Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien"

Transkript

1 Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie

2 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till e strömkälla...15 Aväda batteriet...16 Stäga av dator på ett säkert sätt...23 Aväda di VAIO-dator...24 Aväda tagetbordet...25 Aväda pekplatta...27 Aväda specialkappara...28 Aväda de optiska skivehete...30 Aväda TV-fuktioe (fis bara på vissa modeller)...38 Aväda PC-kort...39 Aväda Memory Stick-medier...43 Aväda Iteret...47 Aväda trådlöst LA (WLA)...48 Aväda Bluetooth-fuktioe (fis bara på vissa modeller)...57

3 3 Aväda krigutrustig...63 Asluta e portreplikator...64 Aväda muse (bara på vissa modeller)...77 Asluta extera högtalare...81 Aväda fjärrkotrolle...86 Asluta e exter bildskärm...89 Välja visigsläge...97 Aväda fuktioe för flera bildskärmar Asluta e exter mikrofo Asluta e USB-ehet Asluta e skrivare Asluta e i.lik-ehet Asluta till ett ätverk (LA) Apassa di VAIO-dator Ställa i löseordet Kofigurera dator med VAIO Cotrol Ceter Aväda eergisparläge Eergihaterig med VAIO Power Maagemet Ställa i språket för Widows XP Professioal Kofigurera modemet Välja ett Soy-skrivbordsuderlägg Istallera och uppgradera program Hatera drivrutier...143

4 4 Uppgradera di VAIO-dator Sätta i och ta bort mie Försiktighetsavisigar Hatera LCD-skärme ätdrift Hatera dator Hatera disketter Hatera skivor Aväda batteriet Aväda hörlurar Hatera Memory Stick Hatera hårddiske...178

5 5 Felsökig Felsökig för de optiska skivehete Felsökig för PC-kort Felsökig av modemet Felsökig för Bluetooth-fuktioera Felsökig för trådlöst LA Felsökig för eergihaterig Felsökig för extera bildskärmar Felsökig för ljud (högtalare) Felsökig för ljud (mikrofo) Felsökig för disketter Felsökig för skrivare Felsökig för i.lik-eheter Supportalterativ Supportiformatio frå Soy e-support Varumärke...205

6 6 Ia du börjar aväda dator Ia du börjar aväda dator Tack för att du har valt e Soy VAIO, och välkomme till de elektroiska avädarhadboke. Soy har kombierat markadsledade tekik för ljud, bild, databehadlig och kommuikatio för att skapa e dator av tekisk toppklass. För käedom 2005 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskiläsbar form. Soy Corporatio ger iga garatier avseede dea hadbok, programvara eller aa iformatio som fis häri, och friskriver sig härmed uttrycklige frå evetuella uderförstådda garatier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ädamål avseede dea hadbok, programvara eller aa såda iformatio. Soy Corporatio bär ite uder ågra omstädigheter asvar för skador av oavsiktlig, idirekt eller speciell art, oaktat om sådaa skador grudar sig på avtalsbrott eller aa förseelse, och uppstår på grud av eller i sambad med, dea hadbok, programvara eller aa iformatio häri, eller avädig av dessa. Macrovisio: Dea produkt iehåller tekik för upphovsrättsskydd, som skyddas av patet i USA samt av aa immaterialrättslig lagstiftig. Dea tekik för upphovsrättsskydd får edast avädas med tillåtelse frå Macrovisio, och är edast avsedd för hemavädig och aa avädig i begräsad omfattig, om ite Macrovisio beslutar aorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera. I dea hadbok har märkea och utelämats. Soy Corporatio förbehåller sig rätte att är som helst och uta föregåede meddelade modifiera dea hadbok och iformatioe häri. Programvara som beskrivs häri regleras av villkore i ett separat licesavtal för avädare. Observera att bildera i dea hadbok ite ödvädigtvis överesstämmer med di modell. I det separata dokumetetet Specificatios fis iformatio om kofiguratioe för di VAIO-dator.

7 EERGY STAR 7 Ia du börjar aväda dator Soy är e EERGY STAR-parter och har sett till att dea produkt uppfyller EERGY STAR-riktlijera för effektiv eergiavädig. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparig vid avädig av datorer och kotorsutrustig. Programmet stöder utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. EERGY STAR är registrerad som symbol i USA.

8 Dokumetatio 8 Ia du börjar aväda dator Dokumetatioe består av tryckt iformatio, och av avädarhadböcker i elektroisk form som du läser på VAIO-dator. Guidera är i PDF-format, vilket gör dem lätta att bläddra i och skriva ut. Portale My Club VAIO är e perfekt utgågspukt för att aväda di VAIO-dator där får du e heltäckade sammafattig av allt du behöver veta för att få maximalt utbyte av di dator. Avädarhadböckera fis samlade uder Documetatio som öppas på följade sätt: 1 Gå till Start och klicka på ikoe My Club VAIO. 2 Klicka på Documetatio. 3 Välj de guide som du vill läsa. Du ka bläddra i avädarhadböckera för had geom att gå till My Computer > VAIO (C:) (dators C-ehet) > Documetatio > Documetatio och öppa mappe för ditt språk. Det ka fias e separat skiva för dokumetatioe till medföljade program. Tryckt dokumetatio Dokumetet Specificatios iehåller e tabell över tekiska data, e lista över medföljade programvara, e översikt över alla kotroller och portar och e iställigsguide för VAIO-dator (på baksida). Felsökigsguide iehåller lösigar på valiga problem. I Återställigsguide beskrivs hur du återställer datorsystemet om det skulle behövas. Broschyrer med följade iformatio: Soy Guaratee (Soys garativillkor), Safety Regulatios (säkerhetsbestämmelser), Modem Regulatios (modembestämmelser) och Wireless LA Regulatios (bestämmelser för trådlösa ätverk).

9 Elektroisk dokumetatio My Club VAIO 9 Ia du börjar aväda dator Uder My Club VAIO hittar du: Documetatio som ger dig: Tillgåg till User Guide (bruksavisig). I de här hadboke beskrivs VAIO-dators fuktioer i detalj, hur du aväder dessa fuktioer och på ett säkert sätt asluter krigutrustig, med mera. Tillgåg till Help ad Traiig (Hjälp och utbildig). Det här är e portal för VAIO Help ad Support Ceter. Viktig iformatio om di dator, i form av varigar och meddelade. Uder My Club VAIO fis äve: Accessories Vill du utöka fuktioera i di VAIO-dator? Klicka på dea iko och ta e titt på kompatibla tillbehör. Software Käer du dig kreativ? Klicka på dea iko för att få e översikt över dia program och ta e titt på våra uppgraderigsalterativ. Wallpapers Klicka på de här ikoe och ta reda på mer om de valigaste Soy- och Club VAIO-skrivbordsuderlägge. Liks Klicka på de här ikoe och ta reda på mer om de valigaste Soy- och Club VAIO-webbplatsera. Help ad Support Ceter Help ad Support Ceter är e omfattade resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demostratioer som du utyttjar är du vill lära dig aväda Microsoft Widows XP och di VAIO-dator. Med hjälp av sökfuktioe, idexet och iehållsförteckige ka du visa alla hjälpresurser i Widows, blad aat de som fis på Iteret. Du öppar Help ad Support Ceter geom att klicka på Start och seda på Help ad Support.

10 Adra källor 10 Ia du börjar aväda dator I Olie Help för det program du aväder hittar du detaljerad iformatio om programmets egeskaper, samt felsökigshjälp. Besök där du hittar olieguider för olika VAIO-program.

11 Ergoomisk iformatio 11 Ia du börjar aväda dator Du kommer förmodlige att aväda di bärbara dator i flera olika miljöer. Täk på följade ergoomiska faktorer vid både fasta och bärbara arbetsstatioer: Dators positio Placera dator direkt framför dig (1). Håll uderarmara vågrätt (2) med hadledera i ett eutralt, bekvämt läge (3) är du aväder tagetbordet, pekplatta eller de extera muse. Låt överarmara häga ed lägs med sidora på ett aturligt sätt. Ta pauser med jäma mellarum då du arbetar med dator. Alltför mycket datoravädig ka orsaka späigar i muskler och seor. Möbler och hållig Aväd e stol med gott stöd för rygge. Justera stole så att dia fötter vilar plat mot golvet. Ett fotstöd ka göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappat och upprätt och udvik att kuta med rygge eller att luta dig för lågt bakåt.

12 12 Ia du börjar aväda dator Vikel på datorskärme Skärme är ställbar - pröva dig fram tills du hittar rätt vikel. Geom att vikla skärme rätt ka du miimera riske för asträgda ögo och muskler. Justera äve skärmes ljusstyrka. Belysig Välj e plats där ljuset frå föster och lampor ite ger upphov till irriterade reflexer i skärme. Aväd idirekt ljussättig för att udvika ljusa fläckar på skärme. Du ka också köpa tillbehör till skärme som miskar irriterade reflexer på skärme. Korrekt ljussättig skapar e bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö. Placerig av separat bildskärm Placera evetuell separat bildskärm på bekvämt avståd för ögoe. Se till att skärme är i ögohöjd eller aige lägre är du sitter framför de.

13 13 Komma igåg Komma igåg I det här avsittet beskrivs hur du börjar aväda di VAIO-dator. Om idikatorlampora (sida 14) Asluta dator till e strömkälla (sida 15) Aväda batteriet (sida 16) Stäga av dator på ett säkert sätt (sida 23)

14 14 Komma igåg Om idikatorlampora Idikator Ström 1 Batteri e Memory Stick Pro/Duo Optisk skivehet (edast VG-A-serie) Ljuddämpig % (edast VG-A-serie) Ljusstyrka 8 (edast VG-A-serie) Hårddisk um Lock Caps Lock Scroll Lock Bluetooth WIRELESS LA Fuktioer Täds är dator slås på, blikar i väteläge och släcks är dator är i viloläge eller stägs av. Täds är dator körs med batterikraft, blikar är strömme i batteriet håller på att ta slut och blikar två gåger i taget är batteriet laddas. Täds är iformatio läses frå eller skrivs på ett Memory Stick. (Aktivera ite väteläget och stäg ite av dator är dea idikator lyser.) är idikator är släckt aväds iget Memory Stick. Täds är iformatio läses frå eller skrivs till de optiska skiva. är idikator är släckt aväds ite de optiska skiva. Täds är volyme är avstägd. Täds är skärme är iställd på maximal ljusstyrka. Täds är iformatio läses frå eller skrivs till hårddiske. Aktivera ite väteläget och stäg ite av dator är dea idikator lyser. Tryck på tagete um Lock om du vill aktivera det umeriska tagetbordet. Tryck på tagete ige om du vill iaktivera det umeriska tagetbordet. Det umeriska tagetbordet är iaktivt är idikator ite lyser. Tryck på tagete Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemeer om du håller ed Skift uder tide som idikator lyser. Tryck på tagete ige om du vill släcka idikator. är idikator för Caps Lock har släckts ka du skriva gemeer som valigt. Tryck på tagete Scroll Lock om du vill ädra hur rullig sker på skärme. är idikator för Scroll Lock har släckts ka du rulla på skärme som valigt. Hur tagete Scroll Lock fugerar beror på vilket program du aväder. I vissa program har Scroll Lock ige effekt. Täds är WIRELESS-brytare vrids till O och Bluetooth-tekik aktiveras. Täds är fuktioe för trådlöst LA är aktiverad.

15 15 Komma igåg Asluta dator till e strömkälla Såväl ätadapter som uppladdigsbart batteri ka avädas som strömkällor. Aväda ätadapter Så här aväder du ätadapter 1 Aslut ea äde av ätkabel (1) till ätadapter. 2 Aslut de adra äde av ätkabel till ett ätuttag (2). 3 Aslut de kabel som är fäst i ätadapter (3) till DC I-porte (4) på dator.! Hur likströmskotakte ser ut varierar beroede på ätadapter. Dator ska edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att strömme till dator ska brytas helt. Kotrollera att det är lätt att komma åt ätuttaget. Om du ite ska aväda ätadapter på läge ställer du dator i viloläge. Läs Aväda viloläget (sida 125). Det här eergisparläget sparar dig de tid det aars tar att stäga av dator på ormalt sätt.

16 16 Komma igåg Aväda batteriet Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället. Sätta i batteriet Så här sätter du i batteriet Modeller i VG-A-serie 1 Stäg av dator och stäg LCD-skärme. 2 Skjut spärre LOCK/ULOCK (1) på udersida av dator till läget ULOCK. 3 Skjut spärre RELEASE (2) på udersida av dator till läget RELEASE.

17 17 Komma igåg 4 Ta av locket till batterifacket. 5 Skjut på batteriet på locket till batterifacket. 6 Väd batteriet som u sitter fast på locket till batterifacket. 7 Stick i tappe på batterifacklocket i hake och tryck i batteriet i facket tills det klickar på plats. 8 Skjut spärre LOCK/ULOCK till läget LOCK för att säkra batteriet i dator.

18 18 Komma igåg Modeller i VG-FS-serie 1 Stäg av dator och stäg LCD-skärme. 2 Skjut spärre (1) till läget ULOCK. 3 Placera batteriet i batterifacket och se till att det klickar på plats. 4 Skjut spärre till läget LOCK för att säkra batteriet i dator. är dator är direkt aslute till elätet med ett batteri isatt drivs de med ätström.

19 Ladda batteriet Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Aslut ätadapter till dator. Dator laddar automatiskt upp batteriet (batteriidikator blikar två gåger i taget meda batteriet laddas upp). 19 Komma igåg Batteriidikators tillståd Täd Blikar Dubbelblikigar Släckt Betyder att Dator drivs av ström frå batteriet. Strömme i batteriet håller på att ta slut. Batteriet laddas. Dator drivs av ström frå ätuttaget.

20 20 Komma igåg är strömme i batteriet är på upphällige blikar både batteriidikator och strömidikator. Låt batteriet sitta kvar i dator äve är de drivs med ätström. Batteriet fortsätter att laddas upp meda du aväder dator. Om batteriivå sjuker uder 10 % kopplar du atige i ätadapter för att ladda batteriet ige, eller så stäger du av dator och sätter i ett fullt laddat batteri. Batteriet som levereras med dator är ett litiumjobatteri och ka laddas upp är som helst. Batteriets livslägd påverkas ite om du laddar det är det bara är delvis urladdat. Batteriidikator lyser är dator drivs på batteri. är batteriet håller på att ta slut börjar både batteriidikator och strömidikator att blika. Vissa program och viss krigutrustig medger ite att dator går i i viloläge es är batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera eergisparläge som väteläge eller viloläge mauellt om du vill udvika att data går förlorade vid batteridrift. Om batteriet tar slut meda dator är i väteläge, går data som ite sparats uda förlorade. Det går ite att återgå till det föregåede arbetsläget. Om du vill udvika att data går förlorade bör du spara data ofta. är dator är direkt aslute till elätet med ett batteri isatt drivs de med ätström.

21 21 Komma igåg Ta ut batteriet Så här tar du ut batteriet Modeller i VG-A-serie 1 Stäg av dator och stäg LCD-skärme. 2 Skjut spärre LOCK/ULOCK (1) på udersida av dator till läget ULOCK. 3 Skjut spärre RELEASE (2) på udersida av dator till läget RELEASE. Batterifacklockets högra kat skjuts upp. 4 Lyft upp kate för att ta av locket till batterifacket. 5 Öppa flikara på batterifacklocket för att frigöra batteriet och ta av det frå batterifacklocket. 6 Stick i de två tappara på batterifacklocket diagoalt i hakara och tryck i locket i facket tills det klickar på plats.

22 22 Komma igåg Modeller i VG-FS-serie 1 Stäg av dator och stäg LCD-skärme. 2 Skjut spärre (1) till läget ULOCK. 3 Håll frigörigsreglaget (2) öppet och ta ut batteriet frå dator. Data ka gå förlorade om du tar ut batteriet meda dator är påslage me ite aslute till ätadapter, eller om du tar ut batteriet meda dator är i väteläge.

23 Stäga av dator på ett säkert sätt Om du vill udvika att data som ite sparats går förlorade stäger du av dator eligt istruktioera eda. Så här stäger du av dator 23 Komma igåg 1 Stäg av evetuell krigutrustig som är aslute till dator. 2 Klicka på Start, och välj därefter Tur Off Computer. Föstret Tur off Computer visas. 3 Klicka på Tur Off. 4 Svara på de uppmaigar som visas om att spara dokumet eller täka på adra avädare, och väta på att di dator stägs av automatiskt. Strömidikator släcks. Se de tryckta Felsökigsguide om du har problem med att stäga av dator.

24 Aväda di VAIO-dator är du har läst och följt avisigara i dokumetet Specificatios ka du börja aväda di dator säkert. Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av di VAIO-dator. 24 Aväda di VAIO-dator Aväda tagetbordet (sida 25) Aväda pekplatta (sida 27) Aväda specialkappara (sida 28) Aväda de optiska skivehete (sida 30) Aväda TV-fuktioe (fis bara på vissa modeller) (sida 38) Aväda PC-kort (sida 39) Aväda Memory Stick-medier (sida 43) Aväda Iteret (sida 47) Aväda trådlöst LA (WLA) (sida 48) Aväda Bluetooth-fuktioe (fis bara på vissa modeller) (sida 57)

25 Aväda tagetbordet 25 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet är mycket likt tagetbordet till e skrivbordsdator, me har dessutom ett par extratageter för olika fuktioer som beror på modelle. Mer iformatio om stadardtagetera fis i Widows Help ad Support Cetre där du klickar på läke Customizig your computer. Webbplatse VAIO-Lik ( iehåller också ordförklarigar för att uderlätta avädadet av tagetbordet. Kombiatioer och fuktioer med F-tagete Kombiatioer/Fuktio Fuktioer F + % (F2): högtalarbrytare (gäller bara för VG-FSserie) F + 2 (F3/F4): högtalarvolym (gäller bara för VG-FS-serie) F + 8 (F5/F6): ljusstyrka Aväds för att slå på eller stäga av de ibyggda högtalara och hörlurara. Justerar de ibyggda högtalaras volym. Om du vill höja volyme trycker du på F+F4 och seda på M eller,. Du ka också fortsätta att hålla ed F+F4. Om du vill säka volyme trycker du på F+F3 och seda på m eller <. Du ka också fortsätta att hålla ed F+F3. Justerar LCD-skärmes ljusstyrka. Om du vill öka ljusstyrka trycker du på F+F6 och seda på M eller,. Du ka också fortsätta att hålla ed F+F6. Om du vill miska ljusstyrka trycker du på F+F5 och seda på m eller <. Du ka också fortsätta att hålla ed F+F5. F + /T (F7): byta till exter bildskärm Aväds för att växla mella LCD-skärme, e exter ehet (t.ex. e bildskärm) eller samtidig visig på LCD-skärme och de extera ehete.

26 26 Aväda di VAIO-dator Kombiatioer/Fuktio F + (F10): zoom (gäller bara för VG-FS-serie) Fuktioer Ädrar skärmes upplösig så att visige ka förstoras och återställas. Följade är stadardupplösige för det valiga visigsläget och det förstorade visigsläget: Valig visig: x 800 bildpukter Förstorad visig: x 600 bildpukter Det förstorade visigsläget är ite lika klart som det valiga visigsläget, eftersom det implemeteras geom att e lägre upplösig aväds på LCD-skärme som har e högre upplösig. De här tagetkombiatioe iaktiveras är e video spelas upp. Glöm därför ite att avsluta evetuella sådaa program ia du trycker på tagetkombiatioe. De här tagetkombiatioe kaske ite fugerar för grafiska bilder, eftersom de förstorar det som visas på skärme geom att ädra upplösige. Placerige och storleke på olika programföster ka ädras är ma ädrar upplösige geom att trycka på de här tagetkombiatioe. är bilde visas förstorad på LCD-skärme och ma går över till att visa de på e separat bildskärm, stägs förstorigsfuktioe av och skärme återgår till det valiga visigsläget. F + (F12): Viloläge Detta läge sparar mest eergi. är du utför detta kommado sparas systemets och krigutrustiges aktuella tillståd på hårddiske, och strömme till systemet stägs seda av. Återställ systemet till det ursprugliga läget geom att slå på strömme med strömbrytare. Mer iformatio om eergihaterig fis i avsittet Aväda eergisparläge (sida 122). Vissa fuktioer är ite tillgägliga förrä Widows har startat.

27 Aväda pekplatta 27 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet iehåller ett pekdo för att avigera på skärme pekplatta (1). Med hjälp av pekplatta ka du peka på, markera, dra och rulla blad objekt på skärme. Åtgärd Peka Beskrivig För ett figer över pekplatta för att placera pekare (2) på ett objekt. Klicka Tryck e gåg på väster kapp (3). Dubbelklicka Högerklicka Dra Skrolla Tryck två gåger på väster kapp. Tryck e gåg på höger kapp (4). I måga program visas e sabbmey är du högerklickar. Håll väster kapp edtryckt och för ett figer över platta. För figret lägs pekplattas högerkat för att rulla vertikalt. För figret lägs pekplattas edre kat för att rulla i sidled (rulligsfuktioe är edast tillgäglig i program som stöder fuktioe för rullig med pekplatta).

28 Aväda specialkappara Di VAIO-dator är försedd med ett atal specialkappar som gör det lättare att aväda vissa fuktioer. Modeller i VG-A-serie Specialkapp Mute-kappe Volume-kappar (Volym upp och Volym ed) Brightess-kapp Magify scree-kappe (Zooma) S1-kappe Fuktioer Aväds för att stäga av och slå på volyme. Lysdiode täds är volyme är avstägd. Aväds för att höja respektive säka volyme. 28 Aväda di VAIO-dator Aväds för att öka eller miska bildskärmes ljusstyrka. Lysdiode täds är skärme är iställd på maximal ljusstyrka. Belysigssesor: Med stadardiställigara avkäer ljussesor ljuset rutomkrig, och ställer i bildskärmes ljusstyrka därefter. Dea iställig gäller bara är bildskärme är iställd på automatisk ljusstyrkeiställig. Tryck på ljusstyrkekappe för att ställa i bildskärme på automatisk ljusstyrkeiställig. Det går att ställa i de geerella ivå för det automatiska ljusstyrkeläget i avsittet Kofigurera dator med VAIO Cotrol Ceter (sida 120). Ädrar bildupplösige för alla program, utom program som aväder DVD-spelare. Stadardupplösigara för valig visig och förstorad visig beror på modelle eligt edaståede lista. För ärmare iformatio om vilke typ av LCD-skärm som dator är utrustad med, se LCD scree på bladet Specificatios. Modeller med LCD-skärm av WUXGA-typ Valig visig: x bildpukter Förstorad visig: x 768 bildpukter Modeller med LCD-skärm av WXGA+-typ Valig visig: x 900 bildpukter Förstorad visig: x 600 bildpukter Med stadardiställigara aväds S1-kappe för att starta programmet VAIO Zoe. Du ka också läka adra åtgärder som du utför ofta till dessa gevägskappar. Se Kofigurera dator med VAIO Cotrol Ceter (sida 120).

29 29 Aväda di VAIO-dator är e separat bildskärm är aslute till dator fugerar ite kappemagify scree. Bilde vid förstorad visig blir ite lika tydlig som vid valig visig. är du trycker på kappe Magify scree ädras upplösige, vilket ka orsaka fel i evetuella adra program som är igåg som sakar stöd för ädrig av upplösige. Glöm därför ite att avsluta evetuella sådaa program ia du trycker på kappe Magify scree. Det ka häda att kappe Magify scree ite fugerar för grafiska bilder, eftersom de förstorar det som visas på skärme geom att ädra upplösige. Placerige och storleke på programföstre ka ädras är visigsläget förstoras eller är det valiga visigsläget återställs. är bilde visas förstorad på LCD-skärme och ma går över till att visa de på e separat bildskärm, stägs förstorigsfuktioe av och skärme återgår till det valiga visigsläget. Modeller i VG-FS-serie Specialkapp Fuktioer Kappara S1/S2 Som stadard aväder du kappe S1 för att slå på eller stäga av volyme, och kappe S2 för att växla mella visig på LCD-skärme och e exter ehet. Du ka också läka adra åtgärder som du utför ofta till dessa gevägskappar. Se Kofigurera dator med VAIO Cotrol Ceter (sida 120).

30 Aväda de optiska skivehete Dator är försedd med e optisk skivehet. Så här sätter du i e skiva 30 Aväda di VAIO-dator 1 Slå på dator. 2 Tryck på utmatigskappe (1) för att öppa ehete. Skivfacket glider då ut. 3 Placera e skiva i mitte på skivfacket, med etikette väd uppåt. Se till att skiva kommer på plats med ett klick. 4 För i och stäg skivfacket med ett lätt tryck.! Ta ite ut de optiska skiva är dator körs i eergisparläge (väteläge eller viloläge). Om du gör det ka dator sluta fugera.

31 31 Aväda di VAIO-dator Om du vill aväda e exter optisk skivehet asluter du ehete ia du startar ett föristallerat CD-/DVD-program. Om du har problem med att aväda skivor ka du få ytterligare iformatio i Felsökigsguide. Var utmatigskappe sitter beror på vilke datormodell du har. I dokumetet Specificatios fis ytterligare iformatio om di modell.

32 Läsa och bräa CD- och DVD-skivor 32 Aväda di VAIO-dator Du ka läsa iformatio frå och/eller bräa CD- och DVD-skivor med dator, beroede på vilke modell du har valt. I specifikatiosdokumetet fis iformatio om vilke typ av optisk skivehet som fis i dator. I tabelle eda ser du vilka medietyper som stöds av di optiska skivehet. Optisk skivehet Spelar upp Bräer CD-ROM CD, CD-R och CD-RW DVD-ROM DVD och de flesta DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW och DVD+R DL (dubbla lager) * CD-RW CD, CD-R och CD-RW CD-R och CD-RW CD-RW/DVD-ROM CD, CD-R, CD-RW, DVD, de flesta DVD-R, DVD-RW, CD-R och CD-RW DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) * och DVD+RW DVD-RW DVD±RW * Fis bara på vissa modeller. CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) * och DVD+RW CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) * och DVD+RW CD-R, CD-RW, DVD-R och DVD-RW CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (dubbla lager) * och DVD+RW! De här produkte ska avädas för att spela upp skivor som följer stadardspecifikatioera för Compact Disc Digital Audio (CD-stadard). E DualDisc är e dubbelsidig skiva som ka iehålla DVD-ispelat material på ea sida och digitalt ljudmaterial på de adra. Täk på att ljudsida (ite DVD-sida) på e DualDisc kaske ite ka spelas på de här produkte eftersom de ite följer CD-stadarde.! Eftersom det fis så måga olika skivformat bör du är du köper färdiga eller tomma skivor som ska avädas i e Soy VAIO kotrollera iformatioe på paketet ordetligt, så att skivora är kompatibla för uppspelig och/eller bräig i dators optiska skiveheter. Soy utfärdar IGE garati för att VAIO CD-eheter är kompatibla med de skivor som ite följer de officiella CD -formatstadarde (eller DVD -stadarde är det gäller DVD-eheter). OM DU AVÄDER IKOMPATIBLA SKIVOR KA DET ALLVARLIGT SKADA DI VAIO-DATOR ELLER SKAPA PROGRAMVARUKOFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄGER SIG. Om du har frågor om formatet på e skiva kotaktar du utgivare (om det är e färdig skiva) eller tillverkare (om det är e tom skiva).

33 Att täka på är du bräer e skiva 33 Aväda di VAIO-dator Om skivas data ska kua läsas i e optisk skivehet måste du avsluta sessioe är skiva matas ut. Följ avisigara som följer med programmet för att slutföra dea process. Aväd edast ruda skivor. Aväd ite skivor som har aa form (stjärformiga, hjärtformiga, fyrkatiga osv.), eftersom detta ka skada de optiska skivehete. Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) är data skrivs på e skiva. Iaktivera skärmsläckare och avsluta alla ativirusprogram ia du börjar bräa e skiva. Aväd ite miesresideta program är du bräer e skiva, eftersom detta ka få dator att sluta fugera. Avsluta alla adra program ä programmet för CD-bräig är du ska bräa e skiva. Rör aldrig vid skivas yta. Figeravtryck och damm på skivyta ka orsaka skrivfel. Växla ite mella olika strömläge uder tide som du aväder de föristallerade programvara och/eller programmet för CD-bräig. Sätt aldrig klisterlappar på skivora. Detta gör skivora obrukbara för all framtid. Aväd ätadapter för att driva dator, eller se till att batteriets laddigsivå är mist 50 procet. Vissa DVD-spelare och DVD-ehetera i vissa datorer kaske ite ka spela DVD-skivor som skapats med programmet VAIO Zoe. Modellera i VG-A-serie har stöd för Ultra-speed CD-RW, me ite modellera i VG-FS-serie. Stöder skrivig på DVD-RW-skivor som följer DVD-RW versio 1.1/1.2. Stöder avläsig av 8 cm-skivor, me stöder ite skrivig på 8 cm-skivor. Eftersom de maximala skrivigshastighete för DVD+R DL-skivor (dubbla lager) är 2,4x ka det ta e stud ia skrivige blir klar på sådaa skivor. Se bladet Specificatios för ärmare iformatio om de optiska skivehete.

34 Att täka på är du spelar upp DVD-skivor 34 Aväda di VAIO-dator För maximala prestada är du spelar upp DVD-skivor ska dessa rekommedatioer följas. Det går att spela DVD-skivor i de optiska skivehete med hjälp av VAIO Zoe-programvara. I hjälpfile till VAIO Zoeprogramvara fis ytterligare iformatio. Avsluta alla öppa program ia du spelar upp e DVD-film. Aväd ite miesresideta program för att påskyda åtkomste till skiva är du spelar upp e DVD. Om du gör det ka dator sluta fugera. Iaktivera skärmsläckare och avsluta alla ativirusprogram ia du börjar spela upp e skiva. är du spelar upp vissa skivor som har bräts med 20 eller 24 bit/s ka brus uppstå. Om du har aslutit ljudeheter ka detta skada di hörsel och högtalara. Säk volyme ia du börjar spela upp e DVD. Växla ite mella olika eergisparläge är e DVD-skiva spelas upp på dator. DVD-skivor är märkta med e regioskod som ager i vilke regio och i vilka sorters eheter som skiva går att spela. Om ite själva DVD-skiva eller dess förpackig är märkt med 2 (Europa hör till regio 2 ) eller all (som betyder att skiva går att spela i de flesta regioer) går det ite att spela skiva i de här ehete.! Om du ädrar DVD-regioskode uder tide som programmet WiDVD körs måste du starta om programmet eller ta ut skiva och sätta i de ige för att de ya iställige ska gälla. Försök ite ädra regiokodsiställigara för DVD-ehete. De problem som evetuellt uppstår vid ädrig av regiokodsiställigara för DVD-ehete omfattas ite av garati. Om di dator har trådlöst LA och det är aktiverat, ka uppspelig av DVD-skivor orsaka avbrott i ljud och bild. Om du spelar e DVD-skiva (bild eller ljud) och vill ta bort e USB-ehet, t.ex. ett par USB-kompatibla högtalare, så glöm ite att först stoppa DVD-skiva. Om du tar bort e USB-kompatibel ehet uder uppspelig av e DVD-skiva (bild eller ljud) fis det risk för fuktiosfel.

35 Spela upp CD-skivor Så här spelar du upp e ljud-cd 35 Aväda di VAIO-dator 1 Sätt i skiva i de optiska skivehete. 2 Om iget visas på skrivbordet är du har satt i e ljud-cd klickar du på Start, pekar på All Programs och klickar på ett CD-program, till exempel SoicStage. Om föstret Audio CD visas klickar du på det alterativ du vill aväda.

36 Kopiera filer till CD-skivor 36 Aväda di VAIO-dator Om du vill veta vilka typer av CD-skivor som stöds i dator läser du Läsa och bräa CD- och DVD-skivor (sida 32). Så här kopierar du filer till e CD-RW- eller CD-R-skiva 1 Sätt i e tom CD-R- eller CD-RW-skiva i de optiska skivehete. Om föstret CD Drive visas klickar du på Take o actio. 2 Öppa Utforskare i Widows geom att samtidigt trycka på Widows-tagete och E. 3 I ruta Folders till väster letar du upp de filer eller de mappar som du vill kopiera. Gör ågot av följade: Högerklicka på filera eller mappara, peka på Sed to och klicka på amet på de optiska skivehete *. Dra filera eller mappara till ikoe för de optiska skivehete i ruta Files Stored o This Computer. 4 Stäg Utforskare i Widows. 5 Klicka på Start och välj seda My Computer. 6 Klicka på ikoe för de optiska skivehete uder Devices with Removable Storage. Ett ytt föster visas med de objekt som du vill kopiera i e lista uder Files Ready to Be Writte to the CD. 7 I ruta CD Writig Tasks klickar du på Write these files to CD. 8 Följ istruktioera i guide CD Writig Wizard. * Vilke bokstavsbeteckig som aväds för läs-/skrivehete beror på hur maskivarukofiguratioe för dator ser ut.! Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) är data skrivs på e skiva.

37 Spela DVD-skivor Så här spelar du upp e DVD-skiva 1 Avsluta alla program som är öppa. 2 Sätt i skiva i de optiska skivehete. 3 Klicka på Start och peka på All Programs. 4 Välj vilket DVD-program du vill aväda för att spela upp DVD-skiva. Mer iformatio om hur du aväder ett program fis i dokumetatioe som levererades med DVD-programmet. Kopiera filer till DVD-skivor Så här kopierar du filer till e DVD-R- eller DVD-RW-skiva 1 Aslut ätadapter till dator. 2 Sätt i skiva i de optiska skivehete. 3 Klicka på Start och peka på All Programs. 4 Välj det DVD-program som du vill aväda på udermey. Mer iformatio om hur du aväder ett program fis i dokumetatioe som levererades med DVD-programmet. 37 Aväda di VAIO-dator

38 Aväda TV-fuktioe (fis bara på vissa modeller) 38 Aväda di VAIO-dator Om e A/V-portreplikator fis med till de modell som du har köpt, är dator utrustad med e TV-mottagare. Tillsammas med Soys VAIO Zoe-program går det med hjälp av TV-mottagare att: Titta på, spela i och spela upp aaloga TV-program som säds jordbudet eller via kabel, allt med hjälp av e fjärrkotroll. Digitalisera aalogt video- och ljudmaterial via S-videoigåge eller kompositigågara. Hatera videoeheter (kapslar), förgraska dem och skapa olika mappar. Ställa i e timer för att spela i program vid upprepade tillfälle. Göra e paus är du tittar på TV (tidsförskjutig). Strömma ispelat TV-material via Etheret (eller WLA) till adra asluta datorer. Soy ka ite garatera att det går att strömma material som är ispelat med e alltför hög kvalitetsivå. Se de separata bruksavisigara till programmet VAIO Zoe och fjärrkotrolle för ärmare detaljer om hur ma aväder dem. Se aars hjälpfilera iom själva mjukvara. tvtv tar VAIOs TV-fuktioer till e helt y ivå. u behöver du aldrig missa dia favorit-tv-program ige, eftersom du ka fjärrispela dem via Iteret på di VAIO med TV-mottagare. De iteraktiva tvtv-programguide ger e översikt över vad som visas och är, och sykroiserar automatiskt de iformatioe med di VAIO, oavsett var du själv råkar befia dig vid det tillfället. För ärmare iformatio, läs igeom HTML-filera Welcome to TVTV på dator. Så här asluter du e jordbude ate eller kabel-tv till dator 1 Koppla i ea äde av atekabel/kabel-tv-kabel (medföljer bara vissa modeller * ) i ateigåge (VHF/UHF) på A/V-portreplikator. 2 Sätt i de adra äde i TV-ateuttaget i vägge. * I dokumetet Specificatios fis ytterligare iformatio om tillbehöre som levereras tillsammas med di modell.

39 39 Aväda di VAIO-dator Aväda PC-kort PC-kort gör det möjligt att asluta bärbara extera eheter. Sätta i ett PC-kort Så här sätter du i ett PC-kort 1 Sätt i PC-kortet i PC-kortfacket med etikette på framsida väd uppåt. 2 Tryck försiktigt i PC-kortet i facket. Systemet upptäcker PC-kortet automatiskt. Ikoe Safely Remove Hardware visas i Aktivitetsfältet.

40 40 Aväda di VAIO-dator Det ka häda att vissa eheter ite fugerar är du återgår till ormal-läge frå väteläge eller viloläge. För vissa PC-kort gäller att om du växlar mella läget ormal och väteläge eller viloläge är kortet är isatt, kaske dator ite ka idetifiera vissa asluta eheter. Detta problem löser du geom att starta om systemet. Om du startar om dator återställs de till sitt ursprugliga tillståd. Du får ite aktivera viloläget är kortet är isatt. Däremot ka du aktivera väteläget. Vi rekommederar att du tar ut kortet ia viloläget aktiveras. Det ka häda att vissa PC-kort eller vissa fuktioer på dem ite går att aväda tillsammas med de här dator. Om det fis två PC-kortfack på dator gäller följade: - Du ka (samtidigt) aväda två PC-kort av typ I eller typ II, eller ett kort av typ III. Facke är kompatibla med CardBus-portar. - Aväd det edre facket för PC-kort av typ III. - Aväd alltid samma fack för ett PC-kort. Om du byter kort ka problem uppstå för vissa PC-kort. Kotrollera att du aväder PC-korttillverkares allra seaste drivruti för programvara. Om ett! visas på flike Device Maager i dialogruta System Properties tar du bort drivrutie och istallerar om de. Försök ite tviga i ett PC-kort i facket med våld. Kotaktstifte ka skadas. Kotrollera att du sätter i PC-kortet i rätt riktig om du har problem med att sätta i ett PC-kort. Se hadboke som följde med PC-kortet för ytterligare avädaravisigar. Bär ite omkrig dator meda du rör vid huvudäde på ett PC-kort, eftersom tryck eller stötar ka skada kotaktstifte. Du behöver ite stäga av dator är du sätter i eller tar ut ett PC-kort.

41 Ta ut ett PC-kort 41 Aväda di VAIO-dator Följ edaståede avisigar för att ta ut ett PC-kort är dator är på. Om du ite tar ut kortet på rätt sätt ka det bli fel på systemet. Så här tar du bort ett PC-kort Om du vill ta bort ett PC-kort är dator är avstägd hoppar du över steg 1 till 7. 1 Dubbelklicka på ikoe Safely Remove Hardware i Aktivitetsfältet. Dialogruta Safely Remove Hardware visas. 2 Välj de maskivaruehet du vill koppla ur. 3 Klicka på Stop. Dialogruta Stop a Hardware Device visas. 4 Bekräfta att ehete ka tas bort frå dator på ett säkert sätt. 5 Klicka på OK. E dialogruta visas med ett meddelade om att ehete ka tas bort på ett säkert sätt. 6 Klicka på OK. 7 Klicka på Close. 8 Tryck på utmatigskappe för PC-kortet, så att utmatigskappe skjuts ut. 9 Tryck på utmatigskappe för PC-kortet e gåg till, så att PC-kortet matas ut. 10 Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur facket. 11 Om PC-kortutmatigskappe fortfarade är uttryckt trycker du i de ige.

42 42 Aväda di VAIO-dator Om du tar ut PC-kortet ur dator meda de fortfarade är påslage fis det risk att systemet låser sig och att data som ite sparats går förlorade. Klicka på PC-kortsikoe i Aktivitetsfältet och stäg av kortet ia du tar ut det. Stäg alla program som aväder PC-kortet ia det tas ut, eftersom data aars ka gå förlorade.

43 Aväda Memory Stick-medier 43 Aväda di VAIO-dator VAIO-dator stöder Memory Stick-medier. Ett Memory Stick är ett kompakt, bärbart och mågsidigt mieskort som är speciellt avsett för utbyte av digitala data mella olika kompatibla eheter, t.ex. digitalkameror och mobiltelefoer. Eftersom det är löstagbart ka det avädas för exter lagrig av data. I dokumetet Specificatios fis iformatio om vilka typer av Memory Stick som går att aväda i de här dator och om det fis ågra begräsigar. Du ka köpa Memory Stick frå webbplatse Soy Style ( eller frå di lokala återförsäljare av Soy-produkter. Mer igåede iformatio om vilka VAIO-datorer som är kompatibla med vilka Memory Sticks hittar du här: Skrivskydda ett Memory Stick Vissa Memory Stick har ett raderigsskydd för att förhidra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag. Flytta omkopplare horisotellt eller vertikalt * för att aktivera eller iaktivera raderigsskyddet. är raderigsskyddet är avstägt ka data sparas på Memory Stick. är raderigsskyddet är aktivt ka data läsas frå, me ite sparas på Memory Stick. * Vissa versioer av Memory Stick sakar raderigsskyddsomkopplare.

44 Sätta i ett Memory Stick Det fis två sätt att sätta i ett Memory Stick i dator: I Memory Stick-uttaget. I ett fack för PC-kort. För att detta ska fugera behöver du e PC-kortsadapter som fis som tillvalsutrustig. Det går edast att sätta i ett Memory Stick åt gåge. Så här sätter du i ett Memory Stick i Memory Stick-uttaget 44 Aväda di VAIO-dator 1 Sätt i Memory Stick med pile riktad uppåt och i mot Memory Stick-uttaget. 2 Om dator har ett lock för Memory Stick-uttaget, lyfter du på locket. 3 Skjut försiktigt i Memory Stick i uttaget tills det klickar på plats. Dator käer automatiskt av att ett Memory Stick har aslutits, och visar det som e lokal ehet i föstret My Computer uder e viss bokstavsbeteckig (som beror på hur di dator är kofigurerad).

45 45 Aväda di VAIO-dator Var Memory Stick-uttaget sitter beror på datormodelle. I dokumetet Specificatios fis ytterligare iformatio om di modell.! Håll Memory Stick med pile väd i rätt riktig är du för i det i uttaget. Tryck ite i Memory Stick i uttaget med våld om du stöter på motståd, eftersom du då ka skada dator eller Memory Stick. Sätt ite i mer ä ett Memory Stick i Memory Stick-uttaget. Om du sätter i kortet på fel sätt ka dator skadas. Dator stöder Memory Stick Duo. Mer iformatio om Memory Stick Duo fis på webbplatse för Memory Stick: Visa iehållet Beroede på vilke modell du aväder ka föstret Memory Stick visas är du sätter i ett Memory Stick. I det här föstret ka du välja om du vill visa, skriva ut, kopiera eller orda de bilder eller data som fis på ditt Memory Stick. Om föstret Memory Stick ite visas är du sätter i Memory Stick gör du så här: Så här visar du iehållet 1 Klicka på Start och välj seda My Computer. Föstret My Computer visas. 2 Klicka på Memory Stick. Föstret Memory Stick visas och du ka se iehållet på ditt Memory Stick.

46 Formatera ett Memory Stick 46 Aväda di VAIO-dator Ett Memory Stick har formaterats och ka avädas omedelbart är du har köpt det. Om du behöver formatera om ett Memory Stick aväder du programvara Memory Stick Formatter som levereras med Memory Stick. Mer iformatio om Memory Stick Formatter fis i hjälpfile för Memory Stick Formatter.! är du formaterar ett Memory Stick försvier alla data som tidigare sparats på det. Ia du formaterar om ett Memory Stick måste du därför kotrollera att det ite iehåller ågra filer som du vill behålla. Säkerhetskopiera viktiga data ia du formaterar. Så här formaterar du ett Memory Stick 1 Klicka på Start, peka på All programs och Memory Stick Utility och klicka på Memory Stick Formatter. Föstret Memory Stick Formatter visas. 2 Klicka på Start Format och följ istruktioera på skärme. 3 är formaterige är klar klickar du på Exit. Ta bort ett Memory Stick Så här tar du bort ett Memory Stick frå Memory Stick-uttaget 1 Kotrollera att Memory Stick-idikator är släckt. 2 Tryck i Memory Stick mot dator. Memory Stick matas ut. 3 Dra ut Memory Stick ur uttaget.! Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick, aars ka de matas ut för fort. Ta ite ut Memory Stick meda Memory Stick-idikator är täd. Om du gör det fis det risk att data går förlorade. Stora mägder data tar låg tid att bearbeta, så se till att idikator är släckt ia du tar bort Memory Stick.

47 Aväda Iteret Skapa e fjärraslutig till Iteret 47 Aväda di VAIO-dator För att du ska kua asluta till Iteret måste dator aslutas till e telefolije med e telefokabel (levereras ite med dator). är du har aslutit telefokabel ka du skapa e aslutig till Iteret. Så här asluter du e telefokabel 1 Sätt i de ea äde av telefokabel (1) i modemporte på dator. 2 Aslut de adra äde till väggkotakte (2). Dator fugerar ite på delade lijer, de ka ite aslutas till e myttelefo och fugerar kaske ite med flera telefolijer eller på PBX-lijer (private brach exchage). Vissa sådaa aslutigar ka medföra alltför kraftig elström som ka skada det itera modemet. Om du asluter e telefokabel via e delare kaske modemet eller de asluta ehete ite fugerar. Så här skapar du e fjärraslutig till Iteret 1 Klicka på Start, peka på All Programs, Accessories, Commuicatios och klicka på ew Coectio Wizard. ew Coectio Wizard visas. 2 Klicka på ext. Om föstret Locatio Iformatio visas följer du istruktioera på skärme. 3 Om alterativet Coect to the Iteret ite är markerat markerar du det och klickar på ext. 4 Följ istruktioera på skärme.

48 Aväda trådlöst LA (WLA) 48 Aväda di VAIO-dator Med hjälp av Soys trådlösa LA (WLA) ka du upprätta fri kommuikatio i ett kraftfullt ätverk mella alla dia digitala eheter med ibyggd fuktio för trådlöst LA. I ett WLA ka avädare av bärbar utrustig asluta till ett lokalt ätverk geom e trådlös aslutig (radio). Därmed försvier behovet av att dra kablar geom väggar och tak. Soys trådlösa LA stöder alla ormala Etheret-aktiviteter, och ger dessutom e helt aa rörelsefrihet och möjlighet till roamig. Du ka komma åt iformatio, Iteret och adra ätverk och ätverksresurser, till och med mitt i ett möte, eller meda du är på väg frå e plats till e aa. Kommuikatioe ka ske uta e åtkomstpukt, vilket iebär att de går mella ett begräsat atal datorer (ad-hoc). Du ka också välja att kommuikatioe ska gå via e åtkomstpukt, vilket gör att du ka skapa e fullstädig ätverksstruktur (ifrastruktur). I vissa läder begräsas avädige av trådlösa ätverk geom lokala bestämmelser (t.ex. att edast ett begräsat atal kaaler är tillåta). Läs därför igeom broschyre Regulatios oggrat ia du aktiverar de trådlösa ätverksfuktioe. Hur det går till att välja kaal förklaras ärmare i dea hadbok (se Kaalval för trådlöst LA (sida 55)). Fuktioe för trådlöst ätverk aväder stadarde IEEE802.11b/g, vilket ager vilke tekik som aväds. Stadarde omfattar krypterigsmetode: Wired Equivalet Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll och WiFi Protected Access (WPA föreslaget gemesamt av IEEE och Wi-Fi-alliase. WiFi Protected Access är e specifikatio för stadarder baserade på avädbara säkerhetsförbättrigar som ökar dataskyddet och tillgäglighetskotrolle hos befitliga WiFi-ätverk. WPA har kostruerats för att vara kompatibelt med IEEE802.11i-specifikatioe. De aväder förstärkt datakrypterig TKIP (Temporal Key Itegrity Protocol) förutom avädarverifierig med 802.1X och EAP (Extesible Autheticatio Protocol)). Krypterige av data skyddar de sårbara trådlösa läke mella klietdatorer och åtkomstpukter. Dessutom aväds adra säkerhetsmekaismer typiska för LA: sekretesskydd, exempelvis löseordsskydd, ed-to-ed-krypterig, virtuella privata ätverk och verifierig. Eheter med trådlöst LA med stadarde IEEE802.11a ka ite kommuicera med eheter som aväder stadarde IEEE802.11b eller g på grud av att frekvesera skiljer sig åt. IEEE802.11b: Stadardhastighete är 11 Mbit/s, alltså cirka 30 till 100 gåger sabbare ä e typisk modemaslutig. IEEE802.11a/g: Stadardhastighete är 54 Mbit/s, alltså cirka 5 gåger så sabbt som e trådlös ehet som aväder IEEE802.11b-stadard.

49 Kommuikatio uta åtkomstpukt (ad-hoc) 49 Aväda di VAIO-dator Ett ad-hoc-ätverk är ett lokalt ätverk som utgörs edast av de trådlösa ehetera själva, uta ågo cetralehet eller åtkomstpukt. Varje ehet kommuicerar direkt med adra eheter i ätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-ätverk ihemmet.

50 50 Aväda di VAIO-dator Så här upprättar du kommuikatio uta åtkomstpukt (ad-hoc) 1 Slå på brytare för WIRELESS (på modeller med Bluetooth-fuktio *1 ) eller WIRELESS LA (på modeller uta Bluetooth-fuktio). På modeller med Bluetooth-fuktio dubbelklickar du på ( / ) i Aktivitetsfältet för att visa föstret Wireless Device Switch. Markera kryssruta Eable 2.4 GHz Wireless LA och klicka på OK. 2 Klicka på Start och välj seda Cotrol Pael. 3 Klicka på etwork ad Iteret Coectios. 4 Klicka på etwork Coectios. Föstret etwork Coectios visas. 5 Högerklicka på ikoe Wireless etwork Coectio och klicka seda på Properties. Dialogruta Wireless etwork Coectio Properties visas. 6 Välj flike Wireless etworks. 7 Klicka på kappe Add... Dialogruta Wireless etwork properties visas. 8 Age ett etwork ame (SSID) *2. Välj ett am på 32 alfaumeriska tecke. 9 Välj Ope i de edrulligsbara listruta etwork Autheticatio. 10 Välj WEP i de edrulligsbara listruta Data Ecryptio. 11 Ta bort markerige för alterativet The key is provided for me automatically. u visas e del iformatio. 12 Age e etwork key *2. etwork key ska atige bestå av 5 eller 13 alfaumeriska tecke eller 10 eller 26 hexadecimala *3 tecke.

51 51 Aväda di VAIO-dator 13 Age exakt samma etwork key ige för att bekräfta. 14 Markera kryssruta This is a computer-to-computer (ad hoc) etwork; wireless access poits are ot used lägst ed på skärme. 15 Klicka på OK. Ditt etwork ame visas i ruta Preferred etworks. 16 Klicka på Advaced. Föstret Advaced visas. 17 Markera alterativkappe Computer-to-computer (ad hoc) etworks oly. 18 Klicka på Close. 19 Klicka på OK. Dator är u färdig för att kommuicera med e aa dator. *1 I dokumetet Specificatios ka du ta reda på om di datormodell är utrustad med Bluetooth-fuktioe. *2 Om du vill upprätta kommuikatio mella två eller fler datorer måste alla datorer kofigureras exakt likadat. Detta iebär att du måste age samma etwork ame och samma etwork key på alla datorer. *3 Hexadecimalt: Ett system för sifferrepresetatio med siffrora 0-9, med deras valiga betydelse, plus bokstävera A-F (eller a-f) för represetatio av hexadecimala siffror med de decimala värdea 10 till 15. Ad-hoc-ätverk stöder ite WPA.! I Frakrike tillåter lage edast att vissa kaaler aväds utomhus för trådlösa ätverk. Ytterligare iformatio fis i broschyre Regulatios.

52 Så här kopplar du frå ett dator-till-dator-ätverk (ad-hoc) 1 Klicka på Start och välj seda Cotrol Pael. 2 Klicka på etwork ad Iteret Coectios. 3 Klicka på etwork Coectios. Dialogruta etwork Coectios visas. 4 I de högra ruta uder LA or High-Speed Iteret dubbelklickar du på Wireless etwork Coectio. Dialogruta Wireless etwork Coectio Status visas. 5 Klicka på Properties. Dialogruta Wireless etwork Coectio Properties visas. 6 På flike Wireless etworks klickar du på Advaced. Föstret Advaced visas. 7 Klicka på alterativet Ay available etwork (access poit preferred) för att markera det och klicka på Close. 8 Klicka på OK. 9 Klicka på Close. 10 Stäg av strömbrytare för WIRELESS eller WIRELESS LA. 52 Aväda di VAIO-dator

53 Kommuicera via e åtkomstpukt (ifrastruktur) 53 Aväda di VAIO-dator Ett ifrastrukturätverk är ett ätverk där ett befitligt, budet lokalt ätverk utökas till trådlösa eheter geom avädig av e åtkomstpukt, till exempel Soy Access Poit. Åtkomstpukte utgör e brygga mella det buda och det trådlösa ätverket, och fugerar som e cetral kotrollehet för trådlöst LA. I e åtkomstpukt samordas sädig och mottagig mella flera trådlösa eheter iom ett visst avståd.

54 54 Aväda di VAIO-dator Så här skapar du e aslutig till ett trådlöst ätverk 1 Slå på strömbrytare för WIRELESS (på modeller med Bluetooth-fuktio * ) eller WIRELESS LA (på modeller uta Bluetooth-fuktio). På modeller med Bluetooth-fuktio dubbelklickar du på ( / ) i Aktivitetsfältet för att visa föstret Wireless Device Switch. Markera kryssruta Eable 2.4 GHz Wireless LA och klicka på OK. 2 Klicka på Start och välj seda Cotrol Pael. 3 Klicka på etwork ad Iteret Coectios. 4 Klicka på etwork Coectios. Föstret etwork Coectios visas. 5 I de högra ruta uder LA or High-Speed Iteret dubbelklickar du på Wireless etwork Coectio. Dialogruta Wireless etwork Coectios visas. 6 Välj det ätverk som du vill aväda. 7 Age e etwork key. 8 Klicka på Coect. Efter 30 sekuder har e aslutig upprättats. * I dokumetet Specificatios ka du ta reda på om di datormodell är utrustad med Bluetooth-fuktioe. Ytterligare iformatio om hur du istallerar e åtkomstpukt fis i dokumetatioe som levereras med di åtkomstpukt. WPA-yckel måste iehålla mist 8 tecke.

55 55 Aväda di VAIO-dator Kaalval för trådlöst LA I e b/g-kofiguratio ka kaalera 1 till 13 avädas. (a) Via e åtkomstpukt ( Ifrastruktur ) Di åtkomstpukt avgör vilke kaal som ska avädas.! Mer iformatio om hur du ager vilke kaal som ska avädas för åtkomstpukte fis i hadboke för åtkomstpukte. (b) Uta åtkomstpukt ( ad-hoc ) Om de trådlösa aslutige startas av VAIO-dator väljs kaal 11.! I Frakrike tillåter lage edast att vissa kaaler aväds utomhus för trådlösa ätverk. Ytterligare iformatio fis i broschyre Regulatios. Om de trådlösa aslutige startas av e aa trådlös ätverksehet, kommer aslutige att upprättas via de kaal som de adra ehete väljer.

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien PCG-K-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-FJ-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-FJ-serien Bruksanvisning Persondator VG-FJ-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...5 EERGY STAR...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...10 Komma igång...12 Hitta kontroller och

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien PCG-TR-serie PCG-Z1-serie PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-FS series

Bruksanvisning. Persondator VGN-FS series Bruksanvisning Persondator VG-FS series n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-FS series

Bruksanvisning. Persondator VGN-FS series Bruksanvisning Persondator VG-FS series n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-TX series

Bruksanvisning. Persondator VGN-TX series Bruksanvisning Persondator VG-TX series n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-SZ series

Bruksanvisning. Persondator VGN-SZ series Bruksanvisning Persondator VG-SZ series n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-SZ-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-SZ-serien Bruksanvisning Persondator VG-SZ-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-N-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-N-serien Bruksanvisning Persondator VG--serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14 Om

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-BX-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-BX-serien Bruksanvisning Persondator VG-BX-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...9 Komma igång...11 Hitta kontroller och

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Digitalteknik F6. Några sammansatta digitala komponenter och lite designmetodik. Digitalteknik F6 bild 1

Digitalteknik F6. Några sammansatta digitala komponenter och lite designmetodik. Digitalteknik F6 bild 1 Digitaltekik F6 Några sammasatta digitala kompoeter och lite desigmetodik Digitaltekik F6 bild Sammasatta kompoeter Problem: E större kostruktio är praktiskt omöjlig att mauellt realisera med bara gridar.

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-C-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-C-serien Bruksanvisning Persondator VG-C-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-C-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-C-serien Bruksanvisning Persondator VG-C-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...6 EERGY STAR...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...12 Komma igång...14 Hitta kontroller och

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Teknisk Handbok Smart Call 950i

Teknisk Handbok Smart Call 950i Tekisk Hadbok Smart Call 950i Versio 2.15 2 Obs! Mist 12 V vid alla apparater, vid full belastig 1 Revisioshistorik Versio Datum Amärkig 2.15 2004-03-04 730 Larmupprepigsblockerigstid 3 Obs! Mist 12 V

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S Series

Bruksanvisning. Persondator VGN-S Series Bruksanvisning Persondator VG-S Series n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...5 EERGY STAR...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...10 Komma igång...12 Hitta kontroller och

Läs mer

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner:

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner: Tekiska specifikatioer Skrivarspecifikatioer Systemspecifikatioer Utskriftshastighet 65 sidor/miut (A4) 36 sidor/miut (A3) Uppvärmigstid Midre ä 420 sek. Utskriftsupplösig Max.: 600 x 1 800 dpi Tid till

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-NR-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-NR-serien Bruksanvisning Persondator VG-R-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...6 För kännedom...7 Dokumentation...8 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14 Om

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer