Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden."

Transkript

1 Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, som representerar arbetsgivarna, samt PTK som representerar de anställda. Bild 2 Syftet med denna bild är att beskriva hur det svenska pensionssystemet hänger ihop och visa att de anställda kommer att få pension från olika håll. Allmän pension redovisas i det orange kuvertet som skickas ut en gång per år. Viktigt att nämna när det gäller allmän pension: 1. Det finns ett inkomsttak på 7,5 inkomstbasbelopp, det motsvarar en månadslön på cirka kronor år 2010, dvs man tjänar in allmän pension upp till detta tak. 2. Man brukar säga att den allmänna pensionen kommer att ge oss cirka procent av vår lön i pension (upp till taket). 3. Inkomstpensionen kan du inte påverka själv, den placerar staten åt oss. 4. Premiepensionen påverkar du genom att göra val av fonder hos Vill du ge tips till dina anställda om vad som är viktigt att tänka på kring premiepensionen, läs mer på Tjänstepension får du om din arbetsgivare har ett kollektivavtal, det är ett komplement till den allmänna pensionen. Det finns olika kollektivavtal beroende på var man arbetar. Ni tillhör ett kollektivavtal som började gälla från juli 2007 och slöts mellan Svenskt näringsliv, som representerar arbetsgivarna, samt PTK, som representerar de anställda. Alecta gavs i uppdrag att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Privat sparande kompletterar den allmänna pensionen samt tjänstepensionen. Det är upp dig att avgöra om du behöver privat sparande, innan du tecknar privata försäkringar är det viktigt att veta vilket skydd du har via svensk lag samt kollektivavtal. Som privatperson kan man inte spara pengar hos Alecta. De tar endast betalt av arbetsgivare. Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 3 Syftet med denna bild är att kort beskriva vilket försäkringsskydd den anställde har via sin tjänstepension. Tjänstepensionen är ett paket som arbetsgivaren betalar för. I detta paket ingår följande försäkringar: Ålderspension, ITP1 (arbetsgivaren börjar betala till denna från 25 års ålder) ITP står för Industrin och handelns tilläggspension ITP1 gäller dig som är född 1979 eller senare. Sjukpension (omfattas du av från 18 års ålder) En sjukförsäkring som ger ersättning vid långvarig sjukdom. TGL (omfattas du av från 18 års ålder) En livförsäkring som ger ersättning, i form av engångsbelopp, till efterlevande vid dödsfall.

2 Bild 4 Syftet med denna bild är att förklara vad ITP1 är. ITP1 är en premiebestämd ålderspension. Det betyder att din arbetsgivare betalar en viss procent av din lön i premie till din ålderspension ITP1 varje månad. Om du har en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kronor i månadslön år 2010) betalar din arbetsgivare 4,5 procent av din lön till din ålderspension ITP1. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalar din arbetsgivare 30 procent till din ålderspension ITP1. Dessa procentsatser är möjliga att höja efter överenskommelse med arbetsgivaren. Ålderspensionen ITP1 kan du själv påverka genom att göra olika val som vi går igenom i nästa bild. Företaget som administrerar valet för ålderspension ITP1 heter Collectum. Det är från dem du får information inför själva valet. Hur mycket pension det blir i slutändan beror bland annat på hur mycket din arbetsgivare betalat in, hur du valt att placera din ITP1-premie och hur mycket som betalats i avgift. Bakgrund: I juli 2007 började ett nytt kollektivavtal gälla för privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare. Det innebar att personer i denna målgrupp fick en ålderspension som är helt premiebestämd och kallas för ITP1. Collectum gjorde då en upphandling för att välja ut de bästa placeringsalternativen till dessa personer. När Collectum gjorde upphandlingen hade de krav på låga avgifter, hög förväntad avkastning samt stabiliteten i banken/försäkringsbolaget. Många banker och försäkringsbolag lämnade in offerter men endast 8 blev utvalda. Det är dessa bolag du kan välja som förvaltare av din ITP1. Obligatoriska omval från juli 2010: Collectum gör nya upphandlingar för traditionella försäkringar var femte år och för fondförsäkringar var tredje år. Nya upphandlingar har nu gjorts för fondförsäkringar, de bolag som blev utvalda gäller från den 1 juli Detta innebär att runt försäkrade kommer att få göra ett omval. Om ett omval är aktuellt för dig, kommer du att få ett brev från Collectum under våren Bild 5 Syftet med denna bild är att gå igenom ITP1-valets olika delar. 1. För att kunna göra ditt ITP1-val måste du först och främst veta skillnaden mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare placeringsalternativ. Det finns alltid en garanti och de är alltid billigare för dig som pensionssparare, dvs har låga avgifter. Går det bra för det bolag du valt får du avkastning på pengarna. Obs! Minst hälften av premierna måste placeras i en traditionell försäkring. Se blankett. Fondförsäkring är dyrare, dvs har högre avgifter och här finns ingen garanti. En fondförsäkring kan ge högre avkastning än en traditionell försäkring eftersom en traditionell försäkring alltid innehåller en viss del räntebärande papper. I första hand väljer du om du vill ha en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Vilket passar dig bäst? Sedan väljer du bolag, vissa går på magkänsla och vissa jämför noga de olika alternativen. Om du själv vill jämföra avgifterna hos de olika bolagen kan du gå in på

3 Collectums hemsida eller på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida. Dessa är helt objektiva. 2. Förklara återbetalningsskyddet. Väljer du att kombinera din ålderspension ITP1 med ett återbetalningsskydd kommer dina efterlevande att få den ålderspension ITP1 som du har tjänat in. Detta gäller om du avlider innan eller under tiden pensionen betalas ut. Pensionen betalas vanligtvis ut under fem år till, i tur och ordning: - make/maka, registrerad partner eller sambo - barn oavsett ålder Återbetalningsskydet kostar ingenting. Däremot kan du som väljer återbetalningsskydd inte få del av arvsvinsten. Förklaring till arvsvinster: Arvsvinst uppstår när en person som inte har valt återbetalningsskydd avlider och hela eller delar av pensionen återstår att betala ut. Utan återbetalningsskydd finns det ingen som kan få den avlidna personens pension. Pengarna fördelas då istället på andra personer som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så vis får den som inte har återbetalningsskydd lite mer pengar till sin ålderspension ITP1. Hur mycket pengar arvsvinsten ger varje år går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror på delvis på hur många försäkrade personer som avlider under ett år och på de olika försäkringsbolagens beräkningar. 3. Förklara familjeskyddet. Familjeskydd är en extra försäkring som du kan lägga till i ITP1-valet. Det innebär att det belopp du väljer betalas ut till din familj om du avlider innan du har gått i pension. Du väljer själv hur stort belopp som ska betalas ut och under hur lång tid. Om du vill veta kostnaden för detta kan du gå in på collectums hemsida, där finns en enkel räknesnurra. För familjeskyddet gäller samma arvingar som för återbetalningsskyddet ovan. Tips! Familjeskyddet är en riskförsäkring, man kan jämföra med till exempel en hemförsäkring. Den gäller fullt ut från första dagen man tecknar den och gäller bara så länge du betalar för den. Det finns alltså inget sparande i denna försäkring. Gör du inget val placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd eller familjeskydd. Försäkringen heter Alecta Optimal Pension och garanterar en pension som motsvarar insatta premier och all värdeförändring därtill. Vill du byta bolag eller sparform (fondförsäkring till traditionell försäkring eller tvärtom) för ITP1-kapital som du har tjänat in tidigare? Då ska du göra en ITP1-flytt. Du kan flytta kapital från ett bolag till ett annat. Eller inom det bolag du redan har valt. Läs mer på Ciollectums hemsida. Bild 6 Syftet med denna bild är att tala om att lagstadgad sjukersättning tillsammans med den kollektivavtalade ger fullgott skydd under lång period. Många tecknar privata sjukförsäkringar helt i onödan. Ta först reda på vilket skydd du har idag via svensk lag samt kollektivavtal. För att sedan kunna avgöra om du vill/behöver teckna ett extra skydd.

4 Om du vill veta mer exakt hur mycket som betalas ut för respektive period kan du läsa mer på Alectas hemsida samt på Försäkringskassans hemsida. Bild 7 Syftet med denna bild är att ge en överblick över de skydd som finns till efterlevande. De skydd som finns till efterlevande via din ålderspension ITP1 har vi redan gått igenom. Vi ska nu gå igenom Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Bild 8 Syftet med denna bild är att förklara vad Tjänstegrupplivförsäkring är samt vem som kan få dessa pengar. Anställda med tjänstepensionen ITP har också en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som betalas ut med ett skattefritt engångsbelopp om någon avlider före pensioneringen. Hur mycket som betalas ut beror på hur gammal den som avlider är. Mellan år betalas kronor ut, år Vem/vilka får dessa pengar? Om du inte gör någonting betalas TGL i tur och ordning ut till: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. föräldrar Har du vid dödsfallet biologiska eller adopterade barn under 20 år betalas det alltid ut ett extra belopp sk barntillägg via din TGL. Bra att veta om blanketten om särskilt förmånstagarförordnande Alternativ 1: Du kan vidga kretsen av förmånstagare så att TGL tillfaller fler arvingar än ovan till exempel syskon och syskonbarn. Alternativ 2: Din sambo får inte med automatik TGL efter dig. Om du vill att din sambo ska få TGLbeloppet fyller du i blanketten om särskilt förmånstagarförordnande. Alternativ 3: Du kan välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare. Det behöver inte vara familj eller släkt. Du kan själv ändra ordningen mellan förmånstagarna, så att exempelvis dina barn får beloppet i första hand och din make i andra hand. Du kan också fördela beloppet mellan flera personer, så att exempelvis din dotter och din make får halva beloppet var. Skriver du ett särskilt förmånstagarförordnande gäller det så länge du har kvar din aktuella anställning eller om du direkt övergår till en annan arbetsgivare med ITP. Byter du däremot avtalsområde måste du skriva ett nytt förordnande. Ta gärna det säkra före det osäkra och skriv ett nytt förordnande varje gång du byter anställning. Är du osäker på om du skrivit något skicka in ett nytt. Det är alltid det senast daterade som gäller. Du hittar förmånstagarförordnandet på Alectas samt Collectums hemsida.

5 Bild 9 Syftet med denna bild är att påvisa att det finns lättillgänglig information på nätet. Alecta.se här kan du läsa om alla delar som ingår i din tjänstepension Collectum.se här kan du göra alla val kring din ålderspension ITP1 Minpension.se här kan du få en samlad bild av din pension, ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Pensionsmyndigheten.se här kan du läsa om allt som rör den allmänna pensionen Bild 10 Syftet med denna bild är att kort sammanfatta och lyfta saker som är viktiga att tänka på. 1. Vilken sparform har du, traditionell försäkring eller fondförsäkring? I vilket bolag? Behövs skydd till efterlevande i form av återbetalningsskydd och/eller familjeskydd? 2. Vem vill du ska få dessa pengar? 3. Tjänstepensionen är en av Sveriges populäraste löneförmån. En Skopundersökning 2008 visar att 82 % av de ITP-försäkrade anger tjänstepension som den löneförmån de helst vill ha. Viktigt att kolla upp om det finns kollektivavtal vid nyanställning. Bild 11 Syftet med denna bild är att visa hur man når oss på Alecta.

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer