Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering"

Transkript

1 Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

2 Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked som visar hur din försäkring har utvecklats under det föregående året. På följande sidor finns förklaringar till olika begrepp som finns i beskedet. Du får också annan viktig information om hur vi förvaltar dina pengar. Se ditt värdebesked på Mina sidor På Mina sidor på folksam.se får du en samman ställning över dina försäkringar och ditt pensionssparande hos Folksam. Om du har en fondförsäkring kan du också göra omplaceringar av dina fonder. Så loggar du in: Du loggar enkelt in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation men du kan också beställa ett lösenord. Naturligtvis är du alltid välkommen att ringa till oss om du har frågor om din försäkring, ditt värdebesked eller om du vill tacka nej till att få ditt värdebesked i pappersformat. Ring eller besök folksam.se 2

3 Innehåll Spara hos Folksam...4 Din försäkring...5 Försäkring med och utan garanti...6 Alternativ tjänstepension med valfri placering...7 Värdeinformation...8 Utbetalningsinformation...12 Efterlevandeskydd...15 Annan viktig information Ordförklaringar

4 Spara hos Folksam Du sparar i en försäkring där du, i de flesta fall, kan placera dina pengar i en del med garanti, i en del utan garanti, alternativt i fonder. På så sätt går det att kombinera en trygg sparform med ett sparande med större risk men med möjlighet till högre avkastning. Våra riktlinjer för kapitalplacering Vi vill att du ska känna dig trygg och veta att ditt sparande placeras säkert hos oss. Våra förvaltare måste hålla sig inom givna riktlinjer för hur kapitalet får placeras. Genom dessa riktlinjer plac eras kapitalet tryggt och vi kan möta våra framtida åtaganden. Vår förvaltning följer dessutom Folksams riktlinjer för miljö och etik. Varje år ser Folksam Livs styrelse över riktlinjerna, och kan också förändra dem, genom att ändra fördelningen mellan de olika tillgångsslagen. I den dagliga förvaltningen har vi i vissa moment överlåtit förvaltningen till andra aktörer, men det är alltid vår egen kapitalförvaltning som bestämmer över portföljens innehav. Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi dig: folksam.se 4

5 Din försäkring På värdebeskedet ser du vilken typ av försäkring du har. I den här foldern beskriver vi försäkringsformerna Försäkring med och utan garanti och Alternativ tjänstepension med valfri placering. Alternativ tjänstepension med valfri placering kan också ha namnet Tjänstepensionsförsäkring med valfri placering, Tjänstepensionsförsäkring med fondanknytning eller Tjänstepension elitidrott. Exempel försäkring Försäkring Försäkringsnummer Alternativ tjänstepension med valfri placering CTRS65H10LE Försäkring med valfri placering. Du väljer själv hur din premie ska fördelas mellan garantidel och fonder. Den framtida pensionens storlek är beroende av inbetalda premier, de valda fondernas värdeutveckling och/eller utvecklingen i garantidelen med överskott. Ålderspension utbetalas till dig från i tio år. Avlider du före omvandlas försäkringens aktuella värde till efterlevandepension till insatt förmånstagare i tio år. Avlider du efter fortsätter utbetalningarna till insatt förmånstagare till LI Det här är ett exempel som visar var i värdebeskedet du hittar dina personliga försäkringsuppgifter. 5

6 Försäkring med och utan garanti Del med garanti Om din försäkring har en del med garanti beräknar vi ett garantivärde på de premier som hittills har betalats in till den här delen. Garantivärdet är det som tryggar din försäkring och som ligger till grund för det garanterade försäkringsbeloppet. Tilläggsbelopp Om försäkringskapitalet utvecklas väl, kan du få mer pengar än det garanterade försäkringsbeloppet. Då betalar vi även ut ett tilläggs belopp. Placeringsinriktning för försäkring med garanti: Placeringsriktlinjer Min Max Räntebärande tillgångar 78 % 88 % Aktier 12 % 22 % Del utan garanti Om din försäkring har en del utan garanti betyder det att det inte finns någon garanti för inbetalda premier till denna del. Hela försäkringskapitalet består av villkorad återbäring. Det är du själv som står den finansiella risken för den del av sparandet som inte är garanterat. I försäkring utan garanti är andelen aktier större än i delen med garanti. Det betyder att risken på sparandet är högre men att det långsiktigt finns möjlighet till högre avkastning. Placeringsinriktning för försäkring utan garanti: Placeringsriktlinjer Min Max Räntebärande tillgångar 30 % 50 % Aktier 50 % 70 % 6

7 Alternativ tjänstepension med valfri placering Garantidel Om din försäkring har en garantidel beräknar vi ett garantivärde på de premier som din arbetsgivare hittills har betalat in till den här delen. Garantivärdet är det som tryggar din försäkring och som ligger till grund för det garanterade försäkringsbeloppet. Tilläggsbelopp Om försäkringskapitalet utvecklas väl, kan du få mer pengar än det garanterade försäkringsbeloppet. Då betalar vi även ut ett tilläggsbelopp. Placeringsinriktning för försäkring med garanti: Placeringsriktlinjer Min Max Räntebärande tillgångar 78 % 88 % Aktier 12 % 22 % Fonddel Om din försäkring har en fonddel betyder det att det inte finns någon garanti för inbetalda premier till denna del. Det är du själv som väljer vilka av våra fonder du vill spara i. Det är också du som står den finansiella risken för hur fondvärdet, och därmed försäkringskapitalet, utvecklas. 7

8 Värdeinformation Försäkringskapital Ditt värdebesked visar hur värdet av din försäkring har utvecklats under det föregående året. Vi räknar fram ett försäkringskapital som visar det aktuella värdet vid en viss tidpunkt. Försäkringskapitalet påverkas av den verkliga avkastningen oavsett om försäkringen är med garanti, utan garanti eller i fonddel. Kan både öka och minska Kapitalet kan öka när du eller din arbetsgivare betalar in premier och minska när kapital från försäkringen betalas ut. Vi gör avdrag för bland annat driftskostnader och avkastningsskatt. Försäkringskapitalet är inte garanterat, utan kan båda öka och minska under försäkringstiden. 8

9 Exempel värdeinformation Värdeinformation Innehav Fondfördelning Försäkringskapital per Inbetald premie under året Utdelning 122 Avkastning Administrationskostnad Avkastningsskatt -336 Försäkringskapital per Garantidel Försäkringskapital Garantivärde Avkastningsränta i garantidelen har under 2015 varit x,xx procent. Garantiränta brutto har varit 1,30 procent under Fonddel Försäkringskapital Fond Kurs Andelar Saldo Fond A 86,63 150, ,12 Fond B 45,66 304, ,47 Fond C 428,10 32, ,98 Det här är ett exempel som visar var i värdebeskedet du hittar dina personliga försäkringsuppgifter. 9

10 Detta kan ha ökat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Inflyttat kapital Inbetald premie under året Flyttbonus Utdelning Premie från premiebefrielse försäkring Kapital från annan försäkring. Pengar som har betalats in till försäkringen under året av dig eller din arbetsgivare. Om premien är inbetald nära årsskiftet, kan det innebära att den inte hinner redovisas under Värdeinformation. Om du har flyttat din försäkring till oss från ett annat försäkringsbolag kan du ha fått flyttbonus. Utdelning från de fonder du har valt. Om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta, betalar Folksam premien till försäkringen om du har detta skydd i försäkringen. Arvsvinst Kommer från det överskott som uppstår genom att personer inom försäkringskollektivet har avlidit under året. Du kan få del av dessa arvsvinster om du har en försäkring utan efterlevandeskydd, eller en livsvarig försäkring med tidsbegränsat efterlevandeskydd. Detta kan ha minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Premiebefrielsekostnad Administrationskostnad Kostnad för premiebefrielseförsäkring. Läs mer under Ordförklaringar. Avgift som täcker Folksams kostnader för försäkring. 10

11 Avkastningsskatt Kostnad för efterlevandeskydd Utbetalning före inkomstskatt/utbetalning Utbetalning på grund av återköp/ återköpsavgift En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringen. Kostnad om din försäkring innehåller ett efterlevandeskydd. Visar utbetalningar från din försäkring under året. Visar om en del av försäkringen har återköpts under året, med vilket belopp och till vilken avgift. Detta kan ha ökat eller minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Avkastning För försäkring med garantidel eller utan garanti: Avkastningsräntan bestäms dagligen utifrån hur Folksams tillgångar förändras inom försäkringen, räntan kan därför både vara positiv och negativ. För fonddel: Avkastningen påverkas av de kursuppgångar och kursnedgångar som skett under året i de fonder som du har valt. Korrigering Värdeförändring på grund av dödsfall Används om vi av någon anledning har rättat värdet på din försäkring. Vid ett dödsfall kan försäkringskapitalet förändras. Läs mer under Ordförklaringar. 11

12 Utbetalningsinformation Försäkring med garantidel Garanterat försäkringsbelopp När det är dags för utbetalning fastställer vi ett garanterat försäkringsbelopp som gäller under hela utbetalningstiden. Beloppet fastställs utifrån ett garantivärde som har byggts upp av dina inbetalda premier. Garantivärdet utvecklas med garantiräntan och påverkas även av antaganden om livslängd, skatt och omkostnader. Tilläggsbelopp (visas inte i värdebeskedet) Tilläggsbeloppet räknas fram vid varje utbetalningstillfälle och det kan både öka och minska. Så här räknar vi fram det: Totalt utbetalningsbelopp Tilläggsbelopp Garanterat försäkringsbelopp Det totala utbetalningsbeloppet jämförs med ditt garanterade försäkringsbelopp. Om det totala utbetalningsbeloppet är större än det garanterade försäkringsbeloppet betalar vi ut ett tilläggsbelopp. Ditt försäkringskapital fördelat på förväntat antal utbetalningar. 12

13 Försäkring utan garanti Försäkringskapital Försäkringskapitalet består helt av villkorad återbäring. Det betyder att det inte finns någon garanti för det insatta kapitalet och att det både kan öka och minska i värde. Det är du som försäkringstagare som står hela den finansiella risken. Försäkringsbeloppet räknas utifrån ditt totala försäkringskapital vid varje utbetalningstillfälle. Vi räknar ut försäkringsbeloppet bland annat utifrån det antagande om framtida avkastning som gäller och resterande utbetalningstid. Försäkringsbeloppet är inte garanterat och kan både öka och minska vid varje utbetalning. 13

14 Försäkring med fonddel Försäkringskapital Försäkringskapitalet i fonddelen visar fondandelarnas sammanlagda värde. Kapitalet placeras utifrån ditt eget val av fonder. Det finns ingen garanti för det insatta kapitalet och ditt försäkringskapital kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Försäkringsbeloppet räknas utifrån ditt totala försäkringskapital vid varje utbetalningstillfälle. Vi räknar fram försäkringsbeloppet bland annat utifrån det antagande om framtida avkastning som gäller och resterande utbetalningstid. Försäkringsbeloppet är inte garanterat och kan både öka och minska vid varje utbetalning. Din fondfördelning På värdebeskedet ser du hur din fondfördelning såg ut vid slutet av förra året. Genom att logga in på Mina sidor på folksam.se kan du se den mest aktuella informationen. 14

15 Efterlevandeskydd Om försäkringen har efterlevandeskydd och dödsfall sker under försäkringstiden betalas försäkringen ut till förmånsberättigade efterlevande under en viss period. Det är viktigt att du regelbundet ser över din försäkring och ditt förmånstagarförordnande, som styr vem som får pengar från försäkringen om du skulle avlida. Sådana tillfällen, då det är extra viktigt, kan vara vid ändrad familjesituation eller när du fyller 18 år och blir myndig. Om din försäkring betalas ut I försäkringsbeskedet som du fick när din försäkring startade hos oss kan du läsa vad som gäller för efterlevandeskyddet när din försäkring har börjat att betalas ut. Exempel efterlevandeskydd Efterlevandeskydd Aktuellt värde på efterlevandeskyddet i din försäkring per är kronor. Det här är ett exempel som visar var i värdebeskedet du hittar dina personliga försäkringsuppgifter. 15

16 Annan viktig information Omplacering mellan olika förvaltningsformer Har du gjort omplaceringar mellan olika förvaltningsformer nära årsskiftet kan det innebära att de inte hinner redovisas i ditt värdebesked. Ekonomisk information Folksam ömsesidig livförsäkrings årsredovisning och annan ekonomisk information finns på folksam.se eller på närmaste Folksamkontor. Ändring med mera Möjligheten att ändra din försäkring begränsas bland annat av lag, kollektivavtal och din hälsa. Men om ditt behov av försäkringen förändras kan du i de flesta fall ändra utbetalningsålder eller utbetalningstid. De eventuella avgifter som gäller vid ändring kan du se på folksam.se Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring kan pantsättas eller överlåtas. Direktpension är en typ av kapitalförsäkring. Återköpsrätt Det går att återköpa kapitalförsäkring (det vill säga lösa in försäkringen med engångsbelopp) helt eller delvis, från och med det andra försäkringsåret. Återköpsavgift Vid återköp tas en avgift ut som är beroende av hur stort kapital som återköps och när under försäkringstiden återköpet sker. Avgiften är störst i början av försäkringstiden. 16

17 Pensionsförsäkring och kapitalpensionsförsäkring För dessa försäkringar är ändringsmöjligheterna delvis begränsade enligt lag. Försäkringarna kan inte pantsättas eller belånas, inte heller ändras så att de förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. Försäkring arna får i normalfallet inte heller återköpas. Möjligheterna att överlåta försäkringarna är också begränsade. För kapitalpensionsförsäkring kan vissa ändringar leda till höjd avkastningsskatt. Flytträtt Om flytträtt finns, i vilken omfattning och på vilka villkor framgår av försäkringsavtalet. Att flytta en pensionsförsäkring innebär att hela försäkringens värde överförs till annan försäkring, i Folksam eller till en annan försäkringsgivare. Försäkringar tecknade i bolaget före den 1 januari 2002 saknar flytträtt. Försäkringar med efterlevande skydd som tecknats efter detta datum har flytträtt från och med andra försäkringsåret, innan utbetalning påbörjats. Under utbetalningstidens fem första år får försäkringen inte flyttas och vid livslång utbetalning får den inte flyttas alls. Kapitalpensionsförsäkringar har inte flytträtt. Rätten att flytta kan vara begränsad för vissa tjänstepensionsförsäkringar. För kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring gäller olika regler för respektive kollektivavtalsområde. Vill du veta vilka regler och avgifter för flytt som tillämpas för just din försäkring är du välkommen att kontakta Folksam på tel

18 Vid flytt mellan bolag inom Folksam gäller att om en traditionell försäkring har flyttats till en fondförsäkring får inte försäkringen flyttas tillbaka inom tre år. Folksam Liv har rätt att vid flytt reducera allokerat överskott som fördelats på enskild försäkring. Flyttavgift Vid flytt tas en fast administrations avgift på 700 kronor ut. Därutöver tas en avgift ut vars storlek är beroende av hur stort värde som flyttas och när under försäkringstiden flytten sker. För närmare information se försäkringsavtalet. 18

19 Kontrolluppgift Varje år lämnar Folksam uppgifter till Skatteverket om inbetalda premier till privat pensionsförsäkring. Av årets kontrolluppgift framgår vilken premieuppgift som lämnats in för beskattningsåret, det vill säga föregående år. Det kan hända att den redovisade premien i värdebeskedet skiljer sig från premien i kontrolluppgiften: 1. Om en premie har betalats in sent på året kan det innebära att den inte hinner redovisas i värdebeskedet eller kontrolluppgiften. Den kommer då att redovisas på nästkommande värdebesked och kontrolluppgift. Du har dock alltid möjlighet att yrka avdrag för alla inbetalda premier under beskattningsåret. 2. Om försäkringen har ändrats under året kan vi inte alltid redovisa utvecklingen av försäkringskapitalet före ändringstidpunkten. I dessa fall redovisas i värdebeskedet endast de premier som har betalats in efter ändringstidpunkten. I kontrolluppgiften redovisas alla premier inbetalda under beskattningsåret. Se punkt Om försäkringen har överlåtits under året från ett företag till en privat person, eller tvärtom, redovisas hela årets premier i värdebeskedet. I kontrolluppgiften redovisas den premie som är möjlig att yrka avdrag för. Se punkt 1. 19

20 Ordförklaringar Arvsvinst En arvsvinst uppstår om en försäkrad avlider och hela eller delar av försäkringskapitalet inte omfattas av efterlevande- eller återbetalningsskydd. Pengarna fördelas då i form av arvsvinster till andra personer som har samma typ av försäkring. Avkastningsskatt En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringen. Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd är ett tillägg i försäkringen som innebär att ersättning betalas ut till de efterlevande om den försäkrade dör. Om efterlevandeskyddet innebär att försäkringsvärdet ökar till avtalad nivå vid den försäkrades död tas dessförinnan en kostnad ut för skyddet. Förmånstagarförordnande Skriftligt meddelande från försäkringstagaren (i vissa typer av försäkring från försäkrad) om vem som i dennes ställe ska få försäkringen eller förmåner från den. Ibland kan ett förmånstagarförordnande vara inskrivet i försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren (den försäkrade) kan, inom vissa ramar, ändra förmånstagarförordnandet genom att meddela Folksam. Försäkrad Fysisk person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringstagare Fysisk eller juridisk person som tecknat avtal om försäkring med Folksam Liv eller som genom överlåtelse övertagit äganderätten till försäkringen. 20

21 Premiebefrielsekostnad Du kan teckna premiebefrielseförsäkring som ett tillägg till vissa försäkringar. Det innebär att Folksam betalar din premie om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta. Värdeförändring på grund av dödsfall På en del försäkringar sjunker värdet vid den försäkrades död på till exempel följande sätt: Om försäkringen tecknats helt utan efterlevandeskydd sjunker värdet till noll. Om försäkringen tecknats med livslång utbetalning av pension kombinerat med tidsbegränsat efterlevandeskydd bortfaller en del av värdet. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv. På en del försäkringar ökar värdet vid den försäkrades död. Utdelning Utdelning i fonderna sker en gång varje år. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte. 21

22 22

23 23

24 Logga in på folksam.se/minasidor för att se ditt värdebesked. S Foto: Andreas Lind

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Fondförsäkring för KTP1

Fondförsäkring för KTP1 Fondförsäkring för KTP1 (KFO Handels) 1 Omfattas du av KTP1? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets utveckling? ha

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-06-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Förköpsinformation PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

Gäller från och med 1 december 2012

Gäller från och med 1 december 2012 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Omfattas du av PA-KFS 09 eller Gamla PA-KFS? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Beslutad av Simpts styrgrupp i november 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

Kollektivavtalad Pension (ITPK)

Kollektivavtalad Pension (ITPK) Kollektivavtalad Pension (ITPK) Villkor 2006-07-01 Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Traditionell förvaltning 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer