Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO."

Transkript

1 Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011

2 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka medlemmar i privat tjänst. Vi arbetar med förhandlingar, information och utbildning inom flera områden, till exempel med att: Skapa trygghet genom de kollektivavtalade försäkringarna ITP, KTP, TGL och TFA. Tillhandahålla en webbaserad rådgivningstjänst för individuell rådgivning kring pensioner och försäkringar Hjälpa medlemmar när en anställning tar slut genom bra omställningsavtal. Skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. Utbilda medlemsförbundens representanter för att de ska bli aktiva ledamöter i bolagsstyrelser. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) Sveriges Ingenjörer Sveriges läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet. Produktion: PTK januari 2011 PTK Uppgifter i denna broschyr får citeras helt eller delvis under förutsättning att källan anges.

3 KTP-avtal för ca tjänstemän Den 1januari 2009 trädde ett nytt KTP-avtal i kraft som gäller i tre år. Den största förändringen i avtalet är att den som är född 1981 eller senare får en premiebestämd tjänstepension. Du som är född 1980 eller tidigare fortsätter att ha en förmånsbestämd pension och KTPK. Förutom detta har det blivit en rad förbättringar i avtalet som gäller alla. Även du som är född 1980 eller tidigare kan komma att omfattas av en premiebestämd ålderspension om du byter arbetsgivare och börjar en ny anställning. En arbetsgivare, som blev medlem i KFO efter den 12 maj 2008, kan nämligen efter godkännande välja att enbart tillämpa den nya premiebestämda ITP-planen för alla tjänstemän oavsett ålder. Obs! Tjänar du mer än kronor i månaden (10 x kr/12,2) år 2011 (s k tiotaggare), kan du efter överenskommelse med din arbetsgivare välja att helt omfattas av den premiebestämda ITP-planen. 3

4 Ålderspensionens olika delar Din ålderspension består av flera olika delar. Premierna för den lagstadgade pensionen betalas genom att du själv betalar pensionsavgifter via skatten och att din arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter. Information om din lagstadgade ålderspension får du en gång om året i det orangea kuvertet från Försäkringskassan. Den kollektivavtalade pensionen består av KTP och KTPK (kompletterande ålderspension enligt KTP-avtalet). Premierna betalas av arbetsgivaren. Information om värdet på din kollektivavtalade ålderspension KTP får du en gång om året från KP Pension & Försäkring. Privat sparande är en del som du själv kan spara till. Privat sparande Kollektivavtalad pension (KTP/KTPK) Lagstadgad pension (tilläggspension, inkomstpension och premiepension) 4

5 Du behåller din ålderspension från KTP och KTPK Är du född 1980 eller tidigare och är anställd hos en arbetsgivare som är medlem i KFO eller har kollektivavtal med något av PTKs medlemsförbund, omfattas du av KTP 2. KTP 2 innehåller ålderspension, KTPK, sjukpension och familjepension. Din ålderspension från KTP 2 är till största delen förmånsbestämd. Det innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Under hela ditt verksamma arbetsliv tar man sedan ut den premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. En del av den pension du får från KTP 2 är premiebestämd och kallas för KTPK. Det innebär att storleken på den premie som betalas in till din pension är bestämd på förhand. Det är din arbetsgivare som betalar in KTPK-premien men det är du själv som bestämmer hur premien ska användas och förvaltas genom KTPK-valet. KTPs ålderspension räknas ut i procent av den lön du har när du går i pension. Lön upp till 30 inkomstbasbelopp ger pension. KTPK är en kompletterande premiebestämd pension som du har utöver din förmånsbestämda KTP. KTPK-premien 2,25% av lönen 32,5 % 65 % 10% 30 inkomstbasbelopp kr/mån (30 ibb/12,2) 20 inkomstbasbelopp kr/mån (20 ibb/12,2) 7,5 inkomstbasbelopp kr/mån (7,5 ibb/12,2) 5

6 Samma som tidigare och en rad förbättringar! För din del innebär avtalet följande förbättringar. 1 Ökad flexibilitet när det gäller uttag av pension. 2 KTPK-premien är 2,25 procent till och med år Du kan använda framtida premier för familjepension till KTPK. 4 Bättre sjukpension från KTP vid långvarig sjukdom. 6

7 Ta ut KTP 2 ålderspension 1 i fem år eller hela livet ut? KTP 2 har flexibla regler när det gäller uttag av pensionen. Normalt betalas KTP 2 förmånsbestämda ålderspension ut som en jämn pension under resten av livet från 65 års ålder. Med det nya avtalet kan du om du vill ta ut din KTP 2 under kortare tid. Du kan till exempel välja att ta ut pensionen under 5 20 år. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder. Du kan även ta ut pensionen delvis. Det lägsta uttaget är 20 procent. Om du tar ut din pension delvis före 65 års ålder måste du minska din arbetstid i motsvarande utsträckning. Tänk på att om du tar ut pensionen tidigt, ska den räcka längre! 7

8 2 KTPK En del av din KTP kallas för KTPK. KTPK är en kompletterande ålderspension som du får utöver den förmånsbestämda KTP-pensionen. Precis som för KTP börjar du att tjäna in KTPK från 28 års ålder. Det är arbetsgivaren som betalar premien men det är du själv som bestämmer hur premien ska användas och förvaltas genom det så kallade KTPK-valet. KTPK kan bli en stor del av pensionen. Hur stor pensionen från KTPK blir, beror på hur mycket och under hur lång tid som det betalats in premier. Din lön har betydelse, eftersom KTPK-premien är 2,25 procent av lönen. Skatter och försäkringsbolagens avgifter för administration har betydelse, eftersom dessa dras ifrån din pension. Och sist men inte minst hänger pensionens storlek också ihop med hur du placerat pengarna. KTPK-premien har höjts från 2,1 procent till 2,25 procent. Höjningen av KTPK-premien är kompensation för att du bara kan välja att placera din KTPK i KP Pension & Försäkring. Från 1 januari 2012 kommer du att fritt kunna placera din KTPK bland upphandlade försäkringsbolag och premien blir då 2,0 procent. KTPK-premie 2,25% 2,0% 8 1 januari januari 2012

9 Om du inte gör något KTPK-val, placeras din KTPK-premie i en traditionell försäkring utan skydd till efterlevande i KP. I en traditionell försäkring betalas pensionspremien in till det valda försäkringsbolaget KP som sköter om förvaltningen av premierna. Detta är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp. INTE GÖR ETT KTPK -VAL KTPK-premier traditionell försäkring utan efterlevandeskydd Om du gör ett KTPK-val kan du välja om du vill placera din KTPKpremie i en fondförsäkring. Du kan också komplettera med ett efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd. Familjeskydd Skyddet innebär en extra pension till dina efterlevande under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. I KTP har du detta familjeskydd gratis och det är två basbelopp i fem år. Återbetalningsskydd Skyddet innebär att försäkringskapitalet betalas ut till dina efterlevande när du avlider. Väljer du ett återbetalningsskydd blir din ålderspension från KTPK något lägre. 9

10 Val i två steg Gör KTPK-valet grundligt. Ta ställning till följande: 1 Hur ska premierna förvaltas? Du kan välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring. 2 Allt själv eller en del till de närmaste? Välj om premierna bara ska användas till den egna ålderspensionen eller om din KTPK ska betalas ut till de närmaste vid dödsfall (återbetalningsskydd). KTPK-valet gör du hos KP. 10

11 3 Använda framtida premier för familjepension till KTPK? KTPs familjepension tjänas in på lönedelar över kronor per månad. Med det nya KTP-avtalet får du rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension. Premien för denna förmån får du då istället använda för att öka insättningarna till din KTPK. Den familjepension som du redan har tjänat in finns kvar. Du får ett så kallat fribrev för den redan intjänade familjepensionen. Genom KTPK-valet kan du sedan välja om du vill ha återbetalningsskydd och därmed se till att dina efterlevande får pensionskapitalet om du skulle avlida. Återbetalningsskyddet betalas ut, till skillnad från KTPs familjepension, även till sambo och barn oavsett ålder. När det inte längre betalas in några premier till en pension får den försäkrade ett fribrev som redovisar värdet av de premier som redan har betalats in till den framtida pensionen. KTPs familjepension betalas ut under hela livet till efterlevande änka/änkling. En sambo kan inte få KTPs familjepension. Barn får KTPs familjepension fram tills de fyller 20 år. 11

12 4 Bättre sjukpension från KTP vid långvarig sjukdom KTPs sjukpension ger numera även ersättning på lönedelar under kronor i månaden. Du får 10 procent av din lön i sjukpension för dag på det du tjänar upp till kronor i månaden. KTPs sjukpension 10% Lönedel Sjukpenning under 7,5 77,6% prisbasbelopp Blir du långvarigt sjuk får du 77,6 procent i sjukpenning och ytterligare 10 procent från KTPs sjukpension på lön upp till kr i månaden. Från Försäkringskassan Dag

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer