Din tjänstepension heter ITP 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tjänstepension heter ITP 2"

Transkript

1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta bestäms i ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, som representerar arbetsgivarna, och PTK som representerar de anställda. Bild 3 Din pension kommer från flera håll Syftet med denna bild är att beskriva hur det svenska pensionssystemet hänger ihop och att man får pension från olika håll. Den allmänna pensionen, som betalas ut av Pensionsmyndigheten, redovisas i det orange kuvertet som skickas hem till dig en gång per år. Viktigt att berätta när det gäller den allmänna pensionen: Du tjänar in allmän pension på din lön upp till inkomsttaket 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på cirka kronor år 2012). Det finns alltså en gräns för hur stor del av din lön som du får allmän pension för. Man brukar säga att den allmänna pensionen kommer att ge cirka procent av lönen i pension (upp till taket). Den allmänna pensionen består av två delar: Inkomstpensionen kan du inte påverka själv, den placerar staten. Premiepensionen påverkar du genom att välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Valet gör du på Tjänstepension får alla som arbetar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på var man arbetar. Du tillhör ett kollektivavtal som heter ITP, och som började gälla i juli ITP avtalet slöts mellan Svenskt Näringsliv (som representerar arbetsgivarna) och PTK (som representerar de anställda). Alecta fick då i uppdrag att förvalta vissa delar av tjänstepensionen ITP.

2 Privat sparande kompletterar den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är upp till dig att avgöra om du behöver ett privat sparande. Innan du skaffar dig det, är det viktigt att veta vilket skydd du redan har genom lag och kollektivavtal så att du inte betalar för något i onödan. Som privatperson kan du inte spara pengar hos Alecta. Det är bara arbetsgivare som betalar till de anställdas försäkringar här. TIPS! Visa var i pyramiden ni är genom hela presentationen. Bild 4 Tjänstepension är ett försäkringspaket i flera delar Syftet med denna bild är att kort beskriva vilket försäkringsskydd den anställde har genom sin tjänstepension ITP 2. Tjänstepensionen är ett helt försäkringspaket som arbetsgivaren betalar för. I det ingår: Ålderspension ITP 2 Sjukpension - extra ersättning vi långvarig sjukdom (omfattas du av från 18 års ålder). TGL - en livförsäkring som ger ersättning i form av engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall (omfattas du av från 18 års ålder). Familjepension, ITP 2 ger månadsvis ersättning till dina efterlevande om du dör (arbetsgivaren börjar betala till denna från 28 års ålder om du har en månadslön på mer än kronor år 2012). Tala om att vi nu kommer att gå igenom varje del i försäkringspaketet (ålderspension, sjukpension och TGL.) Bild 5 - Förmånsbestämd ålderspension, ITP 2 Syftet med denna bild är att beskriva hur en förmånsbestämd försäkring fungerar och ge en bild av vad den anställde kommer att få i ålderspension ITP 2 från Alecta. Ålderspensionen ITP 2 i Alecta är förmånsbestämd. Detta är ett löfte om att du ska få en viss, bestämd pension när det är dags att sluta arbeta. Du är garanterad att få en viss procent av din slutlön i ålderspension när du slutar arbeta. Din ålderspension ITP 2 baseras på slutlönen Om du har en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kronor i månadslön år 2012) är du garanterad 10 procent av din lön i livslång ålderspension ITP 2 från Alecta. På lönedelar mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp är du garanterad 65 procent av lönen.

3 På lönedelar mellan inkomstbasbelopp är du garanterad 32,5 procent av lönen. Alecta förvaltar din pension Den förmånsbestämda ålderspensionen ITP 2 från Alecta kan du inte själv placera, den hanteras av Alecta. Alecta förvaltar tjänstepension ITP och ser till så att pensionskapitalet ökar i värde för de försäkrade. Till oss vänder du dig med frågor om hur försäkringarna och tjänstepensionen fungerar. Collectum sköter administrationen kring din pension Collectum är knutpunkten för ITP och det bolag som administrerar det mesta som har med ITP att göra. Det kan vara allt från att ett företag vill teckna pensionsavtal till att du som försäkrad får ditt årsbesked i det röda kuvertet. Tips! För att förklara en förmånsbestämd försäkring kan man jämföra med amorteringsplanen på huset, dvs under ditt arbetsliv betalar arbetsgivaren av på din garanterade pension som sedan Alecta betalar ut. Bild 6 - Kompletterande ålderspension, ITPK Syftet med denna bild är att förklara vad ITPK är. ITPK kompletterar din ålderspension i ITP 2. Varje månad betalar din arbetsgivare motsvarande två procent av din lön i premie till ITPK (ITPK är en premiebestämd pension). Du kan själv påverka hur dessa pengar ska placeras. Det går vi igenom på nästa bild. Tips! Jämför med premiepensionen i den allmänna pensionen. Det är Collectum som sköter ITPK-valet. Det är från dem du får information inför valet. Hur mycket pension det blir i slutänden beror bland annat på hur mycket din arbetsgivare betalat in, hur du valt att placera din ITPK-premie och hur mycket som betalats i avgift. Lite bakgrund I juli 2007 började ett nytt kollektivavtal att gälla. Collectum gjorde då en upphandling för att välja ut de bästa placeringsalternativen. När Collectum gjorde upphandlingen hade de krav på låga avgifter, hög förväntad avkastning samt stabilitet i banken/försäkringsbolaget. Många banker och försäkringsbolag lämnade in offerter men endast 8 blev utvalda. De upphandlade bolagen kan du, från och med juli 2007, välja som förvaltare av din ITPK. Om du inte har gjort ett nytt ITPK-val efter juli 2007 bör du göra detta för att få tillgång till dessa kollektivt upphandlade placeringsalternativ. Det ger dig en högre ITPKpension. Bild 7 Sjukpension ger extra pengar vid långvarig sjukdom Syftet med denna bild är att tala om att lagstadgad sjukersättning tillsammans med den kollektivavtalade ger ett fullgott skydd under lång period.

4 Många tecknar privata sjukförsäkringar helt i onödan. Ta först reda på vilket skydd du har idag via svensk lag och kollektivavtal. Sedan kan du bestämma om du vill/behöver teckna ett extra skydd. Om du vill veta mer om hur mycket som betalas ut under när du är sjuk och under varje sjukperiod, kan du läsa mer på Alectas och Försäkringskassans hemsidor. Bild 8 Försäkringar som ger ersättning till efterlevande Syftet med denna bild är att ge en bild av vilket efterlevandeskydd som ingår och vilket man kanske själv bör lägga till. Återbetalningsskydd ger dina närmaste den pension du tjänat om du dör Återbetalningsskyddet betalas vanligtvis ut under fem år till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Däremot kan du som väljer återbetalningsskydd inte få del av arvsvinsten (se nedan). Familjeskydd en extra försäkring där det belopp du själv väljer betalas ut om du dör. Familjeskyddet betalas ut till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. På Collectums hemsida hittar du en enkel räknesnurra där du ser hur mycket försäkringen kostar. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Ingår i ITP och ger din närmaste ett skattefritt engångsbelopp om du avlider före pensioneringen. Hur mycket som betalas ut beror på hur gammal den som avlider är. Mellan år betalas kronor ut, år Familjepension (ITP 2) Se nästa bild! Bild 9 Syftet med denna bild är att beskriva vad familjepension ITP 2 är samt ge en bild av vad den efterlevande kommer att få i familjepension ITP 2 från Alecta. Gäller endast för dig med lön över cirka kronor (7,5 inkomstbasbelopp år 2012). Familjepensionen ITP 2 i Alecta är förmånsbestämd. Det betyder att den efterlevande är garanterad en viss procent av den avlidnes lön. Hur mycket den efterlevande får i

5 familjepension ITP 2 beror på lönenivån vid dödsfallet. Familjepensionen betalas ut oavsett den avlidnes ålder. Familjepensionen kan endast betalas ut till make/maka/registrerad partner samt till barn upp till 20 års ålder. Finns barn under 20 år betalas ett högre belopp än grundbeloppet ut. Familjepensionen är ett väldigt bra efterlevandeskydd om du är gift, men den betalas inte ut till en sambo. Det går att välja bort inbetalning till familjepensionen och istället få extra inbetalning till din ITPK-pension. Gör du ett sådant val går det inte att ångra. Den förmånsbestämda familjepensionen ITP2 från Alecta kan du inte själv placera, den hanteras av Alecta. (Obs, i vissa fall med undantag för de med lön över 10 inkomstbasbelopp, läs mer om detta på Bild 10 Syftet med denna bild är att gå igenom ITPK-valets olika delar. 1. För att kunna göra ditt ITPK-val måste du först och främst veta skillnaden mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare placeringsalternativ. Det finns alltid en garanti och de är alltid billigare för dig som pensionssparare, dvs har låga avgifter. Går det bra för det bolag du valt får du avkastning på pengarna. Fondförsäkring är dyrare, dvs har högre avgifter och här finns ingen garanti. En fondförsäkring kan ge högre avkastning än en traditionell försäkring eftersom en traditionell försäkring alltid innehåller en viss del räntebärande papper. I första hand väljer du om du vill ha en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Vilket passar dig bäst? Sedan väljer du bolag, vissa går på magkänsla och vissa jämför noga de olika alternativen. Om du själv vill jämföra avgifterna hos de olika bolagen kan du gå in på Collectums hemsida eller på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida. Dessa är helt objektiva. 2. Förklara återbetalningsskyddet. Väljer du att kombinera din ITPK med ett återbetalningsskydd kommer dina efterlevande att få den ITPK-pension som du har tjänat in. Detta gäller om du avlider innan eller under tiden pensionen betalas ut. Återbetalningsskyddet betalas vanligtvis ut under fem år till, i tur och ordning: - make/maka, registrerad partner eller sambo - barn oavsett ålder Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Däremot kan du som väljer återbetalningsskydd inte få del av arvsvinsten (se nedan). Bild 11 TGL fyll i en blankett om du vill ändra eller lägga till förmånstagare

6 Syftet med denna bild är att berätta till vem beloppet i tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut och hur man ändrar detta om man vill. Vem/vilka får dessa pengar? Om du inte gör någonting betalas TGL i tur och ordning ut till: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. föräldrar Har du vid dödsfallet biologiska eller adopterade barn under 20 år betalas det alltid ut ett extra belopp s k barntillägg via din TGL. Alternativ 1: Du kan vidga kretsen av förmånstagare så att TGL tillfaller fler arvingar än ovan till exempel syskon och syskonbarn. Alternativ 2: Din sambo får inte med automatik TGL efter dig. Om du vill att din sambo ska få TGLbeloppet fyller du i blanketten om särskilt förmånstagarförordnande. Alternativ 3: Du kan välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare. Det behöver inte vara familj eller släkt. Du kan själv ändra ordningen mellan förmånstagarna, så att exempelvis dina barn får beloppet i första hand och din make i andra hand. Du kan också fördela beloppet mellan flera personer, så att exempelvis din dotter och din make får halva beloppet var. Ta det säkra före det osäkra och skriv ett nytt förordnande varje gång du byter anställning. Är du osäker på om du skrivit något skicka in ett nytt. Det är alltid det senast daterade som gäller. Du hittar förmånstagarförordnandet på Alectas samt Collectums hemsida. Bild 12 Enkel information om de olika delarna i din pension Syftet med denna bild är att visa var man själv kan hitta enkel information på Internet. Alecta.se här kan du läsa om alla delar som ingår i din tjänstepension. Collectum.se här gör du alla val för din ålderspension ITP 1. Minpension.se här kan du få en samlad bild av hela din pension, din egen pensionspyramid. Pensionsmyndigheten.se här kan du läsa om allt som rör den allmänna pensionen. Bild 13 Tre saker att komma ihåg Syftet med denna bild är att visa tre saker som kan vara bra att tänka på:

7 1. Se över dina val för ITPK Traditionell eller fondförsäkring? I vilket bolag? Vilka avgifter får du betala? Behöver du välja till skydd för dina närmaste (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd)? 2. Fyll i ett förmånstagarförordnande för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL Se över vem som står som förmånstagare, det vill säga vem får ersättningen från försäkringen om du dör? 3. Tänker du byta jobb? Kom ihåg att kolla om arbetsgivaren har tjänstepension. Tjänstepensionen är en av Sveriges populäraste löneförmån. En Skopundersökning 2008 visar att 82 % av de ITP-försäkrade anger tjänstepension som den löneförmån de helst vill ha. Bild 14 Välkommen att kontakta Alecta! Syftet med denna bild är att visa hur man når oss på Alecta. Bra att veta Vad är arvsvinst och hur påverkar den min pension? Arvsvinst uppstår när en person som inte har valt återbetalningsskydd för ITPK avlider och hela eller delar av pensionen återstår att betala ut. Utan återbetalningsskydd finns det ingen som kan få den avlidna personens pension. Pengarna fördelas då istället på andra personer som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så vis får den som inte har återbetalningsskydd lite mer pengar till sin ålderspension ITPK. Hur mycket pengar arvsvinsten ger varje år går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror delvis på hur många försäkrade personer som avlider under ett år och på de olika försäkringsbolagens beräkningar. Hur byter jag bolag eller sparform eller flytta ITPK? Vill du byta bolag eller sparform (fondförsäkring till traditionell försäkring eller tvärtom) för ITPK-kapital som du har tjänat in tidigare? Då ska du göra en flytt. Du kan flytta kapital från ett bolag till ett annat. Eller inom det bolag du redan har valt. Läs mer på Collectums hemsida.

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer