Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1"

Transkript

1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE

2 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida Hadhavade Sida TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION Media/yckelbricka: Läsa/skriva DORMA Tag med Mifare Mobiltelefo med NFC Stadard: ISO/IES A MIFARE RW ISO/IES B RW ISO/IES A MIFARE Card 1kB, 4kB ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer to Peer Läsavståd: Frekves: Kappsats: Material: 1-5/cm beroede av yckelbricka/kort 13,56MHz Membra av Silicotyp ABS-plast Mått: Utvädig ehet: Ivädig ehet: h x b x d 230 x 70 x 9mm 302 x 82 x 24mm Driftspäig: Batterier 4x1,5V AA 2 DORMA

3 PROGRAMMERING Systemiformatio Duo HOME är ett system som ka avädas med upp till 997 Nyckelbrickor Avädara är uppdelade i två huvudgrupper. Persoer som ka, respektive ite ka, ädra säkerhetsivå på ehete. Ia du börjar lägga till brickor / telefoer måste du fylla i e lista med avädare. (Se exempel på ästa sida) Positio = de som ka ädra säkerhetsivå. Positio = de som ite ka ädra säkerhetsivå. Vad behöver ma till låset? 4 olika programerigskort System kort (Gult) Lägg till kort (Gröt) Radera kort (Rött) Admi kort (Blått) Nyckelbrickor (Mifare) Om du skall aväda e mobiltelefo med NFC måste du istallera e Exma App på telefoe. Dea tillhadahålls av leveratöre. Uppstart Första gåge systemet tas i bruk måste de olika korte programmeras i i systemet. Detta gör du geom att visa korte i följade ordig för läsare. Korte visas ett och ett framför kappsatse på ehete. Håll det gula kortet system framför tryckkappara Håll därefter det gröa kortet lägg till framför tryckkappara Håll det röda kortet radera framför kappsatse Håll det gula kortet system framför kappsatse för att kvittera Läsare är u i drift. Nu ka yckelbrickor och NFC telefoer programmeras i som ycklar/kodbärare. DORMA 3

4 ÖVERSIKT ANVÄNDARE Typ läsare Duo HOME moterad i ytterdörr Positio Brickas / telefoes uika ummer Typ kodbärare PIN kod Iehavare Datum utleveras: Sigatur: Datum retur: Kommetar: DORMA yckelbricka 4405 Lars Larsso Soy Experia V NFC telefo 7878 Sve Svesso DORMA yckelbricka 3223 Has Hasso DORMA

5 PROGRAMMERING Lägga till yckelbrickor När ma bestämt vilke ivå de olika avädara skall ha och skrivit upp detta i avädarlista ka ma börja programmera yckelbrickor och NFC-telefoer. Ma ka lägga till e eller flera direkt efter varadra. Visa lägg till kortet, visa bricka/telefo, age positio som bricka/telefoe skall tillhöra (tre siffror) följt av #, fortsätt med ästa bricka, age positio följt av #. När alla brickor är programmerade avslutar ma geom att visa Lägg till-kortet. Håll det gröa kortet lägg till framför kappsatse. Håll yckelbricka eller NFC telefoe framför kappsatse (Telefoe måste vara i aktivt läge). Programmera persoligt PIN-kod Det går att välja e persoliga PIN-kod som bara skall vara käd av avädare. Dea kod skrivs i krypterat på yckelbricka PIN-kod programmeras ormalt vid de första passage på läsare. När läsare befier sig i säkerhetsivå som kräver bricka och PIN-kod kommer de ite att öppa om yckelbricka ite har e registrerad kod. Så här registrerar ma si uika PIN-kod första gåge ma aväder läsare. Visa yckelbricka för läsare, age öskad PIN-kod (4- siffror) två gåger i rad uta uppehåll. Visa yckelbricka för läsare, PIN-kode skrivs u i på yckelbricka. Nästa gåg yckelbricka aväds kommer de att fugera. Exempel: Om ma öskar 1234 som si PIN-kod. Visa yckelbricka, age , visa yckelbricka på ytt. OBS! Kod 0000 och 9999 får ite avädas Kappa i positioe för yckelbricka eller telefoe Tips: Det ka vara bra att admiistratöre programmerar i ågra yckelbrickor med PIN-kod. Brickora ka seare yttjas av t.ex. hatverkare eller tillfällig persoal. Dessa persoer får ige iformatio om PIN-kode och har därmed ite heller tillträde är läsare kräver PIN-kod. t.ex. 010" # efterföljt av Håll det gröa lägg till kortet framför kappsatse för att kvittera. Nyckelbricka eller telefoe är u registrerad. DORMA 5

6 PROGRAMMERING Radera brickor / telefoer Radera yckelbricka eller NFC-telefo som är aktiv. Håll det röda kortet Radera framför kappsatse Radera brickor / telefoer Radera yckelbricka eller NFC-telefo som ite är tillgäglig. Håll det röda kortet Radera framför kappsatse Håll yckelbricka eller NFC telefoe framför kappsatse (Telefoe måste vara i aktivt läge). Age positio på yckelbricka eller telefoe som skall raderas följt av t.ex. 001" # Nyckelbricka / NFC telefoe är u borta frå miet i läsare. PIN kod som var lagrad i yckelbricka är också borta Nu ka yckelbricka på ytt läggas i i systemet med y persolig PIN kod. Håll det röda kortet Radera framför kappsatse för att avsluta. Nyckelbricka/NFC telefoe raderas frå miet i läsare. PIN-kod som är lagrad på yckelbricka tas ite bort. Om yckelbricka hittas och du vill aväda de ige med y PIN-kod måste yckelbricka först programmeras bort på valigt sätt så att de lagrade PINkode raderas frå yckelbricka. Nyckelbricka är därefter redo att programmeras i i ehete på ytt. lågt «PIP» 6 DORMA

7 PROGRAMMERING Radera alla brickor/telefoer OBS! Raderig av ALLA yckelbrickor eller NFC telefoer som är programmerade i systemet. Dea fuktio raderar hela miet. Fuktioe skall edast avädas är du har förlorat kotrolle över systemet och vill börja om på ytt med att programmera yckelbrickor och NFC telefoer. Håll det röda kortet Radera framför kappsatse tills de kvitterar med ett lågt «pip» och röd LED (Detta tar mer ä10 sekuder). Ta bort kortet Håll på ytt det röda kortet radera framför kappsatse för att kvittera. Håll det röda kortet radera framför kappsatse på ytt för att avsluta. lågt «PIP» DORMA 7

8 PROGRAMMERING Ädrig av säkerhetsivå Duo HOME ka ha två olika säkerhetsivåer. Nivå 1 kräver edast yckelbricka/nfc telefo. Nivå 2 kräver yckelbricka/nfc telefo i kombiatio med PIN-kod. (Ivädig kapp fugerar ite för utpasserig) Det är edast yckelbrickor som har positio lägre ä 500, som har rättighet att ädra säkerhetsivå. Programmerig av NÖD-kod Det är möjligt att programmera i e ödkod på DUO HOMEehete. Detta iebär att ma ka aväda e 8-siffrig kod för att öppa låset oavsett vilke säkerhetsivå ehete är iställd på. Om ma behöver öppa låset och ite har tillgåg till yckelbricka/nfc telefo har ma möjlighet att ödöppa låset med dea kod. För att programmera ehete i Nivå 1 (Uta PIN) Visa bricka/nfc telefo Age de uika PIN-kode För att programmera ehete i ivå 2 (Med PIN) Visa bricka/nfc telefo Age 9999 Ehete kvitterar med tre korta «pip». Lyft upp dörrhadtaget för att låsa dörre. Låset är u låst och ma måste aväda yckelbricka/nfc telefo i kombiatio med PIN-kod för att öppa låset. Exempel: När familje är hemma så aväds edast yckelbricka/nfc telefo. När de sista persoe lämar huset så ager de 9999 för att öka säkerhete är ma är borta. När de första persoe (Positio lägre ä 500) kommer hem och öppar dörre med yckelbricka/nfc telefo och si uika PIN-kod sätts låset automatiskt i ivå 1. Håll det gula kortet system framför kappsatse. Kappa i de uika kode som ma valt som NÖD-kod (t ex.* ) Håll det gula kortet system framför kappsatse för att kvittera. lågt «PIP» 8 DORMA

9 PROGRAMMERING Kodlås DUO HOME ka är som helst programmeras för att fugera som ett kodlås. Edast e fyrsiffrig kod ka avädas. Edast yckelbricka/nfc-telefo med positio lägre ä 500 ka programmera detta. För att programmera i ehete till kodlås Visa yckelbricka/nfc telefo Tryck i de uika PIN-kode Kappa seda i de kod som du valt (t ex. * 1234 #) Nu ka dörre äve låsas upp med e kod. Alla yckelbrickor och NFC telefoer som är programmerade fugerar som valigt. När säkerhetsivå på ehete ädras försvier fuktioe «kodlås». Öskar du kodlås ige måste procedure göras om. Programmerig av bokigsfuktio. Duo HOME har e itegrerad fuktio där ehete själv slumpar fram e 4-siffrig kod för varje timme. Kode är uik för varje ehet och är baserad på ehetes uika serieummer. För att fuktioe ska fugera måste klocka i ehete ställas i. Geom att age de kod som gäller för stude och därefter hålla e yckelbricka som INTE är registrerad i läsare, framför kappsatse, ger ehete dea yckelbricka tillträde tills ästa bokig tar över. Med dea fuktio ka du till exempel admiistrera e gemesam tvättstuga. Admiistratöre bestämmer tide på bokige geom att edast ge ut de koder som gäller var tredje timme. Om det ite görs e y bokig upphör tillträdet automatiskt efter 24 timmar. Nyckelbrickor/NFC-telefoer som är registrerade i ehete fugerar som ormalt och påverkas ej av bokigsfuktioe. Aktiverig och deaktiverig av bokigsfuktioe skiftar varje gåg programmerige utförs. Håll det gula kortet system framför kappsatse. Tryck i 5555 Håll det gula kortet system framför kappsatse för att kvittera lågt «PIP» DORMA 9

10 10 DORMA Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712

11 DORMA 11

12 DORMA Sverige AB F O Petersos Gata VÄSTRA FRÖLUNDA Telef Fax Programmig maual Duo HOME OFFICE SE

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer