Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till. PTK Rådgivningstjänst"

Transkript

1 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst

2 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom 7 Ersättning till dina efterlevande 8 Fakta om ersättningar till efterlevande 9 Placeringsråd för din pension 10 Fakta om ålderspensioner 11 Överblick över råden 12 Få veta mer om din pension 13 Principer för rådgivningen 14 PTK ex FOTO Lina Haskel TRYCK Ineko AB, Stockholm 2

3 I dagens samhälle förväntas vi göra en massa val. Det handlar om allt från förskola och skola till telefonoperatör och elbolag. Dessutom ska vi fatta beslut om vår pension. Vissa av de här valen är enkla medan andra upplevs som betydligt svårare. För många människor är framförallt pensionsvalen förknippade med frustration och ibland även oro för att fatta fel beslut. För att hjälpa dig som har tjänstepensionen ITP att fatta trygga och välgrundade beslut, har PTK tagit fram en webbaserad rådgivningstjänst. I PTK Rådgivningstjänst får du råd om hur du kan placera din pension. Du får även hjälp med att anpassa övriga kollektivavtalade försäkringar efter din familjs situation. Vi hoppas att den här broschyren ger stöd både för dig som ska använda rådgivningstjänsten själv och för dig som ska visa den för någon annan. Du hittar tjänsten på rådgivningstjänst.se Anna Allerstrand och Anders Ångbäck PTKs licensierade försäkringsrådgivare 3

4 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst Din ersättning vid sjukdom Få koll på hur mycket ersättning du får om du blir sjuk och om den räcker för att klara dina löpande utgifter. Du får också veta vad du kan göra om du behöver förändra ditt skydd. Ersättning till dina efterlevande Ta reda på om din familj klarar sig ekonomiskt om du avlider. Du får veta hur ditt efterlevandeskydd ser ut idag och vad du kan göra för att anpassa skyddet. Placeringsråd för din pension Här får du hjälp med viktiga val för din ålderspension. Placeringsråden gäller för dig och ditt pensionssparande inom premiepension och tjänstepension ITP. 4

5 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 1. För dig med aktiv ITP Rådgivningstjänsten vänder sig till dig med aktiv ITP. Med det menas att din nuvarande arbetsgivare betalar in premier till Collectum för din tjänstepension. 2. Logga in med e-legitimation Du loggar in på PTK Rådgivningstjänst med e-legitimation. Mer information om e-legitimation hittar du i rådgivningstjänsten. 3. Lämna fullmakt och godkänn användarvillkor För att använda rådgivningstjänsten behöver du lämna en fullmakt och godkänna användarvillkoren. Då kan vi hämta information om dina försäkringar och personlig information om dig från försäkringsbolag och från Collectum. På collectum.se kan du se om du har aktiv ITP. 5

6 Din ersättning vid sjukdom De flesta av oss vet ungefär hur mycket vi får i ersättning när vi är sjuka under en kortare tid. Men vad händer om du blir sjukskriven längre än tre månader? Klarar du hyran, amorteringen eller andra fasta kostnader som du har? I PTK Rådgivningstjänst får du en överblick av din ersättning vid sjukdom och råd som beräknas utifrån dina personliga behov. Se ditt befintliga försäkringsskydd I diagrammet ser du vilken ersättning du får om du blir sjuk. Här fyller du även i hur stora inkomster du och din familj har idag. Du kan också se varifrån ersättningen kommer och vem som betalar ut den. Hur påverkas din ekonomi om du blir sjuk? Här får du själv berätta om du kan minska dina utgifter och ditt sparande om du skulle bli långvarigt sjuk. Du får reda på hur mycket pengar din familj behöver både på kort och lång sikt. 6

7 Du får praktiska råd Du får veta om du behöver förändra ditt försäkringsskydd så att du klarar dina löpande utgifter om du blir sjuk. Du får reda på vilka belopp du behöver teckna en försäkring för och vart du kan vända dig för att göra det. Om du redan är tillräckligt försäkrad får du givetvis veta det. Fakta om ersättningar vid sjukdom Om du blir sjuk kan du få ersättning för den inkomst du förlorar. När du är sjuk upp till 14 dagar Om du är sjuk i högst 14 dagar får du sjuklön från arbetsgivaren som motsvarar 80 procent av din lön. Den första dagen i sjukperioden är en karensdag. För den dagen får du ingen ersättning. När du är sjuk längre än 14 dagar Om du är sjuk längre än 14 dagar övergår sjuklönen till sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Sjukpenningen är knappt 80 procent av din lön upp till en månadslön på kronor. Tjänar du mer får du kollektivavtalad sjuklön med 90 procent på resten av lönen där 10 procent är kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. När du är sjuk mer än 90 dagar Efter 90 dagar ersätts sjuklönen av den kollektivavtalade sjukpension som ingår i din ITP. Den är 10 procent på lönen upp till kronor i månaden och betalas ut som längst till 360:e dagen i sjukperioden. Tjänar du mer är ITPs sjukpension 65 procent på lönen upp till kronor i månaden och 32,5 procent på lön mellan och kronor i månaden. Den här delen av sjukpensionen betalas ut så länge du inte kan arbeta. När du är sjuk länge Om du är sjuk länge kan Försäkringskassan byta din sjukpenning mot sjukersättning (eller aktivitetsersättning). Ersättningen kompletteras då av ITPs sjukpension med 15 procent. För den övriga lönen fortsätter du att få sjukpension från ITP med 65 procent. Beräkningarna är gjorda med 2015 års basbelopp. 7

8 Ersättning till dina efterlevande Ett efterlevandeskydd gör att dina närmaste kan få ekonomisk ersättning om du skulle dö i förtid. Det är särskilt viktigt om du har minderåriga barn eller en partner med låg inkomst. Är du däremot ensamstående, eller har vuxna barn som flyttat hemifrån, kanske du inte längre har behov av ett efterlevandeskydd. Då kan du ta bort det och på så sätt höja din egen pension. Din ekonomi och familj Fyll i uppgifter om hur din familjesituation och hushållets ekonomi ser ut. PTK Rådgivningstjänst beräknar hur stor inkomstförlusten blir för ditt hushåll om du skulle dö. För att beräkna behovet av efterlevandeskydd för dina barn behöver du fylla i om du väntar barn, hur många barn du har och när de är födda. Här ser du också vilka skydd du har idag. Dina lån och egna kostnader Du får veta hur stor ersättning som din familj behöver för att kunna lösa eventuella lån. Du får även fylla i hur stora utgifter du har varje månad. Det är kostnader som uteblir från hushållets ekonomi om du dör. Rådgivningstjänsten utgår från att din familj under en omställningsperiod ska ha samma levnadsstandard som idag. 8

9 Så borde ditt efterlevandeskydd vara Har du barn är utgångspunkten att ersättning ska betalas ut till dess att yngsta barnet fyller 20 år. Är du gift eller sambo utan barn utgår våra råd från att din partner ska kunna behålla samma ekonomiska levnadsstandard i tre år. Här ser du vilket efterlevandeskydd som passar dig. Här kan du även ändra belopp och tidsperiod som ersättningen till din familj ska betalas ut. Du får anpassade råd Du får veta om du behöver förändra ditt efterlevandeskydd, vilket belopp du bör teckna en försäkring för och vart du kan vända dig för att göra det. Fakta om ersättningar till efterlevande Om du dör kan din familj ha rätt till ersättning. Omställningspension Din maka eller make, som inte fyllt 65 år, kan få ersättning i form av omställningspension under minst 12 månader. Även din sambo kan få pension om ni har barn tillsammans. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL TGL är en kollektivavtalad livförsäkring som ger efterlevande ett engångsbelopp på kronor om du avlider före 55 års ålder. Sedan trappas beloppet ner fram till 64 års ålder. I första hand betalas beloppet ut till maka eller make, i andra hand till dina barn eller barnbarn och i tredje hand till dina föräldrar. Har du barn får de dessutom barntillägg på kronor tills de fyller 17 år. Därefter minskar barntillägget, och när barnen blir 19 år får de inte längre några pengar från livförsäkringen. Om du har en sambo måste du skriva ett förmånstagarförordnande för att hon eller han ska få ersättning. Det behöver du också göra om du vill att någon annan än maka, make, barn eller föräldrar ska få pengarna. Familjeskydd Familjeskydd fungerar som en livförsäkring och tecknas hos Alecta. Du väljer vilket av fyra belopp din familj ska få varje månad om du dör och under hur lång tid 5, 10, 15 eller 20 år. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina sparade pensionspengar betalas ut månadsvis, normalt under fem år, till familjen om du dör. Familjepension för dig som har ITP 2 Familjepension har du om du har ITP 2 och tjänar mer än kronor i månaden. Familjepensionen ger din maka eller make, men inte sambo, en ersättning livet ut. Även barn får ersättning till och med den månad de fyller 20 år. Du kan välja bort efterlevandeskyddet Om du väljer bort efterlevandeskyddet ökar istället din egen pension. Du väljer hos Collectum om du vill ha efterlevandeskydd eller inte. Beräkningarna är gjorda med 2015 års basbelopp. 9

10 Placeringsråd för din pension Tjänstepensionen ITP är resultatet av ett kollektivavtal. Men det är du själv som bestämmer hur dina pensionspengar ska tas om hand. Använd PTK Rådgivningstjänst för att få råd om vilken lösning som passar dig bäst. Du får en rekommendation som är anpassad utifrån dina behov, både för din tjänstepension och för ditt val av premiepensionsfonder. Ta fram din riskprofil Vilken placeringsstrategi du bör ha är beroende av din ålder, ekonomi och inställning till risk. Riskanalysen analyserar din vilja och möjlighet att ta risk och placerar dig på lämplig risknivå. Välj vilka delar du vill ha råd om Baserat på vilken riskprofil du har och hur aktiv du tänker vara i ditt sparande får du konkreta råd om hur du ska placera din tjänstepension och premiepension. För din tjänstepension kan du välja fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har egna önskemål om vilket försäkringsbolag som ska förvalta din tjänstepension kan du själv ange det. Om du väljer fondförsäkring får du rådgivning om fonder utifrån det utbud det föreslagna bolaget erbjuder. I traditionell försäkring väljer du inte själv enskilda fonder, utan pengarna förvaltas av det bolag du valt. För dig med tjänstepensionen ITP 1 Du som har ITP 1 väljer vem som ska förvalta din tjänstepension. Hälften av kapitalet måste placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du välja att placera i traditionell försäkring, fondförsäkring eller dela mellan de två. Du väljer även vilket eller vilka av åtta försäkringsbolag med låga avgifter som ska förvalta pengarna. För dig med tjänstepensionen ITP 2 Om du har ITP 2 betalar arbetsgivaren en kompletterande ålderspension, ITPK. Den motsvarar 2 procent av lönen. Du väljer om du vill ha traditionell försäkring eller fondförsäkring och vilket av de åtta försäkringsbolagen som ska förvalta pengarna. 10

11 Fakta om ålderspensioner Du väljer vad du vill ha råd om Du får rådgivning för den försäkringstyp du angivit och får veta vart du vänder dig för att göra dina val. Du får även råd om vilka fonder du ska välja för din premiepension. Det är du som bestämmer hur dina pensionspengar tas om hand. Tack vare tjänstepensionen ITP har du ett bra komplement till den allmänna pensionen. Lagstadgad ålderspension Du tjänar in pension så länge du arbetar, och det är dina inkomster genom livet som pensionen grundar sig på. Till inkomstpensionen avsätts 16 procent av månadslönen upp till kronor. Denna del kan du inte påverka placeringen av. Istället får du pensionsrätter som blir till pengar när du går i pension. Till premiepensionen avsätts ytterligare 2,5 procent av din lön. Du väljer själv vilka fonder pengarna ska placeras i. Är du född får du istället en del av din pension som tilläggspension (tidigare ATP och folkpension). Du kan ta ut allmän pension från 61 år. Månadsbeloppet som betalas ut påverkas av när du går i pension. Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen och skickar ut ett årsbesked i det orange kuvertet. Kollektivavtalad ålderspension Du som har ITP 2 har en förmånsbestämd och en premiebestämd del (ITPK). Förmånsbestämd innebär att pensionen är bestämd på förhand i form av en procentsats på lönen. För att få full pension måste du ha minst 30 års tjänstetid, annars minskar din pension med åren du saknar. ITPK är premiebestämd, och innebär att 2 procent av lönen sätts av. Du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du som har ITP 1 har en premiebestämd pension där arbetsgivaren sätter av 4,5 procent av den del av din lön som är lägre än kronor och 30 procent för lön därutöver. Du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du kan välja traditionell försäkring eller fondförsäkring men minst hälften av pengarna måste placeras i traditionell försäkring. För både ITPK och ITP 1 finns det åtta försäkringsbolag med låga avgifter att välja mellan. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta. Beräkningarna är gjorda med 2015 års basbelopp. 11

12 Få överblick över råden De råd du får i PTK Rådgivningstjänst gäller i tre månader. Vi rekommenderar att du går igenom tjänsten minst en gång om året. I slutet av rådgivningen kan du välja att få en påminnelse via e-post efter ett år. Om din situation förändras bör du också göra en ny rådgivning. Min sida samlar uppgifterna om dig På Min sida kan du kontrollera att de uppgifter vi inhämtat om dig stämmer. Här kan du även komplettera med försäkringar som saknas ju mer detaljerad information vi har om dina försäkringar, desto bättre blir rådgivningen. Du får en sammanställning I slutet av varje del av rådgivningen får du en sammanställning i ett nedladdningsbart dokument. Du kan även få dokumentet skickat till dig via e-post. 12

13 Få veta mer om din pension Förutom PTK Rådgivningstjänst finns det även fler källor med information om din pension. Minpension.se och collectum.se är två andra webbplatser som du kan besöka om du vill veta mer. Pensionsprognos För att få en prognos över hela ditt sparande kan du gå till minpension.se. Där kan du även se hur din pension påverkas av när du väljer att gå i pension. Se ditt ITP-kapital utvecklas Om du vill se hur ditt ITP-kapital utvecklas varje månad kan du gå till collectum.se. Där kan du även se vilka uppgifter din arbetsgivare har rapporterat in om dig. Dessutom är det där du gör alla val som är kopplade till ITPK och ITP 1. 13

14 Principer för rådgivningen PTK Rådgivningstjänst är kostnadsfri och vår lojalitet är endast begränsad till dig. Vi säljer inga försäkringar och vi får ingen provision, oavsett vad du väljer. Vår uppgift är att hjälpa dig att fatta kloka beslut utifrån din ekonomi, din familjesituation och dina önskemål. Som försäkringsförmedlare har PTK tillstånd från Finansinspektionen och vi står under deras tillsyn. Våra rådgivare har ansvarsförsäkring. Principer för placeringsrådgivning Hur du väljer att placera ditt pensionskapital påverkar hur stor din framtida pension blir. Förenklat kan man säga att avvägningen handlar om att placera sig på en skala där ytterligheterna är säkerhet men låg möjlighet och osäkerhet men stor möjlighet. Med osäkerhet menas att du placerar ditt pensionskapital i mer riskfyllda tillgångar. Det ökar chansen att få högre avkastning och därmed högre pension. Samtidigt riskerar du att din pension blir lägre än om du hade valt en säkrare placering. För att hitta ett lämpligt sätt att placera just ditt pensionskapital får du i rådgivningstjänsten svara på frågor om hur stora risker du bör ta och hur ofta du kommer att se över ditt kapital. Om vi bedömer två alternativ som likvärdiga utifrån din riskprofil och aktivitetsnivå väljer vi alternativet med lägst avgift. Om du väljer att själv påverka valet av bolag får du alternativa råd. I slutänden är det alltid du som väljer utifrån de råd du får. Principer för rådgivning om efterlevandeskydd Om delar av din inkomst idag används för att försörja andra än dig själv behöver du se till att de klarar sig ekonomiskt om du dör. Vår utgångspunkt är att din familj ska kunna behålla sin ekonomiska levnadsstandard under minst tre år eller till dess att ditt yngsta barn har fyllt 20 år. För dig som är ensamstående utan barn eller med äldre barn kan det istället handla om att välja bort efterlevandeskydd ur tjänstepensionen, för att på så sätt höja din egen pension. Principer för rådgivning om sjukförsäkring Om du blir långvarigt sjuk får du inte lön från din arbetsgivare. I stället får du ersättning från Försäkringskassan och från den sjukförsäkring som ingår i din ITP. Din totala ersättning kommer dock att bli mindre än din normala månadsinkomst. I PTK Rådgivningstjänst får du veta hur din ekonomi påverkas om du blir långvarigt sjuk. Rådgivningstjänsten väger samman din och familjens ekonomi och behov med den ersättning du har rätt till. Du får veta om du behöver spara ihop till en buffert och om du behöver komplettera med en privat sjukförsäkring. 14

15 15

16 PTK Rådgivningstjänst ger dig med tjänstepensionen ITP möjlighet att ta full kontroll över en viktig del av din ekonomi. Du får svar på frågor som rör pension, efterlevandeskydd och skydd vid sjukdom. Råden du får är oberoende, anpassade efter dig och din familjesituation och helt gratis. Förhandlings- och samverkansrådet PTK består av 25 medlemsförbund som representerar privatanställda tjänstemän. Ett av PTKs uppdrag är att förhandla, förvalta och informera om pensioner och försäkringar inom ITP. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Fysioterapeuterna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmaceuter Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet. ptk.se 16

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum Ekonomin förändras oftast drastiskt för många när de blir änkor, änklingar eller förlorar sin sambo. Många vet inte vilket ekonomiskt skydd de har, varken från samhället eller från avtalsförsäkringen.

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer