Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag"

Transkript

1 Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

2 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för att du är nyanställd inom kommun, landsting eller kommunalt bolag. I och med din nya anställning så ska du göra ett val för placering av den tjänstepension som din arbetsgivare betalar för dig. En valblankett finns bifogad i detta utskick. På blanketten kan du välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspengar. Du kan bara välja ett av försäkringsbolagen. Skriv under och skicka sedan in blanketten i det bifogade svarskuvertet. Blanketten ska vara Pensionsvalet tillhanda senast det datum som finns angivet på valblanketten. Om du väljer att inte skicka in din valblankett så hamnar dina pensionspengar hos KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. Mer om val av tjänstepension kan du läsa i denna broschyr eller fördjupad information på pv.se. Mycket pengar på lång sikt Varje år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Under ditt arbetsliv blir det mycket pengar som betalas in till tjänstepensionen. Det är du som bestämmer hur kapitalet ska förvaltas! Du omfattas också av olika försäkringar om du till exempel skulle bli sjuk. Läs mer på pv.se.

3 3 Vad kan jag välja? I valet för din tjänstepension kan du välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspengar. Du väljer också försäkringsalternativ om du vill spara i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. På nästa uppslag kan du läsa mer om dina alternativ. Kapitalflytt Om du skulle vilja flytta dina pensionspengar så finns det möjlighet att genomföra kapitalflytt på Pensionsvalets hemsida med hjälp av elegitimation. Besök pv.se för mer information.

4 4 Det svenska pensionssystemet När du arbetar tjänar du in pension från olika håll: Allmän pension från staten Tjänstepension genom din anställning Privat pension ditt privata sparande Allmän pension I den ingår inkomstpension och premiepension. För premiepensionen kan du också göra ett val. Det sköts av Pensionsmyndigheten. Tjänstepension Genom din arbetsgivare. Under ditt arbetsliv kan du tjäna in tjänstepension i till exempel kommunala, statliga och privata anställningar. Privat pension Kanske har du också ett eget privat pensionssparande. En översiktlig bild av pensionens olika delar Privat pension Tjänstepension Allmän pension

5 5 Din tjänstepension Valet som du nu ska göra handlar om din tjänstepension. Du bestämmer vem som ska förvalta den och i vilket försäkringsalternativ. Traditionell pensionsförsäkring Alternativet för dig som sätter tryggheten främst. En traditionell pensionsförsäkring ger dig ett garanterat pensionsbelopp. Du har också möjlighet att få mer pengar i form av återbäring. Det är försäkringsbolaget som bestämmer hur pengarna ska placeras. Fondförsäkring En fondförsäkring kan ge dig en större värdeutveckling än en traditionell försäkring genom att du tar en större risk. Men du har däremot inget garanterat pensionsbelopp. Du väljer själv i vilka fonder ditt pensionssparande ska placeras och kan därför påverka din risk och hur stor andel aktier du vill ha. Vill du veta vilka olika fonder du kan välja mellan hos försäkringsbolagen kontaktar du det/de bolag du är intresserad av. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tjänstepension

6 SVENSKA GLOBALA OCH REGIONALA NYA MARKNADER OCH LÄNDER LÅNG RÄNTEFOND KORT RÄNTEFOND HEDGE OCH ABSOLUTFONDER ÖVRIGA FONDER SAMMANSTÄLLNINGEN BASERAS PÅ AKTUELLA UPPGIFTER FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAGEN PER OKTOBER 2014 ANGIVNA ENLIGT KAPKL. SAKNAS SIFFROR I AVKASTNING DE SENASTE FEM ÅREN BEROR DET PÅ ATT ENTRÉLÖSNINGEN INTE FUNNITS I FEM ÅR. 6 valblankettens baksida VALBLANKETT Här väljer du försäkringsgivare och om du vill att dina pensionspengar ska placeras i en traditionell livförsäkring eller i en fondförsäkring. Det här är en fast avgift som tas ut varje år av försäkringsgivaren. Det här är en rörlig avgift på ditt kapital som tas ut varje år av försäkringsgivaren. Här kan du se hur försäkringsgivaren har lyckats med kapitalförvaltningen i genomsnitt per år de fem senaste åren. Den historiska avkastningen är inte någon garanti för framtida avkastning. Saknas siffror så beror det på att försäkringen inte har funnits i fem år. En avgift som försäkringsgivaren tar ut för att förvalta dina pensionspengar. Dessa placeras alltid först i en så kallad Entrélösning. Du får därefter mer information från det valda bolaget och kan välja övriga fonder om du vill. Här kan du se hur entrélösningen har utvecklats i genomsnitt per år de fem senaste åren. Saknas siffror så beror det på att entrélösningen inte funnits i fem år. Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp. De pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta är ett medelvärde av betygen för de fonder som försäkringsgivaren erbjuder i respektive fondgrupp enligt Morningstars betygssystem. Glöm inte att skriva under blanketten! För mer information och jämförelser av de valbara alternativen se pv.se PERSONUPPGIFTSLAGEN PUL Välj försäkringsalternativ Endast ett val är möjligt! TRADLIV AMF 1 Folksam KPA FONDLIV AMF Danica Folksam Folksam LO Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Lärarfonder Nordea SEB Swedbank FAST AVGIFT PER ÅR (SEK) TRADITIONELL LIVGARANTI AVKASTNING TOTAL RÖRLIG DE SENASTE FEM AVGIFT (%) ÅREN (%) VALBLANKETT FÖR DIN AVGIFTSBESTÄMDA ÅLDERSPENSION KAPKL/AKAPKL UTSKRIFTSDATUM: ENTRÉLÖSNING FOND AVGIFT (%) AVKASTNING DE SENASTE FEM ÅREN (%) FONDFÖRSÄKRING FONDUTBUD HOS RESPEKTIVE FÖRSÄKRINGSGIVARE AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG (%) (15) (%) (15) AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG (%) (15) (%) (15) AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG (%) (15) (%) (15) (%) (15) PERSONNUMMER ORGANISATIONSNUMMER ARBETSGIVARENS NAMN DATUM NAMNTECKNING TELEFONNUMMER DAGTID 9 BLANKETTEN SKICKAS TILL: VI BEHÖVER DIN BLANKETT SENAST: FÖR MER VALINFORMATION BESÖK: PERSONUPPGIFTSLAGEN: Välj försäkringsalte Endast ett val är TRADLIV AMF Folksam KPA FONDLIV AMF Danica Folksam Folksam LO Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Lärarfonder Nordea SEB Swedbank PV Valcentralen måste, för att fullgöra åtaganden enligt avtal med din arbetsgivare, behandla personuppgifter avseende dig enligt Personuppgiftslagen PUL. Behandling sker för ändamål som är nödvändiga i verksamheten, såsom utskick av valpaket och registrering av val. PERSONNUMMER OR Valblanketten På valblankettens baksida står det hur du ska fylla i den. Du ska endast välja ett försäkringsalternativ. Om du har frågor, besök pv.se. Du kan också kontakta vår kundtjänst på telefon Valblanketten BLANKETTEN SKICKAS Återbetalningsskydd Om du har återbetalningsskydd betalas pensionskapitalet ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Vissa av försäkringsbolagen ger återbetalningsskydd med automatik och hos andra får du välja till det. Det kostar inget, men din egen pension blir lägre om du väljer att ha ett sådant. Du kan också välja att ta bort det. Din pension blir lite högre utan återbetalningsskydd. Det försäkringsbolag du väljer kommer att ge dig mer information om återbetalningsskyddet.

7 7 örsäkringsalternativ ast ett val är möjligt! am FAST AVGIFT PER ÅR (SEK) TRADITIONELL LIVGARANTI TOTAL RÖRLIG AVGIFT (%) 0,20 0,20 0,15 AVKASTNING DE SENASTE FEM ÅREN (%) 4,70 8,16 ENTRÉLÖSNING FOND AVGIFT (%) AVKASTNING DE SENASTE FEM ÅREN (%) VALBLANKETT FÖR DIN AVGIFTSBESTÄMDA ÅLDERSPENSION KAPKL/AKAPKL SVENSKA GLOBALA OCH REGIONALA NYA MARKNADER OCH LÄNDER UTSKRIFTSDATUM: FONDFÖRSÄKRING FONDUTBUD HOS RESPEKTIVE FÖRSÄKRINGSGIVARE LÅNG KORT HEDGE OCH ÖVRIGA RÄNTEFOND RÄNTEFOND ABSOLUTFONDER FONDER AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG AVGIFT BETYG (%) (15) (%) (15) (%) (15) (%) (15) (%) (15) (%) (15) (%) (15) LO banken äkringar er 0 0,32 0,35 14,48 14,53 14,60 11,01 14,88 9,81 0,50 3,5 0,36 4,3 0,30 3,1 0,15 4,0 0,15 3,0 0,38 3,5 0,50 2,5 0,48 3,4 0,86 3,0 0,20 2,5 0,09 3,0 0,50 3,0 0,80 3,1 0,50 3,0 0,48 3,7 0,89 2,8 0,30 3,0 0,20 3,0 0,80 3,0 0,80 2,8 0,45 3,0 0,47 3,2 0,88 3,7 0,30 3,0 0,20 3,0 5,0 0,45 3,5 0,49 4,0 0,90 3,7 0,30 4,0 0,20 3,0 0,41 2,9 0,20 3,0 4,0 0,50 3,0 0,50 3,8 0,88 3,0 0,30 3,5 0,20 2,0 0,51 4,1 0,50 3,5 0,50 3,6 0,88 2,8 0,30 3,0 0,20 3,0 0,80 3,0 0,66 3,0 0,50 3,0 0,48 2,8 0,89 3,3 0,30 3,3 0,20 3,0 0,80 3,0 0,77 3,2 0,42 3,0 0,50 3,2 0,90 3,2 0,30 3,0 0,20 3,0 0,80 3,0 0,68 2,9 0,48 2,8 0,50 3,3 0,88 3,6 0,30 3,0 0,20 3,0 0,80 3,0 0, 2,8 SAMMANSTÄLLNINGEN BASERAS PÅ AKTUELLA UPPGIFTER FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAGEN PER OKTOBER 2014 ANGIVNA ENLIGT KAPKL. SAKNAS SIFFROR I AVKASTNING DE SENASTE FEM ÅREN BEROR DET PÅ ATT ENTRÉLÖSNINGEN INTE FUNNITS I FEM ÅR. ORGANISATIONSNUMMER ARBETSGIVARENS NAMN DATUM NAMNTECKNING TELEFONNUMMER DAGTID BLANKETTEN SKICKAS TILL: VI BEHÖVER DIN BLANKETT SENAST: FÖR MER VALINFORMATION BESÖK: PERSONUPPGIFTSLAGEN: Måste jag välja? Din arbetsgivare och facket har kommit överens om att om du inte gör något val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB. Återbetalningsskydd ingår men kan väljas bort.

8 PV Läs mer om dina valmöjligheter Om du vill veta mer om valet och vad de olika försäkringsbolagen erbjuder, besök pv.se. Där finns fullständig information om valet och länkar till de olika bolagens webbsidor. Ring Kundtjänst på eller besök pv.se

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer