Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen"

Transkript

1 Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008

2 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR... 4 TFA... 5 ITP... 5 TGL... 5 TRR... 6 FACKANSLUTNING

3 Rollen som personal i Vi Unga Att vara anställd i en ungdomsorganisation med ideellt engagerade ungdomar som arbetsgivare är speciellt! Det innebär frihet och flexibilitet där du får möjlighet att prioritera och lägga upp ditt arbete på bästa sätt utifrån de riktlinjer du får. Men, det innebär även stort ansvar. Dina arbetsgivare är vanligtvis ideellt engagerade ungdomar som inte varit arbetsgivare tidigare och i många fall inte arbetstagare heller. De gör detta på sin fritid och finns därför inte med i det dagliga arbetet du utför. Därför behöver du ha förmåga att kunna leda dig själv, strukturera ditt arbete, prioritera och även hitta källor till feed-back från fler än din arbetsgivare. Vi Ungas vision säger att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer. För oss gäller detta även alla ungdomar som sitter i styrelser. Styrelsearbetet är en lärandeprocess och där måste det finnas utrymme för att göra misstag. Detta innebär inte att du som anställd ska finna dig i en dålig arbetssituation. Däremot kan du ibland behöva ta ansvar för att uppmärksamma din arbetsgivare på faktorer i din arbetsmiljö som de kanske inte hade tänkt på. Som anställd kommer du att ägna betydligt mer tid åt Vi Unga än dina arbetsgivare har möjlighet att göra. Detta gör att du kommer få väldigt mycket information och kunskap som de ideellt engagerade inte har. Din kunskap är viktig och det är ditt ansvar att föra vidare relevant kunskap till de ideellt engagerade och säga ifrån när någonting är fel. Här är dock återigen Vi Ungas vision viktig. Det är barnen och ungdomarna som ska få utvecklas och förverkliga sina idéer. Därför är det de ideellt engagerade som ska diskutera och fatta beslut utifrån det underlag de har. Var noga med att inte ta för mycket plats, varken på möten, utbildningar eller annat, utan var ett stöd i bakgrunden. Vi Unga är en idéburen organisation och även du som anställd förväntas känna ett engagemang för våra grundidéer och vision. Det innebär dock inte att du förväntas arbeta ideellt utanför din arbetstid. Både du som anställd och vi som arbetsgivare vinner på om du har en balans i livet som gör att du kan ge hundra procent när du väl arbetar, men har tid för annat också. Många aktiviteter inom Vi Unga sker på kvällar och helger. Ibland behöver du som anställd vara med på dem, men var noga med att stämma av dessa tillfällen tillsammans med din arbetsgivare så att de hålls nere på en rimlig nivå, att dina arbetsuppgifter där är tydliga, att ni är överens om vad som gäller angående övernattning och så vidare. Varje sommar arrangeras Vi Ungas riksläger och förbundsstämma. Detta är årets största arrangemang och många andra aktiviteter som sker under året sker inför och som ett resultat av detta arrangemang. För att göra ett bra jobb i Vi Unga är det därför en stor fördel om du kan medverka på detta arrangemang. Det är dock inget måste, utan någonting som du och din arbetsgivare gemensamt bestämmer. 3

4 Anställningsavtal Anställningsavtalet ska vara skriftligt. När du tackat ja till ett arbete på Vi Unga har ni tillsammans träffat ett bindande anställningsavtal. Det är därför oerhört viktigt att få detta nerskrivet i ett bindande anställningsavtal, helst före du börjar din anställning. Vi Unga måste senast en månad efter det att din anställning påbörjats informera dig om de villkor som gäller för anställningen. Där ska bl a följande ingå: Tillträdesdag dvs. vilken dag du börjar Arbetsplats Arbetsuppgifter Anställningsform Lön och andra förmåner Arbetstider Semester Om det finns kollektivavtal som gäller Lagar och försäkringar Som arbetsgivare har Vi Unga enligt lag vissa sociala skyldigheter. Till dessa hör att de skall betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften finansierar huvudsakligen de lagstadgade sociala försäkringarna som sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och ålderspension. Vi Unga är också genom kollektivavtal skyldiga att svara för vissa sociala förmåner för dig som anställd. Förbundet Vi Unga är medlemmar i IDEA (Arbetsgivarförbundet för Ideella organisationer) och genom kollektivavtal med fackförbundet Unionen (fackförbund för tjänstemän på det privata området) är de således skyldiga att teckna vissa försäkringar och pensioner för alla anställda. Förbund, distrikt, kretsar och klubbar inom Vi Unga som har anställd personal måste teckna följande försäkringar: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA som tecknas genom avtal med Fora Industrins och handelns tilläggspension, ITP som tecknas genom avtal med Collectum Tjänstegrupplivförsäkring, TGL som tecknas hos Alecta (administreras av Collectum) Eftersom Vi Unga är medlem i IDEA är distrikt, kretsar och klubbar automatisk anslutna till kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet där, du, om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist bland annat kan få omställningsstöd och i vissa fall avgångsersättning. Det är en hel del regler som gäller för de olika försäkringarna och du som tjänsteman måste, för din egen skull, tillsammans med Vi Unga ta reda på vad som gäller för just dig. Här nedan finns dock kortfattad information om vad sin gäller. 4

5 TFA TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär. TFA lämnar ersättning för: Inkomstförlust Kostnader sveda och värk rehabilitering lyte och men olägenheter i övrigt särskilda olägenheter framtida merkostnader förlust av underhåll till efterlevande begravningskostnader ersättning vid nära anhörigs personskada ITP ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. Finns i två olika avdelningar: ITP 1 (född 1979 eller senare) Alla anställda över 18 år, oavsett anställningsform, arbetstid eller lön omfattas av ITP 1. En anställd som blir 18 år ska anmälas samma månad han eller hon fyller år. ITP 1 är premiebestämd, vilket innebär att man på förhand bestämt storleken på den premie som ska betalas. Pensionen blir sedan så stor som de inbetalade premierna räcker till. Arbetsgivaren betalar en premie på 4,5% av kontant bruttolön per månad. Premieinbetalning för sjukpension börjar vid 18 års ålder och premieinbetalning för ålderspension börjar vid 25 års ålder. ITP 2 (född 1978 eller tidigare) Alla anställda födda 1978 eller tidigare och har en arbetstid p å minst åtta timmar per vecka omfattas av ITP 2.. ITP 2 är förmånsbestämd, vilket innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Som anställd är man då garanterad en viss pension. Premien som man som arbetsgivare betalar varierar beroende på vilken premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. Anställd som omfattas av ITP 2 har också något som kallas för ITPK, vilket står för ITP-kompletterande ålderspension. Detta är en extra ålderspension, på 2 & av din kontanta bruttolön, som man som arbetsgivare betalar för dig som anställd. I båda ITP-varianterna kan du också skaffa ett återbetalningskydd och/eller familjeskydd som gör att din ålderspension betalas ut till dina närmaste om du dör före pensioneringen TGL TGL står för Tjänstegruppliv. TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om du, mot förmodan, skulle avlida före pensioneringen. 5

6 Om du vid dödsfallet arbetat minst 16 timmar per vecka och är mellan 18 och 55 år vid dödsfallet, utbetalas ett engångsbelopp på 6 prisbasbelopp ( kr för 2008). Arbetar du mer än 8 timmar men mindre än 16 timmar i veckan gäller halva beloppet. Beloppet minskar i storlek efter 55 års ålder. Beloppet betalas ut i tur och ordning till änka/änkling, barn/barnbarn eller föräldrar. Observera att sambo inte automatiskt är förmånstagare. Om du vid dödsfallet har barn som är under 20 år är de berättigade till barntillägg. Detta utbetalas som ett engångsbelopp och är 2 prisbasbelopp vid ej fyllda 17 år, 1,5 prisbasbelopp vid ej fyllda 19 år och 1 prisbasbelopp vid ej fyllda 20 år. TRR Kollektivavtalsstiftelsen TRR, Trygghetsrådet ger omställningsstöd och avgångsersätting. Omställningsstöd Om du har arbetat i minst ett år och är uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få stöd hos TRR. För att du ska kunna få omställningstöd ska du vid uppsägning vara tillsvidareanställd. Även i ett tidigt skede vid övertalighet och befarad uppsägning kan du få råd och hjälp. AGE - avgångsersättning Avgångsersättning är en ekonomisk ersättning du får om du har fyllt 40 år och har arbetat mer än fem år sammanhängande och blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Dessutom ska du ha haft en lön som uppgår till minst kronor per månad (2008). Följande företag administrerar dessa försäkringar: Alecta Collectum Fora Trygghetsrådet TRR Fackanslutning Förbundet Vi Unga är alltså medlemmar i IDEA (Arbetsgivarförbundet för Ideella organisationer) och genom kollektivavtal med fackförbundet Unionen (fackförbund för tjänstemän på det privata området) är även du som anställd skyldig att följa detta avtal. Detta är alltså oberoende om du idag är med i något annat fackförbund eller du står helt utanför. Fördelen för dig som anställd att vara med i ett fackförbund är bland annat att de kan hjälpa till om det blir någon form av konflikt mellan dig och Vi Unga som arbetsgivare. 6

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer