STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG

2 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN FÖR FILM OCH TV 11. DOKUMENTÄRFILM 12. DRAMATIK/DRAMATURGI 13. FILMFOTO 14. FILMKLIPPNING 15. FILMMANUS 16. FILMPRODUKTION 17. FILMREGI 18. KOSTYMDESIGN 19. LJUD FÖR FILM OCH SPEL 20. LJUDDESIGN 21. LJUSDESIGN 22. MASK- OCH PERUKDESIGN 23. MIMSKÅDESPELERI 24. OPERASÅNG 25. RADIO 26. SCENKONSTPRODUCENT 27. SCENOGRAFI 28. SKÅDESPELERI 29. TEATERREGI 30. TEATERTEKNIK 31. TV För utbildigsstarter och asökigsdatum se UNIARTS.SE Dea katalog preseterar edast de lägre utbildigar på grudivå som ite kräver tidigare högskolestudier. För magister- och masterutbildigar samt friståede kurser se UNIARTS.SE MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR NOVEMBER

3 DET HÄR ÄR STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA CIRKUS, DANS, FILM, MEDIA, OPERA, TEATER Uik sammasättig av utbildigar På Stockholms kostärliga högskola, med de igåede högskolora DOCH Das och Cirkushögskola, Operahögskola och Stockholms dramatiska högskola, ges e uik sammasättig av utbildigar. Här har du som studet utmärkta möjligheter till möte med adra kostarter och samarbete över kost- och yrkesgräsera. Flexibelt yrkeskuade På Stockholms kostärliga högskola får du spetskompetes iom di iriktig och utvecklar e ege kostärlig eller pedagogisk idetitet. Geom samarbetsövigar får du äve bredd i dia kuskaper. Uder di utbildig bygger du upp ett yrkeskuade för e arbetsmarkad i städig utvecklig vid exame ska du ha relevata kuskaper, rätta förutsättigar och hadfasta verktyg för ett kostärligt yrkesliv i e föräderlig omvärld. DOCH, DANS OCH CIRKUSN Briellväge 58 Briellväge CIRKUSHALLEN Briellväge 34 Tekikrige OPERA N Tekikrige 35 Drottig Kristias väg Osqars backe KTH, KUNGLIGA TEKNISKA N STADION Lidigöväge STOCKHOLMS DRAMATISKA Valhallaväge 189 & 193 Roslagsbaa Karlapla Tekiska högskola Stadio Valhallaväge Valhallaväge Valhallaväge Oxestiersgata Karlapla Karlaväge KARLAPLAN Baérgata Baérgata Karlaväge GARNISONEN UNIARTS.SE Telefo: Narvaväge Liégata GEMENSAM LEDNING FÖRVALTNING FORSKNING Liégata 87 3

4 SÖK TILL STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA Stockholms kostärliga högskolas utbildigar ges vid DOCH Das och Cirkushögskola, Operahögskola och Stockholms dramatiska högskola det är tre kreativa, utmaade och stimulerade miljöer som ställer krav på dig som sökade och studet. Atagige till högskolas utbildigar är uppdelad i flera steg och studieperiode är itesiv. Låter det tufft? Motsatse är otäkbar. Som studet ska du vara säker på att di tid är väl ivesterad. Hos oss skapar du e solid grud för ditt kostärliga yrkesliv. E del av våra utbildigar startar varje år me måga har atagig vartaat år. På UNIARTS.SE fis aktuella datum för utbildigsstart och asöka. Så här söker du För att studera på våra program behöver du ha grudläggade behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad det iebär för just dig på ANTAGNING.SE. Om du ite har grudläggade behörighet för högskolestudier ka du asöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarade kuskaper på aat sätt och därmed är behörig geom reell kompetes. Asöka om reell kompetes lämar du i tillsammas med di asöka. Du ka också asöka om udatag/dispes frå kravet på grudläggade behörighet. Asöka om udatag/dispes lämar du i tillsammas med di asöka. Atagig Vem som atas till utbildige avgörs geom arbetsprov och praktiska prov, ite utifrå betyg eller meritpoäg. Vilka prov du ska göra beror på vilke utbildig du söker. Atagige är uppdelad i flera steg. Efter varje steg får du veta om du gått vidare till ästa. E särskild atagigsgrupp asvarar för atagige till varje utbildig. Asöka är webbaserad, så du söker via e läk på varje utbildigs sida på UNIARTS.SE. Där får du all iformatio du behöver för att kua söka. Observera att du ite ka söka via ANTAGNING.SE. Eftersom atagigsprocesse är utsträckt uder e låg tidsperiod ligger sista asökigsdag till kadidat- och ämeslärarutbildigara 7 8 måader före utbildigsstart. Studiemedel Som studet på Stockholms kostärliga högskola ka du söka studiemedel frå CSN. Avgifter Studiera är avgiftsfria för dig som är medborgare i Sverige, ågot aat lad iom EU/EES eller Schweiz. För övriga läder gäller särskilda regler för avgifter. Två av våra utbildigar har egelska som udervisigsspråk och för dessa kräver vi ite att du har kursera Sveska 1, 2 och 3. Några av våra utbildigar har krav på godkät behörighetsprov som särskild behörighet. Iformatio om detta hittar du på utbildiges sida.

5 180 HÖGSKOLEPOÄNG BERÄTTANDE ANIMERAD FILM Att arbeta med aimerad film Aimatioe uppstod ur experimet med ljus och bild och fugerade som e brygga frå ett text- och tryckbaserat samhälle till ett samhälle präglat av kameras bilder. Ä idag fortsätter aimatioe att omdefiiera hur rörliga bilder ka se ut och distribueras. Digitala tekiker har föreklat processe och möjliggör ett eget skapade oberoede av stora produktiosapparater vilket medför e mågfald av uttryck. Aimerad film är e växade brasch och det behövs fler som ka jobba som aimatörer, mausförfattare, teckare av bildmaus eller dockmakare. Högskolas måga iriktigar iom film, media, teater och skådespeleri ger oss möjligheter att utforska aimatioes olika yrkesroller i samarbete och produktiosövigar. kadidatutbildigara i sceografi, kostymdesig, mask- och perukdesig samt ljusdesig. Du har hela tide kotakt med film-, tv- och mediebrasche. Yrkesutövare bjuds i som gästlärare, föreläsare och hadledare. Geom di praktik ka du också prova på olika yrkesroller iom produktioe av aimatio. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Utbildige Uder utbildige varvar vi teori och praktik och du får utveckla di ege kostärlighet, samt fokusera på tekik och samarbete eftersom de alla är ödvädiga delar för att göra aimerad film. År 1 arbetar vi med att utveckla idéer i aimatiosworkshoppar där vi äve studerar aimatioshistoria, teori och filosofi. Vi utvecklar idéer till maus och arbetar praktiskt med aimatiosstudio och möjliga yrkesroller. År 2 fokuserar vi på praktik och att lära käa brasche, vi övar på att utveckla e ege karaktär och på att var och e ska hitta si berättelse. År 3 gör vi varsi film och hittar vår väg i i brasche. Värdefulla förkuskaper Det viktigaste är att du har berättarglädje, bilditresse, tålamod och samarbetsförmåga. Du behöver också e stark vilja att berätta i rörlig bild och ett briade itresse för aimerad film. Praktisk erfarehet frå film-, spel- eller mediebrasche är bra att ha, me iget krav. Förberedade kostskola, serieteckarkurs, skrivarkurs eller likade är också meriterade. Vi arbetar med både digitala och aaloga tekiker och har till exempel kurser i mjukvaror och teori och har workshoppar i allt frå lera, dockarmaturer, teckig, maus, regi, dramaturgi, ljus och ljud. Vi gör fria projekt samt tematiska workshoppar där vi förhåller oss till giva ramar i de kostärliga uttrycke. Uder utbildige erbjuds föreläsigar i dramaturgi, filmhistoria, filmklippig, dokumetärt berättade och ljuddesig. Vi har gemesamma produktiosövigar med kadidatutbildigara i tv och film och det fis e livlig kotakt med skådespelar- och mimstudeter och äve e dialog med 5

6 CIRKUS 180 HÖGSKOLEPOÄNG DOCH, DANS OCH CIRKUSN Att arbeta med cirkus Att arbeta som artist iom samtida cirkus iebär måga möjligheter. Du ka komma att arbeta reodlat med di cirkusdiscipli eller i fusio med adra kostformer. Samtida cirkus preseteras i olika former och i olika miljöer. Det ka vara e kortare föreställig, e istallatio eller e sextimmars happeig. I kotakte med publike fis frihete att skapa visuell cirkuskost eller e story-lie för att gestalta käslor och skeede. Det fis e frihet att arbeta både atioellt och iteratioellt, som solist eller i esemble. Utbildige Kadidatprogrammet i cirkus tar avstamp i cirkustekiska kvalitéer och kostärliga traditioer för att uppå e hög tekisk och kostärlig ivå. Utbildige har ett starkt fokus på att utveckla di cirkusdiscipli uder alla tre åre samtidigt som du får möta måga olika rörelseuttryck för att utvecklas som cirkusartist. Utbildige ger dig redskap att utveckla di kreativitet för att kua skapa ega ummer och föreställigar samt för att samarbeta med adra i esembleföreställigar. Du förvätas därför tilläga dig kuskaper om koreografi, regi, kostärliga processer och etrepreörskap. Praktik och teori förstärker varadra då det förutom cirkusdiscipli igår kurser i exempelvis koreografi, musik, olika former av das och teater, riggig, cirkusartistes hälsa, etrepreörskap och cirkus i omvärlde. Målet är att du ska utveckla e stark kostärlig och tekisk kompetes och ska kua göra självstädiga estetiska val och bidra till utvecklige av cirkus som kostform. Du arbetar reda frå börja med att presetera ditt arbete i olika kurser och utvecklar förmåga att möta olika sorters publik. Det görs i form av återkommade redovisigar uder alla tre åre. Uder det första året arbetar du tillsammas med övriga studeter med ett midre föreställigsprojekt. Det adra året geomförs ett esembleprojekt tillsammas med e regissör som preseteras för e publik. Uder det tredje året gör du ett kostärligt forskigsiriktat självstädigt arbete på höste och uder våre preseterar du och övriga studeter slutföreställige Closig Acts ett collage av de ummer som i har skapat uder utbildige. Grudläggade behörighet, med udatag av Sveska 1, 2 och 3 och Egelska 6. Utbildige ges på egelska, därför behövs ite kursera i sveska. Värdefulla förkuskaper För att bli atage till kadidatprogrammet i cirkus behöver du har förkuskaper i e cirkusdiscipli. Det är bra om du har ett itresse för det visuella och det dramaturgiska och tycker om att stå på sce. Du kaske har sysslat med das, parcour, gymastik eller adra rörelseformer. Du tycker om att skapa och att träa fysiskt. Du har förmåga att arbeta både självstädigt och i grupp och är yfike på de möjligheter som fis iom cirkus. Ur iehållet Utbildige omfattar tre huvudsakliga område: Cirkusdiscipliträig och rörelsetekiker iom adra kostformer som till exempel das och clowtekik Teoretiska kurser som behadlar kulturhistoria, cirkushistoria, hälsa och metal träig, riggig och säkerhet. Kurser med fokus på det kreativa och kostärliga skapadet. 6

7 180 HÖGSKOLEPOÄNG DOCH, DANS OCH CIRKUSN DANS Att arbeta med das Att arbeta som daskostär hadlar om att kua fördjupa sig i olika fysiska, koreografiska och itellektuella praktiker. Det hadlar om att förhålla sig till det ega kostärskapet, idividuellt och i kollektiva processer. Det hadlar äve om att kua arbeta med hur, vad och varför ma vill kommuicera på e sce framför publik samt att förhålla sig till ett kostfält som är i städig förädrig. Utbildige Kadidatprogrammet i das väder sig till dig som är itresserad av att utbilda dig geom das och som vill arbeta som kostär iom det professioella samtida dasfältet. Utbildige skapar möjlighet för dig att utveckla di fysiska och itellektuella potetial samt ditt kostärskap. Geom att daglige experimetera, udersöka och fysiskt arbeta med tekiker och praktiker iom samtida das och koreografi, arbetar du såväl utifrå traditioer som med att ifrågasätta etablerade kovetioer. Utbildige lägger stor vikt på eget skapade och du får arbeta eskilt eller i kollektiva processer. Detta ger dig kuskap om kostärliga metoder, projektutvecklig, förmåga att artikulera di/er idé samt olika presetatiosformer. Geom det sammaflätade arbetet med praktik och teori i form av aalys, diskussio och kritiskt graskade utvecklar du färdigheter och får kuskap om ett kostfält som är i städig rörelse. I möte med professioella daskostärer, teoretiker och iteratioellt och atioellt erkäda pedagoger får du förmåe att skapa ett brett iteratioellt kotaktät. Efter exame är du förberedd för att arbeta som självstädig daskostär i olika verksamheter iom scekost - eller för vidare studier på avacerad ivå. Somatiskt arbete Korografiska praktiker och teorier Repertoar och iterpretatio Kostärligt skrivade och textstudier Orgaisatio och projektarbete Eget arbete Grudläggade behörighet, med udatag för Sveska 1, 2 och 3 och Egelska 6, och särskild behörighet i form av behörighetsprov. Utbildige ges på egelska, därför behövs ite kursera i sveska. För iformatio om behörighetsprovet se hemsida. Värdefulla förkuskaper För att kua bli atage till kadidatprogrammet i das behöver du ha förkuskaper i das. De flesta av våra studeter har dasat på fritide eller gått ågo form av förberedade dasutbildig såsom estetiskt gymasieprogram eller folkhögskola ia de börjar hos oss. Ur iehållet Uder utbildige arbetar du daglige med ågra av eda ämda praktiker/teorier: Improvisatio Balett for samtida dasare Moder das Samtida das Yoga 7

8 DANSPEDAGOGIK 180 HÖGSKOLEPOÄNG LEDER TILL EN FILOSOFIE DOCH, DANS OCH CIRKUSN Att arbeta med daspedagogik Kadidatprogrammet i daspedagogik ger dig grude för ett yrkesliv iom det daspedagogiska området. Att arbeta som daspedagog hadlar om att skapa goda förutsättigar för olika mäiskors lärade och kreativitet i das. Det iebär också att kua förstå och kommuicera dases roll och värde i samhället. Daspedagoges yrke är i städig utvecklig och iom daspedagogik fis därför utrymme att vara e kreativ och självstädig etrepreör som väljer att arbeta med das och skapade på olika sätt. Måga av våra tidigare studeter har bildat kostärliga kollektiv och kompaier som arbetar med das både sceiskt, pedagogiskt, socialt och med udervisig i das i ya sammahag. Utbildige Kadidatprogrammet i daspedagogik väder sig till persoer som har vilja och mod att försätta dase i måga olika sammahag, kostärliga och pedagogiska såväl som sociala. Här föreas das som kostform med pedagogik som veteskapligt äme. Utbildige erbjuder utrymme för ytäkade, kreativitet och kritisk reflektio och DOCH strävar efter att utbilda självstädiga daspedagoger med stark förakrig i både kost och veteskap. Uder utbildige itegreras dastekiska färdigheter, kroppsliga och estetiska uttryck med kostärliga och pedagogiska perspektiv. Uder utbildige fördjupar du dig iom e vald huvudiriktig och i flera adra dasgerer som du väljer själv. Då daspedagogik bygger på ämet pedagogik utgör teoristudier iom pedagogik, didaktik och dasteori/dasveteskap e stor del av utbildige. Termi 1 2: utvecklas de valda dasiriktige och adra dasgerer. Du studerar pedagogik och das som veteskapliga äme liksom veteskaplig metod och utvecklar kuskap om dasämets historia, dasdidaktik och kostärlig metod. Termi 3 4: läser du kurser i etrepreörskap, specialpedagogik och dasdidaktik i form av das för bar och uga. De valda dasiriktige och valda gerer utvecklas vidare. Koreografiska, kostärliga metoder fördjupas och du skapar e föreställig tillsammas i grupp för att åka på e turé. Termi 5 6: fördjupas kuskaper i vald dasiriktig och valda gerer liksom etrepreörskap. Du läser dasdidaktik med valbar iriktig och fördjupar di kuskap om dasteori. Stort fokus läggs på veteskaplig metod för att du uder sista termie ska geomföra ett självstädigt arbete med utgågspukt i e daspedagogisk frågeställig. Ur iehållet Pedagogik, didaktik, specialpedagogik och das för bar och uga Das, improvisatio, musik, pilates, Kleitekik TM med mera Dasteori och dasaalys Udervisigspraktik Koreografi, kostärliga metoder och turé Etrepreörskap Veteskaplig metod och självstädigt arbete Grudläggade behörighet, iklusive Egelska 6/B eller motsvarade, och särskild behörighet i form av behörighetsprov. För iformatio om behörighetsprovet se hemsida. Värdefulla förkuskaper För att kua bli atage till kadidatprogrammet i daspedagogik behöver du ha förkuskaper i de dasiriktig du söker. För att bli e bra daspedagog är det också viktigt att du tycker att det är späade att udervisa och förmedla das till olika målgrupper. 8

9 300 HÖGSKOLEPOÄNG 10 TERMINERS HELTIDSSTUDIER LEDER TILL EN ÄMNESLÄRAREXAMEN DOCH, DANS OCH CIRKUSN DANS ÄMNESLÄRARE Att arbeta som gymasielärare Ämeslärarprogrammet riktar sig till dig som vill udervisa i das på gymasiet. Att vara ämeslärare i das hadlar i första had om att vara lärare. Med e tydlig förakrig i lärarrolle och gymasieskolas styrdokumet udervisar du i das och i ett aat äme. I arbetet som lärare får du förmåe att följa och bidra till uga mäiskors utvecklig, skapa förutsättigar för deras lärade och möjlighet att växa som idivider. Utbildige På DOCHs lärarutbildig itegreras dastekiska färdigheter, kroppsliga och estetiska uttryck med kostärliga och pedagogiska/veteskapliga perspektiv. Uder utbildige fördjupar du dig iom e vald huvudiriktig och i flera adra dasgerer som du väljer själv. Utbildige ger möjlighet att utveckla ett självstädigt, kritiskt och asvarstagade förhålligssätt till lärarrolle. Du ileder och avslutar dia studier med ämet Das vid DOCH. Uder termi 1 4 och 8 10 itegreras ämet Das med kurser iom utbildigsveteskaplig kära och verksamhets-förlagd utbildig. Uder termi 5 7 läser du Das med fördjupig i koreografi vid DOCH eller ett aat skoläme som läses vid Stockholms uiversitet. Termi 1 2: studeras ämet Das geom de valda dasiriktige och valda dasgerer. Du studerar pedagogik och das som veteskapliga äme liksom veteskaplig metod och utvecklar kuskap om dasämets historia, dasdidaktik och kostärlig metod. Termi 3 4: läser du kurser på Stockholms uiversitet som Teorier om lärade, Utbildigshistoria och Läroplasteori. På DOCH utvecklar du kuskap i specialpedagogik och ämet Das geom vald dasiriktig, dasdidaktik och koreografiska, kostärliga metoder som fördjupas. Du skapar e föreställig i grupp för att åka på e turé. Termi 5 7: väljer du att läsa; atige Das med fördjupig koreografi med kurser som exempelvis Dasteori, Samtida koreografiska praktiker och Kostärlig produktio, alterativt aat skoläme som läses vid Stockholms uiversitet. Termi 8 10: fördjupas kuskapera i ämet Das i form av exempelvis kursera Dasämets kroppsliga praktiker och Das, media och medierig. Stort fokus läggs på veteskaplig metod och självstädigt arbete. E låg period av verksamhetsförlagd udervisig geomförs. Ur iehållet Das 120 hp das, dasdidaktik, improvisatio, koreografi och kostärliga metoder Aat äme 90 hp Das med fördjupig koreografi eller aat skoläme Verksamhetsförlagd utbildig, 30 hp Utbildigsveteskaplig kära, 60 hp pedagogik, specialpedagogik, teorier om lärade, utbildigshistoria med mera Grudläggade behörighet, iklusive Egelska 6/B eller motsvarade, och särskild behörighet i form av behörighetsprov. För iformatio om behörighetsprovet se hemsida. Värdefulla förkuskaper För att kua bli atage till Ämeslärarprogrammet i das behöver du ha förkuskaper i de dasiriktig du söker. För att bli e bra lärare är det viktigt att du också har ett geuit itresse för pedagogik och lärade och tycker att det är späade att förmedla das till och att arbeta med uga mäiskor. 9

10 DESIGN FÖR FILM OCH TV 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta med desig för film och tv Produktiosdesiger arbetar med att ge e produktio ett gemesamt visuellt uttryck geom avädig av sceografi, rekvisita, grafik m.m. Detta gör ma i samråd och ära samarbete med fotograf, ljus, regissör, vfx, ljud, kostym, mask samt övriga avdeligar. Produktiosdesig skapar stämig, atmosfär och rame för e film- eller tv-produktio geom uttrycksfull och meigsfull avädig av utrymme, objekt, ljus, färg och form. Att arbeta med desig för film och tv hadlar till stor del om teamarbete, arbetsledig och äve budgetarbete. Det hadlar också om att tillsammas med de adra i teamet komma fram till det bästa sättet att visuellt gestalta e berättelse. Utbildige Syftet med utbildige är att tillsammas med regissöre och fotografe, samt de övriga kostärliga och tekiska persoale, ge dig färdigheter att ta asvar för plaerig och geomförade av de visuella utformige och fuktioella helhete av olika produktioer. Vid sida av de professioella kompetese uppmutras du att itressera dig för experimetell och utforskade sceografi äve är det gäller visuella framställigar iom adra typer av medier samt att utveckla ya arbetssätt. De som har geomfört sia studier i desig för film och tv har färdigheter att: arbeta som sceograf/productio desiger i film-, tv- och adra visuella produktioer idetifiera och aktivt utveckla si kostärliga visio agera kostruktivt som medlem av ett kostärligt team och förstå sitt asvarsområde i relatio till de adra i teamet idetifiera och dra ytta av praxis, begrepp, forskigsresultat och kostärliga uttryckssätt iom si brasch skaffa ödvädig iformatio och komplettera sitt kuade leda och motivera arbetsgruppe som bygger upp sceografi hatera och följa budget i e produktio fortsätta sia studier i ett masterprogram. E viktig del av utbildige är att söka sig fram till ett eget visuellt uttryck. Du får både idividuell hadledig och hadledig i team för att utveckla di kreativitet, kostärlighet och ditt eget berättade. Studiera består av övigar och produktioer, ofta med studeter frå adra område. Uder filmövigara jobbar du itesivt ihop med studetera på de adra filmkadidatutbildigara. Första året iehåller mer teori ä det adra och tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktiosövigar. Ur iehållet Via kurser och krävade övigsarbete lär du dig att behärska helhete av kostärlighet, produktio och tekik iom ditt yrkesområde. I sambad med produktiosövigara får du isikter i de professioella praxise och utvecklar di förmåga att arbeta i grupp. Du lär dig att täka kritiskt och aalytiskt och bli isatt i traditio och treder iom de ega brasche. Uder utbildige blir du isatt i sceografiplaeriges olika arbetsskede samt de kostärliga aspektera och produktiosfaktorera i samspelet iom film- och tv-produktioer. Utbildige iehåller blad aat följade momet: dramaturgi, visuellt berättade, ljussättig, kameratekik, att tecka och skapa modeller, ritigstekik både för had och i dator, materialkuskap och färglära, kostruktio och hållbarhetslära, specialeffekter/vfx, 3D-tekiker, iblick i kostymdesig och mask- och perukdesig, teatersceografi, arkitektur, digitala media, budget samt filmhistoria. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det viktigaste är att du har ett bilditresse och e vilja att berätta filmiskt. Du kaske har sysslat med fotografi eller måleri. Någo form av förutbildig iom film är meriterade och du vill utveckla visuellt, rumsligt och dramaturgiskt täkade och ha förmåga att arbeta både självstädigt och i grupp. 10

11 180 HÖGSKOLEPOÄNG DOKUMENTÄR- FILM Att arbeta med dokumetärfilm E dokumetärfilmare arbetar med att göra filmer om ågot som agår hoom eller hee. Det ka vara persoliga, politiska eller experimetella berättelser. Dokumetärfilmare arbetar med bild, ljud, klipp och text. År 2 är ett fördjupade år där du arbetar med e första lägre produktio i form av e porträttfilm som är ett teamarbete. År 3 ägas åt di examesfilm samt e fördjupade kurs i produktio iför yrkeslivet. Som dokumetärfilmare måste du ha ågot väsetligt att berätta och du måste vara evis och öppe för ya idéer. Dokumetärfilmare arbetar både esam och i team. Detta kräver e god kuskap i att kommuicera, att behärska fotografi, klipp, produktio och postproduktio samt tekisk skicklighet som ljudtekiker. Utbildige Vi vill utbilda orädda och självstädiga dokumetärfilmare med stark kostärlig itegritet, kuskap om brasch och omvärld och förmåga att skapa e yrkesidetitet. Udervisige delas i i olika praktiska delområde som regi, foto, ljud, klipp och produktio. Du får förfia ditt persoliga uttryck och fördjupa dia kuskaper såväl eskilt som i team. Målet är att du ska få verktyg för att hitta ya och ega sätt att utveckla det dokumetära filmberättadet. Ur iehållet Urval av kurser som ges uder utbildige: Processitervju Ciéma direct Filmfoto, filmklippig och filmljud Idividuell kuskapsfördjupig Att skriva för film Överlevadskurs Examesfilm Vissa kurser har vi tillsammas med adra utbildigar. Till exempel med studetera på filmklippig, filmfoto, filmljud, radio och tv. Tidigare har vi dessutom haft samarbete med filmskolor i Palestia, Burkia Faso samt med de ryska filmskola i Moskva. Utbildige på StDH är upplagd så att dokumetärfilmare också blir e god ljudtekiker, fotograf och klippare. Detta öppar vägar för e bredare arbetsmarkad i dages medievärld. Utbildiges kära är praktisk. Kursera iehåller alltid e teoretisk del i form av föreläsigar, semiarier samt redovisig med aalys och utvärderig. Huvudsaklige kommer du att arbeta praktiskt i övigar och produktioer. Uder vissa övigar arbetar du esam, uder adra i team med studeter frå adra kadidatutbildigar iom film såsom filmljud, filmklippig, filmfoto och filmproduktio. Uder utbildiges gåg lägger vi också vikt vid ege reflektio av arbetsprocesse, ofta i skriftlig form. År 1 består av flera kortare kurser där vi går i på grudläggade filmfoto, filmljud och filmklippig. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det är viktigt att ha vilja att berätta och att kua formulera sig mycket väl både mutligt och i text. Goda språkkuskaper, gära flera olika språk, och ett stort itresse för mäiskor och samhälle är e bra bas att stå på. Kuskaper i filmproduktio och i digitala medier är meriterade. 11

12 DRAMATIK/ DRAMATURGI 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta som dramatiker/dramaturg E dramatiker skriver teaterpjäser, alltså de text som ligger till grud för e teaterföreställig. Dramaturg är de yrkesfuktio på teater som har med repertoarläggig och textes gåg geom teaterprocesse att göra. E dramaturg åtar sig bearbetigar och dramatiserigar samt fugerar som dramaturgisk samtalsparter åt adra dramatiker. Utbildige Det går ite att ebart studera dramaturgi på kadidativå på StDH. Fokus uder utbildige är att i första had göra dig till dramatiker. Som studet får du utveckla ditt dramatiska skrivade och du får e grudlig orieterig i dramaturges samtliga uppgifter på teater. Utbildige iehåller måga praktiska övigar, ofta i samarbete med adra studeter iom scekost, me äve iom film och media. Vi samarbetar både iom StDH och med adra skolor. Du får också idividuell hadledig i det ega skrivadet för att utveckla di kostärliga förmåga och förmåga att arbeta i process med adra kostärer. Ur iehållet Utbildige iehåller exempelvis följade momet: Eget skrivade kära i utbildige är det hadledda skrivadet, allt frå de första termieras övigar till större pjäser och dramatiserigar lägre fram. Kortfilms- och radioteatermaus äve adra gräsöverskridade islag förekommer. Praktik e lägre praktik på teatrar med tovikt på dramaturgi igår i utbildige. Teori flera teoretiska islag förekommer uder hela utbildige: repertoarkuskap, dramaturgiska semiarier, researchmetodik, orieterig i upphovsrättsliga frågor med mera. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Någo form av praktik på det kulturella fältet är meriterade, gära iom teater/scekost. Det är bra om du har kuskap om pjäser och pjäsförfattare och ka läsa fler språk ä de skadiaviska och egelska. Vi tar upp frågor frå olika yrkesfuktioer iom teater rörade teatertexte. Ite mist viktigt är det att du som dramatiker ka förstå hur skådespelare läser text. E mycket god arbetsdiscipli är ett måste. Eftersom pjäsuppdrag kräver apassig till teaters repertoarplaerig, träas dramatikstudetera i att skriva iom pressade tidsramar. Utbildige ger e klar bild av hur det kostärliga sammahaget fugerar och vilka krav det ställer. Målet är att du ska utveckla e yrkesidetitet och ett eget kostärskap; du ska få möjlighet att utveckla ditt eget skrivade till e ivå där du ka arbeta i ett professioellt sammahag med dramatik och dramaturgi. 12

13 180 HÖGSKOLEPOÄNG FILMFOTO Att arbeta som filmfotograf Att arbeta som filmfotograf i filmproduktioer hadlar till stor del om teamarbete och arbetsledig. Grude för e filmfotograf är persoligt berättade, hatverk och teamarbete. Filmfotografi hadlar om ett visuellt berättade, att förmedla e stämig och e käsla som stöder det ma vill berätta. Samarbetet med regissöre är det väsetliga och att tillsammas med de adra i filmteamet komma fram till det bästa sättet att gestalta e berättelse. Filmfotografe har helhetsasvar för det visuella berättadet i e film tillsammas med regissöre och desiger för film och tv. Målet är att på bästa sätt utveckla kuadet i att utyttja ljus, kompositio och rörelse i berättadet. Utbildige Persoligt berättade, hatverk och teamarbete är kära i utbildige. Med berättelse som grud ska du kua förverkliga visio till e kokret bild. Ur iehållet Utbildige iehåller blad aat följade momet: Dramaturgi Visuellt berättade Ljussättig Kameratekik Specialeffekter Gradig För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det viktigaste är att du har ett starkt bilditresse och e vilja att berätta filmiskt. Du kaske har sysslat med fotograferig eller måleri. Någo form av förutbildig iom film är meriterade. E viktig del av utbildige är att söka sig fram till ett eget visuellt uttryck. Hatverket och tekike är viktiga för att du ska bli fri i ditt kreativa täkade. Du får både idividuell hadledig och hadledig i team för att utveckla di kreativitet, kostärlighet och ditt eget berättade. Studiera består av övigar och produktioer, ofta tillsammas med studeter på adra utbildigar. Samskapade är e viktig del i udervisige. Uder filmövigara jobbar fotografera itesivt ihop med de adra kadidatutbildigara iom film såsom filmregi, filmproduktio, filmklippig, filmljud och desig för film och tv. Första året iehåller mer teori ä det adra och tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktiosövigar. Uder det tredje och sista året gör vi de så kallade slutfilme. 13

14 FILMKLIPPNING 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta som filmklippare E filmklippare färdigställer filme av det ispelade filmmaterialet. Det viktigaste iom yrket är käslighete iför materialet och god samarbetsförmåga med filmes regissör och producet. Arbetsplatse ka till exempel vara ett produktiosbolag iom tv och film. Som filmklippare behöver du aturligtvis ha käsla för tajmig och estetik, me i första had hadlar filmklippig om berättade, om att beskriva mäiskor och deras käslor. Utbildige Filmklippige är det sista stadiet i filmes tillkomst. Uder utbildige får du därför iblick i såväl mausarbete som ispeligsarbete. I klippige formas de defiitiva berättelse, så du får ge återkopplig till både mausförfattare och regissör. Utbildige ger dig verktyg för att hatera större filmproduktioer iklusive lågfilmsformat. Du får också persolig erfarehet av att klippa olika typer av film som dokumetär, kostfilm, reklam och trailers. Ur iehållet I filmklipparutbildige igår blad aat udervisig i: Redigerigsprogram och deras grudläggade tekiska specifikatioer Musikhistoria Dramaturgi Textaalys Filmaalys Filmhistoria För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det viktigaste är att du har lust och vilja att berätta och att beskriva mäiskor och deras käslor. Det är meriterade med praktisk käedom om filmklippig. Uder utbildige får du måga tillfälle till ovätade möte och kotakter över traditioella yrkesgräser, eftersom du får iblick i adra produktiosverksamheter som exempelvis radio, tv och skådespeleri. Utbildige består av återkommade gemesamma praktiska och teoretiska övigar för alla filmutbildigar. Utöver dessa kurser bedrivs yrkesspecifik udervisig med klipplärare och gästlärare för att du ska få fördjupad kuskap iom ditt äme. Målet är att ge dig möjlighet att utveckla e yrkesidetitet och ett eget kostärskap. Take är att du ska fia di ege klippmetodik, me du får äve viss iblick i filmproduktioes historia. 14

15 180 HÖGSKOLEPOÄNG FILMMANUS Att arbeta som filmmausförfattare Filmmausförfattare skriver för film och tv. Ho eller ha gestaltar idéer och har därför kuskaper om filmiskt berättade. Mausförfattare har ett stort asvar är berättelse tar form och lämar därefter över till de övriga i teamet för att filme ska få si slutliga form. E mausförfattare har fyra uppdrag: Formulera idé, esam eller tillsammas med regissör, producet eller adra. Behärska form, struktur och frihet iom det filmiska berättadet. Skriva mauset själv och se till att de övereskoma berättelse överlever skrivprocesse. Skriva färdigt och vid e give tidpukt läma över asvaret för mauset till adra. Utbildige Filmmaus hadlar om berättelser, så du får utveckla di förmåga att fia e berättelse, gestalta de och möta publike med de. Du blir hemmastadd i e värld av samarbete och träar di fatasi och di förmåga att diskutera idéer och material med produceter, regissörer och fiasiärer. Uder utbildige utvecklar du di förmåga att i mausform gestalta e berättelse till e praktisk maual för filmispelig och gestaltig. Ur iehållet Uder utbildige får du redskap för att utföra de fyra uppdrage som vi beskriver ova, till exempel: Workshoppar Skriv- och filmövigar Praktiska och teoretiska semiarier Möte med adra filmförfattare och filmskapare Efter utbildige ska du blad aat kua förstå och diskutera filmmausprocesse kritiskt reflektera över ditt eget och adras kostärliga förhålligssätt till filmmauset självstädigt skapa, förverkliga och uttrycka ega och adras idéer. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det är bra om du har sysslat med ågo form av berättade iom media eller kultur. Dessutom ser vi gära att du förstår mäiskor, tycker om dem och ite ryggar för koflikt i ditt berättade. Det ka vara di ege berättelse eller ågo aas; de ka vara exempelvis politisk, social, historisk eller mytisk. Mausstudeteras maus ligger till grud för måga av filmregistudeteras övigar. Filme står iför stora utmaigar format, presetatiosformer och berättarstrategier förädras. Iteraktivt berättade, alterativ dramatisk form, istallatioer och olika musikaliskt eller performativt ispirerade former är exempel på det. Som filmmausstudet får du möjlighet att udersöka dessa gerer i samarbete med späade ytäkare. 15

16 FILMPRODUKTION 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta med filmproduktio E studet som geomgått kadidatutbildige i filmproduktio ska kua läsa ett maus och geom iehållsaalys, ekoomisk edbrytig, ispeligsplaerig, postproduktiosaalys och värderig av distributiosmöjligheter bedöma dess geomförbarhet. Efter geomgåge utbildig ka filmproduktiosstudetera arbeta som produktiosledare iom fiktiosprojekt samt producera kortfilm, ovellfilm och fiktio i varierade format med i första had ihemsk fiasierig. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Dea utbildig ska ma välja om ma är e bra orgaisatör som är ekoomiskt itresserad och yfike på mäiskor. E perso som gillar berättelser och vill få ut dessa till e stor publik. Utbildige Utbildige i filmproduktio lägger grude för verksamhet som produktiosledare och juiorproducet med iriktig mot berättade fiktio för film och tv. Utbildige ger grudläggade kuskaper i hur ma utvecklar, plaerar och geomför ett filmprojekt frå idé till distribuerad film. Kadidatutbildige i filmproduktio består av udervisig i projektutvecklig, dramaturgi, produktiosledig, budgeterig, ispeligsplaerig, ispelig, juridik framför allt avtals- och upphovsrätt, postproduktio, fiasierig, markadsförig och distributio. Kuskapera tillämpas praktiskt i produktiosövigar frå ett par dagars ispelig till ovellfilmsproduktioer i full skala där studetera fugerar som produktiosledare och asvariga produceter i e hadledd miljö. Team och samarbete är e viktig del av filmproduktiosutbildiges pedagogiska metod och alla produktiosövigar görs tillsammas med studeter på StDH:s övriga filmiriktigar. FIlmproduktiosstudetera utvecklar si förmåga att utveckla, arbetsleda och kommuicera både krig e films praktiska plaerig och kostärliga visio. Utbildige är förberedade för utbildig i producetskap på avacerad ivå. 16

17 180 HÖGSKOLEPOÄNG FILMREGI Att arbeta som filmregissör Som regissör är du både e kreativ kostär och e ispirerade och lyhörd arbetsledare. aväda di kostärliga röst och tekik som regissör i ett professioellt sammahag. Filmregissöre har tre uppdrag: Förstå vad som är e berättelse. Det är regissöres asvar att tillsammas med producet och mausförfattare utveckla berättelse. Berätta berättelse. Regissöre måste behärska det filmiska berättadet. Samarbeta med team, skådespelare och adra medarbetare. Regissöre ska kua mycket om hur ma förlöser adras fatasi och begåvig. Utbildige Uder utbildige får du studera filmskapadets hela dyamiska process: idébildige och tolkige av maustexte, iscesättige av det filmiska rummet, utvecklige av e visuell form, det omfattade samarbetet med filmteamets övriga fuktioer, gestaltigsarbetet tillsammas med skådespelare, klipp- och ljudläggigsprocesse samt mötet med publike. Ur iehållet Uder utbildige får du göra olika typer av produktiosövigar. Vi arbetar med regissöres verktyg, exempelvis: Persoregi Pramaturgi Filmisk gestaltig För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det är bra om du har provat på ågo form av filmskapade, me det viktigaste är att du har e stark kostärlig drivkraft och e vilja att berätta filmiskt. Du får geomgripade kuskap om filmregis fuktio, så att du efter utbildige ka göra ega självstädiga kostärliga val i sambad med e films tillblivelse. Målet är att du, efter utbildige, ska ha de grudläggade kuskaper som krävs för att geomföra e professioell filmproduktio, me också de itegritet och självstädighet som krävs för att du, om du vill, ska kua hitta dia ega vägar iom ditt framtida filmskapade. Du ska kua ta kostärligt asvar för hela de process av självstädighet och komplexa samarbete som krävs för att e film ska bli till. Efter utbildige ska du blad aat kua aalysera och reflektera krig ett material och utifrå det formulera de gestaltigssätt som lämpar sig bäst fugera som arbetsledare och e kostärligt samlade kraft för filmteam och skådespelare 17

18 KOSTYMDESIGN 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta som kostymdesiger Kostymdesiger fugerar självstädigt i samarbetet med regissör, sceograf och adra teammedlemmar. Som kostymdesiger är du e del av ett kostärligt team som arbetar fram e föreställig. Du behöver förståelse för skådespelares arbete och kuskaper i dramaturgi och textaalys för att kua desiga kostymer till e föreställig. Du måste också vara väl isatt i kultur- och stilhistoria. Som kostymdesiger ska du med skisser kua utveckla dia kostymidéer och kommuicera dem till adra medlemmar i produktiosteamet iför e föreställig. Kostymdesiger har ett ära samarbete med e kostymateljé där he ofta har e arbetsledade fuktio. Utbildige Uder utbildige varvas produktiosövigar i team med midre uppgifter i skiss- och modellformat, oftast med utgågspukt i olika dramatiska verk. Studier i pjäsaalys, dramaturgi och research görs utifrå sveska och iteratioella dramatiska texter. Kostymdesigstudetera igår i måga samarbete uder utbildigstide, framförallt med de adra kadidatutbildigara på Istitutioe för scekost. Äve samarbete med skådespelarstudetera igår, exempelvis med rörelsemomet i historisk kostym. Målet med utbildige är att utbilda till självstädiga kostymdesigers med möjlighet att utveckla e yrkesidetitet och ett eget kostärskap. Ur iehållet Fokus ligger på följade område: Pjäsaalys: du lär dig att aalysera och tolka e dramatisk text. Teamövigar: studetera frå olika utbildigar samverkar i ett kostärligt team, ofta i fullskaliga produktiosövigar. Modellprojekt: du träar di kostärliga gestaltigsförmåga geom skissarbete, modellarbete, tillskärig och mösterkostruktio. Kostärliga uttryck: kurser ges också i friare, ej scekostrelaterade, övigar. Teori: teater- och kosthistoria. Praktik: du arbetar i di professio i ett kostärligt team. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Någo typ av grudläggade kostärlig utbildig är meriterade, gära också e tillskärarutbildig. Mer specifikt för dea utbildig är studier i stilhistoria, kostymhistoria samt textil- och materialkuskap. Du får äve lära dig att presetera och vidareförmedla dia idéer utifrå skisser och materialprover. Praktik på e teater, i vilke fuktio som helst, är bra me iget krav. Det är viktigt att du har ett stort itresse av teater och aa scekost, läser dramatik och exempelvis teckar kroki. I utbildige igår e praktikperiod där du samarbetar med professioella regissörer och skådespelare. Måga verksamma utövare iom scekostområdet föreläser och udervisar på StDH. 18

19 180 HÖGSKOLEPOÄNG LJUD FÖR FILM OCH SPEL Att arbeta med filmljud Filmljudyrket består av två huvuddelar: ispelig och efterarbete. Uder ispeligsdele är du e i filmteamet som spelar i sceera. Det är både ett tekiskt och ett kreativt arbete, som kräver att du ka samarbeta med övriga teammedlemmar och med skådespelara. Det gäller att sabbt hitta lösigar på problem som dyker upp. Uder efterarbetet ljudlägger du filme seda de blivit klippt. Det är de mest kreativa dele av arbetet där du får skapa ett ljudladskap som blir e del av filmberättelse. Här igår äve ispelig av ljudeffekter och steg, det vi kallar tramp. Du ska dessutom ofta samarbeta med e kompositör som skriver filmes musik. Att arbeta med spelljud Äve spelljudarbetet består av två delar. Måga av arbetsuppgiftera är lika de som gäller i filmljud, me det ställs adra krav på hur ljude spelas i getemot vad som gäller iom filme. Efterarbetet har också e del avgörade skillader, framförallt i hur du samarbetar med det övriga produktiosteamet. De kuskaper i dramaturgi som igår i utbildige är mycket efterfrågade blad spelföretage. År 2 iehåller lägre produktioer med högre svårighetsgrad både tekiskt och iehållsmässigt. År 3 består av praktik och slutfilm eller spelproduktio. Du lär dig mycket geom att arbeta med studeter frå adra utbildigar. Du läser både kurser som är specifika för ljud och mediegemesamma kurser. Produktiosövigara görs i samarbete med de adra kadidatutbildigara iom film. Om du väljer att irikta dig på spel, gör vi produktiosövigar med spelutvecklarstudeter vid adra högskolor. Ljudets allt viktigare roll i produktioer gör, att det ställs högre krav på ljudtekikers förmåga att tolka ett maus och förstå dramaturgiska kocept. Dessutom måste du kua kommuicera i dramaturgiska termer med de adra i teame. Utbildige späer därför över både tekik och gestaltig. Ur iehållet Utbildige iehåller exempelvis följade momet: Filmljuddramaturgi Ljudläggig och mix Ljudtekikers yrkesroll Ljudtekikers verktyg Utbildige Detta är e yrkesförberedade högskoleutbildig; du ka gå direkt frå utbildige till e yrkeskarriär i film-, spel- och tvbrasche. Utbildige iebär e stor del eget arbete uder hadledig. Korta teoretiska kurser myar ut i praktiska övigar där teori ka tillämpas. Du lär dig hur samarbetet i stora och små film- och produktiosteam går till geom övigar i form av kortfilmsispeligar. Du får lära dig både dokumetärfilms- och spelfilmsarbete, liksom grudera för ljudarbete i spelvärlde. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Det är bra om du har ågo erfarehet utöver gymasiekompetes, äve om du har gått mediegymasium. Det ka vara ågo form av ljudarbete, till exempel musik-, film- eller teaterljud, eller arbete med film och/eller tv. Vissa folkhögskoleutbildigar ka också vara meriterade. År 1 iehåller korta kurser och övigar där du får udersöka dia berättarverktyg. 19

20 LJUDDESIGN 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta som ljuddesiger Frå börja existerade ljuddesig bara som begrepp vid ågo av de stora musikalsceera på Broadway eller på West Ed. Nu börjar e y späade grupp av ljuddesigers växa fram, de som skapar e kostärlig ljuddesig beståede av musik och ljud till e scekostproduktio. Ljuddesiger måste äve ta häsy till rummet och sceografi för att på bästa sätt placera högtalare och adra ljudkällor. Iblad arbetar e ljuddesiger ära e kompositör eller med musiker och sågare. Ljuddesiger arbetar med allt frå talteateruppsättigar på stora och små sceer till dasföreställigar och olika sceiska projekt och gestaltar med hjälp av ljudeffekter, ljudladskap och musik det sceiska verket. E ljuddesig ka äve bestå av e komplicerad högtalarrigg och mägder av myggor för e musikal och då är själva ljudbilde, eller de musikaliska mixe, cetral. Utbildige Utbildige riktar sig till dig som vill arbeta med ljud/musik iom scekostområdet. Då behöver du blad aat lära dig att: skapa ljud ljudkost och vi osar på avädige av ljud iom adra kostformer. Geom samtal, hadledig och presetatio övas du i att bli e orädd och självstädig kostär. Praktik utgör ett viktigt islag. Målet är att du ska kua skapa e ljuddesig, både tekiskt och kostärligt, för e scekostproduktio. Du blir äve rustad för att mixa ljudet till olika sorters scekostföreställigar, vilket ger e aturlig kotakt med skådespelare, dasare, musiker med flera. Därför betoar vi samarbetsförmåga uder utbildige. Ur iehållet Ljudtekik Ljuddesig Teamövigar där du igår som ljuddesiger Friare kostärliga teamövigar Orieterigskurser iom musik Dramaturgi Pjäsaalys Harmoilära med kompositiosuppgifter apassade till di förmåga Ljudkost och elektroakustisk musik med mera följa ljudkedja geom e ljudaläggig koppla och arbeta med alla de kompoeter som igår i ljudkedja arbeta i datorprogramme Pro Tools, Qlab och Ableto Live bygga eklare elektroikapplikatioer tolka ett maus eller ett sceiskt förlopp och utifrå detta skapa e ljuddesig öva dig i att arbeta i team öva dig i att presetera dia idéer iför e grupp. Utbildige ger dig e gedige bas iom ljudtekik, ljuddesig och grudläggade dramaturgi och pjäsaalys. Du kommer att få göra ljud till flera övigsproduktioer med studeter på adra utbildigar. Orieterigskurser iom musik och kompositio igår. Vi arbetar i team där det kostärliga arbetet utgör e del av helhete. Utbildige iehåller äve momet iom För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Om du tidigare har arbetat med teater eller aa scekost så är det e fördel. Viss erfarehet av ljudtekik och ljuddesig och/eller e musikalisk bakgrud är också bra. 20

21 180 HÖGSKOLEPOÄNG LJUSDESIGN Att arbeta som ljusdesiger Arbetet som ljusdesiger är e späade kombiatio av kostärlighet, kreativitet och tekiskt kuade. Ett arbete som kräver självstädighet, samarbetsförmåga och stor förståelse för materialet. Som ljusdesiger aalyserar och tolkar du de text, de musik eller de koreografi du arbetar med och skapar ljus utifrå di persoliga tolkig och gestaltigsidé, allt i samklag med e för teamet gemesam take om hur helhete ska gestaltas. Idéarbetet sker i huvudsak i samarbete med adra yrkesfuktioer i ett team iom olika typer av scekost. Ljusdesiger arbetar med teater, das, musik och likade sammahag. E ljusdesiger kommuicerar sia idéer och visioer med hjälp av exempelvis skisser eller bilder och preseterar det slutliga resultatet i form av ritigar och tydlig tekisk dokumetatio. Utbildige Utbildiges visio är att utbilda orädda och självstädiga kostärer som lyckas utmaa scekostes traditioella språk. Därför är målet i utbildige att ge dig möjligheter att utveckla ditt yrkeskuade och kostärskap. Övigsproduktioer Vid ett flertal tillfälle har vi samarbete med studeter frå adra utbildigar, både iom Stockholms kostärliga högskola och frå adra kostärliga högskolor. Samarbete med scekostistitutioer och teatrar med flera förekommer också. Vi strävar efter att bredda utbildige så att de täcker i hela scekostområdet. För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på sid 4. Värdefulla förkuskaper Om du vill jobba iom det här yrket är det viktigt att du har vilja och luste att visualisera berättelser med hjälp av ljusdesig. All tidigare erfarehet iom scekostområdet är av värde. Om du har ågo typ av grudläggade kostärlig utbildig i bild, text eller tekik är det bra, me iget krav. Det gör vi dels geom att fullskaligt arbeta i hela team där vi träar måga saker samtidigt som exempelvis ljustekik, gestaltig och samarbete. I midre sammahag och kurser träar du upp di tekiska färdighet och ditt kostärliga arbete och du får möjlighet att bredda dig i utbildiges yrkesöverskridade projekt. Ur iehållet Utbildige iehåller exempelvis följade momet: Ljustekik Ljusdesig Dramaturgi Rittekik Praktik 21

22 MASK- OCH PERUKDESIGN 180 HÖGSKOLEPOÄNG Att arbeta som mask- och perukdesiger Mask- och perukdesiger arbetar tillsammas med produktiosteamet fram ett gemesamt kocept och bidrar med sitt eget kostärskap och hatverkskuade. Arbetsplatsera fis iom scekostområdet, film och tv. Masköryrket har uder åre utvecklats frå ett reodlat hatverksyrke till att omfatta äve idéarbete samt maskes och perukes dramaturgi, med kostärliga val och kostärlig formgivig. Mask- och perukdesiger ka därför ge skådespelare möjlighet till motståd och hjälp i karaktärsarbetet geom att problematisera och kokretisera. Till arbetsuppgiftera hör blad aat idéarbete, tillverkig av peruker och lösa masker, klippig av eget hår, friserig, tadmaskerig, maskerig samt föreställigsarbete. Utbildige Mask- och perukdesigutbildige är uik i Norde. Eftersom utbildige på StDH är sammaläkad med de övriga utbildigara iom scekost, får du möjlighet att arbeta med olika yrke i team och därmed syliggöra ditt eget kostärskap i relatio till de adra yrkea. Utbildige är i grude iriktad på scekost. Film, das och adra kostformer igår, om ä i lite utsträckig. Uder utbildige varvas praktik med teori och samarbetsövigar. De första halva av utbildige fokuserar vi på färdighetsträig och teamövigar. Därefter arbetar vi med större samarbetsövigar varvat med idividuell praktik utaför högskola. Utbildige avslutas med e examesproduktio. kuskape varvas med udervisig i idéarbete och textaalys. Utöver udervisige här på StDH får du träffa gästlärare och ha praktikperioder utaför högskola. Målet med utbildige är att du tekiskt skickligt ska kua presetera ett kostärligt idéarbete. I bästa fall lyfter maskerige scee och tillför föreställige ett kostärligt mervärde. Ur iehållet Här är ågra exempel på vad vi jobbar med uder utbildige: Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsaalys) Perukmakeri Friserig, klippig Lösmask, lösa delar Maskerig För att söka utbildige krävs grudläggade behörighet för högskolestudier på grudivå. Läs mer på 4. Värdefulla förkuskaper Måga av våra studeter har gått e förberedade kostskola med fokus på masköryrket. Värdefulla förkuskaper är till exempel praktisk erfarehet som assistet på e teater eller iom filmproduktio studier i teater-, film- eller litteraturhistoria käsla för färg och form ett geuit itresse för teater och film. Du får ta del av såväl gamla traditioer och metoder som modera tillämpigar. Hatverket har e grudläggade betydelse för de modera, kostärligt brett utbildade och medveta, masköre och perukmakare. Vi balaserar städigt mella yrkesspecifika hatverkskurser, teori och idéarbete samt praktik. De ega yrkesspecifika 22

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA. Utbildningskatalog 2014 2015

STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA. Utbildningskatalog 2014 2015 STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA Utbildningskatalog 2014 2015 Kandidatutbildningar på Stockholms dramatiska högskola Institutionen för 6 Berättande animerad film 7 Dokumentärfilm 8 Filmfoto 9 Filmklippning

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Har du något att berätta? Utbildningskatalog 2012 2013

Har du något att berätta? Utbildningskatalog 2012 2013 Har du något att berätta? STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA Utbildningskatalog 2012 2013 Kandidatutbildningar på Stockholms dramatiska högskola För utbildningsstarter och ansökningsdatum se www.stdh.se Institutionen

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment)

ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) ÄMNET MEDIEPRODUKTION (grönt för aktuellt moment) Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsprocessens olika steg där frågor om produktinnehåll,

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Broskolans röda tråd i Bild

Broskolans röda tråd i Bild Broskolans röda tråd i Bild Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket. Detta

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Tabellssammaställig (i urval) för Sahlgreska akademi Ehete för aalys och utvärderig Daiel Berli Pamela Heriksso Tabellsammaställige iehåller data om studeteras sy på kravivåer,

Läs mer

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Tollare folkhögskola Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande 2 Läsåret 2016-2017 Bakgrund Medierna i samhället har fått en allt större betydelse. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING självmålet analysera Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer