Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010"

Transkript

1 Referensnummer: , datum: PER PERSON Torget STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags, är det viktigt att du vet hur mycket du får i pension i framtiden. I det här beskedet ligger fokus på din tjänstepension ITP 2, som din arbetsgivare betalar för dig. ITP bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Lönen kommer från ett håll - pensionen från flera För att du lättare ska kunna göra dig en bild av din totala pension, har vi också tagit med information om annan tjänstepension som har påverkat din ITP 2. Lägg också till din allmänna pension du får i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten och ditt privata pensionssparande om du har ett sådant. Skydd vid sjukdom och dödsfall Din tjänstepension ITP 2 ska ge dig extra trygghet när du går i pension en dag, men redan nu kan du ha nytta av ITP 2 om du skulle bli långvarigt sjuk. Du har också ett eller flera efterlevandeskydd som kan betalas ut när du avlider. Viktig information Det är viktigt att du läser den allmänna informationen på sista sidan om vem som tagit fram uppgifterna i ditt besked och har ansvaret för informationen. Har du frågor? Uppgifterna i det här beskedet har vi fått från din arbetsgivare, de aktuella försäkringsbolagen eller tagit fram själva. I beskedet ser du från vem uppgifterna kommer och vem som bäst kan besvara dina frågor. Har du allmänna frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Din arbetsgivare, försäkringsinformatören på arbetet eller ditt fackförbund kan också svara på många av dina frågor. Personuppgifter hanterar vi enligt personuppgiftslagen (PUL). Läs mer på sidan Allmänna förklaringar. Tjänstepensionsuppgifter som gäller per den 1 januari 2011 Om du fått ändrad lön eller slutat din anställning före den 1 januari - och vi inte kunnat uppdatera dina uppgifter innan vi skickar ut det här beskedet - stämmer inte de uppgifter vi redovisar här. Arbetsgivare: Stadens Bokföringsbyrå AB Pensionsålder: 65 år Beräknad tjänstetid i månader: 432 Du behöver en beräknad tjänstetid på minst 360 månader (30 år) för att få maximal ITP 2. För varje månad som saknas, minskar din ITP 2-pension med 1/360-del. Läs mer på förklaringssidan. Anmäld årslön: kronor Årslönen motsvaras vanligen av 12,2 gånger månadslönen, vilket inkluderar semestertillägg. Vissa rörliga lönedelar ingår också, exempelvis provision och viss bonus där ett treårsgenomsnitt räknats fram. Ev löneförändringar under förra året ser du på förklaringssidan. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON , Var god vänd 1

2 När du går i pension, prognos När du går i pension får du ITP 2 ålderspension så länge du lever. Du har dessutom den kompletterande ålderspensionen ITPK. Den betalas normalt ut som en femårig eller livslång pension. När du närmar dig pension kan du välja en annan utbetalningstid på den blankett du får från ditt försäkringsbolag. Om du har valt fondförsäkring för din ITPK kan det innebära ett större risktagande. Fonderna har olika hög risk och därmed olika möjlighet till avkastning. Läs mer på årsbeskedssidan för din ITPK. Här ser du din prognos ITP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd på förhand som en andel av din lön vid pensioneringen. Vi vet alltså redan i dag hur stor din pension blir om de förutsättningar som gällde den 1 januari (se sidan 1) fortsätter gälla fram till 65 års ålder. Fler detaljer hittar du på sidan Allmänna förklaringar. När det gäller din ITPK är premien bestämd på förhand. Beloppet din arbetsgivare betalar varje månad motsvarar två procent av din lön. Har du valt familjeskydd dras det varje månad en avgift från din ITPK (läs mer nedan). Om du har avstått från framtida inbetalningar till familjepensionen eller om din arbetsgivare betalar kompletterande premier för dig, blir premien till din ITPK större. Det är vi på Collectum som tagit fram de preliminära månadsbeloppen för ITPK. För fondförsäkring har vi utgått ifrån ditt utgående kapital. För traditionell försäkring har vi utgått från ditt garanterade belopp. Vi har sedan antagit att inbetalningarna fortsätter fram till din pensionering och att de är lika stora som idag att du behåller det familjeskydd du har idag (se nedan) att din ITPK betalas ut under fem år eller från 65 och livet ut att den årliga avkastningen på din ITPK är 2 %. Vi har också gjort vissa antaganden om driftskostnader och dödlighet samt tagit hänsyn till om du valt återbetalningsskydd eller inte. Viktigt att veta är att kostnaden för ditt familjeskydd ökar i takt med att du blir äldre. I prognosen har vi tagit hänsyn till denna kostnadsökning fram till din 65-årsdag. Gå gärna in på collectum.se och se hur stor kostnaden är idag och vad den blir på sikt. Din ITPK placerar du själv Du väljer själv hur pengarna ska placeras - i vilket försäkringsbolag och i vilken förvaltningsform. Du kan ändra ditt val när du vill och/eller flytta ditt ITPK-kapital till något av de ITPK-bolag som är valbara vid flyttillfället. Beräknad framtida ålderspension Betalas ut av Så här mycket får du i framtiden, om du fortsätter arbeta och ha ITP 2 till 65 år Från 65 till 70 år, kronor per månad Från 70 år och livet ut, kronor per månad Pension hela livet (ITP 2 ålderspension) Alecta Tjänstepension från tidigare anställningar som vi tagit hänsyn till i beräkningen av din ITP 2: Tjänstepension FORA Pensionen vi redovisar här kan avvika från det verkliga beloppet. Läs mer om samordnad tjänstepension på förklaringssidan. ITPK ITPK i Alecta t.o.m Alecta 326 ITPK med återbetalningsskydd För detaljer, se sidan Årsbesked över din ITPK. Prognosen är ofullständig. Se sidan Årsbesked över din ITPK. Summa, kronor per månad På sidan Allmänna förklaringar ser du hur beloppen tagits fram. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

3 Pension du redan har tjänat in Om det inte skulle betalas in något mer till din ITP 2, visar den här sidan vad du får i ITP 2 ålderspension när du går i pension. Intjänad ålderspension Pension du hittills har tjänat in genom de inbetalningar din eller dina arbetsgivare har gjort. Betalas ut av Så här mycket hade du tjänat in den 1 januari 2011 Från 65 år till 70 år, kronor per månad Från 70 år och livet ut, kronor per månad Pension hela livet (ITP 2 ålderspension) Alecta Tjänstepension från tidigare anställningar som vi tagit hänsyn till i beräkningen av din ITP 2: Tjänstepension FORA Pensionen vi redovisar här kan avvika från det verkliga beloppet. Läs mer om samordnad tjänstepension på förklaringssidan. ITPK ITPK i Alecta t.o.m Alecta 326 ITPK med återbetalningsskydd För detaljer, se sidan Årsbesked över din ITPK. Summa, kronor per månad På sidan Allmänna förklaringar ser du hur beloppen tagits fram. Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

4 Om du skulle bli sjuk Här ser du vilken ersättning du kan få genom din tjänstepension. På collectum.se kan du läsa mer om ersättning du får från din arbetsgivare och från Försäkringskassan. Blir du långvarigt sjuk får du följande ersättning från ITP 2 Betalas ut av Dag , kronor per månad Från dag 361, kronor per månad Vid sjuk- eller aktivitetsersättning, kronor per månad Sjukpension när du har hel sjukpenning Alecta Sjukpension om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan Alecta COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

5 Vad kan dina närmaste få? Här får du en överblick över det efterlevandeskydd du har. När vi framöver skriver make menar vi även maka och registrerad partner. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL Du har TGL så länge du är anställd (dock som längst till 70 års ålder). Avlider du innan du går i pension, betalas det ut ett engångsbelopp. Om du inte skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande får i första hand din make, men inte sambo, i andra hand dina barn/barnbarn och i tredje hand dina föräldrar ersättningen. Utöver grundbeloppet i rutan ingår barntilllägg i TGL. Det betalas ut till vart och ett av dina barn som inte fyllt 20 år. Skulle du vid dödsfallet sakna förmånstagare, betalas det ut kronor till dödsboet. Livslång familjepension (ITP 2) Den här pensionen betalas ut till din make när du avlider. Har du vid dödsfallet barn under 20 år, får även de ersättning. Sambo kan inte få pensionen. På collectum.se kan du läsa mer om hur beloppet fördelas mellan make och barn eller mellan flera barn. Familjeskydd och återbetalningsskydd Sedan tidigare har du valt ITPK familjeskydd och ITPK med återbetalningsskydd. Familjeskydd är en extra pension som betalas ut till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo om du avlider innan du går i pension. Finns inte någon av dessa får dina arvsberättigade barn pensionen. Om du kombinerar din ITPK med ett återbetalningsskydd kommer det återstående värdet av din ITPK - helt eller delvis - att betalas ut till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo om du avlider innan du går i pension. Finns inte någon av dessa får dina arvsberättigade barn pensionen. Har du skrivit ett förmånstagarförordnande betalas familjeskyddet och återbetalningsskyddet ut enligt förordnandet. När du avlider Betalas ut av Kronor per månad Engångsbelopp kronor (grundbelopp) Engångsbelopp till efterlevande (TGL) Beloppet gäller om du skulle avlida nu. Saknas förmånstagare är beloppet lägre. Arbetar du 8-16 timmar i veckan gäller halva beloppet. Alecta Livslång familjepension (ITP 2) Beloppet gäller efterlevande make om pensionsberättigade barn saknas. Obs! Om du nyligen har anmält att du avstår från framtida inbetalningar till ITP 2s familjepension, är beloppet du ser i tabellen för högt. ITPK familjeskydd Beloppet gäller om du skulle avlida före ordinarie pensionsålder. ITPK med återbetalningsskydd. Beloppet gäller om du avlider innan du börjat ta ut ITPK. Uppgift om utbetalare hittar du på Årsbesked över din ITPK. Har du valt fondförsäkring, kan beloppet vi redovisar stiga eller sjunka. Alecta Alecta 60 livet ut i tio år 404 i fem år Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

6 Årsbesked över din livslånga ITPK, 2010 Här ser du de ITPK-val du har gjort efter den 1 juli 2007 och i vilket eller vilka försäkringsbolag du har placerat din ITPK. Har du valt fondförsäkring kan det innebära ett större risktagande. De belopp vi redovisar nedan kan öka eller minska. På nästföljande sidor kan du läsa mer om vem som ansvarar för uppgifterna och hur beloppen har tagits fram. Har du fått besked från försäkringsbolaget också? Uppgifterna på den här sidan har vi fått från de försäkringsbolag du har valt. Många försäkringsbolag skickar också ut egna besked. Om du har fått ett besked från försäkringsbolaget, finns troligen försäkringen du ser nedan med i bolagets Här ser du de ITPK-val du gjort från och med den 1 juli 2007 besked också. Jämför försäkringsnumren i dina besked, så att du inte av misstag summerar beloppen. Om beloppen i beskeden skiljer sig åt, kan det bero på att försäkringsbolaget har läst av systemet vid olika tillfällen. Vad betyder fördelad arvsvinst och avkastningsskatt? Är du osäker på vad de olika orden betyder, så hittar du förklaringen i ordlistan på sidan Förklaringar till ITPK-sidan. Där finns också information om hur dina uppgifter tagits fram. Kapital 1/ Överförda premier Fördelad arvsvinst Avgifter Med återbetalningsskydd Värdeförändring Avkastningsskatt Kapital 31/ Prel månadsbelopp från 65 år Försäkringsbolaget 1 Traditionell (1) Fondbolaget Fondförsäkring (2) Summa, kronor Månadsbeloppen hittar du också på sidan Pension du redan tjänat in under rubriken Kompletterande ålderspension. (1) Beloppet på 47 kronor är garanterat. Utöver detta redovisas också en beräknad återbäring. Din beräknade återbäring vid 65 år är 133 kronor per månad. Viktigt att veta är att återbäringen inte är garanterad. Den kan alltså bli både högre eller lägre än det prognosbelopp vi angett här. Läs mer på nästa sida. (2) Här ingår fondrabatt med 24 kronor. Kontakta bolaget för information om denna ITPK För år 2010 kan vi inte redovisa några uppgifter om den ITPK du har i följande bolag. Uppgifterna får du i stället från det aktuella försäkringsbolaget. Kontakta bolaget direkt om du har några frågor. Försäkringsbolag Telefonnr Fondbolaget, fondbolaget.se COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

7 Kompletterande premier Under förra året betalade din arbetsgivare in extra premier för din räkning. Premierna har placerats i din senast valda ITPK-försäkring (se ovan). Arbetsgivaren kan betala premier vid enstaka tillfällen (engångspremie) eller välja att betala premier löpande varje månad. Den löpande premien kan vara ett fast belopp per månad eller en procentsats av din lön. Hör gärna med din arbetsgivare om du vill få mer detaljerad information, exempelvis om tidpunkten för inbetalningen. Arbetsgivare Premietyp Totalt inbetalt belopp, kronor Stadens Bokföringsbyrå AB Engångspremie 606 Summa 606 Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

8 Dina livsarbetstidspremier, 2010 Livsarbetstidspremier (framöver LP-premier) innebär att din arbetsgivare sätter av en premie som motsvarar en viss procentandel av din lön. Sedan väljer du själv om du vill ta ut premien i pengar, ledig tid eller placera den som en del i din tjänstepension. Du har valt alternativet tjänstepension och här ser du i vilket eller vilka försäkringsbolag dina LP-premier är placerade. På nästföljande sidor kan du läsa mer om vem som ansvarar för uppgifterna och hur beloppen har tagits fram. Vilken arbetsgivare betalar? Den arbetsgivare som senast har betalat in LP-premier för dig är: Stadens Bokföringsbyrå AB. Har du valt återbetalningsskydd? Om du har valt återbetalningsskydd får din familj dina LPpremier utbetalda om du själv avlider före 65 års ålder eller under den tid pensionen betalas ut. Förutsättningen är dock att du fortfarande har ett återbetalningsskydd när du avlider. Återbetalningsskyddet betalas i tur och ordning ut till 1. make, maka, registrerad partner eller sambo 2. barn oavsett ålder. När betalas LP-premierna ut? LP-premierna börjar betalas ut när du fyller 65 år. I tabellen nedan ser du vilken utbetalningstid försäkringen har om du inte ändrar den. Vill du ändra, gör du det när du närmar dig 65 år och innan utbetalningen påbörjas. Kapital 1/ Överförda premier Fördelad arvsvinst Avgifter Kapital 31/ Med återbetalningsskydd Värdeförändring Avkastningsskatt Utbetalningstid från 65 år Fondbolaget AB Fondförsäkring (1) Livslång Summa, kronor (1) Här ingår fondrabatt med 2 kronor. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

9 Förklaringar till ITPK- och LP-sidan Viktig information Utöver denna information måste du också läsa de allmänna förklaringarna på sista sidan. Där beskriver vi hur uppgifterna tagits fram och vem som ansvarar för informationen. Överförda premier Summan av de premier försäkringsbolaget tagit emot under året. Är summan 0 kronor, betyder det att det inte betalats in några premier till denna försäkring eftersom den inte är aktiv idag. Innan premierna förs över till försäkringsbolaget dras Collectums avgift (se denna rubrik) dras premien för familjeskydd av om du har valt detta skydd. För LP-premier dras Collectums avgift innan premierna förs över till försäkringsbolaget du valt. Inom LP finns inget familjeskydd. Värdeförändring Skillnaden mellan pensionskapitalets storlek vid början och slutet av året. Värdeförändringen kan vara positiv eller negativ. Det kan också vara förändringen av värdet av en fondandel etc. under året. Fördelad arvsvinst Den fördelade arvsvinsten består av pensionsbehållningen eller försäkringskapitalet från avlidna som inte haft återbetalningsskydd och fördelas mellan försäkrade som också saknar återbetalningsskydd. Försäkringsbolagets avgifter - traditionell försäkring, femårig I avgifterna kan ingå premieavgift kapitalavgift. Försäkringsbolagets avgifter - fondförsäkring, femårig I avgifterna kan ingå premieavgift kapitalavgift fondens avgift. Information om respektive bolags avgifter hittar du på collectum.se. Premieavgiften kan tas ut i procent av premien eller som ett fast krontal. Kapitalavgiften kan tas ut i procent av kapitalet en gång om året. Fondbolaget som du har fonder hos har också rätt att ta ut en avgift. Den tas ut i procent av kapitalet en gång om året. I avgifterna ingår kapitalavgift fondens avgift. Information om respektive bolags avgifter hittar du på collectum.se. Avkastningsskatt Varje år dras en avkastningsskatt från den ITPK vi redovisar ovan. Skatten tas ut med en schablon som gör att skatten varje år utgör en viss procentsats av värdet på din ITPK. Vilken procentsats som gäller beror på hur stor den genomsnittliga statslåneräntan var kalenderåret före beskattningsåret. Det årsbesked du får i år, gällde år 2010 och avkastningsskatten beräknades alltså enligt statslåneräntan år Skatten dras även om avkastningen på ditt sparande varit noll eller till och med negativ. Avkastningsskatt gäller även för LP-premier om du har sådana. Collectums avgift, ITPK Collectum tar ut en administrationsavgift som för år 2010 var 1,50 procent av den inbetalda ITPK-premien. Collectums avgift dras innan premien förs över till det försäkringsbolag du har valt. Har du en månadslön på kronor motsvarade Collectums avgift knappt 8 kronor i månaden förra året. Collectums avgift, LP-premier För LP-premier drar Collectum en avgift som motsvarar 0,85 procent av den inbetalda LP-premien. Avgiften dras innan premien förs över till försäkringsbolaget. Preliminärt månadsbelopp, livslång ITPK För fondförsäkring är det vi på Collectum som tagit fram de preliminära månadsbeloppen. Vi har utgått ifrån ditt utgående kapital och antagit att avkastningen är 2 procent. Vi har dessutom gjort vissa antaganden om driftskostnader och dödlighet samt tagit hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte. Det belopp vi har kommit fram till har sedan fördelats över en tänkt utbetalningstid från 65 år och livet ut. Beloppet innebär inte ett åtagande från försäkringsbolaget där försäkringen är tecknad utan syftar till att ge en ungefärlig uppfattning om månadsbeloppets storlek. När det gäller traditionell försäkring räknas det preliminära månadsbeloppet ut av försäkringsbolaget. Garanterad pension (traditionell försäkring) Det belopp som ett försäkringsbolag garanterar att betala ut enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolagets avgifter - traditionell försäkring, livslång I avgifterna ingår kapitalavgift kapitalförvaltningsavgift. Försäkringsbolagets avgifter - fondförsäkring, livslång Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

10 Förklaringar till ITPK- och LP-sidan (forts.) Återbäring (traditionell försäkring) Återbäring är ett belopp som kan betalas ut som tillägg till den garanterade pensionen. Hur uppstår då återbäring? I traditionella försäkringar beräknas premier och försäkringsbelopp efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader och kapitalavkastning. Om utvecklingen av dessa faktorer blir mer gynnsam än vad som antagits uppstår ett överskott. Detta överskott kan delas ut i form av återbäring och betalas då ut tillsammans med försäkringsbeloppet. Men återbäringen är inte garanterad och kan återtas för att täcka förluster i bolaget, exempelvis om utvecklingen går sämre än väntat. COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

11 Allmänna förklaringar Ansvar för uppgifterna Uppgifter som har med din anställning, lön etc. att göra har vi fått från din arbetsgivare. Försäkringsbeloppen har vi fått från respektive försäkringsbolag. Collectum har där så framgår gjort antaganden eller prognoser om framtida utfall. Uppgifterna i beskedet är preliminära. Collectum och försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att ändra och komplettera dessa uppgifter senare om det visar sig att uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. Collectum och försäkringsbolagen ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som de försäkrade skulle kunna komma att lida på grund av lämnade uppgifter. Personuppgifter I Collectums uppdrag ingår att lämna information om tjänstepensionen ITP, TGL och LP-premier, vara valcentral för ITP och TGL, upphandla försäkringsbolag för dessa försäkringar samt i övrigt administrera försäkringarna och andra av Collectum administrerade tjänstepensioner. För att sköta dessa arbetsuppgifter måste Collectum samla in personuppgifter om de berörda tjänstemännen såsom, personnummer, föroch efternamn, uppgifter om familjehändelser såsom civilstånd, barn, adressuppgifter, frisk- och sjukanmälningar, anställningsuppgifter och anställningshistorik för ITP samt val av försäkringsbolag. Collectum kan även ha tillgång till uppgifter som försäkringsbolagen ansvarar för: förmånstagarförordnanden som du kan ha skrivit och hälsodeklarationer om du har lämnat sådana. Personuppgifterna har inhämtats från din arbetsgivare, dig själv, försäkringsbolag och pensionskassor, Pensionsmyndigheten, offentliga register såsom SPAR och folkbokföringen. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring eller internet. Collectum lämnar ut personuppgifterna till berörda förvaltare, pensionskassor samt Svenskt Näringsliv och PTK, som bestämt innehållet i ITP och TGL, och i förekommande fall till andra parter vars pensionsplaner Collectum administrerar. Ibland anlitar vi extern hjälp för vissa arbetsuppgifter eller för att göra kundundersökningar. De måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för dessa uppdrag. För att kunna tillvarata dina rättigheter inom ITP och TGL samt kontrollera att försäkringarna är riktiga måste vi spara vissa personuppgifter i upp till 70 år. En gång om året kan du få information om de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Detsamma gäller de försäkringsbolag som lämnat information till detta besked. Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade. Din ansökan skickar du skriftligt i ett brev. Välkommen att ringa oss eller försäkringsbolagen om du har frågor. Dina årslöneuppgifter På sidan ett ser du den senaste årslön din arbetsgivare anmälde till oss under förra året. Nedanstående årslöneuppgift(er) finns också registrerade hos oss avseende förra året: , kr, Stadens Bokföringsbyrå AB Beräknad tjänstetid Alecta beräknar din tjänstetid genom att summera den tid du haft ITP 2 ålderspension med den tid som återstår till pensionsåldern. Tidigare anställning med annan tjänstepension än ITP 2 kan också ingå. Du kan också få tillgodoräkna dig tjänstetid för föräldraledighet och sjukskrivning. Prognosbelopp Dina ITP 2-belopp baseras på att du arbetar och har ITP 2 fram till pensionsåldern med nuvarande lön att nuvarande basbelopp fortsätter gälla att inte premieinbetalningarna och de försäkringstekniska antagandena ändras att inte kollektivavtalen om ITP 2 ändras. Även dina ITPK-belopp baseras på punkterna ovan. Ändras något av ovanstående ändras också dina belopp. Samordnad tjänstepension I värdebeskedet visar vi viss tjänstepension du har genom tidigare anställningar och som har samordnats med din ITP 2- pension. Samordning innebär att du har fått tillgodoräkna dig tjänstetiden du har sedan tidigare och att din tidigare tjänstepension också har räknats in i din ITP 2-pension. Syftet är att summan av din tidigare tjänstepension och ITP 2 ska bli ungefär lika stor som om du hade haft ITP 2 hela tiden. Det belopp vi redovisar från dina tidigare anställningar kan avvika från det verkliga belopp du har tjänat in. Det beror på att din tidigare tjänstepension har anpassats efter hur ITP 2-pensionen är utformad. Alla tjänstepensioner samordnas inte med varandra. Här kommer du bara att se tjänstepension som har samordnats med din ITP 2 och inte annan tjänstepension. Vad är Collectum? På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK administrerar vi den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Vi samlar in uppgifter om din tjänstepension ITP från de bolag som kommer att betala ut pension till dig och sammanställer informationen i ett personligt besked. På collectum.se hittar du länkar till de olika försäkringsbolagen och deras försäkringsvillkor. Sedan september 2009 är Collectum registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och Bolagsverket. Du kan läsa mer om vad detta innebär på vår hemsida. Var god vänd COLLECTUM AB, STOCKHOLM, COLLECTUM.SE, ORGANISATIONSNUMMER , TELEFON ,

12

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer