Marknaden för PPM-förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknaden för PPM-förvaltning"

Transkript

1 Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis ett 20-tal företag som erbjuder sig att sköta dia fodbyte. Kostade ligger oftast på 400 till 600 kr om året. Vid första ablicke ka det låta överkomligt och är råde goda ka förstås PPM-pege växa ordetligt. Me det måga ite vet är att premiepesioe är e lite del av de allmäa pesioe. De flesta har omkrig kr på sitt PPM-koto och då blir e årlig avgift på 500 kr e ordetlig utgift. Vill du ha hjälp med placerigara i 20 år fis e risk att det blir förvaltare, sarare ä du, som guggar häder. Vi ka ite ta ställig till De ger PPM-råd När börse går upp är det ite så svårt att komma med tips som slår väl ut. Me i dåliga tider ställs rådgivara på prov. Privata Affärer har tittat ärmare på hur det har gått för PPM-rådgivara och vad deras råd kostar. Bolage har själva fått läma uppgift om avkastig, så vi reserverar oss för evetuella fel. Kom ihåg att hög avkastig ka iebära att förvaltare/rådgivare tagit stora risker. Av Sofia Ullerstam om ma ska alita e PPMförvaltare eller ite. Me vi ka kostatera att tjästera är dyra och att det ite fis ågo kvalitetskotroll av de råd som ges, säger Daiel Barr, chefsekoom på PPM. E udersökig som PPM har gjort visar att åtta av tio Advisor Kapitalförvaltig Dyrast Tjäst: Förvaltig. Kräver pikod. Kostad: 595 kr/år. Avkastig, procet: 2001: : : : : : : I portfölje augusti 2008: 13% Pictet Biotech (260919), 13% HQ Idie (505586), 12% East Capital Turkiet (333690), 12% Carlso Swede Micro Cap (416867), 50% Nordea Realrätefod (131409). Kommetar: Advisor arbetar med kapitalförvaltig, blad aat diskretioär förvaltig. Hemsida: sparare tycker att det är svårt att välja foder och få utyttjar möjlighete att själva byta PPM-foder. Det fis helt klart ett stort behov av hjälp och vägledig sparare har reda överlåtit sia fodbyte åt olika PPM-förvaltare. Måga har blivit upprigda av de stora Avaza Ma ka också följa portföljera gratis geom Placera.u. Kostad: 495 kr/år för iehav över kr. 249 kr/år för kr, 99 kr/år upp till kr. Atal portföljer: Fyra. PPM Global, PPM Mix, PPM Strategi och PPM Tillväxt. Avkastig PPM Global, procet: 2007: 2 Global -13, Mix -9, Strategi -13, Tillväxt -13. PPM Global augusti 2008: 16 % BL Short Term Dollar (623462), 16 % Caregie World Wide ( ), 16 % FIM Forte ( ), 17 % Skage Global ( ), 35 % Simplicity Likviditet (418699). Atal kuder: PPMkuder. Kommetar: Sveriges största ätmäklare. PPM-portföljeras iehåll fastställs av ett ivesterigsråd som träffas varaa vecka. I rådet sitter blad aat fodskribete Jesper Stradberg och fiasmae Sve Hagströmer. Hemsida: aktörera Moetar och Solidar. I maj drog Swedbak i gåg si verksamhet och fler baker står i startgropara. I vissa fall preumererar du på e re rådgivigstjäst. Då får du regelbudet yhetsbrev eller SMS med tips på foder och utför själv alla byte. Me det valiga är att du lämar ditt persoummer och di femsiffriga pikod till e förvaltare som får full frihet att göra omplacerigar. PPM märker u att allt fler fodbyte görs klumpvis med förvaltigsbolag bakom ratte. Normalt görs ugefär fodbyte om dage, me vissa dagar ka atalet byte plötsligt tiodubblas vil- Fodmarkade.se Tjäst: Förvaltig. Kräver pikod. Kostad: 390 kr/år. Avkastig, procet: 2003: : : : : I portfölje augusti 2008: Vill ite uppge. Atal kuder: Cirka Kommetar: Oberoede markadsplats för fodhadel och fodiformatio. Persolig fodrådgivig där samtliga rådgivare är certifierade av SwedSec. Hemsida: Twoship 22 oktober 2008 Privata affärer

2 råd dyra ket skapar admiistrativa problem. Dessutom ka adelsägare i midre foder drabbas av ökade kostader och lägre avkastig är stora förvaltigsbolag kliver i och ut ur foder. Vi för e diskussio med PPM-förvaltara och försöker påverka dem att sprida ut sia Fodbytesprogrammet/Cicero Foder Privata Affärers råd l Välj vårt gratisalterativ. Du behöver ite lägga ut flera hudra kr på PPM-råd varje år. Privata Affärer har e PPM-portfölj i varje ummer som du ka följa helt gratis. l Udvik amatörer. Täk på att vem som helst ka ge PPM-råd på ätet, äve glada amatörer. l Läma ite ut di pikod uta moget övervägade. Det är di framtid det hadlar om. l Riske. Ta reda på hur höga risker di rådgivare tar. Risk och avkastig går ofta had i had. Hög risk iebär chas till hög avkastig, me också risk för stora förluster. l Ega itresse. Täk på att di rådgivare/förvaltare ka ha eget itresse av att välja vissa foder eller fodbolag. Det ka till exempel hadla om provisio eller ett försök att styra i sparare till ega foder. att driva värdepappersbolag. Marcus Ehrepreis på Fodmarkade.se, som erbjudit PPM-förvaltig seda 2003, är starkt kritisk till flera av de ya aktörer som dykt upp. Måga bolag som arbetar aggressivt för att locka ya kuder står ite uder Fiasispektioes tillsy. Det är e oroade utvecklig. Jag tycker också att vissa verkar ta alldeles för stora risker med pesiosspararas pegar för att försöka å hög avkastig, säger ha. Kostad: kr/år för koto över kr. Pris beroede på portföljval. Atal portföljer: Två. FBP 0-100, FBP Emergig Markets Avkastig FBP 1 100, procet: 2002: : : : : : 29 Avkastig första halvåret 2008, procet: FBP , FBP Emergig Markets FBP augusti 2008: 20% AMF Pesio Rätefod Likviditet (305185), 20% Carlso Fud SEK Short Bod (770388), 20% Folksam Peigmarkadsfod (614370), 20% HQ Likviditet (214163), 20 % Läsförsäkrigar Peigmarkadsfod (420646). Atal kuder: PPM-kuder. Kommetar: Jobbar mot försäkrigsförmedlare. Grudat av försäkrigsmäklare Ige Kutsso, rådgivare till fode Cicero World Wide. Hemsida: fodbyte över flera dagar, säger PPM:s chefsekoom Daiel Barr. PPM försöker träffa alla bolag och styra upp utbudet. Moetar Störst Kostad: 575 kr första året. Halva priset frå och med adra året om portfölje har ett värde mella och kr. Gratis för portföljer uder kr. Atal portföljer: Fyra. Tred, Flexibel 100, Flexibel 70, Flexibel 40. Avkastig Flexibel 70, procet: 2005: : : 3 Tred -12, Flexibel 70-11, Flexibel , Flexibel I portfölje augusti 2008: Vill ite uppge. Atal kuder: Kommetar: Efterlevadeskydd igår. Moetar Pesiosförvaltig är dotterbolag till daska börsbolaget Capiordic. Hemsida: På sikt kommer alla sparare som alitar e förvaltare att få skriva e fullmakt som registreras hos PPM, me tills vidare är markade fri. Vem som helst ka alltså ta betalt för PPM-rådgivig, däremot måste de bolag som erbjuder förvaltigstjäster ha tillståd Idepedet Ivestmet Group Tjäst: PPM-förvaltig eligt Twoshipmodelle, se ästa uppslag. Kräver pikod. Kostad: Startavgift 500 kr, 250 kr/år om portfölje överträffar premiesparfode. Avkastig: Se Twoship. I portfölje augusti 2008: Se Twoship. Atal kuder: PPM-kuder. Kommetar: Riktar sig till Twoships kuder som ite själva vill utföra fodbyte. Har äve aa kapitalförvaltig. Har förvaltigstillståd hos Fiasispektioe. Hemsida: Hur bra är då PPM-råde? Ja, det ka faktiskt vara gaska svårt att bedöma. Nordisk Fodservice Kostad: 575 kr ifall portfölje överstiger kr. 288 kr för portfölj kr. Uder kr gratis. Atal portföljer: Fem. Tred, Flexibel 100, Flexibel 70, Flexibel 40, Tred +. Avkastig Flexibel 70, procet: 2006: : 5 Tred -11, Flexibel , Flexibel 70-10, Flexibel I portfölje augusti 2008: Vill ite uppge. Atal kuder: Kommetar: Efterlevadeskydd igår. Nordisk Fodservice är systerbolag till Moetar och jobbar främst mot försäkrigsförmedlare. I placerigsrådet sitter blad aat fodförvaltare Björ Davegårdh. Hemsida: Privata affärer o k to b e r

3 Måga tar alldeles för stora risker Iblad markadsför förvaltara e modellportfölj där ma byter foder och räkar med att ädrige går igeom dage efter. Me i verklighete får du ofta väta fyra till fem dagar ia ett fodbyte är utfört hos PPM. Uder tide hier det häda e hel del, vilket iebär att saldot på ditt PPM-koto kaske ite alls har samma utvecklig som de portfölj di rådgivare lyfter fram. Gemesamt för de flesta PPM-rådgivare är att de gära visar upp fatastiska resultat frå de seaste åre. Då ska ma ha i åtake att Stock- holmsbörse steg med 150 procet frå första jauari 2003 fram till förra sommare. De skyltar däremot ite lika glatt med resultatet uder börsedgåge. Mia PPM-portföljer som kallar sig Sveriges framgågsrikaste PPM-rådgivare tappade till exempel 25 procet uder första halvåret Vi låg gaska tugt i Idie i jauari och åkte på e oförutsedd edgåg, förklarar VD Christer Hultblad. De stora aktöre Moetar har ite hjälpt sia kuder att skörda guld de seaste åre. Portfölje Flexibel 70 ådde e avkastig på 5,4 procet 2006 och 3,4 procet Första Solidar Fodservice halvåret i år har portfölje tappat 11 procet. Privata Affärers läsare Lars Forssader, som har alitat Moetar i måga år, är ite öjd. Fråga är om det är värt pegara. Kaske hade rätefoder frå första stud varit lika bra? säger ha. Jag skulle öska att ma gick över helt och fullt till rätefoder är de ekoomiska oro är stor för att seda gå i i aktier är markade är stabil. Alltså ett mer aktivt placerigsarbete. Se Privata Affärers PPMportfölj på sida 96. Vi väljer Bakjätte Swedbak är ykomlig blad PPM-förvaltara. Me är Swedbak sköter fodvalet hamar spararas pegar i dotterbolaget Roburs foder. Swedbak erbjuder fyra portföljer som apassas efter vilke risk kude vill ta. Kude lämar över si pikod till Swedbak som lovar att välja foder frå PPM:s hela utbud, cirka 800 foder. Ädå domierar det ega fodbolaget Robur. Me Håka Johasso, chef för Swedbak Ivestmet Ceter, tycker ite att urvalet är sedvridet. Nordet Fodsmart Billigast Tjäst: Förvaltigstjäst. Kostad: 199 kr/år. Atal portföljer: Fem. Låg, Mella, Hög, Max, Billig. Avkastig Mella procet: 2007: -6 Låg -14, Mella -19, Hög -20, Max -28, Billig -18. Mella augusti 2008: 20 % Aktie Asvar Sverige ( ), 20 % Skage Global ( ), 20 % Swedbak Robur Småbolagsfode ( ), 20 % SEB Europafod ( ), 20 % Frakli Mutual Beaco A Acc ( ). Kommetar: Nordes största iteretmäklare. Nordets kuder ka gratis sköta sia PPM-portföljer på Nordets hemsida eller amäla sig för PPM-förvaltig. Portföljera ställs samma av Nordets placerigsråd med blad aat Niklas Tell, chefredaktör för Fodbrasche. Hemsida: Kostad: 395 kr/år för koto över kr, halv avgift kr, gratis uder kr. Atal portföljer: Fem. Flexibel 40, Flexibel 70, Flexibel 100, Aggressiv, Etisk. Avkastig Flexibel 70, procet: 2003: : : : : 4 Flexibel 40-5, Flexibel 70-10, Flexibel , Aggressiv -20, Etisk -17. Flexibel 70 augusti 2008: 50 % Daske Foder Sverige Likviditet ( ), 20 % Skage Ko-Tiki ( ), 10 % Black Rock Global Allocatio Fud ( ), 10 % Folksams Aktiefod Japa ( ), 10 % Swedbak Robur Privatiserigsfod ( ) Kommetar: E av Sveriges största PPM-förvaltare. Hemsida: Swedbak Tjäst: Förvaltig. Kräver pikod. Kostad: Första året gratis, därefter 495 kr/år. Gratis för alla uder 30 år. Atal portföljer: Fyra. PPM Låg, PPM Medel, PPM Hög, Mometum. Avkastig 1 maj 11 augusti, procet: PPM Låg -1, PPM Medel -3, PPM Hög -4, Mometum -12. I portfölje augusti 2008: Vill ite uppge. Atal kuder: PPMkuder. Kommetar: Startade i maj Hemsida: Tjäst: Rådgivig och fodrekommedatioer via mejl. Kude byter själv foder. Kostad: 265 kr/år. Atal portföljer: Tre. Balaserad, Offesiv och Högrisk. Avkastig Balaserad, procet: 2005: : : 5 Balaserad -2, Offesiv -12, Högrisk -8. Balaserad augusti 2008: 20 % Barig Europa ( ), 20 % Skage Vekst ( ), 40 % Skage Kroa ( ), 20 % Skage Global ( ). Kommetar: Drivs seda 2003 av Magus Kölgra, idustriell ekoom och civiligejör. Jobbar ebart med rådgivig och graskas därför ite av Fiasispektioe. Hemsida: 24 oktober 2008 Privata affärer

4 alltid Roburs rätefoder Vi är oberoede i urvalsprocesse. Vi väljer de foder som vi tycker är bäst och Robur presterar väldigt fia resultat. Me i tar uppebarlige chase att styra sparara till era ega foder? Vi väljer alltid Roburs rätefoder och det iformerar vi också om. Eftersom sveska rätefoder är så lika varadra i avkastig fis det ige aledig att lägga ed tid och resurser på att välja adra förvaltare. Hur stor del av fodera kommer G2 Aalys frå Robur? Just u är adele 67 procet. Vår Mometumfod, som ivesterar i de foder som haft de starkaste tillväxte de seaste två måadera, iehåller rätefoder just u. Det är Mia PPM-foder / Aktiva Foder Håka Johasso och Swedbak har reda lockat kuder. exceptioellt och beror på att vi har haft e svag utvecklig i aktiemarkade. I ormala fall, då aktiemarkade ger högre avkastig ä rätemarkade, skulle adele Roburfoder ligga på 52 procet. Vilka foder rekommederar i just u? Det vill jag ite berätta eftersom det hadlar om diskretioär förvaltig. PPM-doktor Hur måga kuder har i lockat? Vi har reda fått kuder uder sommare, me eftersom Swedbak har 3,8 miljoer privatkuder fis det måga som ka appa. Vi märker att PPM-rådgivig fyller e viktig fuktio. Måga har ite valt ågra PPM-foder tidigare eller så ligger de kvar år efter år med sia förstagågsval. Geomsittskude har stoppat i kr. Då blir avgifte på 495 kr om året e gaska tug post. Vi hoppas förstås att vår PPMförvaltig ska skapa meravkastig jämfört med ett passivt sparade över tide. Vi räkar med mist 1 1,5 procets överavkastig om året. Låg risk Twoship Tjäst: Rådgivig via yhetsbrev och mejl. Kude får fodrekommedatioer me sköter själv alla byte. Kostad: Guldmedlem ett år 220 kr, två år 360 kr, tre år 495 kr. Avkastig, procet: 2001: : : : : : : 21-8 I portfölje augusti 2008: 20 % Barig Iteratioal Bod Fud (370239), 50 % Simplicity Likviditet (418699), 10 % BL Short Term Dollar (623462), 20 % Skage Kroa (870493) Kommetar: E av de midre aktörera i brasche. Ige förvaltig, står därför ite uder Fiasispektioes tillsy. Drivs av Jesper Graas som är civiligejör och ekoom. Hemsida: Tjäst: Rådgivig via mejl. Kude sköter alla byte. Kostad: 295 kr/år. Atal portföljer: Två. Global Tillväxt och Global Stabil. Avkastig Global Tillväxt, procet: 2004: : : : 38 Global Tillväxt -25. Global Tillväxt augusti 2008: 15 % Pictet Biotech (260919), 15 % Barig Hog Kog Chia ( ), 10 % UBS SS-Rici ( ), 20 % Caregie Safety 90 ( ), 40 % AMF Pesio Rätefod Likviditet ( ). Atal kuder: Kommetar: Gör äve ett datasystem för aktörer iom PPM-förvaltig. Har ylige sökt tillståd för PPM-förvaltig hos Fiasispektioe. VD Christer Hultblad har tidigare arbetat i Västerorrladsfodes förvaltigsteam. Hemsida: Tjäst: Rådgivig på iteret. Nyhetsbrev. Kostad: Gratis. Atal portföljer: Fem. PPM-Tillväxt, PPM-Global, PPM-Nya Markader, PPM-Måadsportfölj och PPM-Försiktig. Avkastig PPM Global, procet: 2005: : : 20 Tillväxt -23, Global -18, Nya Markader -22, Måadsportfölje -9, Försiktig -1. PPM Global augusti 2008: 20 % CAAM Fuds Lati America Equities ( ), 20 % Skage Ko-Tiki ( ), 20 % HQ Afrikafod ( ), 20 % Carlso Asia Small Cap ( ), 20 % East Capital Östeuropafode (442 83). Atal kuder: preumererar på måadsbrevet. Kommetar: Drivs på fritide av tre civiligejörer. Sajte fiasieras med hjälp av reklam. Ileder samarbete med Etrade uder höste. Hemsida: Tjäst: Ger PPM-råd på iteret. Kostad: Gratis. Avkastig, procet: 2001: : : : : : : 8 1 I portfölje augusti 2008: Simplicity Likviditet 50 % (418699), Dider & Gerge Aktiefod 20 % (291906), Nordea Idie 20 % (469692), SEB Iteretfod 10 % (265751). Atal kuder: avädare. Kommetar: Drivs seda 2000 av två piloter, Joha Giyard och Tomas Larsso. Förvaltigstjäst ka teckas via Idepedet Ivestmet Group. Hemsida: Privata affärer o k to b e r

5 Det är rådgivares uppgift att fatta beslut om riskivå G2 Aalys är ett av de midre bolage i brasche. De ger råd me sköter ite fodbyte och graskas därför ite av Fiasispektioe. Fyra till åtta gåger om året gör G2 Aalys e ege kojukturprogos. Aalyse läggs ut gratis på hemsida och e-postas till alla kuder. De som vill ha kokreta fodrekommedatioer får betala 220 kr för ett år, me får själv ta asvar för evetuella fodbyte. Jesper Graas, som är civiligejör och ekoom, har drivit G2 Aalys seda år Varför sysslar i bara med rådgivig, ite PPM-förvaltig? Vi har fuderat på det, me är tveksamma eftersom det käs som om PPM vill sätta stopp för de type av verksamhet. Dessutom ser vi ite det behovet i vår kudkrets. Förvaltig kostar betydligt mer och eftersom de flesta av våra kuder bara har till kr på sia PPM-koto är det ite vettigt att betala alltför höga avgifter. Som PPM-rådgivare står i ite uder Fiasispektioes tillsy. Vad tycker du om det? Så ser tyvärr regelverket ut och det ka ma diskutera. Persolige skulle jag gära se att vi fick e bättre tillsy i brasche. Det skulle ge e kvalitetssäkrig och vara bättre för sparara. Hur jobbar i? Vi är två persoer som jobbar Det är ite vettigt att betala höga avgifter, tycker Jesper Graas, G2 Aalys. uta kotor och med bärbara datorer. Vi tar i aalyser utifrå och gör kojukturprogoser. Seda sätter vi ihop e PPM-portfölj utifrå vår sy på omvärlde. På grud av de oroliga markade har vår portfölj låg risk just u. Varför har i bara e portfölj? Våra kuder har problem att placera själva och behöver hjälp på väge. Vi tycker att det är rådgivares uppgift att fatta beslut om riskivå. Hög risk ger bättre avkastig i kojukturuppgåg och låg risk ger lägre förluster i kojukturedgåg. Nackdele med vårt system är att riske ka bli för hög för de som har kort sparhorisot. Därför vill vi helst att sparara har mer ä sju år kvar till pesioe för att ite förlora pegar precis före pesiosuttaget. Så fugerar PPM De allmäa pesioe består av två delar, ikomstpesio och premiepesio. Premiepesioe är de del som du själv ka påverka. l Alla som hade e årsikomst 2007 på cirka kr får välja foder.se för premiepesioe. l Ett belopp motsvarade 2,5 procet av ikomste Sve Svesso Sveaväge Stockholm avsätts till premiepesioe. l Du får välja upp till fem olika foder och det är kostadsfritt att byta. l De geomsittliga sparare har ett PPM-iehav på cirka kr. l Har du ite valt ågra foder placeras pegara i de statliga premiesparfode som förvaltas av Sjude AP-fode. Följ dia foder på 26 oktober 2008 Privata affärer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

ornboden larar Krisen

ornboden larar Krisen orbode larar Krise Spräckt regerig, rysk aggressio och global fiaskollaps. Höste har varit tuff för Ukraia. Me krafte att växa fis kvar. Bördiga Ukraia Ukraias svarta jord är berömd för si bördighet och

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x)

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x) Uppsala Uiversitet Matematiska Istitutioe Bo Styf Evariabelaalys, 0 hp STS, X 200-0-27 Föreläsig 26, 9/2 20: Geomgåget på föreläsigara 26-30. Att lösa de ihomogea ekvatioe. De ekvatio vi syftar på är förstås

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Tetame i matematisk statistik Uppgift : På e arbetsplats skadades % av persoale uder ett år. 60% av alla skadade var mä. 0% av alla aställda var kvior. Är det maliga eller kviliga aställda som löper störst

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer