PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram"

Transkript

1 Datum PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar dina behov och dina personliga preferenser. Räcker pengarna när jag går i pension? Kommer min familj att klara sig ekonomisk om jag skulle avlida? Har jag ett tillräckligt ekonomisk skydd om jag skulle bli långvarigt sjuk? I tjänsten lämnas konkreta råd till dig om hur du kan anpassa ditt sparande och ditt försäkringsskydd så att det möter dina behov. Den här texten beskriver övergripande hur dessa råd tas fram. 2. Grundläggande principer Målet med Rådgivningstjänsten är att uppmuntra dig till egen reflektion samt att du som användare skall agera för att anpassa ditt försäkringsskydd efter dina personliga behov. Vi utgår från ditt existerande pensionssparande och försäkringsskydd Tjänsten hämtar elektronisk information från försäkringsbolag Du kompletterar med information som behövs för att få en fullständig bild Du får stöd för att uppskatta hur dina behov ser ut Tjänsten föreslår lämpliga sätt att justera sparandet och försäkringsskyddet Du väljer och genomför de förändringar som du finner lämpliga Tjänsten är leverantörsoberoende och prioriterar den mest kostnadseffektiva lösningen för dig som sparare och försäkringstagare. 1 (5)

2 Tjänsten är kostnadsfri för dig som användare - PTK har inga provisioner, reklamintäkter eller andra vinstintressen När det finns flera lämpliga sätt att lösa dina behov rankas alternativen efter hur kostnadseffektiva de är PTK har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell rådgivningsverksamhet och står under inspektionens tillsyn. 3. Vad ligger till grund för de råd som lämnas? De råd som tjänsten lämnar baserar sig på fakta om dig, dina personliga preferenser, PTKs rådgivningsregler samt visst marknadsdata. Fakta om dig som individ t ex din ålder, inkomst, familjesituation, existerande försäkringsskydd osv. Dina personliga preferenser - t ex med vilken regelbundenhet du är beredd att se över ditt pensionssparande PTKs rådgivningsregler - ställningstaganden och rekommendationer som PTK tagit fram Marknadsdata t ex aktuella avgifter och placeringsinriktningar på fonder Under avsnitt 4 nedan fördjupar vi denna beskrivning. 4. Så tas råden fram 4.1 Räcker pengarna när jag går i pension? Den inkomst som du skall leva av när du går i pension kommer från avsättningar som löpande görs under dina yrkesverksamma år. Du kan påverka hur delar av detta samlade pensionskapital placeras. Exempel på sådana delar är Premiepension, ITPK och Ålderspension inom ITP1. Hur du väljer att placera ditt pensionskapital kommer därför att påverka hur din framtida pension kommer att se ut. Något förenklat kan man säga att avvägningen kommer ned till att placera sig på en skala där ytterligheterna är säkerhet men låg möjlighet visavi osäkerhet men stor möjlighet. Med osäkerhet menas då att du placerar ditt pensionskapital i mer riskfyllda tillgångar och därigenom möjliggör för en högre avkastning och därmed pension, men samtidigt öppnar upp för risken att din pension blir lägre än om du hade valt en säkrare placering. 2 (5)

3 Fördjupning Det finns en teoribildning benämnd Modern Portföljteori, som beskriver sambandet mellan avkastning och risk. Med avkastning menas hur värdet av en tillgång förändras över en definierad tidsperiod. Med risk menas hur stor osäkerhet som är behäftad med den framtida avkastningen. Teorin beskriver hur en placerare kan maximera avkastning och minimera risk genom att kombinera olika tillgångar till en portfölj. Genom sk. diversifiering kan en portfölj av tillgångar konstrueras som sammanvägt har en lägre risk än någon av de enskilt ingående tillgångarna, men fortfarande en förväntad avkastning som överstiger den sämsta i portföljen. Teorin bygger på matematisk sannolikhetsteori och modellerar en tillgångs avkastning som en sk. stokastisk variabel. Den stokastiska variabel beskriver utfallet av något som sker i framtiden och som är behäftat med osäkerhet. Man känner alltså inte till vad som kommer att ske, men kan beskriva vissa statistiska egenskaper som beskriver sannolikheten att ett visst utfall skall uppträda. Mer precist modelleras en tillgångs avkastning som en normalfördelad stokastisk variabel och risken som standardavvikelsen av denna fördelning. Genom att kombinera tillgångar till en portfölj och tillämpa sannolikhetsteori och optimeringsteori kan den kombination av tillgångar som ger högst förväntad avkastning för en specifik risknivå fastställas. Genom att göra detta för olika risknivåer kan den sk. effektiva fronten av portföljer beskrivas. För att hitta ett lämpligt sätt att placera just ditt pensionskapital hjälper tjänsten dig att bedöma din riskprofil. Detta görs genom att du svarar på ett antal frågor där din kapacitet att ta risk (hur stora dina ekonomiska marginaler är) och din inställning till risk bedöms. Med detta som grund sätts en målbild upp för hur du skall fördela ditt pensionssparande mellan placeringar med låg risk (räntebärande tillgångar) och placeringar med hög risk (aktier). Du kommer också i tjänsten att få svara på med vilken regelbundenhet du är beredd att omvärdera placeringen av ditt pensionskapital. Ditt svar kommer att påverka huruvida produkter med inbyggda garantier (t ex att du minst kommer att få inbetalade pengar tillbaka när du går i pension) kommer att ses som mer lämpliga för dig, eller om även produkter utan garantier skall utvärderas. 3 (5)

4 Tjänsten hjälper dig sedan att göra val av produkter och eventuella underliggande fonder som ger dig ett sparande med just din riskprofil. Detta innebär att en viss del av ditt sparande skall placeras i räntebärande tillgångar och att en viss del skall placeras i aktier. Andelen som skall placeras i aktier kommer att fördelas över aktier i olika geografiska regioner, för att utgöra en sk. marknadsportfölj. Fördjupning Marknadsportföljen är enligt Portföljteorin den kombination av tillgångar där all sk. specifik risk är bortdiversifierad och endast den sk. marknadsrisken kvarstår. Den specifika risken är den risk som är förknippad med den specifika tillgången och som kan diversifieras bort genom att i en portfölj kombinera tillgången med andra. Marknadsrisken är den systematiska risk som inte går att diversifiera bort och som alla tillgångar i någon utsträckning är exponerad mot. När tjänsten guidar dig genom de placeringsmöjligheter som du har i ditt pensionssparande kommer den i första hand att se till att du får ihop en kombination av produkter (pensionsförsäkringar och underliggande fonder) som sammantaget uppfyller ditt placeringsmål, dvs. din riskprofil. I praktiken finns det dock väldigt många sätt på vilket detta kan åstadkommas (inom Premiepensionssystemet finns t ex flera hundra fonder). Tjänsten kommer därför att ge dig flera alternativ, där det alternativ som har lägst avgift kommer att presenteras högst upp. I slutänden är det du som väljer utifrån de rekommendationer som tjänsten presenterar. Då kan även kvalitativa egenskaper om fonder, som t ex historisk avkastning vägas in i ditt beslut. 4.2 Kommer min familj att klara sig ekonomisk om jag skulle avlida? Om delar av din inkomst idag används för att försörja någon annan än dig själv behöver du säkerställa att du har ett fullgott ekonomiskt skydd för din familj i händelse av din bortgång. Det finns ett flertal sätt på vilket du kan komplettera det grundläggande efterlevandeskydd som du har genom lagstadgad försäkring. Familjeskydd och återbetalningsskydd inom ramen för din tjänstepension Grupplivförsäkringar tillhandahållna via din arbetsgivare och/eller ditt fackförbund Privata livförsäkringar 4 (5)

5 Rådgivningstjänsten hjälper dig att uppskatta det faktiska behov av ekonomiskt stöd som dina efterlevande har. Den grundläggande principen är att ge din familj förutsättningar för att bibehålla nuvarande levnadsstandard under åtminstone en omställningsperiod av tre år eller till dess att ditt yngsta barn har uppnått en ålder av 20 år. Behovet av ekonomiskt stöd delas upp i två delar: En engångsutbetald ersättning som åtminstone täcker den del av eventuella gemensamma lån som din inkomst används för att bekosta En löpande utbetald ersättning som motsvarar ditt nuvarande bidrag till familjens försörjning, exklusive kostnader förknippade med din egen konsumtion Efter att du har fastställt din behovsbild hjälper Rådgivningstjänsten dig att hitta ett kostnadseffektivt sätt att anpassa ditt försäkringsskydd. Lösningen kan omfatta kompletterande efterlevandeskydd i din tjänstepension, grupplivförsäkringar eller privata livförsäkringar. 4.3 Har jag ett tillräckligt ekonomisk skydd om jag skulle bli långvarigt sjuk? Om du skulle bli långvarigt sjuk får du inte längre någon lön från din arbetsgivare. Du får i stället ersättning från lagstadgad försäkring och från sjukförsäkring inom ramen för din tjänstepension. Din totala ersättning kommer dock att understiga din normala månadsinkomst. Rådgivningstjänsten hjälper dig att beräkna vilken ersättning som just du kommer att få under olika perioder av en eventuell långvarig sjukskrivning. Genom att uppskatta ditt behov av ersättning kan tjänsten sedan hjälpa dig att beräkna vilket kompletterande sjukskydd som du bör skaffa genom gruppsjukförsäkring eller privat sjukförsäkring. 5 (5)

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer