Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinvaruguide. VGN-S-serien"

Transkript

1 Maskivaruguide VG-S-serie

2 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till e för maskier läsbar form. Soy Corporatio ger iga garatier avseede dea hadbok, programvara eller aa iformatio som fis häri, och friskriver sig härmed uttrycklige frå evetuella uderförstådda garatier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ädamål avseede dea hadbok, programvara eller aa såda iformatio. Soy Corporatio bär ite uder ågra omstädigheter asvar för skador av oavsiktlig, idirekt eller speciell art, oaktat om sådaa skador grudar sig på avtalsbrott eller aa förseelse, och uppstår på grud av eller i sambad med, dea hadbok, programvara eller aa iformatio häri, eller avädig av dessa. Macrovisio: Dea produkt iehåller tekologi för upphovsrättsskydd, som skyddas av patet i USA samt av aa immaterialrättslig lagstiftig. Dea tekologi för upphovsrättsskydd får edast avädas med tillåtelse frå Macrovisio, och är edast avsedd för hemavädig och aa avädig i begräsad omfattig, om ite Macrovisio beslutar aorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera. I hadboke specificeras ite märkea eller. Soy Corporatio förbehåller sig rätte att är som helst och uta föregåede meddelade modifiera dea hadbok och iformatioe häri. Programvara som beskrivs häri regleras av villkore i ett separat licesavtal för avädare. Var välig observera att illustratioera i dea hadbok ite ödvädigtvis överesstämmer med di modell. Iformatio om di VAIO:s specifika kofiguratio fis i det tryckta dokumetet Specificatios.

3 2 Läs detta först EERGY STAR I egeskap av EERGY STAR-parter, har Soy tillsett att dea produkt uppfyller riktlijera för effektiv eergiavädig i programmet EERGY STAR. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparigar geom att aväda datorer och kotorsutrustig. Programmet är avsett att stödja utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. EERGY STAR är registrerad som symbol i USA. Viktiga uppgifter för ägare Serieummer, modellummer och produktyckel fis på udersida av di Soy-dator. Atecka och spara umre, och uppge dem vid telefosamtal till VAIO- Lik. Se äve det tryckta dokumetet Specificatios.

4 3 Läs detta först Säkerhetsiformatio Allmät Att öppa dator, oaktat av vilket skäl, ka ge upphov till skador som ite täcks av garati. Öppa ite höljet. Risk för elchock. Service skall edast utföras av kvalificerad persoal. Förebygg risk för elchock eller brad geom att ite utsätta di VAIO-dator för reg eller fukt. Om du riger för att rapportera om e gasläcka, aväd då ite modemet eller e telefo i ärhete av läcka. Udvik att aväda modemet vid åskväder. Kotakta ärmaste Soy Service Cetre då det är dags att byta backup-batteri. Stäg av dator och all befitlig krigutrustig ia du asluter ytterligare krigutrustig. Aslut ite ätsladde förrä alla adra kablar är asluta. Se till att alltid stäga av all krigutrustig ia dator slås på. Flytta ite på dator är systemet är i Stadby-läge. De magetiska egeskapera hos vissa objekt ka få förödade kosekveser för hårddiske. De ka radera data på hårddiske och medföra fuktiosfel hos dator. Placera ite dator i ärhete av eller ovapå objekt som avger magetfält, t.ex. följade: TV-apparater Högtalare Mageter och magetarmbad

5 Audio/video-utrustig 4 Läs detta först Om utrustige placeras i ärhete av såda utrustig som avger elektromagetisk strålig ka störigar på ljud och bild uppstå. Aslutigsbarhet Aslut aldrig modem- eller telefosladdar uder kraftiga åskväder. Istallera aldrig telefojack i våtutrymme, såvida de ite är specifikt avsedda för just våtutrymme. Var försiktig vid istallerig eller modifierig av telefolijer. Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget. Rör aldrig vid telefosladdar eller ledigsklämmor som sakar isolerig är telefolije ite har kopplats ur vid ätverksgrässittet.

6 Mydighetsiformatio 5 Läs detta först Soy utfäster härmed att dea produkt uppfyller de väsetliga krave och adra tillämpliga villkor i EU-direktiv 1999/5/EC (Radio- och teletermialsdirektivet). Överesstämmelseförklarig Europeiska uioes målsättig är fri rörlighet för varor på de ire markade samt motverkade av tekiska hadelshider. Dea sträva har gett upphov till flera EU-direktiv som uppmaar tillverkare att tillse att deras produkter överesstämmer med vissa väsetliga stadarder. Tillverkara skall CE-märka sia produkter, och upprätta e "Överesstämmelseförklarig". Dessa överesstämmelseförklarigar är huvudsaklige avsedda för kotrollmydigheter och fugerar som bevis på att produktera överesstämmer med tillämpliga stadarder. Som e service för våra kuder, tillhadahåller Soy dessutom överesstämmelseförklarigara på webbplatse Om du vill söka efter samtliga överesstämmelseförklarigar som fis tillgägliga för e viss produkt skriver du bara i dess modellbeteckig i sökruta ova. De dokumet som stämmer överes med sökkriteriera visas i e lista, och ka laddas ed. Observera att tillgäglighete av överesstämmelsedokumet beror på EUdirektives omfattig, samt produktes idividuella specifikatioer. Dea produkt överesstämmer med E Klass B och E avseede avädig i följade miljöer: bostäder, kommersiella miljöer, samt lätt idustri. Dea produkt har geomgått tester och befuits uppfylla tillämpliga gräsvärde i EMC-direktivet för avädig av aslutigskablar vars lägd ej överskrider 3 meter. Läs broschyre Modem Regulatios ia du aktiverar det ibyggda modemet. De optiska ehete klassificeras som e LASERAPPARAT AV KLASS 1, och överesstämmer med säkerhetsstadarde E för laserprodukter. Reparatioer och uderhåll får edast utföras av auktoriserade tekiker frå Soy. Felaktig avädig och felaktiga reparatioer ka medföra säkerhetsrisker. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E I vissa läder är avädige av ibyggd Bluetooth begräsad eligt lag. Se broschyre Bluetooth Safety Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad.

7 6 Läs detta först Om di dator är utrustad med trådlöst ätverk: Läs broschyre Wireless LA Regulatios ia du aktiverar fuktioe trådlöst ätverk. I vissa läder är avädige av Wireless LA begräsad eligt lag. Se broschyre Wireless LA Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad. Fuktioe trådlöst ätverk för PC-datorer som fis ibyggd i dea dator är Wi-Fi-certifierad och överesstämmer med de specifikatioer för samdrift med adra eheter som fastställts av WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

8 Avfallshaterig för litiumjobatterier 7 Läs detta först Ta ite i skadade eller läckade litiumjobatterier. Vid livslägdes utgåg ska de omedelbart kasseras eligt gällade föreskrifter. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Byt edast ut mot ytt batteri av samma sort, eller e likvärdig sort som rekommederas av tillverkare. Kasta aväda batterier eligt tillverkares avisigar. Batteriet i dea dator ka medföra risk för brad och kemiska bräskador vid felaktig haterig. Batteriet får ej tas isär, hettas upp över 60 C, eller förbräas. Aväda batterier skall kasseras omedelbart och eligt gällade föreskrifter. Förvaras utom räckhåll för bar. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig. Kasserig av batteriet för säkerhetskopierig av itermiet Dator är utrustad med ett batteri som aväds vid säkerhetskopierig av itermiet, och som förmodlige ite kommer att behöva bytas uder produktes livslägd. Kotakta VAIO-Lik om det blir ödvädigt att byta detta batteri. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Kasseras eligt gällade föreskrifter vid livslägdes slut. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier och adra batterier, som ite utgör e miljöfara, i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig.

9 Välkomme Gratulerar till ditt köp av e Soy VAIO. Soy har kombierat markadsledade tekologi för ljud, bild, databehadlig och kommuikatio för att skapa e dator av tekisk toppklass. Här är ågra av de viktigaste egeskapera: Exceptioellt god prestada. Rörlighet - Det uppladdigsbara batteriet möjliggör flera timmars avädig uta ätström. Ljud och bild av Soy-klass - LCD-skärme med högupplösig ger dig tillgåg till de seaste avacerade multimedieprogramme, spele och uderhålligsprogramme. Multimediafuktioer Stöd för såväl ljud- som video-cd/dvd. 8 Välkomme Aslutigsbar Dator är försedd med Etheret, USB 2.0 (Hög-, full- och låg hastighet) samt i.lik. i.lik är ett dubbelriktat digitalt grässitt för datautbyte. Med Memory Stick ka du ekelt överföra och dela med dig av digital iformatio till kompatibla produkter. Trådlös tekologi Tack vare tekologiera Bluetooth och trådlöst LA (IEEE b/g) ka kommuikatioe ske uta kablar eller sladdar. Widows - Dator iehåller operativsystemet Microsoft Widows XP Professioal med Service Pack 1a. Kommuikatioer - Aväd populära olietjäster, säd och ta emot e-post och surfa på ätet. Förstklassig kudsupport - Om du har problem med dator går du bara till webbplatse VAIO-Lik för att hitta e evetuell lösig: Vi vill dock be dig att först försöka hitta lösige på problemet i dea hadbok, de tryckta hadledige Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, eller de hadböcker och hjälpfiler som hör till krigutrustig och program, ia du kotaktar VAIO-Lik.

10 Dokumetatio 9 Välkomme Dokumetatioe består dels av tryckt iformatio, och dels av avädarhadböcker i elektroisk form som du läser på dator. Bruksavisigara ka hittas på ditt skrivbord via ikoe My Ifo Cetre. Uder My Ifo Cetre, klickar du på ikoe My Documetatio för att se bruksavisigara. Tryckt dokumetatio Broschyre Gettig Started, där du hittar e kort beskrivig av vad som fis i kartoge, samt avisigar om hur du moterar och istallerar dator. Bladet Specificatios som iehåller e specifikatiostabell, e lista över medföljade program, samt e översikt över alla kotakter. E Guide to Troubleshootig ad Recoverig your VAIO System, där du fier lösigar för valiga problem, e förklarig hur du återställer ditt datasystem om du behöver och iformatio om VAIO-Lik. Garativillkor frå Soy; Broschyre Safety Regulatios; Broschyre Modem Regulatios; Broschyre Wireless LA Regulatios; Broschyre Bluetooth Regulatios som hadlar om Bluetooth-fuktioe.

11 10 Välkomme Elektroisk dokumetatio Klicka på skrivbordsikoe, seda My Documetatio för att se VAIO bruksavisigar. Maskivaruguide (dea hadbok) förklarar di VAIOs fuktioer i detalj, hur du tryggt och säkert aväder dessa fuktioer, asluter krigutrustig, uppgraderar di dator och mer. Programvaruguide beskriver hur du registrerar di VAIO, programvara som fis tillgäglig med VAIO-system, hur du ädrar iställigar, hur du haterar drivrutier och mer. My Documetatio ger dig också: Hjälpfiler om hur du läser bruksavisigara. Viktig iformatio om di dator, i form av oterigar och meddelade. My Ifo Ceter ger dig också: My Software Käer du dig kreativ? Klicka på dea iko för att få e översikt över dia program och ta e titt på våra uppgraderigsalterativ. My VAIO essetials Vill du utöka fuktioera i VAIO? Klicka på dea iko och ta e titt på kompatibla tillbehör. My Websites Klicka på dea iko och ta e titt på våra mest populära webbsidor. My ISP Klicka på dea iko för att få iformatio om erbjudade frå våra parters och få tillgåg till Iteretvärlde. Adra källor 1 Se äve Olie Help för det program du aväder, där du hittar detaljerad iformatio om programmets egeskaper, samt felsökigshjälp. 2 Besök där du hittar hadledigar för VAIO-program.

12 Ergoomisk iformatio 11 Välkomme Du kommer förmodlige att aväda di bärbara dator i flera olika miljöer. Täk om möjligt på följade ergoomiska faktorer, såväl vid statioära som bärbara arbetsstatioer: Dators positio Placera dator direkt framför dig (1). Håll uderarmara vågrätt (2) med hadledera i ett eutralt, bekvämt läge (3) är du aväder tagetbordet, pekplatta eller de extera muse. Låt överarmara häga ed lägs med sidora på ett aturligt sätt. Ta pauser med jäma mellarum då du arbetar med dator, Alltför mycket datoravädig ka orsaka späigar i muskler och seor. Möbler och hållig Aväd e stol med gott stöd för rygge. Justera stole så, att dia fötter står rakt och jämt på golvet. Ett fotstöd ka öka komforte i vissa fall. Sitt i avslappad och upprätt ställig, och udvik att kuta rygge eller att luta dig för lågt bakåt.

13 12 Välkomme Vikel på datorskärme Skärme är ställbar - pröva dig fram tills du hittar rätt vikel. Geom att vikla skärme rätt ka du miimera riske för asträgda ögo och muskler. Justera äve skärmes ljusstyrka. Ljus Välj e plats där ljuset frå föster och lampor ite ger upphov till irriterade reflexer i skärme. Aväd idirekt ljussättig för att udvika ljusa fläckar på skärme. Det fis också tillbehör till skärme att köpa, som miskar irriterade reflexfeome. Riktig ljussättig skapar e bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö. Placerig av exter bildskärm Placera evetuell exter bildskärm på bekvämt avståd för ögoe. Tillförsäkra att skärme befier sig i ögohöjd eller aige lägre är du sitter framför de.

14 Aväda di VAIO-dator 13 Aväda di VAIO-dator är du har läst och följt avisigara i de tryckta hadledige Gettig Started och dokumetet Specificatios ka du börja aväda di dator säkert och med självförtroede. Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av di VAIO-dator. Asluta dator till e strömkälla (págia 14) Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19) Säker avstägig av dator (págia 21) Aväda tagetbordet (págia 22) Aväda pekplatta (págia 26) Aväda specialkappar (págia 26) Aväda de optiska ehete (págia 27) Aväda PC-kort (págia 33) Aväda Memory Stick (págia 36) Aväda modemet (págia 40) Bluetooth (págia 42) Aväda trådlöst ätverk (WLA) (págia 48) Aväda eergisparläge (págia 56) Eergihaterig med VAIO Power Maagemet (págia 59)

15 14 Aväda di VAIO-dator Asluta dator till e strömkälla Såväl ätadapter som uppladdigsbart batteri ka avädas som strömkällor. Aväda ätadapter Gör så här då du aväder ätadapter: 1 Aslut de kabel som är fäst i ätadapter (1) till DC I-aslutige (2) på dator. 2 Aslut ea äde av ätsladde (3) till ätadapter. 3 Aslut de adra äde av ätsladde till ett ätuttag (4). ätadapters lysdiod lyser gröt (5). Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget.

16 Aväda batteriet Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället. 15 Aväda di VAIO-dator Vissa uppladdigsbara batterier möter ite Soys kvalitet och säkerhetsstadard. Av säkerhetsskäl fugerar dea otebook edast med äkta Soy-batterier som är skapade för dea modell. är e aa sorts batterier istalleras, laddas ite batteriet och di otebook fugerar ite. Ett verktyg fis istallerat på di maski som kotrollerar om du aväder ett äkta Soy-batteri som skapats för dea modell. är ett aat slags batteri upptäcks och di otebook: 1. är avstägd eller i Hiberate-läge: startar ite di dator och batteriet laddas ite. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. 2. är påslage: ser du följade popup-meddelade: This battery caot be used with your computer. Please use oly geuie Soy batteries compatible with this computer. Click "OK" to put your computer ito Hiberate mode. Whe your computer hiberates, remove the battery, ad isert a geuie Soy battery. Klicka på OK. Di dator går i i Hiberate-läge. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. Ta ite bort de opiska diske frå de optiska drivehete och motera batteriet samtidigt. Om du aväder de optiska drivehete är batteriet moterats, är det möjligt att facket på de optiska ehete slår mot skrivbordet är du öppar det.

17 16 Aväda di VAIO-dator Motera batteriet Gör så här för att motera i batteriet: 1 För i batteriet i facket (1) tills det klickar på plats. 2 För låsspärre (2) till postioe Lock för att säkra batteriet i dator. 3 För lossigsreglaget (3) till positioe Release. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

18 17 Aväda di VAIO-dator Ladda batteriet Gör så här för att ladda batteriet: 1 Aslut ätadapter till dator. 2 Sätt i batteriet Dator börjar automatiskt ladda batteriet (batteriidikator blikar med dubbelsekveser meda batteriet laddas). Beroede på modell är di dator försedd med e eller två batteriidikatorer. Status för batteriidikator På Estaka blikigar Dubbelblikigar Av Betyder att Dator drivs av ström frå batteriet. Strömme i batteriet håller på att ta slut. Batteriet laddas. Dator drivs av ström frå ätuttaget. är strömme i batteriet är på upphällige blikar både batteriidikator och strömidikator. Se till att batteriet sitter i dator är de är direktaslute till ätström. Batteriet fortsätter att ladda meda du aväder dator. Om batteriivå faller uder 10 % ska du atige asluta ätadapter för att ladda upp batteriet ige, eller stäga av dator och sätta i ett fulladdat batteri. Batteriet som levereras med dator är ett litiumjobatteri och ka laddas upp är som helst. Att ladda upp ett batteri som är delvis urladdat påverkar ite batteriets livslägd. Batteriidikator lyser är du aväder batteriet som strömkälla. är batteriets livslägd håller på att ta slut börjar både batteriidikator och strömidikator att blika. Vissa program och viss krigutrustig medger ite att dator går i i läget Hiberate (viloläge) es är batterilivslägde håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera eergihaterigsläge som Stadby eller Hiberate mauellt för att udvika att data går förlorade vid batteridrift. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

19 18 Aväda di VAIO-dator Avlägsa batteriet Gör så här för att avlägsa batteriet: 1 Stäg av dator och stäg lucka. 2 För låsspärre (1) till positioe Ulock. 3 Fatta lossigsreglaget (2) eligt avisigara och för det i agive riktig. För seda batteriet i riktig bort frå dator. Om dator är aslute till ätström med ätadapter, går det bra att ta bort batteriet uta att stäga av dator. Data ka förloras om du avlägsar batteriet meda dator är påslage och ite aslute till ätadapter eller om du avlägsar batteriet meda dator är i läge Stadby.

20 Istallera dator med Soy otebook Setup 19 Aväda di VAIO-dator Verktyget Soy otebook Setup ger dig tillgåg till systemiformatio och systemiställigar, samt låter dig aktivera löseordsskydd för di VAIO. Gör så här för att aväda Soy otebook Setup: 1 Klicka på kappe Start i aktivitetsfältet i Widows. 2 Uder All Programs väljer du Soy otebook Setup och klickar därefter på Soy otebook Setup. Föstret Soy otebook Setup visas. Flik About This Computer Iitial Settig Power O Password Device S-kappar (beroede på modell) Aslut och visa (beroede på modell) Beskrivig Visar systemiformatio, iklusive mieskapacitet, serieummer och BIOS-versio. Väljer prioritetsordig för diskeheter och maskivarueheter då du laddar operativsystemet. Du ka age hårddiske såväl som adra eheter som är asluta till dator. Du ka äve ädra volyme på de ljud som spelas upp är operativsystemet laddas. Här ställer du i ett löseord för att skydda di dator. Om du väljer detta alterativ måste du alltid komma ihåg löseordet. Om du glömmer bort löseordet ka du ite ädra dea iställig lägre, och det kommer ite att gå att starta dator. Avaktiverar portar eller maskivarueheter för att frisätta resurser för systemet. Om du vill ädra portiställigar väljer du e port och klickar på Settigs i flike Device. Du ka läka e fuktio som du ofta utför till S1-kappe (kappe bredvid power-kappe). I Soy otebook Setup fis vissa fuktioer föriställda: Stadby, Hiberate, Exteral Display, Lauch Applicatio. Om Bluetooth-fuktioe istalleras, visar ytterligare ett alterativ i rullgardislista: Waitig for receivig files (Bluetooth Commuicatio). är du asluter di dator till e exter bildskärm, hittas de extera ehete som stadard automatiskt och Hotkey Utility visas automatiskt på bildskärme. Om du vill avaktivera dea fuktio eller ädra iställigara ka du göra det uder dea flik.

21 20 Aväda di VAIO-dator Automatisk ljusstyrka (beroede på modell) Statio/Portreplikator (beroede på modell) Bass boost (beroede på modell) S1 S2-kappar (beroede på modell) Ljussesorera käer som stadard av ljusstyrka utifrå och bildskärmes ljusstyrka justeras därefter. Dea iställig fugerar edast är bildskärme är iställd till läget automatisk ljusstyrka. Tryck på kappe brightess för att ställa i bildskärme till läget automatisk ljusstyrka. Du ka justera de automatiska ljusstyrkas geerella ivå uder dea flik. Det fis 3 möjligheter: Brightest, Stadard och Darkest. Du ka välja om du vill ha digital och/eller aalog utmatig i högtalare och optisk utmatig för dockigsstatio/portreplikator. Slår på och av fuktioe Bass Boost (edast med hörlurar). För att testa effekte av fuktioe Bass Boost markerar du e ljudfil och spelar upp de. För iställig av fuktioer för kappara S1/S2 som sitter bredvid tagetbordet, frå e rullgardislista. Välj Exteral Display och klicka på Advaced för att ställa i skärmalterative*. Beroede på modell. Läs det tryckta dokumetet Specificatios för ytterligare iformatio. 3 Välj de flik som iehåller iställige du vill ädra på. 4 Klicka på OK är du är färdig. Iställige är u ädrad. För ytterligare iformatio om varje alterativ klickar du på Help på skärme Soy otebook Setup så att hjälpfile visas. Om du öppar Soy otebook Setup som avädare med begräsad åtkomst så kommer edast flike About This Computer att syas.

22 Säker avstägig av dator Det är viktigt att du stäger av dator på rätt sätt så att du ite blir av med data som du ite sparat. Så här stäger du av dator: 1 Stäg av evetuell krigutrustig som är aslute till dator. 2 Klicka på kappe Start. 3 Klicka på Tur Off Computer. Föstret Tur off computer visas. 21 Aväda di VAIO-dator 4 Klicka på Tur Off. 5 Svara på de uppmaigar som visas, om att spara dokumet eller täka på adra avädare, och väta på att di dator stägs av automatiskt. Strömidikator släcks. Se de tryckta hadledige Troubleshootig guide om du har problem med avstägige av dator.

23 Aväda tagetbordet 22 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet är sarlikt de tagetbord som hör till statioära datorer, me har ågra extra tageter för sådaa fuktioer som är specifika för bärbara datorer. Besök Widows Help ad Support Ceter för mer iformatio om stadardtagetera. Webbplatse VAIO-Lik (www.vaio-lik.com) iehåller också ordförklarigar, för att uderlätta avädadet av tagetbordet. Kombiatioer och fuktioer med <F>-tagete Kombiatioer/ Fuktio <F> + <Esc> : Stadby-läge Fuktioer Försätter systemet i Stadby, som är ett eergibesparade läge. Tryck på vilke taget som helst för att aktivera systemet ige. <F> + (F2): högtalarbrytare Slår omväxlade av och på de ibyggda högtalare. <F> + (F3/F4): högtalarvolym <F> + (F5): reglera ljusstyrka (er) <F> + (F6): reglera ljusstyrka (upp) <F> + (F7)*: byta till exter bildskärm <F> + (F12): Hiberate Justerar de ibyggda högtalares volym. För att höja volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F4> och seda eller. För att säka volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F3> och seda eller. Miskar ljusstyrkas itesitet. Ökar ljusstyrkas itesitet. Aväds för att växla mella LCD-skärme, e exter visigsehet (bildskärm eller TV, beroede på vilke som u är aslute) eller samtidig visig på LCD-skärme och de extera visigsehete. Dea fuktio ka edast avädas av de förste avädare som loggar i, och kommer ite att fugera med ett adra avädarkoto. Detta läge sparar mest eergi. är du utför detta kommado sparas systemets och krigutrustiges aktuella status till hårddiske, varefter strömme till systemet stägs av. Återställ systemet till det ursprugliga läget geom att slå på strömme med power-kappe. Mer iformatio om eergihaterig hittar du i avsittet Aväda eergisparläge (págia 56).

24 23 Aväda di VAIO-dator Kombiatioer/ Fuktio <F> + <B> Fuktioer Aktiverar BassBoost. Detta iebär att bases ljudivå är förstärkt vid samtliga ljudivåer, uta att adra frekveser förvrägs (edast med hörlurar).! * Dea fuktio ka edast avädas av de första avädare som loggar i. De kommer ite att fugera efter växlig till ett aat avädarkoto. Om e aa avädare vill byta visigsehet till e exter bildskärm eller TV, aväder ha bildskärmsegeskapera för att byta till e exter bildskärm eller TV. Vissa fuktioer är ite tillgägliga förrä Widows har startats.

25 24 Aväda di VAIO-dator Felsökig för ljud Det hörs iget i högtalara Högtalarvolyme ka vara för lågt iställd. Tryck på <F>+<F4> och därefter eller för att höja volyme. Om dator drivs med batteri - kotrollera att batteriet är korrekt isatt och laddat. Vissa program har iter volymkotroll. Om du aväder ett sådat, kotrollerar du att volyme är tillräckligt högt ställd. Kotrollera volymkotrollera i Widows.

26 25 Aväda di VAIO-dator Idikatorer Idikator Ström Batteri Trådlöst ätverk Bluetooth-idikator Memory Stick Pro Diskettehetsidikator Fuktioer Power o: gröt ljus. Stadby: blikar mörkorage. Ager batteriets status. Börjar lysa är trådlöst ätverk är aktiverat. Slås av är trådlöst ätverk ite är aktiverat. Blir blå är fuktioe Bluetooth fis tillgäglig. Börjar lysa är Memory Stick aväds. Släcks är Memory Stick ite lägre aväds. Täds är de optiska ehete aväds. Släcks är de optiska ehete ite lägre aväds. Lampa På Av Hårddisk um Lock Caps Lock Scroll Lock Data läses av, eller skrivs till hårddiske. Börjar lysa är siffertagetera i sifferkappsatse är aktiva. Täds är Caps Lock är aktiverad och bokstävera du skriver blir versaler (stora bokstäver). Håll ed tagete <Shift> för att skriva gemeer (små bokstäver) är Caps Lock är aktiverad. Täds är skärmskrollige ädras (dea fuktio stöds ite i alla program). Ige kommuikatio med hårddiske pågår. Slockar är bokstavstagetera i kappsatsområdet är aktiva. Slockar är bokstävera du skriver blir gemeer (små bokstäver) om du ite håller ed <Shift>-tagete). Slockar är iformatioe rör sig ormalt över skärme.

27 Aväda pekplatta 26 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet iehåller ett pekdo för att avigera på skärme - pekplatta (1). Med hjälp av dea ibyggda pekplatta ka du peka på, markera, dra, och skrolla objekt på skärme. Åtgärd Peka Beskrivig För ett figer över pekplatta för att placera pekare (2) över ett objekt. Klicka Tryck e gåg på väster kapp (3). Dubbelklicka Högerklicka Dra Skrolla Tryck två gåger på väster kapp. Tryck e gåg på höger kapp (4). I måga program visas e mey med gevägar vid högerklick. Håll väster kapp itryckt och för ett figer över platta. För figerstoppe lägs med pekplattas högerkat för att skrolla vertikalt. För figret lägs med pekplattas edre kat för att skrolla i horisotell riktig (skrollfuktioe är edast tillgäglig i program som stöder fuktioe skroll med pekplatta). Aväda specialkappar S1/S2-kappar : Du ka läka e fuktio som du utför ofta till dea sabbvalskapp. Se Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19).

28 Aväda de optiska ehete 27 Aväda di VAIO-dator Dator är utrustad med e skivehet. Se dokumetet Specificatios för detaljerad iformatio om di modell. Gör så här för att sätta i e skiva: 1 Slå på dator. 2 Tryck på utmatigskappe (1) för att öppa ehete. Lucka glider då ut. 3 Placera e skiva i mitte på lucka, med etikette väd uppåt. Se till att skiva kommer på plats med ett klick. 4 För i och stäg lucka med ett lätt tryck. Se Troubleshootig Guide om du har problem med avädige av skivor.

29 Läsa och bräa CD- och DVD-skivor Följ dessa rekommedatioer för bästa möjliga resultat vid skrivade av data ("bräig") till CD och DVD : 28 Aväda di VAIO-dator Om de data som skrivs till e skiva ska gå att läsa med e optisk ehet, måste sessioe avslutas ia skiva matas ut. Följ avisigara som levereras med programmet för att slutföra dea process. Aväd edast ruda skivor. Aväd ite skivor som har aa form (stjär-, hjärt-, eller rektagelformade osv.), eftersom detta ka skada skivehete. Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) då data skrivs till e skiva. Stäg av skärmsläckare ia du påbörjar börjar bräa e skiva för att uppå maximal skrivhastighet. Miesresideta fuktioer för skivor ka ge upphov till istabilitet i systemet, eller förlust av data. Avsluta dessa fuktioer ia du börjar bräa e skiva. Avsluta alla adra program ä bräigsprogrammet då du ska bräa e skiva. Rör aldrig vid skivas yta. Figeravtryck och damm på skivas yta ka orsaka skrivfel. Försätt aldrig di VAIO i ett eergibesparigsläge är du aväder de föristallerade programvara och meda du aväder CD-bräigsprogram. Sätt aldrig klisterlappar på skivora. Detta gör skivora obrukbara för all framtid. Ultra Speed CD-RW stöds ite. Stödjer ite DVD-RW 4x-skrivig. Stödjer följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.1 (1x hastighet) och DVD-RW versio 1.1/2x-HASTIGHET DVD-RW revisio 1.0 (1x-2x hastighet). Stödjer ite följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.2/4x-HASTIGHET DVD-RW revisio 2.0 (2x-4x hastighet). Stödjer avläsig av e 8cm skiva, me stödjer ite att skriva på e 8cm skiva.

30 Spela DVD-skivor För maximal prestada vid avspelig av DVD-skivor, följ dessa rekommedatioer. 29 Aväda di VAIO-dator Du ka spela upp DVD-skivor med hjälp av de optiska ehete och programmet WiDVD for VAIO. Se hjälpfile för WiDVD for VAIO för detaljerad iformatio. Avsluta alla öppa program ia du spelar upp e DVD-film. Aväd ite miesresideta skivprogram eller resideta program för att påskyda åtkomsttide till skivora, eftersom de ka medföra att systemet blir istabilt. Se till att skärmsläckare är avaktiverad. Regioskodera som sitter på DVD-skivor för att age vilket i lad och på vilke typ av spelare du ka spela skiva. Om det ite står '2' (Europa tillhör regio '2') eller 'all' (vilket iebär att de ka spelas var som helst i världe) på DVD-skiva eller förpackige, går det ite att spela skiva på dea spelare. Försök ite ädra regiokodsiställigara för DVD-ehete. De problem som evetuellt uppstår vid ädrig av regiokodsiställigara för DVD -ehete omfattas ite av garati. Om di dator har trådlöst LA och om trådlöst LA är aktiverat, ka uppspelig av DVD-skivor orsaka avbrott i ljud och video.

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1082 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1 PBD SE 68- Markvärmepump 4 FIGHTER 3 63954 FIGHTER 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5,3 vid /35. Högre temperaturområde

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 7- Bergvärmepump 4 FIGHTER 5 695 IBE FIGHTER 5 FLI 4 FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5, vid /5. Högre temperaturområde

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14 2002:E006 e EXAMENSARBETE Lathud för val av förbad mella Guilla Almqvist 2002-06-14 Högskola Trollhätta/Uddevalla stitutioe för Tekik Box 957, 461 29 Trollhätta Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 E-post:

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer