Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014"

Transkript

1 Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö

2 Introduktion och kort presentation 2

3 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: Mail: Jur kand, Uppsala Universitet Arbetat med pensionsfrågor sedan 2001 Försäkringsbolag Konsultbolag inom pensions- och stiftelseadministration På sedan

4 Agenda vad ska vi prata om? Allmän pension Vad är tjänstepension? Hur kan en pensionsplan se ut? Att tänka på för egenföretagare Avslutande kommentar 4

5 Utgångspunkt? Pensionsångest? 5

6 Allmän pension 6

7 Pensionspyramiden Extra pension som komplement. Den anställde finansierar själv. Pensioner för anställda genom kollektivavtal eller på frivillig basis. Arbetsgivaren betalar premien. Privat sparande Tjänstepension Pensioner för alla enligt lag. Avgiften betalas av både arbetsgivaren och den anställde. Allmän pension Inkomstpension Premiepension 7

8 Det orangea kuvertet 8

9 Allmän pension inkomst- och premiepension Inkomstpension 16 % går till denna del. Förvaltas av staten Pensionsavgiften är 18,5 % av inkomsten (max 7,5 ibb) Premiepension (PPM) 2,5 % går till denna del. Du väljer själv förvaltare. Pensionen beror på: din livslön allmän inkomstutveckling när du går i pension Pensionen beror på: din livslön avkastningen när du går i pension Pension 9

10 Hur stor blir den allmänna pensionen? Omöjligt att säga, eftersom den är beroende av en mängd olika faktorer, t ex livsinkomst, inkomstutveckling och uttagstidpunkt. Prognosen idag pekar mot ca % av lön (maximal pensionsgrundande inkomst är begränsad till ca kr/mån ) Räcker det? 10

11 om inte, hur kan jag komplettera? Viktigt om tjänstepension Privat anställd ingenjör utan tjänstepension får klara sig med en pension som motsvarar ca 32 % av lönen. Privat anställd ingenjör med tjänstepension får en pension som motsvarar ca 66 % av lönen. 11

12 Vad är tjänstepension? 12

13 Definition av tjänstepension Tjänstepension har samband med tjänst och finansieras i sin helhet av arbetsgivaren (IL 58 kap). Pension kan definieras som uppskjuten lön för utfört arbete. I en tjänstepensionsplan ingår normalt följande ekonomiska skydd/trygghet: När du blir pensionär: - Ålderspension Om du avlider före 65 års ålder: - Efterlevandeskydd (kan variera beroende på plan) - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Om du blir sjuk: - Sjukpension (efter 90 dagars sjukskrivning) - Premiebefrielse Förmåner Lön Pension 13

14 Skattelagarna styr kvalitativa och kvantitativa krav Kvalitativa villkor definition av pensionsförsäkring (58 kap IL) Försäkringen ska avse ett eller flera av momenten - Ålderspension - Sjukpension - Efterlevandepension Tidigast utbetalning fr.o.m. 55 år Kortaste utbetalningstid 5 år Skattemässig konsekvens av pensionsförsäkringsdefinitionen - Avdragsrätt för insatta premier - Beskattning som lön av utfallande försäkringsbelopp 14

15 Avgifts- respektive förmånsbestämd pension Ur den anställdes och arbetsgivarens perspektiv Avgiftsbestämd pension Förmånsbestämd pension Pensionskostnaden är känd för arbetsgivaren eftersom premienivåerna är kända, ofta som en procentandel av lönen Enkelt att budgetera eftersom kostnaden är känd Den slutliga pensionen är okänd för den anställde eftersom den är beroende av bl a premie-inbetalningar samt avkastning på pensionskapitalet Enkel att förstå för den anställde Den anställde bär all risk Pensionskostnaden är okänd för arbetsgivaren eftersom pensionsförmånen fastställs vid pensioneringstidpunkten och intjänas löpande under anställningstiden Svårt att budgetera eftersom kostnaden är okänd Pensionsförmånen är känd för den anställde, oftast som en procentandel av slutlönen Arbetsgivaren bär all risk 15

16 Skattelagarna styr (forts) kvalitativa och kvantitativa krav Kvantitativa villkor för pensionsförsäkring Privat pensionsförsäkring kronor per år (på väg att fasas ut) kronor med tillägg för 35 % av inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock max 10 pbb (enskilda näringsidkare, handelsbolagsdelägare, aktiv näringsverksamhet) Tjänstepensionsförsäkring (IL 28 kap) - Huvudregel 35 % av lönen, dock maximalt 10 pbb - Kompletteringsregel ( köpa ikapp ) vid engångsrelaterade avsättningar (endast aktiebolag) 16

17 Avgifts- respektive förmånsbestämd pension, forts Avgiftsbestämd Avgiften (premien) är bestämd Pensionen blir vad den blir Pensioneringstidpunkt Förmånsbestämd Kostnaden blir vad den blir Pensionsförmånens storlek är bestämd i avtal Pensioneringstidpunkt 17

18 Tjänstepensionssystemet Pensionsförmåner 90 % av anställda i Sverige omfattas av pensionsförmåner som regleras i kollektivavtal Ålderspension Sjukpension ITP Collectum Alecta TFA Efterlevandeskydd SAF-LO Fora Eget val TGL Pensionsförmåner 18

19 Tjänstepensionssystemet Pensionsförmåner 70 % av egenföretagare i Sverige har inget pensions- och försäkringsskydd alls! Eget ansvar men stor flexibilitet i utformandet! 19

20 Hur kan en pensionsplan se ut? 20

21 Kollektivavtalad pension - ITP 1 Pensionsmedförande lön 7,5 ibb (2014: kr) 30 % 4,5 % Född 1979 och senare Avgiftsbestämd pension Från 25 års ålder 50 % av premien måste investeras i traditionell försäkring Resten kan placeras i fondförsäkring Obligatoriskt familjeskydd finns Förstärkt familjeskydd och återbetalningsskydd kan väljas Inget övre tak på lön för pensionsintjäning 21

22 Kollektivavtalad pension ITP 2 Lön(ibb) Pensionsförmån Födda 1978 eller tidigare Förmånsbestämd ITPK (avgiftsbestämd) % 65 % ITPK 2 % Från 28 års ålder Full pension förutsätter maximal tjänstetid (360 månader) vid 65 års ålder Högsta pensionsmedförande lön 30 ibb % 22

23 Kollektivavtalad pension Sjukpension Sjuklön 80 % Kollektivavtalad Kollektivavtalad sjuklön sjuklön % ITP sjukpension (65 %/32,5 %) Lön K A R E N S D A G Lagstadgad sjuklön 80 % Sjuklön 10 % ITP 10 % Sjukpenning 77,6 %* ITP 15 % Sjuk- eller aktivitetsersättning Dag 1 Dag 2-14 Dag Dag Dag

24 Icke kollektivavtalade pensionsplaner Kan egentligen se ut hur som helst! Förutsätter löneuttag Avgiftsbestämt p g a förutsebarhet Snegla åt kollektivavtalets nivåer (minimi-avtal) Riskförsäkringar (sjukförsäkring och premiebefrielse) Bolagsform (AB eller enskild firma) Hantering av anställda (om relevant) Men börja i tid! 24

25 Att tänka på för egenföretagare 25

26 Pension för ägare av fåmansföretag Att tänka på Varje fall är unikt plånboksfrågorna Löneuttag kan variera. Styr pensionsavsättningar mot önskat läge vid pensioneringstidpunkt Bör ha ett grundskydd i form av pensionsspar och sjukförsäkring Avsättningens storlek beroende av bl.a. ekonomin (privata och företagets), skatteregler och familjesituation. Alternativa sparanden? Bolagskonstruktion? Innehavare av EF och delägare i HB/KB kan inte ha tjänstepension utan får teckna en privat pensionsförsäkring Övrigt pensionsskydd, t.ex. komplettera med direktpension och kapitalförsäkring för att kunna avstå från framtida pension och därmed möjliggöra att växla ned skattebelastningen genom utdelning (s k 3:12-reglerna) alternativt karensbolag (endast AB) 26

27 Direktpension Gäller endast om AB Ej tryggat (d v s inte skattemässigt avdragsgillt) löfte om pension Varför? Löfte om pension från arbetsgivare till anställd (ägare) utan att låsa in kapitalet Hur funkar det? Arbetsgivare betalar ut pensionen vid avtalad pensioneringstidpunkt Pensionen säkerställs (oftast) genom företagsägd kapitalförsäkring eller annan kapitalplacering samt pantförskrivning Avdragsrätt och särskild löneskatt (SLP) när pensionen betalas ut Om/när pensioneringssyfte upphör utfästelsen rivs och kapitalet återförs till verksamheten för alternativt ändamål 27

28 Alternativa pensionsupplägg Månatligt löpande pensionsavtal En naturlig del av ersättningspaketet (som lön och andra förmåner) Försäkrar ersättning vid sjukdom (sjukersättning/premiebefrielse) Skattemässigt avdragsgillt Pengarna är inlåsta! Kompletteringsavsättningar (endast AB) Resultatberoende Möjliggöra tidigare pensionsavgång eller köpa ikapp Skattemässigt avdragsgillt inom vissa ramar Inlåsningseffekt! Direktpension (endast AB) Utfästelse från arbetsgivare om framtida pension Andra framtida skatteeffektiva alternativ möjliggörs 28

29 Sök kompetent hjälp Använd rätt kompetens Försäkringsförmedlare eller direkt från försäkringsbolag Tänk på oberoendefrågan Tydliga avtal vilka tjänster/ansvar ingår i samarbetsavtalet? Ställ krav på uppföljning! Skilj på rådgivning och rådgivning! Se över ersättningsstrukturer Vad kostar det? Om försäkringsförmedlare, hur får denne betalt? Om möjligt, gör ett medvetet val: provisionsbaserad rådgivning eller annan lösning 29

30 Avslutande kommentar 30

31 Hur ska jag kunna välja? Behovet måste styra utgå från en behovsanalys Pension, sjukersättning och efterlevandeskydd Vad har jag råd till? Beroende av rådgivare skilj på rådgivning och rådgivning! Lägg inte alla ägg i en korg Utdelning är inte pensionsgrundande planera plånboksfrågorna! 31

32 Tack för visat intresse! 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer