ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07"

Transkript

1 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1

2 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter godkännande (Collectum) tillämpa 1 för samtliga tjänstemän 2

3 1 & 2 -planen 1 2 Premiebestämd 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse Förmånsbestämd 18 år Riskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse 28 år Ålderspension Familjepension Premiebestämd K (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb Alternativ - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension eller 1 3

4 1 & 2 Pensionsutfästelse Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och avgifter avgör Kostnaden känd Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse 1 och K 2 4

5 1 & 2 1 När gäller? 2 Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad 3 mån inga förmåner > 3 mån samtliga förmåner retroaktivt dag 1 Efterskydd 3 månader 5

6 1 Pensionsmedförande lön - 1 Ingår Utbetald bruttolön/månad - övertids-, semesterersättning, semesterlön - bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår ej (exempel) Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Speciella regler gäller vid sjukdom 6

7 2 Pensionsmedförande lön ,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jour-, restidsersättning Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler Max 30 ibb Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - delpensioneringar 7

8 2 Ny kapningsregel Antal månader kvar till pension månader Maximal pensionsgrundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 30 månader kvar till pension Inkomstbasbeloppets ökning 6,0% år ,0% x 1,10 = 6,6% löneökning 8

9 1 & 2 Sjukdom 7,5 pbb 10% kollektivavtalad sjuklön 10% dag % lön 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% * förlängd sjukpenning 64% sjukersättning år SGI x 0,97 ( kr/år) Max 550 dagar och ansökan krävs* 9

10 1 & 2 Sjukdom - lön > 7,5 pbb 30 ibb 20 ibb 32,5% lön 80% sjuklön 90% kollektivavtalad sjuklön 65% 7,5 pbb år 10

11 1 & 2 Sjukdom 30 ibb 32,5% 20 ibb lön 80% sjuklön 90% kollektivavtalad sjuklön 65% 7,5 pbb 10% kollektivavtalad sjuklön 10% dag % lön 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% förlängd sjukpenning 64% sjukersättning år 11

12 1 & 2 Premiebefrielse 1 Efter 14 dagars sjukdom, föräldrapenningtid (13 mån), vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 års ålder 2 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premien ingår i riskförsäkringen Arbetsgivaren anmäler efter 90 dagars sjukdom 12

13 1 Ålderspension år Premie 7,5 ibb LÖN 30 % 4,5 % kr/mån Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier 13

14 1 Kostnad Exempel lön kr/mån kr = kr % kr % kr Ålderspension 4, , Premiebefrielse 0, ,5 637 Sjukförsäkring 0, ,5 91 4,79% kr 34,0% kr kr ca 15% 14

15 1 Premie 34,0% 7,5 ibb motsvarar kr/mån 4,79% Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden 15

16 1 1 - den anställdes val Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt 16

17 1 Traditionell Pension - jämförelse Fond Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad grundpension Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Individen väljer förvaltare Ingen garanterad pension Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde 17

18 1 Val av förvaltare Minst 50% TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv Max 50% FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Länsförsäkringar Fondliv Ej val TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta 18

19 1 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd pension till efterlevande utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd max 4 pbb/år utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn 19

20 1 Familjeskydd Premie/år (exempel) Ålder 25 år Kostnad 1 pbb/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 42 kr 144 kr 35 år 45 år 55 år 64 år *) upphör vid 70 år 118 kr 331 kr 926 kr kr 403 kr kr * kr * kr 20

21 1 Familjeskydd Exempel tjänsteman 45 år Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år Bruttolön kr Bruttolön kr Premie 4,5 % kr Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb kr Familjeskydd 1 pbb kr Till pension kr Till pension kr 21

22 1 Ej val - konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar 22

23 1 Sammanfattning Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställningsform Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Planen sjukpension fr o m 18 år premiebestämd pension fr o m 25 år 23

24 1 Översikt 1 Sjukförsäkring Allmän pension 18 år 25 år 55 år 65 år Premiebestämd pension Premiebefrielse Förtida uttag 24

25 2 Tjänstetid 360 månader 28 år 65 år Arbetad tid Sjukdom Militär repetitionstid Föräldraledighet (11 mån) Ålderspension Familjepension Ev samordning av annan tjänstepension födda före

26 2 Ålderspension 30 ibb kr/år 32,5% 20 ibb 65% kr/år tidigast från 55 år livsvarig/temporär 7,5 ibb 10% kr/år 26

27 2 K Max 30 ibb Premie 2% Kompletterande ålderspension Premiebestämd Temporär eller livsvarig 27

28 2 K - den anställdes val Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt 28

29 2 Traditionell Pension - jämförelse Fond Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad grundpension Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Individen väljer förvaltare Ingen garanterad pension Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde 29

30 2 K - förvaltare Traditionell Alecta Nordea Liv & Pension Skandia Liv AMF Länsförsäkringar Liv Fond Moderna Liv & Pension SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Länsförsäkringar Fondliv Ej val Traditionell försäkring i Alecta 30

31 2 K - efterlevandeskydd Återbetalningsskydd pension till efterlevande utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd max 4 pbb/år utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn 31

32 2 K - Familjeskydd Exempel tjänsteman 45 år Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år Bruttolön kr Bruttolön kr Premie 2,0 % kr Premie 2,0 % kr Familjeskydd 1 pbb kr Familjeskydd 1 pbb kr Till pension kr Till pension kr 32

33 2 Ej K val - konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Alecta förvaltar 33

34 2 Familjepension 30 ibb 20 ibb 16,25% kr/år kr/år Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 32,50% Möjlighet att avstå framtida premier 7,5 ibb kr/år Förstärka K Val av familjeskydd och återbetalningsskydd 34

35 2 Slutbetalning Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får - och K- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen 35

36 2 Förmånsbestämd Premiebestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 sjukpenning 32,5% 65% sjukersättning ( ) 10% * ( ) * dag Sjukpension 32,5% 65% 32,5% 65% ( ) 10% Slutbetalning 62 år Ålderspension Familjepension 16,25% 32,5% ( ) - K 2% av lön 36

37 2 Lön >10 ibb Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2009) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja Alternativ (frilagd premie, premietrappa etc) 37

38 2 Sammanfattning Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Planen - sjukpension - förmånsbestämd pension - familjepension lön > 7,5 ibb - slutbetalning 62 år - K - alt lön > kr/år 38

39 2 Översikt Sjukförsäkring K 10%, 65%, 32,5% Allmän pension 28 år 55 år 62 år 65 år - ålderspension K - familjepension > 7,5 ibb Förtida uttag Slutbetalning 39

40 1 & 2 Kostnaden - baseras på 1 Utbetald bruttolön per månad 2 Ålder Pensionsmedförande lön Tidigare intjänad och/eller annan tjänstepension för personer födda före

41 2 Premier 18 år Riskpremie 0,4 7,5 ibb 1,5 7,5 30 ibb Värdesäkringspremie 0 Sjukpension Premiebefrielse Slutbetalning av och K Individuella premier 28 år 2,0 Ålderspension K Familjepension Utjämning 0,4 41

42 2 Premiemaximering Premien för ålderspension maximeras - lönedelar under 7,5 ibb = 5,1% - lönedelar över 7,5 ibb = 40% 7,5 ibb 5,1% maximerad premie Bortfallande premie Individuell premie 42

43 1 & 2 Premier - tjänstemän 1 2 Lön kr/mån Lön > kr/mån Lön max 30 ibb TGL TFA TRR* 4,79 0,20 0,01 0,30 TGL TFA TRR* 34,00 0,00 0,01 0,30 TGL TFA TRR* Premie komp ca 11,10 0,20 0,01 0,30-0,10 5,30% 34,31% ca 11,5% * 0,70% för hängavtalsföretag 43

44 2 Fonderat system Premier betalas till pensionsåldern och ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar Vid nyinträde år Vid lönehöjning år Avgång Fribrev När premiebetalning upphör år 44

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare v 3 Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare avtal24 erbjuder Juridisk rådgivning och avtalsskrivning via telefon och internet Fasta priser på alla avtal 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt av alla

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer