AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKAP-KL. Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting"

Transkript

1 AKAP-KL Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension för anställda inom Kommun och Landsting Juni 2014 GSF Pensionsservice Kristina Linderberg Carina Bauer

2 Uppdrag: Kort presentation av det nya pensionsavtalet för anställda inom kommun, landsting samt Pactaföretag (AKAP-KL) Bakgrund till det nya pensionsavtalet: Flera av våra tjänstepensionsavtal går från förmånsbestämda till avgiftsbestämda (exempel ITP och SAF-LO) Ett enklare pensionsavtal med ett tydligt samband mellan lön och pensionsavgift. Kostnaden är oberoende av medarbetarens ålder och tidigare karriär Livsinkomstprincipen Vill underlätta vid byte av arbetsgivare mellan exempelvis landstingsanställning till privat arbetsgivare (minskar inlåsningseffekterna) Den anställde väljer förvaltning av sin hela sin tjänstepension Tätare inbetalning av pensionsavgiften (4 ggr/år fr om 2017)

3 AKAP-KL Helt avgiftsbestämd tjänstepension som började gälla Vilka omfattas: Födda 1986 och senare dvs de som fyller 28 år under 2014 och yngre Anställda inom kommun, landsting, region, medlem i arbetsgivarförbundet Pacta eller annan av Pensionsnämnden godkänd arbetsgivare AKAP-KL gäller inte för: Anställda som har sjuk/aktivitetsersättning (med beslutsdatum före ) Anställda med överenskommelse om särskild pensionslösning

4 Avgifts-/Premiebestämd pension Avgiftens/premiens storlek är bestämd enligt kollektivavtal Pensionens storlek är okänd och beror på avgifter/premier, avkastning, förvaltningsavgifter, när/hur pensionen tas ut Förmånsbestämd pension Ingen bestämd pensionsålder Arbetsgivarens kostnad är okänd och måste räknas ut Pensionens storlek är bestämd enligt kollektivavtalet Pensionsålder

5 Pensionsförmåner KAP-KL AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension 4,5% / 30% Förmånsbestämd ålderspension Särskild avtalspension Efterlevandepension Särskild avtalspension Familjeskydd Kompletterande änkepension Intjänad pensionsrätt

6 AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension Pensionsavgift i % av pensionsgrundande årslön 30 ibb 30% 7,5 ibb 4,5% Ingen nedre åldersgräns för intjänande LAS-ålder styr övre åldersgräns Pensionsavgiften uppräknas med förändringen av prisbasbeloppet Avsättning görs 4 ggr/år fr om 2017 till valt försäkringsbolag/bank Pensionsavgift lägre än 1,5 % av inkomstbasbeloppet utbetalas direkt till den anställde Tidigast utbetalningsålder 55 år 1 inkomstbasbelopp 2014: kr (7,5 ibb= kr/år dvs kr/månad. 30 ibb= kr/år dvs kr/månad)

7 Val av försäkringsbolag Samma försäkringsbolag är valbara i AKAP-KL som i KAP-KL Mer information finns på För icke-väljare placeras pensionsavgiften hos KPA Pension i traditionell försäkring med återbetalningsskydd Tidigare gjort val fortsätter att gälla även i en ny anställning inom kommun/landsting/region, till dess nytt val görs För den som omfattas av KAP-KL och av AKAP-KL fr o m , gäller det val som tidigare gjorts till dess den anställde gör ett nytt val Flytträtt gäller fr o m , dock kan begäran och registrering av flytt att vara på plats först den 1:e september Försäkringsbolag med traditionell försäkring AMF Folksam KPA Försäkringsbolag med fondförsäkring AMF Avanza Danica Folksam-Lo Folksam Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Nordea SEB Lärarfond Swedbank

8 AKAP-KL Familjeskydd Finns i dagsläget inga bestämmelser på familjeskydd. I avvaktan på införandet av familjeskydd fortsätter KAP-KLs regler om efterlevandepension att gälla t o m

9 12 Alternativ avtalstillämpning 12 Alternativ avtalstillämpning, första stycket: Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare född 1985 och tidigare, med överenskommen fast kontant lön som överstiger 62,5% av inkomstbasbeloppet, får överenskommelse träffas om att arbetstagaren ska omfattas av AKAP-KL. Region Skåne vill tillgodose arbetstagares önskemål om hel avgiftsbestämd pensionsplan. Kvalifikationskrav för arbetstagare född 1985 eller tidigare där AKAP-KL skall tillämpas är följande: Nyanställning påbörjas efter och att arbetstagaren inte tidigare har varit anställd inom kommun/landsting efter fram till anställningstidpunkten Samt Den nyanställdes fasta kontanta lön överstiger 62,5% av inkomstbasbeloppet (2014: kr/månad). Om arbetstagaren medgetts inträde i AKAP-KL gäller detta tjänstepensionsavtal tillsvidare i Region Skåne. KAP-KL kan således ej tillämpas.

10 Centrala och lokala protokollsanteckningar Bilaga 2 punkt 9 12 Alternativ avtalstillämpning, första stycket: För en arbetstagare med samtidig anställning hos flera arbetsgivare, då sådan anställning har ett nära samband och är av intresse för arbetsgivarens verksamhet, har centrala parter gemensamt utarbetat en rekommendation avseende hur pensionsavgiften bör beräknas. Utgångspunkter för denna rekommendation vid samtidiga anställningar är: Anställningarna skall ha ett nära samband samt vara av intresse för arbetsgivarens verksamhet AKAP-KL skall gälla för anställningen i den kommunala/landstingsanställningen Om den anställda är anställd i en annan kommun/landsting skall AKAP-KL gälla i samtliga anställningarna Gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp justeras i proportion till nedsatt sýsselsättningsgrad RÄKNEEXEMPEL *Ursprunglig arbetsgivare avses den anställning som arbetstagaren delvis lämnar för tjänstgöring hos en annan arbetsgivare Ursprunglig anställning*: Sysselsättningsgrad: 100% Pensionsgrundande lön: kr/år ( kr/månad) Inkomstbasbelopp 2014: kr Gränsvärde 7,5 inkomstbasbelopp: kr/år ( kr/månad) Pensionsavgift: 4,5% upp till 7,5 inkomstbasbelopp dvs 4,5% gånger kr= kr 30% på inkomstdelar därutöver dvs 30% gånger ( )= kr Totalt: kr/år Samtidig anställning Sysselsättningsgrad: 50% Pensionsgrundande lön: kr/år ( kr/månad) Inkomstbasbelopp 2014: kr Gränsvärde 7,5 inkomstbasbelopp: kr/år ( kr/månad) Justerat gränsvärde: 0,5 (ny sysselsättningsgrad)* kr (7,5 inkomstbasbelopp)= kr/år Pensionsavgift: 4,5% upp till 7,5 inkomstbasbelopp dvs 4,5% gånger kr=9 602 kr 30% på inkomstdelar därutöver dvs 30% gånger ( )= kr Totalt: kr/år

11 Jämförelse tjänstepensionsplaner (helt avgifts-/premiebestämd tjänstepension) ITP 1 SAF-LO PA-KFS 09 AKAP-KL Gäller födda 1979 Samtliga Pensionspremie under/över 7,5 ibb 4,5% / 30% 4,5% / 30% 4,5% / 30% 4,5% / 30% Lägsta ålder för intjänande Högsta ålder för intjänande Lägsta ålder för uttag 25 år 25 år 25 år - 65 år 65 år 67 år _* 55 år 55 år 55 år 55 år Familjeskydd Frivilligt AT betalar Frivilligt AT betalar Ingår AG betalar Ingår AG betalar ** * Gäller den pågående anställningen ** Familjeskydd ej klart

12 Diskussionspunkter avseende AKAP-KL Pensionsinformationen. Då tjänstepensionen blir helt avgiftsbestämd och individens eget ansvar, behöver pensionsinformationen förändras och framförallt komma tidigare i livet. Att fundera över: - Hur kan man få yngre att ta till sig pensionsinformation? Vad skall pensionsinformationen innehålla? 12 Alternativ avtalstillämpning Centrala och loka protokollsanteckningar bilaga 2 punkt 9 Samtidiga anställningar Juni 2014 Kristina Linderberg och Carina Bauer, GSF Pensionsservice

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. - en information från parterna på AKAP-KL

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer