Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbesked över din tjänstepension ITP 2"

Transkript

1 Referensnummer: 77777, datum: ANDERS ANDERSSON Gatan STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags, är det viktigt att du vet hur mycket du får i pension i framtiden. I det här beskedet ligger fokus på din tjänstepension ITP 2, som din arbetsgivare betalar för dig. ITP bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Lönen kommer från ett håll - pensionen från flera För att du lättare ska kunna göra dig en bild av din totala pension, har vi också tagit med information om annan tjänstepension som har påverkat din ITP 2. Lägg också till din allmänna pension du får i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten och ditt ev. privata pensionssparande. Skydd vid sjukdom och dödsfall Din tjänstepension ITP 2 ska ge dig extra trygghet när du går i pension en dag, men redan nu kan du ha nytta av ITP 2 om du skulle bli långvarigt sjuk. Du har också ett eller flera efterlevandeskydd som kan betalas ut när du avlider. Har du frågor? Uppgifterna i det här beskedet har vi fått från din arbetsgivare, de aktuella försäkringsbolagen eller tagit fram själva. I beskedet ser du från vem uppgifterna kommer och vem som bäst kan besvara dina frågor. Har du allmänna frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Din arbetsgivare, försäkringsinformatören på arbetet eller ditt fackförbund kan också svara på många av dina frågor. Personuppgifter hanterar vi enligt personuppgiftslagen (PUL). Läs mer på sidan Allmänna förklaringar. Do you need information in English? If so, welcome to our English language website collectum.com. Here you will find information about your occupational pension. Click on ITP 2 when you reach the home page and you will find the right place. Then select the link Annual Statement. Tjänstepensionsuppgifter som gäller per den 1 januari 2014 Om du fått ändrad lön eller slutat din anställning före den 1 januari - och vi inte kunnat uppdatera dina uppgifter innan vi skickar ut det här beskedet - stämmer inte de uppgifter vi redovisar här. Arbetsgivare: Stadens El AB Pensionsålder: 65 år Beräknad tjänstetid i månader: 443 Du behöver en beräknad tjänstetid på minst 360 månader (30 år) för att få maximal ITP 2. För varje månad som saknas, minskar din ITP 2-pension med 1/360-del. Läs mer på förklaringssidan. Anmäld årslön: kronor Årslönen motsvaras vanligen av 12,2 gånger månadslönen, vilket inkluderar semestertillägg. Vissa rörliga lönedelar ingår också, exempelvis provision och viss bonus där ett treårsgenomsnitt räknats fram. Ev. löneförändring under förra året ser du på förklaringssidan. Pensionsmedförande lön: kronor Du har mindre än fem år kvar tills du går i pension. Då gäller särskilda regler för vilken lön din pension beräknas på. Läs mer på förklaringssidan. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON Var god vänd 1

2 När du går i pension, prognos När du går i pension får du ITP 2 ålderspension så länge du lever. Du har dessutom den kompletterande ålderspensionen ITPK. Den betalas normalt ut som en femårig eller livslång pension. När du närmar dig pension kan du välja en annan utbetalningstid på den blankett du får från ditt försäkringsbolag. Om du har valt fondförsäkring för din ITPK kan det innebära ett större risktagande och din ITPK-pension kan variera mycket under utbetalningstiden. Läs mer på årsbeskedssidan för din ITPK. Här ser du din prognos ITP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd på förhand och kommer motsvara en given andel av din lön vid pensioneringen. Vi vet alltså redan i dag hur stor din pension blir om de förutsättningar som gällde den 1 januari (se sidan 1) fortsätter gälla fram till 65 års ålder. Fler detaljer hittar du på sidan Allmänna förklaringar. När det gäller din ITPK är premien bestämd på förhand. Beloppet din arbetsgivare betalar varje månad motsvarar två procent av din lön. Har du valt familjeskydd dras det varje månad en avgift från din ITPK. Om du har avstått från framtida inbetalningar till familjepensionen eller om din arbetsgivare betalar kompletterande premier för dig, blir inbetalningen till din ITPK större. Läs mer om prognosberäkningen på sidan Allmänna förklaringar. Din ITPK placerar du själv Du väljer själv hur pengarna ska placeras - i vilket försäkringsbolag och i vilken förvaltningsform. Du kan ändra ditt val när du vill och/eller flytta ditt ITPK-kapital till något av de ITPK-bolag som är valbara vid flyttillfället. Beräknad framtida ålderspension Betalas ut av Så här mycket får du i framtiden, om du fortsätter arbeta och ha ITP 2 till 65 år Från 65 till 70 år, kronor per månad Från 70 år och livet ut, kronor per månad Pension hela livet (ITP 2 ålderspension) Alecta Tjänstepension från tidigare anställningar som vi tagit hänsyn till i beräkningen av din ITP 2: Statlig tjänstepension SPV Pensionen vi redovisar här kan avvika från det verkliga beloppet. Läs mer om samordnad tjänstepension på förklaringssidan. ITPK ITPK i Alecta t.o.m Alecta 347 ITPK med återbetalningsskydd Se ITPK-sidor För detaljer, se sidan Årsbesked över din ITPK. Summa, kronor per månad På sidan Allmänna förklaringar ser du hur beloppen tagits fram. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

3 Pension du redan har tjänat in Om det inte skulle betalas in något mer till din ITP 2, visar den här sidan vad du får i ITP 2 ålderspension när du går i pension. Intjänad ålderspension Pension du hittills har tjänat in genom de inbetalningar din eller dina arbetsgivare har gjort. Betalas ut av Så här mycket hade du tjänat in den 1 januari 2014 Från 65 år till 70 år, kronor per månad Från 70 år och livet ut, kronor per månad Pension hela livet (ITP 2 ålderspension) Alecta Tjänstepension från tidigare anställningar som vi tagit hänsyn till i beräkningen av din ITP 2: Statlig tjänstepension SPV Pensionen vi redovisar här kan avvika från det verkliga beloppet. Läs mer om samordnad tjänstepension på förklaringssidan. ITPK ITPK i Alecta t.o.m Alecta 347 ITPK med återbetalningsskydd Se ITPK-sidor För detaljer, se sidan Årsbesked över din ITPK. Summa, kronor per månad På sidan Allmänna förklaringar ser du hur beloppen tagits fram. Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

4 Årsbesked över din femåriga ITPK Här ser du de ITPK-val du har gjort och i vilket eller vilka försäkringsbolag du har placerat din ITPK. Har du valt fondförsäkring kan det innebära ett större risktagande. De belopp vi redovisar nedan kan öka eller minska. På nästföljande sidor kan du läsa mer om vem som ansvarar för uppgifterna och hur beloppen har tagits fram. egna besked. Om du har fått ett besked från försäkringsbolaget, finns troligen försäkringen du ser nedan med i bolagets besked också. Jämför försäkringsnumren i dina besked, så att du inte av misstag summerar beloppen. Om beloppen i beskeden skiljer sig åt, kan det bero på att försäkringsbolaget har läst av systemet vid olika tillfällen. Har du valt ITPK familjeskydd och/eller ITPK med återbetalningsskydd? Informationen om dessa försäkringar och aktuella belopp hittar du på sidan Vad kan dina närmaste få. Har du fått besked från försäkringsbolaget också? Uppgifterna på den här sidan har vi fått från de försäkringsbolag du har valt. Många försäkringsbolag skickar också ut Vad betyder fördelad arvsvinst och avkastningsskatt? Är du osäker på vad de olika orden betyder, så hittar du förklaringen i ordlistan på sidan Förklaringar till ITPK-sidan. Där finns också information om hur dina uppgifter tagits fram. Här ser du de ITPK-val du gjort senast den 30 juni 2007 Kapital 1/ Överförda premier Fördelad arvsvinst Bolagets avgifter Med återbetalningsskydd Värdeförändring Avkastningsskatt Kapital 31/ Prel månadsbelopp från 65 år Fondbolag 1 Fondförsäkring Försäkringsbolag 1 Traditionell Fondbolag 2 Fondförsäkring (1) Summa, kronor Månadsbeloppen hittar du också på sidan Pension du redan tjänat in under rubriken ITPK. (1) Av beloppet är 719 kronor garanterat och 185 kronor är beräknad återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan alltså bli lägre eller högre än det belopp vi har angett här. Läs mer på sidan Förklaringar till ITPK-sidan. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

5 Årsbesked över din livslånga ITPK Här ser du de ITPK-val du har gjort efter den 1 juli 2007 och i vilket eller vilka försäkringsbolag du har placerat din ITPK. Har du valt fondförsäkring kan det innebära ett större risktagande. De belopp vi redovisar nedan kan öka eller minska. På nästföljande sidor kan du läsa mer om vem som ansvarar för uppgifterna och hur beloppen har tagits fram. Har du fått besked från försäkringsbolaget också? Uppgifterna på den här sidan har vi fått från de försäkringsbolag du har valt. Många försäkringsbolag skickar också ut egna besked. Om du har fått ett besked från försäkringsbolaget, finns troligen försäkringen du ser nedan med i bolagets Här ser du de ITPK-val du gjort från och med den 1 juli 2007 besked också. Jämför försäkringsnumren i dina besked, så att du inte av misstag summerar beloppen. Om beloppen i beskeden skiljer sig åt, kan det bero på att försäkringsbolaget har läst av systemet vid olika tillfällen. Vad betyder fördelad arvsvinst och avkastningsskatt? Är du osäker på vad de olika orden betyder, så hittar du förklaringen i ordlistan på sidan Förklaringar till ITPK-sidan. Där finns också information om hur dina uppgifter tagits fram. Kapital 1/ Överförda premier Fördelad arvsvinst Bolagets avgifter Med återbetalningsskydd Värdeförändring Avkastningsskatt Kapital 31/ Prel månadsbelopp från 65 år Försäkringsbolag 2 Traditionell Summa, kronor (1) Månadsbeloppen hittar du också på sidan Pension du redan tjänat in under rubriken ITPK. (1) Av beloppet är 112 kronor garanterat och 99 kronor är beräknad återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan alltså bli lägre eller högre än det belopp vi har angett här. Läs mer på sidan Förklaringar till ITPK-sidan. Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

6 Om du skulle bli sjuk Här ser du vilken ersättning du kan få genom din tjänstepension när du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan. På collectum.se kan du läsa mer om ersättning du får från din arbetsgivare och från Försäkringskassan. Blir du långvarigt sjuk får du följande ersättning från ITP 2 Betalas ut av Dag , kronor per månad Från dag 361, kronor per månad Sjukpension när du har hel sjukpenning Alecta Vid sjuk- eller aktivitetsersättning, kronor per månad Sjukpension om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan Alecta COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

7 Vad kan dina närmaste få? Här får du en överblick över det efterlevandeskydd du har. När vi framöver skriver make menar vi även maka och registrerad partner. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL Du har TGL så länge du är anställd (dock som längst till 70 års ålder). Avlider du innan du går i pension, betalas det ut ett engångsbelopp. Om du inte skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande får i första hand din make, men inte sambo, i andra hand dina barn/barnbarn och i tredje hand dina föräldrar ersättningen. Utöver grundbeloppet i rutan ingår barntilllägg i TGL. Det betalas ut till vart och ett av dina barn som inte fyllt 20 år. Skulle du vid dödsfallet sakna förmånstagare, betalas det ut kronor till dödsboet. Livslång familjepension (ITP 2) Den här pensionen betalas ut till din make när du avlider. Har du vid dödsfallet barn under 20 år, får även de ersättning. Sambo kan inte få pensionen. På collectum.se kan du läsa mer om hur beloppet fördelas mellan make och barn eller mellan flera barn. Familjeskydd och återbetalningsskydd Sedan tidigare har du valt ITPK familjeskydd och ITPK med återbetalningsskydd. Familjeskydd är en extra pension som betalas ut till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo om du avlider innan du går i pension. Finns inte någon av dessa får dina arvsberättigade barn pensionen. Om du kombinerar din ITPK med ett återbetalningsskydd kommer det återstående värdet av din ITPK - helt eller delvis - att betalas ut till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo om du avlider innan du går i pension. Finns inte någon av dessa får dina arvsberättigade barn pensionen. Har du skrivit ett förmånstagarförordnande betalas familjeskyddet och återbetalningsskyddet ut enligt förordnandet. När du avlider Betalas ut av Kronor per månad Engångsbelopp kronor (grundbelopp) Engångsbelopp till efterlevande (TGL) Beloppet gäller om du skulle avlida vid den ålder du hade vid årets början. När du fyller år nästa gång sjunker beloppet. Saknas förmånstagare är beloppet lägre. Arbetar du 8-16 timmar i veckan gäller halva beloppet. Alecta Livslång familjepension (ITP 2) Beloppet gäller efterlevande make om pensionsberättigade barn saknas. Obs! Om du nyligen har anmält att du avstår från framtida inbetalningar till ITP 2s familjepension, är beloppet du ser i tabellen för högt. ITPK Familjeskydd Beloppet gäller om du skulle avlida före ordinarie pensionsålder och betalas som längst ut till dess att du skulle ha fyllt 70 år. Månadspremien för det familjeskydd du har valt var den 1 januari 2014, 72 kr. ITPK med återbetalningsskydd. Beloppet gäller om du avlider innan du börjat ta ut ITPK. Uppgift om utbetalare hittar du på sidan Årsbesked över din ITPK. Har du valt fondförsäkring, kan beloppet vi redovisar stiga eller sjunka. Alecta Alecta livet ut i fem år i fem år Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

8 Allmänna förklaringar Ansvar för uppgifterna Uppgifter som har med din anställning, lön etc. att göra har vi fått från din arbetsgivare. Försäkringsbeloppen har vi fått från respektive försäkringsbolag. Collectum har där så framgår gjort antaganden eller prognoser om framtida utfall. Uppgifterna i beskedet är preliminära. Collectum och försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att ändra och komplettera dessa uppgifter senare om det visar sig att uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. Collectum och försäkringsbolagen ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som de försäkrade skulle kunna komma att lida på grund av lämnade uppgifter. Personuppgifter I Collectums uppdrag ingår att lämna information om tjänstepensionen ITP, TGL och LP-premier, vara valcentral för ITP och TGL, upphandla försäkringsbolag för dessa försäkringar samt i övrigt administrera försäkringarna och andra av Collectum administrerade tjänstepensioner. För att sköta dessa arbetsuppgifter måste Collectum samla in personuppgifter om de berörda tjänstemännen såsom, personnummer, namn, uppgifter om familjehändelser såsom civilstånd, barn, adressuppgifter, frisk- och sjukanmälningar, anställningsuppgifter och anställningshistorik för ITP samt val av försäkringsbolag. Collectum kan även ha tillgång till uppgifter som försäkringsbolagen ansvarar för, förmånstagarförordnanden som du kan ha skrivit och hälsodeklarationer om du har lämnat sådana. Personuppgifterna har inhämtats från din arbetsgivare, dig själv, försäkringsbolag och pensionskassor, Pensionsmyndigheten, offentliga register såsom SPAR och folkbokföringen. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring eller internet. Collectum lämnar ut personuppgifterna till berörda förvaltare, pensionskassor samt Svenskt Näringsliv och PTK, som bestämt innehållet i ITP och TGL, och i förekommande fall till andra parter vars pensionsplaner Collectum administrerar. Ibland anlitar vi extern hjälp för vissa arbetsuppgifter eller för att göra kundundersökningar. De måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för dessa uppdrag. För att kunna tillvarata dina rättigheter inom ITP och TGL samt kontrollera att försäkringarna är riktiga måste vi spara vissa personuppgifter i upp till 70 år. En gång om året kan du få information om de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Detsamma gäller de försäkringsbolag som lämnat information till detta besked. Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade. Din ansökan skickar du skriftligt i ett brev. Välkommen att ringa oss eller försäkringsbolagen om du har frågor. haft ITP 2 ålderspension med den tid som återstår till pensionsåldern. Tidigare anställning med annan tjänstepension än ITP 2 kan också ingå. Du kan också få tillgodoräkna dig tjänstetid för föräldraledighet och sjukskrivning. Pensionsmedförande lön Har du mindre än fem år kvar tills du går i pension? Då kan den lön vi utgår ifrån när vi beräknar din pension vara reducerad i förhållande till den lön din arbetsgivare anmält till oss. Reduktionen gäller ITP 2 ålderspension, ITPK och familjepension. Den ersättning du kan få från ITP 2 vid sjukdom, beräknas däremot alltid på den anmälda lönen. Prognosbelopp Dina ITP 2-belopp räknas ut av Alecta och baseras på att du arbetar och har ITP 2 fram till pensionsåldern med nuvarande lön att nuvarande basbelopp fortsätter gälla att inte premieinbetalningarna och de försäkringstekniska antagandena ändras att inte kollektivavtalen om ITP 2 ändras. Även dina ITPK-belopp baseras på punkterna ovan. För ITPK-beloppen har vi dessutom antagit att din ITPK betalas ut under fem år eller från 65 och livet ut att du och de andra med ITPK förväntas leva i 25 år efter 65-årsdagen att den årliga avkastningen på din ITPK är 2 % (efter avkastningsskatt men före avgifter). Det är vi på Collectum som tagit fram de preliminära månadsbeloppen för ITPK. Andra aktörer, såsom Min Pension eller ditt försäkringsbolag, kan använda andra förutsättningar och därför komma fram till andra belopp. Vi utgår från ditt utgående ITPK-kapital och skiljer inte på garanterade belopp och annan pension. Vi använder de faktiska avgifterna i ITPK-försäkringen. För fondförsäkring antar vi en fondavgift som motsvarar avgiften i entrelösningen. Vi har också gjort vissa antaganden om driftskostnader och dödlighet samt tagit hänsyn till om du valt återbetalningsskydd eller inte samt tagit hänsyn till intäkter till din ITPK i form av framtida arvsvinster. Sammanfattningsvis är ITPK-prognosen en fingervisning av hur stor pensionen kan bli. När någon förutsättning ändras, ändras också prognosen. Har du kort tid kvar till pensionen, kontakta gärna ditt försäkringsbolag för att få mer exakta uppgifter. Beräknad tjänstetid Alecta beräknar din tjänstetid genom att summera den tid du COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

9 Allmänna förklaringar (forts.) Samordnad tjänstepension I värdebeskedet visar vi viss tjänstepension du har genom tidigare anställningar och som har samordnats med din ITP 2- pension. Samordning innebär att du har fått tillgodoräkna dig tjänstetiden du har sedan tidigare och att din tidigare tjänstepension också har räknats in i din ITP 2-pension. Syftet är att summan av din tidigare tjänstepension och ITP 2 ska bli ungefär lika stor som om du hade haft ITP 2 hela tiden. Det belopp vi redovisar från dina tidigare anställningar kan avvika från det verkliga belopp du har tjänat in. Det beror på att din tidigare tjänstepension har anpassats efter hur ITP 2-pensionen är utformad. Alla tjänstepensioner samordnas inte med varandra. Här kommer du bara att se tjänstepension som har samordnats med din ITP 2 och inte annan tjänstepension. Vad är Collectum? På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK administrerar vi den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Vi samlar in uppgifter om din tjänstepension ITP från de bolag som kommer att betala ut pension till dig och sammanställer informationen i ett personligt besked. På collectum.se hittar du länkar till de olika försäkringsbolagen och deras försäkringsvillkor. Sedan september 2009 är Collectum registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och Bolagsverket. Du kan läsa mer om vad detta innebär på vår hemsida. Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

10 Förklaringar till ITPK-sidan Överförda premier Summan av de premier försäkringsbolaget tagit emot under året. Är summan 0 kronor, betyder det att det inte betalats in några premier till denna försäkring eftersom den inte är aktiv idag. Innan premierna förs över till försäkringsbolaget dras Collectums avgift (se denna rubrik) dras premien för familjeskydd av om du har valt detta skydd. Värdeförändring Skillnaden mellan pensionskapitalets storlek vid början och slutet av året. Värdeförändringen kan vara positiv eller negativ. Det kan också vara förändringen av värdet av en fondandel etc. under året. Fördelad arvsvinst Den fördelade arvsvinsten består av pensionsbehållningen eller försäkringskapitalet från avlidna som inte haft återbetalningsskydd och fördelas mellan försäkrade som också saknar återbetalningsskydd. Försäkringsbolagets avg. traditionell förs. femårig I avgifterna kan ingå premieavgift kapitalavgift. Försäkringsbolagets avg. fondförs. femårig I avgifterna kan ingå premieavgift kapitalavgift fondens avgift. Information om respektive bolags avgifter hittar du på collectum.se. Premieavgiften kan tas ut i procent av premien eller som ett fast krontal. Kapitalavgiften kan tas ut i procent av kapitalet en gång om året. Fondbolaget som du har fonder hos har också rätt att ta ut en avgift. Den tas ut i procent av kapitalet en gång om året. Försäkringsbolagets avg. traditionell förs. livslång I avgifterna ingår kapitalavgift kapitalförvaltningsavgift. Försäkringsbolagets avg. fondförs. livslång I avgifterna ingår kapitalavgift fondens avgift. Försäkringsbolagen har tagit ut avgifter för respektive fond, vilket har påverkat det totala försäkringsvärdet. Men avgiften redovisas inte av alla försäkringsbolag som ett separat kronbelopp i detta besked. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om avgiftens storlek. Avkastningsskatt Varje år dras en avkastningsskatt från den ITPK vi redovisar ovan. Skatten tas ut med en schablon som gör att skatten varje år utgör en viss procentsats av värdet på din ITPK. Vilken procentsats som gäller beror på hur stor den genomsnittliga statslåneräntan var kalenderåret före beskattningsåret. Det årsbesked du får i år, gällde år 2013 och avkastningsskatten beräknades alltså enligt statslåneräntan år Skatten dras även om avkastningen på ditt sparande varit noll eller till och med negativ. Avkastningsskatt gäller även för LP-premier om du har sådana. Collectums avgift, ITPK Collectum tar ut en administrationsavgift som för år 2013 var 1 procent av den inbetalda ITPK-premien. Collectums avgift dras innan premien förs över till det försäkringsbolag du har valt. Har du en månadslön på kronor motsvarade Collectums avgift cirka 5 kronor i månaden förra året. Preliminärt månadsbelopp, femårig ITPK För fondförsäkring är det är vi på Collectum som tagit fram de preliminära månadsbeloppen under fem år (60 månader). Vi har utgått ifrån ditt utgående kapital och antagit att avkastningen är 2 procent. Vi har dessutom gjort vissa antaganden om driftskostnader och dödlighet samt tagit hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte. Det belopp vi har kommit fram till har sedan fördelats över en tänkt utbetalningstid på fem år. Beloppet innebär inte ett åtagande från försäkringsbolaget där försäkringen är tecknad utan syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om månadsbeloppets storlek. När det gäller traditionell försäkring räknas det preliminära månadsbeloppet ut av försäkringsbolaget. Preliminärt månadsbelopp, livslång ITPK För fondförsäkring är det vi på Collectum som tagit fram de preliminära månadsbeloppen. Vi har utgått ifrån ditt utgående kapital och antagit att avkastningen är 2 procent. Vi har dessutom gjort vissa antaganden om driftskostnader och dödlighet samt tagit hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte. Det belopp vi har kommit fram till har sedan fördelats över en tänkt utbetalningstid från 65 år och livet ut. Beloppet innebär inte ett åtagande från försäkringsbolaget där försäkringen är tecknad utan syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om månadsbeloppets storlek. När det gäller traditionell försäkring räknas det preliminära månadsbeloppet ut av försäkringsbolaget. Garanterad pension (traditionell försäkring) Det belopp som ett försäkringsbolag garanterar att betala ut enligt försäkringsavtalet. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

11 Förklaringar till ITPK-sidan (forts.) Återbäring (traditionell försäkring) Återbäring är ett belopp som kan betalas ut som tillägg till den garanterade pensionen. Hur uppstår då återbäring? I traditionella försäkringar beräknas premier och försäkringsbelopp efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader och kapitalavkastning. Om utvecklingen av dessa faktorer blir mer gynnsam än vad som antagits uppstår ett överskott. Detta överskott kan delas ut i form av återbäring och betalas då ut tillsammans med försäkringsbeloppet. Men återbäringen är inte garanterad och kan återtas för att täcka förluster i bolaget, exempelvis om utvecklingen går sämre än väntat. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON

12

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

ITP 2 ålderspension 2009

ITP 2 ålderspension 2009 ITP 2 ålderspension 2009 INNEHÅLL 1 ITP-avtal 2 Ålderspensionens olika delar 3 Lagstadgad pension 5 Tilläggspension 7 Inkomstpension och premiepension 10 Den kollektivavtalade pensionen 12 ITP 2 20 Du

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A ITP-S

P E N S I O N S F A K T A ITP-S P E N S I O N S F A K T A ITP-S ITP-S B roschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele P E N S I O N S F A K T A ITP-Tele ITP-Tele Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-Tele hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S O N S F A K T A TP-P avdelning 2 TP-P avdelning 2 Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett bolag inom Posten AB. Den ger en översiktlig beskrivning av dina

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer