Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se"

Transkript

1 Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR

2 Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 7 Fakta om ersättningar vid sjukdom 9 Ersättning till dina efterlevande 11 Fakta om ersättningar till efterlevande 13 Placeringsråd för din pension 15 Fakta om ålderspensioner 17 Visa PTK Rådgivningstjänst för andra 18 PTK Upplaga ex Beställningsnr Foto Johnny Franzén/Johnér Bildbyrå (omslag), Pierre Zoetterman (sidan 3), Linnéa Pettersson/ Bildarkivet.se (sidan 6), Magnus Ström/Bildarkivet.se (sidan 10), Niklas Almesjö/Bildarkivet.se (sidan 14) Tryck Alfaprint Litografia, Sundbyberg

3 Idag förväntas vi ta ett eget ansvar för vår pension och fatta flera olika beslut till exempel vem som ska förvalta våra pensionspengar och på vilket sätt. Samtidigt upplever många människor det här som krångligt och något man skjuter åt sidan. PTKs egna undersökningar visar att vi försäkrade inte litar på den information som finns. Även om man har förtroende för sitt försäkringsbolag så vill man vara säker på att de råd man får är bäst för en själv. Detta tycker vi borde vara självklart. Det är med bakgrund av det vi tagit fram PTK Rådgivningstjänst. Här får alla med tjänstepensionen ITP kontroll över viktiga delar av sin egen ekonomi. Inte bara pensionen, utan också skydd vid sjukdom och efterlevandeskydd om man skulle avlida i förtid. Du får en samlad bild över hur ditt försäkringsskydd ser ut och regelrätta råd om hur du bör agera i framtiden. Råden du får är oberoende, anpassade efter dig och din familjesituation och helt gratis. I det här materialet går vi igenom hur PTK Rådgivningstjänst fungerar och hur de lagstadgade och kollektivavtalade delarna av pensionen fungerar. Men bäst koll på din egen pension får du såklart genom att logga in på Anna Allerstrand Pensions- och försäkringsexpert på PTK 3

4 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst Din ersättning vid sjukdom Få koll på hur mycket ersättning du får om du blir sjuk och om den räcker för att klara dina löpande utgifter. Du får också veta vad du kan göra om du behöver förändra ditt skydd. Ersättning till dina efterlevande Ta reda på om dina anhöriga klarar sig ekonomiskt om du avlider. Här får du veta hur ditt efterlevandeskydd ser ut idag och stöd att anpassa skyddet utifrån vad ni behöver. Placeringsråd för din pension Här får du hjälp med viktiga val för din ålderspension. Placeringsråden gäller för dig och ditt pensionssparande inom premiepension och tjänstepension ITP. Planera uttag av din pension Du som fyllt 50 år kan här planera uttag av din ålderspension. Pensionen påverkas av vilken utbetalningstid du väljer och vid vilken ålder du tar ut pension. 4

5 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 1 1. Aktiv ITP Tjänsten vänder sig till dig med aktiv ITP. Med aktiv ITP menas att din nuvarande arbetsgivare betalar in premier till Collectum för din tjänstepension. Är du osäker om du har det kan du ange ditt personnummer på och få svar direkt. Collectum administrerar ITP. 2. E-legitimation Du loggar in till PTK Rådgivningstjänst med e-legitimation för att skydda dina personliga uppgifter. Information om e-legitimation finns i tjänsten Lämna fullmakt För att dina personliga uppgifter ska kunna hämtas från Collectum och försäkringsbolag lämnar du en elektronisk informationsfullmakt första gången du loggar in. 3 5

6 6

7 Klarar du hyran och lånet om du blir sjukskriven i 100 dagar? Din ersättning vid sjukdom 7

8 Din ersättning vid sjukdom De flesta av oss vet ungefär hur mycket vi får i ersättning när vi är sjuka under en kortare tid. Men vad händer om du blir sjukskriven längre än tre månader? Klarar du hyran, amorteringen eller andra fasta kostnader som du har? I PTK Rådgivningstjänst får du en överblick av din ersättning vid sjukdom och råd som beräknas utifrån dina personliga behov. Steg 1 Fyll i ditt behov av ersättning Här har du möjlighet att fylla i önskad nivå på ersättning uppdelat på två perioder. Du anger önskad ersättning i procent av din månadslön före skatt. I diagrammet syns den ersättning du skulle få om du blev sjuk i dag. Du ser också varifrån du får ersättningen. Steg 2 Förslag på ersättning PTK Rådgivningstjänst föreslår en nivå på ersättning som är 80 procent av lönen före 360 dagar och 75 procent av lönen därefter. Men du har möjlighet att ändra nivåerna utifrån vad du tycker att du behöver. Är du till exempel ensamstående med barn kan det ifyllda värdet vara för lågt. Råd Personliga råd till dig Du får rådgivning om du eventuellt behöver förändra ditt försäkringsskydd så att du klarar dina löpande utgifter om du blir sjuk. Då får du reda på vilket belopp du bör teckna en försäkring för och vart du kan vända dig för att göra det. Är du tillräckligt försäkrad får du information om detta. 8

9 Fakta om ersättningar vid sjukdom Vid sjukdom kan du få ersättning för den inkomst du förlorar. Om du är sjuk i högst 14 dagar får du lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren som motsvarar 80 procent av din lön. Den första dagen i sjukperioden är en karensdag och för den dagen får du ingen ersättning. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar övergår den lagstadgade sjuklönen till sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Sjukpenningen är knappt 80 procent av din lön upp till en månadslön på cirka kronor. Du får dessutom ytterligare 10 procent av lönen i kollektivavtalad sjuklön som betalas ut av din arbetsgivare. Tjänar du mer får du kollektivavtalad sjuklön med 90 procent på den lönedel som överstiger kronor i månaden. Efter 90 dagar ersätts sjuklönen av ITPs sjukpension som betalas ut av Alecta. Den är också en kollektivavtalad försäkring och uppgår till 10 procent på lönen upp till kronor i månaden och betalas ut som längst till 360:e dagen i sjukperioden. För lönedelar över kronor i månaden är ITPs sjukpension 65 procent och denna betalas ut så länge arbetsoförmågan kvarstår. Om du har varit sjuk länge kan Försäkringskassan besluta om att sjukpenningen ska bytas ut mot sjukersättning eller om man är yngre än 30 år aktivitetsersättning. Ersättningen kompletteras då av ITPs sjukpension med 15 procent. För lönedelar därutöver får du fortsatt ITPs sjukpension med 65 procent. Beräkningar är gjorda med 2011 års basbelopp. Mer information hittar du på 9

10 10

11 Det tar 15 minuter att ge din familj ett skydd som kan räcka livet ut Ersättning till dina efterlevande 11

12 Ersättning till dina efterlevande För att dina anhöriga ska få del av din intjänade tjänstepension om du skulle avlida i förtid behöver du göra ett aktivt val. Gör du inget val alls kan det däremot få konsekvenser livet ut för din familj. Är du sambo men inte gift måste du göra ett aktivt val för att din sambo inte ska gå miste om ersättning från din grupplivförsäkring. Steg 1 Din ekonomi och familj Fyll i uppgifter om hur din familjesituation och hushållets ekonomi ser ut. Uppgiften om din månadsinkomst behövs för att PTK Rådgivningstjänst ska kunna beräkna hur stor inkomstförlusten blir för ditt hushåll om du skulle avlida. För att beräkna behovet av efterlevandeskydd för dina barn behöver du fylla i om du väntar barn, hur många barn du har och när de är födda. Steg 2 Dina lån och egna kostnader Du fyller i om du har lån eller skulder, förutom studieskulder. Du får förslag på hur mycket ersättning i form av ett engångsbelopp som bör betalas ut för att lösa dina lån/skulder. Fyll i hur mycket du kostar (gör av med) i månaden. Det är kostnader som uteblir från hushållets ekonomi om du avlider. Tjänsten utgår ifrån att din familj, under en omställningsperiod, ska ha samma levnadsstandard som idag. Steg 3 Ditt efterlevandeskydd idag Här ser du ditt behov av efterlevandeskydd utifrån de uppgifter du tidigare fyllt i. Du kan också experimentera med ersättningsbelopp och utbetalningstid. Har du barn är utgångspunkten att ersättning ska betalas ut till dess att yngsta barnet fyller 20 år. Är du gift/sambo utan barn rekommenderas ersättning under en omställningsperiod på tre år. 12

13 Fakta om ersättningar till efterlevande Steg 4 Så borde ditt efterlevandeskydd vara Här ser du vilket efterlevandeskydd som passar dig. Du kan pröva att lägga till eller ta bort efterlevandeskydd. Du kan också ändra belopp och under hur lång tid ersättning till din familj ska betalas ut. Du ser vilken effekt olika val har på din egen ålderspension. Att ha efterlevandeskydd gör din egen pension lägre. Råd Personliga råd till dig Du får rådgivning om du behöver förändra ditt efterlevandeskydd och vilket belopp du bör teckna en försäkring för och vart du kan vända dig för att göra det. Vid dödsfall kan din familj ha rätt till ersättning. Under tolv månader kan din maka eller make som inte fyllt 65 år få ersättning i form av omställningspension. Även din sambo kan få pension om ni har gemensamt barn. Omställningspensionen förlängs i ytterligare 12 månader om du har barn under 18 år. Har du barn under 12 år förlängs omställningspensionen till dess yngsta barnet fyllt 12 år. Barn får barnpension till och med den månad det fyller 18 år eller som längst till 20 år om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola. TGL är en kollektivavtalad livförsäkring som ger de efterlevande ett engångsbelopp på kronor om du avlider före 55 års ålder, sedan trappas det ner fram till 64 års ålder. I första hand betalas beloppet ut till maka/make, i andra hand till dina barn/barnbarn och i tredje hand till dina föräldrar. Har du barn under 20 år får de dessutom barntillägg. För att sambo ska få ersättning måste du skriva ett förmånstagarförordnande. Det ska du också göra om du vill att någon annan än make/maka, barn eller föräldrar ska få pengarna. I din tjänstepension ITP finns även andra efterlevandeskydd. Gemensamt för ITP 1 och ITP 2 Familjeskydd - Tecknas i Alecta och fungerar som en livförsäkring. Du bestämmer vilket månatligt belopp din familj ska ha vid dödsfall. Du ska också bestämma under hur många år du anser att familjen behöver skyddet. Återbetalningsskydd Innebär att värdet av dina sparade pensionspengar betalas ut månadsvis, normalt under fem år, till familjen om du avlider. Gäller enbart för ITP 2 Familjepension - Ger livslång utbetalning till efterlevande maka/make, ej sambo. Har du barn under 20 år får de del av familjepensionen. Ingår automatiskt om du tjänar mer än kronor per månad. Går att välja bort. Att ha efterlevandeskydd gör din egen pension lägre. Val av efterlevandeskydd gör du hos Collectum. Beräkningar är gjorda med 2011 års basbelopp. Mer information på 13

14

15 Bli av med pensionsgrubblet Placeringsråd för din pension 15

16 Placeringsråd för din pension Tjänstepensionen ITP är ett resultat av ett kollektivavtal som omfattar många människor. Men det är du själv som bestämmer hur dina pensionspengar ska tas om hand. Använd PTK Rådgivningstjänst för att få råd om vilken lösning som passar dig bäst. Du får en rekommendation som är anpassad utifrån dina behov, både för din tjänstepension och för ditt val av premiepensionsfonder. Steg 1 2 Ta fram din riskprofil Vilken placeringsstrategi du bör ha är beroende av, till exempel din ålder, ekonomi och inställning till risk. Riskanalysen analyserar din vilja och möjlighet att ta risk, din ålder och översätter detta till fyra riskkategorier. Steg 3 Välj förvaltare av din tjänstepension Du ska välja placering och vilket bolag som ska förvalta din ITP. För din tjänstepension kan du välja fond- eller traditionell försäkring. I fondförsäkring väljer du fonder utifrån det utbud bolaget du valt erbjuder. Det finns inga garantier utan värdet på pensionen är beroende av fondens utveckling. I traditionell försäkring väljer du inte själv enskilda fonder, utan pengarna förvaltas av det bolag du valt och det finns alltid någon typ av garanti som kan variera mellan bolagen. För dig som har tjänstepension ITP 1 Du väljer vem som ska förvalta din tjänstepension. Hälften av kapitalet måste placeras i en traditionell försäkring. Den andra hälften kan du välja att placera i traditionell försäkring, fondförsäkring eller dela mellan de två. Delar du upp kapitalet kan du välja olika bolag. För dig som har tjänstepension ITP 2 Arbetsgivaren betalar en kompletterande ålderspension, ITPK. Den motsvarar 2 procent av lönen. Du väljer förvaltare och om du vill ha traditionell- eller fondförsäkring. Steg 4 Välj fonder Om du har valt fondförsäkring för din ITP 1 eller ITPK ska du välja fonder. Utifrån din riskprofil får du en rekommendation och du kan få förslag på flera fonder inom olika kategorier. Den som passar dig bäst 16

17 Fakta om ålderspensioner presenteras överst i respektive fondkategori. Alla ska välja fonder till premiepensionen. Vill du veta mer finns information om fondens betyg, avgift och historisk utveckling. Steg 5 Sammanställning över dina val Du får en sammanställning över avgift och risknivå av de val som du gjort inom ITP-valet. Byte av förvaltare gör du hos Collectum. Fondbyte gör du hos respektive försäkringsbolag. För premiepensionen visas en förteckning över de fonder du valt. Du genomför valet hos Pensionsmyndigheten. Du kan få pension från flera olika håll. Allmän lagstadgad ålderspension och kollektivavtalad ålderspension om du är anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Lagstadgad ålderspension Du tjänar in pension så länge du arbetar och det är dina inkomster genom livet som pensionen grundar sig på. Till inkomstpensionen avsätts 16 procent, pengar som du inte kan påverka placeringen av. Istället får du pensionsrätter som blir till pengar när du går i pension. Till premiepensionen avsätts 2,5 procent av din lön. Du väljer själv förvaltare och fonder. Är du född får du istället en del av din pension som tilläggspension (tidigare ATP och folkpension). Du kan ta ut allmän pension från 61 år. Ju tidigare uttag desto lägre månadsbelopp. Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen och skickar ut ett årsbesked i det orange kuvertet. Kollektivavtalad ålderspension Du som har ITP 2 har en förmånsbestämd- och en premiebestämd del. Förmånsbestämd innebär att pensionen är bestämd på förhand i form av en procentsats på lönen. För att få full pension måste du ha minst 30 års tjänstetid annars minskar din pension med åren du saknar. Du får även ITPK, som är premiebestämd, vilket innebär att 2 procent av lönen avsätts. Arbetsgivaren betalar men du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp ( kr/mån) kan komma överens med din arbetsgivare om att ersätta vissa delar av ITP 2 med alternativ ITP (s k 10-taggarlösning) eller helt gå över till ITP 1. Du som har ITP 1 har en premiebestämd pension där arbetsgivaren sätter av motsvarande 4,5 procent av din lön per månad på lönedelar upp till kronor. Du bestämmer hur pengarna ska placeras och förvaltas. Du kan välja traditionell försäkring och/eller fondförsäkring hos åtta upphandlade försäkringsbolag med låga avgifter. Max hälften av premien får placeras i en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan efterlevandeskydd i Alecta. Pensionen betalas normalt ut från det att du fyller 65 år. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 år. Collectum administrerar ITP och skickar ut värdebesked varje år i det röda kuvertet. Beräkningar är gjorda med 2011 års basbelopp. Mer information på 17

18 Visa PTK Rådgivningstjänst för andra Är du förtroendevald eller anställd på ett av PTKs medlemsförbund? Visa gärna PTK Rådgivningstjänst för dina kollegor eller medlemmar! För att lättare kunna demonstrera tjänsten finns ett demoläge med fiktiva uppgifter. Till varje demoperson finns en beskrivning över deras ålder, inkomst och familjesituation. Du kan fritt ändra de flesta egenskaper på demopersonerna inne i tjänsten och se hur det påverkar råden som ges. De egenskaper du ändrar återställs vid varje ny inloggning du gör i demoläget. Demoläget finns på Välj någon av demopersonerna i menyn längst ned på sidan och klicka på Logga in. Verktygslådan Här finns information om PTK Rådgivningstjänst, presentationsmaterial och stöd för att marknadsföra tjänsten. Du hittar också en detaljerad redogörelse för hur råden tas fram. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp eller om något saknas. 18

19 För dig som vill veta mer Följ med i vad som händer På Tjänstepensionsbloggen kan du ta del av personliga tankar och reflektioner kring sparande och privatekonomi. PTKs utbildningar På PTKs kurser och seminarier får förtroendevalda och förbundens anställda kunskap, verktyg och stöd i sitt uppdrag. Vi erbjuder grundkurser för dig som behöver baskunskaper om det lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskyddet, och vi har repetitions- och fördjupningskurser för dig som vill ha riktigt bra koll på området. För dig som vill veta mer Vill du veta mer om pensioner och försäkringar har PTK ett rikt utbud av material. På finns all information kopplat till ITP-avtalet. Du kan också beställa PTKs tryckta material, som den detaljerade PTKs Handbok om försäkringar eller mer översiktligt material om de försäkringar tjänstemännen omfattas av. 19

20 PTK Rådgivningstjänst ger dig med tjänstepensionen ITP möjlighet att ta full kontroll över en viktig del av din ekonomi och få svar på frågor som rör pension, efterlevandeskydd och skydd vid sjukdom. Råden du får är oberoende, anpassade efter dig och din familjesituation och dessutom helt gratis. Förhandlings- och samverkansrådet PTK består av 27 medlemsförbund som representerar cirka privatanställda tjänstemän. Ett av PTKs uppdrag är att förhandla, förvalta och informera kring pensioner och försäkringar inom området för ITP. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet. PTK Drottninggatan 71 D Box 3036, Stockholm

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer