Stöd vid. arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd vid. arbetslöshet"

Transkript

1 Stöd vid arbetslöshet

2 Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS 10 Din lön vid konkurs 12 Övrigt försäkrinsskydd vid arbetslöshet 13 Kontaktuppgifter 16 Upplaga: ex Beställningsnummer: Illustration: Sara Petersson Tryck: Ineko, Stockholm Produktion: PTK januari 2012

3 Om du blir arbetslös Det här häftet handlar om vilket stöd du kan få om du skulle bli arbetslös samt vilka villkor du måste uppfylla för att få det. Som arbetslös kan du få hjälp dels genom den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen, dels genom de speciella avtal som PTK slutit med några arbetsgivarorganisationer (se sidan 7). Lagens skydd består av två delar en grundförsäkring och en frivillig, inkomstrelaterad försäkring. Genom Omställningsavtalet, TRR och Omställningsavtalet, TRS kan du dessutom få personlig rådgivning, stöd och vägledning för att du lättare ska hitta ett nytt arbete. Avtalen kompletterar också de lagstadgade ersättningarna genom att betala ut avgångsersättning. Om du vill veta mer, kontakta ditt fackförbund. 1

4 Stöd vid arbetslöshet Blir du arbetslös kan du få ersättning från två håll. Dels från den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen, dels genom de speciella avtal som PTK slutit med några arbetsgivarorganisationer. För att få ersättning måste både du själv och din arbetsgivare uppfylla vissa villkor. Läs mer om detta senare i häftet. ÖVERSIKT ÖVER STÖD VID ARBETSLÖSHET Ersättning från arbetslöshetskassa (a-kassa) n inkomstrelaterad ersättning (medlem i a-kassa) n grundbelopp (ej medlem i a-kassa, eller ej medlem tillräckligt länge) Ersättning genom omställningsavtalen mellan arbetsgivarorganisationer och PTK n Avgångsersättning n Löneutfyllnad n Personlig rådgivning n Individuella ekonomiska insatser vid t ex utbildning, praktik, starta eget m m. Medlemsförmån Vissa förbund har tilläggsförsäkringar. 2

5 Ersättning från arbetslöshetskassan De flesta arbetslöshetskassorna har bildats av fackliga organisationer. Idag finns det 31 a-kassor i Sverige. Normalt är det ditt arbete eller verksamhetsområde som avgör vilken a-kassa du har rätt att tillhöra. Det finns också en kompletterande a-kassa utan krav på yrkestillhörighet Alfa-kassan. Ersättningen från arbetslöshetskassan består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig, inkomstrelaterad försäkring. Uppfyller du villkoren för att få ersättning genom de särskilda avtal som finns mellan PTK och arbetsgivarna (se sidan 7), kan din ersättning från a-kassan i vissa fall kompletteras. Grundförsäkringen Grundförsäkringen gäller för dig som inte är medlem i någon a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor. Ersättningen från grundförsäkringen betalas tidigast ut från och med den dag du fyller 20 år. Är du inte medlem i någon a-kassa betalas ersättningen ut från Alfa-kassan. Frivillig, inkomstrelaterad försäkring Ersättningen från den frivilliga, inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till dig som är medlem i en arbetslöshetskassa och som uppfyller ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor inom medlemstiden. Arbetsvillkor Detta uppfyller du, om du under den senaste tolv-månadersperioden har arbetat minst sex månader med minst 80 arbetade timmar varje månad. Eller om du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period på sex kalendermånader. Det krävs minst 50 timmars arbete i varje månad. Medlemsvillkor Villkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader utan avbrott. 3

6 För både grundförsäkringen och den inkomstrelaterade försäkringen gäller att du också måste uppfylla de så kallade grundvillkoren. Detta innebär i stort sett att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Du måste till exempel vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete samt vara villig att ta ett lämpligt arbete som du blir anvisad. Så länge får du ersättning från a-kassan Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning, får du ersättning under 300 dagar. Har du barn under 18 år får du ytterligare 150 dagar. Ersättningen betalas ut som dagpenning under högst fem dagar per vecka. De första sju dagarna som du är arbetslös, räknas som karensdagar och för dem får du ingen ersättning. För att få ytterligare ersättning från arbetslöshetskassan efter de 300 dagarna, måste du på nytt uppfylla arbetsvillkoret. Detta prövas av arbetslöshetskassan. Så stor är ersättningen från a-kassan Om du har rätt till ersättning enligt grundförsäkringen, får du ett så kallat grundbelopp. Grundbeloppet är 320 kronor per dag om du har arbetat heltid. Har du arbetat deltid minskar grundbeloppet proportionellt. Har du till exempel arbetat halvtid, blir grundbeloppet 160 kronor per dag. Om du har rätt till inkomstrelaterad ersättning, får du en ersättning som står i proportion till din lön. Ersättningen är högst 80 procent av din tidigare lön de första 200 dagarna. Dag är ersättningen 70 procent av lönen. Det högsta ersättningsbeloppet är 680 kronor per dag. Detta får du om du tjänat kronor eller mer. Den lägsta ersättningen är 320 kronor per dag för den som har arbetat heltid. 4

7 Exempel Johan tjänar kronor i månaden Johan har arbetat heltid i två år på ett callcenter. Hela tiden har han varit medlem i sitt fackförbunds arbetslöshetskassa. Den 1 januari blir Johan uppsagd. Den 1 mars börjar arbetslösheten och samma dag anmäler han sig hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Han ansöker också om ersättning hos a-kassan. Ersättning från a-kassan Efter sju dagars karens får Johan 636 kr/dag i ersättning de första 200 dagarna. Han får dagpenningen högst fem dagar per vecka. Dag är ersättningen 557 kr/dag. Emily tjänar kronor i månaden Emily har arbetat heltid i fem år som säljare. Hon har varit medlem i sitt fackförbunds arbetslöshetskassa hela tiden. Den 1 januari blir Emily uppsagd. Arbetslösheten börjar den 2 juli. Den dagen anmäler hon sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Hon ansöker också om ersättning hos a-kassan. Ersättning från a-kassan Efter sju dagars karens får Emily 680 kr/dag vilket motsvarar 58 procent av hennes tidigare lön. Hon får dagpenning högst fem dagar per vecka i som mest 300 dagar. 5

8 Ersättning genom särskilda avtal Tjänar du mer än kronor i månaden får du inte 80 procent av din lön i ersättning från a-kassan (jämför Ingela i exemplet på sidan 5). Men genom särskilda avtal mellan PTK och arbetsgivarna, kan den totala ersättningen ändå bli procent av din tidigare lön. Uppfyller du villkoren kan du även få så kallad avgångsersättning (AGE). Om du har pension och blir arbetslös Har du ålderspension och blir arbetslös, är dagpenningen 65 procent av dagsinkomsten, minskad med 1/260 av årspensionen. Har du enbart tjänstepension är den högsta dagpenningen istället 80 procent av dagsinkomsten, minskad med 1/22 av månadspensionen. Omställningspension och änkepension minskar inte dagpenningen. Inte heller ersättning från en pensionsförsäkring som du har tecknat och betalt själv. Om du säger upp dig själv Arbetslöshetsförsäkringens uppgift är att ersätta dig för viss del av ditt lönebortfall om du, mot din vilja, blir arbetslös. Säger du upp dig själv riskerar du att stängas av från rätten till ersättning. Som längst kan du bli avstängd från ersättning under 45 ersättningsdagar. Man börjar räkna från din första arbetslösa dag. Har du själv orsakat uppsägningen kan du som längst bli avstängd under 60 ersättningsdagar. Är du medlem i en facklig organisation kan du alltid vända dig till den för att få hjälp om du funderar på att säga upp dig för att du till exempel inte trivs på din arbetsplats. Besök arbetsförmedlingen! För att få ersättning från a-kassan måste du skriva in dig och besöka arbetsförmedlingen den första dagen du är arbetslös. Karensdagar Varje ersättningsperiod börjar med sju karensdagar för vilka du inte får någon ersättning. Skatt och pension Arbetslöshetsersättningen räknas som en skattepliktig inkomst och är pensionsgrundande för lagstadgad pension. 6

9 Särskilda avtal ger extra skydd Tack vare två avtal mellan några arbetsgivarorganisationer och PTKs medlemsförbund finns det ett extra skydd för den som blir uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Verksamheten utifrån avtalen sköts av två trygghetsråd TRR Trygghetsrådet och av Trygghetsrådet TRS. Trygghetsråden finansieras genom en avgift som beräknas på de anslutna företagens lönesumma för de anställda. Avgiften betalas av företagen via faktura från Fora. I övertalighets- och arbetsbristsituationer kontaktar man det trygghetsråd man tillhör för att få information och ansökningsblanketter. Arbetsgivaren har uppgift om vilket avtal som gäller på arbetsplatsen. TRR Trygghetsrådet Svenskt Näringsliv, Idea, Medieföretagen, KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) och Företag med hängavtal inom Svenskt Näringsliv-PTK-området PTK Omställningsavtal TRR Trygghetsrådet TRS Arbetsgivaralliansen, Danscentrum, Glasmästeriförbundet, Länsmuseernas Samorganisation, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening, Svensk Scenkonst och Teatercentrum PTK Omställningsavtal TRS 7

10 Omställningsavtalet, TRR Det är TRR Trygghetsrådet som sköter verksamheten enligt Omställningsavtalet, TRR. Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få: n individuellt personligt stöd n kompletterande inkomstskydd avgångsersättning (AGE). Chefer som står inför uppsägningar vid övertalighet kan få: n chefsstöd inför uppsägningar. Fackligt förtroendevalda som står inför uppsägningar vid övertalighet kan få: n utbildning i hur man hanterar och möter individer i kris. TRR kan underlätta företagets omställningsprocess genom att informera om olika sätt att hantera omställningen, diskutera företagens situation, behov av åtgärder och hur TRR kan delta i processen. TRR kan även hålla seminarier kring förändringsarbete för chefer eller de personer som ska hantera övertaligheten. Individuellt personligt stöd (omställningsstöd) Blir du uppsagd eller löper risk för att bli uppsagd, erbjuds du en personlig rådgivare för individuella samtal och stöd för att få ett nytt arbete eller start av eget företag. Omställningsstödet kan du få under två år. För att få omställningsstöd ska du: n ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett TRR-anslutet företag eller slutat på initiativ av arbetgivaren och på grund av arbetsbrist n ha arbetat mer än ett år n ha arbetat minst 16 timmar/vecka n ha varit tillsvidareanställd sedan minst ett år vid uppsägningstillfället. Rådgivaren ska fungera som ett bollplank, en samtalspartner och vägledare. Med stöd av rådgivaren ska du bland annat kunna kartlägga din kompetens och personlighet, stärka ditt självförtroende, orientera dig om omvärlden, yrken och utbildningsvägar. I samråd med rådgivaren görs även en bedömning om utbildning och andra utvecklingsinsatser som kan få avgörande inverkan på den fortsatta karriären. Rådgivaren stödjer dig också med din personliga marknadsföring. Som ett stöd och komplement till de individuella samtalen kan du även delta i gruppaktiviteter som är utvecklade inom TRR. 8

11 Hos TRR finns specialistrådgivare för chefer samt för egenföretagare. TRR erbjuder dig också ett verktyg på webben, TRR Online, som hjälp när du söker ett nytt jobb. Läs mer om tjänsten på Avgångsersättning (AGE) Avgångsersättning (AGE) från TRR kompletterar ersättningen från a-kassan. AGE och dagpenningen från a-kassan ska tillsammans bli cirka 70 procent under de första sex månaderna. Därefter cirka 50 procent. AGE betalas under en begränsad tid. Den maximala ersättningstiden är olika lång för olika åldersgrupper. För att få AGE ska du: n ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag som är anslutet till TRR n ha fyllt 40 år och varit tillsvidareanställd minst fem sammanhängande år i företaget. n ha arbetat minst fem timmar i veckan n vara arbetslös och arbetssökande. Om den uppsagde inom fem år före uppsägningen, sagts upp på grund av arbetsbrist från en annan arbetsgivare ansluten till TRR Trygghetsrådet, får han/hon tillgodoräkna sig anställningstiden också från denna anställning. Så länge betalas AGE ut Ålder sista anställningsdag Ersättningstid (max.) månader månader månader Lägg märke till! Om du har en lön som är lägre än kronor ersätter a-kassan 70 procent eller mera av din lön. Detta innebär att AGE från TRR inte betalas ut. För mer information om AGE gå in på ekonomi Efterskydd hos TRR Om du får ett nytt arbete men blir uppsagd även från detta, kan du få så kallat efterskydd från TRR. Förutsättningen är att också den nya uppsägningen sker på grund av arbetsbrist och inom fem år från det att den förra anställningen upphörde. För mer information, se 9

12 Omställningsavtalet, TRS Det är Trygghetsrådet TRS som sköter verksamheten enligt Omställningsavtalet, TRS. Avtalet gäller för dig om din arbetsgivare är medlem i någon av de arbetsgivarorganisationerna som finns uppräknade på sidan 7. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller om din nuvarande arbetsgivare inte längre kan erbjuda anställning kan du få: n omställningsstöd n avgångsersättning (AGE) n försäkringsskydd n efterskydd. Omställningsstöd Du blir erbjuden en personlig rådgivare under tiden du är arbetslös och arbetssökande. Rådgivaren kan dela med sig av kunskaper om arbetsmarknaden och utbildningsvägar, men också kartlägga din kompetens och stödja din personliga marknadsföring. TRS kan även ge stöd till vidareutbildning eller hjälp om du vill starta ett eget företag. För att du som har haft en tidsbegränsad anställning ska få stöd, krävs att du för minst fem år sedan varit anställd inom ett företag anslutet till TRS. Dessutom måste du under de senaste fem åren sammantaget varit anställd minst 18 månader inom TRS-avtalsområde. Avgångsersättning (AGE) Avgångsersättning kompletterar ersättningen från a-kassan. För att få AGE ska du n ha arbetat minst fem sammanhängande år hos den senaste arbetsgivaren eller ha arbetat tillsammans minst fem år i följd hos olika arbetsgivare (anslutna till TRS) n ha arbetat minst åtta timmar i veckan n vara arbetslös och arbetssökande på minst 20 procent av tidigare arbetstid. 10

13 TRS betalar ut ett så kallat minimibelopp till dig som uppfyller grundvillkoren för AGE men har en lönenivå som inte berättigar till avgångsersättning. Minimibeloppet per 6-månaders period är kronor. AGE-ersättningen ska tillsammans med ersättningen från a-kassan motsvara viss procent av din tidigare lön enligt följande: Så länge betalas AGE Ersättningsperiod Ersättningsnivå Ersättningsperiod Ersättningsnivå ålder t o m 59 år ålder år 6 månader 75 % 6 månader 75 % 6 månader 70 % 6 månader 70 % 6 månader 50 % 6 månader 65 % 6 månader 50 % Totalt 18 månader Maximal ersättning är kronor före skatt (gäller samtliga) Totalt 24 månader Försäkringsskydd Om du i din anställning omfattas av ITP-, KP- eller SPV-försäkring, kan du få hela eller delar av försäkringen betald av TRS enligt särskilda regler. Efterskydd Om du får ett nytt arbete men blir uppsagd även från detta, kan du få s k efterskydd från TRS. Förutsättningen är att också den nya uppsägningen sker på grund av arbetsbrist och inom fem år från det att den förra anställningen upphörde. Mer information om TRS hittar du på Så får du kontakt med Trygghetsråden! Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och din arbetsgivare omfattas av Omställningsavtalet TRS eller Omställningsavtalet TRR, ska både du och din arbetsgivare snarast efter uppsägningen ta kontakt med TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsrådet TRS. Trygghetsråden bedömer också om du har rätt till avgångsersättning (AGE). Blanketter beställer du hos Trygghetsrådens regionkontor, huvudkontor eller på webbplatsen. Adresser och telefonnummer hittar du på sidan 16 i häftet. 11

14 Din lön vid konkurs Genom den statliga lönegarantin kan din lön betalas med statliga medel vid företagsrekonstruktion och konkurs. Företagsrekonstruktion och konkurs Företagsrekonstruktion betyder att det görs en bedömning av de ekonomiska förutsättningarna ett företag har att fortsätta sin verksamhet och att företaget kan få uppskov med att betala skulder under en viss tid. Företagsrekonstruktionen är i första hand till för att skydda företaget mot att gå i konkurs. Vid en konkurs, som kan bli följden av att en företagsrekonstruktion inte lyckas, utreds vilka tillgångar och fordringar som finns kvar i företaget. Beslut om ersättning i enlighet med den statliga lönegarantin kan fattas i samband med konkurs och företagsrekonstruktion. Reglerna för ersättning vid företagsrekonstruktion fungerar på liknande sätt som vid konkurs. Det finns flera viktiga begränsningar i rätten till ersättning. Det är viktigt att agera snabbt eftersom den statliga lönegarantin bara ersätter din lön under en begränsad tid. Om din arbetsgivare har fått betalningssvårigheter och du inte fått ut din lön i rätt tid bör du därför kontakta ditt förbund för att få hjälp. 12

15 Övrigt försäkringsskydd vid arbetslöshet Som anställd omfattas du av en rad försäkringar som träder i kraft om du blir sjuk eller om du av andra orsaker inte kan arbeta. De lagstadgade försäkringarna utgör grunden i ditt försäkringsskydd som kompletteras av de kollektivavtalade försäkringarna. Sjukförsäkringen Den lagstadgade sjuklönen från din arbetsgivare följer med anställningen och upphör därför om du blir arbetslös. I stället får du ersättning från Försäkringskassan. Sjukpenningen från Försäkringskassan har du kvar på samma nivå så länge du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du blir sjuk som arbetslös Skulle du bli sjuk under tiden du är arbetslös ska du omedelbart anmäla det till Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och a-kassan. Är du sjuk och får sjukpenning får du ingen arbetslöshetsersättning från a-kassan. När du är sjukskriven förbrukar du heller inga a-kassedagar. Om du blir arbetslös när du är sjukskriven Skulle du bli arbetslös under tiden du får sjuklön från din arbetsgivare, byts den lagstadgade sjuklönen ut mot sjukpenning som du får från Försäkringskassan. Sjukpensionen enligt ITP-avtalet fortsätter dock att betalas ut i vanlig ordning. Likaså fortsätter TGL (tjänstegrupplivförsäkring) att gälla. Lagstadgad ålderspension Ersättningen från a-kassan är skattepliktig och pensionsgrundande. Du tjänar därför in pensionsrätt även när du är arbetslös men den är då något lägre än när du arbetar. Du betalar en allmän pensionsavgift på samma sätt som då du arbetar. Pensionsavgiften dras av på ersättningen tillsammans med preliminärskatten. Avgångsersättning är emellertid inte pensionsgrundande. 13

16 Tjänstepension, ITP enligt kollektivavtal Om du blir arbetslös avbryts inbetalningen av din pensionspremie månaden efter uppsägningstidens slut till ITP 1 och ITP 2. Därefter omfattas du av ett efterskydd, som innebär att du är skyddad av ITP 1 och ITP 2 i tre månader efter det att du slutat arbeta, om du skulle bli långvarigt sjuk eller avlida. Tjänstegrupplivförsäkring TGL För tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) finns ett allmänt efterskydd på tre månader. Om du blir arbetslös och är arbetssökande gäller ett efterskydd med lika lång tid som försäkringen gällt innan anställningen upphörde, dock längst med 24 månader. Efter den perioden gäller det generella efterskyddet på tre månader. Skulle du bli sjuk under efterskyddstiden blir efterskyddet förlängt med lika lång tid som du är sjuk. Får du sjukersättning från Försäkringskassan, gäller TGL fram till din pensionsålder. Vem betalar ITP-premien vid en konkurs? Vid en konkurs kanske Collectum inte kan få in ITP-premierna. Ändå har du kvar din försäkring tack vare en garantiregel i ITP-planen. Förändras din lön är det därför viktigt att din arbetsgivare som vanligt anmäler detta till Collectum. Om din arbetsgivare fortsätter att driva rörelsen efter konkursen, brukar man komma överens med konkursförvaltaren om hur dina ITP-premier ska betalas in till Collectum. 14

17 Råd om du mister arbetet n Ta kontakt med din fackklubb eller fackförbund så snart det blir tal om driftsinskränkningar, konkurs eller liknande. n Bevaka din lön vid en konkurs. Ditt förbund hjälper dig. n Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist skicka in en ansökan till det trygghetsråd som ditt företag är anslutet till. n Anmäl dig hos den offentliga arbetsförmedlingen senast den första arbetslösa dagen. n Vänd dig till arbetslöshetskassan för att ansöka om ersättning. 15

18 Adresser och telefonnummer TRR Trygghetsrådet som arbetar med Omställningsavtalet, TRR Postadress Box Stockholm Besöksadress Jakobsgatan 6, 4 tr. Telefon (AGE) Fax Hemsida E-post Trygghetsrådet TRS som arbetar med Omställningsavtalet, TRS Besöks- och Rehnsgatan 11, 7 tr. postadress Stockholm Telefon Fax Hemsida E-post Alecta Postadress Stockholm Telefon Hemsida Collectum AB Postadress Stockholm Telefon Hemsida E-post 16

19 Vill du veta mer om ditt försäkringsskydd? PTKs webbplats ptk.se Vårt pensions- och försäkringssystem är flexibelt och erbjuder stora möjligheter att påverka vår trygghet och ekonomiska situation. Du kan alltså anpassa försäkringsskyddet till din egen situation. På ptk.se finns information och fakta om vad som gäller för dig i olika situationer och hur du kan påverka ditt eget skydd. PTK Rådgivningstjänst radgivningstjanst.se Via tjänstepensionen ITP kan du se till att dina närstående har ett bra skydd om du skulle avlida i förtid. Du har också en förbättrad sjukförsäkring, och möjlighet att välja pensionsbolag och fonder som ger dig en bra pension till låg avgift. Ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst för att få kostnadsfri och oberoende rådgivning så de val du gör är anpassade efter dig och dina behov. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet.

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer