:00 Kofereses första dag avslutas

3 Koferesprogram Torsdag 11 oktober 9:00 Skolutvecklig i praktike så blev vår skola digital! Nya takar möts ofta av både etusiasm och tveksamhet. Ta del av Viktor Rydbergs Samskolas utveckligsarbete för att möta elevera i deras vardag och bli e digital skola full ut. Skola har prisats för sitt arbete och 2011 utsågs e av skolas lärare till Europas mest iovativa lärare. Ledarskap och förädrigsarbete i sambad med 1:1 (e dator per elev) Fokus på pedagogike yckel till framgåg Hur tar vi i verklighete i klassrummet? Digitala hjälpmedel för mig som skolledare Lars Ligma, biträdade rektor, Viktor Rydbergs Samskola Skola igår bl.a. i Microsofts Iovativa skolprogram och har där valts ut till global Metorskola. Lars har lett utveckligsarbetet tillsammas med övrig skolledig och stöttar äve adra skolors i sambad med 1:1 satsigar. 10:45 Fikapaus 10:15 Vilka är effektera av 1:1? Måga skolor har ifört e dator per elev. Ta del av aktuella studier av effekter och resultat till direkt ytta för satsigar på di skola. Så har 1:1 iförts på olika skolor vad är viktigt och vad har fugerat? Hur påverkas elevers arbete, kuskap, utvecklig och lärade av 1:1? Vilke är skollediges roll i förädrige? Hur arbetar lärare 2.0 och vilka arbetsmetoder ger bäst resultat? Åke Grölud, professor, Örebro Uiversitet Åke är projektledare för forskigsprojektet UosUo som studerar skolor som har ifört e dator till varje elev i skola. 11:30 LUNCH 12:30 Vem ska gå rastvakt på de digitala skolgårde? Att hatera sia relatioer via digitala medier blir allt viktigare för dages uga. I takt med de utvecklige förädras förutsättigara för hur skola ska klara sitt uppdrag. Nya krav ställs och ya frågor väcks var går gräsera för skolas asvar? Utifrå aktuell forskig får du e iblick i hur uga och vuxa ser på asvar, uppdrag, etik och moral. Vilka moraliska dilemma ställs du och dia medarbetare i skola iför? Behöver skola ha särskilda hadligsplaer för att hatera dessa frågor? Har sociala medier ibyggda etiska värde? Hur ska skola i så fall förhålla sig till detta? Hur ser uga på kosekveser av sitt agerade olie? Lotta Eek Karlsso och Ragar Olsso, Liéuiversitetet Lotta är doktorad i pedagogik och lärarutbildare, äve Ragar är lärarutbildare samt uiversitetsadjukt vid Istitutioe för pedagogik, psykologi och idrottsveteskap. Båda forskar om värdepedagogiska frågor samt etik och moral på de digitala area. De arbetar äve med likabehadligsfrågor på uppdrag av Skolverket. 14:30 Fikapaus 14:00 Nya verktyg för lärade kokreta tips och exempel! Geom kokreta tips får du kuskap om digitala verktyg, ett källkritiskt förhålligssätt och metoder som aväds, fugerar och bidrar till ökad måluppfyllelse. Hur skapar du meigsfulla och verklighetsära uppdrag med ya verktyg för lärade? Hur aväds bloggar, wikis och sociala medier för samarbete, reflektio och kommuikatio för både lärare och elever? Kokreta tips för att hadleda lärare och elever till ett källkritiskt förhålligssätt! Joachim Thorström, IT-samordare, Ystads kommu Joachim har utvecklat webbplatse Skolväska med ispiratio för lärare och elever. Ha är aktiv bloggare om IT i skola och mycket uppskattad som föreläsare tilldelades ha jurys särskilda pris för Guldäpplet, ett pris som tilldelas de som har föryat läradet med IT-stöd. 16:15 Koferese avslutas

4 Separat bokigsbar fördjupigsdag 12 oktober Lyckas som förbättrigsledare i skola kokreta metoder för dig i ert kvalitetsarbete! Som asvarig för arbetet med e y digital pedagogik kommer du att möta måga utmaigar. Uder fördjupigsdage får du kokreta tips för hur du lyckas i utveckligsarbetet. Måga av oss som arbetar i skola är utbildade i gårdages samhälle, utbildar elever i dages samhälle, som ska leva i framtides samhälle. Föreläsig bladas med arbete i grupp och workshops uder dage för att ge dig bästa förutsättigar för att skapa framtides skola. Hur ka i gå frå uläge till drömläge? 9:00 Frå uläge IT och adra förädrigsmyter - vilka är egetlige förutsättigara för skolutvecklig? Hur får du kollegora att arbeta utifrå eleveras behov och förvätigar, där IT i udervisige blir e självklarhet? Förädriges fyra rum, e teori om hur idivider och orgaisatioer reagerar vid förädrigar E ekel modell för offesivt kvalitetsarbete är du vill ivolvera alla i skolas systematiska förbättrigsarbete 12:30 LUNCH 13:30 till drömläge Hur ka du skapa smarta mål och orgaisera förbättrigsarbetet? Fördelig av asvar hur ka du leda utveckligsarbetet effektivt? Kokreta verktyg som ivolverar alla i di skolas förbättrigsarbete! Vilka är dia viktigaste uppgifter i förbättrigsarbetet? Hur du övervier motståd och udviker fallgropara Hur kyter i arbetet till de cetrala måle och säkerställer e förädrig som ger beståede resultat? Dage leds av: Lars Gustafsso Ispireras och lär av Lars, som reda 2007 prisades som Ug Chef för sitt mod att städigt ifrågasätta gamla strukturer, hitta ytäkade lösigar och geomdriva förädrigar. Ha har fått flera utmärkelser för sitt kvalitetsarbete och ledarskap. Uder has tid som rektor för Nya Elemetar i Bromma tilldelades skola Stockholms stads kvalitetsutmärkelse och de atioella kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Vi alitade Lars som processledare för att ta fram ett ytt kvalitets- och förbättrigsarbete för Uppsalas grudskolor uder Resultatet var lågt över förväta! De metoder som Lars aväder är ekla, kokreta och skapar delaktighet med tydligt fokus lågsiktiga resultat. Ha fick högsta utvärderigspoäg vid alla utbildigsträffar Åsa Wiberg, skolchef grudskola, Uppsala kommu #itskola Twittra och blogga gära iför och uder koferese. 16:00 Fördjupigsdage avslutas Vi bryter för fika och pauser uder för- och eftermiddage

5 Digitaliserige kräver ya sätt för ilärig hur möter i elevera? Dages uga växer upp i digitala miljöer och kommuicerar, lär sig och täker på ett aat sätt ä tidigare geeratioer. Samtidigt ökar krave på digitaliserig och källkritik i skolas ya styrdokumet. På koferese Digital pedagogik e del av framtides skola får du aktuell forskig och kokreta exempel på digitala arbetssätt. Uder 2011 arragerade vi koferesera IT & sociala medier i skola som deltagara var oerhört öjda med! Nu erbjuder vi e y chas till e speciellt apassad kompetesutvecklig. Koferese väder sig i första had till dig som är skolledare, IT-pedagog eller lärare som har asvar för digitala satsigar. Hela 95 % av bare mella 9-12 år och 98 % av alla mella år aväder iteret på fritide. Hur möter i dessa elever i skola och vilka är effekter för didaktike? Över 180 kommuer har ilett eller plaerar satsigar på e dator per elev. Studier visar att e majoritet av alla lärare och rektorer aser att läradet håller på att förädras i grude, samtidigt som det ite räcker med att köpa i datorer till skola. För att lyckas behövs kotiuerlig diskussio och ett medvetet arbete. Vilka utmaigar och möjligheter iebär detta för dig och arbetet på er skola framöver? För att driva e förädrig krävs rätt förutsättigar och verktyg för att lyckas som förbättrigsledare. Missa ite de separat bokigsbara fördjupigsdage med Lars Gustafsso. Välkomme till e koferes med aktuell forskig, kokreta tips och arbetsätt för ökat lärade och effektivare skolorgaisatio! Fredrik Svesso Projektledare Tekologisk Istitut Fem bra aledigar för dig att delta Ta del av aktuell forskig om 1:1 och elevers lärade med digitala arbetssätt! Du får verktyg för att jobba med skolas förädrade fostrasuppdrag! Öka di kuskap om ugas mediebeteede och hur det påverkar skola! Du får kokreta exempel på digitala arbetssätt som aväds, fugerar och bidrar till ökad måluppfyllelse! Kokreta tips och råd, värdefull kuskap och mycket y ispiratio! Kokret ytta Du får aktuell forskig och kokreta exempel på sätt att arbeta med skolas övergripade och pedagogiska frågor.

6 Porto betalt Sverige Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefo: E-post: Webbe: Övrig ifo På hittar du praktisk iformatio och tips på boede. Amäla är bidade, för av- och ombokigsregler se hemsida. Har du övriga frågor kotakta gära projektledare Fredrik Svesso på Tekologisk Istitut förbehåller sig rätte till ädrig av program, tid och plats. Datum och plats Koferes oktober 2012 (3852) Fördjupigsdag 12 oktober 2012 (3853) Tekologisk Istitut Utbildigsceter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tuelbaa: T-cetrale PRIS Ordiarie pris 2 pers. eller fler* Röster frå förra koferese: Det bästa jag varit på på mycket läge Mycket bra bladig, både helikoptersy och hadso kokret! Vill bara hem och köra igåg! Koferes kr/pers kr/pers. Fördjupigsdag kr/pers. - Paketpris Koferes och fördjupigsdag 500 kr rabatt/pers. *Grupprabatte gäller persoer frå samma arbetsplats vid samtidig amäla. I priset igår luch, förfriskigar uder pauser och dokumetatiosmaterial. Amäligsbekräftelse och faktura sädes efter mottage amäla. Moms tillkommer på prisera ova. #itskola Twittra och blogga gära iför och uder koferese. Adra utbildigar i Tekologisk Istituts regi ADHD-dage för dig i skola Skolbibliotek Ny- & ombyggatio av skolmiljöer 2012 Fritidshem SO-dagara Se för datum och mer iformatio Returadress Tekologisk Istitut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

För en skola med hjärtat. #skolvåren

För en skola med hjärtat. #skolvåren För en skola med hjärtat #skolvåren För en skola med hjärtat Välkommen till #afkhuddinge - För en skola med hjärtat Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren envisats med att uttrycka

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer