HP Media Center-dator Komma igång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP Media Center-dator Komma igång"

Transkript

1 HP Media Ceter-dator Komma igåg

2 Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat till) uderförstådda garatier gällade säljbarhet eller avädbarhet för ett visst syfte. HP ka ite ställas till svars för felaktigheter i iehållet eller för oförutsedda skador eller följdskador i sambad med leveras, prestada eller avädig av materialet. Garativillkore i detta meddelade utesluter, begräsar eller ädrar ite dia grudläggade rättigheter förutom i de utsträckig som är lagligt, och är ett tillägg till de grudläggade rättigheter som går att tillämpa på försäljige av de här produkte. HP tar iget asvar för avädig eller pålitlighet hos programvara eller utrustig som ite har levererats av HP. Dokumetet iehåller märkesiformatio som skyddas av upphovsrätt. Med esamrätt. Ige del av detta dokumet får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett aat språk uta föregåede skriftligt medgivade frå HP. Hewlett-Packard är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Compay i USA och adra läder/ regioer. De här produkte iehåller upphovsrättsskyddad tekik som skyddas av metodaspråk i vissa amerikaska patet och adra upphovsmaarättigheter, som iehas av Macrovisio Corporatio och adra rättighetsiehavare. Rätt att aväda dea upphovsrättsskyddade tekik måste beviljas av Macrovisio Corporatio och gäller edast avädig i hemmiljö eller adra begräsade avädigsområde, såvida iget aat uttrycklige har meddelats frå Macrovisio Corporatio. Alla former av bakåtkompilerig och förädrigar är förbjuda. Amerikaska patetaspråk r , , och licesieras edast för begräsade visigsädamål. HP stöder lagligt utyttjade av tekike och uppmutrar ite till att dess produkter ska avädas för adra syfte ä de som är tillåta eligt upphovsrättsbestämmelser. Hewlett-Packard Compay P.O. Box 4010 Cupertio, CA USA Copyright Hewlett-Packard Developmet Compay, L.P. Med esamrätt.

3 Iehållsförteckig Ia du sätter igåg... 1 Tips vid istallatio av dator... 1 Hjälpprogram... 2 Viktig säkerhetsiformatio om HP Media Ceter-dator... 2 Säkerhet och arbetsmiljö... 2 Oliehadböcker... 2 Starta dator första gåge... 3 Välja e Iteretleveratör... 3 HP-produkter fugerar bättre tillsammas... 3 Överföra gammal datoriformatio till e y dator... 3 Skydda dator... 4 Istallera programvara... 4 Istallera dator... 5 Kotakter på dators frotpael... 5 Kotakter på dators baksida... 6 Asluta e digital videokamera till dator... 9 Asluta till adra eheter Asluta tv-sigale Aväda tv-kablar Ljud- och videokablar Aväda de aaloga videokabel Asluta tv-sigalkälla Asluta fjärrsesor Asluta tv-sigalkälla är du har e befitlig iställig Aväda tv: som bildskärm Aväda istallatiosguide för Media Ceter för valfri iställig av tv-skärme Ädra bildskärm för GeForce 6600-grafikkort Ädra bildskärm för ett ATI-grafikkort Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud Ljudkotakttyper...25 Högtalarkofiguratioer...27 Asluta 2/2.1-ljudhögtalare...28 Asluta 4.1-ljudhögtalare...29 Asluta 5.1-ljudhögtalare...30 Asluta 7.1-ljudhögtalare...32 Asluta 7.1-högtalare till ett ljudkort...33 Asluta dator till ett hemljudssystem...33 Asluta digitalt ljud...37 Kofigurera ljudåtergivig...38 Kofigurera ljudåtergivig med Multi-chael Soud Maager...38 Soud Effect Maager...39 Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager...40 Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort...42 Kofigurera ljud för Media Ceter...43 Kofigurera ljud för WiDVD Player...44 Aväda hörlurar...44 Lösa ljudproblem...45 Aväda dators maskivara Aväda tagetbordet...47 Specialkappar på tagetbordet...47 Aväda fjärrkotrolle...49 Mieskortläsare...50 Aväda lagrigs- eller dockigsfacket...54 Asluta trådlöst lokalt ätverk (LAN)...58 Felsökig Ljud...59 Video...59 System och maskivara...61 Idex... 63

4 iv Avädarhadbok för HP Media Ceter

5 Ia du sätter igåg Med de här hadboke får du hjälp att komma igåg med di ya HP Media Ceter-dator. Läs äve de övriga dokumetatioe som medföljde HP Media Ceter-dator. 1 Läs Säkerhetsiformatio i dokumetatioe som medföljde dator. 2 Idetifiera iehållet som medföljde HP Media Ceter-dator. 3 Följ istallatiosavisigara som medföljde dator är du asluter dator. 4 Läs de här hadboke om du vill ha mer iformatio om hur du aväder HP Media Ceter-dator. w E varig iehåller ödvädig iformatio för att udvika persoskada eller att utrustig eller data skadas. Läs och följ alla varigar. Tips vid istallatio av dator Välj e istallatiosplats Om du täker asluta dator till tv:, e friståede ehet eller ett surroudljudsystem, rekommederar HP att du väljer e fri arbetsyta med lättåtkomliga kotakter till ehetera. Om tv: är moterad på e vägg bör du se till att de bakre portara på tv: är lätta att å ia du försöker asluta till dator. Välja e skärm HP rekommederar att du aväder e datorbildskärm är du först istallerar dator, eftersom det ka vara svårt att se text och bilder på e tv på grud av de höga upplösige i Microsoft Widows XP. Aväda ytterligare videokablar Om du täker asluta tv: till dator ka du behöva fler kablar ä dem som medföljde dator. HP Media Ceter-datormodeller har olika alterativ för videoutgågar, beroede på di datormodell. Alterative är: S-video, kompositvideo, kompoet, VGA och DVI. Bästa videokvalitet får du om du aväder DVI, seda VGA, seda kompoetalterativet (fis edast på digital-tv). Det ästbästa alteratvet är S-video, följt av kompositvideo. Se efter vilka kablar du behöver i dokumetatioe som medföljde dator och tv:. HP rekommederar ite videokablar som är lägre ä 1,5 meter. Aväda ytterligare ljudkablar Om du täker asluta datorljudet till e förstärkare eller e tv, ka du behöva fler ljudkablar ä dem som medföljde dator. Dator ka återge ljud i flera läge. På dator fis e 3,5 millimeters hokotakt för stereohörlurar som passar de flesta utgågar. Måga förstärkare har RCA-igågar. Du behöver e 3,5 millimeters stereokabel med hakotakt-till- RCA för stereoljud. Du behöver tre 3,5 millimeters kablar med hakotakt-till-rca för surroudljud. Se efter i dokumetatioe som medföljde ljudutrustige vilke idatametod som är de bästa. Aväda e videospelkosol Om du aväder e videospelskosol rekommederar HP att du asluter de direkt till bildskärme med hjälp av maskivara för omkopplig av videosigal (igår ite) eller asluter de till e separat tv, i stället för att asluta direkt till dator. Ivid Obs! beskrivs viktig iformatio. Kompoetvideoutgåg fis edast på vissa modeller. Ia du sätter igåg 1

6 Hjälpprogram HP tillhadahåller speciella hjälpprogram i mappe PC-hjälp och -verktyg, som ger supportiformatio och aktiverar program- eller systemåterställig. Du hittar programme geom att klicka på Start, välja Alla program, PC-hjälp och -verktyg och seda välja ett program eller e mapp. Uppdaterigar frå HP HP ka skicka uppdaterad iformatio eller korrigerigsprogram till skrivbordet (ite tillgägligt i alla läder/regioer). Du måste vara uppkopplad på Iteret för att få uppdaterigara. Om du har stägt av fuktioe Uppdaterigar frå HP får du iga uppdaterigar. Om du vill aktivera fuktioe ige klickar du på Start, väljer Alla program, PC-hjälp och -verktyg, Uppdaterigar frå HP och Återaktivera Uppdaterigar frå HP. w Läs Säkerhetsiformatio i de adra dokumetatioe som medföljde dator, ia du istallerar och asluter dator till elätet. Viktig säkerhetsiformatio om HP Media Ceter-dator De här produkte har ite testats för aslutig till ett IT -strömsystem (ett strömdistributiossystem som sakar direkt jordad aslutig i elighet med IEC 60950). Säkerhet och arbetsmiljö När du moterat dator, me ia du börjar aväda de, måste du se till att dator och arbetsplatse är ordade så att du ka arbeta effektivt och bekvämt. I Säkerhet och arbetsmiljö fis viktig ergoomisk iformatio. Klicka på Start, välj Alla program, välj PC-hjälp och - verktyg och klicka seda på Säkerhet och arbetsmiljö. Det fis också viktig ergoomisk iformatio på Iteret. Skriv bara i webbläsares adressfält och tryck på Eter på tagetbordet. Oliehadböcker Du har tillgåg till oliehadböcker och iformatio om di dator. Om du vill visa oliehadböcker går du till supportwebbadresse i lista i de övriga dokumetatioe som medföljde dator, och leta seda efter ditt produktam och ummer. Oliehadböckera gäller specifika datormodeller. Vissa modeller sakar oliehadböcker. 2 HP Media Ceter-dator Komma igåg

7 Starta dator första gåge Läs först säkerhetsiformatioe som medföljde HP Media Ceter-dator ia du slår på dator. Välja e Iteretleveratör På e av startskärmara ka du välja Iteretleveratör (ISP). Ia du asluter till Iteret måste du tecka avtal med e ISP. Du måste ha Iteretaslutig för att aväda vissa fuktioer i Media Ceter. Öppa Ekel Iteretregistrerig: Dubbelklicka på ikoe Ekel Iteretregistrerig på skrivbordet. Eller Med Ekel Iteretregistrerig ka du skaffa ett ytt Iteretaboemag, ställa i ett befitligt aboemag eller kofigurera di Iteretaslutig via ett lokalt ätverk (LAN), kabelmodem eller DSL (Digital Subscriber Lie). Klicka på Start i aktivitetsfältet, välj Alla program, välj Olietjäster om det fis, och klicka seda på Ekel Iteretregistrerig. Ekel Iteretregistrerigsföstret öppas. Följ istruktioera på skärme. HP-produkter fugerar bättre tillsammas HP-datorer iehåller föristallerad programvara för HP All-I-Oe, kamera, skaer och extera skrivarprodukter. De föristallerade programvara gör det eklare att istallera extera HP-produkter. Du behöver bara asluta och starta de extera HPprodukte så kofigurerar HP-dator de automatiskt och gör de klar att aväda. Överföra gammal datoriformatio till e y dator De iformatio du behöver fis i Hjälp- och supportceter i Microsoft Widows. Sök efter guide Överför filer och iställigar, och välj översiktsartikel Aväda guide Överför filer och iställigar. Där fis e beskrivig av e Microsoft-fuktio som ka flytta dia filer till de ya dator. Eller också ka du dubbelklicka på ikoe Iställig och reparatio av dator (edast vissa modeller) på skrivbordet och graska de produkter och tjäster som erbjuds uder Backup Data. Ia du sätter igåg 3

8 Skydda dator HP tillhadahåller ett ativirusprogram som skydd för di dator (edast vissa modeller). Tillverkare av ativirusprogrammet levererar avgiftsfria uppdaterigar via di Iteretaslutig uder ett atal dagar efter ditt iköp. Du ka köpa ett aboemag är de iledade gratisperiode är förbi. Nya virustyper uppfis hela tide. Skydda dator geom regelbuda uppdaterigar av ditt ativirusprogram frå programtillverkare. Om ett program eller operativsystemet skadas istallerar du det på ytt. Läs mer i Aväda program- och systemåterställig i de övriga dokumetatioe som medföljde dator. Om programvarufel uppstår i dator, ka det bero på ett späigsfall, strömavbrott eller ågot aat problem med strömme. Späigstoppar gör att bilde på bildskärme ka bli skakig, systemet ka startas om ovätat och dator kaske ite svarar på dia kommado. Det ka häda att filer skadas eller förstörs vid späigsfallet och du bör därför vara oga med att säkerhetskopiera dia datafiler med jäma mellarum. Du ka förebygga skador geom att istallera e späigsavledare avsedd för datorer mella ätuttaget och dators ätkabel. När du är klar med registrerige istallerar du de programvaror som följde med på cdeller dvd-skivor i datorförpackige. Istallera programvara När du har satt på dator för första gåge och startat om de, ka du istallera de programvaror som följde med på cd- eller dvd-skivor i datorförpackige (gäller edast vissa modeller). Du kaske vill istallera ytterligare programvaror eller maskivarueheter på dator. Starta om dator efter istallatioe. Välj programvara som är kompatibel med dator udersök krave på operativsystem, mie och aat som uppges för de ya programvara så att de verklige passar för dator. Istallera de ya programvara eligt avisigara frå programtillverkare. Läs dokumetatioe frå tillverkare eller kotakta deras kudtjäst om du behöver hjälp. 4 HP Media Ceter-dator Komma igåg

9 Istallera dator Följ avisigara på istallatiosaffische är du ska istallera dator. Läs seda det här avsittet och ta reda på mer om var kompoeter och kotakter på dator fis, och läs om adra istallatiosalterativ. De flesta maskivarueheter, till exempel bildskärm, tagetbord, skrivare och mus, ka aslutas på baksida av dator. Viss krigutrustig, till exempel digital videokamera, ka aslutas till kotaktera på baksida eller framsida av dator. Kotakter på dators frotpael Kotakt Iko/etikett Beskrivig och fuktio S-video 2 S-videokotakt för att asluta videobadspelare, videokamera eller aa aalog källa till dator Composite video 2 Kompositvideokotakt för att asluta videobadspelare, videokamera eller aa aalog källa till dator L audio 2 Väster ljudigågskotakt R audio 2 Höger ljudigågskotakt Uttag för hörlurar Mikrofoigåg USB 2.0 (Uiversal Serial Bus) för mus, tagetbord, digitalkamera eller adra eheter med USB-aslutig 1394 FireWire -uttag (IEEE 1394) för videokameror och adra höghastighetseheter Istallera dator 5

10 Kotakter på dators baksida Placerig, tillgäglighet och atal kotakter ka variera. Kotakt Iko/etikett Beskrivig och fuktio Strömuttag Mus Tagetbord SERIAL Seriell port för digitalkamera eller adra seriella eheter (Ebart vissa modeller) Skrivare (parallell) USB 2.0 (Uiversal Serial Bus) för mus, tagetbord, digitalkamera eller adra eheter med USB-aslutig FireWire-uttag (IEEE 1394) för videokameror och adra höghastighetseheter HP Media Ceter-dator Komma igåg

11 Kotakt Iko/etikett Beskrivig och fuktio ETHERNET ETHERNET Uttag för Etheret-LAN Nätverksadapter (kallas också Network Iterface Card, eller NIC) asluts till e Etheret (10BaseT)- eller Fast Etheret (100BaseT)-ätverkshubb. Aslut de här adapter i dator till e lokal ätverkshubb (LAN) eller ågo aa bredbadsaslutig. Aslut e ätverkskabel till Etheret-porte (RJ-45) på dators baksida. Sätt i adra äde av ätverkskabel i e 10BaseTeller e 100BaseT-port på ätverkshubbe. De gröa lysdiode visar att aslutige är giltig. Digital videoutgåg för tv/bildskärm Läs dokumetatioe som medföljde bildskärmsehete. Mikrofoigåg (rosa kotakt) OUT Ljudutgåg (högtalare med ege strömkälla, grö kotakt) IN Ljudigåg (blå kotakt) Ceter Mitt-/bashögtalarljud (guld) Rear Väster höger bakre, ljud (svart) Side Väster höger sida, ljud (grå) S-Video S-videoigåg frå utgåg på friståede ehet Istallera dator 7

12 Kotakt Iko/etikett Beskrivig och fuktio Composite Video Kompositvideoigåg frå kotakt på friståede ehet L audio Väster ljudigåg frå kotakt på friståede ehet R audio Höger ljudigåg frå kotakt på friståede ehet TV/Cable At FM At Tv-igåg (tv-ate- eller kabeligåg frå vägguttag uta friståede ehet) FM-igåg (radioateigåg) Aslut FM-radioatekabel till FM-porte på baksida av dator. FM-uttaget sitter på tv-mottagarkortet. Du ka dra ut ädara på kabel om du vill förbättra radiomottagige. Modem (Lie I RJ-11) LINE Aalog video Sätt i modemkabel (medföljer i datorförpackige) i dators modemuttag på baksida. Sätt i de adra äde i telefolijes vägguttag. Aalog videoutgåg, S-video, kompositvideo eller kompoetvideo (edast vissa modeller) VGA VGA-skärmsutgåg digital audio i out Digital audio I ad Out Digitalljudsigåg Digitalljudsutgåg 8 HP Media Ceter-dator Komma igåg

13 Asluta e digital videokamera till dator När du asluter e aalog kamera till dator bör du aväda uttage för videoigåg och ljudigåg på dators frotpael. Följade avisigar gäller edast digitalkameror. Läs dokumetatioe som medföljde de digitala videokamera. 1 Sätt på dator och väta tills Widows XP startar. 2 Aslut videokameras överförigskabel till kamera och seda till e öppe port på dators fram- eller baksida. För de flesta videokameror aväds atige FireWire (IEEE 1394) eller USB-porte. 3 Meddeladet Ny maskivara har hittats visas. Väta 2 3 miuter tills Widows utfört ödvädiga iställigar för de ya ehete. När istallatioe är klar visas ett meddelade om att kamera är redo att avädas.. Om e föster för automatisk uppspelig för digital videoehet visas är du asluter kamera, klickar du på Avbryt. Om dator ite ka idetifiera di digitala videokamera: 1 Klicka på Start i aktivitetsfältet och klicka seda på Kotrollpaele. 2 Klicka på Prestada och uderhåll, om det fis, och dubbelklicka seda på ikoe System. 3 Klicka på flike Maskivara och seda på kappe Ehetshaterare. 4 Klicka på plustecket (+) bredvid bildeheter. Om amet på kamera visas uder bildeheter är ehete klar. Pröva aars ågot av följade: Klicka på Åtgärd och seda på Sök efter maskivaruförädrigar. Se efter i Ehetshaterare om ågot har lagts till uder bildeheter. Dra ur videokameras överförigskabel frå dator och sätt i de i e aa port. Se efter i Ehetshaterare om ågot har lagts till uder bildeheter. Istallera dator 9

14 Asluta till adra eheter Viss krigutrustig medföljer ite dator. Aa krigutrustig ka aslutas på HP Media Ceter-dators fram- eller baksida via USB- eller FireWire-portara. Du ka asluta krigutrustig som skrivare, skaer, videokamera, digitalkamera, mieskortläsare och PDA (persolig digital assistet) eller haddator till dator. Läs dokumetatioe som medföljde ehete. 10 HP Media Ceter-dator Komma igåg

15 Asluta tv-sigale Aväda tv-kablar Med HP Media Ceter-dator följer video- och ljudkablar för att asluta tv-sigalera. Aväd video- och ljudkablara är du asluter: Videoutgåg frå HP media Ceter-dator till tv: Videoigågssigalkälla på tv: till HP Media Ceter-dator Ljudutgåg frå HP Media Ceter-dator till tv: Ljudigågssigalkälla på tv: till HP Media Ceter-dator Placerig och atal kotakter ka variera efter modell. Ljud- och videokablar I följade tabell visas vilka typer av kablar som behövs för att asluta HP Media Ceter-dator till tv:. Atalet och type av kablar som medföljer dator varierar efter modell. Kabel Nam Beskrivig Kompositvideo S-video (Ger skarpare bild ä kompositvideo geom att bildsigaler säds separat i färg och svartvitt.) RCA, gul äde. Sätt i kabel i e RCAkotakt, t.ex. kompositvideoutgåge eller igåge för tv-källa. Y/C, 4-stifts. Sätt i kabel i e S-videokotakt, t.ex. S-videoutgåge eller igåge för tv-källa. Atalet och type av kablar som behövs för att asluta dator varierar efter modell. E del kablar medföljer edast vissa modeller. Kompoetvideo Aalog videokabel (edast vissa modeller) DVI-I eller DVI-D RCA röd, blå och grö äde. Sätt i kabel i till exempel kompoetvideoutgåge. Aväds för kompoetvideo med progressiv skaig. Aväds med aalog videoutgåg. Ger S-video-, kompositvideo- och kompoetvideoidata. (edast vissa modeller) Digital videoutgåg. Sätt i kabel i e DVI-I eller DVI-D-igåg på e tv eller bildskärm med kapacitet för hdtv. Asluta tv-sigale 11

16 Kabel Nam Beskrivig 2 Way Splitter Koaxialkabel för tv Ifraröd mottagare (1 med ekel tv-mottagare eller 2 med dubbelmottagare) Lijedelare Sätt i kabel i e tv-sigalkälligåg frå friståede kabeleheter eller ateer. IR-fjärrkabel. Aväds för att styra tvsigalkälla frå e friståede ehet. Aväds för att asluta e sigalkälla till två RF-igågar på dator. RCA-stereo RCA röd, vit äde. Aväds i uttag för ljudigåg och ljudutgåg för tvsigalkälla till tv. Du ka behöva köpa extra kablar separat. Di HP Media Ceter-dator levereras kaske ite med alla kablar som behövs för att istallera dator. Du ka exempelvis behöva e S-videokabel för att koppla tv-utgåge på dator till tv:, om di tv har ett uttag för S-videoigåg. Aväda de aaloga videokabel (Ebart vissa modeller) Läs om olika skärmaslutigsalterativ i Börja här. Om du aväder e aalog videokabel för att koppla datorskärme till dator, måste du asluta kabel och seda ställa i Output-omvadlare på kabel så att de passar till rätt videoutgåg. Om du aväder kompoetkablar måste du ställa i tvskärmes eller aa videoskärms upplösig på de aaloga videokabel. D E Aalog Video 12 HP Media Ceter-dator Komma igåg

17 Så här aväder du de aaloga videokabel: 1 Se till att dator är avstägd. 2 Aslut de aaloga videokabel till de aaloga videoutgåge på baksida av dator. 3 Om du kopplar skärme till dator via e komposit- eller S-videokabel, måste du ställa i Output-omkopplare vid pilara på S-videooch komposit-uttage (A). Se (D) ova. Gå till steg 7. 5 Ta reda på de optimala upplösige med hjälp av dokumetatioe för skärme. 6 Ställ i omkopplare på skärmes upplösig. Flytta 2 (1080i), eller 3 (720p) eller 4 (480p/576p) till O-läget (C). Eller läma allt i Off-läget för ebart 480i/576iupplösig. C A 4 Om du aväder kompoetvideokablar för att koppla skärme till dator, ställer du i Output-omkopplare vid pilara på de tre kompoetuttage (Y, Pb och Pr) (B). Se (E) ova. Gå till steg 5. 7 Aslut S-video-, komposit- eller kompoetvideokablara till de aaloga videokabel och seda till baksida av dator. 8 Koppla i strömsladde och sätt på dator. 9 Om upplösige ite är rätt stäger du av dator och drar ur strömsladde. 10 Flytta rätt omkopplare till O-läge på de aaloga videokabel så att de stämmer med de ya upplösige. B 11 Koppla i strömsladde och sätt på dator. Asluta tv-sigale 13

18 Asluta tv-sigalkälla Placerig och atal kotakter ka variera efter modell. Aslut sigalkälla för tv: via tvigågskoaxialuttaget eller uttaget för komposit/ S-videoigåg. Sätt i kotakte på e koaxialkabel frå tv: eller frå tv-kabel i TV/Cable At-uttaget på baksida av dator, och vrid seda fast kotakte. Eller Sätt i e kabel i uttaget för S-video eller kompositvideoigåg på baksida av dator. Aväd e S-videokabel (medföljer ite) eller kompositvideokabel. Sätt i de adra äde av kabel i e friståede ehet eller aa ehet som tillhadahåller sigalkälla för tv:. Du måste också sätta i ljudkablara (igår ite) frå de friståede ehete i det högra (röd) uttaget för ljudigåg och det västra (vit) uttaget för ljudigåg på baksida av dator, om du aväder e friståede ehet med S-video- eller kompositvideoutgåg. Läs Kotakter på dators frotpael på sida 5 och Kotakter på dators baksida på sida 6. Du måste också koppla i fjärrsädarkabel om du aväder e friståede ehet. Se Asluta fjärrsesor på sida 15. Asluta e dubbelmottagare (Ebart vissa modeller) Om HP Media Ceter-dator har e dubbelmottagare måste du asluta e adra uppsättig igågar om du aväder e kabeleller satellitehet. Om du aväder e ate- eller stadardkabel drar du de till båda mottagara itert. Aars asluter du e adra friståede ehet till de adra uppsättige kotakter på baksida. Om du har dubbelmottagigskofiguratioer måste båda tv-källora vara av samma typ: atige kabel-tv, digitalkabel-tv, satellit-tv eller ate. Tvkällora måste också ha samma idetiska kaaliställig. Om du till exempel aväder två satellit-tv-källor måste de tillhadahålla exakt samma kaaler. All tv-visig och schemaläggig tillhadahålls via tv-programguide i Media Ceter, så båda tv-källora måste ha idetiska tvprogramguider. Med HP Media Ceter-dator ka du spela i tvprogram och styra tv-kaaler. Det fis två mottagarkofiguratioer: Ekel mottagig Dubbel mottagig Med e ekel mottagig ka du titta på och spela i ett program edast i NTSC. Du ka aväda två tv-igågar om dator är försedd med ett alterativ för dubbelmottagig. Du ka titta på ett program på e kaal meda Media Ceter spelar i ett aat program på e aa kaal. Eller också ka du spela i två olika program på samma gåg. 14 HP Media Ceter-dator Komma igåg

19 Asluta fjärrsesor Fjärrsesor är e lite ehet som kopplas till dator och får fjärrkotrolle att fugera med Media Ceter-program. 1 Om du har e kabel-tv som friståede ehet, e satellitehet eller aa ehet som styr tvsigale, asluter du fjärrkotrollsesorkabel (sädare) (A) till uttaget (1) på baksida av fjärrsesor. 2 Ta bort papperet frå tejpe på kabels äde (B), och tryck seda äde över fjärr-irmottagarföstret på kabeltv-ehete (C). P 3 Sätt i fjärrkotrollsesorkabel i e USBkotakt (D) på baksida av dator. 4 Placera fjärrsesor så att du lätt ka peka på de med fjärrkotrolle. (Ett perfekt ställe är ovapå bildskärme eller bordet). C 2 1 A B D Asluta tv-sigalkälla är du har e befitlig iställig I det här avsittet beskrivs hur du asluter dator till e befitlig iställig för tv-sigalkälla. Asluta tv-sigale 15

20 Vägg till videobadspelare till tv med koaxialkabel Ta bort koaxialkabel vid videoigåge och koppla de till igåge till e sigallijedelare för koaxialkabel (igår ite, fis att köpa i elektroikaffärer). Aslut de två koaxialkablara till lijedelares utgågar. Aslut e av kablara till videoigåge och de adra till tv-uttaget på baksida av dator. Befitlig iställig B A Lägg till dator med e lijedelare B A C C G H D C D C J E F C E F C A B C Vägg Kabel Koaxialkabel D Videoigåg E Videoutgåg F Tv-igåg G Lijedelarigåg H Lijedelarutgåg J Tv-igåg på Vägg till kabeltv-ehet eller satellitehet till videobadspelare till tv med koaxialkabel Ta bort koaxialkabel vid videoigåge och koppla de till igåge till e sigallijedelare för koaxialkabel (igår ite, fis att köpa i elektroikaffärer). Aslut de två koaxialkablara till lijedelares utgågar. Aslut e av kablara till videoigåge och de adra till tv-uttaget på baksida av dator. Se till att asluta fjärrkotrollsesorkabel (sädare) och placera de ovapå de friståede ehete eller satellitehete. På så sätt ka du byta kaal på ehete via dator. Se Asluta fjärrsesor på sida HP Media Ceter-dator Komma igåg

21 Befitlig iställig A Lägg till dator med e lijedelare A B B D C D C M E E C N J C K C F F L G H C G H C A B C Vägg Kabel Koaxialkabel D Igåg för friståede ehet/satellit E Utgåg för friståede ehet/satellit F Videoigåg G Videoutgåg H Tv-igåg J Lijedelarigåg K Lijedelarutgåg L Tv-igåg på baksida av dator M Fjärrkotrollsesorkabel N Fjärrkotrollsesor Asluta tv-sigale 17

22 Vägg till kabeltv-ehet eller satellitehet till videobadspelare och tv med S-videokabel eller kompositvideokabel mella ehete och videobadspelare eller tv: 1 Dra ite ur ågra sladdar frå de befitliga iställige. 2 Aslut ytterligare e sladd: Eller Aväda S-videokabel (igår ite): Aslut ytterligare e S-videokabel till e adra utgåg på de friståede ehete eller satellitehete. Sätt i de adra äde på kabel i S-videoigåge på baksida av dator. 3 När du aväder e kompositvideokabel eller S-videokabel måste du också sätta i ljudkablar (igår ite) frå satellitehete eller de friståede ehete i det högra ljudigågsuttaget (röd) och det västra ljudigågsuttaget (vit) på baksida av dator. 4 Se till att asluta fjärrsesorkabel och placera de ovapå de friståede ehete eller satellitehete. På så sätt ka du byta kaal på ehete via dator. Se Asluta fjärrsesor på sida 15. Aväda kompositvideokabel: Aslut ytterligare e kompositvideokabel till e adra utgåg på de friståede ehete eller satellitehete. Aslut adra äde av S-videokabel till kompositvideoadapterkabel. Aslut adapter till S- videoigåge på baksida av dator. 18 HP Media Ceter-dator Komma igåg

23 Befitlig iställig A Lägg till dator A B B C C L D D J M E K F F G H E G H A B C Vägg Kabel Igåg för friståede ehet/ satellit D Utgåg för friståede ehet/ satellit E S-video- eller kompositkabel F Videoigåg G Videoutgåg H Tv-igåg J Lägg till e S-video- eller kompositkabel med adapter K S-videoigåg på baksida av dator L Fjärrkotrollsesorkabel M Fjärrkotrollsesor Asluta tv-sigale 19

24 Aväda tv: som bildskärm Om di Media Ceter-dator är försedd med e tvutgåg (edast vissa modeller) ka du asluta de till e tv och visa datorbilde på tv-skärme. Med tvutgågsfuktioe ka du se datorbilde, titta på dvd-filmer eller spela spel på di tv. Detta är e tillvalsfuktio. Kablar för aslutig till tv Om du ska asluta e tv till dator måste du ha e videokabel och e ljudkabel. De typ av videokabel du behöver beror på vilke tv du har: Om tv: har e S-videokotakt behöver du e S-videokabel. Om tv: har e kotakt för kompositvideo behöver du e kabel för kompositvideo och, beroede på uttage på baksida av dator, äve e S-videoadapterkabel. Asluta till e tv Det ka fias två S-videouttag på baksida av dator: S-videoutgåg på videokortet (edast visa modeller) och videoigåg på tvmottagarkortet. 1 Stäg av dator. 2 Aslut tv-kabel på ett av följade sätt, beroede på vilka uttag som fis på tv:. A 3 Om tv: är försedd med ett S-videouttag, asluter du e S-videokabel (A) (igår ite) frå S-videoigåge på tv: till S- videoutgåge (B) på baksida av dator (edast vissa modeller). B 20 HP Media Ceter-dator Komma igåg

25 . A B C 4 Om tv: har ett uttag för kompositvideo och dator har ett uttag för kompositvideo, asluter du e kompositvideokabel (A) till videoigåge på tv: och till kompositvideouttaget (C) på baksida av dator (edast vissa modeller). 5 Sätt på tv: och välj tv-igågsvideokälla. Läs mer i dokumetatioe för tv:. 6 Aktivera tv-bilde. Aväda istallatiosguide för Media Ceter för valfri iställig av tv-skärme Om tv: asluts till dator via e komposit- eller S-videoaslutig går det ite att göra ågra automatiska justerigar av iställigara för tvskärme via Media Ceters istallatiosguide. Automatisk justerig är tillgäglig uder de valfria iställige i alterativet Optimize how Media Ceter looks o your display (Optimera Media 1 I Media Ceters istallatiosguide, uder de valfria iställige, är du har valt Optimize how Media Ceter looks o your display (Optimera Media Ceter på skärme) väljer du bildskärmstyp i alterativet för att idetifiera bildskärmstyp, och väljer seda aslutigstyp för tv-skärme eligt avisigara eda: Om du valde Composite or S-video, (Komposit eller S-video) klickar du på Next, (Nästa) och går seda vidare till steg 2. Om du väljer alterative DVI or VGA (DVI eller VGA) eller Compoet (YPbPr), (Kompoet (YPbPr)) behöver du ite fortsätta de här procedure. Fortsätt att aväda guide för att justera tv-skärme. Ceter på skärme). I stället för att aväda guide för automatisk justerig ka du ställa i tv-skärme via bildskärmsegeskaper i Widows. Här eda beskrivs hur du justerar iställigara för tv-skärme via Media Ceters istallatiosguide och via bildskärmsegeskapera i Widows. 2 I ästa föster väljer du Keep my curret settigs ad cotiue, (Behåll iställigara och fortsätt) och klickar seda på Next (Nästa). Välj ite alterativet Preview Automatic Adjustmet (Förhadsgraska automatisk justerig). 3 Fortsätt att aväda guide tills du är klar, och stäg seda eller miimera Media Ceter. 4 Högerklicka på e tom del av skrivbordet i Widows och välj Egeskaper. 5 Klicka på flike Iställigar och seda på kappe Avacerat på flike. 6 Välj flike GeForce 6600 eller ATI Displays beroede på dator. Om flike GeForce 6600 visas, se Ädra bildskärm för GeForce 6600-grafikkort på sida 22. Om flike ATI Displays visas, se Ädra bildskärm för ett ATI-grafikkort på sida 22. Om du valde alterativet för förhadsgraskig av automatisk justerig ka skärme bli svart i ugefär 20 sekuder. Väta tills guideföstret visas ige, välj alterativet för att ite justera ågra iställigar, klicka på Nästa och gå vidare till ästa steg. Asluta tv-sigale 21

26 Ädra bildskärm för GeForce 6600-grafikkort 1 Följ Aväda istallatiosguide för Media Ceter för valfri iställig av tv-skärme på sida Klicka på flike GeForce Klicka på flike View Display Settigs. 4 Välj kappe Device Settigs (Ehetsiställigar) och välj seda olika skärmjusterigsiställigar. 5 Klicka på Verkställ och seda på OK. 6 Stäg föstret geom att klicka på OK. Du måste kaske klicka på O (På) i det västra höret i tv-fältet, så att kappe blir grö, och seda klicka på Verkställ. Ädra bildskärm för ett ATI-grafikkort 1 Följ Aväda istallatiosguide för Media Ceter för valfri iställig av tv-skärme på sida Klicka på flike ATI Displays. 3 Klicka på kappe TV (det smala fältet ovaför tv-ikoe). Föstret Egeskaper för tv visas. (Tv: måste vara aslute till dator.) 4 Klicka på flike Adjustmets (Justerigar). 5 Justera skärmes positio eller storlek och klicka seda på Verkställ. 6 Klicka på OK är du ska stäga föstre. Videokortet på dator avgör hur utdata skickas till e tv. Vissa alterativ och meyer i de här procedure ka vara aorluda på di dator. Visa datorbilde på tv: Så här visar du datorbilde på e tv: 1 Kotrollera att video- och ljudkablara är asluta ia du slår på tv: och dator. 2 Sätt på tv:. Se till att videoigågsiställig är vald, ite tv-iställig. 3 Slå på dator. 4 När skrivbordet i Widows visas, högerklickar du på e tom yta på skrivbordet och väljer Egeskaper. Föstret Egeskaper för bildskärm visas. 5 Klicka på flike Iställigar. 6 Klicka på kappe Avacerat. 7 Klicka på ditt grafikkorts flik. (Flike ka heta Displays, Ge ForceFX xxxx, View eller Devices. FX xxxx är videokortsumret.) 8 Välj tv-alterativet och följ avisigara på skärme. Till vissa datormodeller går det att asluta flera bildskärmar (CRT-moitorer, LCD-skärmar, tvapparater med mera). Du ädrar sabbt var dators skrivbord visas geom att trycka ed Alt+F5. (Tryck samtidigt på Alt-tagete och F5-tagete på tagetbordet.) Varje gåg du trycker ed tagetkombiatioe Alt+F5 visas dators skrivbord på ästa ehet. Om det ite fugerar med Alt+F5 startar du om dator och försöker ige. 22 HP Media Ceter-dator Komma igåg

27 Iaktivera tv-alterativet När du vill koppla bort tv: frå dator behöver du kaske iaktivera tv-alterativet för att dators bildskärm ska återgå till de ursprugliga upplösige. Så här iaktiverar du tv-alterativet och visar datorbilde på de ursprugliga skärme: 1 Högerklicka på e tom del av skrivbordet och klicka på Egeskaper. 2 Klicka på flike Iställigar. 3 Klicka på kappe Avacerat. 4 Klicka på ditt grafikkorts flik. (Flike ka heta Displays, Ge ForceFX xxxx, View eller Devices. FX xxxx är videokortsumret.) 5 Iaktivera TV-alterativet geom att välja edast bildskärme för visig och följ avisigara på skärme. Koppla bort tv: 1 Iaktivera tv-alterativet. Se tidigare istruktioer, Iaktivera tv-alterativet på de här sida. 2 Stäg av tv: och dator. 3 Dra ur videokabel frå tv: och dator. Asluta tv-sigale 23

28 24 HP Media Ceter-dator Komma igåg

29 Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud HP Media Ceter-dator har stöd för måga olika ljudalterativ, ljudaslutigar och högtalarkofiguratioer. Du ka kofigurera dator för två stereohögtalare eller för ett högtalarsystem med flera kaaler. Du måste asluta högtalarsystemet till dator och seda kofigurera programvara för ljud ia du ka aväda systemet. Iformatio om hur du asluter stereohögtalare till dator fis på istallatiosaffische. Ljudkotakttyper Di dator ka vara försedd med e av tre kotakttyper för aalogt ljud på baksida av dator. Tre kotakter Sex kotakter Ljudkort I det här kapitlet beskrivs de valigaste alterative. Ditt system ka ha adra kompoeter. Högtalare ka medfölja bildskärme (edast vissa modeller) eller säljas separat. Kotaktera är stereomiijack på 3,5 mm som sitter på baksida av dator, och kopplas till högtalare och mikrofoer. Ditt system ka också vara försett med e separat Digital Out-aslutig (edast vissa modeller). Kofiguratioe av programvara beror på vilke kotakttyp som aväds. Detta ages i istruktioera. Mer iformatio om att kofigurera högtalare fis på istallatiosaffische som kom med dator och i dokumetatioe som medföljde högtalara. Kotakt Beskrivig Bild Typ Tre kotakter Sex kotakter Di dator ka ha tre ljudkotakter. Du ka asluta upp till ett 5.1-ljudsystem till dator. Om du vill asluta flerkaaligt ljud bör du följa istruktioera oga. Di dator ka ha sex ljudkotakter på baksida. Du ka asluta upp till ett 7.1- ljudsystem till dator. OUT IN är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort Ljudkortskotakt Di dator ka vara försedd med ett ljudkort. Du ka asluta upp till ett 5.1- ljudsystem (7.1-ljudsystem på vissa modeller) eller digitala högtalare till ljudkortet på dator. Se eda. S Aväd de ljudkotakter som matchar med di dator är du istallerar kablar. Följ istallatiosavisigara. Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 25

30 I följade tabell visas ljudkotaktera på baksida av dator. 3 är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort Ljudkotakt 3 6 S A Beskrivig Side (grå) för sidohögtalare i ett högtalarsystem med åtta högtalare (7.1). C/Sub (guld) för mitt-/bashögtalare i e flerkaalig ljudkofiguratio. B Rear (svart) för bakre högtalare i e flerkaalig ljudkofiguratio. OUT IN C D E Out (limegrö) för främre högtalare. Mic (rosa) för mikrofo. (3: Fugerar äve som mitt-/bashögtalarutgåg är e flerkaalig ljudkofiguratio är aktiverad.) I (ljusblå) för e aalog ljudehet, t.ex. cd-spelare för igåg till dator. (3: Fugerar äve som bakre utgåg är e flerkaalig ljudkofiguratio är aktiverad.) DIGITAL AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT F Digital Out (orage) för e digital ljudehet med digital igåg, t.ex. hemljudsmottagare/-förstärkare) eller digitala högtalare (edast vissa modeller). 26 HP Media Ceter-dator Komma igåg

31 Högtalarkofiguratioer Du ka ställa i HP Media Ceter-dator för följade kofiguratioer som stöds: Nam Högtalarsystem Mer iformatio fis i Hörlurar Iga, ljud av. Aväda hörlurar på sida (stereo) Väster högtalare, höger högtalare. Asluta 2/2.1-ljudhögtalare på sida Väster högtalare, höger högtalare och e bashögtalare. 4.1 Två främre högtalare, två bakre högtalare och e bashögtalare. 6/5.1 Två främre högtalare, två bakre högtalare, e mitthögtalare och e bashögtalare. 8/7.1 Två främre högtalare, två bakre högtalare, två sidohögtalare, e mitthögtalare och e bashögtalare (edast vissa modeller). Asluta 2/2.1-ljudhögtalare på sida 28. Asluta 4.1-ljudhögtalare på sida 29. Asluta 5.1-ljudhögtalare på sida 30. Asluta 7.1-ljudhögtalare på sida 32. Hemljudsystem Digitalt ljud Hemstereo eller hembioljudsystem med passiva högtalare. Digitala högtalare eller digitaligågskotakt på ljudsystem. Asluta dator till ett hemljudssystem på sida 33. Asluta digitalt ljud på sida 37. Högtalartyper Högtalare ka medfölja bildskärme (edast vissa modeller) eller säljas separat. Se efter i produktdokumetatioe för högtalara. De här dator ka bara aväda ett aktivt högtalarsystem (med ege strömförsörjig). Ett aktivt högtalarsystem måste ha e ege strömsladd. Ett hemljudsystem behöver ite ha aktiva högtalare eftersom mottagare ger förstärkig. Ett stereohögtalarpaket består av ett tvåkaaligt högtalarsystem för både väster och höger sida. Ett högtalarsystem för flerkaaligt ljud har e främre (väster och höger) och bakre (väster och höger) kaal, och ka äve iehålla e bashögtalare och e mitthögtalare. Sidohögtalare igår i mer avacerade system. E bashögtalare ger förstärkt basljud..1 betyder e bashögtalare. Till exempel består ett 7.1-system (åtta högtalare) av två främre högtalare (väster och höger), två sidohögtalare (väster och höger), två bakre högtalare (väster och höger), e mitthögtalare och e bashögtalare (subwoofer). Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 27

32 3 är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort Sätt alltid på dator ia du sätter på högtalarsystemet. Asluta 2/2.1-ljudhögtalare Så här asluter du ekel aktiv stereohögtalare (väster/höger): Eller Så här asluter du två högtalare och e bashögtalare för 2.1-högtalarutgåg: 1 Stäg av dator. 2 Aslut högtalarkabel till de limegröa ljudutgågskotakte på baksida av dator. 3 6 S OUT 3 Aslut kabel till ljudsystemet. På 2.1-högtalare som levererades med dator (edast vissa modeller) kopplar du i ljudutgågskotakte i bashögtalare. 4 Aslut väster och höger högtalare till bashögtalare. Mer iformatio fis i dokumetatioe till högtalara. 5 Slå på dator. I följade diagram visas e valig 2.1-ljudistallatio: 6 Sätt i strömsladde till högtalarsystemet. 7 Sätt på högtalarsystemet. Steg 8 är valfritt för ett system med två högtalare. 8 När högtalara är asluta till dator kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell: 3 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudåtergivig med Multichael Soud Maager på sida kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. Ljudkort: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort på sida 42. OUT 28 HP Media Ceter-dator Komma igåg

33 Asluta 4.1-ljudhögtalare Så här asluter du två främre högtalare, två bakre högtalare och e bashögtalare för fyra kaaler (4.1- högtalare):. 1 Stäg av dator. 2 Aslut de främre högtalarkabel till de limegröa ljudutgågskotakte på baksida av dator. 4 Aslut kablara till ljudsystemet. 5 Aslut främre och bakre högtalare till bashögtalare. Mer iformatio fis i dokumetatioe till högtalara. 3 är tre kotakter 3 6 S OUT 3 Aslut de bakre högtalarkabel till de svarta kotakte på baksida av dator. 6 Slå på dator. 7 Sätt i strömsladde till högtalarsystemet. 8 Sätt på högtalarsystemet. 9 När högtalara är asluta till dator, kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell: 6 är sex kotakter S är ljudkort 3 6 S IN 3 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudåtergivig med Multichael Soud Maager på sida 38. Om du har ett 3-kotaktssystem fugerar de blå ljudigågskotakte som e bakre utgåg är e flerkaalig ljudkofiguratio är aktiverad. 6 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. Ljudkort: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort på sida 42. I följade diagram visas e valig 4.1-ljudistallatio: OUT IN Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 29

34 Asluta 5.1-ljudhögtalare Så här asluter du två främre högtalare, två bakre högtalare, e mitthögtalare och e bashögtalare för sex kaaler (5.1-högtalare): 3 är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort. 1 Stäg av dator. 2 Aslut de främre högtalarkabel till de limegröa ljudutgågskotakte på baksida av dator. 3 6 S OUT 4 Aslut mitt-/bashögtalarkabel till de guldfärgade (eller rosa Mic) kotakte på baksida av dator. 3 6 S 3 Aslut de bakre högtalarkabel till de svarta kotakte på baksida av dator. Om du har ett 3-kotaktssystem fugerar de rosa mikrofokotakte som utgåg för mitt-/bashögtalare är e flerkaalig ljudkofiguratio är aktiverad. 3 6 S IN 5 Aslut kablara till ljudsystemet. 6 Aslut främre, bakre och mitthögtalare till bashögtalare. Mer iformatio fis i dokumetatioe till högtalara. Om du har ett 3-kotaktssystem fugerar de blå ljudigågskotakte som e bakre utgåg är e flerkaalig ljudkofiguratio är aktiverad. 7 Slå på dator. 8 Sätt i strömsladde till högtalarsystemet. 30 HP Media Ceter-dator Komma igåg

35 9 Sätt på högtalarsystemet. 10 När högtalara är asluta till dator, kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell: 3 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudåtergivig med Multichael Soud Maager på sida kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. Ljudkort: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort på sida 42. Sätt alltid på dator ia du sätter på högtalarsystemet. I följade diagram visas e valig 5.1-ljudistallatio: OUT IN Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 31

36 Asluta 7.1-ljudhögtalare Om dator har 6 kotakter eller ett Audigy2 ZSljudkort (edast vissa modeller) ka du istallera ett 8/7.1-ljudsystem. Så här asluter du två främre högtalare, två sidohögtalare, två bakre högtalare, e mitthögtalare och e bashögtalare för åtta kaaler (7.1-högtalare): (Ebart vissa modeller) 6 är sex kotakter. 1 Stäg av dator. 2 Aslut de främre högtalarkabel till de limegröa ljudutgågskotakte på baksida av dator. 5 Aslut mitthögtalare och bashögtalarkabel till de guldfärgade kotakte på baksida av dator. Sätt alltid på dator ia du sätter på högtalarsystemet. 3 Aslut de bakre högtalarkabel till de svarta kotakte på baksida av dator. 4 Edast för 6 kotakter: aslut sidohögtalarkabel till de gråa kotakte på baksida av dator. 6 Aslut kablara till ljudsystemet. 7 Aslut de främre, bakre, sido- och mitthögtalara till bashögtalare. Mer iformatio fis i dokumetatioe till högtalara. 8 Slå på dator. 9 Sätt i strömsladde till högtalarsystemet. 10 Sätt på högtalarsystemet. 11 När högtalara är asluta till dator, kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell: 6 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. I följade diagram visas e valig 7.1-ljudistallatio: 32 HP Media Ceter-dator Komma igåg

37 Asluta 7.1-högtalare till ett ljudkort Om du har ett ljudkort och vill asluta 7.1-högtalare måste du köpa Creative Ispire T7700-högtalare. Asluta dator till ett hemljudssystem Du ka asluta HP Media Ceter-dator till hemstereos eller hembios flerkaaliga ljudmottagare/förstärkare med hjälp av dia befitliga högtalare. Se till exempel 2.1-hemstereoistallatio på sida 34 eller 6/5.1-hemljudistallatio på sida 35. Y-adapterkablar De flesta hemmottagare/förstärkare är försedda med igågskotakter av RCA-typ. Du kaske måste asluta Y-adapterkablar mella dator och mottagare/förstärkare. Y-adapterkablar har ett stereomiijack på 3,5 mm i eda äde och två RCA-kotakter i adra äde. Dessa kablar köps separat. Atalet Y-adapterkablar som du behöver för hemstereosystemet beror på hur måga högtalare du istallerar: 2/2.1-högtalarsystem: 1 Y-adapterkabel 4/4.1-högtalarsystem: 2 Y-adapterkablar 6/5.1-högtalarsystem: 3 Y-adapterkablar 8/7.1-högtalarsystem: 4 Y-adapterkablar Om du asluter e hemstereo till e dator bör du se till att ljudkablara är tillräckligt låga för att kopplas frå dator till stereo. Du ka behöva köpa RCA- eller miiförlägigssladdar. Y-adapter och förlägigssladdar köps separat. Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 33

38 A: Kotakter på dators baksida (3, 6 eller ljudkort) 2.1-hemstereoistallatio I följade diagram visas e valig tvåkaalig högtalaristallatio (2.1) med passiva stereohögtalare, som kopplas i i väster och höger igåg på e valig hemstereo. Detta är bara ett förslag till kofiguratio. Ditt system ka se aorluda ut. B: Y-adapterkablar C: Mottagare/ förstärkare A OUT IN D: Bashögtalare E: Främre högtalare (väster och höger) B C D E Dator till 2.1-flerkaalig ljudsystemaslutig 34 HP Media Ceter-dator Komma igåg

39 6/5.1-hemljudistallatio I följade diagram visas e valig, avacerad hembioljudistallatio med 6-kaaligt 6/5.1- högtalarsystem som kräver flerkaaliga igågar på e mottagare/förstärkare. A B C OUT Detta är bara ett förslag till kofiguratio. Ditt system ka se aorluda ut. IN A: Kotakter på dators baksida (3, 6 eller ljudkort) B: Y-adapterkablar C: Mottagare/ förstärkare D: Bashögtalare E: Mitthögtalare F: Främre högtalare (väster och höger) G: Bakre högtalare (väster och höger) D E F G Dator till 5.1-flerkaalig ljudsystemaslutig Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 35

40 Igågskotaktera för mottagare/ förstärkare ka vara märkta med Surroud, 5.1 eller 6 Chael iputs, CD, DVD, eller DVD I. 6/5.1-hemljudsistallatio Så här asluter du ett 6-kaaligt hemljudssystem (5.1-högtalare) till dator: 1 Stäg av dator. 2 Stäg av mottagare/förstärkare. 3 Aslut det främre stereomiijacket på e Y- adapterkabel till de limegröa ljudutgåge på baksida av dator. 5 Om du har ett 2/2.1-kaals hemstereosystem eller högre asluter du stereomiijacket på e Y-adapterkabel till mikrofouttaget (rosa) eller uttaget för mitt-/bashögtalare (guld) på baksida av dator. 3 6 S OUT 3 6 S 3 är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort Sätt alltid på dator ia du sätter på högtalarsystemet. Aslut höger och väster äde på Y- adapterkabel till de främre västra (L) och högra (R) igågara på baksida av mottagare/förstärkare. 4 Om du har bakre högtalare asluter du det bakre stereomiijacket på e Y-adapterkabel till ljudigåge (blå) på de bakre högtalarigåge (svart) på baksida av dator. 3 6 S IN Aslut höger och väster äde på Y- adapterkabel till de bakre västra (L) och högra (R) igågara på baksida av mottagare/förstärkare. Aslut höger och väster äde på Y- adapterkabel till igågara på mitt-/bashögtalare på baksida av mottagare/förstärkare (6/5.1-kaalssystem eller högre). Sätt i Y-adapterkabel i bashögtalaruttaget på baksida av mottagare, äve om bashögtalare ite aväds. 6 Sätt på mottagare/förstärkare. 7 Välj de igåg för mottagare/förstärkare som Y-adapterkablara är kopplade till. 8 Slå på dator. 9 När ljudsystemet är aslutet till dator kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell. 3 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudåtergivig med Multichael Soud Maager på sida kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. Ljudkort: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort på sida HP Media Ceter-dator Komma igåg

41 Asluta digitalt ljud (Ebart vissa modeller) Om du har ett ljudkort och asluter hemstereos AVmottagare via Digital Out-kotakte, kopplar du i 3,5 millimeters stereokotakte i Digital Outkotakte på ljudkortet. Aslut de röda RCAstereokotakte på 3,5 millimeters Y-kabel till AVmottagares digitala igågskotakt. Om de röda RCA-stereokotakte ite fugerar provar du med de vita. E av kotaktera aväds ite. Om du ska asluta digitalt ljud måste dator vara försedd med e Digital Out-kotakt på ljudkortet eller på baksida. Du behöver ite asluta flerkaaliga högtalarutgågar om du asluter digitalutgåge. Så här asluter du högtalare för digitalt ljud: 1 Stäg av dator. 2 Aslut Digital Out-kotakte på baksida av dator till de digitala igåge (S/PDIF) på digitala högtalare eller ett digitalt ljudsystem. DIGITAL DIGITAL AUDIO OUT 3 AUDIO OUT 6 S 6 När högtalara är asluta till dator kofigurerar du ljudprogramvara för di datormodell: Ljudkort med digitalutgåg och 3 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudåtergivig med Multichael Soud Maager på sida 38. Följ avisigara om hur du aktiverar digital ljudutgåg. 3 är tre kotakter 6 är sex kotakter S är ljudkort 3 Slå på dator. 4 Sätt i strömsladde till högtalarsystemet. 5 Sätt på högtalarsystemet. Ljudkort med digitalutgåg och 6 kotakter: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med Soud Effect Maager på sida 40. Digital ljudutgåg är aktiverat som stadard. Ljudkort: Mer iformatio fis i Kofigurera ljudutgåg med ett ljudkort på sida 42. Följ avisigara om hur du aktiverar digital ljudutgåg. Alterativ för att kofigurera högtalare och ljud 37

42 Kofigurera ljudåtergivig Du ka kofigurera högtalarljudet med följade programvara. Aväd programvara som gäller di dator: Multi-chael Soud Maager (3 kotakter) Soud Effect Maager (6 kotakter) Creative Speaker Settigs (Ljudkort) Media Ceter (alla system) WiDVD Player (alla system) Kofigurera ljudåtergivig med Multi-chael Soud Maager Följ stege eda är du har istallerat och aslutit högtalara, om di dator har 3 kotakter. Så här kofigurerar du flerkaaligt ljud för datorer med Multi-chael Soud Maager: 1 Klicka på Start. 2 Välj Alla program. 3 Klicka på Multi-chael Soud Maager. Föstret för kofiguratio av flerkaaligt ljud, Multi-chael Audio Cofiguratio, öppas med e av fem kotrollskärmar. Soud Effect (Ljudeffekt) Välj iställig för omgivig. Equalizer Utjäma ljudfrekvesera. Speaker Cofiguratio (Högtalarkofiguratio) Välj atalet högtalare. Uder Audio Coector Switch (Ljudkotakter) visas högtalarkofiguratioe. Speaker Test (Högtalartest) Testa alla asluta högtalare för rätt kofiguratio. Geeral (Allmät) Visa iformatio om drivruti och ljud. 4 Klicka på flike Speaker Cofiguratio (Högtalarkofiguratio) i föstrets övre del och öppa kotrollskärmara. (Du kaske måste koppla i högtalara för att flike ska visas.) 5 Välj det alterativ som beskriver atalet högtalare i systemet, frå 2/2.1-högtalarläge till 6/5.1-högtalarläge. 6 Aktivera digitalt ljud om du vill ha digital ljudutgåg. Se Aktivera digital ljudutgåg med Multi-chael Soud Maager (tillval) på sida Klicka på OK. 8 Testa högtalara. Klicka på flike Speaker Test (Högtalartest). Följ istruktioera. 9 Kofigurera ljudutgåg för Media Ceter. Se Kofigurera ljud för Media Ceter på sida Kofigurera ljudutgåg för WiDVD Player. Se Kofigurera ljud för WiDVD Player på sida HP Media Ceter-dator Komma igåg

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Avancerad installation

Avancerad installation Avancerad installation Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien PCG-K-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Din manual HP PAVILION D4800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851944

Din manual HP PAVILION D4800 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION D4800. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION D4800 instruktionsbok

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Komma igång. HP Pavilion PC

Komma igång. HP Pavilion PC Komma igång HP Pavilion PC Komma igång Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

HP Media Center PC Komma igång

HP Media Center PC Komma igång HP Media Ceter PC Komma igåg Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare garatiåtagade.

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

HP Media Center PC Komma igång

HP Media Center PC Komma igång HP Media Ceter PC Komma igåg Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 100 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851633

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851633 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S3000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632 HB20AB.10S [sv] Bruksavisig...3 *9000621632* 9000621632 ó Iehållsförteckig Säkerhetsavisigar... 4 Före istallatioe...4 Säkerhetsavisigar...4 Felorsaker...4 Di ya ug... 5 Kotroller...5 Fuktiosvred...5

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

TYPHOON DVD MAKER. Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600. Version 1.00 http://www.typhoon.de. Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER

TYPHOON DVD MAKER. Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600. Version 1.00 http://www.typhoon.de. Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER Instruktionsmanual Artikelnummer: 50600 Version 1.00 http://www.typhoon.de Kopplingsschema TYPHOON DVD MAKER TYPHOON DVD MAKER Till USB-porten Till datorns ljudkort eller audioingång Snapshot-knapp för

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Compaq Presario S0000 / 8000-seriens datorer. Användarhandbok

Compaq Presario S0000 / 8000-seriens datorer. Användarhandbok Compaq Presario S0000 / 8000-seriens datorer Användarhandbok användarhandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

Kom-igång med routern

Kom-igång med routern TA 9 791 15-07 Kom-igång med routern Technicolor TG789 vac Startboxen innehåller Vad har du för uttag? Via bredbandsuttaget 1 3 Om du har bredband via bredbandsuttaget betyder det att det finns ett separat

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Classic Deluxe 110 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8174V Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 5MP 360 Surround View

Läs mer

Användarhandbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com

Användarhandbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com dyadock V10 computers.toshiba-europe.com Iehåll Iledig...11 Fuktioer...11 Förpackiges iehåll...11 Datorkrav...12 Sabbtur...13 Moterig och aslutig...16 Motera dyadock-ehete...16 Strömaslutig...16 Istallera

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer