AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol."

Transkript

1 Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet. Dome gav besked om att avdragsrätte för pesiossparade, för att vara förelig med EG-rätt, ska gälla ite bara för sparade i hemladet uta för sparade iom hela EESområdet. Det kom som e kalldusch för state som värar om si skattebas och för försäkrigsbolage som vill skydda si Så gör du med privat pesio l Kotakta bolaget. l Om du har flytträtt, så begär offert. Vad kostar det? Så gör du med avtalspesio l Har du flytträtt? Hör med valcetrale. Om du ite vet vilke valcetral, prata då med facket eller löekotoret. Av Elle Karlberg kapitalstock. Efter att med Skatteverkets hjälp ha skärpt kotrolle är flytträtte tillbaka. Äve om det i sak hät väldigt lite med flytträtte på de sveska pesiossparmarkade som värderas till cirka miljarder kroor. I pricip är det bara möjligt att flytta privat sparade och sparade där avtalet teckats efter de 2 februari i fjol. För de kollektivt avtalade tjästepesioera medges kappt ågo flytträtt iom överskådlig tid på gammalt sparade. Privattjästemä med tiotaggarlösigar har bästa oddse för att sart få flytta sia pegar, meda måga offetligaställda får leva med ilåsige. Äda seda ikomstskattelage ädrades år 2000 har det i grude varit möjligt för försäkrigsbolage att iföra flytträtt. Me eftersom lage är dispositiv har rätte kuat Så mycket kostar det att byta bolag Flyttavgifter privat pesiosförsäkrig Pesiosbolag Flyttavgift 700 kr. Avaza Pesio 0 kr. Daica 0 kr. Folksam 700 kr + Avgift år %, år %. Dock max kr. 700 kr + 2 % av kapitalet. LF kr + 5 % adra året därefter sjuker de med 1 %-ehet per år, me aldrig uder 1 %. Ej flytträtt uder första året. Modera Försäkrigar 0 kr. 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Nordet 250 kr. Uta vald premieavgift: kr + avgift 4 % år 1, 3,25 % år 2, 2,75 % år 3, 2,25 % år 4, 2 % år 5. Med vald premieavgift: kr + 1 % år 1 5. Skadia (fod) Avgift 5 % år 1, seda sjuker de med 1 %-ehet per år. Skadia (trad) 500 kr +8 % år 1, därefter sjuker de med 0,5%-ehet per år. SPP 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Swedbak 500 kr. SHB 1 % av kapitalet, mist 500 kr. Källa: Avaza/Kosumeteras försäkrigsbyrå avtalas bort. Flytträtt fis umera på alla privata fodförsäkrigar och flertalet traditioellt förvaltade pesiosförsäkrigar. Me det kostar. För att geeralisera så gäller följade: ju lägre du har sparat och ju äldre pegar ditt sparkollektiv har, desto dyrare blir det för dig. För de privat teckade försäkrigara gäller följade. Läget iom ditt avtalsområde Så här ser det ut iom de kollektivavtalade tjästepesiosförsäkrigara. l ITP - Privattjästemä Collectum som admiistrerar både de ya och gamla ITP-plaes valbara delar har problem. Valcetrale klarar ite av flyttar av systemtekiska skäl förrä i höst. De upphadlig av förvaltig som gjordes av Collectum för de ya ITP-plae förra året pressade prisera på bolages förvaltig rejält. Äve de som är födda före 1979 ka dra ytta av detta geom att göra omval för si ITPK. De som är födda efter 1979 och adra som bytt till ya ITP-plae ka välja mella ett fåtal bolag. Flytträtte fis i begräsad form, samtidigt som det bidrar till låga avgifter. Om du är så kallad tiotaggare med frilagd premie beror det på om du och di arbetsgivare är överes om att du ka flytta dia pesiospegar reda u. l LO-SAF Avtalspesio Saf-LO gäller för privataställda med LO-avtal. Här fis reda e flytträtt för gammalt och ytt kapital till ett atal bolag. Pesioe admiistreras av Fora som ska hadla upp de ya förvaltigstjästera uder Tidigast 2009 kommer det ya systemet att vara på plats. Fram till dess gäller de gamla reglera med dryga 20- talet förvaltare av traditioell liv- respektive fodförsäkrig. 54 april 2008 Privata affärer

2 pesiospegar för privat pesiosförsäkrig och avtalspesio Flyttavgifter avtalspesio KAP KL Pesiosbolag Flytträtt Flyttavgift Arkitekteras Pesioskassa Avaza Pesio Ja Folksam SHB Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Ickevalsalterativ (Kåpa) LF Ja 400 kr. LF Nordet Ja Skadia (fod) Ja Max 500 kr. Skadia (trad) Ja 500 kr + år 1 10: 2 % av kapitalet, år 11 15: 1 % av kapitalet SPP Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Swedbak Ja 500 kr. Sveska lärarfoder Ja Max 500 kr. Vital Försäkrig Ja 200 kr. Flyttavgifter avtalspesio PA03 Pesiosbolag Flytträtt Flyttavgift Arkitekteras Pesioskassa Avaza Pesio Ja Folksam SHB 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Ickevalsalterativ (Kåpa) LF Ja 400 kr. Skadia (fod) Ja Max 500 kr. Skadia (trad) Ja 500 kr + år 1 10: 2 % av kapitalet, år 11 15: 1 % av kapitalet. SPP Ja 1 % av kapitalet, dock lägst 500 kr. Swedbak Ja 500 kr. Mer iformatio: På hittar du mer aktuell iformatio mer om flytträtte. l KAP/KL Kommu/ladstig Kommuaställda och ladstigsaställda sakar flytträtt i sia kollektivavtal. Partera har ite ställt krav på flytträtt. I stället är det upp till försäkrigsbolage själva om de ska erbjuda flytträtt eller ite i de valbara delara. Drygt 4 procet ska placeras själv och det fis ett 20-tal förvaltare att välja mella. Systemet admiistreras av. Hos de yare försäkrigbolage Avaza, Daica och Modera Försäkrigar lyser avgiftera med si fråvaro, meda det till exempel kostar 500 kr plus 1 procet av kapitalet att flytta di försäkrig frå SPP Liv. Det visar e sammaställig av aktuella flyttavgifter hos Kosumeteras försäkrigsbyrå. Måga bolag tar ut mella 500 och 700 kr. l PA03 Statligt aställda På likade sätt iehåller de statligt aställdas avtal PA03 e midre valbar premiebestämd del, idividuell ålderspesio. Flytträtt ges i de må de valbara bolage har sådaa regler. Admiistreras av SPV. Därtill betalas ofta 1 2 procet av kapitalet. Det är mer regel ä udatag för de traditioella livförsäkrigsbolage att de tar ut dessa avgifter för att ige sparare ska hama i kläm. Det är ite heller säkert att du får med dig hela ditt sparkapital som togs upp på det seaste värdebeskedet. Om livbolaget går dåligt och de kollektiva kosoliderige är så låg att bolaget ite har råd att betala ut pegara uta att det drabbar de sparare som är kvar, behöver bolaget bara betala ut det bolaget har råd med. Som sparare får du i ett sådat läge välja mella att staa kvar och behålla hela kapitalet, me avstå frå möjlighete till högre avkastig på pegara ågo aastas. Eller också plockar du ut pegara och går miste om de del som bolaget ite har råd att betala ut. Me då får du åtmistoe tillbaka rätte att förvalta pegara på ett bättre sätt ågo aastas. Måga mäiskor blir besvika är de iser att flytträtte är begräsad. De stora viste med flytträtt är att kua samla ihop sparadet och göra e ordetlig pesiosplaerig utifrå di ege målbild. Det är då du verklige får överblick och kotroll, säger Dick Simosso, chef för pesioskosultera på Kaupthig Bak. Till exempel skulle det då bli möjligt att ha olika placerigs- 55

3 Viktigt för årets deklaratio Reda de 2 februari i fjol öppades möjlighete för att ytecka pesiosförsäkrig iom EES-området. Iför deklaratioe måste du som gjort detta täka på följade saker: l Du måste själv yrka avdrag för de premier du betalat uder 2007 i deklaratioe. Det är ite förtryckt som för sveska försäkrigar. l För att avdraget ska godkäas ska ditt försäkrigsavtal seast de 31 maj ha kompletterats med vill- De sveska markade står sig bra i kokurrese strategier för delar av kapitalet som ska tas ut direkt uder de första pesiosåre och e aa strategi för pegara lägre fram. Till sake hör att de som väl börjat plocka ut pegara ur e pesiosförsäkrig ite ka flytta till ågot aat bolag är det väl är gjort. Det är ågot som valigtvis framgår av villkore, och som också låser i sparara äve uder uttagsfase. Stora globalt verksamma företag med ega pesiosplaer ka flytta förvaltige av sia aställdas pegar reda i år. Me att de ka göra det i kor att försäkrigsbolaget lämar kotrolluppgift till sveska Skatteverket. l Försäkrigsbolaget ska dessutom seast de 31 maj ha lämat till Skatteverket e kopia av försäkrigsavtalet samt ett ityg att bolaget kommer att läma kotrolluppgift. Har du frågor ka du väda dig till Skatteverkets kotor i Malmö som har asvar för alla utlädska pesiosförsäkrigar. I fortsättige behöver du ite själv yrka avdrag. Det behövs bara för första året du har försäkrige. Ditt utlädska försäkrigsbolag har ju lovat att skicka uppgiftera direkt till Skatteverket. teori iebär ite att de gör det i praktike. De sveska markade står sig väl i kokurrese. Därför tror alla pesiosexperter att trasaktioera mella bolag med säte i Sverige ökar mest. De lagstadgade flytträtte gäller frå de 1 juli Me har hittills ite kuat utyttjas på grud av regeriges flyttstopp. Frå det datumet är det svårt äve för de starka partera på arbetsmarkade som bestämmer villkore för våra kollektivt bestämda tjästepesioer. Fram till det datumet var flytträtte e förhadligsbar fråga. Flytte blir på hemmapla Försäkrigsförmedlara och bolage tror att du som har pesiospegar att flytta ädå väljer att staa på hemmapla. Privata Affärer har talat med flera rådgivare i brasche och de räkar ite med ågo rusig. Högst ågo procet av kapitalet får fötter. I Norge är flytträtte allmä. Me ädå flyttar bara 2 4 procet av kapitalet varje år. I Sverige är det trögrörligt av måga skäl. Här är ågra: l Flytträtte är begräsad då de kollektivavtalade tjästepesioera ite påverkas mer ä margiellt. Det är där de stora pegara fis. Privatsparade är ite lika utbrett. l Kuskape brister. Ä så läge käer få mäiskor till flytträtte. E Sifoudersökig frå Avaza visade att 12 procet av de äldre och 4 procet av de uga käde till begreppet. l Avgiftera vid e flytt tas ofta ut som e egågsavgift och som e adel av det sparade kapitalet, beroede på hur läge du haft försäkrige. Ekelt uttryckt är det billigare att flytta ya pegar och pegar i försäkrigsbolag där bestådet är förhålladevis ugt. Bolage är förtega om hur de ya flytträtte ska avädas i kampajer, om ågra villkor kommer att ädras, eller hur försäkrigsförmedlara ska ersättas vid flyttar iom och utom ladet. l Dyra försäkrigar utomlads fis det gott om. Därför ska du vara extra observat på flyttvillkore om du lockas av bolag ute i Europa. Det fis försäkrigar där avgifte är tvåsiffrig av det sparade kapitalet. Äve om sveska bolag ofta kritiseras för höga avgifter och dessutom presterar låg avkastig, så är det faktiskt sämre på måga adra håll. Kokurrese mella bolag som vill locka till sig ya sparpegar bidrar också till att skapa prispress. Då avtar skälet till att pesiosspara utomlads ytterligare l Krågel gyar lokala företag. Komplexa tjäster gyar lokala aktörer. Få begriper hur spar- och försäkrigsproduktera fugerar på de sveska markade. Då käs utladsaktivitet som överkurs. Vi bedömer det ite som att de kollektivavtalade försäkrigara ka udatas frå de lagstadgade flytträtte. Äve arbetsmarkades parter kommer att iföra flytträtt för fler avtalsområde och fler grupper av aställda över tid. Utvecklige pekar i de riktige, säger Dick Simosso. De ya bestämmelsera träder i kraft de 1 maj i år och tillämpas på alla avtal som igåtts frå och med de 2 februari Bestämmelsera gäller för alla försäkrigar som teckats av sveska försäkrigstagare iom EES. Vem som tjäar på att flytta pegara över gräse Käer du till e aa markad bättre ä de sveska och dessutom täker bo där som pesioär har det öppats itressata möjligheter. Det ka också vara e bra utgågspukt att spara i de valuta som du täker kosumera som pesioär. Är du ite säker till hudra procet att du ska leva och kosumera i det lad dit du flyttat pegara, tar du e mycket stor valutarisk över tid, säger Gustaf Retzhog, VD för försäkrigsförmedlare Söderberg & Parters. Det går att hitta lösigar för att valutasäkra ett sparade. Me då kostar det så mycket att det kappast blir värt att flytta pegara utomlads. Om du säkert vet att du ska pesioera dig i Damark eller Frakrike ska sake ses i ett helt aat ljus. Geerellt ka ma säga att ikomstskattes ivå betyder oädligt mycket mer ä ivå på avkastigsskatte. De som söker speciella produkter ka också hitta e rik variatio utomlads. Det fis exempel på imperfektioer i markade som ka avädas så läge som de ite rättas till med klausuler och udatag. Exempelvis atagade om livslägd. Så kallade auiteter, pesiosförsäkrigar där lika stora belopp betalas ut varje år uder e persos återståede livstid, är ett sådat exempel. 57

4 Vi har hittat e bra lösig Det har varit måga turer krig di flytträtt. Ite mist för Skatteverket. Så här har ma löst det till slut. Skatteverkets verksamhetsutvecklare Kay Kojer har varit med om att utveckla Skatteverkets ya kotroll- och övervakigsrutier. De ska sätta stopp för skatteflykt är pesioskapitalet i e traditioell pesiosförsäkrig eller fodförsäkrig flyttas mella bolag iom EES-området, det vill säga EU, Norge, Islad och Lichtestei. De försäkrigstagare som är skattskyldig i Sverige ska äve i fortsättige kua göra avdrag för premier och betala avkastigsskatt på sitt sparade, äve om försäkrige förvaltas i ett aat EES-lad. E fråga som vi arbetat läge med är hur de persoer som sparar har försäkrigsbolag med säte i ett aat EES-lad ska betala avkastigsskatt i Sverige. Nu aser vi att vi har hittat e lösig som fugerar över tid, säger Skatteverkets verksamhetsutvecklare Kay Kojer. Av Elle Karlberg Med det ya EU-apassade förslaget är premie på pesiossparade möjlig att dra av i di självdeklaratio. Äve i det fall är försäkrigsbolaget fis i ett aat EES-lad. Kay Kojer påpekar att Skatteverket ite ka graska ett försäkrigsbolag i ett aat lad uta vidare. Det måste göras möjligt geom det civilrättsliga avtal som du som sparare går i i är du teckar avtalet. Det är viktigt att avtalet uppfyller e rad krav för att det ya sparadet ska ases vara e pesiosförsäkrig. För att det bolag dit pegara ska flyttas ska kua göra ett åtagade och utfärda e kotrolluppgift, måste de villkor som ställs i Sverige vara uppfyllda. För e traditioell livförsäkrig gäller att utbetalige sker med fasta, årliga belopp uder de fem första åre. Sker flytte mella bolag i Sverige skickas kotrolluppgifter automatiskt både frå det bolag du flyttar ifrå och det bolag du flyttar till. Iom 14 dagar ska de båda kotrolluppgiftera komma i till Skatteverket. I Sverige lyfts avkastigsskatte på 15 procet årlige frå kapitalet och betalas per automatik. Köper du däremot e pesiosförsäkrig med säte i ett aat EES-lad, kommer bolaget där att skicka årliga kotrolluppgifter till det sveska Skatteverket. Där kommer premieibetaligar, försäkriges värde och utbetaligar att redovisas. Däremot betalas ite avkastigsskatte automatiskt med midre ä att du har gjort ett medgivade till det utlädska bolaget. Ett medgivade är ett avtal om att bolaget lyfter tillräckligt kapital för att betala avkastigsskatte i Sverige. Om du ite har lämat ett sådat medgivade är du själv skyldig att betala avkastigsskatt. Och det blir svårt att glömma e pesiosförsäkrig som du flyttat till ett aat EES-lad. Eftersom kotrolluppgifter kommer till Skatteverket frå bolag i adra läder, förtrycks dessa uppgifter i självdeklaratioe. Du får två kotrolluppgifter på dig ia beloppet restförs och värdet på försäkrige skattas av, säger Kay Kojer. Skulle ditt pesiosbolag ite ha skickat kotrolluppgift till Skatteverket är det också upp till dig som försäkrigstagare att bevisa att försäkrige existerar. Själva poäge med avdragsgillt pesiossparade, är att du ite behöver betala skatt på de här pegara förrä de dag du tar ut dem (vilket ite ka ske före 55 år). För att de uppskjuta beskattige ite Frågor till Begt-Åke Fagerma, VD Skadia Liv Skadia Liv är ett försäkrigsbolag som har ett par tuffa år bakom sig. Varumärket har solkats ed i sambad med de tidigare lediges lägehetsaffärer och bousutbetaligar, med påföljade tvister. Hur står det till i dag, Begt-Åke Fagerma, VD för Skadia Liv? Bra, tack. Nu har vi ett välskött, starkt fiasiellt bolag med bra produkter. Varumärket repar sig. Hur haterar i att flyttstoppet hävs de 1 maj? Vi går i stort tillbaka till de modell som vi hade före stoppet, me fuderar på hur vi ka täka ytt och förädla de. Me vi har ite fått måga förfrågigar frå kudera och vätar oss ite ågra stora flyttströmmar. Ite es är vi befa oss i stormes öga flyttade särskilt måga sparare sia pegar. Det var ysparadet som påverkades mest. Begt-Åke Fagerma, VD Skadia Liv. Me beror ite det på era höga avgifter? Vi har ite de lägsta flyttavgiftera eftersom vi är ett ömsesidigt bolag. Vi har e fast avgift på 500 kr och därutö- 58 april 2008 Privata affärer

5 ska utyttjas i strid med pesioerigssyftet har e utvidgad avskattigsregel iförts. Du som står som fömåstagare beskattas för försäkriges värde om de ases ha tagits i aspråk. Avskattig görs geom att beloppet räkas upp 1,5 gåger, vilket motverkar de evetuella viste med att ta ut stora egågsbelopp i förtid. Pegara är öromärkta för pesioe. Nästa ummer: Här är vistera du gör geom att flytta dia pesiospegar. Pesiosförsäkriges checklista Fuderar du på att pesiosspara i ett utlädskt försäkrigsbolag? Då är det ågra saker du bör täka på: l Kotrollera att det utlädska försäkrigsbolaget är godkät i sitt hemlad. Vill du ha kotakt med Fiasispektioes motsvarighet i det ladet hittar du kotaktuppgifter på Fiasispektioes hemsida. l Kotrollera att försäkrigsbolaget ite står med på Fiasispektioes så kallade svarta lista. Där fis i dag ett tusetal bolag och flera tillkommer varje vecka. l Försäkrige du köper måste motsvara e svesk pesiosförsäkrig med blad aat villkor i försäkrigsavtalet om kotrolluppgiftsskyldighet till sveska Skatteverket. l Dessutom behövs ett särskilt papper där bolaget åtar sig att läma kotrolluppgift till Skatteverket. Bolaget ska förpliktiga sig att iom 14 dagar amäla evetuella förädrigar i försäkrige geom att skicka i e y kotrolluppgift. Aika Creutzer Skatteverkets Kay Kojer har jobbat med flytträtte. ver tillkommer e avgift som beror på hur läge du har haft sparadet hos oss. Det är att lika med förtidsilöse på ett lå. Kostade fördelas ormalt sett över e låg period och det är ite rimligt att kuder som har varit med oss läge ska komma i kläm. Vår filosofi är att om e kud vill flytta så får just de kude ta sia kostader som flytte medför och ite låta kvarvarade betala. De 1 jauari 2009 blir det tillåtet för försäkrigsbolag att flytta hela beståd av pesiosförsäkrigar till ett aat EES-lad. Fuderar i, som har e utlädsk ägare, på att flytta? För att e såda sak skulle kua bli aktuell, eller att vi väsetligt skulle ädra iriktig på vår verksamhet, krävs ett beslut i vår ege styrelse. Det blir iga sådaa beslut över våra huvude beroede på att vi har e utlädsk ägare., det är iget vi pratar om i dagsläget. När det gäller kapitalförvaltige så sköter vi själva de strategiska allokerige och viss förvaltig. Reste är utlagt på iteratioella förvaltare. Spelar det ågo roll för kudera om ett bolag drivs frå till exempel Dubli eller Stockholm? För privatkudera spelar det ige stor roll aat ä att ma kaske käer sig tryggare med ett ihemskt bolag. Det ka äve vara så att vi har lite lägre avgifter i Sverige ä vad måga utlädska bolag har. För stora globala företag på tjästepesiossida ka det vara e fördel att vara ett bolag som fis på flera markader med e lokal förakrig. Vilka treder ser du på sparmarkade iför framtide? Jag tror att efterfråga på garatiprodukter kommer är fortsatt stark. Me efterfråga ka riktas mot ya typer av produkter som ger möjlighet till olika kombiatioer av garati och risktagade. Elle Karlberg 59

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

F10 ESTIMATION (NCT )

F10 ESTIMATION (NCT ) Stat. teori gk, ht 2006, JW F10 ESTIMATION (NCT 8.1-8.3) Ordlista till NCT Iferece Parameter Estimator Estimate Ubiased Bias Efficiecy Cofidece iterval Cofidece level (Studet s) t distributio Slutledig,

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng UMEÅ UNIVERSITET Isttutoe för matematsk statstk Statstk för lärare, MSTA38 Lef Nlsso TENTAMEN 04--6 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statstk för lärare, 5 poäg Skrvtd: 9.00-15.00 Tllåta hjälpmedel: Utdelad

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer