Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK"

Transkript

1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön per månad för årslönen för. Har ni ett löneslag på din arbetsplats som inte passar in i någon av punkterna nedan? Ta då upp frågan med era lokala förbund på arbetsgivar- och arbetstagarsidan och komplettera listan vid behov. NYHET Alecta reducerar premierna för sjukpension och premiebefrielse från juni 2013 och året ut. Premiereduktionen gäller sidan i handboken. De nya premierna ser du på sidan 6 i detta dokument, på Alectas hemsida och även i nytryckta handböcker från juni månad. LÖNESLAG Arbetsledartillägg Avgångsvederlag Bilersättningar Billön, om det är schablonbelopp för att använda egen bil i tjänsten, kostnader för slitage etc. Billön, bilstöd, bilhjälp eller liknande som innebär utbetalad lön istället för tjänstebil/förmånsbil Bonus om prestationsberoende och kommunicerad i förväg Ersättningar som ej kopplas till anställning, ex arvode för examensarbete eller styrelsearbete alltid., treårsgenomsnittet. För kortare tid än tre år, läs rekommendationen i slutet av dokumentet. Ersättning för hemresor Ersättning för jourtid och beredskapstjänst, under förutsättning att den är schemalagd eller regelbunden. 1

2 LÖNESLAG Ersättning för mertid, övertidsersättning Ersättning för att täcka en anställds utgifter i tjänsten Etableringsstöd Förmånsvärde för hempc/bil Alla former av föräldralön tillfällig, extra, kompletterande, lokalt eller centralt avtalad (endast en beräkning för förmånsskatt). (endast en beräkning för förmånsskatt). Gratifikation Hyresersättningar Lagstadgad sjuklön Löneavstående/löneväxling som extra pensionspremie, tjänste-/förmånsbil eller annan överenskommen förmån som sker genom bruttolöneavdrag Lönetillägg t ex vikariatstillägg, chefstillägg Ni kan dock kompensera för den lägre lönen genom att betala kompletterande premier med premiebefrielseförsäkring till ålderspensionen. Fyll då i blankett 1705 på sidan collectum.se/kompletterande premier. Välj sedan Löpande premier och Fast belopp. Premien för sjukpension och ordinarie premiebefrielseförsäkring baseras alltid på kontant utbetald lön, dvs. efter ett löneavstående. Ni väljer något av nedanstående alternativ. 1. Ni anmäler enbart den reducerade årslönen till oss. Löneavståendet är därmed inte pensionsmedförande. 2. Ni anmäler två årslöner, lönen både före och efter avståendet. Ålderspension, familjepension och ITPK beräknas på lönen före avståendet. Sjukpensionen beräknas dock alltid på lönen efter avståendet. Om någon avstår bonus Även här kan ni anmäla två årslöner, en inklusive den fiktiva bonusutbetalningen och en utan. Den fiktiva bonusutbetalningen beräknas som ett treårsgenomsnitt. Läs även rekommendationen i slutet av dokumentet. 2

3 LÖNESLAG Ersättning för mertid, övertidsersättning Ortstillägg Provision, tantiem, produktionspremie eller liknande Reseersättningar oavsett innehåll, skattefria som skattepliktiga, treårsgenomsnittet. För kortare tid än tre år, läs rekommendationen i slutet av dokumentet. Restidsersättning, föregående kalenderårs utbetalda ersättning läggs på lönen. Semesterersättning, semestertillägg och semesterlön Sjuklön utöver den lagstadgade Skattepliktiga förmåner helt eller delvis annat än kontant lön Tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid (obtillägg) Tilldelning av aktier/optioner som utlöser beskattning Tipspengar ex för tips vid rekrytering, som ersättning/lön vid utbetalningen, som avtalat och beräknat semestertillägg vid löneanmälan av årslön. Oftast genom 12,2 x månadslönen., föregående års utbetalning Traktamente Ersättning för trängselskatt Uppfinnarersättning eller ersättning för förslagsverksamhet Värde av fri kost och logi, enligt Skatteverkets anvisningar Utlandslönetillägg Övertidsersättning 3

4 Rörlig lön Rörlig lön räknas som pensionsmedförande för ITP i dessa fall: provision, tantiem, produktionspremie eller liknande bonus, prestationsberoende och kommunicerad i förväg. Ta inte med gratifikation. Belopp som har bestämts ensidigt, och i efterskott, av arbetsgivaren. Anställda som bara har rörlig lön Är tjänstemannen helt avlönad med rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga inkomsten under de tre närmast föregående åren. På nästa sida ser du hur du räknar ut genomsnittet. Anställda med både fast och rörlig lön Om tjänstemannen är avlönad både med fast och rörlig lön utgörs den pensionsmedförande lönen av den aktuella fasta årslönen (inklusive semestertillägg) och den genomsnittliga rörliga lönen under de tre närmast föregående åren. Se exempel på nästa sida. Lägg också på semestertillägg! Semestertillägget för de rörliga lönedelarna ska alltid ingå i den anmälda årslönen. Lönen får inte understiga inkomstgarantin Om tjänstemannen har garanterad provision eller liknande inkomstgaranti får den pensionsmedförande lönen inte understiga inkomstgarantin. Rekommendation då den anställde inte har haft rörlig lön under tre år Om ni inte kan göra en genomsnittsberäkning, till exempel därför att tjänstemannen inte arbetat hos er i tre år, rekommenderar Svenskt Näringsliv och PTK följande: År 1: Uppskatta och anmäl den rörliga lönedelen (inklusive semestertillägg). År 2: Anmäl den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar + semestertillägg (som tjänats in år 1). År 3: Anmäl snittet av de faktiska utbetalningarna av rörliga lönedelar under år (som tjänats in år 1 + 2). År 4: Anmäl snittet av de faktiska utbetalningarna av rörliga lönedelar under år (som tjänats in år ). Från år fem och framåt anmäler ni fortsättningsvis ett genomsnitt av de tre senaste årens faktiska utbetalningar av rörliga lönedelar. 4

5 Räkneexempel, rörliga lönedelar År 1 uppskattar arbetsgivaren de rörliga lönedelarna Årslön (avtalad månadslön multiplicerad med 12,2): Bonus (uppskattad) Semestertillägg (0,5 % x 25 semesterdagar ger 12,5 %) Att anmäla till Collectum år 1 År 2 används den faktiska utbetalningen under år 2 (och som tjänats in år 1) Årslön Bonus (inklusive semestertillägg) Att anmäla till Collectum år 2 År 3 används de faktiska utbetalningarna under år 2+3 (och som tjänats in år 1+2) Årslön Bonus (inklusive semestertillägg) Genomsnittlig bonus Att anmäla till Collectum år 3 År 4 används de faktiska utbetalningarna under år (och som tjänats in år 1+2+3) Årslön Bonus (inklusive semestertillägg) Genomsnittlig bonus Att anmäla till Collectum år kr ( x 12, 2) kr kr ( x 0,125) kr kr kr ( ) kr kr kr ( ) kr ( / 2) kr kr 0 kr kr ( / 3) kr Från år 5 beräknar ni bonus på samma sätt som för år 4 i exemplet ovan, alltså som ett genomsnitt av de tre senaste årens utbetalningar. Enligt ITP-avtalet är arbetsgivaren skyldig att från denna tidpunkt rapportera in bonus som ett treårsgenomsnitt. 5

6 Reducerade premier för sjukpension och premiebefrielse från juni, 2013 Här ser du vilka premier som varit aktuella under året. Mer information hittar du på Premien för sjukpension nuari-maj Juni-dec Lönedelar upp till kr/mån 0,18 % 0,025 % Lönedelar över kr/mån 0,69 % 0,097 % Premien för premiebefrielseförsäkring nuari-maj Juni-dec Lönedelar upp till kr/mån 0,34 % 0,048 % Lönedelar över kr/mån 2,08 % 0,291 % ITP 2 Premien för sjukpension nuari-maj Juni-dec Lönedelar upp till kr/år 0,18 % 0,025 % Lönedelar över kr/år 0,69 % 0,097 % Premien för premiebefrielseförsäkring nuari-maj Juni-dec Lönedelar upp till kr/år 0,18 % 0,025 % Lönedelar över kr/år 1,54 % 0,216 % * * Vid alternativ ITP betalar ni 0,006 % i premiebefrielse inom detta intervall för den anställdes ITPK. 6

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer