Din avtalspension KAP-KL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din avtalspension KAP-KL"

Transkript

1 Din avtalspension KAP-KL

2 För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL anställda som är födda 1985 eller tidigare. Din avtalspension är knuten till din anställning. Den består av flera delar och betalas ut av den pensionsadministratör eller det försäkringsbolag som din arbetsgivare eller du själv har valt. De pensionsförmåner som ingår i KAP-KL är: avgiftsbestämd ålderspension förmånsbestämd ålderspension livränta intjänad pensionsrätt särskild avtalspension pension till efterlevande Avtalet är framförhandlat av Sveriges kommuner och landsting och de fackliga organisationerna på den kommunala arbetsmarknaden. Pensionsavtalet KAP-KL ersätter det tidigare pensionsavtalet PFA. Din pension kan bestå av en, två eller tre delar Pension från staten Alla får allmän pension från staten när de pensioneras. En del av den allmänna pensionen är premiepensionen. Du kan själv bestämma hur den ska placeras. Pension från jobbet Din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal och du har därför avtalspension som din arbetsgivare betalar. En del av avtalspensionen kan du själv bestämma hur den ska placeras. Det kan vi hjälpa dig med. Eget pensionssparande Många pensionssparar själva för att kunna höja sin pension. Du bestämmer själv hur mycket du vill spara och vilken typ av sparande som passar dig bäst, utifrån din familjesituation och dina drömmar. Vi hjälper dig gärna att hitta ett sparande som passar dig. För vilka äller inte KAP-KL? Pensionsavtalet KAP-KL gäller inte för dig som påbörjar din kommunala anställning efter det att du fyller 67 år. Om du slutat din anställning eller beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning före och har rätt till sådan ersättning fram till pensionsavgången gäller det gamla pensionsavtalet PFA. Av iftsbestämd ålderspension för alla Den avgiftsbestämda ålderspensionen är premiebestämd. Det innebär att pensionens storlek bestäms av hur mycket pengar som sparats, hur bra pensionskapitalet har förvaltats samt vilka avgifter och skatter som har betalats. Från och med månaden efter det att du fyller 21 år kommer din arbetsgivare varje år att betala in premier till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Premiens storlek bestäms av din pensionsgrundande lön. Från och med år 2010 är den 4,5 procent av din pensionsgrundande lön. Är pensionsavgiften lägre än en procent av årets inkomstbasbelopp, betalar din arbetsgivare i stället ut motsvarande pengar till dig som lön. Det är du själv som bestämmer var och hur premierna för den avgiftsbestämda ålderspensionen ska placeras. Den avgiftsbestämda ålderspensionen betalas ut enligt överenskommelse mellan dig och det försäkringsbolag som du har valt. Pensionen kan dock tidigast tas ut från 55 år. Dina val Senast den 31 december varje år kan du välja: vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna om pengarna ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring om du vill att försäkringen ska gälla med eller utan återbetalningsskydd Det är Valcentralen.se som administrerar ditt val och förmedlar pengarna till det försäkringsbolag som du väljer. Valet gör du på en särskild blankett eller direkt på Valcentralens hemsida. Det är viktigt att du gör ett val eftersom det kan påverka storleken av din 2

3 framtida pension. Var noggrann och jämför de olika bolagens avkastning och avgifter. Du kan när som helst ändra ditt val för framtida premiebetalning. Gör du inget val, placeras pengarna i en tradionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB. Tradionell livförvaltning Att spara i traditionell livförvaltning är enkelt och tryggt. Det passar dig som tilltalas av att ha ett garanterat försäkringsbelopp i botten av ditt sparande. Sparandet placeras långsiktigt i räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Placeringarna sköts av förvaltare som alla är specialister på sina respektive områden. Du behöver inte själv välja bland olika placeringar. Sammansättningen ändras beroende på var i konjunkturcykeln vi befinner oss. Det betyder att du utöver garantin har möjlighet till mer. Fondförvaltning Fondförvaltning är en sparform för dig som vill ge dina pengar alla möjligheter att växa. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde, men historiskt, över längre tid har aktier alltid gett en högre avkastning än räntebärande papper och varje extra procent i tillväxt har stor betydelse för din pension. Du kan enkelt byta fonder när och hur ofta du vill utan att det kostar något. Du kan även få hjälp med en fondsammansättning som är anpassad just utifrån din spartid och riskvilja. Det gör det enklare för dig att välja rätt. Återbetalningsskydd Oavsett vilken typ av förvaltning du väljer kan du komplettera med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att dina sparade pengar betalas i första hand till maka, make, sambo, registrerad partner och i andra hand barn vid ett dödsfall. Återbetalningsskydd ger dig en något lägre pension, men större trygghet för dina anhöriga. Förmånsbestämd ålderspension/livränta ytterli are pension för di med hö re lön Om du har en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp tjänar du in en förmånsbestämd ålderspension från och med månaden efter det att du fyllt 28 år. Slutar du din anställning hos arbetsgivaren innan 65 år, av annan orsak än att du går i pension, kallas pensionen i stället för livränta. Hur stor pensionen blir bestäms av: storleken på din pensionsgrundande lön* hur länge du har varit kommunalt anställd efter (i vissa fall får du tillgodoräkna anställningstid även före 1998) bästa årslönerna under de sju åren närmast före året innan du slutar eller den tidigare tidpunkt du fått sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionen betalas ut med en viss procentsats i olika skikt av den pensionsgrundande lönen. Pensionsgrundande lön i inkomstbasbelopp Procentandel av lönen som förmånsbestämd ålderspension 7, , ,5 31,25 För födda 1947_ 1967 trappas nivån stegvis ner till 55 respektive 27,5 procent. För att få full pension måste du ha varit kommunalt anställd i minst 30 år. Pensionen betalas ut så länge du lever, tidigast från 61 år och senast från 67 år. Om du väljer att ta ut din pension före 65 år blir pensionen lägre. Tar du ut pensionen efter 65 år blir den på motsvarande sätt högre. Har du slutat din anställning räknas pensionen upp med förändringen i prisbasbeloppet. 3

4 Intjänad pensionsrätt Om du var anställd hos en kommunal arbetsgivare vid årsskiftet 1997/1998 och hade fyllt 28 år, har du rätt till en pension som kallas intjänad pensionsrätt Hur stor pensionen blir bestäms av: storleken på din pensionsgrundande lön* hur länge du varit kommunalt anställd fram till bästa årslönerna under 1989 till Särskild avtalspension för di som jobbat inom räddnin stjänsten Du har rätt till särskild avtalspension om du, när du går i pension, har tillhört räddningstjänsten under minst 30 år, och har arbetat i utryckningsstyrka minst 25 av dessa. Den särskilda avtalspensionen betalas ut tidigast från och med månaden efter den månad du fyller 58 år fram till 65 år. Hur stor pensionen blir bestäms av storleken på din pensionsgrundande lön* bästa årslönerna under de sju åren närmast före året innan du slutar. Pensionen betalas ut med en viss procentsats i olika skikt av den pensionsgrundande lönen. Pensionsgrundande lön i inkomstbasbelopp Procentandel av lönen som särskild avtalspension 0-7, ,5 7, , ,5 För födda trappas nivån stegvis ner till 55 respektive 27,5 procent. Pensionen minskas med eventuell inkomst från arbete. Pensionen betalas ut så länge du lever, tidigast från 61 år och senast från 67 år. Hela eller, i vissa fall, del av pensionen kan tas ut som en temporär pension fram till 65 år. Fram till dess att pensionen börjar betalas ut förändras den varje år med förändringen i inkomstbasbeloppet. Under utbetalning värdesäkras pensionen varje år med förändringen i prisbasbeloppet. 4

5 Även arbetstagare som inte har anställning inom räddningstjänsten kan, efter överenskommelse med arbetsgivaren, få särskild avtalspension och därmed möjlighet att avgå med pension före 65 år. Den särskilda överenskommelsen får gälla exempelvis storleken på pensionen samt från vilken tidpunkt utbetalningen ska påbörjas. Pension till efterlevande Dina efterlevande kan ha rätt till efterlevandepension, om du avlider under den tid du är anställd. Efterlevandepension kan även betalas ut om du har slutat din anställning, om du innan du slutade och fram till dödsfallet har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Hur stor pensionen blir bestäms av storleken på din pensionsgrundande lön* bästa årslönerna under de sju åren närmast före året innan dödsfallet eller innan du fick rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionen betalas ut i högst fem år till make/maka/registrerad partner. Barn får pension till dess barnet fyllt 18 år. Om barnet studerar betalas pensionen ut till och med juni det år barnet fyller 20 år. Pension till efterlevande vuxen Pensionsgrundande lön i inkomstbasbelopp ,5 Procentandel av lönen som efterlevandepension Pension till efterlevande barn Pensionsgrundande Procentandel lön i inkomstbas- av lönen som belopp barnpension 0 7,5 10 7, Har du flera barn ökar beloppet som dina barn får dela på. Värdesäkrin av pension som betalas ut Pensionen värdesäkras varje år med förändringen i prisbasbeloppet. Har du frå or om pensionen? Om du har frågor om pensionsavtalet KAP-KL eller om din pension kan du kontakta arbetsgivaren eller Skandias Kundservice Offentlig Affär på telefonnummer eller mejl: 5

6 Skandia Stockholm T skandia.se 90368:8 (jan 2014) / citat Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Säte: Stockholm Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 PENSIONSPOLICY Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 Emmaboda kommuns pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Uppdatering... 2

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer