AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol."

Transkript

1 Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet. Dome gav besked om att avdragsrätte för pesiossparade, för att vara förelig med EG-rätt, ska gälla ite bara för sparade i hemladet uta för sparade iom hela EESområdet. Det kom som e kalldusch för state som värar om si skattebas och för försäkrigsbolage som vill skydda si Så gör du med privat pesio l Kotakta bolaget. l Om du har flytträtt, så begär offert. Vad kostar det? Så gör du med avtalspesio l Har du flytträtt? Hör med valcetrale. Om du ite vet vilke valcetral, prata då med facket eller löekotoret. Av Elle Karlberg kapitalstock. Efter att med Skatteverkets hjälp ha skärpt kotrolle är flytträtte tillbaka. Äve om det i sak hät väldigt lite med flytträtte på de sveska pesiossparmarkade som värderas till cirka miljarder kroor. I pricip är det bara möjligt att flytta privat sparade och sparade där avtalet teckats efter de 2 februari i fjol. För de kollektivt avtalade tjästepesioera medges kappt ågo flytträtt iom överskådlig tid på gammalt sparade. Privattjästemä med tiotaggarlösigar har bästa oddse för att sart få flytta sia pegar, meda måga offetligaställda får leva med ilåsige. Äda seda ikomstskattelage ädrades år 2000 har det i grude varit möjligt för försäkrigsbolage att iföra flytträtt. Me eftersom lage är dispositiv har rätte kuat Så mycket kostar det att byta bolag Flyttavgifter privat pesiosförsäkrig Pesiosbolag Flyttavgift 700 kr. Avaza Pesio 0 kr. Daica 0 kr. Folksam 700 kr + Avgift år %, år %. Dock max kr. 700 kr + 2 % av kapitalet. LF kr + 5 % adra året därefter sjuker de med 1 %-ehet per år, me aldrig uder 1 %. Ej flytträtt uder första året. Modera Försäkrigar 0 kr. 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Nordet 250 kr. Uta vald premieavgift: kr + avgift 4 % år 1, 3,25 % år 2, 2,75 % år 3, 2,25 % år 4, 2 % år 5. Med vald premieavgift: kr + 1 % år 1 5. Skadia (fod) Avgift 5 % år 1, seda sjuker de med 1 %-ehet per år. Skadia (trad) 500 kr +8 % år 1, därefter sjuker de med 0,5%-ehet per år. SPP 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Swedbak 500 kr. SHB 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Källa: Avaza/Kosumeteras försäkrigsbyrå avtalas bort. Flytträtt fis umera på alla privata fodförsäkrigar och flertalet traditioellt förvaltade pesiosförsäkrigar. Me det kostar. För att geeralisera så gäller följade: ju lägre du har sparat och ju äldre pegar ditt sparkollektiv har, desto dyrare blir det för dig. För de privat teckade försäkrigara gäller följade. Läget iom ditt avtalsområde Så här ser det ut iom de kollektivavtalade tjästepesiosförsäkrigara. l ITP - Privattjästemä Collectum som admiistrerar både de ya och gamla ITP-plaes valbara delar har problem. Valcetrale klarar ite av flyttar av systemtekiska skäl förrä i höst. De upphadlig av förvaltig som gjordes av Collectum för de ya ITP-plae förra året pressade prisera på bolages förvaltig rejält. Äve de som är födda före 1979 ka dra ytta av detta geom att göra omval för si ITPK. De som är födda efter 1979 och adra som bytt till ya ITP-plae ka välja mella ett fåtal bolag. Flytträtte fis i begräsad form, samtidigt som det bidrar till låga avgifter. Om du är så kallad tiotaggare med frilagd premie beror det på om du och di arbetsgivare är överes om att du ka flytta dia pesiospegar reda u. l LO-SAF Avtalspesio Saf-LO gäller för privataställda med LO-avtal. Här fis reda e flytträtt för gammalt och ytt kapital till ett atal bolag. Pesioe admiistreras av Fora som ska hadla upp de ya förvaltigstjästera uder Tidigast 2009 kommer det ya systemet att vara på plats. Fram till dess gäller de gamla reglera med dryga 20- talet förvaltare av traditioell liv- respektive fodförsäkrig. 54 april 2008 Privata affärer

2 pesiospegar för privat pesiosförsäkrig och avtalspesio Flyttavgifter avtalspesio KAP KL Pesiosbolag Flytträtt Flyttavgift Arkitekteras Pesioskassa Avaza Pesio Ja Folksam SHB Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Ickevalsalterativ (Kåpa) LF Ja 400 kr. LF Nordet Ja Skadia (fod) Ja Max 500 kr. Skadia (trad) Ja 500 kr + år 1 10: 2 % av kapitalet, år 11 15: 1 % av kapitalet SPP Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Swedbak Ja 500 kr. Sveska lärarfoder Ja Max 500 kr. Vital Försäkrig Ja 200 kr. Flyttavgifter avtalspesio PA03 Pesiosbolag Flytträtt Flyttavgift Arkitekteras Pesioskassa Avaza Pesio Ja Folksam SHB 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Ickevalsalterativ (Kåpa) LF Ja 400 kr. Skadia (fod) Ja Max 500 kr. Skadia (trad) Ja 500 kr + år 1 10: 2 % av kapitalet, år 11 15: 1 % av kapitalet. SPP Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Swedbak Ja 500 kr. Mer iformatio: På hittar du mer aktuell iformatio mer om flytträtte. l KAP/KL Kommu/ladstig Kommuaställda och ladstigsaställda sakar flytträtt i sia kollektivavtal. Partera har ite ställt krav på flytträtt. I stället är det upp till försäkrigsbolage själva om de ska erbjuda flytträtt eller ite i de valbara delara. Drygt 4 procet ska placeras själv och det fis ett 20-tal förvaltare att välja mella. Systemet admiistreras av. Hos de yare försäkrigbolage Avaza, Daica och Modera Försäkrigar lyser avgiftera med si fråvaro, meda det till exempel kostar 500 kr plus 1 procet av kapitalet att flytta di försäkrig frå SPP Liv. Det visar e sammaställig av aktuella flyttavgifter hos Kosumeteras försäkrigsbyrå. Måga bolag tar ut mella 500 och 700 kr. l PA03 Statligt aställda På likade sätt iehåller de statligt aställdas avtal PA03 e midre valbar premiebestämd del, idividuell ålderspesio. Flytträtt ges i de må de valbara bolage har sådaa regler. Admiistreras av SPV. Därtill betalas ofta 1 2 procet av kapitalet. Det är mer regel ä udatag för de traditioella livförsäkrigsbolage att de tar ut dessa avgifter för att ige sparare ska hama i kläm. Det är ite heller säkert att du får med dig hela ditt sparkapital som togs upp på det seaste värdebeskedet. Om livbolaget går dåligt och de kollektiva kosoliderige är så låg att bolaget ite har råd att betala ut pegara uta att det drabbar de sparare som är kvar, behöver bolaget bara betala ut det bolaget har råd med. Som sparare får du i ett sådat läge välja mella att staa kvar och behålla hela kapitalet, me avstå frå möjlighete till högre avkastig på pegara ågo aastas. Eller också plockar du ut pegara och går miste om de del som bolaget ite har råd att betala ut. Me då får du åtmistoe tillbaka rätte att förvalta pegara på ett bättre sätt ågo aastas. Måga mäiskor blir besvika är de iser att flytträtte är begräsad. De stora viste med flytträtt är att kua samla ihop sparadet och göra e ordetlig pesiosplaerig utifrå di ege målbild. Det är då du verklige får överblick och kotroll, säger Dick Simosso, chef för pesioskosultera på Kaupthig Bak. Till exempel skulle det då bli möjligt att ha olika placerigs- 55

3 Viktigt för årets deklaratio Reda de 2 februari i fjol öppades möjlighete för att ytecka pesiosförsäkrig iom EES-området. Iför deklaratioe måste du som gjort detta täka på följade saker: l Du måste själv yrka avdrag för de premier du betalat uder 2007 i deklaratioe. Det är ite förtryckt som för sveska försäkrigar. l För att avdraget ska godkäas ska ditt försäkrigsavtal seast de 31 maj ha kompletterats med vill- De sveska markade står sig bra i kokurrese strategier för delar av kapitalet som ska tas ut direkt uder de första pesiosåre och e aa strategi för pegara lägre fram. Till sake hör att de som väl börjat plocka ut pegara ur e pesiosförsäkrig ite ka flytta till ågot aat bolag är det väl är gjort. Det är ågot som valigtvis framgår av villkore, och som också låser i sparara äve uder uttagsfase. Stora globalt verksamma företag med ega pesiosplaer ka flytta förvaltige av sia aställdas pegar reda i år. Me att de ka göra det i kor att försäkrigsbolaget lämar kotrolluppgift till sveska Skatteverket. l Försäkrigsbolaget ska dessutom seast de 31 maj ha lämat till Skatteverket e kopia av försäkrigsavtalet samt ett ityg att bolaget kommer att läma kotrolluppgift. Har du frågor ka du väda dig till Skatteverkets kotor i Malmö som har asvar för alla utlädska pesiosförsäkrigar. I fortsättige behöver du ite själv yrka avdrag. Det behövs bara för första året du har försäkrige. Ditt utlädska försäkrigsbolag har ju lovat att skicka uppgiftera direkt till Skatteverket. teori iebär ite att de gör det i praktike. De sveska markade står sig väl i kokurrese. Därför tror alla pesiosexperter att trasaktioera mella bolag med säte i Sverige ökar mest. De lagstadgade flytträtte gäller frå de 1 juli Me har hittills ite kuat utyttjas på grud av regeriges flyttstopp. Frå det datumet är det svårt äve för de starka partera på arbetsmarkade som bestämmer villkore för våra kollektivt bestämda tjästepesioer. Fram till det datumet var flytträtte e förhadligsbar fråga. Flytte blir på hemmapla Försäkrigsförmedlara och bolage tror att du som har pesiospegar att flytta ädå väljer att staa på hemmapla. Privata Affärer har talat med flera rådgivare i brasche och de räkar ite med ågo rusig. Högst ågo procet av kapitalet får fötter. I Norge är flytträtte allmä. Me ädå flyttar bara 2 4 procet av kapitalet varje år. I Sverige är det trögrörligt av måga skäl. Här är ågra: l Flytträtte är begräsad då de kollektivavtalade tjästepesioera ite påverkas mer ä margiellt. Det är där de stora pegara fis. Privatsparade är ite lika utbrett. l Kuskape brister. Ä så läge käer få mäiskor till flytträtte. E Sifoudersökig frå Avaza visade att 12 procet av de äldre och 4 procet av de uga käde till begreppet. l Avgiftera vid e flytt tas ofta ut som e egågsavgift och som e adel av det sparade kapitalet, beroede på hur läge du haft försäkrige. Ekelt uttryckt är det billigare att flytta ya pegar och pegar i försäkrigsbolag där bestådet är förhålladevis ugt. Bolage är förtega om hur de ya flytträtte ska avädas i kampajer, om ågra villkor kommer att ädras, eller hur försäkrigsförmedlara ska ersättas vid flyttar iom och utom ladet. l Dyra försäkrigar utomlads fis det gott om. Därför ska du vara extra observat på flyttvillkore om du lockas av bolag ute i Europa. Det fis försäkrigar där avgifte är tvåsiffrig av det sparade kapitalet. Äve om sveska bolag ofta kritiseras för höga avgifter och dessutom presterar låg avkastig, så är det faktiskt sämre på måga adra håll. Kokurrese mella bolag som vill locka till sig ya sparpegar bidrar också till att skapa prispress. Då avtar skälet till att pesiosspara utomlads ytterligare l Krågel gyar lokala företag. Komplexa tjäster gyar lokala aktörer. Få begriper hur spar- och försäkrigsproduktera fugerar på de sveska markade. Då käs utladsaktivitet som överkurs. Vi bedömer det ite som att de kollektivavtalade försäkrigara ka udatas frå de lagstadgade flytträtte. Äve arbetsmarkades parter kommer att iföra flytträtt för fler avtalsområde och fler grupper av aställda över tid. Utvecklige pekar i de riktige, säger Dick Simosso. De ya bestämmelsera träder i kraft de 1 maj i år och tillämpas på alla avtal som igåtts frå och med de 2 februari Bestämmelsera gäller för alla försäkrigar som teckats av sveska försäkrigstagare iom EES. Vem som tjäar på att flytta pegara över gräse Käer du till e aa markad bättre ä de sveska och dessutom täker bo där som pesioär har det öppats itressata möjligheter. Det ka också vara e bra utgågspukt att spara i de valuta som du täker kosumera som pesioär. Är du ite säker till hudra procet att du ska leva och kosumera i det lad dit du flyttat pegara, tar du e mycket stor valutarisk över tid, säger Gustaf Retzhog, VD för försäkrigsförmedlare Söderberg & Parters. Det går att hitta lösigar för att valutasäkra ett sparade. Me då kostar det så mycket att det kappast blir värt att flytta pegara utomlads. Om du säkert vet att du ska pesioera dig i Damark eller Frakrike ska sake ses i ett helt aat ljus. Geerellt ka ma säga att ikomstskattes ivå betyder oädligt mycket mer ä ivå på avkastigsskatte. De som söker speciella produkter ka också hitta e rik variatio utomlads. Det fis exempel på imperfektioer i markade som ka avädas så läge som de ite rättas till med klausuler och udatag. Exempelvis atagade om livslägd. Så kallade auiteter, pesiosförsäkrigar där lika stora belopp betalas ut varje år uder e persos återståede livstid, är ett sådat exempel. 57

4 Vi har hittat e bra lösig Det har varit måga turer krig di flytträtt. Ite mist för Skatteverket. Så här har ma löst det till slut. Skatteverkets verksamhetsutvecklare Kay Kojer har varit med om att utveckla Skatteverkets ya kotroll- och övervakigsrutier. De ska sätta stopp för skatteflykt är pesioskapitalet i e traditioell pesiosförsäkrig eller fodförsäkrig flyttas mella bolag iom EES-området, det vill säga EU, Norge, Islad och Lichtestei. De försäkrigstagare som är skattskyldig i Sverige ska äve i fortsättige kua göra avdrag för premier och betala avkastigsskatt på sitt sparade, äve om försäkrige förvaltas i ett aat EES-lad. E fråga som vi arbetat läge med är hur de persoer som sparar har försäkrigsbolag med säte i ett aat EES-lad ska betala avkastigsskatt i Sverige. Nu aser vi att vi har hittat e lösig som fugerar över tid, säger Skatteverkets verksamhetsutvecklare Kay Kojer. Av Elle Karlberg Med det ya EU-apassade förslaget är premie på pesiossparade möjlig att dra av i di självdeklaratio. Äve i det fall är försäkrigsbolaget fis i ett aat EES-lad. Kay Kojer påpekar att Skatteverket ite ka graska ett försäkrigsbolag i ett aat lad uta vidare. Det måste göras möjligt geom det civilrättsliga avtal som du som sparare går i i är du teckar avtalet. Det är viktigt att avtalet uppfyller e rad krav för att det ya sparadet ska ases vara e pesiosförsäkrig. För att det bolag dit pegara ska flyttas ska kua göra ett åtagade och utfärda e kotrolluppgift, måste de villkor som ställs i Sverige vara uppfyllda. För e traditioell livförsäkrig gäller att utbetalige sker med fasta, årliga belopp uder de fem första åre. Sker flytte mella bolag i Sverige skickas kotrolluppgifter automatiskt både frå det bolag du flyttar ifrå och det bolag du flyttar till. Iom 14 dagar ska de båda kotrolluppgiftera komma i till Skatteverket. I Sverige lyfts avkastigsskatte på 15 procet årlige frå kapitalet och betalas per automatik. Köper du däremot e pesiosförsäkrig med säte i ett aat EES-lad, kommer bolaget där att skicka årliga kotrolluppgifter till det sveska Skatteverket. Där kommer premieibetaligar, försäkriges värde och utbetaligar att redovisas. Däremot betalas ite avkastigsskatte automatiskt med midre ä att du har gjort ett medgivade till det utlädska bolaget. Ett medgivade är ett avtal om att bolaget lyfter tillräckligt kapital för att betala avkastigsskatte i Sverige. Om du ite har lämat ett sådat medgivade är du själv skyldig att betala avkastigsskatt. Och det blir svårt att glömma e pesiosförsäkrig som du flyttat till ett aat EES-lad. Eftersom kotrolluppgifter kommer till Skatteverket frå bolag i adra läder, förtrycks dessa uppgifter i självdeklaratioe. Du får två kotrolluppgifter på dig ia beloppet restförs och värdet på försäkrige skattas av, säger Kay Kojer. Skulle ditt pesiosbolag ite ha skickat kotrolluppgift till Skatteverket är det också upp till dig som försäkrigstagare att bevisa att försäkrige existerar. Själva poäge med avdragsgillt pesiossparade, är att du ite behöver betala skatt på de här pegara förrä de dag du tar ut dem (vilket ite ka ske före 55 år). För att de uppskjuta beskattige ite Frågor till Begt-Åke Fagerma, VD Skadia Liv Skadia Liv är ett försäkrigsbolag som har ett par tuffa år bakom sig. Varumärket har solkats ed i sambad med de tidigare lediges lägehetsaffärer och bousutbetaligar, med påföljade tvister. Hur står det till i dag, Begt-Åke Fagerma, VD för Skadia Liv? Bra, tack. Nu har vi ett välskött, starkt fiasiellt bolag med bra produkter. Varumärket repar sig. Hur haterar i att flyttstoppet hävs de 1 maj? Vi går i stort tillbaka till de modell som vi hade före stoppet, me fuderar på hur vi ka täka ytt och förädla de. Me vi har ite fått måga förfrågigar frå kudera och vätar oss ite ågra stora flyttströmmar. Ite es är vi befa oss i stormes öga flyttade särskilt måga sparare sia pegar. Det var ysparadet som påverkades mest. Begt-Åke Fagerma, VD Skadia Liv. Me beror ite det på era höga avgifter? Vi har ite de lägsta flyttavgiftera eftersom vi är ett ömsesidigt bolag. Vi har e fast avgift på 500 kr och därutö- 58 april 2008 Privata affärer

5 ska utyttjas i strid med pesioerigssyftet har e utvidgad avskattigsregel iförts. Du som står som fömåstagare beskattas för försäkriges värde om de ases ha tagits i aspråk. Avskattig görs geom att beloppet räkas upp 1,5 gåger, vilket motverkar de evetuella viste med att ta ut stora egågsbelopp i förtid. Pegara är öromärkta för pesioe. Nästa ummer: Här är vistera du gör geom att flytta dia pesiospegar. Pesiosförsäkriges checklista Fuderar du på att pesiosspara i ett utlädskt försäkrigsbolag? Då är det ågra saker du bör täka på: l Kotrollera att det utlädska försäkrigsbolaget är godkät i sitt hemlad. Vill du ha kotakt med Fiasispektioes motsvarighet i det ladet hittar du kotaktuppgifter på Fiasispektioes hemsida. l Kotrollera att försäkrigsbolaget ite står med på Fiasispektioes så kallade svarta lista. Där fis i dag ett tusetal bolag och flera tillkommer varje vecka. l Försäkrige du köper måste motsvara e svesk pesiosförsäkrig med blad aat villkor i försäkrigsavtalet om kotrolluppgiftsskyldighet till sveska Skatteverket. l Dessutom behövs ett särskilt papper där bolaget åtar sig att läma kotrolluppgift till Skatteverket. Bolaget ska förpliktiga sig att iom 14 dagar amäla evetuella förädrigar i försäkrige geom att skicka i e y kotrolluppgift. Aika Creutzer Skatteverkets Kay Kojer har jobbat med flytträtte. ver tillkommer e avgift som beror på hur läge du har haft sparadet hos oss. Det är att lika med förtidsilöse på ett lå. Kostade fördelas ormalt sett över e låg period och det är ite rimligt att kuder som har varit med oss läge ska komma i kläm. Vår filosofi är att om e kud vill flytta så får just de kude ta sia kostader som flytte medför och ite låta kvarvarade betala. De 1 jauari 2009 blir det tillåtet för försäkrigsbolag att flytta hela beståd av pesiosförsäkrigar till ett aat EES-lad. Fuderar i, som har e utlädsk ägare, på att flytta? För att e såda sak skulle kua bli aktuell, eller att vi väsetligt skulle ädra iriktig på vår verksamhet, krävs ett beslut i vår ege styrelse. Det blir iga sådaa beslut över våra huvude beroede på att vi har e utlädsk ägare., det är iget vi pratar om i dagsläget. När det gäller kapitalförvaltige så sköter vi själva de strategiska allokerige och viss förvaltig. Reste är utlagt på iteratioella förvaltare. Spelar det ågo roll för kudera om ett bolag drivs frå till exempel Dubli eller Stockholm? För privatkudera spelar det ige stor roll aat ä att ma kaske käer sig tryggare med ett ihemskt bolag. Det ka äve vara så att vi har lite lägre avgifter i Sverige ä vad måga utlädska bolag har. För stora globala företag på tjästepesiossida ka det vara e fördel att vara ett bolag som fis på flera markader med e lokal förakrig. Vilka treder ser du på sparmarkade iför framtide? Jag tror att efterfråga på garatiprodukter kommer är fortsatt stark. Me efterfråga ka riktas mot ya typer av produkter som ger möjlighet till olika kombiatioer av garati och risktagade. Elle Karlberg 59

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ny Nordisk Mat Mat, geetik och hälsa PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ugdomars matvaor i Norde All iformatio och de måga isatsera iom skolbespisige har ite haft de förvätade

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture.

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture. PERFORMANCE ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15 Ett strå VASSARE Millimeterprecisio i räkfabrike Sade bra för hade opethefuture.se När görs världes bästa förpackig? Förpackige som slår alla med häpad.

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer