Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar"

Transkript

1 Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar

2 Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension SAF-LO 6 Tjänstegrupplivförsäkring 7 Medlemsförsäkringar 9 - Kompletterande livförsäkring 9 - Försäkrad på fritiden 10 För dig inom gruvbranschen 14 Grupplivförsäkring 14 Trygghetsförsäkring Fritid 14 Hemförsäkring 15 Foto: Denny Lorentzen, sid 1 Roger Lundberg, sid 8 utefoto.com, sid 11 Digital stock, sid 12

3 Dina försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet. Samhället står för en del av våra trygghetsnät och omfattar alla i Sverige. Det bygger på att alla får hjälp när de behöver och att alla bidrar med att betala. Det är en generell och solidarisk väg något som IF Metall slår vakt om. Försäkringar är inget vi får gratis. Vi betalar de själva via skatter, medlemsavgifter, genom att avstå löneutrymme när vi förhandlar fram kollektivavtal och genom inbetalning av kollektiva eller privata försäkringar. Som medlem i IF Metall har du ett bra försäkringsskydd. Bra försäkringar är ett måste om du blir sjukskriven, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet. En del av dina försäkringar bygger på kollektivavtalet, andra följer med medlemskapet. Andra har du möjlighet att teckna till ett förmånligt pris. Ett förmånligt alternativ då IF Metall förhandlar på uppdrag av många medlemmar. IF METALL 3

4 Avtalsförsäkringar Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension. Avtalsgruppsjukförsäkring AGS Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal och är sjukskriven längre än sjuklöneperioden kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgrupp- Avtalsförsäkringarna finansieras sjukförsäkring. Blanketter för med pengar som du avstått vid ansökan om AGS finns hos ditt riksavtalsförhandlingar. fackförbund och hos din arbetsgivare. Med AGS blir den sammanlagda sjukpenningen cirka 90 procent av din lön. Får du tidsbegränsad ersättning eller sjukersättning har du AGS-månadsersättning till dess du blir 65 år eller blir frisk. För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare räknas in om du omfattades av kollektivavtal. 4 IF METALL

5 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, eller arbetssjukdom. Anmäl alltid alla arbetsskador, även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar möjligheterna att ställa högre krav på arbetsmiljö och ersättningar. Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt jobb, kontakta din försäkringsrådgivare, ditt skyddsombud eller din avdelning. Avgångsbidrag AGB Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av AGB, Försäkring om avgångsbidrag. AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet. Du ska ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande. Dessutom ska du ha varit anställd minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos ett eller flera företag med kollektivavtal för att ersättningen ska kunna utgå. Uppsägningen ska bero på arbetsbrist. IF METALL 5

6 Avtalspension SAF LO Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in premier, motsvarande 3,5 procent av din lön, till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring. För dig som är ung kan en fondförsäkring ge högre avkastning då pengarna placeras på lång sikt. En högre avkastning kan betyda mycket högre pension. Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring. För mer information kontakta försäkringsrådgivare, skyddsombud, din avdelning eller läs på Alla som fyllt 21 år omfattas av försäkringen. Förvaltare av pensionspengarna kan du välja själv. Utbetalningen är flexibel, du väljer själv utbetalningstid. Från den 1 januari 2000 betalas dessutom avtalspensionspremie in under högst elva månader vid föräldraledighet i samband med barns födelse. Detta gäller även vid adoption. Var du föräldraledig redan 1999 kan du få tillgodoräkna dig premien från det datum då försäkringen började gälla. 6 IF METALL

7 Tjänstegrupplivförsäkring TGL Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal gäller TGL, Tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina närmaste ekonomisk ersättning om du avlider i yrkesverksam ålder. TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du arbetar minst 16 timmar i veckan. Arbetar du mellan 8 15 timmar per vecka gäller halva beloppet. Arbetar du under åtta timmar per vecka gäller inte TGL. Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra. För mer information om avtalsförsäkringarna kontakta försäkringsrådgivare, skyddsombud, din avdelning eller läs på IF METALL 7

8 8 IF METALL

9 Medlemsförsäkringar Alla medlemmar i IF Metall har ett gott försäkringsskydd. Medlemmar under 65 år omfattas av en Trygghetsförsäkring Fritid, TFF, och en kompletterande livförsäkring. Du kan även omfattas av ytterligare försäkringar via din klubb eller avdelning. Dessutom har du möjlighet att teckna fler försäkringar till förmånligt pris. Kompletterande livförsäkring Försäkringen ger dina närmaste ekonomisk trygghet om det värsta händer att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för medlemmar som inte har skydd via avtalsförsäkringen TGL. Du omfattas av försäkringen fram till 65 års ålder och den innehåller dödsfallsbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Ersättningen minskar från 55 års ålder. Efterlämnar du barn under 17 år betalar försäkringen ut fullt belopp. IF METALL 9

10 Försäkrad på fritiden Alla medlemmar under 65 år i IF Metall omfattas av en Trygghetsförsäkring Fritid, TFF, som innehåller följande delar: Medicinsk invaliditet 15 prisbasbelopp Akutersättning Merkostnader Tandskador Rehabilitering Dödsfall på grund av olycksfall 0,5 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp 2006 är kronor. För dig som tillhörde Industrifacket vid För mer information kontakta årsskiftet eller blir ny medlem inom före försäkringsrådgivare, skyddsombud, din avdelning eller läs detta Industrifackets avtalsområden på till och med den 30 april 2006 gäller följande: Under 2006 har du en fullständig TFF precis som tidigare. Den innehåller förutom det som beskrivs ovan: Medicinsk invaliditet ytterligare 10 prisbasbelopp (totalt 25 prisbasbelopp) Ekonomisk invaliditet 25 prisbasbelopp Olycksfallskapital 3 procent. Som medlem kan du också genom avtal med Folksam försäkra dina barn, ditt hem och pensionsspara. 10 IF METALL

11 IF METALL 11

12 12 IF METALL

13 För dig som tillhörde Metall vid årsskiftet eller blir ny medlem inom före detta Metalls avtalsområde gäller följande: Oavsett om du som medlem har TFF i frivilligt eller obligatoriskt försäkringsavtal kommer Folksam att anpassa omfattning och premie till en TFF med samma omfattning som före samgåendet mellan Industrifacket och Metall. Det kan variera beroende på bland annat hur många prisbasbelopp din klubb/avdelning har tecknat i invaliditet. Som medlem kan du också genom avtal med Folksam försäkra dina barn, ditt hem och pensionsspara. För mer information kontakta försäkringsrådgivare, skyddsombud, din avdelning eller läs på IF METALL 13

14 För dig inom gruvbranschen Grupplivförsäkring Utöver den kompletterande livförsäkring som gäller samtliga medlemmar i IF Metall finns ytterligare livförsäkring för dig inom gruvbranschen. Du omfattas av försäkringen fram till och med det kalenderår du fyller 65 år. Försäkringen ger dig och medförsäkrade upp till 0,5 prisbasbelopp i ersättning. Äldre medlemmar, med undantag av de som är födda 1911 eller tidigare, omfattas också av försäkringen. För medförsäkrade äldre än 65 år är ersättningen lägre, motsvarande 0,2 prisbasbelopp. I försäkringen ingår även en barngruppliv som ger ett 0,5 prisbasbelopp i ersättning. 14 IF METALL

15 Trygghetsförsäkring Fritid Förutom det som förbundet tecknat från den 1 januari 2006 ingår även följande för dig inom gruvbranschen fram till och med det kalenderår du fyller 65 år: Medicinsk invaliditet ytterligare 10 prisbasbelopp (totalt 25 prisbasbelopp) Ekonomisk invaliditet 25 prisbasbelopp Olycksfallskapital. Vid behov av tandläkarvård till följd av olycksfallsskada lämnas ersättning för den tandvård som är nödvändig. Detta gäller dock inte för tugg- eller bitskador. För dig som har passerat ditt 65:e levnadsår ser försäkringen något annorlunda ut. Kontakta försäkringsrådgivare eller din avdelning så får du veta mer. Hemförsäkring Hemförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Du behöver alltså inte göra någon särskild anmälan för att ansluta dig. Tänk dock på att komplettera om du bor i bostadsrätt eller i eget hus. IF METALL 15

16 Försäkrad i facket handlar om kollektiva avtalsförsäkringar och om IF Metalls medlemsförsäkringar. Genom ditt kollektivavtal och ditt medlemskap i IF Metall har du ett bra skydd, på jobbet, på fritiden och om du blir sjuk eller arbetsskadad. Olof Palmes Gata Stockholm Telefon: Telefax: Internet: IF Metall /Sandvikens tryckeri AB/15 000

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Dagordningens punkt 29 Försäkringar

Dagordningens punkt 29 Försäkringar Dagordningens punkt 29 Försäkringar Medlemsförsäkringar motion 130, 131, 132, 133, 134 och 135 Motion 130 Avdelning Järfälla Motionär Veikko Kiminki Ekonomisk trygghet för våra medlemmar Många av våra

Läs mer

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer