Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se"

Transkript

1 Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel

2 Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet att delta i olika informationsträffar En inkomstförsäkring 150 dagar med 80% på lön > kronor Livförsäkring för arbetslösa medlemmar Möjlighet att köpa rabatterade försäkringar

3 En möjlighet att själv teckna försäkring till förmånliga villkor. Olycksfallsförsäkring fr 19:-/mån Sjuk- och diagnosförsäkring fr 22:-/ mån Livförsäkring fr 35:-/ mån Ungdomspaket 48:-/månad (för dig som är under 31 år) Barn- gravidförsäkring som gäller alla barn i familjen fr 96:-/mån Familjeskydd fr 9:-/mån Seniorförsäkring fr 25:-/mån

4 De olika basbeloppen Förhöjt prisbasbelopp (fpbb) kr år kr år 2011 Inkomstbasbelopp (ibb) kr år kr år 2011 Prisbasbelopp (pbb) kr år kr år 2011

5

6

7 Pensioner

8

9 PTKs personliga Rådgivningstjänst Din sjukersättning Ersättning till efterlevande Din ålderspension Uttag av ålderspension

10 Allmänna pensionen Vem omfattas av vad? Du som är född mellan Tilläggspension (folkpension och ATP) Inkomst- och premiepension Du som är född 1954 eller senare Inkomst- och premiepension

11 20-delar från det nya och det gamla Olika årskullar får olika många 20-delar från de båda systemen Född Andel från inkomst- Andel från tilläggs- År och premiepension pension /20 16/ /20 6/ /20 1/20

12 Hur beräknas tilläggspensionen De inkomster du hade före 1960 ger inte tilläggspension. Full tilläggspension, då måste man ha 30 inkomstår. ATP beräknas på de 15 bästa årens inkomster mellan 16 och 64 år (medel ATP-poängen). Maximal ATP-poäng >6,5 Folkpensionstillägget, ogift 96 % / gift 78,5 %, av pbb.

13 Pensionsgrundande inkomster och belopp 7,5 inkomstbasbelopp = kronor // ca kr/mån Lön Sjukpenning Föräldrapenning Arbetslöshetsersättning 18,5 % 2,5 % Du väljer förvaltare för premiepensionen Sjukersättning Barnår Studier 16% Staten bestämmer för inkomstpensionen

14 Premiepensionen över 800 olika fonder Du får hjälp av premiepensionslotsen! AP7 Såfa från juni 2010 Max 5 olika fonder Du kan byta fonder när som helst utan kostnad

15 Överföring av premiepensionsrätt Makar/registrerade partners Anmäls till pensionsmyndigheten senast 31 januari samma år som pensionen tjänas in Pensionsrätten minskas med 8 % vid överföringen.. Sker löpande år för år Upphör på en makes begäran

16

17 Dina pensionsrätter

18 Dina pensionskonton

19 Din premiepension

20 Prognos för din allmänna pension

21 25 procent av endast Premiepensionen Men inte vid eventuell uppsägning och A-kassa

22 Om du vill ställa frågor; Pensionsmyndigheten: (tidigare Försäkringskassan och PPM) Telefon:

23 Tjänstepensionen ITP

24 Vilket avtal har du ITP 2 Födda 1978 och tidigare har en förmånsbestämd ålderspension ITP 1 Födda 1979 och senare har en premiebestämd ålderspension ITP 1 Kan gälla alla tjänstemän oavsett ålder

25 Tjänstepensionen ITP2 - Förmånsbestämd Ålderspensionen kallas för ITP2 ITPK Sjukpension Familjepension Tjänstegrupplivförsäkring TGL

26 Tjänstetid för ITP2 ålderspension 28 -> 65 år Anställning med ITP Sjukdom Anställning med annan pensionsplan Om den beräknade tjänstetiden understiger 360 månader reduceras pensionen.

27 Pensionsgrundande lön ITP2 Månadslön x 12,2 Helt fri kost och bostad Rörlig lön / tantiem, provision, bonus Regelbundet skiftarbete, jourtid, förskjuten arbetstid Övertidsersättning ingår inte i den pensionsgrundande lönen Obs begränsning de sista 5 åren

28 Lönebegränsning de sista fem åren Antal mån kvar till pension % ökning av ibb x 1, x 1, x 1, x 1, x 1,00 Exempel; 2011 får Lars 3 % i löneökning IBB kr, IBB kr ökning 2 % Lars har 45 mån kvar till pension = 2% x 1,15 Löneökning för Lars till Tjänstepensionen blir 2,3 %

29 Ålderspension Exempel: kr/år ca kr/mån Årslön kr ( ) x 65 % = kr x 10 % = kr ( ) /12 = kr/mån + Övriga pensioner Tjänstepension 32,5% Tjänstepension 65% Tjänstepension 10% Allmän pension cirka 53 % kr/år ca kr/mån kr/år ca kr/mån

30 Kompletterande ålderspension, ITPK 2 procent av lönen betalar Arbetsgivaren till den här pensionen och du ska välja förvaltare Exempel vid olika månadslöner; kr = 500 kr/månad kr = 600 kr/månad kr = 800 kr/månad kr = 900 kr/månad

31 Är du född 1979 eller senare är det här din tjänstepension; Ålderspensionen kallas för ITP 1 tidigast från 25 år (tvingande till 65 år) Sjukpension Tjänstegrupplivförsäkring TGL

32 Varje månadslön påverkar pensionen Pensionspremien beräknas på kontant bruttolön för ITP1 och betalas in varje månad 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp Motsvarar kr/mån 4,5 % jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec

33 Ålderspensionen - ITP1 Månadslön Arbetsgivaren betalar in och du ska välja

34 Pensionsgrundande för månadslönen ITP1 Vad kan ingå i kontant utbetald bruttolön ortstillägg övertidsersättning skifttillägg semesterersättning semesterlön bonus provision gratifikation restidsersättning

35 Hur ska du placera Alla pengar hos samma eller dela upp? Traditionell försäkring Minst 50 % Traditionell och/eller Fondförsäkring 50 %

36 Mer flexibla reglerna för pensionsgrundande lön Avstår du lön för annan förmån så kan den tidigare högre - lönen vara pensionsgrundande Du och din arbetsgivare måste vara överens om att det ska räknas på det sättet.

37 Ett val i tre steg Exempel; ITP1 = månadslön kr => 1 125kr ITPK = månadslön kr => 500kr 1. Hur ska premierna förvaltas? 2. Vilket/vilka bolag ska förvalta premierna? 3. Ska jag använda en del av premierna till efterlevandeskydd?

38 Hur ska dina premier förvaltas? Traditionell försäkring Försäkringsbolaget avgör hur pengarna förvaltas En viss garanterad ränta Fondförsäkring Du bestämmer själv vilka fonder pengarna ska förvaltas i Inga garantier finns

39 Vem ska få förvalta dina pengar? Traditionell försäkring Alecta AMF Länsförsäkringar Nordea Liv o Pension Skandia Liv Fondförsäkring AMF Danica Handelsbanken SEB Trygg Liv Nordea

40 Om du avlider? Skydd till dina närmaste Återbetalningsskydd Familjeskydd - Försäkringens värde - Fem års utbetalning - Tills pengarna är slut - Kostar inget men - Välj på olika belopp - Olika utbetalningstider - Dyrare ju äldre du blir

41 Familjeskydd 1 familjeskydd / år i 5 år kr/mån i fem år 2 familjeskydd / år i 5 år kr/mån i fem år 1, 2, 3 eller 4 familjeskydd per år. Med utbetalningstid 5, 10, 15 eller 20 år. 40 kr resp 80 kr per månad April 2008 Läs mer om Familjeskyddet och kostnad på Avgift beroende på nivå och ålder

42 Återbetalningsskydd Familjeskydd Vilka är dina närmaste? 1.Din make/maka, din registrerade partner eller din sambo 2.Barn 3.Annan fördelning/förmånstagare genom förmånstagareförordnande

43 Flytta ITP1/ITPK till annat upphandlat bolag Varför vill du flytta dina pengar? Möjlighet till mer pension! Du vill få lägre avgifter Du vill byta placeringsform Du vill samla allt i ett bolag Du är missbelåten med

44 TGL - Vad betalas ut om du avlider? Om du Antal Grundbelopp vid dödsfallet fyllt prisbasbelopp i kronor 18 men inte 55 år 6, år 5, år 5, år 4, år 4, år 3, år 3, år 2, år 2, år 1, och fram till 70 1,

45 TGL Barntillägg Barnets ålder Antal Belopp prisbasbelopp under 17 år 2, upp till 19 år 1, år 1, Skattefritt engångsbelopp till varje barn

46 Förmånstagarförordnande - Vem får pengarna? Generella: 1. Den du är gift med // registrerad partner 2. Barn, Barnbarn 3. Föräldrar kronor till dödsboet

47 Premier för familjepensionen till ITPK (gäller för dig som har lön över kr/mån) Du kan avstå från framtida inbetalningar till familjepensionen och i stället: - Förstärka din egen ITPK - Välja återbetalningsskydd eller familjeskydd om du har behovet 47

48 Gemensamt för ITP2 och ITP1 Du kan flytta dina pensionspengar Du kan ta ut din ålderspension mera flexibelt Du har möjlighet att avtala om tilläggspremier

49 Vill du jobba längre än 65år Du måste komma överens med din arbetsgivaren om att fortsätta betala in till tjänstepensionen. Den allmänna pensionen fortsätter du bygga på - Inkomstpensionen och Premiepensionen

50 Tänk på följande! Har du den ersättningsnivå du vill ha/behöver? Får rätt person ersättningen om du avlider förmånstagareförordnande? Se över försäkringarna regelbundet ändrade förhållande för dig?

51 Pensionsinformation för dig som är november First Hotell, Alingsås 10 november Stenungsbaden, Stenungsund 23 november Mötesplats Fasetten, Trollhättan 30 november Scandic Billingen, Skövde Tid: Fika serveras från Har du månadslön över kr? 4 november Scandic Swania Trollhättan 25 november Scandic Billingen, Skövde Tid: Frukost serveras kl

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Lön Pension efter bromsen Jobba till 75? AGENDA 1. Varför bry oss? 2. Aktuella pensionsfrågor! 3. Basbeloppen

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Pensionsinformation för 55 +

Pensionsinformation för 55 + Pensionsinformation för 55 + Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 08-7128607, 070-33 88 607 Jobba till 75? Jobba till 75? Efter ca 10 år Pensionsstart Lön Pension Frågor att fundera på 1. Vilken

Läs mer