Din tjänstepension heter ITP 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tjänstepension heter ITP 1"

Transkript

1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta bestäms i ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, som representerar arbetsgivarna, och PTK som representerar de anställda. Bild 3 Din pension kommer från flera håll Syftet med denna bild är att beskriva hur det svenska pensionssystemet hänger ihop och att man får pension från olika håll. Den allmänna pensionen, som betalas ut av Pensionsmyndigheten, redovisas i det orange kuvertet och skickas hem till dig en gång per år. Viktigt att berätta när det gäller den allmänna pensionen: Du tjänar in allmän pension på din lön upp till inkomsttaket 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kronor i månaden). Det finns alltså en gräns för hur stor del av din lön som du får allmän pension för. Man brukar säga att den allmänna pensionen kommer att ge cirka procent av lönen i pension (upp till taket). Den allmänna pensionen består av två delar: Inkomstpensionen, som du inte påverkar själv, placerar staten. Premiepensionen påverkar du genom att välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Valet gör du på 1

2 Tjänstepension får alla som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på var man arbetar. Du tillhör ett kollektivavtal som heter ITP. Avtalet är slutet mellan Svenskt Näringsliv (som representerar arbetsgivarna) och PTK (som representerar de anställda). Dessa båda parter bestämmer hur avtalet ska se ut. Alecta har fått i uppdrag att förvalta vissa delar av tjänstepensionen ITP. Privat sparande kompletterar den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Du avgör själv om du behöver ett privat sparande. Innan du skaffar det, är det viktigt att veta vilket skydd du redan har genom lag och kollektivavtal så att du inte betalar för något i onödan. Som privatperson kan du inte spara pengar hos Alecta. Det är bara arbetsgivare som betalar till de anställdas försäkringar här. TIPS! Visa var i pyramiden ni är genom hela presentationen. Bild 4 Tjänstepension är ett försäkringspaket i tre delar Syftet med denna bild är att kort beskriva vilket försäkringsskydd den anställde har genom sin tjänstepension ITP 1. Tjänstepensionen är ett helt försäkringspaket som arbetsgivaren betalar för. I det ingår: ITP 1 Ålderspension (omfattas du av från 25 års ålder). ITP Sjukpension - extra ersättning vi långvarig sjukdom (omfattas du av från 18 års ålder). Tjänstegrupplivförsäkring, TGL - en livförsäkring som ger ersättning i form av engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall (omfattas du av från 18 års ålder). Tala om att vi nu kommer att gå igenom varje del i försäkringspaketet (ålderspension, efterlevandeskydd, sjukpension och TGL.) Lägg märke till! För att få ett efterlevandeskydd i ITP 1 måste den anställde själv lägga till det. Detta känner inte alla till, så passa gärna på att berätta! Det finns två olika efterlevandeskydd - familjeskydd och återbetalningsskydd. Läs mer på och Bild 5 Arbetsgivaren sätter in pensionspengar varje månad Syftet med denna bild är att förklara ålderspensionen i ITP 1. ITP 1 är en premiebestämd ålderspension. Det betyder att din arbetsgivare betalar en viss procent av din lön i premie (avgift) till din ålderspension varje månad. 2

3 Har du en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kronor i månaden) betalar din arbetsgivare 4,5 procent av din lön. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalar din arbetsgivare 30 procent till din ålderspension. Procentsatserna är möjliga att höja efter överenskommelse med arbetsgivaren. Du kan själv påverka din ålderspension i ITP 1 genom att göra ett par enkla val. Hur du gör går vi igenom senare. Bild 6 Sjukpension ger extra pengar vid långvarig sjukdom Syftet med denna bild är att tala om att lagstadgad sjukersättning tillsammans med den kollektivavtalade ger ett fullgott skydd under lång period. Många tecknar privata sjukförsäkringar helt i onödan. Ta först reda på vilket skydd du har idag via svensk lag och kollektivavtal. Sedan kan du bestämma om du vill/behöver teckna ett extra skydd. Så har vi räknat fram beloppen på bilden: Dag Månadslön kr 10 % x =2 000 Månadslön : 10 % x % ( ) = Dag Månadslön : 65 % x ( ) = Vid sjukersättning Månadslön kr 15 % x = Månadslön kr 15 % x % ( ) = Ersättning vid sjukdom Vilken ersättning du får när du är sjuk beror på vad du tjänar och hur länge du varit sjuk. Från Försäkringskassan får du på lön upp till ca kr/mån (2015) sjukpenning med mellan 75 och 80 procent. Vid sjukersättning blir det istället ca 64 procent. Utöver det får du också ITP Sjukpension, se bilden Om du vill veta mer om hur mycket som betalas ut under när du är sjuk och under varje sjukperiod, kan du läsa mer på Alectas och Försäkringskassans webbplatser. 3

4 Bild 7 Försäkringar som ger ersättning till efterlevande Syftet med denna bild är att ge en bild av vilket efterlevandeskydd som ingår och vilket man kanske själv bör lägga till. Återbetalningsskydd ger dina närmaste den pension du tjänat in om du dör. Återbetalningsskyddet betalas vanligtvis ut under fem år till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men du som väljer återbetalningsskydd får inte del av arvsvinsten (se Bra att veta ). Familjeskydd en extra försäkring där det belopp du själv väljer betalas ut om du dör. Familjeskyddet betalas ut till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. Du kan välja ett belopp mellan och kr/mån (2015) och en utbetalningstid mellan 5 och 20 år. På Collectums hemsida hittar du en enkel räknesnurra där du ser hur mycket försäkringen kostar. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Ger din närmaste ett skattefritt engångsbelopp om du avlider före pensioneringen. Hur mycket som betalas ut beror på hur gammal den som avlider är. Upp till 55 års ålder betalas kronor ut, år Barntillägg kommer till om det finns barn under 20 år. Bild 8 ITP-valet - när du själv vill påverka din pension Syftet med denna bild är att gå igenom ITP-valsblanketten och berätta vad ett kryss i de olika rutorna betyder. I ITP-valet Du väljer: Hur pengarna ska placeras (traditionell försäkring eller fondförsäkring), och i vilket bolag. Om du vill lägga till ett efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd). Hälften av din ITP 1-premie måste du placera i en traditionell försäkring. 4

5 1. Låt oss först titta på valet av placering traditionell försäkring eller fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare placeringsval. Här finns alltid en garanti och det är alltid billigare för dig som pensionssparare eftersom avgifterna du betalar för förvaltning etc. är låga. Går det bra för det bolag du valt, får du avkastning på pengarna. En fondförsäkring kan ge högre avkastning än en traditionell försäkring eftersom en traditionell försäkring innehåller en viss del räntebärande papper. Fondförsäkring är alltid dyrare, eftersom den har högre avgifter och här finns inte heller en garanti. 2. När du bestämt dig för hur pengarna ska placeras är det dags att bestämma i vilket bolag. Vissa går på magkänsla och vissa jämför noga de olika bolagens alternativ. Om du själv vill jämföra avgifterna hos de olika bolagen kan du göra det på Collectums eller Konsumenternas försäkringsbyrås webbplatser. Båda sidorna är helt objektiva. 3. Vill du lägga till ett efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd)? Se bild 7. Om du inte gör ett val Gör du inget val placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring hos Alecta i Alecta Optimal Pension utan återbetalningsskydd. Försäkringen garanterar en pension som motsvarar insatta premier. Vill du lägga till återbetalningsskydd eller familjeskydd väljer du det själv på ITPvalsblanketten. Bild 9 TGL fyll i en blankett om du vill ändra eller lägga till förmånstagare Syftet med denna bild är att berätta till vem beloppet i tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut och hur man ändrar detta om man vill. Vem/vilka får dessa pengar? Om du inte gör någonting betalas TGL i tur och ordning ut till: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. föräldrar Har du vid dödsfallet barn under 20 år betalas det alltid ut ett extra belopp s k barntillägg via din TGL. 5

6 Alternativ 1: Du kan vidga kretsen av förmånstagare så att TGL tillfaller fler arvingar än ovan till exempel syskon och syskonbarn. Detta kan du göra även om du är gift och har barn. Alternativ 2: Din sambo får inte automatiskt TGL efter dig. Om du vill att din sambo ska få TGLbeloppet fyller du i blanketten om särskilt förmånstagarförordnande. Alternativ 3: Du kan välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare. Det behöver inte vara familj eller släkt. Du kan själv ändra ordningen mellan förmånstagarna, så att till exempel dina barn får beloppet i första hand, och din make i andra hand. Du kan också fördela beloppet mellan flera personer, så att till exempel din dotter och din make får halva beloppet var. Ta det säkra före det osäkra och skriv ett nytt förordnande varje gång du byter anställning. Är du osäker på om du skrivit något skicka in ett nytt. Det är alltid det senast daterade som gäller. Du hittar förmånstagarförordnandet på Alectas samt Collectums hemsida. Bild 10 Enkel information om de olika delarna i din pension Syftet med denna bild är att visa var man själv kan hitta information på internet. alecta.se collectum.se minpension.se pensionsmyndigheten.se ptk.se Här kan du läsa om alla delar som ingår i din tjänstepension. Här gör du alla val och jämförelser för din ålderspension ITP 1. Här kan du få en samlad bild av hela din pension, din egen pensionspyramid. Här kan du läsa om allt som rör den allmänna pensionen. Rådgivningstjänst på nätet för personliga råd om pensioner och försäkringar. 6

7 Bild 10 Tre saker att komma ihåg Syftet med denna bild är att visa tre saker som kan vara bra att tänka på: 1. Se över dina val för ITP 1 Traditionell eller fondförsäkring? I vilket bolag? Vilka avgifter får du betala? Behöver du välja till skydd för dina närmaste (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd)? 2. Fyll i ett förmånstagarförordnande för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL Se över vem som står som förmånstagare, det vill säga vem får ersättningen från försäkringen om du dör? 3. Tänker du byta jobb? Kom ihåg att kolla om arbetsgivaren har tjänstepension. Bild 11 Välkommen att kontakta Alecta! Syftet med denna bild är att visa hur man når oss på Alecta. Bra att veta Olika lönebegrepp för ITP 1 och ITP 2 När vi räknar fram premier och ersättningar för tjänstepensionen, sker det på olika sätt beroende på om den anställde har ITP 1 eller ITP 2. Därför skiljer sig beloppen i våra exempel för ITP 1 och ITP 2. Collectum Företaget som administrerar valet för ålderspension ITP 1 heter Collectum. Det är från dem du får information inför själva valet. I juli 2007 gjorde Collectum en upphandling och ställde krav på låga avgifter, hög förväntad avkastning samt ekonomisk stabilitet. Många banker och försäkringsbolag lämnade in offerter men endast 8 blev utvalda. Det är dessa bolag du kan välja som förvaltare av din ITP1. Collectum gör löpande nya upphandlingar för både traditionella försäkringar och fondförsäkring. Ny upphandling har gjorts för fondförsäkringar, de bolag som blev utvalda gäller från den 1 juli Hur stor blir pensionen? Hur mycket pension det blir i slutänden beror bland annat på hur mycket din arbetsgivare betalat in, hur du valt att placera din ITP1-premie och hur mycket som betalats i avgift. 7

8 Vad är arvsvinst och hur påverkar den min pension? Arvsvinst uppstår när en person som inte har valt återbetalningsskydd avlider och hela eller delar av pensionen återstår att betala ut. Utan återbetalnings-skydd finns det ingen som kan få den avlidna personens pension. Pengarna fördelas då istället på andra personer som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så vis får den som inte har återbetalningsskydd lite mer pengar till sin ålderspension ITP 1. Hur mycket pengar arvsvinsten ger varje år går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror delvis på hur många försäkrade personer som avlider under ett år och på de olika försäkringsbolagens beräkningar. Hur byter jag bolag eller sparform? Vill du byta bolag eller sparform för ITP 1-kapital som du har tjänat in tidigare(från fondförsäkring till traditionell försäkring eller tvärtom)? Då ska du göra en ITP 1-flytt. Du kan flytta kapital från ett bolag till ett annat. Eller inom det bolag du redan har valt. Läs mer på Collectums hemsida. Basbelopp år 2015 Inkomstbasbelopp Kronor , Prisbasbelopp Kronor , Förhöjt prisbasbelopp Kronor

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer