Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinvaruguide. PCG-K-serien"

Transkript

1 PCG-K-serie

2 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till e för maskier läsbar form. Soy Corporatio ger iga garatier avseede dea hadbok, programvara eller aa iformatio som fis häri, och friskriver sig härmed uttrycklige frå evetuella uderförstådda garatier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ädamål avseede dea hadbok, programvara eller aa såda iformatio. Soy Corporatio bär ite uder ågra omstädigheter asvar för skador av oavsiktlig, idirekt eller speciell art, oaktat om sådaa skador grudar sig på avtalsbrott eller aa förseelse, och uppstår på grud av eller i sambad med, dea hadbok, programvara eller aa iformatio häri, eller avädig av dessa. Macrovisio: Dea produkt iehåller tekologi för upphovsrättsskydd, som skyddas av patet i USA samt av aa immaterialrättslig lagstiftig. Dea tekologi för upphovsrättsskydd får edast avädas med tillåtelse frå Macrovisio, och är edast avsedd för hemavädig och aa avädig i begräsad omfattig, om ite Macrovisio beslutar aorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera. I hadboke specificeras ite märkea eller. Soy Corporatio förbehåller sig rätte att är som helst och uta föregåede meddelade modifiera dea hadbok och iformatioe häri. Programvara som beskrivs häri regleras av villkore i ett separat licesavtal för avädare. Var välig observera att illustratioera i dea hadbok ite ödvädigtvis överesstämmer med di modell. Iformatio om di VAIO:s specifika kofiguratio fis i det tryckta dokumetet Specificatios.

3 Läs detta först EERGY STAR I egeskap av EERGY STAR-parter, har Soy tillsett att dea produkt uppfyller riktlijera för effektiv eergiavädig i programmet EERGY STAR. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparigar geom att aväda datorer och kotorsutrustig. Programmet är avsett att stödja utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. 2 EERGY STAR är registrerad som symbol i USA. Viktiga uppgifter för ägare Serieumret och modellumret fis på udersida av di Soy-dator. Atecka och spara umre, och uppge dem vid telefosamtal till VAIO-Lik. Se äve det tryckta dokumetet Specificatios.

4 Läs detta först Säkerhetsiformatio Allmät Att öppa dator, oaktat av vilket skäl, ka ge upphov till skador som ite täcks av garati. Öppa ite höljet. Risk för elchock. Service skall edast utföras av kvalificerad persoal. Förebygg risk för elchock eller brad geom att ite utsätta di VAIO-dator för reg eller fukt. Om du riger för att rapportera om e gasläcka, aväd då ite modemet eller e telefo i ärhete av läcka. Udvik att aväda modemet vid åskväder. Kotakta ärmaste Soy Service Cetre då det är dags att byta backup-batteri. Stäg av dator och all befitlig krigutrustig ia du asluter ytterligare krigutrustig. Aslut ite ätsladde förrä alla adra kablar är asluta. Se till att alltid stäga av all krigutrustig ia dator slås på. Flytta ite på dator är systemet är i Stadby-läge. De magetiska egeskapera hos vissa objekt ka få förödade kosekveser för hårddiske. De ka radera data på hårddiske och medföra fuktiosfel hos dator. Placera ite dator i ärhete av eller ovapå objekt som avger magetfält, t.ex. följade: TV-apparater Högtalare Mageter och magetarmbad. Vid trasporterig av dator måste du se till att ite främmade objekt orsakar fel vid avädig av batteriet, aslutige och/eller facket, om såda fis. 3

5 Läs detta först Audio/video-utrustig Om utrustige placeras i ärhete av såda utrustig som avger elektromagetisk strålig ka störigar på ljud och bild uppstå. Aslutigsbarhet 4 Aslut aldrig modem- eller telefosladdar uder kraftiga åskväder. Istallera aldrig telefojack i våtutrymme, såvida de ite är specifikt avsedda för just våtutrymme. Var försiktig vid istallerig eller modifierig av telefolijer. Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget. Rör aldrig vid telefosladdar eller ledigsklämmor som sakar isolerig är telefolije ite har kopplats ur vid ätverksgrässittet.

6 Läs detta först Mydighetsiformatio Soy utfäster härmed att dea produkt uppfyller de väsetliga krave och adra tillämpliga villkor i EU-direktiv 1999/5/EC (Radio- och teletermialsdirektivet). Om di modell ite är utrustad med trådlöst ätverk 5 Om di modell är utrustad med trådlöst ätverk Överesstämmelseförklarig Europeiska uioes målsättig är fri rörlighet för varor på de ire markade samt motverkade av tekiska hadelshider. Dea sträva har gett upphov till flera EU-direktiv som uppmaar tillverkare att tillse att deras produkter överesstämmer med vissa väsetliga stadarder. Tillverkara skall CE-märka sia produkter, och upprätta e "Överesstämmelseförklarig". Dessa överesstämmelseförklarigar är huvudsaklige avsedda för kotrollmydigheter och fugerar som bevis på att produktera överesstämmer med tillämpliga stadarder. Som e service för våra kuder, tillhadahåller Soy dessutom överesstämmelseförklarigara på webbplatse Om du vill söka efter samtliga överesstämmelseförklarigar som fis tillgägliga för e viss produkt skriver du bara i dess modellbeteckig i sökruta ova. De dokumet som stämmer överes med sökkriteriera visas i e lista, och ka laddas ed. Observera att tillgäglighete av överesstämmelsedokumet beror på EU-direktives omfattig, samt produktes idividuella specifikatioer. Dea produkt överesstämmer med E Klass B och E avseede avädig i följade miljöer: bostäder, kommersiella miljöer, samt lätt idustri. Dea produkt har geomgått tester och befuits uppfylla tillämpliga gräsvärde i EMC-direktivet för avädig av aslutigskablar vars lägd ej överskrider 3 meter. Läs broschyre Modem Regulatios ia du aktiverar det ibyggda modemet.

7 Läs detta först De optiska ehete klassificeras som e LASERAPPARAT AV KLASS 1, och överesstämmer med säkerhetsstadarde E för laserprodukter. Reparatioer och uderhåll får edast utföras av auktoriserade tekiker frå Soy. Felaktig avädig och felaktiga reparatioer ka medföra säkerhetsrisker. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E Om di dator är utrustad med trådlöst ätverk: Läs broschyre Wireless LA Regulatios ia du aktiverar fuktioe trådlöst ätverk. I vissa läder är avädige av Wireless LA begräsad eligt lag. Se broschyre Wireless LA Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad. Fuktioe trådlöst ätverk för PC-datorer som fis ibyggd i dea dator är Wi-Fi-certifierad och överesstämmer med de specifikatioer för samdrift med adra eheter som fastställts av WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

8 Läs detta först Avfallshaterig för litiumjobatterier Ta ite i skadade eller läckade litiumjobatterier. Vid livslägdes utgåg ska de omedelbart kasseras eligt gällade föreskrifter. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Byt edast ut mot ytt batteri av samma sort, eller e likvärdig sort som rekommederas av tillverkare. Kasta aväda batterier eligt tillverkares avisigar. Batteriet i dea dator ka medföra risk för brad och kemiska bräskador vid felaktig haterig. Batteriet får ej tas isär, hettas upp över 60 C, eller förbräas. Aväda batterier skall kasseras omedelbart och eligt gällade föreskrifter. Förvaras utom räckhåll för bar. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig. 7 Kasserig av batteriet för säkerhetskopierig av itermiet Dator är utrustad med ett batteri som aväds vid säkerhetskopierig av itermiet, och som förmodlige ite kommer att behöva bytas uder produktes livslägd. Kotakta VAIO-Lik om det blir ödvädigt att byta detta batteri. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Kasseras eligt gällade föreskrifter vid livslägdes slut. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier och adra batterier, som ite utgör e miljöfara, i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig.

9 Välkomme Välkomme Gratulerar till ditt köp av e Soy VAIO. Soy har kombierat markadsledade tekologi för ljud, bild, databehadlig och kommuikatio för att skapa e dator av tekisk toppklass. Här är ågra av de viktigaste egeskapera: Exceptioellt god prestada. Rörlighet - Det uppladdigsbara batteriet möjliggör flera timmars avädig uta ätström. Ljud och bild av Soy-klass - LCD-skärme med högupplösig ger dig tillgåg till de seaste avacerade multimedieprogramme, spele och uderhålligsprogramme. Multimediafuktioer Stöd för såväl ljud- som video-cd/dvd. Aslutigsbar Dator är försedd med Etheret, USB 2.0 (Hög-, full- och låg hastighet) samt i.lik. i.lik är ett dubbelriktat digitalt grässitt för datautbyte. Med Memory Stick ka du ekelt överföra och dela med dig av digital iformatio till kompatibla produkter. Trådlös tekologi Tack vare tekologi för trådlöst ätverk (IEEE b/g)*, fugerar kommuikatioe uta kablar och sladdar. Widows - Dator iehåller operativsystemet Microsoft Widows XP Professioal eller Home Editio* med Service Pack 1a. Kommuikatioer - Aväd populära olietjäster, säd och ta emot e-post och surfa på ätet. Förstklassig kudsupport - Om du har problem med dator går du bara till webbplatse VAIO-Lik för att hitta e evetuell lösig: Vi vill dock be dig att först försöka hitta lösige på problemet i dea hadbok, de tryckta hadledige Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, eller de hadböcker och hjälpfiler som hör till krigutrustig och program, ia du kotaktar VAIO-Lik. 8 * Beroede på modell.

10 Välkomme Dokumetatio Dokumetatioe består dels av tryckt iformatio, och dels av avädarhadböcker i elektroisk form som du läser på dator. Tryckt dokumetatio 9 Broschyre Gettig Started, där du hittar e kort beskrivig av vad som fis i kartoge, samt avisigar om hur du moterar och istallerar dator. Bladet Specificatios som iehåller e specifikatiostabell, e lista över medföljade program, samt e översikt över alla kotakter. Hadledige Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, där du hittar lösigar på valiga problem, e förklarig om syftet med och haterige av VAIO Recovery ad Documetatio Disc som levereras med dator, samt iformatio om VAIO-Lik. Garativillkor frå Soy; Broschyre Safety Regulatios; Broschyre Wireless LA Regulatios*; Broschyre Modem Regulatios. * Beroede på modell.

11 Välkomme Elektroisk dokumetatio Du ka läsa och Programvaruguide olie på di dator geom att dubbelklicka på ikoe My Documetatio på ditt skrivbord. Adra källor 1 Se äve Olie Help för det program du aväder, där du hittar detaljerad iformatio om programmets egeskaper, samt felsökigshjälp. 2 Besök där du hittar hadledigar för VAIO-program. 10

12 Välkomme Ergoomisk iformatio Du kommer förmodlige att aväda di bärbara dator i flera olika miljöer. Täk om möjligt på följade ergoomiska faktorer, såväl vid statioära som bärbara arbetsstatioer: 11 Dators positio Placera dator direkt framför dig (1). Håll uderarmara vågrätt (2) med hadledera i ett eutralt, bekvämt läge (3) är du aväder tagetbordet, pekplatta eller de extera muse. Låt överarmara häga ed lägs med sidora på ett aturligt sätt. Ta pauser med jäma mellarum då du arbetar med dator, Alltför mycket datoravädig ka orsaka späigar i muskler och seor. Möbler och hållig Aväd e stol med gott stöd för rygge. Justera stole så, att dia fötter står rakt och jämt på golvet. Ett fotstöd ka öka komforte i vissa fall. Sitt i avslappad och upprätt ställig, och udvik att kuta rygge eller att luta dig för lågt bakåt.

13 Välkomme Vikel på datorskärme Skärme är ställbar - pröva dig fram tills du hittar rätt vikel. Geom att vikla skärme rätt ka du miimera riske för asträgda ögo och muskler. Justera äve skärmes ljusstyrka. Ljus Välj e plats där ljuset frå föster och lampor ite ger upphov till irriterade reflexer i skärme. Aväd idirekt ljussättig för att udvika ljusa fläckar på skärme. Det fis också tillbehör till skärme att köpa, som miskar irriterade reflexfeome. Riktig ljussättig skapar e bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö. Placerig av exter bildskärm Placera evetuell exter bildskärm på bekvämt avståd för ögoe. Tillförsäkra att skärme befier sig i ögohöjd eller aige lägre är du sitter framför de. 12

14 Aväda di VAIO-dator Aväda di VAIO-dator är du har läst och följt avisigara i de tryckta hadledige Gettig Started och dokumetet Specificatios ka du börja aväda di dator säkert och med självförtroede. Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av di VAIO-dator. 13 Asluta dator till e strömkälla (sida 14) Istallera dator med Soy otebook Setup (sida 18) Säker avstägig av dator (sida 20) Aväda tagetbordet (sida 21) Aväda pekplatta (sida 24) Aväda de optiska ehete (sida 25) Aväda PC-kort (sida 30) Aväda Memory Stick (sida 33) Aväda modemet (sida 36) Aväda trådlöst ätverk (WLA)* (sida 39) Aväda eergisparläge (sida 46) Eergihaterig med VAIO Power Maagemet (sida 49)

15 Aväda di VAIO-dator Asluta dator till e strömkälla Såväl ätadapter som uppladdigsbart batteri ka avädas som strömkällor. Aväda ätadapter Gör så här då du aväder ätadapter: 1 Aslut de kabel som är fäst i ätadapter (1) till DC I-aslutige (2) på dator. 2 Aslut ea äde av ätsladde (3) till ätadapter. 3 Aslut de adra äde av ätsladde till ett ätuttag (4). 14 Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget. Aväda batteriet Beroede på dators modell, ka du aväda ett eller två batterier som strömkälla. Extrabatterier fis tillgägliga som ett separat alterativ. Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället.

16 Aväda di VAIO-dator Motera batteriet Gör så här för att motera i batteriet: 1 Öppa lucka till batterifacket Placera batteriet med etikette väd uppåt i dators batterifack. 3 Stäg locket till batterifacket tills det säger klick. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla. Ladda batteriet Gör så här för att ladda batteriet: 1 Aslut ätadapter till dator. 2 Sätt i batteriet Dator börjar automatiskt ladda batteriet (batteriidikator blikar med dubbelsekveser meda batteriet laddas). Beroede på modell är di dator försedd med e eller två batteriidikatorer. Status för batteriidikator På Estaka blikigar Dubbelblikigar Av Betyder att Dator drivs av ström frå batteriet. Strömme i batteriet håller på att ta slut. Batteriet laddas. Dator drivs av ström frå ätuttaget.

17 Aväda di VAIO-dator är strömme i batteriet är på upphällige blikar både batteriidikator och strömidikator. Se till att batteriet sitter i dator är de är direktaslute till ätström. Batteriet fortsätter att ladda meda du aväder dator. Om batteriivå faller uder 10 % ska du atige asluta ätadapter för att ladda upp batteriet ige, eller stäga av dator och sätta i ett fulladdat batteri. Det går att förläga batteriets livslägd geom att ädra på alterative för eergihaterig i verktyget VAIO Power Maagemet. Batteriet som levereras med dator är ett litiumjobatteri och ka laddas upp är som helst. Att ladda upp ett batteri som är delvis urladdat påverkar ite batteriets livslägd. Batteriidikator lyser är du aväder batteriet som strömkälla. är batteriets livslägd håller på att ta slut börjar både batteriidikator och strömidikator att blika. Vissa program och viss krigutrustig medger ite att dator går i i läget Hiberate (viloläge) es är batterilivslägde håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera eergihaterigsläge som Stadby eller Hiberate mauellt för att udvika att data går förlorade vid batteridrift. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla. 16 Avlägsa batteriet Gör så här för att avlägsa batteriet: 1 Stäg av dator. 2 Öppa lucka till batterifacket. 3 Ta ut batteriet. 4 Stäg lucka till batterifacket. Data ka gå förlorade om du avlägsar batteriet meda dator är påslage och ite aslute till ätadapter, eller om du avlägsar batteriet meda dator är i Stadby-läge.

18 Aväda di VAIO-dator Aväda ett extrabatteri Du ka köpa ytterligare ett uppladdigsbart batteri beroede på modell. Med två batterier ka du aväda dator lägre uder batteridrift. är du aväder två batteriet kommer det batteri du först sätter i också att laddas först. Det adra batteriet du sätter i börjar laddas är det första batteriet är 85 procet fullt. Geom att observera batteriidikatorera ka du se vilket batteri som laddas. Om du asluter två batterier, ka du avlägsa ett av dem uta att stäga av dator först. Försäkra dig om att idikator för det adra batteriet lyser är du ska ta bort ett av batteriera. Om idikator som tillhör det batteri du vill byta lyser, högerklickar du på batteriikoe i aktivitetsfältet och klickar därefter på alterativet Switch Battery. 17

19 Aväda di VAIO-dator Istallera dator med Soy otebook Setup Verktyget Soy otebook Setup ger dig tillgåg till systemiformatio och systemiställigar, samt låter dig aktivera löseordsskydd för di VAIO. Gör så här för att aväda Soy otebook Setup: 1 Klicka på kappe Start i aktivitetsfältet i Widows. 2 Uder All Programs väljer du Soy otebook Setup och klickar därefter på Soy otebook Setup. Föstret Soy otebook Setup visas. 18

20 Aväda di VAIO-dator Flik About This Computer Iitial Settig Power O Password Device Beskrivig Visar systemiformatio, iklusive mieskapacitet, serieummer och BIOS-versio. Väljer prioritetsordig för diskeheter och maskivarueheter då du laddar operativsystemet. Du ka age hårddiske såväl som adra eheter som är asluta till dator. Du ka äve ädra volyme på de ljud som spelas upp är operativsystemet laddas. Här ställer du i ett löseord för att skydda di dator. Om du väljer detta alterativ måste du alltid komma ihåg löseordet. Om du glömmer bort löseordet ka du ite ädra dea iställig lägre, och det kommer ite att gå att starta dator. Avaktiverar portar eller maskivarueheter för att frisätta resurser för systemet. Om du vill ädra portiställigar väljer du e port och klickar på Settigs i flike Device Välj de flik som iehåller iställige du vill ädra på. 4 Klicka på OK är du är färdig. Iställige är u ädrad. För ytterligare iformatio om varje alterativ klickar du på Help på skärme Soy otebook Setup så att hjälpfile visas. Om du öppar Soy otebook Setup som avädare med begräsad åtkomst så kommer edast flike About This Computer att syas.

21 Aväda di VAIO-dator Säker avstägig av dator Det är viktigt att du stäger av dator på rätt sätt så att du ite blir av med data som du ite sparat. Så här stäger du av dator: 1 Stäg av evetuell krigutrustig som är aslute till dator. 2 Klicka på kappe Start. 3 Klicka på Tur Off Computer. Föstret Tur off computer visas. 4 Klicka på Tur Off. 5 Svara på de uppmaigar som visas, om att spara dokumet eller täka på adra avädare, och väta på att di dator stägs av automatiskt. Strömidikator släcks. Se de tryckta hadledige Troubleshootig guide om du har problem med avstägige av dator. 20

22 Aväda di VAIO-dator Aväda tagetbordet Tagetbordet är sarlikt de tagetbord som hör till statioära datorer, me har ågra extra tageter för sådaa fuktioer som är specifika för bärbara datorer. Besök Widows Help ad Support Ceter för mer iformatio om stadardtagetera. Webbplatse VAIO-Lik ( iehåller också ordförklarigar, för att uderlätta avädadet av tagetbordet. 21 Kombiatioer och fuktioer med <F>-tagete Kombiatioer/ Fuktio Fuktioer <F> + (F2): högtalarbrytare Slår omväxlade av och på de ibyggda högtalare. <F> + (F3/F4): högtalarvolym Justerar de ibyggda högtalares volym. Tryck <F>+<F4> för att öka volyme, och därefter eller. Tryck <F>+<F3> för att miska volyme, och därefter eller. <F> + (F5): Reglera ljusstyrka Justerar LCD-skärmes ljusstyrka. Tryck <F>+<F5> för att öka ljusstyrkas itesitet, och därefter eller. Tryck <F>+<F5> för att miska ljusstyrkas itesitet, och därefter eller. <F> + (F7)*: byta till exter bildskärm Aväds för att växla mella LCD-skärme, e exter visigsehet (bildskärm eller TV, beroede på vilke som u är aslute) eller samtidig visig på LCD-skärme och de extera visigsehete. Dea fuktio ka edast avädas av de förste avädare som loggar i, och kommer ite att fugera med ett adra avädarkoto.

23 Aväda di VAIO-dator Kombiatioer/ Fuktio Fuktioer <F> + (F12): Hiberate Detta läge sparar mest eergi. är du utför detta kommado sparas systemets och krigutrustiges aktuella status till hårddiske, varefter strömme till systemet stägs av. Återställ systemet till det ursprugliga läget geom att slå på strömme med power-kappe. Mer iformatio om eergihaterig hittar du i avsittet Aväda eergisparläge (sida 46). 22! * Dea fuktio ka edast avädas av de första avädare som loggar i. De kommer ite att fugera efter växlig till ett aat avädarkoto. Om e aa avädare vill byta visigsehet till e exter bildskärm eller TV, aväder ha bildskärmsegeskapera för att byta till e exter bildskärm eller TV. Vissa fuktioer är ite tillgägliga förrä Widows har startats. Felsökig för ljud Det hörs iget i högtalara De ibyggda högtalara ka vara avstägda. Tryck <F>+<F2> för att slå på högtalara. Högtalarvolyme ka vara för lågt iställd. Tryck <F>+<F4> och därefter eller för att höja volyme. Om dator drivs med batteri - kotrollera att batteriet är korrekt isatt och laddat. Vissa program har iter volymkotroll. Om du aväder ett sådat, kotrollerar du att volyme är tillräckligt högt ställd. Kotrollera volymkotrollera i Widows.

24 Aväda di VAIO-dator Idikatorer Idikator Ström Batteri Trådlöst ätverk (Beroede på modell.) Memory Stick Pro 23 Fuktioer Power o: gröt ljus. Stadby: blikar mörkorage. Ager batteriets status. Börjar lysa är trådlöst ätverk är aktiverat. Slås av är trådlöst ätverk ite är aktiverat. Börjar lysa är Memory Stick aväds. Släcks är Memory Stick ite lägre aväds. Lampa På Av Hårddisk um Lock Caps Lock Scroll Lock Data läses av, eller skrivs till hårddiske. Börjar lysa är siffertagetera i sifferkappsatse är aktiva. Täds är Caps Lock är aktiverad och bokstävera du skriver blir versaler (stora bokstäver). Håll ed tagete <Shift> för att skriva gemeer (små bokstäver) är Caps Lock är aktiverad. Täds är skärmskrollige ädras (dea fuktio stöds ite i alla program). Ige kommuikatio med hårddiske pågår. Slockar är bokstavstagetera i kappsatsområdet är aktiva. Slockar är bokstävera du skriver blir gemeer (små bokstäver) om du ite håller ed <Shift>tagete). Slockar är iformatioe rör sig ormalt över skärme.

25 Aväda di VAIO-dator Aväda pekplatta Tagetbordet iehåller ett pekdo för att avigera på skärme - pekplatta (1). Med hjälp av dea ibyggda pekplatta ka du peka på, markera, dra, och skrolla objekt på skärme. Åtgärd Beskrivig Peka För ett figer över pekplatta för att placera pekare (2) över ett objekt. Klicka Tryck e gåg på väster kapp (3). Dubbelklicka Tryck två gåger på väster kapp. Högerklicka Tryck e gåg på höger kapp (4). I måga program visas e mey med gevägar vid högerklick. Dra Håll väster kapp itryckt och för ett figer över platta. Skrolla För figerstoppe lägs med pekplattas högerkat för att skrolla vertikalt. För figret lägs med pekplattas edre kat för att skrolla i horisotell riktig (skrollfuktioe är edast tillgäglig i program som stöder fuktioe skroll med pekplatta). 24

26 Aväda di VAIO-dator Aväda de optiska ehete Dator är utrustad med e skivehet. Se dokumetet Specificatios för detaljerad iformatio om di modell. Gör så här för att sätta i e skiva: 1 Slå på dator. 2 Tryck på utmatigskappe (1) för att öppa ehete. Lucka glider då ut. 3 Placera e skiva i mitte på lucka, med etikette väd uppåt. Se till att skiva kommer på plats med ett klick. 4 För i och stäg lucka med ett lätt tryck. Se Troubleshootig Guide om du har problem med avädige av skivor. 25 Läsa och bräa CD- och DVD-skivor Följ dessa rekommedatioer för bästa möjliga resultat vid skrivade av data ("bräig") till CD och DVD : Om de data som skrivs till e skiva ska gå att läsa med e optisk ehet, måste sessioe avslutas ia skiva matas ut. Följ avisigara som levereras med programmet för att slutföra dea process. Aväd edast ruda skivor. Aväd ite skivor som har aa form (stjär-, hjärt-, eller rektagelformade osv.), eftersom detta ka skada skivehete. Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) då data skrivs till e skiva. Stäg av skärmsläckare ia du påbörjar börjar bräa e skiva för att uppå maximal skrivhastighet. Miesresideta fuktioer för skivor ka ge upphov till istabilitet i systemet, eller förlust av data. Avsluta dessa fuktioer ia du börjar bräa e skiva. Avsluta alla adra program ä bräigsprogrammet då du ska bräa e skiva. Rör aldrig vid skivas yta. Figeravtryck och damm på skivas yta ka orsaka skrivfel.

27 Aväda di VAIO-dator Försätt aldrig di VAIO i ett eergibesparigsläge är du aväder de föristallerade programvara och meda du aväder CD-bräigsprogram. Sätt aldrig klisterlappar på skivora. Detta gör skivora obrukbara för all framtid. Spela DVD-skivor 26 För maximal prestada vid avspelig av DVD-skivor, följ dessa rekommedatioer. Du ka spela upp DVD-skivor med hjälp av de optiska ehete och programmet WiDVD for VAIO. Se hjälpfile för WiDVD for VAIO för detaljerad iformatio. Avsluta alla öppa program ia du spelar upp e DVD-film. Aväd ite miesresideta skivprogram eller resideta program för att påskyda åtkomsttide till skivora, eftersom de ka medföra att systemet blir istabilt. Se till att skärmsläckare är avaktiverad. Regioskodera som sitter på DVD-skivor för att age vilket i lad och på vilke typ av spelare du ka spela skiva. Om det ite står '2' (Europa tillhör regio '2') eller 'all' (vilket iebär att de ka spelas var som helst i världe) på DVD-skiva eller förpackige, går det ite att spela skiva på dea spelare. Försök ite ädra regiokodsiställigara för DVD-ehete. De problem som evetuellt uppstår vid ädrig av regiokodsiställigara för DVD -ehete omfattas ite av garati.

28 Aväda di VAIO-dator Felsökig för de optiska skivehete Det går ite att växla mella LCD-skärme och teveapparate och tvärtom Avlägsa evetuella DVD-skivor i de optiska ehete. Lucka till skivehete öppas ite Kotrollera att dator är påslage, och tryck på utmatigskappe på ehete. Klicka på Start och välj därefter My Computer. Högerklicka på de optiska ehete och välj Eject. Försäkra dig om att dator ite är i Stadby eller Hiberate-läge. Försök med följade om iget av ovaståede fugerar: Slå av dator. Öppa lucka geom att föra i ett vasst, spetsigt föremål (till exempel ett gem) i hålet bredvid utmatigskappe. 27 Det går ite att spela upp e skiva Efter att du har satt i skiva måste du väta ågra sekuder så att systemet käer av skiva och du ka komma åt de. Se till att skivas etikettsida är väd uppåt. Om det behövs ett speciellt program för att aväda skiva, ska du kotrollera att programmet har istallerats eligt medföljade avisigar. Kotrollera högtalarvolyme. Regör skiva med ett passade regörigsmedel. Kotrollera att dator edast drivs med ström frå ätuttaget, och pröva seda ige. Det ka ha uppstått kodes i ehete. Avlägsa skiva och läma ehete öppe i cirka e timme. Ta ur batteriet meda du vätar på att kodese försvier.

29 Aväda di VAIO-dator Det går ite att spela e DVD Om e regiokodsvarig visas är du aväder e DVD-spelare, ka det bero på att de DVD du försöker spela upp ite är kompatibel med DVD-ehete i di dator. Regioskode ages på skivas förpackig. Ädra upplösige uder Cotrol Pael - Display till e lägre upplösig. Om du har bild me iget ljud, kotrollera då samtliga följade pukter: Se till att DVD-spelare ite är iställd på "mute" (tyst). Kotrollera iställigara för Master Volume i Souds ad Audio Device Properties. Om du har aslutit extera högtalare, kotrollera då högtalaras volymiställigar, och kotrollera aslutigara mella högtalara och dator. Kotrollera i Device Maager att rätt drivrutier är istallerade. Klicka på Start, och därefter Cotrol Pael för att visa Device Maager. Dubbelklicka på ikoe System. Klicka på flike Hardware och klicka därefter på kappe Device Maager. E smutsig eller skadad skiva ka medföra att dator häger sig meda de försöker läsa skiva. Starta vid behov om dator, avlägsa skiva och kotrollera att de ite är smutsig eller skadad. Kotrollera PG-iställigara (PG=Paretal Guidace, ett åldersgrässkydd) i DVD-programmet, eftersom de ka hidra dig frå att spela vissa DVD-skivor. De fabriksiställda DVD-regioskode på di dator är 2. Ädra ite dea iställig med hjälp av fuktioe Regio Code Chage i Widows, eller med hjälp av aa programvara. Garati täcker iga skador eller systemfel som uppstår på grud av att avädare ädrar DVD-regioskode. Evetuella service- och reparatioskostader som uppstår av dea aledig skall betalas av avädare själv. Om ikoe Display ite visas omedelbart efter att du klickat på Cotrol Pael, klickar du på Switch to Classic View på väster sida. 28

30 Aväda di VAIO-dator Det går ite att spela e DVD är jag aväder två skärmar är du aväder två skärmar på samma gåg (LCD + TV eller LCD + CRT), kommer följade fel att uppstå: är du kör e DVD-skiva med Widows Media Player 9, ka du edast se iehållet på de primära bildskärme. I följade situatioer uppstår iga problem: är du aväder e eda CRT eller LCD-skärm. är du spelar upp MPEG1-filer som är ispelade på hårddiske med Widows Media Player 9 eller RealOe Player. 29 Det går mycket lågsamt att läsa CD/DVD-RW-skivor I regel har CD/DVD-RW-skivor lägre läshastighet ä -ROM och -R-skivor. Läshastighete ka också variera beroede på formatet. Lucka till skivehete matas ite ut trots att jag trycker på de Kotrollera att dator är påslage. Det är möjligt att programmet för CD-bräig hidrar skiva frå att matas ut. Kotrollera att dator ite befier sig i Stadby eller Hiberate-läge. Skivehetes lucka matas ut trots att de klickat på plats. Försäkra dig om att skiva är placerad med etikettsida uppåt. Regör skiva och skivehetes lis med ett passade regörigsmedel. Skiva ka vara repig. Pröva med e aa skiva för att se om detta ka vara orsake. Det ka ha uppstått kodes i ehete. Avlägsa skiva och läma ehete öppe i cirka e timme. Ta ur batteriet meda du vätar på att kodese försvier.

31 Aväda di VAIO-dator Aväda PC-kort Di dator iehåller ett eller två fack för PC-kort (beroede på vilke modell du har). PC-kort gör det möjligt att asluta bärbara extera eheter. Se ditt utskriva Specificatios-blad för att se om di dator har ett eller två fack för PC-kort. 30 Sätt i ett PC-kort Gör så här för att sätta i ett PC-kort: 1 För i PC-kortet i ett av PC-kortsfacke, med etikette på framsida väd uppåt. 2 Tryck försiktigt fast PC-kortet i kotakte. Systemet upptäcker PC-kortet automatiskt. Ikoe Safely Remove Hardware visas i aktivitetsfältet. Vissa eheter kaske ite fugerar vid återgåg till ormal-läge frå Stadby-läge eller Hiberate-läge. Dator kommer att återgå till ursprugsläget om du startar om de. Om di dator har två fack för PC-kort, ka facke för PC-kort rymma (samtidigt) två Type I, två Type II eller ett Type III PC-kort. Dessa fack är kompatibla med Card Bus-portar. Om di dator har två fack för PC-kort, aväd då det udre facket för PC Type III-kort.

32 Aväda di VAIO-dator För vissa PC-kort måste iaktiva eheter avaktiveras är du aväder PC-kortet. Aväd Soy computer Setup för att avaktivera eheter. Kotrollera att du aväder PC-korttillverkares allra seaste drivruti för programvara. Om ett! visas på flike Device Maager i dialogruta System Properties skall drivrutie tas bort och istalleras om. Du behöver ite stäga av dator är du sätter i eller tar ut ett PC-kort. Försök ite att med våld tviga i ett PC-kort i facket. Kotaktstifte ka skadas. Kotrollera att du sätter i PC-kortet i rätt riktig om du har problem med att sätta i ett PC-kort. Se hadboke som följde med PC-kortet för ytterligare avädaravisigar. För vissa PC-kort gäller, att om du växlar mella ormal drift och ågot av eergisparlägea Stadby eller Hiberate är kortet är isatt, att dator ite käer ige vissa asluta eheter. Detta problem löser du geom att starta om systemet. Bär ite omkrig på dator meda du rör vid huvudäde på ett PC-kort, eftersom tryck eller stötar ka skada kotaktstifte. Om di dator har två fack för PC-kort rekommederas att du alltid aväder samma fack för ett PC-kort, eftersom byte av fack ka orsaka problem för vissa PC-kort. 31 Ta ut ett PC-kort Följ edaståede avisigar för att avlägsa ett PC-kort är dator är på. Om du ite tar ut kortet på rätt sätt ka det bli fel på systemet. Om du vill avlägsa kortet är dator är avstägd istället, hoppar du över steg 1 till 7. Gör så här för att avlägsa ett PC-kort: 1 Dubbelklicka på ikoe Safely Remove Hardware i aktivitetsfältet. Dialogruta Safely Remove Hardware visas. 2 Välj de maskivaruehet du vill koppla ur. 3 Klicka på Stop. 4 Kotrollera i dialogruta Stop a Hardware Device att ehete säkert ka avlägsas frå systemet. 5 Klicka på OK. E dialogruta visas, som förklarar att det är säkert att ta bort ehete. 6 Klicka på OK.

33 Aväda di VAIO-dator 7 Klicka på Close. 8 Tryck på utmatigskappe för PC-kortet, så att utmatigskappe skjuter ut. 9 Tryck på utmatigskappe för PC-kortet e gåg till, så att PC-kortet matas ut. 10 Ta ett milt tag i kortet och dra ut det ur facket. 11 Om utmatigskappe för PC-kortet fortfarade står ut trycker du tillbaka det för att stäga frotpaelsskyddet. Att koppla ur PC-kortet frå dator är de fortfarade är påslage, ka orsaka systemkrasch och förlust av data som ite sparats. Klicka på PC-kortsikoe i aktivitetsfältet och stäg av kortet ia du avlägsar det. Stäg alla program som aväder PC-kortet ia det avlägsas, eftersom data aars ka gå förlorad. Dator får ite gå i i Hiberate-läge är kortet är isatt. De får däremot gå i i Stadby-läge. Vi rekommederar att du avlägsar kortet ia dator försätts i Hiberate-läge med hjälp av tagetera <F>+<F12> eller frå PowerPael Utility, samt är de är iställd på att automatiskt gå i i Hiberate-läge vid batteridrift. Vissa PC-kort och deras fuktioer är evetuellt ite kompatibla med dea dator. 32 Felsökig för PC-kort Mitt PC-kort fugerar ite Se till att PC-kortet är kompatibelt med di versio av Widows. Aväd Soy otebook Setup för att avaktivera eheter som du för tillfället ite aväder.

34 Aväda di VAIO-dator Aväda Memory Stick Di VAIO-dator är utformad med stöd för Memory Sticks. Memory Stick är e lite kompakt, bärbar och mågsidig apparat som är speciellt framtage för digital dataöverförig och -mottagig med kompatibla produkter, som digitalkameror, mobiltelefoer och CLIE-haddatorer. Eftersom de är löstagbar ka de avädas för exter lagrig av data. Flashmie ka avädas för att ladda ed vad som helst som ka omvadlas till digitala data - som bilder, musik, ord, ljud, filmer och fotografier. Medlemmara i Memory Stick-familje skiljer sig åt avseede kapacitet och kompatibilitet. Se det tryckta dokumetet Specificatios för upplysigar om vilka typer av Memory Stick som är kompatibla med di VAIO, samt om det fis ågra begräsigar. Det går bra att köpa Memory Sticks frå webbplatse Soy Style ( eller frå di lokale återförsäljare av Soy-produkter. Mer igåede iformatio om vilka CLIE-haddatorer som är kompatibla med vilke typ av Memory Sticks hittar du här: Mer igåede iformatio om vilka VAIO-datorer som är kompatibla med vilka Memory Sticks hittar du här: 33

35 Aväda di VAIO-dator Skrivskydda e Memory Stick Memory Sticks har utrustats med ett raderigsskydd i form av e spärr, för att skydda värdefull data frå att raderas eller skrivas över av misstag. Skjut spärre till höger eller väster* för att skrivskydda alterativt låsa upp raderigsskyddet. är spärre för raderigsskyddet är öppe ka data sparas på Memory Stick. är spärre för raderigsskyddet är östägd ka data läsas frå, me ite sparas på, Memory Stick. 34 LOCK LOCK LOCK * 128 MB Memory Stick har ett vertikallås. Sätta i e Memory Stick Det fis två sätt att sätta i e Memory Stick i dator: Aväda Memory Stick-facket, Att aväda ett fack för PC-kort. För att detta ska gå behöver du e PC-kortsadapter som fis som tillvalsutrustig. Det går edast att sätta i e Memory Stick åt gåge. Gör så här för att sätta i e Memory Stick med hjälp av Memory Stick-facket: 1 är du har lagrat di data frå de digitala ehete, sätter du i Memory Stick med pile väd uppåt och mot Memory Stick-facket.

36 Aväda di VAIO-dator 2 Skjut försiktigt i Memory Stick i facket tills de kommer på plats med ett klick. Dator käer automatiskt av, att e Memory Stick har aslutits, och visar de som e lokal ehet i föstret My Computer uder e viss bokstavsbeteckig (som beror på hur di dator är kofigurerad). 35! Håll i Memory Stick med pile pekade i rätt riktig är du för i de i skåra. Tryck ite i Memory Stick i facket med våld om du stöter på motståd, eftersom du då ka skada dator eller Memory Stick. Ta ut e Memory Stick Gör så här för att ta ut e Memory Stick med hjälp av Memory Stick-facket: 1 Kotrollera att åtkomstlampa ite lyser. 2 Tryck i Memory Stick mot dator. Memory Stick matas ut. 3 Dra ut Memory Stick ur facket. Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick, aars ka de flyga ut helt ovätat. Vi rekommederar att du avlägsar Memory Stick ia du stäger av dator.

37 Aväda di VAIO-dator Aväda modemet Dator är utrustad med ett ibyggt modem. För att kua aväda Iteret och olietjäster, registrera di dator och program och kotakta VAIO-Lik måste du asluta till teleätet. Gör så här för att asluta dator till e telefolije: 1 Plugga i ea äde av telefosladde (1) i telefojacket på dator. 2 Aslut de adra äde till jacket i vägge (2). 36 Felsökig av modemet Mitt modem fugerar ite eller det går ite att upprätta e aslutig Kotrollera att telefosladde är aslute till dator. Se till att modemet är de eda apparat som är aslute till di telefolije. Kotrollera att telefolije fugerar. Detta gör du geom att asluta e valig telefo till väggjacket och lyssa om du får e koppligsto. Kotrollera att programmet riger till rätt telefoummer. Det är möjligt att modemets upprigigsläge ite är kompatibelt med di telefolije. Om du fis bakom e Private Automatic Brach exchage (PABX - ett slags företagsväxel) är det möjligt att modemet ite fugerar.

38 Aväda di VAIO-dator I dialogruta Phoe ad Modem Optios (Cotrol Pael / Phoe ad Modem Optios) kotrollerar du att modemet fis med i lista uder flike Modems och att platsiformatioe (locatio) är korrekt uder flike Dialig Rules. Om ikoe Phoe ad Modem Optios ite visas klickar du på Switch to Classic View på väster sida. E ladsspecifik telefokotakt levereras med di VAIO -dator, så att du ka asluta telefosladde till väggjacket. Vi rekommederar att du aväder de medföljade kotakte, eftersom avädig av adra telefokotakter ka försämra aslutigskvalitete. Di dator ka ite aslutas till myttelefoer, och fugerar evetuellt ite heller med multipla telefolijer eller företagsväxlar (PBX). Om du asluter modemet till e parallellaslute telefolije, ka det häda att modemet och de adra apparate som är aslute ite fugerar ordetligt. ågra av dessa aslutigar ka medföra alltför kraftig elström och skada det itera modemet. Edast DTMF (toval) stöds. Ia du börjar aväda modemet måste du age i vilket lad du faktiskt aväder det. E detaljbeskrivig av hur du väljer aktuell plats fis i avsittet Kofigurera modemet i Programvaruguide. Dra ite alltför hårt i det böjliga skyddet. 37 Modemaslutige är lågsam Det fis måga faktorer som påverkar aslutigshastighete för modemet, blad aat brusivå på telefolije och kompatibilitet med teleutrustig (som faxmaskier och adra modem). Kotrollera följade om du tycker att modemet ite asluter ordetligt till adra PC-baserade modem, faxmaskier, eller di iteretleveratör. Be telefobolaget kotrollera att di telefolije är brusfri. Om ditt problem har med faxavädig att göra, ska du kotrollera att det ite är ågot problem med de faxmaski du riger till, och att de är kompatibel med faxmodem.

39 Aväda di VAIO-dator Om det ite går att asluta som det ska till di iteretleveratör, kotrollera då först att det ite beror på att de har tekiska problem. Försök att asluta modemet till e aa telefolije om det fis e tillgäglig. 38

40 Aväda di VAIO-dator Aväda trådlöst ätverk (WLA)* Tack vare Soys trådlösa ätverk (WLA) ka alla dia digitala apparater med ibyggd kapacitet för trådlöst ätverk kommuicera fritt med varadra via ett kraftfullt ätverk. I ett trådlöst ätverk ka avädare av bärbar utrustig asluta till ett lokalt ätverk geom e trådlös aslutig (radio). Därmed försvier behovet av att dra kablar eller sladdar geom väggar och tak. Soy trådlöst ätverk stöder alla ormala Etheret-aktiviteter, och ger dessutom e helt aa rörelsefrihet och möjlighet till roamig. Du ka komma åt iformatio, iteret och adra ätverk och ätverksresurser, till och med mitt i ett möte, eller meda du är på väg frå e plats till e aa. Du ka kommuicera uta åtkomstpukt, vilket iebär att du ka kommuicera mella ett begräsat atal datorer (ad-hoc), eller kommuicera via e åtkomstpukt, vilket gör det möjligt att skapa ett komplett ifrastrukturellt ätverk (ifrastruktur). * Beroede på modell. I vissa läder begräsas avädige av trådlöst ätverk geom lokala bestämmelser (d.v.s. ett begräsat atal kaaler är tillåta). Läs därför oga broschyre Wireless LA Regulatio ia du aktiverar fuktioe trådlöst ätverk. Hur det går till att välja kaal förklaras ärmare i dea hadbok (se Kaalval för trådlöst ätverk (sida 43)). Trådlöst ätverk aväder stadarde IEEE b/g, vilket ager vilke tekologi som aväds. Stadarde omfattar krypterigsmetode: Wired Equivalet Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll och WiFi Protected Access (WPA - Gemesamt föreslaget av IEEE och Wi-Fi-allisase. WiFi Protected Access är e specifikatio för stadarder baserade på avädbara säkerhetsförbättrigar som ökar dataskyddet och tillgäglighetskotrolle hos befitliga WiFi-ätverk. WPA har beteckats vara framtida kompatibelt med IEEE i-specifikatioe. De aväder förstärkt datakrypterig TKIP (Temporal Key Itegrity Protocol) förutom avädarverifierig med 802.1X och EAP (Extesible Autheticatio Protocol)). Krypterige av data skyddar de sårbara trådlösa läke mella klietdatorer och Access Poits. Dessutom aväds adra säkerhetsmekaismer typiska för LA: sekretesskydd, exempelvis löseordsskydd, ed-to-ed-krypterig, virtuella privata ätverk och autetiserig. Apparater med trådlöst ätverk av stadarde IEEE a, samt de som aväder stadarde IEEE b eller g, ka ite kommuicera med varadra på grud av att frekvesera skiljer sig åt. Apparater med trådlöst ätverk av stadarde IEEE g ka edast kommuicera med apparater av IEEE b-stadard, och ite med IEEE a-stadard. IEEE b: Stadardhastighete är 11 Mbps, alltså cirka 30 till 100 gåger sabbare ä e typisk modemaslutig. IEEE g: Stadardhastighete är 54 Mbps, alltså cirka 5 gåger så sabb som e trådlös apparat som aväder IEEE b-stadard. 39

41 Aväda di VAIO-dator Kommuikatio uta åtkomstpukt (ad-hoc) Ett ad-hoc-ätverk är ett lokalt ätverk som utgörs edast av de trådlösa apparatera själva, uta ågo cetralehet eller åtkomstpukt. Varje apparat kommuicerar direkt med adra apparater i ätverket. Det är lätt att själv upprätta ett ad-hoc-ätverk i hemmet. 40 Gör så här för att skapa ett trådlöst ätverk uta åtkomstpukt: 1 Slå på Brytare för trådlöst ätverk. 2 Dubbelklicka på de ätverksiko i aktivitetsfältet som visar Wireless etwork Coectio. Dialogruta Wireless etwork Coectio visas. 3 Klicka på kappe Advaced. Dialogruta Wireless etwork Coectio Properties visas. 4 Klicka på flike Wireless etworks. 5 Klicka på kappe Add... Dialogruta Wireless etwork Properties visas. 6 Age ett etwork ame (SSID)*. Du ka välja ett am på 6 tecke. 7 Välj Öppa i rullgardismey etwork Autheticatio. 8 Välj WEP i rullgardismey Data Ecryptio.

42 Aväda di VAIO-dator 9 Avmarkera alterativet The key is provided for me automatically. u visas e del iformatio. 10 Fyll i etwork key*. ätverksyckel ska vara 5 eller 13 ASCII-tecke eller 10 eller 26 hexadecimala tecke lågt. Du ka välja vilket du vill**. 11 Age exakt samma etwork key ige för att bekräfta. 12 Välj kryssruta This is a computer to computer (ad hoc) etwork; wireless access poits are ot used lägst ed på skärme. 13 Klicka på OK. Ditt etwork ame visas i ruta Preferred etworks. 14 Klicka på Advaced. u visas dialogruta Advaced. 15 Markera alterativkappe Computer-to-computer (ad hoc) etworks oly. 16 Klicka på Close. 17 Klicka på OK. Dator är u färdig för att kommuicera med e aa dator. 41 * Om du vill kommuicera mella två eller flera datorer måste alla datorer kofigureras exakt likadat. Detta iebär att du måste age samma etwork ame och samma etwork key på alla datorer. ** ASCII: Base för de teckeuppsättigar som aväds i sart sagt alla samtida datorer. ASCII är e kod avsedd att represetera egelska tecke i sifferform, där varje bokstav tilldelats e siffra frå 0 till 127. Hexadecimal: Ett system för sifferrepresetatio med siffrora 0-9, med deras valiga betydelse, plus bokstävera A-F (eller a-f) för represetatio av hexadecimala siffror med värdet (decimal) 10 till 15. I Frakrike tillåter lage edast att vissa kaaler aväds utomhus för trådlöst ätverk. Ytterligare iformatio fis i broschyre Wireless LA Regulatios. Ett ad-hoc-ätverk stödjer ite WPA.

43 Aväda di VAIO-dator Kommuicera via e åtkomstpukt (ifrastruktur) Ett ifrastrukturätverk är ett ätverk där ett befitligt, budet lokalt ätverk utökas till trådlösa eheter geom avädig av e åtkomstpukt, till exempel Soy PCWA-A320 Access Poit. Åtkomstpukte utgör e brygga mella det buda och det trådlösa ätverket, och fugerar som e cetral kotrollehet för det trådlösa ätet. I e åtkomstpukt samordas sädig och mottagig mella flera trådlösa eheter på ett visst avståd. 42 POWER WIRELESS ETWORK WIRELESS LA ACCESS POIT Gör så här för att skapa ett trådlöst ätverk med åtkomstpukt (ifrastruktur): 1 Slå på dators Brytare för trådlöst ätverk. 2 Dubbelklicka på ätverksikoe i aktivitetsfältet som visar meddeladet Wireless etwork Coectio. 3 Klicka på View Available Wireless etworks. Dialogruta Wireless etwork Coectio visas. 4 Välj det ätverk du vill aväda.

44 Aväda di VAIO-dator 5 Fyll i etwork key. Om du aväder Soy Access Poit PCWA-A320, behöver du som regel ite age ågo krypterigsyckel (WEP/WPA). Du måste kryssa i ruta Allow me to coect to the selected wireless etwork, eve though it is ot secure för att kua kommuicera. 6 Klicka på Coect. Efter 30 sekuder har e aslutig upprättats. Ytterligare iformatio om hur ma istallerar e åtkomstpukt fis i dokumetatioe som levereras med di Access Poit. WPA-yckel måste iehålla mist 8 tecke. 43 Kaalval för trådlöst ätverk I e b-kofiguratio, ka kaalera 1 till 11 avädas. I e g-kofiguratio, ka kaalera 1 till 13 avädas. (a) Via e åtkomstpukt ("Ifrastruktur") Di åtkomstpukt avgör vilke kaal som ska avädas. OBS! Se relevat bruksavisig agåede hur ma väljer de kaal som åtkomstpukte aväder. (b) Uta åtkomstpukt ("Ad-Hoc") Om de trådlösa aslutige ileds av VAIO-dator, så kommer kaal 11 att väljas. OBS! Utomhus i Frakrike är trådlöst ätverk edast tillåtet på vissa kaaler. Se broschyre Wireless LA Regulatios för ytterligare iformatio. Om de trådlösa aslutige ileds av e likade trådlös ätverksehet, så kommer aslutige att upprättas via de kaal som de adra ehete väljer.

45 Aväda di VAIO-dator Felsökig för trådlöst ätverk Det går ite att aväda fuktioe trådlöst ätverk Kotrollera att brytare för trådlöst ätverk är påslage. Åtkomstpukte för de trådlösa ätet och di dator ka ite kommuicera med varadra Kotrollera att brytare för trådlöst ätverk är påslage. Kotrollera att strömme till åtkomstpukte är påslage. Försäkra dig om att åtkomstpukte visas i föstret Available etworks. Gör så här: Klicka på Start och därefter på Cotrol Pael. Dubbelklicka på ikoe etwork Coectios. Högerklicka på ikoe Wireless etwork Coectio och välj Properties. Välj flike Wireless etworks. Försäkra dig om att åtkomstpukte visas i föstret Available etworks. Tillgäglighete till aslutige påverkas av avstådet och evetuella hider. Det ka bli ödvädigt att flytta bort dator frå evetuella hider, eller ärmare de åtkomstpukt som aväds. 44

46 Aväda di VAIO-dator Dataöverförige går lågsamt De maximala kommuikatioshastighete ka variera, beroede på hider eller avståd mella de eheter som kommuicerar, radiovågor, operativsystem och de programvara som aväds. Avlägsa evetuella hider, eller miska avstådet mella di maski och åtkomstpukte. Ka det vara så att di åtkomstpukt samtidigt kommuicerar med e aa åtkomstpukt? Läs bruksavisige till åtkomstpukte. Om flera datorer kommuicerar med åtkomstpukte samtidigt, ka kocetratioe bli för hög. Väta ågra miuter och försök seda ige. Då e trådlös ätverksehet med stadarde IEEE g kommuicerar med e ehet som aväder IEEE b är det ormalt att hastighete reduceras. 45 Jag kommer ite åt iteret Kotrollera iställigara i åtkomstpukte. Läs bruksavisige till åtkomstpukte. Kotrollera om dator kommuicerar med åtkomstpukte. Miska avstådet mella åtkomstpukte och di maski.

47 Aväda di VAIO-dator Aväda eergisparläge Vid batteridrift ka du utyttja iställigara för eergibesparig för att skoa batteriets livslägd. Förutom det ormala driftsläget där du ka stäga av vissa eheter, är dator utrustad med två särskilda läge för att spara eergi: Stadby (väteläge) och Hiberate (viloläge). Du bör vara medvete om att dator vid batteridrift automatiskt går i i Hiberate-läge är bara 7% av batteriets laddig återstår, oberoede av vilka eergihaterigsiställigar du agett. Om batteriivå faller uder 10 procet ska du atige asluta ätadapter för att ladda upp batteriet ige, eller stäga av dator och sätta i ett fulladdat batteri. 46 Aväda ormalläge Detta är det ormala läget för dator är de aväds. I detta läge lyser de gröa strömidikatorlampa. Det går att stäga av vissa eheter är du ite arbetar, till exempel LCD-skärme eller hårddiske. Aväda Stadby-läge I Stadby-läge stägs LCD-skärme av, och hårddiske samt processor kosumerar midre eergi. Strömidikator blikar mörkorage i detta läge. Gör så här för att aktivera Stadby-läge: Gå till Start/Tur Off Computer och tryck på Stad By. Tryck på vilke taget som helst för att återgå till ormal-läge. Dator kommer att stägas av automatiskt om du trycker på power-kappe uder mer ä fyra sekuder. är dator befier sig i Stadby-läge går det ite att sätta i ågra skivor. Det går fortare för dator att återgå frå Stadby-läge ä frå Hiberate-läge. Stadby aväder mer ström ä Hiberate.

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien PCG-TR-serie PCG-Z1-serie PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien Maskinvaruguide PCG-K-serien Läs detta först För kännedom: n 2 Läs detta först 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000

Föreläsning F3 Patrik Eriksson 2000 Föreläsig F Patrik riksso 000 Y/D trasformatio Det fis ytterligare ett par koppligar som är värda att käa till och kua hatera, ite mist är ma har att göra med trefasät. Dessa kallas stjärkopplig respektive

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 100 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition

Återanvändning. Två mekanismer. Nedärvning av egenskaper (inheritance) Objekt komposition Iheritace Återavädig Två mekaismer Nedärvig av egeskaper (iheritace) Objekt kompositio A A +a +b B B Iheritace Återavädig geom att skapa subklasser kallas ofta white box reuse Ekelt att aväda Relatioe

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Classic Deluxe 110 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632

HB20AB.10S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000621632* 9000621632 HB20AB.10S [sv] Bruksavisig...3 *9000621632* 9000621632 ó Iehållsförteckig Säkerhetsavisigar... 4 Före istallatioe...4 Säkerhetsavisigar...4 Felorsaker...4 Di ya ug... 5 Kotroller...5 Fuktiosvred...5

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA

KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖR TUNGA NYTTOFORDON I EUROPA Läder som sakar krav på viterdäck Läder med lokala krav på viterdäck/avädig av sökedjor Läder med krav på viterdäck och/eller aa viterutrustig uder vissa

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3

Tentamen i Kunskapsbaserade system, 5p, Data 3 Kuskapsbaserade system, tetame 2000-03-0 Istitutioe för tekik Tetame i Kuskapsbaserade system, 5p, Data 3 Datum: 2000-03-0 Tid: 8.00-3.00 Lärare: Potus Bergste, 3365 Hjälpmedel: Miiräkare Uppgiftera ska

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-FJ-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-FJ-serien Bruksanvisning Persondator VG-FJ-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...5 EERGY STAR...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...10 Komma igång...12 Hitta kontroller och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta:

Östersjön är ett unikt men hotat hav. Efter den här lektionen kommer du att veta: Östersjöambassadör Östersjö är ett uikt me hotat hav. Efter de här lektioe kommer du att veta: vilke betydelse Östersjö har som ekosystem varför Östersjö är ett hotat hav vad du ka göra för att rädda Östersjö

Läs mer