Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!"

Transkript

1 Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

2

3 Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad av att se om din pension, eftersom pension kan betraktas som uppskjuten lön. tjänstepensionen är en viktig del av din pension Det bästa du kan göra för att få en hygglig pension, är att jobba hos en arbetsgivare som har kollektiv avtal om tjänstepension. Tjänstepension (som ibland kallas avtalspension) är en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare. Alla som arbetar på ett företag med kollektivavtal får tjänstepension. Utan tjänstepension blir din totala pension låg. Att spara själv till pensionen kan aldrig bli annat än ett komplement. Storleken på de premier en privatperson har råd att betala till en pensionsförsäkring, kan oftast inte jämföras med de premier som arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen. Dessutom innehåller tjänstepensionen även andra förmåner. Den här broschyren handlar om ett tjänstepensionsavtal som heter FTP 12. Den gäller för de flesta som arbetar inom försäkringsbranschen. Planen började gälla 1 januari Pensionsplanen har två avdelningar: FTP 1 omfattar alla som är födda 1972 och senare, medan alla som är födda 1971 och tidigare tillhör FTP 2. Den kommer på sikt att försvinna, i takt med att de som tillhör FTP 2 går i pension. Med den här broschyren vill vi ge dig bättre kunskaper om din tjänste pension och vilka valmöjligheter du har, men också förståelse om varför det är viktigt att du bryr dig om din tjänstepension. FTPplanen gäller för dig så länge du är anställd hos en arbets givare som tillämpar den. Byter du bransch, byter du också tjänstepensionsavtal, där villkoren ser annorlunda ut. 3

4 Nora Z. Valencia Skadereglerare och naturälskare Vad är ett basbelopp egentligen? I pensionssammanhang blir det mycket prat om basbelopp. Basbelopp är ett belopp i kronor, vars storlek bestäms av regeringen varje år. Det används bland annat för att beräkna pensionsgrundande inkomster och grundavdrag. Det finns tre olika sorters basbelopp. Prisbasbeloppet följer prisernas utveckling, medan inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen i samhället. Det finns också ett förhöjt prisbasbelopp. Alla kronangivelser i broschyren är beräknade utifrån 2013 års basbelopp: Prisbasbelopp (pbb): kronor Förhöjt prisbasbelopp (fpbb): kronor Inkomstbasbelopp (ibb): kronor Du kan få pension från många håll Din framtida pension består av flera delar och kommer från olika håll från staten, från din arbetsgivare och det du själv sparar ihop. Pensionen kan kompletteras med eget sparande i olika former. Tjänstepension får den som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Allmän pension betalas ut av staten och bygger på det du tjänat under hela livet. Den allmänna pensionen består av olika delar: inkomst och premiepension (PPM), tilläggspension och garantipension. Hur stor din framtida pension blir, är omöjligt att säga. Dels för att den består av flera olika delar, dels för att varje del påverkas av många olika faktorer. Men en sak är säker: pensionen blir lägre än din lön. Därför är det viktigt att veta vad som påverkar pensionens storlek och hur du själv kan påverka den. Sprid riskerna när du placerar pengar! Kolla upp dina val i PPM och eventuellt privat pensionssparande innan du väljer placering för tjänstepensionspremien. 4

5 Inbetalningarna börjar när du fyller 25 år När du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension. Det görs så länge du arbetar, men längst till den månad du fyller 65 år. Född 1972 och senare ÅLDERSPENSIONEN BARA EN DEL Ålderspension är de pengar som du i framtiden får utbetalda i pension. Ett avtal om tjänstepension innehåller fler förmåner än bara ålderspension. FTP 1 innehåller också efterlevandeskydd (återbetalningsskydd, obligatoriskt familjeskydd och förstärkt familjeskydd), sjukpension och premiebefrielseförsäkring. Är du född 1972 och senare, tillhör du det som kallas FTP 1. Då har du en premiebestämd tjänstepension. Det betyder att storleken på den premie som betalas in till din ålderspension, är bestämd. Pensionen blir sedan så stor, som de inbetalda pengarna räcker till. Det finns flera faktorer som påverkar storleken av en premiebestämd tjänstepension: thur mycket du har arbetat mellan 25 och 65 års ålder. thur hög lön du har haft. thur pengarna har placerats (avkastning, skatter och avgifter påverkar ur pengarna växer i värde). tfrån vilken ålder du väljer att ta ut din pension. tom du har valt efterlevandeskydd (familjeskydd och återbetalningsskydd). Tänk på att premier som betalas in tidigt i livet är mer värda, eftersom de har längre tid att växa på, än de som betalas in i slutet av yrkeslivet. Jobbar du inget alls, betalas det heller inte in några premier (med vissa undantag, se sidan 9). De premier som betalas in till din tjänstepension är större än inbetalningarna till din premiepension (PPM). Därför är det viktigare att välja hur tjänstepensionspremien ska placeras. 5

6 Det är din lön som avgör premiens storlek Hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, beror på hur hög lön du har. Det blir mycket pengar till slut! Marie Fredriksson Skadereglerare och bokslukare Om du fick en miljon kronor att förvalta, skulle du då fundera något på hur du bäst skulle placera dem? Tidigare har du som anställd inte behövt engagera dig så mycket i din tjänstepension. Men med det premiebestämda pensionsavtalet, har du som individ ett större ansvar. Du avgör själv hur pengarna ska förvaltas. Är du ute i arbetslivet när du är 25 år, kommer du att tjäna in pengar till din tjänstepension under 40 år. Det blir mycket pengar till slut kanske en miljon kronor! Svarade du ja på frågan i början, är det självklart att du ska fundera på hur din tjänstepension ska förvaltas. Premien betalas in månad för månad och beräknas på kontant brutto lön. Det betyder att till exempel övertidsersättning är pensionsgrundande. Det betyder också, att premien kan variera från månad till månad. Premien är 4,5 procent av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp*. På inkomster över det beloppet är premien 30 procent. 7,5 basbelopp* motsvarar kronor/månad år % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC *Ett inkomstbasbelopp är kronor/år Hur mycket pengar handlar det om? Om du tjänar blir din premie På ett år blir det kronor/månad 900 kronor/månad kronor kronor/månad kronor/månad kronor kronor/månad kronor/månad kronor kronor/månad kronor/månad kronor kronor/månad kronor/månad kronor kronor/månad kronor/månad kronor } 4,5 % i premie 6

7 det här händer Om du inte väljer Avstår du från att välja placering för din premie hamnar den automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos Skandia Liv, utan återbetalningsskydd och utan möjlighet att välja förstärkt familjeskydd, (läs mer om återbetalningsskydd och familjeskydd på sidorna 8 och 9). Kommer du senare på att du vill placera din tjänstepension i något av de valbara alternativen, kan du när som helst göra det valet. Du kan välja placering för dina framtida premier, men du har också flytträtt för dina redan inbetalda pensionspremier. Du bestämmer själv hur pengarna placeras Som du såg på förra sidan är det mycket pengar som betalas in till din tjänstepension. Hur pensionskapitalets värde utvecklas, påverkar du själv genom att välja förvaltare och sparform. Hälften av premien måste placeras i en trygg sparform, i det här fallet en traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp. Du kan välja de här bolagen för en traditionell försäkring: talecta tamf Pension tskandia Liv Den andra halvan av premien kan du placera i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring. Fondförsäkring ger möjlighet till högre avkastning, men innebär också en större risk. De här bolagen kan du välja för fondförsäkring: tamf Pension tdanica Pension thandelsbanken Liv tlänsförsäkringar Fondliv tseb Trygg Liv tskandia Link tswedbank Försäkring Född 1972 och senare Är du inte nöjd med ditt val, kan du när som helst göra ett nytt val för dina framtida premier. Du kan också flytta de redan inbetalda premierna. 7

8 Allt till dig själv eller en del till familjen? Behöver du efterlevandeskydd? Rickard Bryngelsson Mäklare och fritidsjägare Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda. Förmånstagare till efterlevandeskydd i FTPplanen är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande. Genom din tjänstegrupplivförsäkring har du ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension. Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade ålderspension när du dör. Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalnings skydd och familjeskydd. Återbetalningsskydd Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din pension, om du dör innan hela ditt pensionskapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat in. tavlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid. tom du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren. Familjeskydd I FTP 12 ingår ett obligatoriskt familjeskydd från 18 års ålder, som arbetsgivaren bekostar. Det obligatoriska familjeskyddet betalas ut i fem år, om du dör mellan 18 och 65 års ålder. Hur mycket pengar som betalas ut, beror på din ålder ju lägre ålder desto högre belopp. Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Kostnaden beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalnings tid på 5, 10, 15 eller 20 år. För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja hur din premie ska placeras se sidan 7. Eftersom kostnaden för efterlevandeskydd tas från din premie, blir din egen ålderspension lägre. 8

9 HÄLSODEKLARATION BEHÖVS IBLAND Om du väljer återbetalningsskydd eller förstärkt familjeskydd under valperioden*, eller inom ett år från familjehändelse, behöver du inte lämna någon hälsodeklaration. Familje händelse är giftermål, registrering av partnerskap, nytt samboförhållande eller att du får barn. Väljer du vid en annan tidpunkt, måste du fylla i en hälsodeklaration. Har du en allvarlig sjukdom beviljas du då inte familjeskydd, och återbetalningsskydd får du bara för framtida premier. Om du vill höja beloppet i det förstärkta familjeskyddet behövs också hälsodeklaration. * Din valperiod är 30 dagar i anslutning till ditt inträde i FTP 12 antingen genom att du fyller 25 år eller genom att du får en anställning i branschen. Premier till din pension även om du blir sjuk Det betalas in pengar till din tjänstepension, även om du inte kan jobba på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Du får också bättre sjukersättning om du är sjukskriven en längre tid. Premiebefrielse FTP 12 innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbets givare. Det betyder att om du inte kan jobba på grund av sjukdom eller olycksfall, får du ändå premier inbetalda till din tjänste pension. Likaså om du är föräldraledig eller ledig för vård av sjukt barn. Vid föräldraledighet betalas premien in under högst 13 månader per födsel (eller adoption). Sjukpension Vid långvarig sjukdom har du rätt till sjukpension. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp (= kronor år 2013). För lönedelar över det, blir ersättningen högre (65 procent på löndedelar upp till 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp). Efter dag 360 i sjukperioden får du inte längre sjukpension på lön upp till 7,5 basbelopp, utan bara ersättning för de lönedelar som ligger över den gränsen. Född 1972 och senare 9

10 ÅLDERSPENSIONEN BARA EN DEL Daniel Cederberg Personskadereglerare och thaiboxare Ålderspensionen är de pengar som du i framtiden får utbetalda i pension. Ett avtal om tjänstepension innehåller fler förmåner än bara ålderpension. I FTP 2 finns också efterlevandeskydd (återbetalningsskydd, obligatoriskt familjeskydd och förstärkt familjeskydd), sjukpension, familjepension, särskild barnpension och premiebefrielse. 360 månader heltid för att få maximal pension FTP 2 är i princip det pensionsavtal som gällde i branschen fram till 31 december 2007, men med en del förbättringar och förändringar. Är du född 1971 och tidigare tillhör du FTP 2 och har en förmånsbestämd tjänstepension. Det betyder att det är storleken på förmånen pensionen som är bestämd. Förmånen är en viss procent av den lön du har när du fyller 65 år. I FTPplanen är pensionens storlek tio procent av lönen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar en månadslön på kronor år 2012). På lönedelar över det, blir pensionen större. Om LÖNEN är... 7,5 ibb 20 ibb 30 ibb...så blir din PENSION 10 % 65 % 32,5 % Det finns flera faktorer som påverkar storleken av en förmånsbestämd tjänstepension: thur hög lön du har när du fyller 65 år (din slutlön). thur mycket du har arbetat för att få maximal pension ska du ha arbetat heltid i 360 månader (30 år). tfrån vilken ålder du väljer att ta ut din pensionen. Jobbar du kortare tid än 360 månader, minskas pensionens storlek med 1/360 för varje månad som saknas. Hur stor din pension blir, beror också på utfallet av din FTPK och om du har valt till efterlevandeskydd. Läs mer på sidorna 11 och

11 Du får själv bestämma över en del En del av din pension kallas för FTPK. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Den får du utöver den förmånsbestämda pensionen. Född 1971 och tidigare Om du inte väljer placering för FTPK Gör du inget FTPKval placeras premien automatiskt i ickevalsalternativet, en traditionell försäkring i Skandia Liv, utan återbetalningsskydd och utan förstärkt familjeskydd. Valde du placering för din FTPK före den 1 januari 2008 och sedan dess inte har gjort något nytt val, fortsätter premien att placeras i ditt gamla val. Tänk på att de avgifter du betalar förmodligen är högre, än för de valbara alternativ som finns i dag. Det kan därför vara klokt att se över ditt FTPKval. FTPK börjar du tjäna in från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som motsvarar två procent av din lön, men du bestämmer själv hur premien ska förvaltas. Genom att göra ett val har du möjlighet att påverka storleken på en del av din pension. Du kan välja traditionell försäkring eller fondförsäkring i följande bolag: talecta (traditionell försäkring) tamf Pension (traditionell försäkring och fondförsäkring) tdanica Pension (fondförsäkring) thandelsbanken Liv (fondförsäkring) tlänsförsäkringar Fondliv (fondförsäkring) tseb Trygg Liv (fondförsäkring) tskandia Liv (traditionell försäkring) tskandia Link (fondförsäkring) tswedbank Försäkringar(fondförsäkring) Är du inte nöjd med ditt val, kan du när som helst göra ett nytt val för dina framtida premier. Du kan också flytta de redan inbetalda premierna. Du kan öka på dina inbetalningar till FTPK, genom att avstå från intjänande av familjepension (se sidan 12). Det valet gäller för all framtid och går inte att ångra. Storleken på din FTPK påverkas också om du väljer efterlevandeskydd (familjeskydd och återbetalningsskydd). Läs mer om det på sidan 13. Den premie som betalas till FTPK är för många högre, än den premie som betalas till premiepensionen (PPM.) Därför är det viktigare att du aktivt väljer placering för din FTPK. 11

12 Eva Lind Söderling Kundtjänsteman och hästtokig Bättre trygghet för dig och din familj Både du och din familj får extra trygghet genom tjänstepensionsavtalet, vid till exempel sjukdom och dödsfall. Behöver du välja till något efterlevandeskydd? Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda. Förmånstagare till efterlevande skydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvs berättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande. Genom din tjänstegrupplivförsäkring har du ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension. Särskild barnpension Om du har barn som är under 20 år när du dör, får de särskild barnpension. Barnpension ges på lönedelar upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Barnpensionens storlek beror på antalet barn och din lön. Som mest kan ett enskilt barn få kronor per år. Familjepension Familjepension betalas ut till din familj när du dör. Den beräknas på den del av lönen som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Familjepension betalas livsvarigt till make/maka, registrerad partner och sambo (men upphör vid till exempel omgifte) och till dess att barnen fyller 20 år. Familjepensionens storlek beror på din lön och antalet barn. Sjukpension och premiebefrielse Vid långvarig sjukdom har du rätt till sjukpension. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp. FTP 12 innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din FTPK. 12

13 Allt till dig själv eller en del till familjen? Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade FTPK när du dör. Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalnings skydd och familjeskydd. Född 1971 och tidigare HÄLSODEKLARATION BEHÖVS IBLAND Om du väljer återbetalningsskydd eller förstärkt familjeskydd under valperioden,* eller inom ett år från familjehändelse, behöver du inte lämna någon hälsodeklaration. Familje händelse är giftermål, registrering av partnerskap, nytt samboförhållande eller att du får barn. Väljer du vid en annan tidpunkt, måste du fylla i en hälsodeklaration. Har du en allvarlig sjukdom beviljas du då inte familjeskydd, och återbetalningsskydd får du bara för framtida premier. Om du vill höja beloppet i det förstärkta familjeskyddet behövs också hälsodeklaration. * Din valperiod är 30 dagar i anslutning till ditt inträde i FTP 12 antingen genom att du fyller 25 år eller genom att du får en anställning i branschen. Återbetalningsskydd Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din FTPK, om du avlider innan hela ditt FTPKkapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort kapital du har tjänat ihop. tavlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid. tom du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren. Familjeskydd I FTP 12 ingår ett obligatoriskt familjeskydd, som arbetsgivaren bekostar. Familjeskyddet betalas ut till din förmånstagare, om du dör innan du fyller 65 år. Storleken på familjeskyddet är två förhöjda prisbasbelopp per år ( kronor år 2013) och det betalas ut månadsvis i fem år. Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Kostnaden beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja placering för din FTPK. Eftersom kostnaden för efterlevandeskydd tas från din premie, blir din egen pension lägre. 13

14 Pension vid 62 år en möjlighet för några Ju tidigare du går i pension, desto lägre blir din ålderspension, eftersom pensionspengarna ska räcka under fler år. Men med 62årsregeln kan du gå i pension i förtid med förmånliga villkor. Hur mycket får du med 62årsregeln? Vill du veta mer om hur 62årsregeln fungerar och vad det skulle betyda rent ekonomiskt för dig att utnyttja den? Kontakta FTFs ombudsmän på telefon så kan de berätta mer. 62årsregeln är ett förmånligt sätt att gå i förtida pension utan att det får dramatiska konsekvenser för din tjänstepension från 65 års ålder. Det är du själv som bestämmer om du vill gå i pension vid 62 års ålder inte arbetsgivaren. Men det är arbetsgivaren som får stå för kostnaden mellan 62 och 65 år (arbetsgivaren har ju bara avsatt pengar för din pension från det att du fyller 65 år). Går du i pension vid 62 år blir din pension något lägre, än om du skulle ha jobbat fram till 65årsdagen. För att kunna utnyttja 62årsregeln måste du vara född senast 1955, samt ha omfattats av FTPplanen den 20 juni För alla andra har 62årsregeln upphört. Men det finns en viss möjlighet för dig som är född 1956 eller 1957 att utnyttja 62årsregeln. Omfattades du av FTPplanen 1985 och då hade 62 år som pensionsålder, kan rätten till förtida pension prövas av FTPnämnden. I praktiken gäller detta endast de kvinnor som jobbat i branschen sedan 1985, eftersom det bara var kvinnor som hade 62 år som pensionsålder i det avtal som gällde då, medan män hade 65 år som pensionsålder. 14

15 här kan du få Mer information! tvalcentralen kan svara på frågor om själva valet och hur det går till, tvänd dig till respektive försäkringsbolag för att få veta mer om de valbara försäkringarna. tmer om pensioner och FTPplanen kan du läsa på FTFs hemsida, tläs mer om pensioner på tfrågor? Ring FTF på telefon , eller mejla till Pontus Andersson Verksamhetsutvecklare och rockabillyfantast Nu är det äntligen dags att välja! Förhoppningsvis är du nu lite mer insatt i hur din tjänstepension fungerar och känner dig redo att göra dina val. Skandikon är valcentral för FTP 12. De sköter all administration kring valen och premierna. Arbetsgivaren betalar in din premie till Skandikon, som sedan ser till att den hamnar hos det/de bolag du valt. Din arbetsgivare kan inte kontrollera hur du väljer! All information om hur du rent praktiskt går till väga för att välja, får du från Valcentralen (Skandikon). SAMMANFATTNING AV VALEN SOM ska göras Född 1972 och senare FTP 1 1. Välj placeringar för din premie. 2. Välj om du vill ha återbetalningsskydd. 3. Välj om du vill ha förstärkt familjeskydd. Född 1971 och tidigare FTP 2 1. Välj placering för din FTPK. 2. Välj om du vill ha återbetalningsskydd. 3. Välj om du vill ha förstärkt familjeskydd. 4. Välj om du vill avstå från intjänande av familjepension. För alla En förutsättning för att kunna göra val 2 och 3, är att du först gör val 1. 15

16 Producerad av FTF 2012 Text Anna Forslin layout Anna Forslin Faktagranskning GertOve Andréasson, Göran Hrisanfow BILDER Maria Annas Tryck Tellogruppen 2012

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer