Din tjänstepension heter ITP 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tjänstepension heter ITP 2"

Transkript

1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta bestäms i ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, som representerar arbetsgivarna, och PTK som representerar de anställda. Bild 3 Din pension kommer från flera håll Syftet med denna bild är att beskriva hur det svenska pensionssystemet hänger ihop och att man får pension från olika håll. Den allmänna pensionen, som betalas ut av Pensionsmyndigheten, redovisas i det orange kuvertet som skickas hem till dig en gång per år. Viktigt att berätta när det gäller den allmänna pensionen: Du tjänar in allmän pension på din lön upp till inkomsttaket 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på cirka kronor år 2015). Det finns alltså en gräns för hur stor del av din lön som du får allmän pension för. Man brukar säga att den allmänna pensionen kommer att ge cirka procent av lönen i pension (upp till taket). Den allmänna pensionen består av två delar: Inkomstpensionen kan du inte påverka själv, den placerar staten. 1

2 Premiepensionen påverkar du genom att välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Valet gör du på Tjänstepension får alla som arbetar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på var man arbetar. Du tillhör ett kollektivavtal som heter ITP. Avtalet slöts mellan Svenskt Näringsliv (som representerar arbetsgivarna) och PTK (som representerar de anställda). Dessa båda parter bestämmer hur avtalet ska se ut. Alecta har fått i uppdrag att förvalta vissa delar av tjänstepensionen ITP. Privat sparande kompletterar den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är upp till dig att avgöra om du behöver ett privat sparande. Innan du skaffar dig det, är det viktigt att veta vilket skydd du redan har genom lag och kollektivavtal så att du inte betalar för något i onödan. Som privatperson kan du inte spara pengar hos Alecta. Det är bara arbetsgivare som betalar till de anställdas försäkringar här. TIPS! Visa var i pyramiden ni är genom hela presentationen. Bild 4 Tjänstepension är ett försäkringspaket i flera delar Syftet med denna bild är att kort beskriva vilket försäkringsskydd den anställde har genom sin tjänstepension ITP 2. Tjänstepensionen är ett helt försäkringspaket som arbetsgivaren betalar för. I det ingår: ITP 2 Ålderspension och ITPK Ålderspension (omfattas du av från 28 års ålder). ITP Sjukpension - extra ersättning vi långvarig sjukdom (omfattas du av från 18 års ålder). Tjänstegrupplivförsäkring, TGL - en livförsäkring som ger ersättning i form av engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall (omfattas du av från 18 års ålder). ITP Familjepension ger månadsvis ersättning till dina efterlevande när du dör (arbetsgivaren betalar till denna om du har en månadslön på cirka kronor år 2015). Tala om att vi nu kommer att gå igenom varje del i försäkringspaketet (ålderspension, sjukpension, familjepension och TGL.) Bild 5 - ITP 2 Förmånsbestämd ålderspension Syftet med denna bild är att beskriva hur en förmånsbestämd försäkring fungerar och ge en bild av vad den anställde kommer att få i ålderspension ITP 2 från Alecta. 2

3 Ålderspensionen ITP 2 i Alecta är förmånsbestämd. Detta är ett löfte om att du ska få en viss, bestämd pension när det är dags att sluta arbeta. Du är garanterad att få en viss procent av din slutlön i ålderspension om du har ITP 2 fram till pensionsåldern. Din ålderspension ITP 2 baseras på slutlönen På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kronor i månadslön år 2015) får du 10 procent av din lön i livslång ålderspension ITP 2 från Alecta. På lönedelar mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp får du 65 procent av lönen. På lönedelar mellan inkomstbasbelopp får du 32,5 procent av lönen. Ovanstående förutsätter full tjänstetid för ITP 2. Så här har vi räknat fram beloppen på bilden: x 12,2 = x 12,2 = % x % ( )/12 = Alecta förvaltar din pension Den förmånsbestämda ålderspensionen ITP 2 från Alecta kan du inte själv placera, den hanteras av Alecta. Till oss vänder du dig med frågor om hur försäkringarna och tjänstepensionen fungerar. Collectum sköter administrationen kring din pension Collectum är knutpunkten för ITP och det bolag som administrerar det mesta som har med ITP att göra. Det kan vara allt från att ett företag vill teckna pensionsavtal till att du som försäkrad får ditt årsbesked i det röda kuvertet. Tips! För att förklara en förmånsbestämd försäkring kan man jämföra med amorteringsplanen på huset, dvs under ditt arbetsliv betalar arbetsgivaren av på din garanterade pension som sedan Alecta betalar ut. Bild 6 - Kompletterande ålderspension, ITPK Syftet med denna bild är att förklara vad ITPK är. ITPK är en premiebestämd pension och kompletterar din ålderspension i ITP 2. Varje månad betalar din arbetsgivare motsvarande två procent av din lön i premie till ITPK. Du kan själv påverka hur dessa pengar ska placeras. Det går vi igenom på bild 10. Tips! Jämför med premiepensionen i den allmänna pensionen. 3

4 Detta är Collectum Det är Collectum som sköter ITPK-valet. Det är från dem du får information inför valet. Hur mycket pension det blir i slutänden beror bland annat på hur mycket din arbetsgivare betalat in, hur du valt att placera din ITPK-premie och hur mycket som betalats i avgift. Collectum gör löpande nya upphandlingar för vilka försäkringsbolag som ska vara valbara när du väljer hur du vill placera din ITPK. Både vad gäller traditionell försäkring och fondförsäkring. Upphandlingarna ställer krav på låga avgifter, hög förväntad avkastning samt ekonomisk stabilitet Om du inte har gjort ett nytt ITPK-val efter juli 2007 bör du göra detta för att få lägre avgift och därmed en högre ITPK-pension. Bild 7 ITP Sjukpension ger extra pengar vid långvarig sjukdom Syftet med denna bild är att tala om att lagstadgad sjukersättning tillsammans med den kollektivavtalade ger ett fullgott skydd under lång tid. Många tecknar privata sjukförsäkringar helt i onödan. Ta först reda på vilket skydd du har idag via lag och kollektivavtal. Sedan kan du bestämma om du vill/behöver teckna ett extra skydd. Så har vi räknat fram beloppen på bilden: Dag x 12,2 = x 12,2 = % x % x ( )/12 = Från dag % x ( )/ 12 =8 355 Vid sjukersättning 15 % x % ( )/12 = ITP Sjukpension Vilken ersättning du får när du är sjuk beror på vad du tjänar och hur länge du har varit sjuk. Från Försäkringskassan får du Det första året - sjukpenning, cirka 80 procent av lön upp till ca kr/mån Efter första året - sjukpenning, cirka 75 procent av lön upp till ca kr/mån Vid sjukersättning - cirka 64 procent av lön upp till ca kr/mån. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Utöver det får du också ersättning från ITP Sjukpension som beskrivs på bilden. 4

5 Bild 8 Försäkringar som ger ersättning till efterlevande Syftet med denna bild är att ge en bild av vilket efterlevandeskydd som ingår och vilket man kanske själv bör lägga till. Återbetalningsskydd ger dina närmaste den pension du tjänat in om du dör. Återbetalningsskyddet betalas vanligtvis ut under fem år till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men du som väljer återbetalningsskydd får inte del av arvsvinsten (se Bra att veta ). Familjeskydd en extra försäkring där det belopp du själv väljer betalas ut om du dör. Familjeskyddet betalas ut till: make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn oavsett ålder. Du kan välja ett belopp mellan och kr/månad år 2015 och en utbetalningstid på mellan 5-20 år. Kostnaden för familjeskyddet dras från din ITPK-premie. På Collectums hemsida hittar du en enkel räknesnurra där du ser hur mycket försäkringen kostar. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Ger ett skattefritt engångsbelopp om du avlider före pensioneringen. Hur mycket som betalas ut beror på hur gammal den som avlider är. Upp till 55 års ålder betalas kronor ut, år Barntillägg kan tillkomma om det finns barn under 20 år. ITP Familjepension Se nästa bild! Bild 9 Familjepension Syftet med denna bild är att beskriva vad ITP Familjepension är samt ge en bild av vad den efterlevande kommer att få i familjepension från Alecta. Gäller endast för dig med lön över cirka kronor (7,5 inkomstbasbelopp år 2015). ITP Familjepension är förmånsbestämd. Det betyder att den efterlevande är garanterad en viss procent av den avlidnes lön om den anställde hade ITP 2 fram till dödsfallet /pensionsåldern. Hur mycket den efterlevande får i familjepension beror på lönenivån vid dödsfallet. Familjepensionen betalas ut oavsett den avlidnes ålder. 5

6 ITP Familjepension baseras på slutlönen På lönedelar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent av lönen På lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 16,25 procent av lönen Ovanstående förutsätter full tjänstetid för ITP 2. Familjepensionen kan endast betalas ut till make/maka/registrerad partner samt till barn upp till 20 års ålder. Finns barn under 20 år betalas ett högre belopp än grundbeloppet ut. Familjepensionen är ett väldigt bra efterlevandeskydd om du är gift, men den betalas inte ut till en sambo. Det går att välja bort inbetalning till familjepensionen och istället få extra inbetalning till din ITPK-pension. Gör du ett sådant val går det inte att ångra. Den förmånsbestämda familjepensionen från Alecta kan du inte själv placera, den hanteras av Alecta. Så här har vi räknat fram beloppen på bilden: x 12,2 = ,5 % x ( )/12 = Bild 10 Syftet med denna bild är att gå igenom ITPK-valets olika delar. 1. Traditionell försäkring och fondförsäkring För att kunna göra ditt ITPK-val måste du först och främst veta skillnaden mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare placeringsval. Här finns alltid en garanti och det är alltid billigare för dig som pensionssparare eftersom avgifterna du betalar för förvaltning etc. är låga. Går det bra för det bolag du valt, får du avkastning på pengarna. En fondförsäkring kan ge högre avkastning än en traditionell försäkring eftersom en traditionell försäkring innehåller en viss del räntebärande papper. Fondförsäkring är alltid dyrare, eftersom den har högre avgifter och här finns inte heller en garanti. 2. Förklara återbetalningsskyddet Väljer du att kombinera din ITPK med ett återbetalningsskydd kommer dina efterlevande att få den ITPK-pension som du har tjänat in, men du får inte del av arvsvinster. 6

7 Bild 11 Tjänstegrupplivförsäkring, TGL fyll i en blankett om du vill ändra eller lägga till förmånstagare Syftet med denna bild är att berätta till vem beloppet i tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut och hur man ändrar detta om man vill. Vem/vilka får dessa pengar? Om du inte gör någonting betalas TGL i tur och ordning ut till: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. föräldrar Har du vid dödsfallet barn under 20 år betalas det alltid ut ett extra belopp s k barntillägg via din TGL. Alternativ 1: Du kan vidga kretsen av förmånstagare så att TGL tillfaller fler arvingar än ovan till exempel syskon och syskonbarn. Detta kan du göra även om du är gift och har barn. Alternativ 2: Din sambo får inte med automatik TGL efter dig. Om du vill att din sambo ska få TGLbeloppet fyller du i blanketten om särskilt förmånstagarförordnande. Alternativ 3: Du kan välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare. Det behöver inte vara familj eller släkt. Du kan själv ändra ordningen mellan förmånstagarna, så att exempelvis dina barn får beloppet i första hand och din make i andra hand. Du kan också fördela beloppet mellan flera personer, så att exempelvis din dotter och din make får halva beloppet var. Ta det säkra före det osäkra och skriv ett nytt förordnande varje gång du byter anställning. Är du osäker på om du skrivit något skicka in ett nytt. Det är alltid det senast daterade som gäller. Du hittar förmånstagarförordnandet på Alectas samt Collectums hemsida. Bild 12 Enkel information om de olika delarna i din pension Syftet med denna bild är att visa var man själv kan hitta enkel information på internet. alecta.se collectum.se Här kan du läsa om alla delar som ingår i din tjänstepension. Här gör du alla val och jämförelser för din ålderspension ITP 1. 7

8 minpension.se pensionsmyndigheten.se ptk.se Här kan du få en samlad bild av hela din pension, din egen pensionspyramid. Här kan du läsa om allt som rör den allmänna pensionen. Rådgivningstjänst på nätet för personliga råd om pensioner och försäkringar. Bild 13 Tre saker att komma ihåg Syftet med denna bild är att visa tre saker som kan vara bra att tänka på: 1. Se över dina val för ITPK Traditionell eller fondförsäkring? I vilket bolag? Vilka avgifter får du betala? Behöver du välja till skydd för dina närmaste (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd)? 2. Fyll i ett förmånstagarförordnande för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL Se över vem som står som förmånstagare, det vill säga vem får ersättningen från försäkringen om du dör? 3. Tänker du byta jobb? Kom ihåg att kolla om arbetsgivaren har tjänstepension. Bild 14 Välkommen att kontakta Alecta! Syftet med denna bild är att visa hur man når oss på Alecta. 8

9 Bra att veta Olika lönebegrepp för ITP 1 och ITP 2 När vi räknar fram premier och ersättningar för tjänstepensionen, sker det på olika sätt beroende på om den anställde har ITP 1 eller ITP 2. Därför skiljer sig beloppen i våra exempel för ITP 1 och ITP 2. Collectum Företaget som administrerar valet för ålderspension ITP 1 heter Collectum. Det är från dem du får information inför själva valet. Collectum gör löpande nya upphandlingar för både traditionella försäkringar och fondförsäkring. Upphandlingarna ställer krav på låga avgifter, hög förväntad avkastning samt ekonomisk stabilitet. Hur stor blir pensionen? Hur mycket pension det blir i slutänden beror bland annat på hur mycket din arbetsgivare betalat in, hur du valt att placera din ITP1-premie och hur mycket som betalats i avgift. Vad är arvsvinst och hur påverkar den min pension? Arvsvinst uppstår när en person som inte har valt återbetalningsskydd avlider och hela eller delar av pensionen återstår att betala ut. Utan återbetalnings-skydd finns det ingen som kan få den avlidna personens pension. Pengarna fördelas då istället på andra personer som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så vis får den som inte har återbetalningsskydd lite mer pengar till sin ålderspension ITP 1. Hur mycket pengar arvsvinsten ger varje år går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror delvis på hur många försäkrade personer som avlider under ett år och på de olika försäkringsbolagens beräkningar. Hur byter jag bolag eller sparform? Vill du byta bolag eller sparform för ITP 1-kapital som du har tjänat in tidigare(från fondförsäkring till traditionell försäkring eller tvärtom)? Då ska du göra en ITP 1-flytt. Du kan flytta kapital från ett bolag till ett annat. Eller inom det bolag du redan har valt. Läs mer på Collectums hemsida. Basbelopp år 2015 Inkomstbasbelopp Kronor ,

10 Prisbasbelopp Kronor , Förhöjt prisbasbelopp Kronor

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer