Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen."

Transkript

1 Stockholm TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt sparande är det enda vi jobbar med, vilket har gett bra resultat under många år. Vår traditionella försäkring har fått pengarna att växa mest av alla jämförbara livbolag under åren (Källa: Försäkringsförbundet). Våra egna fonder har genomgående fått mycket bra betyg av oberoende fondutvärderingsföretag. Dessutom erbjuder vi ytterligare nio fonder. Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Sammanställning Utgående värde Privat pensionsförsäkring Försäkringsnr Inbetalt AMF Privat, Fondförsäkring kr kr Utgående värde Tjänstepensionsförsäkring Försäkringsnr Inbetalt AMF Pro Alternativ ITP, Traditionell försäkring kr kr AMF Pro Alternativ ITP, Fondförsäkring kr kr AMF Pro Tjänstepension, Fondförsäkring kr kr AMF ITPK, Fondförsäkring Dessa siffror redovisas av Collectum Övrigt Du har inget fondsparande hos oss. Lämna gärna din e-postadress Logga in på amf.se, lämna din e-postadress och markera att du vill se ditt värdebesked digital. Du får ett mejl från oss när nästa års värdebesked är på plats. På vår internettjänst får du dessutom alltid en aktuell bild av ditt sparande och kan följa hur det utvecklas, byta fonder, ändra månadssparande med mera. Behöver du ett nytt lösenord beställer du det enkelt på vår hemsida. Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon Om du ringer från utlandet kontaktar du oss på Du kan också skicka e-post till eller besöka oss på Med vänlig hälsning Sanna Malmsten Kundserviceansvarig

2 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: TEST EFLY UIG3 Försäkringstagare: Den försäkrades arbetsgivare Värdebesked för AMF Pro Alternativ ITP, Traditionell försäkring med återbetalningsskydd AMF Pro Alternativ ITP Traditionell försäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en traditionell försäkring hos oss vilket innebär att du alltid har ett garanterat pensionsbelopp med möjlighet till återbäring. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Återbäringsränta Riskkompensation 0 kr kr +5 kr kr Årlig procentuell kapitalavgift -187 kr avgifter till AMF 1) -187 kr Avkastningsskatt -191 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på Så mycket får du i pension, baserat på inbetalningar t o m Garanterat pensionsbelopp Beräknat tilläggsbelopp (ej garanterat) Totalt pensionsbelopp 158 kr/mån 57 kr/mån 215 kr/mån Pensionen kommer att utbetalas från och med april 2039 och så länge du lever. Läs gärna mer om beräknat tilläggsbelopp på baksidan av värdebeskedet. Per den 1 februari 2009 skrev AMF ner värdet på pensionskapitalet, det vill säga gjorde ett så kallat engångsåtertag. Detta berör alla kunder som har en traditionell försäkring. Återtaget påverkar inte den delen av din pension som är garanterad. Under de senaste 10 åren har AMFs återbäringsränta i snitt varit 6,12 procent per år. (Källa: Försäkringsförbundet ).

3 Värdet av garanterat pensionsbelopp och fördelat överskott Värdet av garanterade pensionsbelopp är det kapital AMF avsätter för att bekosta framtida utbetalningar av garanterade pensionsbelopp. Värderingen görs bland annat utifrån marknadsräntan och värdet kan därför variera från en tidpunkt till en annan. Värdet av dina framtida garanterade pensionsutbetalningar per 31 december 2009 var kronor. Eftersom pensionskapitalet vid samma tidpunkt var större innehåller försäkringen fördelat överskott. Beräknat tilläggsbelopp Det beräknade tilläggsbeloppet är en prognos på hur överskottet i din försäkring kan komma att användas för att höja din pension. Tilläggsbeloppet omprövas årligen och är inte garanterat. Det kan alltså både öka och minska beroende på försäkringens värdeutveckling. Det garanterade pensionsbeloppet är däremot just garanterat, och kan inte minska. Ersättning till försäkringsförmedlare Om din försäkring sköts av en försäkringsförmedlare kan förmedlaren ha fått ersättning från AMF för detta. För mer information om eventuell utbetald ersättning kan du kontakta din förmedlare. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 153 kronor per månad i 20 år varav 82 kronor är garanterat. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande fondförsäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 400 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

4 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: TEST EFLY UIG3 Försäkringstagare: Den försäkrade Värdebesked för AMF Privat, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Privat är en privat pensionsförsäkring, d v s ett extra pensionssparande som du själv betalar till. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder i 5 år. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Riskkompensation Utdelning kr kr 0 kr kr kr Årlig fast avgift Årlig procentuell kapitalavgift -75 kr -106 kr avgifter till AMF 1) -181 kr Avkastningsskatt -87 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

5 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Aktiefond Global 86, , AMF Räntefond Lång 49, , AMF Aktiefond Sverige 32, , Pågående handel -16 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Global 35 AMF Räntefond Lång 30 AMF Aktiefond Sverige *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med april 2039 till mars Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i september 2033 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Uttagsmöjligheter Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder och välja att den betalas ut i 10 år istället för i 5 år. En sådan ändring kan du göra tidigast sju månader och senast två månader innan utbetalningarna ska påbörjas. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 358 kronor per månad i 5 år. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift 700 kr 700 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

6 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: TEST EFLY UIG3 Försäkringstagare: Den försäkrades arbetsgivare Värdebesked för AMF Pro Alternativ ITP, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Pro Alternativ ITP Fondförsäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Riskkompensation Utdelning 0 kr kr +14 kr kr kr Årlig fast avgift Årlig procentuell kapitalavgift -240 kr -331 kr avgifter till AMF 1) -571 kr Avkastningsskatt -301 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

7 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Aktiefond Global 814, , Pågående handel -48 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Global *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med april 2039 så länge du lever. Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i september 2033 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Ersättning till försäkringsförmedlare Om din försäkring sköts av en försäkringsförmedlare kan förmedlaren ha fått ersättning från AMF för detta. För mer information om eventuell utbetald ersättning kan du kontakta din förmedlare. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 286 kronor per månad i 20 år. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 400 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

8 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: TEST EFLY UIG3 Försäkringstagare: Den försäkrades arbetsgivare Värdebesked för AMF Pro Tjänstepension, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Pro Tjänstepension Fondförsäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Riskkompensation Utdelning 0 kr +961 kr +2 kr +336 kr kr Årlig fast avgift Årlig procentuell kapitalavgift -240 kr -71 kr avgifter till AMF 1) -311 kr Avkastningsskatt -65 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

9 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Aktiefond Global 173, , Pågående handel -26 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Global *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med april 2039 så länge du lever. Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i september 2033 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Ersättning till försäkringsförmedlare Om din försäkring sköts av en försäkringsförmedlare kan förmedlaren ha fått ersättning från AMF för detta. För mer information om eventuell utbetald ersättning kan du kontakta din förmedlare. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 61 kronor per månad i 20 år. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 400 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

10 Det här är en allmän information och kan därför innehålla sådant som inte berör dig. För fullständig information hänvisar vi till ditt försäkringsbesked och till de fullständiga försäkringsvillkoren. Avgifter AMF tar ut avgifter för att täcka kostnader för förvaltning och administration. Det kan exempelvis vara kapitalavgift, förvaltningsavgift och fondavgift. Mer information om gällande avgifter hittar du på Om du har en försäkringsförmedlare, som sköter din försäkring, har även denne kostnader för att hantera din försäkring och de kan tas ut som en avgift. Avkastningsskatt Varje år betalar du en avkastningsskatt, baserat på värdet av ditt pensionskapital. Det är en skatt som AMF och alla andra försäkringsbolag måste betala in till Skatteverket, oavsett om avkastningen på ditt sparande varit positiv eller negativ. Flytträtt Vissa försäkringar innehåller flytträtt. Med flytt avses en överföring av försäkringens hela värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas hos AMF eller något annat försäkringsbolag. Samma person måste vara försäkrad. Om flytträtt ingår, vilket belopp som får flyttas och flyttavgift framgår av värdebeskedet. Fondförsäkring I en fondförsäkring väljer du själv och placerar dina pengar i en eller flera av de fonder som AMF erbjuder. Det finns ingen garanterad avkastning i en fondförsäkring. Det är istället utvecklingen av fonderna som styr avkastningen, alltså hur mycket sparandet ökar eller minskar i värde. Fondinnehav Fondinnehavet består av alla fondandelar i fondförsäkringen. I värdebeskedet har vi sammanställt fondinnehav per den 31 december föregående år. Köp och försäljning av fondandelar på grund av inbetalningar eller avgifter som inte genomförts före årsskiftet redovisas på värdebeskedet som pågående handel. Förhöjt prisbasbelopp Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och för att beräkna ersättningen från familjeskydd. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2009 är kr. Förmånstagarförordnande Om du valt ett återbetalningsskydd till din pensionsförsäkring eller tecknat ett familjeskydd har du gjort ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare är mottagare av utbetalningarna om du avlider innan försäkringen är slututbetald. På grund av bestämmelser i Inkomstskattelagen (1999:1229) kan du endast sätta in vissa personer som förmånstagare. Om du inte meddelat oss något annat är förmånstagare i första hand din make/maka/sambo/registrerade partner, och i andra hand dina arvsberättigade barn. Vill du ändra förmånstagarförordnandet meddelar du det skriftligt till AMF. Garanterat pensionsbelopp per månad Det garanterade pensionsbeloppet per månad ökar vid varje inbetalning till en traditionell försäkring. Ökningen beräknas utifrån inbetalningens storlek, garanterad ränta och antaganden om livslängd som gäller vid inbetalningstillfället samt skatter och avgifter. Det garanterade pensionsbeloppet per månad gäller om du går i pension vid fastställd pensionsålder och utbetalningstid. Pensionskapital Försäkringens pensionskapital i en traditionell försäkring skapas genom att summera inbetalda premier, inflyttat kapital, successiva överföringar till försäkringen, återbäringsränta och riskkompensation. Därefter minskas beloppet med gällande skatter och avgifter. I en fondförsäkring summeras inbetalda premier, inflyttat kapital, värdeförändring, utdelning och riskkompensation. Beloppet minskas med eventuella överföringar till traditionell försäkring samt med gällande skatter och avgifter. Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkringen innebär att AMF tar hand om hela eller delar av inbetalningarna till din försäkring om du blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom. Kostnaden dras från löpande inbetalningar eller betalas direkt av arbetsgivaren

11 Riskkompensation Om en försäkring saknar återbetalningsskydd och den försäkrade avlider fördelas försäkringens värde på övriga försäkringar utan återbetalningsskydd hos AMF. Traditionell försäkring I en traditionell försäkring placerar våra kapitalförvaltare dina inbetalningar. Varje inbetalning ger upphov till ett garanterat pensionsbelopp per månad. Om förvaltningen är gynnsam kan kapitalet växa med återbäringsräntan. Utdelning De fonder AMF tillhandahåller kan lämna utdelning till sina andelsägare. Utdelat belopp återinvesteras i respektive fond och medför att fondens andelskurs minskar medan antalet andelar ökar. Återbetalningsskydd Om du avlider i förtid och har tecknat återbetalningsskydd betalas värdet av försäkringen ut till dina förmånstagare. Detta gäller även viss tid under pågående utbetalning, förutsatt att det finns något värde kvar på försäkringen. Återbäringsränta AMF delar inte ut någon vinst till sina aktieägare. När det uppkommer ett överskott i verksamheten fördelas det till traditionella försäkringar genom återbäringsräntan. Det tilldelade överskottet är inte garanterat utan kan tas tillbaka för att täcka eventuella förluster. Överföring För att minska risken att drabbas av tillfälliga nedgångar på börsen när du närmar dig pensionsåldern sker en månatlig överföring till traditionell försäkring från fondförsäkring. De successiva överföringarna startar fem år och sju månader före din pensionsålder men kan skriftligen väljas bort senast en månad innan överföringarna startar och då sker istället en engångsöverföring åtta månader innan pensionsåldern uppnås. Beloppet som anges i värdebeskedet är den summa som överförts under året. Om den succesiva överföringen avslutats under året, skapas inget värdebesked för fondförsäkringen.

12 Stockholm F17pensionar17 E17pensionar17 DUMMYGATAN STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt sparande är det enda vi jobbar med, vilket har gett bra resultat under många år. Vår traditionella försäkring har fått pengarna att växa mest av alla jämförbara livbolag under åren (Källa: Försäkringsförbundet). Våra egna fonder har genomgående fått mycket bra betyg av oberoende fondutvärderingsföretag. Dessutom erbjuder vi ytterligare nio fonder. Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Sammanställning Utgående värde Privat pensionsförsäkring Försäkringsnr Inbetalt AMF Privat Medlemspension, Fondförsäkring kr kr Utgående värde Tjänstepensionsförsäkring Försäkringsnr Inbetalt AMF Alternativ ITP, Traditionell försäkring kr kr AMF Alternativ ITP, Fondförsäkring kr kr AMF Alternativ ITP, Fondförsäkring kr kr Övrigt Du har inget fondsparande hos oss. Lämna gärna din e-postadress Logga in på amf.se, lämna din e-postadress och markera att du vill se ditt värdebesked digital. Du får ett mejl från oss när nästa års värdebesked är på plats. På vår internettjänst får du dessutom alltid en aktuell bild av ditt sparande och kan följa hur det utvecklas, byta fonder, ändra månadssparande med mera. Behöver du ett nytt lösenord beställer du det enkelt på vår hemsida. Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon eller kontakta din försäkringsförmedlare. Om du ringer från utlandet kontaktar du oss på Du kan också skicka e-post till eller besöka oss på Med vänlig hälsning Sanna Malmsten Kundserviceansvarig

13 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: F17pensionar17 E17pensionar17 Försäkringstagare: Den försäkrades arbetsgivare Värdebesked för AMF Alternativ ITP, Traditionell försäkring med återbetalningsskydd AMF Alternativ ITP Traditionell försäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en traditionell försäkring hos oss vilket innebär att du alltid har ett garanterat pensionsbelopp med möjlighet till återbäring. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Återbäringsränta Riskkompensation 0 kr kr 0 kr kr Årlig procentuell kapitalavgift -123 kr avgifter till AMF 1) -123 kr Avkastningsskatt -259 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på Så mycket får du i pension, baserat på inbetalningar t o m Garanterat pensionsbelopp Beräknat tilläggsbelopp (ej garanterat) Totalt pensionsbelopp 362 kr/mån kr/mån 362 kr/mån Pensionen kommer att utbetalas från och med juli 2035 och så länge du lever. Läs gärna mer om beräknat tilläggsbelopp på baksidan av värdebeskedet. Per den 1 februari 2009 skrev AMF ner värdet på pensionskapitalet, det vill säga gjorde ett så kallat engångsåtertag. Detta berör alla kunder som har en traditionell försäkring. Återtaget påverkar inte den delen av din pension som är garanterad. Under de senaste 10 åren har AMFs återbäringsränta i snitt varit 6,12 procent per år. (Källa: Försäkringsförbundet ).

14 Värdet av garanterat pensionsbelopp och fördelat överskott Värdet av garanterade pensionsbelopp är det kapital AMF avsätter för att bekosta framtida utbetalningar av garanterade pensionsbelopp. Värderingen görs bland annat utifrån marknadsräntan och värdet kan därför variera från en tidpunkt till en annan. Värdet av dina framtida garanterade pensionsutbetalningar per 31 december 2009 var kronor. Eftersom pensionskapitalet vid samma tidpunkt var större innehåller försäkringen fördelat överskott. Beräknat tilläggsbelopp Det beräknade tilläggsbeloppet är en prognos på hur överskottet i din försäkring kan komma att användas för att höja din pension. Tilläggsbeloppet omprövas årligen och är inte garanterat. Det kan alltså både öka och minska beroende på försäkringens värdeutveckling. Det garanterade pensionsbeloppet är däremot just garanterat, och kan inte minska. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 272 kronor per månad i 15 år varav 216 kronor är garanterat. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande fondförsäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 500 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

15 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: F17pensionar17 E17pensionar17 Försäkringstagare: Den försäkrades arbetsgivare Värdebesked för AMF Alternativ ITP, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Alternativ ITP Fondförsäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Riskkompensation Utdelning 0 kr kr 0 kr kr kr Årlig procentuell kapitalavgift -142 kr avgifter till AMF 1) -142 kr Avkastningsskatt -249 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

16 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Balansfond 337, , Pågående handel -13 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Världen *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med juli 2035 så länge du lever. Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i december 2029 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 341 kronor per månad i 15 år. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 500 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

17 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: F17pensionar17 E17pensionar17 Försäkringstagare: Husqvarna Construction Products Sweden AB Värdebesked för AMF Alternativ ITP, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Alternativ ITP Fondförsäkring är en tjänstepension som din arbetsgivare betalar in. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder så länge du lever. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd och premiebefrielseförsäkring. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Riskkompensation Utdelning kr kr 0 kr kr kr Årlig procentuell kapitalavgift -345 kr avgifter till AMF 1) -345 kr Avkastningsskatt -512 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

18 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Aktiefond Global 521, , AMF Räntefond Lång 246, , AMF Aktiefond Småbolag 194, , AMF Aktiefond Sverige 143, , Pågående handel -35 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Global 30 AMF Räntefond Lång 20 AMF Aktiefond Småbolag 25 AMF Aktiefond Sverige *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med juli 2035 så länge du lever. Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i december 2029 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Uttagsmöjligheter Möjlighet att ändra pensionsålder och uttagstid kan finnas. Vad som gäller för din försäkring kan du läsa i det försäkringsbesked du tidigare fått. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 908 kronor per månad i 15 år. Ett tips är att se över skyddet för dina efterlevande varje gång din familjesituation ändras. Kontakta gärna AMF för mer information. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift kr 500 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

19 Försäkringsnummer: Beräkningsdatum: Försäkrad: F17pensionar17 E17pensionar17 Försäkringstagare: Den försäkrade Värdebesked för AMF Privat Medlemspension, Fondförsäkring med återbetalningsskydd AMF Privat Medlemspension är en privat pensionsförsäkring, d v s ett extra pensionssparande som du själv betalar till. Du har en fondförsäkring hos oss vilket innebär att du själv väljer i vilka fonder dina pengar ska placeras. Pensionen kommer att betalas ut från 65 års ålder i 5 år. Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Ditt pensionskapitals värdeutveckling år 2009 Ingående värde kr Inbetalt belopp Värdeförändring Utdelning kr kr kr kr Årlig fast avgift Årlig procentuell kapitalavgift -75 kr -147 kr avgifter till AMF 1) -222 kr Avkastningsskatt -83 kr Utgående värde kr kr 1) Läs mer om aktuella avgifter på

20 Ditt fondinnehav den 31 december 2009 Fondens namn Antal andelar Kurs (kr/andel) Värde (kr) AMF Aktiefond Världen 49, , AMF Aktiefond Global 108, , AMF Aktiefond Småbolag 47, , AMF Aktiefond Sverige 34, , Pågående handel -23 Totalt värde *) Din placeringsprofil den 22 december 2009 Fondens namn Fördelning (%) AMF Aktiefond Världen 25 AMF Aktiefond Global 25 AMF Aktiefond Småbolag 25 AMF Aktiefond Sverige *) n kan skilja sig från försäkringens utgående värde på grund av att siffrorna är avrundade Utbetalning av försäkringen Pensionen kommer att utbetalas från och med juli 2035 till juni Successiv överföring av fondförsäkringens värde till en traditionell försäkring kommer att påbörjas i december 2029 och pågår fram till cirka åtta månader innan pensionsåldern. Läs mer om överföring i den bifogade ordlistan. Uttagsmöjligheter Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder och välja att den betalas ut i 10 år istället för i 5 år. En sådan ändring kan du göra tidigast sju månader och senast två månader innan utbetalningarna ska påbörjas. Vad hade hänt om du hade avlidit den 31 december 2009? Din försäkring innehåller återbetalningsskydd. Därför skulle försäkringens värde ha betalats ut till dina förmånstagare med ett belopp på 582 kronor per månad i 5 år. Ett tips är att se över om förmånstagarförordnandet stämmer med dina önskemål. Flytträtt Din försäkring innehåller flytträtt. Flyttavgifter per *) Flytt till annat försäkringsbolag Flytt till motsvarande traditionell försäkring hos AMF Flyttbart kapital per Kapital som kan flyttas, före flyttavgift 0 kr 0 kr kr *) Flyttavgifterna kan ändras. Läs mer om avgifter och aktuella flyttregler på eller kontakta AMF.

21 Det här är en allmän information och kan därför innehålla sådant som inte berör dig. För fullständig information hänvisar vi till ditt försäkringsbesked och till de fullständiga försäkringsvillkoren. Avgifter AMF tar ut avgifter för att täcka kostnader för förvaltning och administration. Det kan exempelvis vara kapitalavgift, förvaltningsavgift och fondavgift. Mer information om gällande avgifter hittar du på Om du har en försäkringsförmedlare, som sköter din försäkring, har även denne kostnader för att hantera din försäkring och de kan tas ut som en avgift. Avkastningsskatt Varje år betalar du en avkastningsskatt, baserat på värdet av ditt pensionskapital. Det är en skatt som AMF och alla andra försäkringsbolag måste betala in till Skatteverket, oavsett om avkastningen på ditt sparande varit positiv eller negativ. Flytträtt Vissa försäkringar innehåller flytträtt. Med flytt avses en överföring av försäkringens hela värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas hos AMF eller något annat försäkringsbolag. Samma person måste vara försäkrad. Om flytträtt ingår, vilket belopp som får flyttas och flyttavgift framgår av värdebeskedet. Fondförsäkring I en fondförsäkring väljer du själv och placerar dina pengar i en eller flera av de fonder som AMF erbjuder. Det finns ingen garanterad avkastning i en fondförsäkring. Det är istället utvecklingen av fonderna som styr avkastningen, alltså hur mycket sparandet ökar eller minskar i värde. Fondinnehav Fondinnehavet består av alla fondandelar i fondförsäkringen. I värdebeskedet har vi sammanställt fondinnehav per den 31 december föregående år. Köp och försäljning av fondandelar på grund av inbetalningar eller avgifter som inte genomförts före årsskiftet redovisas på värdebeskedet som pågående handel. Förhöjt prisbasbelopp Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och för att beräkna ersättningen från familjeskydd. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2009 är kr. Förmånstagarförordnande Om du valt ett återbetalningsskydd till din pensionsförsäkring eller tecknat ett familjeskydd har du gjort ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare är mottagare av utbetalningarna om du avlider innan försäkringen är slututbetald. På grund av bestämmelser i Inkomstskattelagen (1999:1229) kan du endast sätta in vissa personer som förmånstagare. Om du inte meddelat oss något annat är förmånstagare i första hand din make/maka/sambo/registrerade partner, och i andra hand dina arvsberättigade barn. Vill du ändra förmånstagarförordnandet meddelar du det skriftligt till AMF. Garanterat pensionsbelopp per månad Det garanterade pensionsbeloppet per månad ökar vid varje inbetalning till en traditionell försäkring. Ökningen beräknas utifrån inbetalningens storlek, garanterad ränta och antaganden om livslängd som gäller vid inbetalningstillfället samt skatter och avgifter. Det garanterade pensionsbeloppet per månad gäller om du går i pension vid fastställd pensionsålder och utbetalningstid. Pensionskapital Försäkringens pensionskapital i en traditionell försäkring skapas genom att summera inbetalda premier, inflyttat kapital, successiva överföringar till försäkringen, återbäringsränta och riskkompensation. Därefter minskas beloppet med gällande skatter och avgifter. I en fondförsäkring summeras inbetalda premier, inflyttat kapital, värdeförändring, utdelning och riskkompensation. Beloppet minskas med eventuella överföringar till traditionell försäkring samt med gällande skatter och avgifter. Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkringen innebär att AMF tar hand om hela eller delar av inbetalningarna till din försäkring om du blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom. Kostnaden dras från löpande inbetalningar eller betalas direkt av arbetsgivaren

22 Riskkompensation Om en försäkring saknar återbetalningsskydd och den försäkrade avlider fördelas försäkringens värde på övriga försäkringar utan återbetalningsskydd hos AMF. Traditionell försäkring I en traditionell försäkring placerar våra kapitalförvaltare dina inbetalningar. Varje inbetalning ger upphov till ett garanterat pensionsbelopp per månad. Om förvaltningen är gynnsam kan kapitalet växa med återbäringsräntan. Utdelning De fonder AMF tillhandahåller kan lämna utdelning till sina andelsägare. Utdelat belopp återinvesteras i respektive fond och medför att fondens andelskurs minskar medan antalet andelar ökar. Återbetalningsskydd Om du avlider i förtid och har tecknat återbetalningsskydd betalas värdet av försäkringen ut till dina förmånstagare. Detta gäller även viss tid under pågående utbetalning, förutsatt att det finns något värde kvar på försäkringen. Återbäringsränta AMF delar inte ut någon vinst till sina aktieägare. När det uppkommer ett överskott i verksamheten fördelas det till traditionella försäkringar genom återbäringsräntan. Det tilldelade överskottet är inte garanterat utan kan tas tillbaka för att täcka eventuella förluster. Överföring För att minska risken att drabbas av tillfälliga nedgångar på börsen när du närmar dig pensionsåldern sker en månatlig överföring till traditionell försäkring från fondförsäkring. De successiva överföringarna startar fem år och sju månader före din pensionsålder men kan skriftligen väljas bort senast en månad innan överföringarna startar och då sker istället en engångsöverföring åtta månader innan pensionsåldern uppnås. Beloppet som anges i värdebeskedet är den summa som överförts under året. Om den succesiva överföringen avslutats under året, skapas inget värdebesked för fondförsäkringen.

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig. SAF-LO Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så bra tjänstepension

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Engångsbetald Tjänstepension AMF Engångsbetald Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2008-01-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt AMF FTP och AMF FTPK (nedan kallat FTP) används för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2009-01-01 till och med 2013-12-31. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO

Läs mer