Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion IAV LEK LEK. Handölkassetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten"

Transkript

1 Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV Hadölkassette

2 Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga krav på desig och kvalitet. Ni har som yblive ägare till e kassett frå Hadöl försäkrat Er om e produkt med tidlös desig och låg livslägd. e har också e förbräig som är både miljövälig och effektiv för bästa värmeutbyte. Läs oga igeom istallatiosavisige ia istallatioe påbörjas och bruks- och eldigsistruktioe ia Ni börjar elda. Iehållsförteckig Allmät... Tillförsel av förbräigsluft... Tillbehör... Tekiska data... Uppackig... Istallatio... 4 Moterig eldstadsstear... 6 Moterig av rökhylla... 7 Moterig av täljstestopp... 7 Bruks- och eldigsistruktio... 8 Möjliga orsaker till driftsstörigar...

3 Kvalitetsgodkäade e har provats av Sveriges Provigs- och Forskigsistitut och uppfyllt gällade regler för både typgodkäade och de högre krave för P-märkig. Typgodkäadeummer: 0740/95 Certifierigsummer för P-märkig: 0 08 Tillverkarförsäkra Tillverkig av produkte har skett i elighet med de hadligar som ligger till grud för respektive godkäadebevis och därtill hörade krav på tillverkigskotroll. Krav på rökkaal Hadölkassette får aslutas till rökkaal dimesioerad för e maximal rökgastemperatur på 50. Varig! I drift blir vissa ytor på kamie mycket varma och ka förorsaka bräskador vid berörig. Var också uppmärksam på de kraftiga värmestrålige geom luckglaset. Om bräbart material placeras ärmare ä agivet säkerhetsavståd ka brad förorsakas. Pyreldig ka orsaka hastig gasatädig med risk för både materiella skador och persoskador som följd. Certifierad Certifikat r 0 08 OBS! Istallatio av eldstad skall amälas till de lokala byggadsmydighete. Husägare står själv asvarig för att föreskriva säkerhetskrav är uppfyllda och för att istallatioe blir ispekterad av e kvalificerad kotrollat. Skorstesfejarmästare skall iformeras om istallatioe eftersom de medför ädrat sotigsbehov.

4 ö p Ny i g Desig & Kvalité Hadöl Desig & Kvalité Allmät! Ia istallatio av kassette påbörjas krävs att e Byggamäla görs hos Byggadsämde i Di kommu. Hadölkassette är typgodkäd (r. 0740/95) för aslutig till skorste dimesioerad för edast 50 graders rökgastemperatur och till äldre murade skorstear med edast e ½ stes omslutigsvägg. Kotrollera att skorstee är fri frå hider och uppfyller täthetskrave. Låt Er lokala skorstesfejarmästare utföra e provtryckig av skorstee samt kotrollera att de öppa spise är felfri och uppfyller gällade ormer. Både skorstees lägd och area påverkar draget i skorstee. Lägsta rekommederad rökkaalslägd är,5 m. Uderstiger skorsteshöjde 5 m skall tvärsittsarea vara mist 50 cm². Med skorsteshöjd över 5 m skall tvärsittsarea vara mist 0 cm². I äldre hus ka det fias skorstear med för stor area. För e väl fugerade aläggig bör de ite överstiga 5 x 50 mm. Befitligt spjäll i skorstee demoteras eller låses i öppet läge. e skall alltid placeras på de medlevererade distasföttera. Detta för att säkerställa tillförsel av förbräigsluft. För varmluftscirkulatioe är det viktigt att det fis ca 0 mm luftspalt mella kassette och öppa spise. E öppig i spiskåpa ger de bästa varmluftscirkulatioe och uderlättar dessutom motaget. Ett galler moteras i hålet efter utfört arbete. Tillförsel av förbräigsluft Lufte till förbräige ka tillföras direkt via e kaal utifrå som myar uder kassette, alterativt idirekt via e vetil i yttervägge i det rum där kassette är moterad. Tillbehör P k a i tt OBS! f r ack! Moterigssats: Pakitt, stödbe med ierrör (höjd 6,5 cm) och mieralullsskiva m. dist.fot Gjutjärsrör:. Rakt L = 65 mm. Rakt L = 45 mm. Rakt L = 5 mm 4. S-böj L = 65 mm (sidledsförskjutig 80 mm) böj, låg böj, kort 7. Rakt L = 50 mm 5 Tekiska data Effekt 4 9 kw Verkigsgrad 70 % Vedmägd Vikt,5 kg/h 95 kg Uppvärm.kapacitet m² Hadöl m. dist.fot 560 m. dist.fot Iv. Ø

5 Uppackig För att lättare kua lyfta kassette ka de tuga gjutgodsdetaljera lyftas ut. Rostertallrike tas ur geom att lyfta i motsatta kate mot reglageståge. Därefter lyfts gjutgodsbotte ut. Kotrollera att tätigsliste ligger på plats före återmoterig av gjutgodsbotte. Paoramalucka Vikluckor Lyft lucka uppåt så att de släpper frå edre gågjärstappe. För uderdele åt sida så att de går fri frå gågjärstappe. Lyft ed lucka.

6 5 N ö y p i g Istallatio Gjutjärsröre moteras ovaifrå geom ett hål i spiskåpa (se fig 8) eller uderifrå med ett stödbe (se fig 9 ). STÖDBENETS PLACERING Alla mått i mm. Mall iv ø55 Tag bort evetuellt gammalt spjällblad och regör spise frå sot m.m. Lägg pappersmalle på plats, kotrollera äve att det fis plats för 0 mm luftspalt mella kassette och öppa spise. Moterig vid håltagig i spiskåpa 4 P k a i tt OBS! f r ack! Tag hål i spiskåpa geom att borra och mejsla. 5 Skjut i kassette på plats. 6 Lyft kassette med hjälp av e kofot och placera de tre distasföttera uder kassette. Kotrollera att de står stadigt. Gjutjärsrör r är försett med e fläs som utgör stöd för mieralulle (se fig 7). Motera gjutjärsröre på kassette med rör r överst. Skarvara tätas oggrat med pakitt. 4

7 N ö y p i g N ö y p i g 7 8 Viktigt! Täta oggrat med mieralull mella det översta röret och skorstee. Tätige är mycket viktig för aars ka de uppvärmda rumslufte passera ut geom skorstee. Passa i och mura fast ett varmluftsgaller i spiskåpa. Varmluftsgaller igår ej i leverase. Pakittet skall torka i 4 timmar ia första brasa täds. Moterig uderifrå med stödbe. 9 P k a i tt OBS! f r ack!. Skruva fast stose i det översta hålet på stödbeet och täta med pakitt mella de utvädiga och ivädiga stose. P k a i tt OBS! f r ack!. Gjutjärsrör r är försett med e fläs, fäst mieralulle ovaför fläse med ståltråd. Sätt rör r överst och sammafoga gjutjärsröre och stödbeet med pakitt. För upp hela rörsatse och ställ de på stödbeet. Viktigt! Täta oggrat med mieralull mella det översta röret och skorstee. Tätige är mycket viktig för aars ka de uppvärmda rumslufte passera ut geom skorstee. 5

8 N ö y p i g 0 P k a i tt OBS! f r ack! Lägg pakitt ivädigt på kassettes aslutigsstos. Skjut i kassette på plats och cetrera de uder aslutigssatse. Stick i hade geom kassette och tryck uda låsblecket eligt figure. Lyft kassette med hjälp av e kofot och placera de tre distasföttera uder. Kotrollera att de står stadigt. Moterig av eldstadsstear Lägg först tillbaka gjutgodsdetaljera i eldstade ia moterige av täljstee i eldstade påbörjas. Placera stee mella klackara på gjutgodsbotte, tryck stehållare lätt uppåt och för i stee så att de låses fast i ovakat. I bakkat på eldstade moteras tre släta stear med samma storlek. I framkat moteras två stear med e urfräsig. De främre steara moteras så att urfräsige bildar e spalt mot plåte. Spalte skall vara riktad mot lucka. Steara skall placeras så att e spriga på mist mm fås mella dom. Om spriga är midre ä mm skall kate fasas lätt med e fil. Hatera täljstee varsamt! Stehållare Urfräsig Urfräsig Aslut till skorstee geom att föra er ierröret frå stödbeet i aslutige på kassette. Pakittet skall torka i 4 timmar ia första brasa täds. 6

9 Bakre tapp Moterig av rökhylla Motera rökhylla eligt figurera. Vrid rökhylla 45 och för i de ovaför täljstee Bakre tapp Rökhylla Bakre tapp Bakre tapp Moterig av täljstestopp Lossa först de två skruvara som håller sarge (se fig ). Drag sarge rakt framåt. Placera dit täljsteara och motera tillbaka sarge el. fig. Nu ka glaslucka sättas på plats. Täckgaller Utrymmet mella kassette och de öppa spise ka täckas med ett galler. Som tillbehör fis ett täckgaller som lätt apassas till de flesta storlekar på eldstadsöppigar. 7

10 Bruks- och eldigsistruktio Val av bräsle Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd ka avädas som bräsle i kassette. Olika träslag har olika desitet, ju högre desitet vede har desto högre är eergivädet. Högst desitet har bok, ek och björk. Färsk ved består till hälfte av vatte. E del av vattet cirkulerar fritt mella fibrera och e del är budet av cellera. Vede ska alltid torkas så att fritt vatte avdustar. När fukkthalte har sjukit uder 0% är vede klar att avädas. Om ma eldar ved med högre fukthalt går e stor del av vedes eergiiehåll åt att koka bort vattet. Är vede fuktig blir också förbräige dålig, sot- och tjärbeläggigar bildas i skorstee och ka i värsta fall förorsaka skorstesbrad. Utöver detta leder det också till sotiga glas på kamie och obehag för boede i ärhete. För att förvissa sig om att ma har torr ved bör vede avverkas på viter och uder sommare lagras fritt luftat uder tak. Täck aldrig vedstacke med e preseig som ligger ed mot marke, preseige fugerar då som ett tätslutade lock och vede hidras frå att torka. Förvara alltid e midre mägd ved iomhus i ågra dagar före avädig, så att ytfukte som fis på vedträde hier avdusta. Vedes fukthalt ka ekelt kotrolleras geom att e lite provbit av vede vägs före och efter det att de torkats i 80 C ugstemperatur uder dyg. Beräka därefter fukthalte geom att dividera mägde avdustat vatte med total mägd ved, ikl. vatte. Så här eldar ma Rekommederad vedmägd vid ormaleldig är kg/tim. Högsta tillåta vedmägd är kg/tim. Första gåge Ni eldar i kassette bör Ni aväda köksvåge för att se och lära hur mycket kg tädigsved samt tre stycke vedträ på kg är. Seare blir detta e ruti och våge blir överflödig, såvida Ni ite plötsligt tycker att vede verkar för tug (för hög fukthalt). Väg de då och kotrollera fukthalte. Öppa och stäg alltid lucka sakta och försiktigt för att förhidra irykig pga tryckförädrig i eldstade. Viktigt! Det är viktigt att det sabbt börjar bria i vedträde. Pyreldig ger kraftig rökutvecklig och ka i värsta fall orsaka hastig gasatädig med skador på kassette som följd. E sabb atädig fås om de högra reglageståge dras utåt för max tillförsel av förbräigsluft geom rostret. Skjut i reglageståge efter ca mi är brasa tagit sig. Som alterativ ka ma låta lucka stå på glät tills brasa har tagit sig. Fukthalt i %: m före -m efter m före x 00 Varig! Ma får absolut ite aväda tryckimpregerat trä, målat eller limmat trä, spåplattor, plast eller färgbroschyrer i e kassett som bräsle. Gemesamt för dessa material är, att det uder förbräig ka bildas saltsyra och tugmetaller som är skadliga för miljö och kamie. Saltsyra ka också agripa stålet i skorstee eller murige i e murad skorste. Viktigt för e bra förbräig är också rätt dimesio på vede. Vedstorleke bör vara: Tädigsved fikluve småved Lägd: Diameter: Mägd per tädig: 5 40 cm 5 cm kg (ca 8 0 fikluva vedträ) Ved kluve ved Lägd: Diameter: Normalmägd: Maxmägd: 5 40 cm 7 9 cm kg/timme kg/timme 8

11 Upptädig Öppa ett föster i ärhete av kassette före upptädig om huset har mekaisk vetilatio och det fis ett udertryck i huset. Låt det stå öppet ågra miuter tills brasa tagit sig. För att sabbt få e bra glödbädd skall det alltid ligga ett tut lager av aska och förkolade bitar iaför brasbegräsare.. Öppa förbräigsluftsspjället geom att dra ut de västra reglageståge med hjälp av kalla hade. Detta reglage skall ormalt stå helt öppet uder eldige.. Drag de högra reglageståge utåt med hjälp av kalla hade för max tillförsel av förbräigsluft geom rostret.. Lägg i 7 8 vedträ (ca kg) eligt figur och täd brasa. 4. Skjut till lucka uta att stäga de. Efter ca 5 mi skjuts de högra reglageståge i och är brasa tagit sig ordetligt, efter ca 5 mi, stägs lucka. Vedpåfyllig När brasa bruit ed till glöd är det dax att lägga på ved.. Öppa lucka försiktigt och sprid ut glöde till ett jämt skikt med hjälp av ett vedträd.. Lägg på tre vedträd till e samlad vikt av ca kg. Två av vedträde läggs på glöde paralellt med kassettes framsida och ett vedträd sett över de två första.. Stäg lucka. 4. Drag ut de högra reglageståge med kalla hade. Skjut i reglageståge så sart brasa tagit sig. 5. Om Ni tycker att det brier för häftigt i kassette och öskar e ågot lågsammare förbräig ka tillförsel av förbräigsluft miskas med hjälp av förbräigsluftsspjället. Kotrollera alltid att elde brier med livliga och klara flammor. OBS! Högra reglageståge ska vara helt iskjute uder eldig. ÖPPET Roster Förbräigsluft 9

12 Bästa värmeutbyte Brasora bör ite vara för stora, stora brasor är oekoomiska och ger dessutom höga rökgastemperaturer som ka skada kassette och skorstee. Rekommederad vedmägd vid ormaleldig är kg/tim och högsta tillåta vedmägd är kg/tim och avser då eldig med hugge björk eller aa lövved med ca 8% fukthalt. Vid eldig med samma vedmägd som ova med exempelvis barrved uppås väsetligt högre eldstadstemperaturer. Vid maxeldig uder lägre perioder förkortas kassettes livslägd och vid överskridade av högsta tillåta vedmägd ka delar i spise skadas och garati gäller ej. Tester visar att det bästa och det mest ekoomiska värmeutbytet uppås om ma lägger i kg ved per timme och påfyllig. När kassette är y När kassette är y ka det uppstå e speciell lukt som sammahäger med att e viss oljebeläggig och överflödig färg ka fias kvar. Efter ågra brasor försvier lukte. Sotig Sotig av skorsteskaaler samt skorstesaslutigar bör ske av skorstesfejarmästare. Sotig av kassette ka ske geom erskrapig och/eller borstig. Lämpligast är dock att aväda e sotdammsugare, t.ex. Ash-clea. Om e skorstebrad uppstår, eller befaras, skall förbräi gsluftsspjället och lucka stägas. Kotakta om ödvädigt bradkåre för släckig. Efter e skorstesbrad skall alltid skorstee besiktigas av skorstesfejarmästare. Uderhåll av kassette Vid eldig med luckförsedda eldstäder ka glase bli sotiga, äve är kamie eldas med torr ved med e fukthalt på 5 0%. Regör ma regelbudet räcker det oftast att torka med ett torrt papper. Om sotet fuits e lägre tid på glase tar ma lämplige bort det med regörigsmedel typ Vim eller ett speciellt sotborttagigsmedel. Dessa medel fis att köpa i e dagligvarubutik eller hos Er lokala kamiåterförsäljare. Aväd aldrig regörigsmedel som iehåller ågot slipmedel, glase ka då skadas. När aska i asklåda ska tömmas, se då till att det ite fis glöd kvar. Aska skall förvaras i e obräbar behållare med lock i mist ett dyg ia de kastas. Täljstee regöres med sadpapper. Ställ ite ågra bräbara saker eller steariljus på täljstee. Rostret behöver regöras ågra gåger per eldigssäsog. Rostret och övriga gjutgodsdelar regöres med stålborste. Kotroll av packigar är viktigt ur förbräigssypukt, eftersom slita packigar försämrar förbräige är kassette drar tjuvluft. Lackerade delar på kassette ka regöras med e mjuk borste. Skador på lackerade delar, t ex midre repor, ka bättras med Hadöls bättrigsfärg. Kotakta Er återförsäljare. Eftersom det hela tide förekommer ett stort flöde av luft rut kassette, kall rumsluft sugs i och varm luft släpps ut, ka det samlas damm bakom och uder kassette. Därför bör ma regelbudet dammsuga rut kassette. Detaljer som sitter ära själva eldhärde ka behöva bytas. Exempel på sådaa detaljer är rökhylla, eldstadsstear och roster. Livslägde på dessa detaljer beror på hur mycket och på vilket sätt kassette har utyttjats. 0

13 Möjliga orsaker till driftsstörigar och åtgärder för dessa. Det är dåligt drag i kassette efter yistallatio Kotrollera skorstees lägd så att de uppfyller krave dvs e meter över ock, samt att de har e totallägd på mist meter. Kotrollera att det ite fis ågot i skorstee som hidrar rökgasera och att ite ågot ärliggade hus eller träd påverkar vidara krig skorstee. Kotrollera också skorstees area som bör vara cm². e är svår att få igåg och elde dör kaske ut efter e kortare tid Detta ka bero på att vede ite är tillräckligt torr, kotrollera Er ved. E aa orsak ka vara udertryck i huset, exempelvis vid avädig av köksfläkt eller aa mekaisk vetilatio. Öppa ett föster i ärhete av kassette uder upptädig. Förbräigsluftsspjället kaske ite är öppet. Det ka också bero på att kassettes rökuttag ka vara tilltäppt av sot, vilket ka förekomma efter e sotig. Lyft ur rökhylla och kotrollera. Slutlige bör Ni åter ige gå igeom eldigsavisige. Kaske var mägde ved för lite och grudglöde har därför blivit för kle och kall så att de ite avger tillräcklig värme för att täda ästa påfyllig av ved. Lukt av rök och sot i kassettes omgivig i perioder Detta ka förekomma vid videdslag i skorstee och sker oftast vid e bestämd vidriktig är det blåser. Lackerade delar har missfärgats Om lackerade delar har missfärgats, beror det på e för hög temperatur i kassette. Orsake till de förhöjda temperature ka vara att maxvedmägde överskridits, olämpligt bräsle har aväts (t ex byggavfall, stora mägder fikluvet spillvirke). Garati omfattar ej dessa skador. Uppstår det problem som Ni själva ite ka avhjälpa skall Ni kotakta återförsäljare eller skorstesfejarmästare. Med dessa eldigsråd hoppas vi att Ni ska få mycket glädje av Er Hadölkassett. Det bildas oormalt mycket sot på glase Det blir alltid e viss sotbeläggig på glase och det byggs på lite grad efter varje eldig. Sot på glase beror i huvudsak på tre orsaker. Vede är fuktig vilket leder till e dålig förbräig med e stor rökutvecklig som följd. Det är för låg temperatur på glödbädde vilket orsakar stor rökutvecklig vid vedpåfyllig och dåligt drag i skorstee. Hadhavadet är ite korrekt, t ex lucka stod ite på glät i ca 5 mi. Kotrollera torrhete på Er ved, se till att Ni har e bra grudglöd och gå igeom eldigsavisige e gåg till.

14 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 4 85 Markaryd

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning SE NO DE GB FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning 7 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen 13 Lighting and Maintenance Instructions 19 Käyttö- ja lämmitysohjeet

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT20 + TT20R + TT20S + TT20RS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef (99-263) Version 07.11.2011

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt ProduktBladet Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt Ren ved All ved vi levererar har under produktion passerat genom en så kallad renstrumma, vilket innebär

Läs mer

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 Monterings- och bruksanvisning 1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med er nya braskamin från Morsø!

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt av din nya braskamin från

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité.

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. 1 Bäste Vikingkund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Kuggremmar SECA SECAflex

Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar för hög effektöverförig och sykro drift. Tematic Idustrial Parts AB Kuggremmar med itegrerade korder, som ite töjer sig och garaterar miimalt glapp. SECA och SECAFLEX

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 611429 IAV 0202-2 2001-09-11 LEK. Roslagsspisen

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 611429 IAV 0202-2 2001-09-11 LEK. Roslagsspisen Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 611429 IAV 0202-2 2001-09-11 LEK Roslagsspisen Bäste Roslagsspisen-ägare! Vi önskar Er välkommen till Roslagsspisen-familjen och hoppas att Ni får

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K10 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta.

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - en insats för framtiden Effekthöjning!! I befintlig Braskamin Med Energikassetten är detta möjligt. Energikassetten

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING EN 13229 Sida: 2 av 16 BÄSTE ANVÄNDARE Välkommen till den stora gruppen av nöjda ägare till BRAS-SPISEN insatser. Vi är mycket glada att Ni har valt en BRAS-SPISEN spisinsats.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

kycklinggratäng när helgen närmar sig

kycklinggratäng när helgen närmar sig recept frå da sveriges earti arbetarp recept frå da sveriges earti arbetarp Fira valdage med jordgubbstårta kyckliggratäg är helge ärmar sig 12 bitar. : 1,5 timma. 4 portioer. : cirka 30 miuter. Marägbottar

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd.

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd. Vi gratulerar dig till utmärkt val! Vi önskar dig många trevliga stunder med din nya kamin. Kaminen är tillverkad och testad enligt EN 13240 och överensstämmer med den godkända dokumentationen. Du kan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT1,TT1W,TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS EN13240/CE-märkt Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, DS, Sintef Version

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K21 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer