Så ska vi få Sveriges bästa skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ska vi få Sveriges bästa skola"

Transkript

1 Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM

2 TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage Äve i år blir det fest i Folkets Park de 6 jui, då Nykvar firar atioaldage och Nykvarsdage. - Upplägget följer de seaste åres, berättar Lottie Palmborg, kultur- och fritidssamordare i Nykvars kommu. Programmet börjar som valigt med samlig i Nykvars Cetrum klocka 11.00, varefter ma marscherar uder pompa och ståt till Folkets Park. - Här blir det först ett traditioellt atioaldagsfirade med tal och musik, ia Nykvarsdage tar vid med uppträdade och trevligheter, säger Lottie. Nykvarsdage arrageras i samarbete med Basta Arbetskooperativ och ett atal företag och föreigar. Som valigt blir det olika uppträdade, blad aat frå Nykvars Musikkår tillsammas med Lotta Arvidsso samt karuseller, lotterier och serverig. Det stora dragplåstret är Molly Sadé, käd frå blad aat Eurovisio Folkparkssommare Äve i år gör kommue asträgigar för att hålla Folkparke öppe i så stor utsträckig som möjligt för Nykvarsbora. Folkparkssommare befier sig fortfarade i plaerigsstadiet, me klart är ädå att det kommer att vara öppet frå mitte av jui till mitte av augusti mådag till fredag klocka Vi tittar hela tide på vad vi ka göra för att utveckla verksamhete, säger Lottie Palmborg, kultur- och fritids- Juior Sog Festival, Let s Dace och Melodifestivale. Programmet pågår fram till ugefär klocka samordare på Nykvars kommu. I botte fis isatser frå blad adra kommues dagliga verksamhet och skolugdomar som sommararbetar, me äve föreigar kommer att arragera olika typer av verksamheter i parke. - Vi vet reda u att Folkets Husföreige har bokat i ågra kvällar med aktiviteter, säger Lottie. Mer detaljer om sommarprogrammet kommer du att hitta på kommues hemsida och i ästa ummer av Tuta. Traditioell Valborg Valborgsmässoafto är e lite startsigal för våre och för sommares atågade. Här i Nykvar firar vi som valigt vid Herrgårde. - Programmet är ite riktigt klart i detalj äu, me hålltidera blir som föregåede år, berättar kultur- och fritidssamordare Lottie Palmborg. - Serverig, korvgrillig, lotteri med mera startar klocka Själva valborgsprogrammet börjar cirka klocka Feriearbete i sommar Om du går i årskurs 9, första eller adra året på gymasiet ka du söka feriepraktik i sommar. Ferieplatsera fördelas uder veckora Aställigstide är tre veckor och ersättige är 50: -/ tim om du är 16 år, 55: -/tim om du är 17 år och 60: -/tim om du är 18 år. Amäligsblakett fis att hämta i kommuhusets receptio, Cetrumväge 20 eller i blakettarkivet på Nykvars kommus hemsida i mappe Övrigt. Blakette skickas till Nykvars kommu, Shabo Simosso, Nykvar seast de 13 maj. Om du vill veta mer ka du kotakta Coy Olsso, tel Besök Miljöbile Telge Återviigs miljöbil för miljöfarligt avfall besöker Nykvar lördage de 14 maj. De fis på plats på parkerige i Nykvars cetrum kl Nykvars kommutidig NR 1 MARS Nykvars kommu, Nykvar Tel Asvarig utgivare: Sue Eriksso Redaktör: Lea Ramdai Text: Lea Ramdai, Peter Eeström Tekisk produktio: eeström dialog ab Tryck: Krigel-Offset ex (2011)

3 Asök om svesk flagga och faa! Som eskild perso folkbokförd i Nykvars kommu ka du asöka om att få e svesk flagga, och föreigar och orgaisatioer med säte i Nykvar ka asöka om e faa. Utdelig av flagga och faa sker på Natioaldage de 6 jui. Blakettera Asöka om svesk flagga eskild perso och Asöka om svesk faa föreig/orgaisatio fis att hämta i blakettarkivet på i mappe Kultur och fritid, samt i kommuhusets receptio, Cetrumväge 20. Asöka ska vara ie seast de 15 maj. Nu är vi ivåare! Statistik frå Statistiska cetralbyrå visar att befolkige i Nykvars kommu fortsätter att öka. De 31 december 2010 hade Nykvar e befolkig på ivåare vilket är e ökig frå föregåede årsskifte med 104 persoer. Uder tredje kvartalet 2010 har befolkige ökat med 24 persoer. Födelseöverskottet är + 69 persoer och flyttigsettot + 35 persoer. Osdage de 25 maj besöker Kugaparet Nykvar. Heldagsprogrammet iehåller ett flertal programpukter och du är välkomme att delta i de öppa delara av programmet. Varje år besöker kug Carl XVI Gustaf och drottig Silvia, tillsammas med Ladshövdigeparet Per och Titti Uckel, e kommu i Stockholms lä. Nu har ture kommit till Nykvar och temat för dage är kommues Visio 2025 och devise Ug, vild och vacker. - Besöket kommer att pågå frå kl till kl och programmet är framtaget med stor omsorg, säger projektledare Lottie Palmborg. Det kommer att bli e trevlig dag, för såväl kugaparet som ykvarsbora. Högtidlig ivigig Dage ileds med att kugaparet aläder till Turige kyrka. Därefter följer besök på Lillhagaskola där kommues utbildigsverksamhet berättar hur ma arbetar med visioe Sveriges bästa skola. - I Taxige iviger kuge seda museiföreige Östra Södermalads Järvägars ya Taxigelije som kommer att gå mella Taxige och Läggesta, säger Lottie Palmborg. Efter ivigige har ykvarsbora möjlighet att provåka de ya sträcka. Efter luch på Taxige Slott går färde vidare till Alcro-Beckers som visar upp si aläggig och berättar om MARS 2011 TUTAN Kugaparet besöker Nykvar verksamhete. Kugaparet åker seda till Nykvars Cetrum där Hovstallets häst och vag tar dem via Gammeltorpsväge upp till Folkets Park. Festig avslutig i Parke Besöket avslutas i Folkets Park med uppträdade av Kulturskola, Nykvars Musikkår och de världskäda trumpetare Peter Asplud samt uppvisig av Nykvars Gymastikföreig. - Det kommer att bli ågot alldeles speciellt då ett hudratal musiker frå Kulturskola och Musikkåre spelar Kugssåge tillsammas, säger Lottie Palmborg. I börja av maj skickas programmet ut till alla hushåll i Nykvar, me boka reda u i osdage de 25 maj i di almaacka. Nykvarssoe Peter Asplud uppträder för Kugaparet i Folkets Park. Foto: Markus Hallma. Allmähetes program Foto: Sjöbergbild Här kommer du att kua se kugaparet uder besöket i Nykvar: Turige kyrka Taxige Näsby statio Kortegeväge frå Nykvars Cetrum till Folkets Park Nykvars Folkets Park 3

4 TUTAN MARS 2011 Skolledigar och politiker i Nykvar har ilett ett lågsiktigt arbete för att tillsammas med elever, föräldrar och övrig persoal skapa ladets bästa skola till år Sträva att skapa Sveriges bästa skola Meigara har varit delade om skolorgaisatioe i Nykvar. Nu är dock de ya orgaisatioe igåg, och idag råder e tämlige bred politisk eighet. De övervägade majoritete av kommues partiföreträdare är överes om att låta de uvarade orgaisatioe få e chas att sätta sig. Nu riktas blickara framåt. I sambad med det stora visiosarbetet iför år 2025 förra året kom e av framtidsvisioera att röra skola. Till år 2025 ska vi i Nykvar ha skapat ladets bästa skola det är i alla fall ambitioe som präglar utvecklige i kommues förskole- och skolverksamhet de kommade 14 åre. Bäst i ladet Vad betyder det då att vara ladets bästa skola? Det är e av grudfrågora i processe, och kommues utbildigschef Aders Mebius berättar hur ma har arbetat med just dessa aspekter av fråga. - Vi har bett skolledigar, persoal, elever och föräldrar att ta fram ågra begrepp som de tycker ska prägla sko- Visio 2025: la i framtide, berättar ha. Ma började med tre begrepp, me efter omfattade deltagade frå de olika gruppera fick ma fram ugefär 50 begrepp måga av dem givetvis i flera versioer och upprepade av måga. - Det ledde till att vi beslutade att sätta upp fem begrepp som vi eats om ska käetecka skola och förskola de kommade åre. De fem begreppe är: Demokrati Lärade Framtidsdrömmar Kreativitet Tillhörighet Hårda och mjuka Ambitioe omfattar såväl hårda som mjuka värde för verksamhete, betoar Aders. - Det fis måga sätt att se på hur skola ska fugera och också måga olika kulturer som värderar skolas framgåg på helt olika sätt, säger Aders Mebius. Det fis kulturer där ma går på led i till klassrummet och har e ärmast militärisk discipli i skola. Där ka ma komma högt upp i världsrakige avseede matematik, till exempel, me det är ädå ite e skola som är möjlig eller es öskvärd att iföra i sveska förhållade. Ha betoar att det fis e skillad mella kuskap och lärade, som ett exempel på de olika värdea. - Kuskap går alltid att samla i, me att förstå läradet och vara kritisk, kua ställa frågor och söka olika ifallsviklar, det ger ett mycket bredare lärade ä re faktaisamlig, säger Aders. Därför är målet med e bra förskola och skola ite helt mätbar i rea skolresultat. - Hur mår elever och persoal, hur mycket kostar skola, hur uppskattar föräldrar det skola gör, vilke typ av samhällsmedborgare fostrar vi i de? Alla sådaa frågor är förstås också relevata i ambitioe att skapa e god skola. Metodera Aders betoar, precis som alla adra som är ibladade i processe, frå politiker till persoal att vi befier oss alldeles i börja av processe. Ma har haft ågra olika sammakomster, defiierat vissa grudfrågor och börjat se på de mekaismer som ma tror ska vara avädbara för att påbörja utvecklige mot Sveriges bästa skola. - Vi har e rad metoder som vi tror ska leda fram till de mål vi eftersträvar, fortsätter Aders Mebius. - Vi vill arbeta med ledarskapet, både hos skolledigara och hos eskild persoal, vi ska ha kompeteta lärare och vi ska ha höga förvätigar på alla elever. Take är att ma aldrig ska ge upp hoppet om e lyckad skolgåg med bra resultat för ågo eda elev. Elever med svårigheter ska fågas upp tidigt och ma ska ha regelbuda och kostruktiva uppföljigar av alla elevers situatio. - Frå skolas sida hadlar det också mycket om att ha e klar och tydlig asvarsfördelig i verksamhete, att skapa goda och fugerade relatioer mella alla i och rut skola och att ha eats om måle, säger Aders Mebius. Måle Just detta arbete är ma på god väg att geomföra i e bred dialog iom skola, äve om ma alltså befier sig precis i startskedet. - Vi har diskuterat de mål vi vill ha för skola, säger Aders. Några täkbara mål ma har föreslagit för skola i Nykvar är: Elevera ska ha betyg i alla äme Alla elever som lämar grudskola ska vara behöriga till gymasiet 4

5 MARS 2011 TUTAN Varje elev ska ha ett meritvärde som motsvarar mist geomsittet i ladet Alla elever ska klara de atioella prove. - Det är de mål vi sätter upp för elevera i grudskola, alltså det ma ska ha uppått är ma slutar ia efter geomgåge förskola och skola i Nykvar. Mätbarhet Ä så läge har ma fokuserat mycket på just detta, hur vi ska lyckas geomföra e sammahålle skolgåg som ska leda fram till de bästa resultate för varje elev. - Me vi vill också kua mäta resultate i faktiska siffror, säger Aders. Därför har vi eats om att aväda Sveriges Kommuer och Ladstigs årliga udersökigar av sex faktorer som motsvarar våra mål. Det är mätigar som ager adele elever med kompletta betyg, behörighet till gymasiet, meritvärdet och adele som klarar de atioella prove i respektive sveska, egelska och matematik. Aders Mebius betoar att det här är mätigar som lägger stor tovikt vid just resultate av udervisige upp till ia, me att det kaske ite ger e tillräckligt bred bild av läradet och de övriga begrepp som ma vill ska käetecka verksamhete. - Nu tror jag att om vi lyckas bli bäst i ladet i de här sex delara, då har vi trolige lyckats äve i stort, säger ha. - Me det fis säkert aledig att ta fram och eas om äve adra faktorer för att mäta framgåge. Lärarförbudet har till exempel e mätig med 14 olika faktorer, där blad aat persoalfrågor och ekoomi spelar e större roll. Lågt kvar Med adra ord ambitioe är klar, det råder e bred samsy om hur ma ska arbeta vidare och det råder e bred eighet om måle. Det är också viktigt att komma ihåg att målet är satt till år 2025 ite ästa termi, ästa läsår eller es om tre år. - Det här är ett ambitiöst och krävade projekt som kommer att ta tid, säger Aders Mebius. Vi kommer att få aledig att både komplettera och revidera olika delar uder processes gåg, me det viktigaste är att vi har samma mål för ögoe: om fjorto år allra seast ska vi i Nykvar ha ladets bästa skola! Förskolechef Maria Letzé och rektor Kristiia Riskula har reda satt igåg med arbetet. Skola och förskola: - Vi har startat Rektor Kristiia Riskula och förskolechef Maria Letzé ser fram emot arbetet de kommade åre för att bygga upp ladets bästa skola och förskola. - Vi har reda startat så smått, säger Maria och Kristiia. Ambitioe att skapa ladets bästa skola hadlar ite om att skapa ladets bästa iodeklasser. Det hadlar om att bygga upp e god och kotiuerlig läradeprocess frå förskola fram till sista skoldage i grudskola. - Vi befier oss i börja av processe, i dubbel bemärkelse, säger Maria Letzé. Dels är processe att bygga upp ladets bästa skola i startfase. Dels är vi i förskola de som ligger först i eleveras läradeprocess. I vårt fall är det viktigt att skapa e förståelse för kotiuitete i läradet det vi gör i förskola får effekter på elevera seare i skola. Resurser E av de frågor ma reda u ka se ska bli e kritisk framgågsfaktor är de resurser som tilldelas processe. - I vårt fall har vi reda fått 3,5 miljoer i tillskott, säger Maria Letzé. Det iebär att vi ka öka bemaige i förskola och samtidigt ge fler av vår persoal möjlighete att delta i Förskolelyftet, ett kompeteshöjigsprogram på halvtid uder sex måader. Vi har reda ökat bemaige och kuat öka adele förskollärare som ka delta i Förskolelyftet. Båda dessa isatser kommer att få direkta effekter för bare i förskola, mear Maria. - Det iebär att vi ka ge varje elev mer uppmärksamhet och därtill på ett bättre sätt, säger ho. Totalt sett iebär det att vi kommer att kua förbereda elevera bättre iför skolstarte. Bättre dialog Äve Kristiia ser fram emot större förståelse för skolas budgetbehov de kommade åre för att på bästa sätt kua bidra till arbetet att skapa ladets bästa skola. - Allt hadlar ite om pegar, och e stor del av förbättrigara går att ta itu med reda idag, säger ho. Bara det här, att vi ka träffas med viss regelbudehet och diskutera igeom frågora med kolleger och med de asvariga politikera, är ett sätt att förbättra dialoge, säger ho. Samma dialog breddas äve på skolivå. - Vi skolledare har börjat göra klassrumsbesök för att se hur det fugerar i de olika klassera. - Vi vill också jobba mycket med ledarskapsfrågor och ska u ärmast mer kokret se hur de olika framgågsfaktorera vi har eats om ka bakas i i utveckligsprocesse i stort och smått på skolora. Vadrige mot ladets bästa skola har alltså påbörjats. I takt med att tempot ökar och utvecklige går framåt kommer Tuta med all säkerhet att få aledig att återkomma till processe måga gåger uder de ärmaste åre. 5

6 TUTAN MARS 2011 Varje år geomför Socialstyrelse udersökigar om hur hemtjäste i ladets kommuer uppfattas av brukara. Det sammaställs i ett så kallat öjd-kud-idex (NKI), som dels iehåller värderigar iom e rad område, dels ger ett samlat idex för hemtjäste i si helhet. I de seaste udersökige har Nykvars hemtjäst klättrat till e fi delad 15:e plats blad ladets 290 kommuer. Hemtjäste i Nykvar har idag 16 aställda vårdbiträde och udersköterskor som utför tjästera 12 av dem jobbar på dagtid och fyra på ättera. Arbetsledare Pia Ragi Orrhammar kom till kommue för två år seda, och kastades sabbt i i hetlufte. - Då låg vi på 22:a plats i ladet, vilket ju är e oerhört bra siffra reda det. Samtidigt fick vi ett stort besparigskrav på oss jag mis hur jag bävade för hur vi skulle klara av det! Såg över arbetet Joa Gibbos, Katri Ludberg, Soia Hällgre och Ulla Lammi har alla jobbat i hemtjäste mella fem och 20 år, och de ser tillbaka på de seaste åre med stor glädje. - Vi arbetade fram e mer professioell metodik i arbetet, säger Joa. Pia kallade samma all persoal och tillsammas hade ma e plaerigsdag där ma såg över arbetsbeskrivigara. - Vi kostaterade tidigt att vi behövde arbeta på ett mer rehabiliterade sätt, säger Pia. Dels ska vi vara mer lyhörda för varje idivids speciella behov, dels ska vi äga stor uppmärksamhet åt de 6 Otroligt lyft för hemtjäste Katri Ludberg, Pia Ragi Orrhammar, Soia Hällgre, Ulla Lammi och Joa Gibbos gläds åt hemtjästes framgågar. arbetsuppgifter som är särskilt viktiga för brukara hygie, bädda, städa, hadla och ledsaga. På så sätt fick ma e bättre struktur i arbetet, mear alla. - Vi får större fokus på det som är viktigt för de eskilda persoe, säger Joa. Då har vi också lättare att se vad vi ka göra lite extra för var och e, vid sida av våra gruduppgifter. Persoale Pia framhåller i första had si persoal, som ho säger är oerhört duktig på sitt jobb. - De är så kuig, både formellt och reellt, säger Pia. Det är e reflekterade grupp av riktiga humaister som har ett ärmast socialarbetarfokus på sitt jobb. De ser det friska i mäiska och försöker stärka det. - Vi har e bra gemeskap i gruppe och alla är ära och käer varadra väl, säger Ulla, som själv har jobbat i 20 år i hemtjäste. - Och om vi får problem ka vi stöta och blöta dem och hjälpa varadra, fyller Katri i. - Det är riktigt, säger Soia. Ma behöver aldrig vara rädd för att fråga ågo hur de gör i olika sammahag. Bättre i allt Pia vill också berömma adra i verksamhete. - Vi har e bra och fi värdegrud frå bistådshadläggare, och vi har geomfört e utbildig i värdighetsgarati (se separat artikel på aa plats i tidige). Summa av allt detta har blivit att hemtjäste i Nykvar ite bara klättrat till e 15:e plats i ladet vi ligger också på eller över riksgeomsittet i vareda del av verksamhete som har udersökts. Bäst är ma i fråga om bemötadet och trygghete, både i hemmet och geerellt. - Vi gör måga små isatser i det tysta, säger persoale. Små saker som sätter e lite guldkat på tillvaro. Pia pekar också på e aa sak som spelar e stor roll. - Sveriges Kommuer och Ladstig visade i e udersökig att Nykvar ligger på tredje plats i ladet är det gäller kotiuitete i hemtjäste, säger ho. Nu vill ma ta tag i de område där ma ite har ått så högt, främst arbeta med social samvaro och aktiviteter. Otrolig framgåg Att vår hemtjäst har lyckats så bra är alltså resultatet av e oerhört egagerad persoalgrupp, ett gott samarbete och e god struktur i arbetet. Me egetlige är resultatet äu mer förbluffade ä vad som upptäcks vid e första ablick. För ite bara har ma lyckats klättra i rakige trots stora besparigskrav ma har två år i rad också lyckats få ett överskott i budgete! - Ja, det stämmer, säger Pia. Mycket av det beror på att vi ite köper lika mycket tjäster frå adra kommuer lägre, me visst har vi lyckats bra med att få e bra verksamhet med e god ekoomi. Och u har hela gäget fått blodad tad. - Nästa år siktar vi på pallplats! säger Pia bestämt. Udersökige Så här ser resultatet ut av Socialstyrelses udersökig för år Maxsiffra för idex är 100, och de olika idex bygger på itervjuer med brukara i kommuera. Riket geomsitt Nykvar NKI* Trygghet i hemmet Iformatioe Bemötadet Iflytadet Trygghete Hjälpes omfattig Social samvaro och aktiviteter Hjälpes utförade Mate Städig och tvätt Dusch och bad Vårdisatser 79 82

7 Värdighetsgarati i äldreomsorge E bestämmelse i socialtjästlage slår fast e atioell värdegrud för äldreomsorge, e värdegrud som blad aat säger att verksamhete ska iriktas på att de äldre persoe ska leva ett värdigt liv och käa välbefiade. Nu utarbetas efter regeriges riktlijer också e lokal värdighetsgarati för äldreomsorge i Nykvars kommu. - Värdegrude, att de äldre ska bemötas med värdighet och respekt, har vi förstås levt efter läge, säger ehetschef Berit Ahlberg-Åhammar. Nu fäster vi pricipera på papper och får ett viktigt styrdokumet. I de äldres tjäst Äldreomsorge har haft utbildig för all persoal, vilket ligger till grud för de ya värdighetsgarati. - På så sätt har vi fått ett väl förakrat dokumet som alla har varit med och arbetat fram. I ekelhet hadlar det om att städigt vara klar över att ma är i de äldres tjäst, säger Berit. - I hemtjäste fis det e tydlig förutsättig, förklarar ho. Där kommer ma hem till de äldres hem, ma är besökare. Då är det mer självklart att ma är där som besökare för att hjälpa till. På ett särskilt boede som Luget, till exempel, är ite detta alldeles tydligt. Vid kommufullmäktiges sammaträde de 10 februari beslutades om e y VA-taxa för Nykvars kommu frå och med de 1 april De tidigare taxa, frå de 1 jauari 2009, asågs missgya till exempel skolor, småidustrier och kotor så kallade servicefastigheter som har e förhålladevis låg vatteförbrukig. Kosultföretaget WSP hade därför fått i uppdrag att arbeta fram ett ytt förslag. Eligt detta skulle e midre adel av kostadera för vatte och avlopp bäras av de fasta avgiftera meda e ågot högre adel bekostas Ny VA-taxa - Det blir lätt idetifierat som e arbetsplats, fortsätter Berit. Därför är det viktigt att städigt påmia oss om att det faktiskt är de äldres ega bostäder äve här, och att vi är besökare i deras hem och i deras tjäst. Kvalitet Värdighetsgarati ska i förlägige iebära att ma retav ka få kompesatio om kommue ite lyckas uppfylla de uppsatta måle. - Så lågt har det ite gått hos oss, me visst ka vi reda idag ha aledig att ge e ursäkt för ågot som har missats, säger Berit. - Det cetrala i hela vår verksamhet, liksom med värdighetsgarati, är kvalitete i mötet mella de äldre och vårdbiträdet eller udersköterska, fortsätter ho. I garati sätter ma upp ett flertal pukter iom områdea rätt till privatliv och kroppslig itegritet, möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmade, idividapassig och delaktighet i beslut och isatser, isatser av god kvalitet, ett gott bemötade, käsla av trygghet och upplevelse av meigsfullhet. - Vi har med hjälp av statliga stimulasmedel kuat skicka 30 persoer på demesutbildig, säger Berit Ahlberg- Åhammar. Iom demesvårde är de etiska frågora kaske äu viktigare, eftersom brukare befier sig i e så utsatt positio. Uder våre hoppas Berit att värdighetsgarati ska ha blivit klar och atage i Vård- och omsorgsämde. av de rörliga avgiftera, jämfört med de tidigare taxa. I de ya taxa beslutades att de fasta avgifte ska täcka 50 procet av VA-kostadera, meda de resterade 50 procete tas ut via e rörlig avgift som står i direkt proportio till förbrukige. De ya taxa ger ågot högre årsavgift för bostadsfastigheter och oftast lägre årsavgift för övriga fastigheter. Samtidigt beslutades om e geerell höjig av VA-taxa med 1 procet för att kompesera för de ikomstbortfall som det ya systemet aars skulle medföra. MARS 2011 TUTAN Bra start för flyktigboedet Boedet för esamkommade flyktigbar har fått e bra start. - Det är fia killar som börjar fia sig väl tillrätta, säger gruppchef Sii Teg. Som vi tidigare berättat om i Tuta har Nykvars kommu tagit emot fem stycke så kallade esamkommade flyktigbar, alltså mideråriga som kommit som flyktigar uta föräldrar. - Vi öppade boedet de 17 jauari, säger Sii. Vi har tagit emot fem killar i åldrara år. Komma igåg Socialsekreterare gör e idividuell utredig av ugdomaras behov och e hadligspla för var och e av ugdomara. Så här i börja hadlar mycket om att skapa e stabil grud för ugdomara och att de ska komma igåg med skola och fritidsaktiviteter. Alla fem kommer frå trasitboede här i Sverige, så de har reda huit lära sig lite sveska. - Mi roll är att orda ett bra mottagade och se till att boedet och tillvaro för dem fugerar så bra som möjligt, säger Sii. Ugdomara har fuit sig bra tillrätta och huit med att gå på gym och åka och bowla, så livet i Sverige börjar komma igåg för alla fem. Vård- och omsorgsämdes ordförade Björ Håkasso (M) och gruppchef Sii Teg förrättade ivigige. 7

8 TUTAN MARS 2011 Tomter till salu Nu säljer kommue ut tomter i Brokvar på de öppa markade. - Vi kommer troligtvis att gå ut via friståede mäklare, berättar Stefa Sköldé, mark- och exploaterigsigejör på Nykvars kommu. Som regel är har de som står i kommues tomtkö fått företräde till de kommuala villatomter som fis till försäljig i Brokvar. Ett tiotal tomter har sålts på det sättet, och resterade tomter erbjuds u till försäljig på de öppa markade. - Det rör sig om ugefär 40 tomter som bjuds ut frå mitte av mars, säger Stefa Sköldé. - Me jag vill framhålla att det ädå ite är för set att amäla itresse direkt till oss på kommue, säger Stefa. Du som är itresserad av e tomt i Brokvar ka skicka ett till eller kotakta Stefa direkt på telefo Ny Pla- och bygglag De 2 maj träder e y Pla- och bygglag i kraft. Ett syfte med de ya lage är att förekla och förtydliga bestämmelsera. För kommueras del iebär det blad aat att processe för att ta fram e y detaljpla föreklas, samtidigt som vikte av att säkerställa gröområde samt e rad adra klimat- och miljöaspekter uderstryks. Om du lämar i di bygglovsasöka före de 2 maj 2011 kommer de att behadlas efter de befitliga lage. Om du vill ha ditt bygglov till sommare är det därför viktigt att kommues Miljö- och samhällsbyggadsavdelig får di asöka ia detta datum. Mer iformatio om pla- och bygglovsärede fis på kommues hemsida Allt ärmare ridled Ambitioera att etablera e ridled geom Nykvar tar alltmer fasta former. Närmast ska projektledare Joakim Lidius sammaställa e projektasöka till Leader Iladet för att fiasiera e mer geomgripade förstudie. Förslaget att etablera e ridled i kommue har sabbt vuit stor geomslagskraft hos måga aktörer i Nykvar. Livligt möte I jauari bjöd kommue i till ett öppet möte för att följa upp höstes iledade träff med olika itresseter iom hästärige i kommue. - Det blev ett välbesökt möte, berättar kommues iformatioschef Lea Ramdai. Cirka 45 persoer deltog frå föreigar, hästgårdar och likade och vi hade e mycket kostruktiv och livlig diskussio. E av huvudpuktera på mötet var att diskutera hur ridlede ska kua dras iom kommue så att de kombierar fia ridupplevelser med möjligheter till service. - Flera aläggigar var ärvarade vid mötet och ville vara med och diskutera hur de skulle kua delta i arbetet på ett ret kommersiellt pla, säger Lea Ramdai. - Lägs ridlede vill vi gära ha dels stallplatser och logimöjligheter, liksom serverigar och adra typer av service. Flera sådaa aktörer fas med på mötet och uttryckte e öska att igå i arbetet. Dragig Just u fortsätter samtale om hur dragige ska se ut, ett arbete som bygger på de idéer som togs fram på mötet och som efter att ha stötts och blötts ska sammaställas i de arbetsgrupp som har bildats. - Sträckige som fis på förslag idag är täkt att i stora drag korsa kommue i olika riktigar, säger Lea. E skulle kua starta vid Bommersvik, gå förbi Basta och tätorte, passera Vidbyäs och fortsätta till Lia ridhus i Södertälje. E aa skulle kua koppla a vid Turige och gå vidare ut mot Taxige. Faktum är att idéera reda har spridit sig till grakommuera. - Vi hade ett möte med Södertälje, där vi samtalade om hur vi skulle kua asluta deras plaerade ridled till vår. Motsvarade idéer fis också för att koppla ihop ridlede med Mariefred- Strägäs och kaske äu lägre söderut mot Jära och Gesta. Projektledare Nykvars kommu har skjutit till medel för att aställa Joakim Lidius som projektledare. Has uppgift blir i första had att sammaställa allt som kommer fram på mötea och i arbetsgruppe för att seda sätta ihop e asöka till Leader Iladet om medel för att göra e regelrätt förstudie av projektet. - Asöka ska vara ilämad i slutet av april, och beslutet fattas seda i Leader Iladet i slutet av maj, säger Lea. 8

9 Företagslots Ket Påledal arbetar tillsammas med adra tjästemä och politiker itesivt med kommues ärigslivsarbete. Itesivt ärigslivsarbete Kommues och ärigslivets gemesamma sträva är att ha ett bra samarbete. Uder året accelererar arbetet med såväl kommues ärigslivsråd som med olika semiarier och temamöte. - Vi bygger stadigt upp relatioera med kommues företag, säger kommues företagslots Ket Påledal. Uder året har ma plaerat mist e måatlig sammakomst med ärigslivet. Närigslivsrådet, som består av politiker, tjästemä, ärigslivsorgaisatioer och ärigslivsrepresetater, träffas sex gåger om året för att diskutera ärigslivets förutsättigar och utvecklig i kommue. - Det är viktiga träffar där vi frå kommues sida på ett tidigt stadium ka iformera om vad som är på gåg, säger Ket Påledal. Dessutom får vi värdefull iformatio frå företage och har e möjlighet att diskutera ärede av gemesamt itresse. I det yss hålla mötet har ma till exempel pratat om kompetesförsörjig och PRAO-platser för kommues elever. - Vi fick också besök av e expert som berättade om EU-bidrag, säger Ket. Temamöte Utöver ärigslivsrådets möte arragerar ma ett flertal öppa möte rut olika tema. - De 16 februari hade vi ett fatastiskt itressat möte med motivatioskosulte Göra Adlé, säger Ket. Det samlade ett 40-tal deltagare frå kommues företag och gav verklige itressata impulser. Uder året har ma plaerat i flera sådaa möte och frukostmöte för att hålla dialoge igåg. - Goda relatioer mella ärigsliv och kommu är e viktig grud för utvecklig, både för kommue och för ärigslivet, säger Ket Påledal. Företage visar stort itresse av att hålla e löpade dialog och jag hoppas att de märker att vi frå kommues sida är ageläga om ett ära samarbete. Nästa öppa möte aordas de 11 april i Qulturum Släda och kommer att fokusera på besöksärige. Motivatioskosult Göra Adlé deltog på mötet de 16 februari. MARS 2011 TUTAN Earth hour Lördage de 26 mars klocka släcker vi för e ljusare framtid. Då är Nykvars kommu med i e världsomfattade maifestatio för att vi alla ska uppmärksammas på det hot mot vår eda jord som klimatförädrigara utgör. Kommue kommer att släcka er i de omfattig som är möjlig ur säkerhetssypukt. Alltså kommer blad aat gatubelysige att lysa. - Vi uppmaar också alla i kommue, som ka och vill, att dra er på elavädig uder de här timme, säger kommues plaerigschef Begt Persso. Det gäller eskilda såväl som företag. Mäsklighete måste miska sia koldioxidutsläpp och tide börjar bli kapp. Vi föreas därför i de här kampaje som rullar över jorde uder de 26 mars. Ytterligare iformatio kommer att lämas på kommues hemsida, så följ fråga där. Kommue söker gode mä Med aledig av att kommue tar emot esamkommade flyktigbar söker överförmydare persoer som är itresserade av att bli gode mä för dessa bar. E god ma eller förvaltare är e perso som tar had om ekoomiska och rättsliga frågor åt persoer som ite själva klarar av att bevaka sia itresse och sia rättigheter. På kommues hemsida www. ykvar.se hittar du iformatio om vad det iebär att vara god ma/ förvaltare uder rubrike Om kommue och uderrubrike Överförmydare. I blakettarkivet på hemsida ka du också hämta hem blakette Itresseamäla god ma/förvaltare. 9

10 För att miska miljöolägehetera frå eldig erbjuder Nykvars kommu möjlighete att läma trädgårdsavfall vid gatukotoret, Norra Statiosväge 20. Isamlige är öppe fredage de 15 och lördage de 16 april kl Det fis persoal på plats som hjälper dig. TUTAN MARS 2011 Läma trädgårdsavfall Eldigsveckor uder våre Det är förbjudet att elda alla typer av avfall utomhus iom detaljplaelagt område. Udatag gäller för eldig av torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i lite omfattig om det sker uder veckora 15, 16 och 17 samt 39, 40 och 41 med föregåede veckoslut iräkat, då vädret är gysamt beträffade vidar och ederbörd. Eldig ska ske så att olägehet för mäiskors hälsa, t ex kraftig ihållade rök, ite uppstår. Eldig får ite ske i strid mot gällade bradföreskrifter. Fiasladstigsrådet på besök i Nykvar Det är ite bara kugaparet och ladshövdigeparet som besöker Nykvar. De 24 februari besökte fiasladstigsrådet Torbjör Rosdahl (M) också kommue. - Ha tillträdde i ovember och är således gaska y på si post, så ha vill besöka kommuera i ladstigsområdet, säger A Johasso (NP). A tog emot Torbjör Rosdahl tillsammas med kommufullmäktiges ordförade Effe Östma (M) och kommuchef Sue Eriksso. Utöver samtal och iformatio om kommue i stort ha ma med ett skolbesök och ågra företagsbesök i kommue. Framgågsrikt pedlarmöte De seaste tides problem med kommuikatioera för Nykvarsbora fick e itressat upplösig vid ett öppet möte som Nykvars kommu bjöd i till de 24 jauari. Uder sittade möte fattades beslut om kokreta åtgärder. - Det var ett verkligt bra möte, säger Nykvars kommustyrelseordförade A Johasso (NP), som var moderator på mötet. Mötet besöktes av politiker och tjästemä frå Nykvars kommu samt represetater frå SJ, SL och Trafikverket. Ett 80-tal Nykvarsbor hade också slutit upp, vilket bidrog till e bra diskussio. - Det var roligt att det kom så måga pedlare, säger A Johasso. Och de var lysade på mötet ställde bra frågor på ett sasat och kostruktivt sätt som gjorde att mötet verklige fördes framåt. Kokreta beslut Uder mötet fattades flera kokreta beslut om isatser. - Också gaska ovaligt, kommeterar A Johasso. Att represetater för SL, SJ och Trafikverket uder sittade möte tar till sig sypukter och fattar beslut om både eskilda åtgärder och samarbetspukter hör ite till valighetera. De åtgärder ma eades om att iföra på kort och på låg sikt omfattade blad aat fler tåg och bättre iformatio kommade säsoger samt byggadet av e gågtuel uder spåre. På kort sikt har reda e av biljettautomatera flyttats frå de södra perroge till de orra och kortläsare flyttas till e bättre placerig på perroge. - Det var impoerade att Trafikverket på mötet också iledde e diskussio direkt med berörda persoer om bullerplak, säger A Johasso. SJ lovade att se över möjlighete att ta bort förstaklassvagar för att ge plats för fler valiga vagar, e iriktig som ma eligt utsago kommer att pri- E av biljettautomatera fis u på orra perroge. oritera äve på adra platser. Reda till ästa säsog kommer SJ därtill att ivestera i fler tåg och ma lovade också på mötet att förbättra iformatioe. SL lovade att se över tidtabelle så att ytterdelsbussara passar bättre med Svealadsbaas avgågar västerut. Lågsiktigt På lite lägre sikt samverkar Nykvars kommu och Trafikverket rut Statiosprojektet, alltså e upprustig av statiosområdet i Nykvars cetrum. Projektet ska omfatta e gågtuel uder järväge som plaeras vara klar höste Projektet omfattar också pedlarparkerigar, vidskydd på orra perroge samt e upprustig av busshållplatser och Cetrumväge vid statiosområdet. - E aa ovalig hädelse på mötet var att Trafikverket och SJ kom överes om åtgärder för att miska viltolyckora, berättar A Johasso. SJ utfäste sig att bekosta viltstägsel om Trafikverket sätter upp dem, och äve detta har ma u tagit till e sorts rampricip för adra område. SL lovar att i sitt ya trafikförsörjigsprogram att geomföra förbättrigar i Nykvar. A Johasso är med adra ord mycket öjd med mötet. - Jag kommer att jobba vidare, ärmast med att kotakta alla kommustyrelseordförade i kommuera lägs Svealadsbaa och Mälardalsbaa, säger ho. Jag vill försöka å till e gemesam skrivig om satsigar på ifrastruktur. - Det som dessutom har varit roligt var att alla deltagare tyckte att mötet i Nykvar var så bra att mötesforme och ågra av beslute blir ormerade för likade möte på adra håll i ladet, avslutar A Johasso. 10

11 Ja Hehre tillförordad stadsarkitekt Meda kommue söker e y samhällsbyggadschef efter Eva Darolf Liros, som gått till jobbet som stadsarkitekt i Sola, iehas tjäste av arkitekt Ja Hehre seda de 10 jauari. - Jag kom i kotakt med Nykvars kommu i höstas, då jag blev ivolverad i utveckligsplae för Mörby, berättar Ja, som aars driver eget arkitektkotor med säte i Fle. Som tillförordad stadsarkitekt har Ja i första had att se till att alla detaljplaer flyter på och fugerar bra. - Det fis måga plauppdrag just u, säger ha. Nu har vi två ya hadläggare som gör ett fit jobb (se eda), så mi huvuduppgift är att vara bollplak till dem och att se till att detaljplaera kommer fram. Persolige tycker ha att det är ett trevligt uppdrag som skiljer sig e smula frå mer traditioella arkitektuppdrag. - Jag tycker att det är alldeles oerhört kul att få vara i Nykvar ett tag meda rekryterige av y chef pågår, säger Ja. Nya på Miljö- och samhällsbyggadsavdelige Aita Hage har börjat som arkitekt och bygglovshadläggare och kommer ärmast frå detaljplaearbete i Huddige kommu. Ho har tidigare också jobbat i Järfälla och Västerås och äve haft ett kort mellaspel på UD - Jag har framför allt jobbat som projekterade arkitekt på olika arkitektkotor i Stockholm uder ärmare 20 års tid, säger Aita. - Jag visste egetlige igetig om Nykvar, fortsätter ho. Jag är förvåad över att det är så pass itesivt det är massor på gåg här! Och det är ju jätteroligt. Aita började de 17 jauari, så ho har precis börjat komma i i jobbet. Stefa Adersso har också börjat på Miljö- och samhällsbyggadsavdelige, som bygglovshadläggare och byggadsispektör. Ha kommer ärmast frå likade arbetsuppgifter i Huddige kommu. MARS 2011 TUTAN Gruppchef för flyktigbare Seda börja av jauari arbetar socioom Sii Teg som gruppchef på kommues gruppboede för esamkommade flyktigbar i Sätravik. Ho kommer ärmast frå arbete med bar och ugdomar i Huddige kommu. Vad fick hee att söka sig till Nykvar? - Först och främst arbetet i sig, förstås, säger Sii. Det är e y och späade verksamhet, me det är också e lite kommu med kortare beslutsvägar där ma verklige tar tag i det som behöver göras. Sii tycker att verksamhete har fått ett bra mottagade och har mött mycket yfikehet och itresse. - Nykvar är e trivsam kommu där jag trivs jättebra, säger ho. Jag har fått måga positiva reaktioer, börjar lära käa kommue och har fått goda kotakter. Tillförordad vd på Nykvarsbostäder Seda december arbetar Lea Boma som tillförordad vd på Nykvarsbostäder efter Joha Tyerström - ett kosultuppdrag som sträcker sig till de 31 maj 2011, i detta skede. - I första had hadlar det för mig om att hålla arbetet igåg meda rekryterige av e y vd geomförs, säger Lea. 11

12 TUTAN MARS 2011 Härligt kulturprogram uder våre! Uder höste lyckades bibliotekets aställda sammaställa ett feomealt kulturprogram. Iför 2011 har ma ite vilat på lagrara våre bjuder på ett mist lika brett program av högsta klass. Programmet är uppdelat i olika kategorier Bar & Familj, Författare, Böcker & Läsig, Föreläsigar, Film, Musik och Övrigt. Samtliga eveemag äger rum i Qulturum Släda. E hel del har reda ägt rum är detta ummer av Tuta distribueras. Me för reste av våre ka vi framhålla ågra programpukter: Bar & Familj Barteater och film bjuder ma på flera gåger uder våre. Lördage de 9 april kl visas kvalitetsfilm för de midre bare, 3-5 år. Lördage de 16 april kl blir det barteater: Siv sover vilse, efter e bok av Pija Lidebaum. Riktar sig till bar frå 5 år och hadlar om det stora ävetyret att sova över hos ågo aa. Lördage de 14 maj kl bjuder Teater Bambio på barteater. Bu & Bä heter föreställige som väder sig till bar i åldrara 2-6 år. 12 Författare OBS! Iställt författarbesök! Författarbesöket de 7 april med Aders Ehmark är dessvärre iställt p.g.a. sjukdom. Biblioteket gör ett ytt försök med författare till höstes program. Torsdage de 5 maj kl kommer historiker, författare, föreläsare och programledare på TV Christopher O Rega, käare av 1700-talets Stockholm, och berättar om huvudstade i gamla tider. Böcker Torsdagara de 31 mars och de 5 maj kl är det bokcirkel i Eriks rum på övervåige i biblioteket. Bokval Bibliotekets öppettider Mådag kl Tisdag kl Osdag kl Torsdag kl Fredag kl Lördag kl Södag stägt Resecetrum/tidigsavdelige öppar kl 6.00 de vardagar biblioteket har öppet. Christopher O Rega. Foto: Eddie Grah. till de första träffe görs på bokcirkel de 3 mars, me till träffe de 5 maj läser ma gemesamt ågo av Christopher O Regas böcker iför dees författarbesök seare på kvälle. Film Torsdagara de 24 mars och de 28 april kl ger Filmklubbe filmföreställigar på eftermiddage i Qulturum Släda. Filmval meddelas seare. - Jag är verklige stolt över att vi har ett så brett och bra kulturprogram äve uder våre, säger kommues kulturoch fritidssamordare Lottie Palmborg. Bibliotekets persoal ska verklige ha e stor eloge för sia asträgigar. Programmet fis att hämta i biblioteket och dessa eveemag, liksom adra i kommue, går att läsa mer om i eveemagskaleder på kommues hemsida Observera dock att det ka bli justerigar i programmet! Lägg också märke till att ma behöver köpa och hämta biljetter till vissa av eveemage!

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr 48mars 2012 Pris 25 kr Amada Söderlidh Jag har tidigare i»på Ljuge«berättat om de Söderlidhska gårde i Skaör. Gårde var i de Söderlidhska släktes ägo frå 1823 fram till brade 1921. De sista av de Söderlidhska

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Skylten uppe på nya gymnasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA

Skylten uppe på nya gymnasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA Nykvars kommutidig Nr 3-08 Skylte uppe på ya gymasiet DEN NYA SKOLORGANISATIONEN MÅL OCH BUDGET FÖR 2009 SÅ SÖKER DU VÅRDNADSBIDRAG ALLA SJUOR PÅ LÄGERSKOLA TUTAN SEPTEMBER 2008 Teaterpremiär i Qulturum

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Skanörbor bortförda. 38sept 2009. Pris 20 kr

Skanörbor bortförda. 38sept 2009. Pris 20 kr 38sept 2009 Pris 20 kr Skaörs gamla prästgård där kyrkoherde Jös Röbeck bodde. Gårde bra er i de stora eldsvåda 1885. Skaörbor bortförda Två Skaörbor blev bortförda av daske kuges mä år 1719. I Skaörs

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer