Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader"

Transkript

1 Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE

2 Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse 8 Plattformshisse med och uta högrygg 10 Paoramadesig 14 Kabihiss 16 Stor plattformshiss 18 Öppe plattformshiss 20 Trapphiss för raka trappor 21 Hissdörrar 22 Skräddarsy di hiss 24 Tekiska specifikatioer 26 Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag 2 Tillgäglighet för rullstol Passagerare Tillgäglighet för bår och säg Midre varutrasport Varutrasport Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader och avädigsområde

3 Om Cibes Lift Världsledade tillverkare av plattformshissar Cibes Lift är markadsledade iom området plattformshissar med tusetals öjda kuder. Vi levererar hissar för e mägd avädigsområde och med obegräsade möjligheter är det gäller desig och tillval. Hissara är ekla att istallera, har geomtäkt desig, är starka och hållbara. Vi tillgodoser behove hos arkitekte, etrepreöre, byggherre och slutavädare är det gäller både fuktio och avädarvälighet. Goda råd, pålitlig leveras och service igår aturligtvis i paketet. Plattformshissara frå Cibes Lift följer EU- stadard samt svesk stadard SS-EN 81-41och EU:s maskidirektiv 2006/42/EG och har typ-certifierats geom ett av världes ledade certifierigsorgaet DNV (Det Norske Veritas). Våra hissar istalleras i offetliga byggader, kotor och privatbostäder, mm. Med si geomtäkta desig förhöjer plattformshissara de flesta byggadsmiljöer. Alla hissar är certifierade Skruvtekik uta hydraulik Tystgåede och avädarväliga Vid ybyggatio - tillåter vår apassigsbara desig de flesta typer av formspråk Det perfekta alterativet för Vår rikstäckade försäljigsorgaisatio fis alltid ära dig beredd att erbjuda hjälp med allt frå ritigar och materialval till istallatio och uderhåll. apassig i bef. byggader Professioell service och uderhåll Låga driftskostader och låg livslägd 3 Plattformshissar frå Cibes Lift tillgäglighet för alla

4 Vi uderlättar dia utmaigar Cibes Lift ett lätt val Arkitekter - Arkitekte måste överväga både fuktioalitet och form är valet av hiss ska ske. Professioella råd och tillgåg till korrekta tekiska specifikatioer ger goda beslutsuderlag. Vi besitter ödvädig expertis och kow-how iom området plattformshissar. Vi förser dig med omfattade offerter, specifikatioer, ritigar, illustratioer och aa iformatio. Våra hisslösigar är omfattade och skräddarsydda frå de mista till de största plattformshisse, med det största tillgägliga urvalet av alterativ och tillbehör. Hissara är mycket stabila och vissa modeller har e kapacitet på upp till ett to. Hissara ka istalleras i både ya och befitliga byggader. Etrepreörer - Cibes plattformshissar har ett attraktivt pris/prestadaförhållade. Tack vare vår specialistkompetes på plattformshissar och lågfartshissar, ka vi erbjuda bästa service i samarbete med våra kuder som oftast är etrepreörer och byggföretag. Vi koordierar med etrepreörera på byggplatse och du får alltid e bestämd kotaktperso för alla projekt. Fastighetsägare - På platser där kovetioella hissar ite ka istalleras på grud av utrymmesbrist ka hisstypera A5000/A7000 frå Cibes Lift erbjuda e lösig. Tack vare sia flexibla mått lämpar sig dessa modeller särskilt väl för istallatio i befitliga byggader. De gräslösa möjlighetera vad gäller desig och tillval gör att hisse ärmast förhöjer iteriöre. Plattformshissara som är både driftsäkra och slitstarka är ekla att istallera uta omfattade byggadsarbete. Vi ka också garatera högsta ivå på 4 service och support uder projekte. Refereser - För referesprojekt är du välkomme att kotakta Cibes Lift.

5 Service och uderhåll Med mycket hög grad av kudöjdhet Service och uderhåll av våra produkter är extremt viktigt för oss. Om det häder ågot med di hiss ka du riga Cibes Lift för support. Våra servicetekiker har måga års erfarehet och är kotiuerligt uppdaterade, faktorer som betyder större säkerhet för våra kuder. Service utförs med största effektivitet ute hos kud och våra servicebilar är utrustade med reservdelar och istrumet för att ställa diagos och säkerställa sabb driftsättig av hisse. Du ka äve igå ett serviceavtal för di plattformshiss för att vara garatera bästa möjliga förebyggade uderhåll för just di hiss. När du skriver på ett serviceavtal med Cibes Lift eller våra parters iebär det att du får regelbuda servicebesök där våra tekiker ispekterar hisse oggrat, smörjer delara och geomför e säkerhetskotroll. Cibes Lift ka leverera ett separat övervakigsprogram för felsökig. 5

6 6 Miljöfokus Cibes Lift tar ett miljöasvar frå produktio till istallatio

7 Kvalitetssäkrig Cibes produkter uppfyller krave eligt e harmoiserad svesk stadard SS-EN 81-41, som uppfyller krave mot EU:s Maskidirektiv 2006/42/EG. Produktera är CE-märkta och typcertifierade av DNV (certifikat Nieuwe!!! r CE-NOR REV 4.0). volgt Kemikalier som aväds i vår produktio är graskade getemot kemikalieispektioes PRIO- och begräsigsdatabas apassad till EU:s kemikalielagstiftig. Cibes produkter är registrerad i BASTA-systemet. Systemet drivs av IVL Sveska Miljöistitutet och Sveriges Byggidustrier och utgör e del av de sveska byggsektors miljöarbete för att fasa ut farliga kemiska äme frå byggadet. BASTA igår också som e del i kretsloppsrådets miljöprogram Cibes byggvarudeklaratio följer Kretsloppsrådets riktlijer maj Miljöpolicy Cibes Lift AB värar aktivt och medvetet om miljö. Miljöhäsye avspeglas i företagets val av material och tillverkigsmetoder allt med syfte att skydda miljö. De aställda på Cibes Lift AB är utbildade för att ta stor häsy till miljöaspekter i det dagliga arbetet. Geom god miljövård ka Cibes Lift AB driva ett lösamt företag uta att belasta miljö och atures resurser. 7

8 Cibes A4000 Hemmahisse som uderlättar vardagslivet Cibes A4000 är särskilt utformad för privata hem. Tack vare våra mått och det breda urvalet av tillval och tillbehör kommer hisse att smälta i och komplettera ditt hem. Cibes A4000 är e utmärkt lösig för de flesta privatbostäder där det krävs frihet och tillgäglighet. Fördelar med Cibes A4000 Cibes mista hiss, med håltagigsmått 1200 x 930 mm (b x d) Speciellt utformad för privata hem och små utrymme Paoramaschakt (glas på 4 sidor) ka väljas för e öppe desig Miimalt istallatiosarbete Ekel istallatio, moteras på ågra dagar Hisse ka kompletteras med e rad tillbehör och valmöjligheter Jäm och tyst drift med mjukstart och stopp Stadardfuktioer Pulverlackad i vit RAL 9016 Dörrara har ibyggd dörröppare med ett öppigsläge på 90º Hissdörrar med paoramaglas fis tillgägliga Hadledare, larm och LED-belysig på kotrollpaele Hisse har batteriödsäkig i hädelse av strömavbrott Överlastvarig 8 Schakt i vitfärgat stål Tillval Tillbehör och valmöjligheter beskrivs på sidora 24 och 25

9 9

10 Cibes A5000 & Cibes A7000 Persohisse för iomhusbruk På platser där kovetioella hissar ite ka istalleras på grud av utrymmesbrist ka hisstypera Cibes A5000 och Cibes A7000 erbjuda e lösig. De här hisstypera kräver varke separat schakt eller maskirum. För etré uta ivåskillad behövs e schaktgrop på edast 50 mm. Vid placerig direkt på golv så medlevereras alltid ramp. Måtte är mycket flexibla vilket gör att modellera lämpar sig särskilt väl för istallatioer i befitliga byggader. De obegräsade möjlighetera är det gäller desig och tillval bidrar till att hisse förhöjer iteriöre. Detta i kombiatio med att de är lättaväda, har ett lågt pris och låga avädigskostader gör att de här plattformshissara är utmärkta alterativ till mer traditioella hissar. 10

11 Cibes A5000 & Cibes A7000 Praktiska och prisvärda 11

12 Fördelar Tillgäglighet för elscootrar, rullstolar och barvagar Iklusive schakt i stål eller glas (tillval), paoramahiss med glaspaeler på alla fyra sidor Stora tryckkappar, ekel att maövrera Iga stora istallatiosjobb behövs Ige schaktgrop med e ramp, alterativt e 50 mm schaktgrop Itegrerat maskirum Stadardfuktioer Schaktet fis i två färger: vit RAL 9016 och silverfiish RAL 9006 Dörrara har ibyggd dörrstägare med ett öppigsläge på 90º Hissdörrar med paoramaglas fis tillgägliga LED-belysig, larm och hadledare på kotrollpaele Överlastvarig Klämlister Ige lyftaordig krävs vid istallatio av hisse Ekel att istallera på 2-3 dagar Låga kostader för istallatio och uderhåll Kostruerad för avädig i befitliga byggader Lämplig för ya byggader Lyfthöjd upp till 13 meter Levereras i små paket för att kua trasporteras geom tråga passager 12 Automatisk smörjig Tillval Valmöjlighetera är måga är det gäller ytfiish, färg och tillbehör vilket gör att plattformshisse smälter väl i i de flesta omgivigar vare sig det är offetliga, kommersiella byggader eller privatbostäder.

13 Cibes A5000 och Cibes A7000 Cibes A5000 och A7000 har utvecklats med huvudfokus på desig och fuktio. Resultatet är e ultramoder plattformshiss som förear y desig med de seaste tekike. Kotrollpaele, hadledare och det övre käsliga klämskyddet är tillverkade av atureloxerad alumiium. Cibes A5000 har e 1,1 meter hög vertikal bakvägg meda Cibes A7000 har e 2,2 m hög vertikal bakvägg med ifälld spegel och LEDbelysig. 13 Ergoomi i kombiatio med desig

14 Paoramadesig med glas åt fyra håll Paoramahissar blir alltmer efterfrågade. Cibes Lift erbjuder A5000 med paoramadesig och obegräsade tillval och möjligheter. De pryder si plats i modera öppa iteriörer. Hisse ka som tillval levereras med ett schakt tillverkat i säkerhetslamierat glas och atureloxerad alumiium. De smäckra glaspaelera ger hisse e moder och öppe desig, och vy iifrå plattforme ger ett futuristiskt itryck kombierat med komfort och säkerhet. 14 Cibes A5000 Fyrsidig iglasig De iovativa lösige

15 Desig, fuktioalitet och ergoomi 15

16 Cibes A9000 levereras med hisskorg och skjutdörrar i stålutförade 16 Bekväm som e valig hiss till e begräsad kostad A-7000

17 Cibes A6000 & Cibes A9000 Förstärk hisskäsla Kabihiss-variatera Cibes A6000 och Cibes A9000 fis u som alterativ till valiga plattformsmodeller. Cibes A9000 levereras som stadard med spegel och ifällda spotlights i taket, kappdisplay och våigsvisare i ett, samt skjutdörrar i stålutförade. De smarta desige förhöjer itrycket av hisse och med Cibes tillvalsmöjligheter blir kabihisse de perfekta lösige för e äkta hisskäsla. Cibes A6000 tar last upp till 400 kg och Cibes A9000 tar last upp till 630 kg. Gemesamma egeskaper Väggmaterial: stålpaeler i vit RAL 9016 Golvbeläggig: atracitgrå gummimatta Tak: plexiglas med spotlights Belysig: LED Larmfuktio: Automatisk hisstelefo, Safelie, samt ödsigal Batteriödsäkig i hädelse av strömavbrott Fördelar Omboad hisskäsla med kabi Säker, och med e desig som passar alla Stadardutförade för Cibes A6000 Slagdörr och fotocell/klämlist Hadledare, larm och LED-belysig på de horisotala kotrollpaele Stadardutförade för Cibes A9000 Skjutdörrar både på kabi och schakt kräver iget extra utrymme framför hisse Vertikal kotrollpael och våigsvisare E tryckig på kappe på plattforme och frå staplaet Spegel i kabie Platsbyggt schakt Cibes A6000 kräver edast 50mm och Cibes A9000 edast 100mm schakt-grop Kostruerad för moterig och avädig i befitliga byggader Kräver iget separat maskirum Levereras i små paket för tråga passager 17 Tillval Iglasad kabi och schakt Paoramadesig Pulverlackerig i valfri RAL -kulör eligt öskemål E variatio av takmaterial och belysig GSM-modul för Safelie

18 18 Cibes A8000 Plattformshisse för stora och tuga laster

19 Cibes A 8000 Modelle är de största skruvdriva plattformshisse i vår produktportfölj, speciellt utformad för utrymmeskrävade och tuga laster. De aväds ofta på vårdirättigar, sjukhus, butiker, hotell, fabriker med mera. Välj mella dörrar med paoramaföster eller midre siktruta. Tillval Med vårt tillbehörsutbud samt e rad olika RAL -kulörer som tillval ka Cibes A8000 lätt smälta i i alla miljöer där e hisslösig för tug last är ödvädig. Tillbehör och valmöjligheter beskrivs på sidora 24 och

20 Cibes B1000 De öppa plattformshisse Cibes B1000 är utformad för e rad avädigsområde och passar både iomhus och utomhus. Hisse som är kostruerad för att skapa lättillgäglighet till etréer fugerar bra äve för dig med barvag. Cibes B1000 tar edast lite plats och ige schaktgrop behövs tack vare de medföljade rampe. De är kostruerad för två stopp och har e lyfthöjd på max tre meter. Motor och lyftskruvar är placerade i det itegrerade maskirummet. Eftersom mycket lite moterigsarbete krävs ka Cibes B1000 ekelt istalleras både i befitliga och ya byggader. 20

21 Trapphiss Cibes S300 De smarta lösige för raka trappor De smarta kostruktioe kräver extremt lite utrymme. Trappor behöver ite lägre vara ett hider för rullstolar, barvagar eller tug last. När plattforme ite aväds viks de syggt i mot vägge (edast 237 mm distas frå vägge), och hisses armar viks ed bakom plattforme. Det gör trapphisse vadalsäker och trappa fri för passage. 21 Ka fällas upp mot vägge

22 Hissdörrar för e storslage etré Glasade dörrar i atureloxerad alumiium, alt pulverlackade i valfri RAL-kulör med härdat lamierat säkerhetsglas. AL3 AL4 Ståldörrar med siktruta eller paoramaglas. A10 A2/A20 Halvdörr i stål med eller uta paoramaglas. A15 A25 Bradklassad dörr med siktruta eller paoramaglas. 22 EI60 EI60G Helglasad dörrmodell AL4 i atureloxerad alumiium Modera alumiiumdörrar

23 DÖRRFRONTER I ALUMINIUM Dörröppigsmått, mm Glasparti, mm Material AL3 900x x x921 AL4 900x x1591 Natureloxerad alumiium Ytskikt/ Färg Natureloxerad alumiium Ibyggd dörrstägare Ibyggd dörröppare Ja Nej Ja Nej Hadtag Möjlighet att ädra storlek Itegrerade i dörrbladet Ja Ja Stadard A2/A20 ståldörr DÖRRFRONTER I STÅL A10 A20 EI60* EI60G* A15 Halvdörr A2 A25 Halvdörr Dörrmått, mm 900x x x x (b) 900x (b) Glasparti, mm 155x x x x1563 Nej 550x x717 Material Stål Ytskikt/ Färg RAL 9016 Ibyggd dörrstägare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ibyggd dörröppare Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Hadtag Exteral Möjlighet att ädra storlek Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *Bradklassade dörrar 23 De elegata alumiiumdörrara AL3 och AL4 Paoramaföster i form av glaspaeler Natureloxerad alumiium Itegrerat dörrhadtag lägs hela dörrbladet Itegrerade hadtag i dörrprofile Stadard A2/A20 ståldörrar Paoramaglas Pulverlackad (RAL 9016) Dörrhöjd upp till mm är möjlig Dagöppigsmått ka fås i bredder upp till 1300 mm

24 Tillval I basutföradet uppfyller våra hissar de flesta behov som ka fias på markade. Med vårat rika sortimet av tillbehör ka hissara apassas till specifika öskemål. Kotrollpaele är ett sådat exempel där stadardutföradet i alumiium matchar dörrara i alumiium, me lika gära ka pulverlackas i öskad RAL-kulör. Kotrollpaele ka äve utrustas med tillval som ages på sid Slutfiish sygg och bekväm tack vara alla extratillbehör

25 Ett urval av tillbehör för Cibes plattformhissar 1. Väggtelefo 2. Automatisk ödtelefo/safelie 3. Bradkörig 4. Utapåliggade automatisk dörröppare 5. Dold automatisk dörröppare 6. Fjärrstyrd hitkapp 7. Armbågskotakt 14. Röstaviserig 15. IR-kotroll 16. Fällbar sits 17. Förhöjda kater på plattform 18. Frekvesomriktare (mjukstart och mjukstopp) 19. Iertak med LED-belysig 20. Brett urval av RAL-färger 8. Smartcardsystem 9. Skollåssystem med yckel eller kortläsare 10. Våigsvisare 11. Akomstsigal 12. Elektrisk batteriödsäkig 13. Automatisk schaktbelysig 16. Fällbar sits 8. Smartcard-system 9. Skollås 10. Våigsvisare Väggtelefo 14. Röstaviserig 8. Nödtelefo/Safelie

26 Tekiska specifikatioer Egeskaper Cibes A4000 Cibes A5000 / A7000 Cibes A6000 Hisses placerig Iomhus Iomhus Iomhus Märklast 300 kg 400 kg / 500 kg 400 kg Lyfthöjd Upp till 13 m Upp till 13 m Upp till 13 m Frihöjd 2250 mm 2250 mm 2250 mm Schaktgropsdjup uta ramp 50 mm 50 mm 50 mm Std plattformsmått (b x d) mm 800x x1500/1100x1500/1100x x1500 Std schaktmått (b x d) mm 1160x x1520/1460x1520/1460x x1520 Håltagigsmått (b x d) mm**** 1200x x1630/1500x1630/1500x x1630 Max. atal stapla Märkhastighet (m/s) Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Stadard schakt* Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 Dörrplacerig Samma sida, geomgåg, vikelutf. Samma sida, geomgåg, vikelutf. Samma sida, geomgåg Dörrar Ekel slagdörr eller halvdörr Ekel slagdörr eller halvdörr Slagdörr Fritt dagöppigsmått 2000x700 mm *** 2000x900 mm *** 2000x900 mm *** Halvdörr mått (< 3 m) 1100x700 mm 1100x900 mm - Drivsystem Självhämmade skruv och mutter Självhämmade skruv och mutter Självhämmade skruv och mutter Styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Stadardströmförsörjig 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A ** 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A ** 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A ** Motoreffekt 2.2kW 2.2kW 3kW Maövrerig Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Maskirum Itegrerat Itegrerat Itegrerat Certifierig SS-EN / MD 2006/42/EG SS-EN / MD 2006/42/EG SS-EN / MD 2006/42/EG Tillverkad i Sverige Sverige Sverige Tillgäglighet * Iglasat schakt som tillval ** Frekvesomriktare som tillval *** Dagöppigsmått varierar beroede på modell **** Varierar beroede på utförade 26 Cibes A5000 Cibes A7000 Cibes Lift - för alla tillämpigar

27 Cibes A9000 Cibes A8000 Cibes B1000 Cibes S300 Iomhus Iomhus Iomhus/Utomhus Iomhus/Utomhus 630 kg 1000 kg / 630kg om vikelutförade 300 kg 300 kg Upp till 13 m Upp till 13 m Upp till 3 m Upp till 15 m 2700 mm 2250 m 2250mm 1800mm 100 mm 200 mm 0 mm 0 mm 1100x x1980 (1105x2180/1405x2480) 1050x1450 (1050x1550/1050x1650) 800x x x2080 (1825x2580/2025x2280) 1300x1580/1300x1580/1300x x x2110 (1555x2310/1855x2610) Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Max 0.06 m/s Max 0.15 m/s Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 RAL 9007 / Galvaiserad RAL 9006 Samma sida, geomgåg Samma sida, geomgåg, vikelutf. Samma sida, geomgåg Geomgåg vikelutf. Skjutdörrar Ekel slagdörr Saloodörrar x900 mm *** 2000x1300 mm *** 1100x900 mm *** - - Självhämmade skruv och mutter Självhämmade skruv och mutter Självhämmade skruv och mutter Kuggstågsdrive Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Relästyrig Microdatorbaserat styrsystem 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A ** 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A ** 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A 230 VAC 1-fas 50 Hz, 10A** 4,0 kw 4.0kW 1.1kW 0,75kW Impulskörig Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Hålldo Hålldo Itegrerat Itegrerat Itegrerat Itegrerat SS-EN / MD 2006/42/EG SS-EN / MD 2006/42/EG MD 2006/42/EG SS-EN / MD 2006/42/EG Sverige Sverige Sverige Sverige Cibes A4000 Cibes A Cibes S300

28 B_C001.SWE Grafisk desig: Putwee Visuele commuicatie Tar du trappora... eller hisse? Plattformshissar frå Cibes Lift skapar tillgäglighet för alla Cibes Lift AB P.O. Box 6 SE Järbo Swede Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

A4PRIMO KALEA. Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad. Kort installationstid. Mjuk och tyst gång. Energieffektiv ljusautomatik

A4PRIMO KALEA. Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad. Kort installationstid. Mjuk och tyst gång. Energieffektiv ljusautomatik KALEA A4PRIMO Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad Kort installationstid Mjuk och tyst gång Energieffektiv ljusautomatik Uppfyller Boverkets krav för Tillgänglighetsanpassning Skruvdriven

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

VINTERKLIPP WILLAB MAGASIN. Växthus. Uterum. Passa på nu! Erbjudanden på stora delar av sortimentet. Utförsäljning och specialpriser!

VINTERKLIPP WILLAB MAGASIN. Växthus. Uterum. Passa på nu! Erbjudanden på stora delar av sortimentet. Utförsäljning och specialpriser! WILLAB Viter 011 5 jauari 1 jauari 011 AGASIN VINTERKLIPP Växthus Passa på u! Erbjudade på stora delar av sortimetet Uterum Utförsäljig och specialpriser! Skapar rum i trädgårde Köpiformatio Willab Garde

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus Den svenska kvalitetslösningen Tryggt och bekvämt för hyresgästerna I många flervåningshus saknar de boende alternativ till trapporna för att

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

325:- 329:- 109:- Beetle t-shirt. Motorsport byxdress. Beetle Rally Brädspel. Kaffemugg

325:- 329:- 109:- Beetle t-shirt. Motorsport byxdress. Beetle Rally Brädspel. Kaffemugg Volkswage Lifestyle Beetle t-shirt Vit t-shirt med retro Beetle tryck i blått och grått. Tillverkad i mjuk bomull. Art. VWL1420 325:- Motorsport byxdress För dom mista motorsportförara, e allt-i-ett byxdress

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet.

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet. VI BJU D ER LL PÅ GRILLAD LUNNAME E Vårdagar 5-7 maj Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15 KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN 5 950:Husqvara LB 48V e (ord. 6 450:-) Bous!

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

OPTIONER Living Collection och Prime Series

OPTIONER Living Collection och Prime Series OPTIONER Living Collection och Prime Series Innehåll Living Collection Living CL...4 Living M...6 Living C4000...10 Living C7000...13 Living XTR2000...16 Living XTR7000...18 Prime Series PRIME CL2000...

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw GRUNDFOS SPILLVATTEN Dräkbara avloppspumpar 1,1 11 kw Grudfos SEV och SE1 Mycket avacerade pumpar med måga uika fuktioer Pumpara i Grudfos serie SEV och SE1 är tekiskt mycket avacerade och kostruerade

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner:

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner: Tekiska specifikatioer Skrivarspecifikatioer Systemspecifikatioer Utskriftshastighet 65 sidor/miut (A4) 36 sidor/miut (A3) Uppvärmigstid Midre ä 420 sek. Utskriftsupplösig Max.: 600 x 1 800 dpi Tid till

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Inbyggnadsguide. Tips och råd om Siemens inbyggnadsprodukter. Framtiden flyttar in.

Inbyggnadsguide. Tips och råd om Siemens inbyggnadsprodukter. Framtiden flyttar in. Ibyggadsguide. Tips råd om Siemes ibyggadsprodukter. Framtide flyttar i. 2 siemes, ibyggadsspecialiste Det fis ibyggadsprodukter så fis det ibyggadsprodukter frå Siemes. Våra iovativa ibyggadsprodukter

Läs mer

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport Produktkatalog - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport 2 FÖRETAGSPRESENTATION Tänk dig en värld full av hinder... En värld där du själv inte kan bestämma vilka hus, butiker, restauranger

Läs mer

Kuggremmar SECA SECAflex

Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar för hög effektöverförig och sykro drift. Tematic Idustrial Parts AB Kuggremmar med itegrerade korder, som ite töjer sig och garaterar miimalt glapp. SECA och SECAFLEX

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien PCG-K-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

Nära allt som räknas skyddat från det som stör

Nära allt som räknas skyddat från det som stör Nära allt som räkas skyddat frå det som stör LUNTMAKARGATAN 18 LUNT- MAKAR- GATAN 18 L utmakargata 18 ligger itill Tuelgata, bara 1 miut frå Sveaväges höga urbaa tempo, 3 miuter frå folklivet på Hötorget

Läs mer

designade hisslösningar

designade hisslösningar designade hisslösningar SKRUVDRIVNA LÅGFARTSHISSAR FRÅN LIFTS 2 en hiss som SMÄLTER IN Lifts är en ledande utvecklare och leverantör av lågfartshissar. Produktsortimentet omfattar ett brett urval modeller,

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632 HB20AB.10S [sv] Bruksavisig...3 *9000621632* 9000621632 ó Iehållsförteckig Säkerhetsavisigar... 4 Före istallatioe...4 Säkerhetsavisigar...4 Felorsaker...4 Di ya ug... 5 Kotroller...5 Fuktiosvred...5

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning Diskmaskier Våre 2009 Sparsammare: Frå 8 liter vatte och bara 0,60 kwh elförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: 14 stadardkuvert Miele iebär

Läs mer