Många tror att det räcker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många tror att det räcker"

Transkript

1 Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl Måga tror att det räcker med samhällets och arbetsgivares skydd om ågot skulle häda. Det är fel. De flesta behöver komplettera privat för att klara ekoomi om de skulle råka ut för ågot. Täk dig att di familj är ett företag och du själv sitter i styrelse. Hur skulle du då agera för att skydda familje mot ovätade otrevligheter? Fråga ställs av Greger Ladstedt, fiasiell rådgivare på Max Matthiesse. Ha svarar också själv på si fråga: Du skulle räka efter vilket skydd du har i dag frå samhälle och arbetsgivare, bedöma vad du skulle behöva i hädelse av att du själv eller di maka/ make blev sjuk eller dör, och köpa till kompletterade försäkrigar. Det låter självklart, me få gör det. Sitt företag och sia prylar sköter de däremot exemplariskt. De flesta ka helt ekelt ite se sig själva som sjuka eller döda. Det är ett mäskligt drag, säger Greger Ladstedt. Det hidrar ite att ma ädå ka hama där. Och i så fall vill ma ite dessutom ha ekoomiska problem. Mella tumme och pekfigret kostar det omkrig kr i måade att köpa Alita oberoede rådgivare Försök i möjligaste må att alita oberoede rådgivare är du teckar försäkrigar. Med det meas e försäkrigsförmedlare som ite är kute till ett eller ett fåtal försäkrigsbolag välj hellre ågo som ka välja fritt mella alla bolag på markade. Det här är ite helt lätt. Måga storföretag har avtal med försäkrigsförmedlare och hävisar sia aställda dit. Det är bekvämt, och ka ädå vara e bra lösig. Det är fortfarade valigt att försäkrigsförmedlare får betalat geom provisio på de försäkrigar som teckas. Det iebär att om du väljer att ite tecka e försäkrig blir förmedlare uta betalig för sitt arbete. E aa variat är att försäkrigsförmedlare får ett arvode för edlagd tid, och provisioe går tillbaka till försäkrigstagare. Frågor att ställa till di försäkrigsförmedlare vid första samtalet: l Hur får du betalt? l Är du kute till ett eller flera bolag? l Vad häder om jag tackar ej till e försäkrig? 42 MARS 2008 Privata affärer

2 för di familj till de försäkrigar du behöver. Då igår måadsbelopp som kompeserar löebortfall och egågsbelopp på e till två miljoer kr. Det är ugefär lika mycket som det kostar att försäkra bile, säger Greger Ladstedt. Här följer ett par exempel på hur livssituatioe sabbt ka förädras: l Om du blir sjuk och drabbas av bortfall av måadslö. E tumregel säger att de som blir sjuk i dag och omfattas av e kollektivförsäkrig geom arbetsgivare ka räka med att få ut omkrig procet av si lö det vill säga ma tappar procet om ma skulle bli lågvarigt sjuk. Hur mycket är det? Om du tjäar kr i måade, är det kr brutto och cirka kr etto i måade, med e margialskatt på 50 procet. Ka du avstå frå kr i måade? Om ite är det ödvädigt att tecka e extra sjukförsäkrig. Äve om du skulle klara ett så stort bortfall, kaske du ite vill ta riske Tecka rätt sjukförsäkrig Det här är billiga skydd, åtmistoe för dem som är relativt uga, och särskilt om ma väljer valiga dödsfallsförsäkrigar. Premie kostar ite mer ä ågo hudralapp i måade. Köp de försäkrige på sta. Udvik bakes erbjudade om så kallade bo-kvarförsäkrigar eller bolåeskydd, råder Greger Ladstedt. Skälet är att bakes produkter ofta är dyrare, och att de begräsar es frihet om de e dag faller ut. Det krävs e hälsodeklaratio för att du ska få tecka försäkrige, och om du e dag vill byta bak och har dragit på dig ågo sjuk Måga tror att de har sitt på det torra, eftersom de har e olycksfallsförsäkrig geom arbetet. Tyvärr räcker ite det du behöver e ordetlig försäkrig som täcker både sjuk- och olycksfall, och som faller ut med e klumpsumma på mist ett par miljoer om du blir helt arbetsoförmöge. Det är mycket troligare att du förlorar arbetsförmåga på grud av sjukdom ä olycksfall. Exempel: drabbas av stroke varje år. Alla som drabbas dör ite, och alla är ite uga. Me det är ädå de valigaste dödsorsake i Sverige. Trafikdöde, som är betydligt mer omskrive, drabbar omkrig 500 persoer varje år. Prisskillade mella olycksfallsförsäkrig och sjuk- och olycksfallsförsäkrig är stor. Mella 30 då ka det käas motiverat att lägga ågra hudralappar i måade på e försäkrig. Om du har det så gott ställt att ett bortfall på kr ite skulle spela ågo roll då behöver du ige försäkrig, säger Greger Ladstedt. Det är viktigt att täka på det här meda du är frisk. När krämpora väl har börjat höra av sig ka det vara för set. Försäkrigsbolage kräver ämlige att du ska vara frisk för att få tecka ågra försäkrigar. Skulle du bli sjuk fugerar sjukförsäkrige så att du får, efter valige tre måader, pegar utbetalda varje måad. Dessa läggs på toppe av di ikomst och beskattas. Är du högikomsttagare ka margialskatte bli hög. För högikomsttagare är det bäst att hålla ere de dele och i stället få så stor summa som möjligt utbetalt som skattefritt egågsbelopp, säger ha. l Om du blir ivalidiserad och behöver ett egågsbe- lopp. Ivaliditetsförsäkrige faller ut med e skattefri klumpsumma. Maxbeloppet varierar mella olika bolag och vilka val du själv gör här gäller det att du gör ett överslag av vad du skulle behöva om di eller di make ite lägre ka arbeta. Om ivaliditete ases partiell, räkas det utbetalda beloppet ed beroede på skada eller sjukdome. l Om ågo av familjes försörjare dör. Det iebär givetvis e extra stor katastrof om det sker mitt i yrkeslivet och småbarsåre. Då gäller det att se till att de efterlevade ite mitt i all sorg hastigt måste sälja huset på grud av pegabrist. Om i har bar och hus är det alltså viktigt att tecka försäkrigar på varadras liv. Om ågot sådat häder är det viktigt att familje blir skuldfri. Hur stort försäkrigsbelopp i behöver beror alltså och 50 kr i måade för de förra och 250 till 300 kr för de seare, beroede på di ålder och di ikomst. Har du alltså e väldigt billig försäkrig geom jobbet kotrollera vad de omfattar. Måga företag erbjuder sia aställda sjukoch olycksfallsförsäkrigar i grupp. Premie är då ofta lika stor för alla aställda. Ofta rekommederas dessa gruppförsäkrigar sletriamässigt, eftersom de ases billiga. Me det är ite hela saige: Om du är ug ka det bli billigare att köpa de försäkrige idividuellt då är premie ämlige låg. Är du äldre ka det däremot löa sig, eftersom premie på de idividuella försäkrige stiger med di ålder, säger Greger Ladstedt. på hur stora lå i har. Me utöver det behöver familje ha ytterligare ågo miljo på bake för att klara omställige, säger Greger Ladstedt. Sjukvårdsförsäkrig På seare år har sjukvårdsförsäkrigar blivit populära. De ger rätt till sjukvård sabbt ma försäkrar sig alltså mot riske att hama i vårdkö. Flora av sjukvårdsförsäkrigar har vuxit på seare år, och det har kommit fram e hel rad prisvärda alterativ till de dyra Sophiahemsförsäkrigara som tidigare regerade esamma på markade. Dessa fis kvar och ka kosta kr om året eller mer. Me det går också att försäkra sig för kr om året eller ett par hudralappar i måade. Allt fler företag erbjuder sia aställda att tecka sjukvårdsförsäkrigar mot bruttolöeavdrag. Premie är dock ite avdragsgill för företaget. Aväd fatasi och täk igeom om du är beredd att satsa pegara. Det hadlar ite bara om förlorad arbetsikomst är du vätar på behadlig, uta äve om försämrad livskvalitet, påpekar Greger Ladstedt. u Privata affärer M A R S

3 u Udvik bakeras ofta mycket dyrare försäkrigsprodukter dom, kaske du får svårt att flytta lået. E aa aspekt är att om du teckar bakes bolåeskydd tillfaller försäkrigsbeloppet ofta bake, som löser lået ite dia efterlevade. Möjlighete att själv välja vad pegara ska avädas till miskar alltså. Se alltid över ditt privata försäkrigsskydd är ågot i livet ädrar sig. Greger Ladstedt, Max Matthiesse Hela det ovaståede resoemaget bygger på att du och di make/make är aställda i företag som omfattas av kollektivavtal. Me faktum är att måga företag kaske 50 procet, eligt Greger Ladstedt står utaför kollektivavtale och har iget eller dåligt skydd för sia aställda. Det fis dock måga företag som försöker hitta e lösig som likar exempelvis ITP. Särskilt blad uga företag är det valigt att pesiosplae sakas eller är dålig. Det såg vi exempelvis i IT-krise i börja av 2000-talet. Me egetlige är detta ige tred så läge jag har varit med har omkrig hälfte av företage sakat kollektivavtal. Det viktigaste är dock att kotrollera att di arbetsgivare har e bra pesiospla som premiemässigt mist motsvarar vad som är orm i Sverige, säger Greger Ladstedt. För att åstadkomma samma trygghet som du skulle ha haft iom ITP-plae, som brukar betraktas som ormgivare, bör du eller företaget avsätta mist 4 5 procet av di lö på löedelar upp till 7,5 ikomstbasbelopp ( kr). På löedelar däröver är det 30 procet i pesiospremie som gäller. Självklart är det måga aställda, särskilt uga, som helt missar detta vid aställigstidpukte. De som fuderar på att ta aställig ska ställa tre frågor till si evetuella arbetsgivare: l Hur stor blir måadslöe? l Vilka är de övriga förmåera? l Hur mycket pesiosavsättig gör företaget varje måad? Räka samma detta och ställ det mot adra. Aars ka det gå som för e av Greger Ladstedts kuder. Det var e ma vars fru dog. Ho hade ylige bytt jobb, frå ett företag med kollektivavtal till e lite firma som sakade försäkrigar för sia aställda. Det fas ige pesiospla och ige tjästegrupplivförsäkrig (TGL). Ite e eda försäkrig föll ut vid dödsfallet förutom e livförsäkrig de hade teckat ett år tidigare. Hade fru arbetat kvar på det förra företaget, så hade mae och bare fått ut ytterligare cirka kr skattefritt i försäkrigspegar. Sesmorale är att ma alltid ska se över sitt privata försäkrigsskydd är ågot i livet ädrar sig. Om ma gifter sig, får bar, skiljer sig eller byter jobb, säger Greger Ladstedt. Rätt förmåstagare Det är alltid bäst att vara gift om ma har gemesam ekoomi, gemesam bostad och bar oavsett om de är gemesamma eller ite. Då ka ma vara säker på att rätt perso står som förmåstagare på de försäkrigar ma teckar äve om det alltid är värt att kotrollera att pegara verklige går till make/maka om du skulle dö. För sambor är det ite lika självklart. Där fis riske att ågo gör e miss och förmåstagarförordadet slarvas bort. Därmed ka försäkrigspegara tillfalla ågo aa, exempelvis de dödes föräldrar. Ett sätt att komma rut problemet är att samboparet äger varadras livförsäkrigar. Svårt att räka ut pesio till efterlevade Samhällets grudskydd är ite mer ä just det ett grudskydd. Hur mycket efterlevadepesio familje får, beror på hur stora ibetaligar de döde hade gjort till pesiossystemet och hur mycket ma uppskattar att ibetaligara hade blivit om dödsfallet ite hade iträffat. Det gör det omöjligt att i förväg säga hur stor omställigseller barpesioe blir. Däremot går det att få e bild av dagsläget, alltså hur stor pesio dia efterlevade skulle få om du dör i dag. Allt du behöver göra är att riga ett samtal. Försäkrigskassa i Norrbottes lä hjälper försäkrigstagare i hela Sverige att räka ut efterlevadepesioe frå de allmäa försäkrige. Då får du svar i kroor och öre vad som gäller för just di familj, just u. Telefoumret är: För att dia efterlevade ska få pesio efter dig måste vissa villkor uppfyllas: l De efterlevade får ite ha fyllt 65. Ni måste ha sammabott i mist fem år som l gifta. Det går att få pesio äve efter kortare tid, me då måste ågo av makara ha vårdade om bar uder 12 år. Det behöver ite vara gemesamma bar. l Efterlevade sambo måste atige ha, ha haft bar eller väta bar tillsammas med de avlide. Uder de första 12 måadera efter dödsfallet får alla e omställigspesio som ka bestå av e ikomstgrudad och/eller e garaterad del. De ikomstgrudade dele uppgår till 55 procet av de avlides uderlag för efterlevadepesio. Det ma mist får är kr i måade. De som har bar uder 12 år får behålla omställigspesioe tills ygsta baret fyllt 12. Om bare är mella 12 och 18 år får ma omställigspesio i 24 måader. Alla efterlevadepesioer till vuxa är skattepliktiga. Bar som är ygre ä 12 år får 35 procet av de avlides uderlag för efterlevadepesio. Om det fis sysko ökar talet 35 med 25 för varje ytterligare bar. Om alla efterlevade bar är äldre ä 12 år betalas barpesio ut med 30 procet av de itjäade pesiosrätte. Det blir alltså märkligt og e lägre efterlevadepesio för äldre bar, trots att kostadera för bar ofta stiger är de blir toårigar. Talet 30 ökas med 20 för varje sysko. De lägsta barpesio ma ka få är kr i måade. u Privata affärer M A R S

4 u Här är ditt skydd geom jobbet Du som är aställd med kollektivavtalat pesiosavtal ka ha ett automatiskt skydd för dia efterlevade är du dör. Me helt säkert är det ite. Leta därför upp de avtalsgrupp du själv tillhör här i texte och se efter om du måste komplettera skyddet till di familj. Ett privat alterativ ka vara bättre då det ite miskar di framtida pesio. Privataställda arbetare Du måste själv välja efterlevadeskydd Kollektivavtalet för LO-kollektivet, Avtalspesio Saf-LO, har iget automatiskt efterlevadeskydd. Det måste du själv välja till. Du har två variater att välja mella: familjeskydd, eller återbetaligsskydd. I familjeskyddet får dia efterlevade ett eller två förhöjda prisbasbelopp om året uder fem år. Det motsvarar respektive kr år Premie är på 494 kr respektive 988 kr per år. Det ka bli ett dyrt skydd för familje, säger Eva Adolphso, pesiosexpert på Alecta. Familjeskyddet är ämlige skattepliktigt och då ka det bli gaska lite kvar efter skatt, beroede på hur hög margialskatt mottagare har. Dessutom miskar premie ibetalige till de ega ålderspesioe. Det krävs ige hälsoprövig om ma väljer skyddet vid första valtillfället eller iom 12 måader frå det ma gift sig, flyttat ihop eller fått bar. Därför ka det vara ett bra alterativ för de som aars skulle ha svårt att få e livförsäkrig. Pegara går i första had till make/ sambo och i adra had till bar. Du ka också välja att tecka ett återbetaligsskydd. Det betyder att ditt itjäade pesioskapital betalas ut som efterlevadepesio uder fem år. Det pris du betalar är e lägre pesio för ege del om du uppår pesiosålder. Räka med att pesioe sjuker med 5 15 procet om du har haft ett återbetaligsskydd uder hela ditt yrkesliv. Se över familjes skydd om l Du ite har teckat familje- eller återbetaligsskydd är du valde hur du ville placera di avtalspesio. l Du har fått ädrade familjeförhållade seda du gjorde ditt val. Privattjästemä Täk på att skyddet är tidsbestämt Privataställda tjästemä fick ett ytt pesiosavtal förra året eller rättare sagt två: ITP 1 och ITP 2. Etta gäller huvudsaklige för persoer födda 1979 eller seare och Tvåa följaktlige för persoer födda till och med Automatisk efterlevadepesio fis bara i ITP 2 och då som e familjepesio och bara till persoer som tjäat mer ä kr (= 7,5 basbelopp). Ite es bare får automatisk pesio frå ITP om de döde förälder tjäade midre. Meda bar till mer högavlöade får pesio tills de fyller 20 år. Det går emellertid att förstärka familjes skydd. Det måste du i så fall själv välja i ITPK, alltså de del av avtalspesiospremie som du själv får placera. Du ka välja mella familjeskydd och återbetaligsskydd. Familjeskyddet är ett eller två förhöjda prisbasbelopp om året i fem år. Premie ligger på 360 respektive 720 kr om året. Om du i stället väljer återbetaligsskyddet får familje ditt pesioskapital i ITPK uder fem år. Premie betalar du i form av lägre pesio om du lever till 65. Pegara går i första had till make/sambo och i adra had till bar. Me observera att för de som tillhör ITP:s avtalsförsäkrig (dvs tjäar över kr om året) betalas efterlevadepesio bara ut om de efterlevade varit gift med de avlide. Sambor får ite e kroa oavsett hur läge ma varit sambo eller hur måga bar ma har tillsammas. Ite es om ma skriver ett förmåstagarförordade ka ma styra om pegara till si sambo, säger Eva Adolphso. Me ågo gåg uder 2008 kommer 46 MARS 2008 Privata affärer

5 Avtalsförsäkrigar Sjukförsäkrigar Allmäa försäkrigar reglera att mjukas upp, berättar ho. Då kommer sambor att kua växla i framtida premier till ett förstärkt familjeskydd i ITPKdele av si pesio. Är du esamståede uta bar ka du i stället aväda dessa framtida premier till att förstärka di pesio. Me täk på att familjeskyddet aldrig är livsvarigt, uta tidsbegräsat, påpekar Eva Adolphso. Exempel: l E privataställd ma med kr i måadslö avlider och efterlämar sambo och två bar uder 20 år. Ha omfattas av ITP 2 (är alltså Se över familjes skydd om l Du är född 1979 eller seare och har familj. l Du tjäar midre ä kr om året. l Du ite har valt efterlevade- eller återbetaligsskydd är du valde placerig till ITPK-pesioe. l Ni är sambor och ite överväger att gifta er. Då bör i tecka separat livförsäkrig och sätta i varadra som förmåstagare. Sjukvårdsförsäkrigar född 1978 eller tidigare) och har ite valt tiotaggarlösig, uta ligger kvar i traditioell ITP hos Alecta. Då får de efterlevade sambo igetig frå ITP, meda bare får kr per måad och bar tills de fyller 20 år. l Om paret i stället varit gifta hade äka fått kr per måad i pesio och bare kr per måad och bar. Efter att baret fyllt 20 ökar äkas pesio till kr i måade. I det ya pesiosavtalet fis iget automatiskt efterlevadeskydd för dem som är födda 1979 eller seare. Det måste ma själv välja. Premie stiger, ju äldre du blir. Det ka alltså vara ett prisvärt alterativ så läge du är relativt ug och har hemmavarade bar, me uppemot 50- årsålder blir det e dyr lösig. Då kaske behovet av försäkrige miskat. Aars ka du lösa det med privat försäkrig. Å adra sida är avtalets efterlevadeskydd ett bra alterativ eftersom det ite görs ågo hälsoprövig. Me då måste du täka på att välja skyddet atige är du gör ditt första val, blir sambo, gifter dig eller får bar. Kom ihåg testamete När du ädå är i gåg och ser över familjes skydd, överväg samtidigt om du behöver skriva testamete. Det är bästa sättet att udvika koflikter mella dia efterlevade efter di död. Viktigast att skriva testamete är det för dem som: l Ite är gifta uta lever som sambor eller särbor. l Har särkullbar det vill säga e eller båda parter har bar i ett tidigare förhållade. l Vill försäkra sig om att det arv de lämar till sia bar ite ka gå över till bares äkta makar i e evetuell skilsmässa. l Är gift med ågo som är sjuk och ite ka sköta si ekoomi. l Är gift och barlös. l Är helt esamståede. I de båda sista falle ka du geom ett testamete fatta ett eget beslut om vart pegara ska gå de dag du och seare di make/maka om du är gift dör. Du ka exempelvis testametera dem till avlägsa släktigar, väer, ideella orgaisatioer eller forskig. Fis iga ära släktigar (bar, föräldrar eller sysko) och iget testamete, går pegara till Allmäa Arvsfode. När det gäller särkullbar är vitse att begräsa deras arv till laglotte och låta dem väta på reste av arvet tills både de biologiska förälder och styvförälder har dött. Me det här är käsliga saker äve de här bare har rättigheter oavsett hur relatioe har varit. Det bästa är att skriva testametet i samförståd med samtliga bar. Äve om ma bara har gemesamma bar ka testamete vara bra. Där ka ma ämlige skriva i att arvet ska vara bares eskilda egedom. Då ka de egedome ite hama hos bares makar i hädelse av skilsmässa. Me ett gott råd är att i testametet ge bare rätt att själva göra om de eskilda egedome till giftorättsgods om de vill. Då ökar deras hadligsfrihet. Skriv ite testametet själv. Alita jurist och förvara det på ett sådat sätt att det efter di död ite ka hittas av bara e av dia efterlevade. Då fis riske att det försvier. Bakfack är ite heller ågo bra idé, av samma aledig. Förvara det hellre hos di jurist, i så kallat vitt arkiv som tillhadahålls av begravigsbyråer, eller hos e pålitlig vä som ite själv kommer att ärva. u Privata affärer M A R S

6 u De för måga okäda tjästegrupplivförsäkrige, TGL, ka rädda ekoomi om olycka är framme Kommu- och ladstigsaställda Här ka du själv välja bolag och placerigar Kommu- och ladstigsaställda fick ett ytt pesiosavtal, KAP-KL Här fis e automatisk efterlevadepesio, som går till efterlevade make/maka eller sambor som har eller har haft bar tillsammas. Me för att få ut efterlevadepesio måste ädå vissa villkor uppfyllas. För både gifta och sambor krävs att ma har sammabott i mist fem år före dödsfallet, eller att ma har vårdade om bar uder 12 år. Det behöver ite vara gemesamma bar. Om de döde tjäade midre ä kr om året blir efterlevadepesioe 15 procet av löe. Var ikomste högre blir de årliga pesioe 7,5 procet av löe mella och kr. Pesioer till vuxa betalas ut uder fem år. Efterlevade bar får barpesio tills de fyller 18 år eller går ut gymasiet. Hur hög barpesioe blir beror också på de döde förälders ikomst. Om förälder tjäade uder kr får baret 10 procet av löe. Om löe låg mella och kr blir det 28 procet. På äu högre lö blir barpesioe 14 procet av de avlides lö. Beloppe multipliceras med 1,4 för två bar, 1,6 för tre bar o s v upp till 2,0 för fem eller fler bar. Pesioe delas lika mella bare. Kommual- och ladstigsaställda får välja bolag och placerigar till de premiebestämda dele av si avtalspesio. Om det fis ett återbetaligsskydd eller ite varierar beroede på vilket bolag du har valt för di pesio. Kotrollera med facket vad som gäller för ditt bolag. Du ka själv ädra på turordige eller säga ej till återbetaligsskyddet helt och hållet. Se över familjes skydd om l Du har varit gift eller sambo midre ä fem år och ite heller har bar uder 12 år. l Du vill att familje ska få ditt hopsparade pesioskapital. l Du vill ädra på turordige i det automatiska återbetaligsskyddet frå ditt idividuella pesiosval. Statsaställda Bar får pegar till fyllda 20 år Statsaställdas pesiosavtal heter PA-03 och ger efterlevade make eller sambo (med gemesamma bar) efterlevadepesio. Om de döde tjäade midre ä kr om året blir pesioe kr om året (1,2 prisbasbelopp) och betalas ut uder sex år, dock lägst till dess de avlide skulle ha fyllt 75 år. Var löe högre höjs äve pesioe eligt ett komplicerat system, me sjuker seda för varje år är ett år gått efter dödsfallet. Eklast är att du frågar facket, eller riger SPV, States Pesiosverk. I det tidigare pesiosavtalet utbetalades livslåga äke- och äkligspesioer, me de förmåe försva i det ya avtalet. Övergågsregler fis för det som tjäades i ia det ya avtalet trädde i kraft. Bar till statsaställda får automatiskt efterlevadepesio tills de fyller 20 år. Se över familjes skydd om l Du vill att familje ska få ditt hopsamlade pesioskapital om du avlider före pesiosålder. TGL träder i är det värsta har hät Tjästegrupplivförsäkrige TGL är e försäkrig som gäller oavsett vilket avtalsområde du hör till. Ma brukar säga att uppemot 90 procet av ladets lötagare omfattas av TGL. Premie till försäkrige betalas av di arbetsgivare (om du har kollektivavtal). Om du dör före 55 år får dia efterlevade motsvarade sex prisbasbelopp om du dör ( kr år 2008). Pegara är skattefria. Efter fyllda 55 sjuker värdet av försäkrige fram till 65 år. Vem som får di TGL beror på vilket avtalsområde du tillhör. De förutbestämda turordige ka ädras geom du att själv skriver förmåsförtagarförordade. I TGL fis också e makeförsäkrig, som ka ge dig ersättig frå di ege TGL äve om de avlide make ite omfattades av ågo TGL. Om de avlide var arbetslös fortsätter TGL att gälla i 24 måader. Det fis också ett allmät efterskydd på mella tre och sex måader för de som byter till ett jobb uta TGL. 48 MARS 2008 Privata affärer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

F10 ESTIMATION (NCT )

F10 ESTIMATION (NCT ) Stat. teori gk, ht 2006, JW F10 ESTIMATION (NCT 8.1-8.3) Ordlista till NCT Iferece Parameter Estimator Estimate Ubiased Bias Efficiecy Cofidece iterval Cofidece level (Studet s) t distributio Slutledig,

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden Stat. teori gk, ht 006, JW F19 HPOTESPRÖVNING (NCT 11.1-11.) Hypotesprövig för e differes mella två medelvärde Samma beteckigar som vid kofidesitervall för differes mella två populatiosmedelvärde: Medelvärde

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer