Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst"

Transkript

1 Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1

2 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8 Fakta om ersättningar vid sjukdom 9 Ersättning till dina efterlevande 12 Fakta om ersättningar till efterlevande 13 Placeringsråd för din pension 16 Fakta om ålderspensioner 17 Visa PTK Rådgivningstjänst för andra 18 PTK 2012 Upplaga ex Beställningsnr Foto Johner (omslag), Olof Holdar (sidan 3) och Bildarkivet.se (sidan 6, 10 och 14) Tryck Ineko, Stockholm

3 Idag förväntas vi ta ett eget ansvar för vår pension och fatta fl era olika beslut till exempel vem som ska förvalta våra pensionspengar och på vilket sätt. Samtidigt upplever många av oss det här som krångligt och något man skjuter åt sidan. PTKs egna undersökningar visar att vi försäkrade inte litar på den information som fi nns. Även om vi har förtroende för vårt försäkringsbolag så vill vi vara säkra på att de råd vi får är bäst för oss själva. Detta tycker PTK borde vara självklart. Det är med bakgrund av det vi tagit fram PTK Rådgivningstjänst. Här får alla med tjänstepensionen ITP kontroll över viktiga delar av sin egen ekonomi. Inte bara pensionen, utan också skydd vid sjukdom och efterlevandeskydd om man skulle avlida i förtid. Du får en samlad bild över hur ditt försäkringsskydd ser ut och regelrätta råd om hur du bör agera i framtiden. Råden du får är oberoende, anpassade efter dig och din familjesituation och helt gratis. I det här materialet går vi igenom PTK Rådgivningstjänst och hur de lagstadgade och kollektivavtalade delarna av pensionen fungerar. Men bäst koll på din egen pension får du såklart genom att logga in på Anna Allerstrand Pensions- och försäkringsexpert på PTK 3

4 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst Din ersättning vid sjukdom Få koll på hur mycket ersättning du får om du blir sjuk och om den räcker för att klara dina löpande utgifter. Du får också veta vad du kan göra om du behöver förändra ditt skydd. Ersättning till dina efterlevande Ta reda på om din familj klarar sig ekonomiskt om du avlider. Du får veta hur ditt efterlevandeskydd ser ut idag och vad du kan göra för att anpassa skyddet. Placeringsråd för din pension Här får du hjälp med viktiga val för din ålderspension. Placeringsråden gäller för dig och ditt pensionssparande inom premiepension och tjänstepension ITP. rådgivningstjänst.se 4

5 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 1. Aktiv ITP Idag vänder sig tjänsten till dig med aktiv ITP. Med aktiv ITP menas att din nuvarande arbetsgivare betalar in premier till Collectum för din tjänstepension. Är du osäker om du har det kan du ange ditt personnummer på collectum.se och få svar direkt. 2. E-legitimation Du loggar in på PTK Rådgivningstjänst med e-legitimation. Information om e-legitimation fi nns i tjänsten. 3. Lämna fullmakt För att dina personliga uppgifter ska kunna hämtas från Collectum och försäkringsbolag lämnar du en fullmakt första gången du loggar in på tjänsten. 5

6 66

7 Klarar du hyran och lånet om du blir sjukskriven i 100 dagar? Din ersättning vid sjukdom rådgivningstjänst.se 7

8 Din ersättning vid sjukdom De flesta av oss vet ungefär hur mycket vi får i ersättning när vi är sjuka under en kortare tid. Men vad händer om du blir sjukskriven längre än tre månader? Klarar du hyran, amorteringen eller andra fasta kostnader som du har? I PTK Rådgivningstjänst får du en överblick av din ersättning vid sjukdom och råd som beräknas utifrån dina personliga behov. Steg 1 Fyll i ditt behov av ersättning Här har du möjlighet att fylla i önskad nivå på ersättning. Du anger önskad ersättning i procent av din månadslön före skatt. I diagrammet syns den ersättning du skulle få om du blev sjuk i dag. Du ser också varifrån du får ersättningen. Steg 2 Förslag på ersättning PTK Rådgivningstjänst föreslår en nivå på ersättning som är 80 procent av lönen före 360 dagar och 75 procent av lönen därefter. Men du har möjlighet att ändra nivåerna utifrån vad du tycker att du behöver. Är du till exempel ensamstående med barn kan det ifyllda värdet vara för lågt. Råd Personliga råd till dig Du får rådgivning om du eventuellt behöver förändra ditt försäkringsskydd så att du klarar dina löpande utgifter om du blir sjuk. Du får reda på vilket belopp du bör teckna en försäkring för och var du kan göra det. Är du tillräckligt försäkrad får du information om detta. 8

9 Fakta om ersättningar vid sjukdom Vid sjukdom kan du få ersättning för den inkomst du förlorar. Om du är sjuk i högst 14 dagar får du lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren som motsvarar 80 procent av din lön. Den första dagen i sjukperioden är en karensdag och för den dagen får du ingen ersättning. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar övergår den lagstadgade sjuklönen till sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Sjukpenningen är knappt 80 procent av din lön upp till en månadslön på cirka kronor. Du får dessutom ytterligare 10 procent av lönen i kollektivavtalad sjuklön som betalas ut av din arbetsgivare. Tjänar du mer får du kollektivavtalad sjuklön med 90 procent på den lönedel som överstiger kronor i månaden. Efter 90 dagar ersätts sjuklönen av ITPs kollektivavtalade sjukpension. Den uppgår till 10 procent på lönen upp till kronor i månaden och betalas ut som längst till 360:e dagen i sjukperioden. För lönedelar över kronor i månaden är ITPs sjukpension 65 procent och denna betalas ut så länge du inte kan arbeta. Om du är sjuk länge kan Försäkringskassan byta din sjukpenning mot sjukersättning (eller aktivitetsersättning). Ersättningen kompletteras då av ITPs sjukpension med 15 procent. För lönedelar därutöver får du fortsatt ITPs sjukpension med 65 procent. Beräkningar är gjorda med 2012 års basbelopp. Mer information hittar du på 9

10 10

11 Det tar 15 minuter att ge din familj ett skydd som kan räcka livet ut Ersättning till dina efterlevande rådgivningstjänst.se 11

12 Ersättning till dina efterlevande För att din familj ska få del av din intjänade tjänstepension om du skulle avlida i förtid behöver du göra ett aktivt val. Gör du inget alls kan det däremot få stora konsekvenser för din familj. Är du sammanboende men inte gift måste du göra ett aktivt val för att din sambo inte ska gå miste om ersättning från din grupplivförsäkring. Steg 1 Din ekonomi och familj Fyll i uppgifter om hur din familjesituation och hushållets ekonomi ser ut. PTK Rådgivningstjänst beräknar hur stor inkomstförlusten blir för ditt hushåll om du skulle avlida. För att beräkna behovet av efterlevandeskydd för dina barn behöver du fylla i om du väntar barn, hur många barn du har och när de är födda. Steg 2 Dina lån och egna kostnader Du får förslag på hur mycket ersättning som bör betalas ut för att lösa eventuella lån. Fyll i hur mycket du kostar (gör av med) i månaden. Det är kostnader som uteblir från hushållets ekonomi om du avlider. Tjänsten utgår ifrån att din familj, under en omställningsperiod, ska ha samma levnadsstandard som idag. Steg 3 Ditt efterlevandeskydd idag Här ser du ditt behov av efterlevandeskydd utifrån de uppgifter du tidigare fyllt i. Har du barn är utgångspunkten att ersättning ska betalas ut till dess att yngsta barnet fyller 20 år. Är du gift/sambo utan barn rekommenderas ersättning under en omställningsperiod på tre år. 12

13 Fakta om ersättningar till efterlevande Steg 4 Så borde ditt efterlevandeskydd vara Här ser du vilket efterlevandeskydd som passar dig. Du kan pröva att lägga till eller ta bort efterlevandeskydd. Du kan också ändra belopp och under hur lång tid ersättning till din familj ska betalas ut. Att ha efterlevandeskydd gör din egen pension lägre, och du ser vilken effekt olika val har. Råd Personliga råd till dig Du får rådgivning om du behöver förändra ditt efterlevandeskydd och vilket belopp du bör teckna en försäkring för och vart du kan vända dig för att göra det. Vid dödsfall kan din familj ha rätt till ersättning. Din maka eller make, som inte fyllt 65 år, kan få ersättning i form av omställningspension under 12 månader. Även din sambo kan få pension om ni har gemensamt barn. Omställningspensionen förlängs i ytterligare 12 månader om du har barn under 18 år. Har du barn under 12 år förlängs omställningspensionen till dess yngsta barnet fyllt 12 år. Barn får barnpension till och med den månad det fyller 18 år eller som längst till 20 år om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola. TGL är en kollektivavtalad livförsäkring som ger efterlevande ett engångsbelopp på kronor om du avlider före 55 års ålder, sedan trappas beloppet ner fram till 64 års ålder. I första hand betalas beloppet ut till maka/make, i andra hand till dina barn/barnbarn och i tredje hand till dina föräldrar. Har du barn under 20 år får de dessutom barntillägg. För att sambo ska få ersättning måste du skriva ett förmånstagarförordnande. Det ska du också göra om du vill att någon annan än make/maka, barn eller föräldrar ska få pengarna. I din tjänstepension ITP fi nns även andra efterlevandeskydd. Gemensamt för ITP 1 och ITP 2 Familjeskydd Tecknas i Alecta och fungerar som en livförsäkring. Du bestämmer vilket månatligt belopp din familj ska ha vid dödsfall. Du ska också bestämma under hur många år du anser att familjen behöver skyddet. Återbetalningsskydd Innebär att värdet av dina sparade pensionspengar betalas ut månadsvis, normalt under fem år, till familjen om du avlider. Gäller enbart för ITP 2 Familjepension Ger livslång utbetalning till efterlevande maka/make, ej sambo. Har du barn under 20 år får de del av familjepensionen. Ingår automatiskt om du tjänar mer än kronor per månad. Familjepensionen kan väljas bort. Att ha efterlevandeskydd gör din egen pension lägre. Val av efterlevandeskydd gör du hos Collectum. Beräkningar är gjorda med 2012 års basbelopp. Mer information på 13

14 14

15 Bli av med pensionsgrubblet 15 Placeringsråd för din pension rådgivningstjänst.se

16 Placeringsråd för din pension Tjänstepensionen ITP är ett resultat av ett kollektivavtal som omfattar många människor. Men det är du själv som bestämmer hur dina pensionspengar ska tas om hand. Använd PTK Rådgivningstjänst för att få råd om vilken lösning som passar dig bäst. Du får en rekommendation som är anpassad utifrån dina behov, både för din tjänstepension och för ditt val av premiepensionsfonder. Steg 1 2 Ta fram din riskprofil Vilken placeringsstrategi du bör ha är beroende av din ålder, ekonomi och inställning till risk. Riskanalysen analyserar din vilja och möjlighet att ta risk och placerar dig i en lämplig risknivå. Steg 3 Välj förvaltare av din tjänstepension Du ska välja placering och vilket bolag som ska förvalta din ITP. För din tjänstepension kan du välja fond- eller traditionell försäkring. I fondförsäkring väljer du fonder utifrån det utbud bolaget du valt erbjuder. Det fi nns inga garantier utan värdet på pensionen är beroende av fondens utveckling. I traditionell försäkring väljer du inte själv enskilda fonder, utan pengarna förvaltas av det bolag du valt. För dig som har tjänstepension ITP 1 Du väljer vem som ska förvalta din tjänstepension. Hälften av kapitalet måste placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du välja att placera i traditionell försäkring, fondförsäkring eller dela mellan de två. För dig som har tjänstepension ITP 2 Arbetsgivaren betalar en kompletterande ålderspension, ITPK. Den motsvarar 2 procent av lönen. Du väljer förvaltare och om du vill ha traditionell- eller fondförsäkring. Steg 4 Välj fonder Om du har valt fondförsäkring för din ITP 1 eller ITPK ska du välja fonder. Utifrån din riskprofi l får du en rekommendation och du kan få förslag på fl era fonder inom olika 16

17 Fakta om ålderspensioner kategorier. Den som passar dig bäst presenteras överst i respektive fondkategori. Alla ska välja fonder till premiepensionen. Vill du veta mer fi nns information om fondens betyg, avgift och historisk utveckling. Steg 5 Sammanställning över dina val Du får en sammanställning över avgift och risknivå av de val som du gjort inom ITP-valet. Byte av förvaltare gör du hos Collectum. Fondbyte gör du hos respektive försäkringsbolag. För premiepensionen visas en förteckning över de fonder du valt. Du genomför valet hos Pensionsmyndigheten. Det är du som bestämmer hur dina pensionspengar tas om hand. Tack vare tjänstepensionen ITP har du ett bra komplement till den allmänna pensionen. Lagstadgad ålderspension Du tjänar in pension så länge du arbetar och det är dina inkomster genom livet som pensionen grundar sig på. Till inkomstpensionen avsätts 16 procent av månadslönen upp till kronor. Denna del kan du inte påverka placeringen av. Istället får du pensionsrätter som blir till pengar när du går i pension. Till premiepensionen avsätts 2,5 procent av din lön. Du väljer själv vilka fonder pengarna ska placeras i. Är du född får du istället en del av din pension som tilläggspension (tidigare ATP och folkpension). Du kan ta ut allmän pension från 61 år. Månadsbeloppet som betalas ut påverkas av när du går i pension. Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen och skickar ut ett årsbesked i det orange kuvertet. Kollektivavtalad ålderspension Du som har ITP 2 har en förmånsbestämd- och en premiebestämd del (ITPK). Förmånsbestämd innebär att pensionen är bestämd på förhand i form av en procentsats på lönen. För att få full pension måste du ha minst 30 års tjänstetid, annars minskar din pension med åren du saknar. ITPK är premiebestämd, och innebär att 2 procent av lönen sätts av. Du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp ( kr/mån) kan komma överens med din arbetsgivare om att ersätta vissa delar av ITP 2 med alternativ ITP (s k 10-taggarlösning) eller helt gå över till ITP 1. Du som har ITP 1 har en premiebestämd pension där arbetsgivaren sätter av motsvarande 4,5 procent av din lön per månad på lönedelar upp till kronor. Du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du kan välja traditionell försäkring och/eller fondförsäkring hos åtta upphandlade försäkringsbolag med låga avgifter. Max hälften av premien får placeras i en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 år. Collectum administrerar ITP och skickar ut värdebesked varje år i det röda kuvertet. Beräkningar är gjorda med 2012 års basbelopp. Mer information på 17

18 Visa PTK Rådgivningstjänst för andra Är du förtroendevald eller anställd på ett av PTKs medlemsförbund? Visa gärna PTK Rådgivningstjänst för dina kollegor eller medlemmar! För att lättare kunna demonstrera tjänsten finns ett demoläge med fiktiva personer. Till varje demoperson fi nns en beskrivning över deras ålder, inkomst och familjesituation. Du kan fritt ändra de fl esta egenskaper på demopersonerna inne i tjänsten och se hur det påverkar råden som ges Du kommer till PTK Rådgivningstjänsts demoläge via bannern på första sidan. Välj någon av demopersonerna i menyn längst ned på sidan och klicka på Logga in. Mer information om rådgivningstjänsten Här fi nns information om PTK Rådgivningstjänst, presentationsmaterial och stöd för att marknadsföra tjänsten. Du hittar också en detaljerad redogörelse för hur råden tas fram. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp eller om något saknas. 2 18

19 För dig som vill veta mer Följ med i vad som händer På Tjänstepensionsbloggen skriver Anna Allerstrand om sparande och pension. tjänstepensionsbloggen.se PTKs utbildningar På PTKs kurser och seminarier får förtroendevalda och förbundens anställda kunskap, verktyg och stöd i sitt uppdrag. Vi erbjuder grundkurser för dig som behöver baskunskaper om det lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskyddet, och vi har repetitions- och fördjupningskurser för dig som vill ha riktigt bra koll på området. För dig som vill veta mer Vill du veta mer om pensioner och försäkringar har PTK ett rikt utbud av material. På ptk.se fi nns all information kopplat till ITP-avtalet. Du kan också beställa PTKs tryckta material, som den detaljerade PTKs Handbok om försäkringar eller mer översiktligt material om de försäkringar tjänstemännen omfattas av. 19

20 PTK Rådgivningstjänst ger dig med tjänstepensionen ITP möjlighet att ta full kontroll över en viktig del av din ekonomi. Du får svar på frågor som rör pension, efterlevandeskydd och skydd vid sjukdom. Råden du får är oberoende, anpassade efter dig och din familjesituation och helt gratis. Förhandlings- och samverkansrådet PTK består av 26 medlemsförbund som representerar cirka privatanställda tjänstemän. Ett av PTKs uppdrag är att förhandla, förvalta och informera kring pensioner och försäkringar inom området för ITP. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet. PTK Drottninggatan 71 D Box 3036, Stockholm 20

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum

Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG. P ensions f orum Ekonomin förändras oftast drastiskt för många när de blir änkor, änklingar eller förlorar sin sambo. Många vet inte vilket ekonomiskt skydd de har, varken från samhället eller från avtalsförsäkringen.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer