Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din pension enligt det nya ITP-avtalet"

Transkript

1 Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga!

2 PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka medlemmar i privat tjänst. Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Jusek Civilekonomerna Journalistförbundet Lärarförbundet Vårdförbundet Naturvetareförbundet Akademikerförbundet SSR Teaterförbundet Sveriges Farmacevtförbund Farmaciförbundet DIK Lärarnas Riksförbund Sveriges Arkitekter Agrifack (SFBF) Sveriges Fartygsbefälsförening (SFHL) Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (LSR) Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (SYMF) Sveriges Yrkesmusikerförbund Sveriges Veterinärförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund (SULF) Sveriges Universitetslärarförbund Kyrkans Akademikerförbund. Reviderad 6:e upplaga: ex mars :e upplagan: ex februari :e upplagan: tilltryck ex oktober :e upplagan: ex september :e upplagan: ex april :e upplagan: ex december 006. :a upplagan: ex oktober :a upplagan: ex Beställningsnr: 416 Tryck: Litografia AB, Huddinge Produktion: PTK juni 006 PTK Uppgifter i denna broschyr får citeras helt eller delvis under förutsättning att källan anges.

3 Ett nytt ITP- avtal för tjänstemän! Den 1 juli 007 trädde ett nytt ITP-avtal i kraft. Den största förändringen i avtalet är att den som är född 1979 eller senare får en premiebestämd tjänstepension. Du som är född 1978 eller tidigare fortsätter att ha en förmånsbestämd pension och ITPK. Förutom detta har det blivit en rad förbättringar i avtalet som gäller alla. Även du som är född 1978 eller tidigare kan komma att omfattas av en premiebestämd ålderspension om du byter arbetsgivare och börjar en ny anställning. En arbetsgivare, som ansluter sig till ITPplanen efter den 5 april 006, kan nämligen efter godkännande av PTKs medlemsförbund välja att enbart tillämpa den nya premiebestämda ITP-planen för alla tjänstemän oavsett ålder. Obs! Tjänar du mer än kronor i månaden år 008 (s k tiotaggare), kan du efter överenskommelse med din arbetsgivare välja att helt omfattas av den premiebestämda ITP-planen. 3

4 Ålderspensionens olika delar Din ålderspension består av flera olika delar. Liknar vi hela din pension vid en pyramid, motsvarar basen den allmänna pensionen som du får enligt lag. Premierna för den lagstadgade pensionen betalas genom att du själv betalar pensionsavgifter via skatten och att din arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter. Information om din lagstadgade ålderspension får du en gång om året i det orangea kuvertet från Försäkringskassan. Den mellersta delen utgörs av den kollektivavtalade pensionen som består av ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Premierna betalas av arbetsgivaren. Information om din kollektivavtalade ålderspension ITP får du en gång om året i det röda kuvertet från Collectum. Den översta delen är den pension som du eventuellt sparar till själv genom ett privat pensionssparande. Privat sparande Kollektivavtalad pension (ITP 1, ITP + ITPK) Lagstadgad pension (tilläggspension, inkomstpension och premiepension) 4

5 Du behåller din ålderspension från ITP och ITPK Är du född 1978 eller tidigare och anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal med något av PTKs medlemsförbund, omfattas du av ITP. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och innehåller ålderspension (ITP 1, ITP + ITPK), sjukpension och familjepension. Din ålderspension från ITP är till största delen förmånsbestämd. Det innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Under hela ditt verksamma arbetsliv tar man sedan ut den premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. En del av den pension du får från ITP är premiebestämd och kallas för ITPK. Det innebär att storleken på den premie som betalas in till din pension är bestämd på förhand. Det är din arbetsgivare som betalar in ITPK-premien men det är du själv som bestämmer hur premien ska användas och förvaltas genom ITPK-valet. ITPs ålderspension räknas ut i procent av den lön du har när du går i pension. Lön upp till 30 inkomstbasbelopp ger pension. ITPK är en kompletterande premiebestämd pension som du har utöver din förmånsbestämda ITP. ITPK-premien % av lönen 3,5 % 65 % 10% 30 inkomstbasbelopp kr/mån (30 ibb/1, = kr/mån) 0 inkomstbasbelopp kr/mån (0 ibb/1, = kr/mån) 7,5 inkomstbasbelopp kr/mån (7,5 ibb/1, = kr/mån) 5

6 Samma som tidigare och en rad förbättringar! För din del innebär det nya avtalet ett antal nyheter och förbättringar. Nytt för dig är att 1 ökad flexibilitet när det gäller uttag av pensionen genom ITPK-valet kan du förbättra din pension 3 du kan flytta hela din ITPK till ett annat bolag 4 du kan använda framtida premier för familjepension till ITPK 5 bättre sjukpension från ITP vid långvarig sjukdom. 6

7 ITP ålderspension i fem år 1 eller hela livet ut? Det nya avtalet har lett till en ökad flexibilitet och en mängd valmöjligheter när det gäller uttag av pensionen. Vanligtvis betalas ITP förmånsbestämda ålderspension ut från 65 års ålder och hela livet ut. ITPK betalas ut under en begränsad tid om minst fem år eller livslångt. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder. Med det nya avtalet kan även ITP förmånsbestämda ålderspension betalas ut under en begränsad tid om minst fem år. I slutet av 008 ska man även kunna välja om man vill ta ut pensionen helt eller delvis. Du kan som lägst ta ut 10 procent av din pension. Observera att om du tar ut din pension i förtid måste du gå ner lika mycket i arbetstid som du tar ut i pension. Du kan då alltså inte arbeta heltid och ta ut din ITP -pension samtidigt. Tänk på att om du tar ut pensionen tidigt, ska den räcka längre! 7

8 Genom ITPK-valet kan du förbättra din pension. En del av din ITP kallas för ITPK. ITPK är en kompletterande ålderspension som du får utöver den förmånsbestämda ITP-pensionen. Precis som för ITP börjar du att tjäna in ITPK från 8 års ålder. Det är arbetsgivaren som betalar premien ( procent av din lön) men det är du själv som bestämmer hur premien ska användas och förvaltas genom det så kallade ITPK-valet. Du som har gjort ett ITPK-val kan genom ett omval placera din framtida pensionspremie till, som det ser ut idag, cirka 60 procents lägre kostnad i något av de upphandlade bolagen. Du måste göra omvalet även om du före den 1 juli 007 valt att lägga din ITPK-premie i något av de upphandlade försäkringsbolagen. Bakgrund ITPK ITPK skapades i samband med att ITP-planen ändrades år fick privattjänstemännen möjlighet att själva välja hur en del av premien till ITPK skulle sparas i ITPK- valet. Före 1990 gick premien automatiskt till ITPK i s k ursprunglig form. Collectum är en oberoende knutpunkt för administration av ITP. Genom Collectum kan du göra ditt ITPK-val. Gör ett aktivt val! Sänk din avgift på GJORT 1 juli 007 Omval ETT ITPK-VAL valbart upphandlat försäkringsbolag OMVAL = LÄGRE AVGIFTER = MER PENSION! 8

9 Om du inte har gjort något ITPK- val, placeras din ITPK-premie från och med den 1 juli 007 i en traditionell försäkring utan skydd till efterlevande i Alecta. I en traditionell försäkring betalas pensionspremien in till det valda försäkringsbolaget som väljer placeringsalternativ. Detta är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp ITPK FÖRE 1990 INTE GJORT ETT ITPK-VAL ITPK-premier ITPK-premier ITPK ursprunglig form 007 INTE GÖR ETT ITPK-VAL ITPK-premier traditionell försäkring utan efterlevandeskydd Om du gör ett ITPK-val kan du välja om du vill placera din ITPKpremie i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Du kan välja i vilket av de upphandlade försäkringsbolagen du vill placera din ITPK-premie. Du kan också komplettera med ett efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Familjeskydd Skyddet innebär en extra pension till dina efterlevande under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. Använder du en del av din pensionspremie till familjeskydd blir din egen pension något lägre. Återbetalningsskydd Skyddet innebär att hela eller en del av försäkringskapitalet betalas ut till dina efterlevande när du avlider. Väljer du ett återbetalningsskydd blir pensionen något lägre. 9

10 Val i tre steg Gör ITPK-valet grundligt. Ta ställning till följande: 1 Hur ska premierna förvaltas? Du kan välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring. Vem ska förvalta premierna? Välj vilket försäkringsbolag som ska förvalta ITPK-premien. Du kan ändra ditt val av bolag om du skulle ångra dig senare. När den flytträtt som finns i det nya ITP-avtalet träder ikraft, kommer du att kunna flytta de redan inbetalade premierna. 3 Allt själv eller en del till de närmaste? Välj om premierna bara ska användas till den egna ålderspensionen eller om en del av premierna ska användas till de närmaste vid dödsfall (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd). ITPK-valet gör du hos Collectum. Läs mer på 10

11 3 Flytta ITPK till ett annat bolag? ITPK kan bli en stor del av pensionen. Hur stor pensionen från ITPK blir, beror på hur mycket och under hur lång tid som det betalats in premier. Din lön har betydelse, eftersom ITPK-premien är två procent av lönen. Skatter och försäkringsbolagens avgifter för administration har betydelse, eftersom dessa dras ifrån din pension. Och sist men inte minst hänger pensionens storlek också ihop med hur du placerat pengarna. Med det nya ITP-avtalet får du rätt att flytta ditt intjänade kapital i ITPK till ett försäkringsbolag med lägre avgifter och/eller bättre avkastning. Du kommer att kunna flytta ditt kapital i slutet av 008. Flytträtten gäller även ITPK i ursprunglig form. ITPK i ursprunglig form har alla som tjänat in ITPK före 1990 samt de som inte gjort något ITPK-val efter ITPK FÖRE 1990 Flytta INTE GJORT ETT ITPK-VAL Flytta 1 juli 007 Flytta GJORT ETT ITPK-VAL valbart upphandlat försäkringsbolag 11

12 Använda framtida premier för familjepension till ITPK? 4 ITPs familjepension tjänas in på lönedelar över kronor per år. Med det nya ITP-avtalet får du rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension. Premien för denna förmån får du då istället använda för att öka insättningarna till din ITPK. Möjligheten införs under senare delen av 008. Den familjepension som du redan har tjänat in finns kvar. Du får ett så kallat fribrev för den redan intjänade familjepensionen. Genom ITPK-valet kan du sedan välja om du vill använda en del av premien till ett efterlevandeskydd i form av familjeskydd. Väljer du istället att satsa hela premien på din egen pension kan du genom att välja återbetalningsskydd se till att dina efterlevande får pensionskapitalet om du skulle avlida. Familjeskydd och återbetalningsskydd betalas ut, till skillnad från ITPs familjepension, även till sambo och barn oavsett ålder. När det inte längre betalas in några premier till en pension får den försäkrade ett fribrev som redovisar värdet av de premier som redan har betalats in till den framtida pensionen. ITPs familjepension betalas ut under hela livet till efterlevande änka/änkling. En sambo kan inte få ITPs familjepension. Barn får ITPs familjepension fram tills de fyller 0 år. 1

13 5 Bättre sjukpension från ITP vid långvarig sjukdom. ITPs sjukpension ger numera även ersättning på lönedelar under 5 05 kronor i månaden. Du får 10 procent av din lön i sjukpension för dag på det du tjänar upp till 5 05 kronor i månaden. ITPs sjukpension 10% Blir du långvarigt sjuk får du 77,6 procent i sjukpenning och ytterligare 10 procent från ITPs sjukpension på lön upp till 5 05 kr i månaden. Lönedel Sjukpenning under 7,5 77,6% prisbasbelopp Från Försäkringskassan Dag

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer