Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinvaruguide. VGN-S-serien"

Transkript

1 Maskivaruguide VG-S-serie

2 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till e för maskier läsbar form. Soy Corporatio ger iga garatier avseede dea hadbok, programvara eller aa iformatio som fis häri, och friskriver sig härmed uttrycklige frå evetuella uderförstådda garatier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ädamål avseede dea hadbok, programvara eller aa såda iformatio. Soy Corporatio bär ite uder ågra omstädigheter asvar för skador av oavsiktlig, idirekt eller speciell art, oaktat om sådaa skador grudar sig på avtalsbrott eller aa förseelse, och uppstår på grud av eller i sambad med, dea hadbok, programvara eller aa iformatio häri, eller avädig av dessa. Macrovisio: Dea produkt iehåller tekologi för upphovsrättsskydd, som skyddas av patet i USA samt av aa immaterialrättslig lagstiftig. Dea tekologi för upphovsrättsskydd får edast avädas med tillåtelse frå Macrovisio, och är edast avsedd för hemavädig och aa avädig i begräsad omfattig, om ite Macrovisio beslutar aorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera. I hadboke specificeras ite märkea eller. Soy Corporatio förbehåller sig rätte att är som helst och uta föregåede meddelade modifiera dea hadbok och iformatioe häri. Programvara som beskrivs häri regleras av villkore i ett separat licesavtal för avädare. Var välig observera att illustratioera i dea hadbok ite ödvädigtvis överesstämmer med di modell. Iformatio om di VAIO:s specifika kofiguratio fis i det tryckta dokumetet Specificatios.

3 2 Läs detta först EERGY STAR I egeskap av EERGY STAR-parter, har Soy tillsett att dea produkt uppfyller riktlijera för effektiv eergiavädig i programmet EERGY STAR. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparigar geom att aväda datorer och kotorsutrustig. Programmet är avsett att stödja utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. EERGY STAR är registrerad som symbol i USA. Viktiga uppgifter för ägare Serieummer, modellummer och produktyckel fis på udersida av di Soy-dator. Atecka och spara umre, och uppge dem vid telefosamtal till VAIO- Lik. Se äve det tryckta dokumetet Specificatios.

4 3 Läs detta först Säkerhetsiformatio Allmät Att öppa dator, oaktat av vilket skäl, ka ge upphov till skador som ite täcks av garati. Öppa ite höljet. Risk för elchock. Service skall edast utföras av kvalificerad persoal. Förebygg risk för elchock eller brad geom att ite utsätta di VAIO-dator för reg eller fukt. Om du riger för att rapportera om e gasläcka, aväd då ite modemet eller e telefo i ärhete av läcka. Udvik att aväda modemet vid åskväder. Kotakta ärmaste Soy Service Cetre då det är dags att byta backup-batteri. Stäg av dator och all befitlig krigutrustig ia du asluter ytterligare krigutrustig. Aslut ite ätsladde förrä alla adra kablar är asluta. Se till att alltid stäga av all krigutrustig ia dator slås på. Flytta ite på dator är systemet är i Stadby-läge. De magetiska egeskapera hos vissa objekt ka få förödade kosekveser för hårddiske. De ka radera data på hårddiske och medföra fuktiosfel hos dator. Placera ite dator i ärhete av eller ovapå objekt som avger magetfält, t.ex. följade: TV-apparater Högtalare Mageter och magetarmbad

5 Audio/video-utrustig 4 Läs detta först Om utrustige placeras i ärhete av såda utrustig som avger elektromagetisk strålig ka störigar på ljud och bild uppstå. Aslutigsbarhet Aslut aldrig modem- eller telefosladdar uder kraftiga åskväder. Istallera aldrig telefojack i våtutrymme, såvida de ite är specifikt avsedda för just våtutrymme. Var försiktig vid istallerig eller modifierig av telefolijer. Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget. Rör aldrig vid telefosladdar eller ledigsklämmor som sakar isolerig är telefolije ite har kopplats ur vid ätverksgrässittet.

6 Mydighetsiformatio 5 Läs detta först Soy utfäster härmed att dea produkt uppfyller de väsetliga krave och adra tillämpliga villkor i EU-direktiv 1999/5/EC (Radio- och teletermialsdirektivet). Överesstämmelseförklarig Europeiska uioes målsättig är fri rörlighet för varor på de ire markade samt motverkade av tekiska hadelshider. Dea sträva har gett upphov till flera EU-direktiv som uppmaar tillverkare att tillse att deras produkter överesstämmer med vissa väsetliga stadarder. Tillverkara skall CE-märka sia produkter, och upprätta e "Överesstämmelseförklarig". Dessa överesstämmelseförklarigar är huvudsaklige avsedda för kotrollmydigheter och fugerar som bevis på att produktera överesstämmer med tillämpliga stadarder. Som e service för våra kuder, tillhadahåller Soy dessutom överesstämmelseförklarigara på webbplatse Om du vill söka efter samtliga överesstämmelseförklarigar som fis tillgägliga för e viss produkt skriver du bara i dess modellbeteckig i sökruta ova. De dokumet som stämmer överes med sökkriteriera visas i e lista, och ka laddas ed. Observera att tillgäglighete av överesstämmelsedokumet beror på EUdirektives omfattig, samt produktes idividuella specifikatioer. Dea produkt överesstämmer med E Klass B och E avseede avädig i följade miljöer: bostäder, kommersiella miljöer, samt lätt idustri. Dea produkt har geomgått tester och befuits uppfylla tillämpliga gräsvärde i EMC-direktivet för avädig av aslutigskablar vars lägd ej överskrider 3 meter. Läs broschyre Modem Regulatios ia du aktiverar det ibyggda modemet. De optiska ehete klassificeras som e LASERAPPARAT AV KLASS 1, och överesstämmer med säkerhetsstadarde E för laserprodukter. Reparatioer och uderhåll får edast utföras av auktoriserade tekiker frå Soy. Felaktig avädig och felaktiga reparatioer ka medföra säkerhetsrisker. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E I vissa läder är avädige av ibyggd Bluetooth begräsad eligt lag. Se broschyre Bluetooth Safety Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad.

7 6 Läs detta först Om di dator är utrustad med trådlöst ätverk: Läs broschyre Wireless LA Regulatios ia du aktiverar fuktioe trådlöst ätverk. I vissa läder är avädige av Wireless LA begräsad eligt lag. Se broschyre Wireless LA Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad. Fuktioe trådlöst ätverk för PC-datorer som fis ibyggd i dea dator är Wi-Fi-certifierad och överesstämmer med de specifikatioer för samdrift med adra eheter som fastställts av WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

8 Avfallshaterig för litiumjobatterier 7 Läs detta först Ta ite i skadade eller läckade litiumjobatterier. Vid livslägdes utgåg ska de omedelbart kasseras eligt gällade föreskrifter. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Byt edast ut mot ytt batteri av samma sort, eller e likvärdig sort som rekommederas av tillverkare. Kasta aväda batterier eligt tillverkares avisigar. Batteriet i dea dator ka medföra risk för brad och kemiska bräskador vid felaktig haterig. Batteriet får ej tas isär, hettas upp över 60 C, eller förbräas. Aväda batterier skall kasseras omedelbart och eligt gällade föreskrifter. Förvaras utom räckhåll för bar. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig. Kasserig av batteriet för säkerhetskopierig av itermiet Dator är utrustad med ett batteri som aväds vid säkerhetskopierig av itermiet, och som förmodlige ite kommer att behöva bytas uder produktes livslägd. Kotakta VAIO-Lik om det blir ödvädigt att byta detta batteri. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Kasseras eligt gällade föreskrifter vid livslägdes slut. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier och adra batterier, som ite utgör e miljöfara, i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig.

9 Välkomme Gratulerar till ditt köp av e Soy VAIO. Soy har kombierat markadsledade tekologi för ljud, bild, databehadlig och kommuikatio för att skapa e dator av tekisk toppklass. Här är ågra av de viktigaste egeskapera: Exceptioellt god prestada. Rörlighet - Det uppladdigsbara batteriet möjliggör flera timmars avädig uta ätström. Ljud och bild av Soy-klass - LCD-skärme med högupplösig ger dig tillgåg till de seaste avacerade multimedieprogramme, spele och uderhålligsprogramme. Multimediafuktioer Stöd för såväl ljud- som video-cd/dvd. 8 Välkomme Aslutigsbar Dator är försedd med Etheret, USB 2.0 (Hög-, full- och låg hastighet) samt i.lik. i.lik är ett dubbelriktat digitalt grässitt för datautbyte. Med Memory Stick ka du ekelt överföra och dela med dig av digital iformatio till kompatibla produkter. Trådlös tekologi Tack vare tekologiera Bluetooth och trådlöst LA (IEEE b/g) ka kommuikatioe ske uta kablar eller sladdar. Widows - Dator iehåller operativsystemet Microsoft Widows XP Professioal med Service Pack 1a. Kommuikatioer - Aväd populära olietjäster, säd och ta emot e-post och surfa på ätet. Förstklassig kudsupport - Om du har problem med dator går du bara till webbplatse VAIO-Lik för att hitta e evetuell lösig: Vi vill dock be dig att först försöka hitta lösige på problemet i dea hadbok, de tryckta hadledige Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, eller de hadböcker och hjälpfiler som hör till krigutrustig och program, ia du kotaktar VAIO-Lik.

10 Dokumetatio 9 Välkomme Dokumetatioe består dels av tryckt iformatio, och dels av avädarhadböcker i elektroisk form som du läser på dator. Bruksavisigara ka hittas på ditt skrivbord via ikoe My Ifo Cetre. Uder My Ifo Cetre, klickar du på ikoe My Documetatio för att se bruksavisigara. Tryckt dokumetatio Broschyre Gettig Started, där du hittar e kort beskrivig av vad som fis i kartoge, samt avisigar om hur du moterar och istallerar dator. Bladet Specificatios som iehåller e specifikatiostabell, e lista över medföljade program, samt e översikt över alla kotakter. E Guide to Troubleshootig ad Recoverig your VAIO System, där du fier lösigar för valiga problem, e förklarig hur du återställer ditt datasystem om du behöver och iformatio om VAIO-Lik. Garativillkor frå Soy; Broschyre Safety Regulatios; Broschyre Modem Regulatios; Broschyre Wireless LA Regulatios; Broschyre Bluetooth Regulatios som hadlar om Bluetooth-fuktioe.

11 10 Välkomme Elektroisk dokumetatio Klicka på skrivbordsikoe, seda My Documetatio för att se VAIO bruksavisigar. Maskivaruguide (dea hadbok) förklarar di VAIOs fuktioer i detalj, hur du tryggt och säkert aväder dessa fuktioer, asluter krigutrustig, uppgraderar di dator och mer. Programvaruguide beskriver hur du registrerar di VAIO, programvara som fis tillgäglig med VAIO-system, hur du ädrar iställigar, hur du haterar drivrutier och mer. My Documetatio ger dig också: Hjälpfiler om hur du läser bruksavisigara. Viktig iformatio om di dator, i form av oterigar och meddelade. My Ifo Ceter ger dig också: My Software Käer du dig kreativ? Klicka på dea iko för att få e översikt över dia program och ta e titt på våra uppgraderigsalterativ. My VAIO essetials Vill du utöka fuktioera i VAIO? Klicka på dea iko och ta e titt på kompatibla tillbehör. My Websites Klicka på dea iko och ta e titt på våra mest populära webbsidor. My ISP Klicka på dea iko för att få iformatio om erbjudade frå våra parters och få tillgåg till Iteretvärlde. Adra källor 1 Se äve Olie Help för det program du aväder, där du hittar detaljerad iformatio om programmets egeskaper, samt felsökigshjälp. 2 Besök där du hittar hadledigar för VAIO-program.

12 Ergoomisk iformatio 11 Välkomme Du kommer förmodlige att aväda di bärbara dator i flera olika miljöer. Täk om möjligt på följade ergoomiska faktorer, såväl vid statioära som bärbara arbetsstatioer: Dators positio Placera dator direkt framför dig (1). Håll uderarmara vågrätt (2) med hadledera i ett eutralt, bekvämt läge (3) är du aväder tagetbordet, pekplatta eller de extera muse. Låt överarmara häga ed lägs med sidora på ett aturligt sätt. Ta pauser med jäma mellarum då du arbetar med dator, Alltför mycket datoravädig ka orsaka späigar i muskler och seor. Möbler och hållig Aväd e stol med gott stöd för rygge. Justera stole så, att dia fötter står rakt och jämt på golvet. Ett fotstöd ka öka komforte i vissa fall. Sitt i avslappad och upprätt ställig, och udvik att kuta rygge eller att luta dig för lågt bakåt.

13 12 Välkomme Vikel på datorskärme Skärme är ställbar - pröva dig fram tills du hittar rätt vikel. Geom att vikla skärme rätt ka du miimera riske för asträgda ögo och muskler. Justera äve skärmes ljusstyrka. Ljus Välj e plats där ljuset frå föster och lampor ite ger upphov till irriterade reflexer i skärme. Aväd idirekt ljussättig för att udvika ljusa fläckar på skärme. Det fis också tillbehör till skärme att köpa, som miskar irriterade reflexfeome. Riktig ljussättig skapar e bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö. Placerig av exter bildskärm Placera evetuell exter bildskärm på bekvämt avståd för ögoe. Tillförsäkra att skärme befier sig i ögohöjd eller aige lägre är du sitter framför de.

14 Aväda di VAIO-dator 13 Aväda di VAIO-dator är du har läst och följt avisigara i de tryckta hadledige Gettig Started och dokumetet Specificatios ka du börja aväda di dator säkert och med självförtroede. Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av di VAIO-dator. Asluta dator till e strömkälla (págia 14) Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19) Säker avstägig av dator (págia 21) Aväda tagetbordet (págia 22) Aväda pekplatta (págia 26) Aväda specialkappar (págia 26) Aväda de optiska ehete (págia 27) Aväda PC-kort (págia 33) Aväda Memory Stick (págia 36) Aväda modemet (págia 40) Bluetooth (págia 42) Aväda trådlöst ätverk (WLA) (págia 48) Aväda eergisparläge (págia 56) Eergihaterig med VAIO Power Maagemet (págia 59)

15 14 Aväda di VAIO-dator Asluta dator till e strömkälla Såväl ätadapter som uppladdigsbart batteri ka avädas som strömkällor. Aväda ätadapter Gör så här då du aväder ätadapter: 1 Aslut de kabel som är fäst i ätadapter (1) till DC I-aslutige (2) på dator. 2 Aslut ea äde av ätsladde (3) till ätadapter. 3 Aslut de adra äde av ätsladde till ett ätuttag (4). ätadapters lysdiod lyser gröt (5). Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget.

16 Aväda batteriet Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället. 15 Aväda di VAIO-dator Vissa uppladdigsbara batterier möter ite Soys kvalitet och säkerhetsstadard. Av säkerhetsskäl fugerar dea otebook edast med äkta Soy-batterier som är skapade för dea modell. är e aa sorts batterier istalleras, laddas ite batteriet och di otebook fugerar ite. Ett verktyg fis istallerat på di maski som kotrollerar om du aväder ett äkta Soy-batteri som skapats för dea modell. är ett aat slags batteri upptäcks och di otebook: 1. är avstägd eller i Hiberate-läge: startar ite di dator och batteriet laddas ite. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. 2. är påslage: ser du följade popup-meddelade: This battery caot be used with your computer. Please use oly geuie Soy batteries compatible with this computer. Click "OK" to put your computer ito Hiberate mode. Whe your computer hiberates, remove the battery, ad isert a geuie Soy battery. Klicka på OK. Di dator går i i Hiberate-läge. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. Ta ite bort de opiska diske frå de optiska drivehete och motera batteriet samtidigt. Om du aväder de optiska drivehete är batteriet moterats, är det möjligt att facket på de optiska ehete slår mot skrivbordet är du öppar det.

17 16 Aväda di VAIO-dator Motera batteriet Gör så här för att motera i batteriet: 1 För i batteriet i facket (1) tills det klickar på plats. 2 För låsspärre (2) till postioe Lock för att säkra batteriet i dator. 3 För lossigsreglaget (3) till positioe Release. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

18 17 Aväda di VAIO-dator Ladda batteriet Gör så här för att ladda batteriet: 1 Aslut ätadapter till dator. 2 Sätt i batteriet Dator börjar automatiskt ladda batteriet (batteriidikator blikar med dubbelsekveser meda batteriet laddas). Beroede på modell är di dator försedd med e eller två batteriidikatorer. Status för batteriidikator På Estaka blikigar Dubbelblikigar Av Betyder att Dator drivs av ström frå batteriet. Strömme i batteriet håller på att ta slut. Batteriet laddas. Dator drivs av ström frå ätuttaget. är strömme i batteriet är på upphällige blikar både batteriidikator och strömidikator. Se till att batteriet sitter i dator är de är direktaslute till ätström. Batteriet fortsätter att ladda meda du aväder dator. Om batteriivå faller uder 10 % ska du atige asluta ätadapter för att ladda upp batteriet ige, eller stäga av dator och sätta i ett fulladdat batteri. Batteriet som levereras med dator är ett litiumjobatteri och ka laddas upp är som helst. Att ladda upp ett batteri som är delvis urladdat påverkar ite batteriets livslägd. Batteriidikator lyser är du aväder batteriet som strömkälla. är batteriets livslägd håller på att ta slut börjar både batteriidikator och strömidikator att blika. Vissa program och viss krigutrustig medger ite att dator går i i läget Hiberate (viloläge) es är batterilivslägde håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera eergihaterigsläge som Stadby eller Hiberate mauellt för att udvika att data går förlorade vid batteridrift. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

19 18 Aväda di VAIO-dator Avlägsa batteriet Gör så här för att avlägsa batteriet: 1 Stäg av dator och stäg lucka. 2 För låsspärre (1) till positioe Ulock. 3 Fatta lossigsreglaget (2) eligt avisigara och för det i agive riktig. För seda batteriet i riktig bort frå dator. Om dator är aslute till ätström med ätadapter, går det bra att ta bort batteriet uta att stäga av dator. Data ka förloras om du avlägsar batteriet meda dator är påslage och ite aslute till ätadapter eller om du avlägsar batteriet meda dator är i läge Stadby.

20 Istallera dator med Soy otebook Setup 19 Aväda di VAIO-dator Verktyget Soy otebook Setup ger dig tillgåg till systemiformatio och systemiställigar, samt låter dig aktivera löseordsskydd för di VAIO. Gör så här för att aväda Soy otebook Setup: 1 Klicka på kappe Start i aktivitetsfältet i Widows. 2 Uder All Programs väljer du Soy otebook Setup och klickar därefter på Soy otebook Setup. Föstret Soy otebook Setup visas. Flik About This Computer Iitial Settig Power O Password Device S-kappar (beroede på modell) Aslut och visa (beroede på modell) Beskrivig Visar systemiformatio, iklusive mieskapacitet, serieummer och BIOS-versio. Väljer prioritetsordig för diskeheter och maskivarueheter då du laddar operativsystemet. Du ka age hårddiske såväl som adra eheter som är asluta till dator. Du ka äve ädra volyme på de ljud som spelas upp är operativsystemet laddas. Här ställer du i ett löseord för att skydda di dator. Om du väljer detta alterativ måste du alltid komma ihåg löseordet. Om du glömmer bort löseordet ka du ite ädra dea iställig lägre, och det kommer ite att gå att starta dator. Avaktiverar portar eller maskivarueheter för att frisätta resurser för systemet. Om du vill ädra portiställigar väljer du e port och klickar på Settigs i flike Device. Du ka läka e fuktio som du ofta utför till S1-kappe (kappe bredvid power-kappe). I Soy otebook Setup fis vissa fuktioer föriställda: Stadby, Hiberate, Exteral Display, Lauch Applicatio. Om Bluetooth-fuktioe istalleras, visar ytterligare ett alterativ i rullgardislista: Waitig for receivig files (Bluetooth Commuicatio). är du asluter di dator till e exter bildskärm, hittas de extera ehete som stadard automatiskt och Hotkey Utility visas automatiskt på bildskärme. Om du vill avaktivera dea fuktio eller ädra iställigara ka du göra det uder dea flik.

21 20 Aväda di VAIO-dator Automatisk ljusstyrka (beroede på modell) Statio/Portreplikator (beroede på modell) Bass boost (beroede på modell) S1 S2-kappar (beroede på modell) Ljussesorera käer som stadard av ljusstyrka utifrå och bildskärmes ljusstyrka justeras därefter. Dea iställig fugerar edast är bildskärme är iställd till läget automatisk ljusstyrka. Tryck på kappe brightess för att ställa i bildskärme till läget automatisk ljusstyrka. Du ka justera de automatiska ljusstyrkas geerella ivå uder dea flik. Det fis 3 möjligheter: Brightest, Stadard och Darkest. Du ka välja om du vill ha digital och/eller aalog utmatig i högtalare och optisk utmatig för dockigsstatio/portreplikator. Slår på och av fuktioe Bass Boost (edast med hörlurar). För att testa effekte av fuktioe Bass Boost markerar du e ljudfil och spelar upp de. För iställig av fuktioer för kappara S1/S2 som sitter bredvid tagetbordet, frå e rullgardislista. Välj Exteral Display och klicka på Advaced för att ställa i skärmalterative*. Beroede på modell. Läs det tryckta dokumetet Specificatios för ytterligare iformatio. 3 Välj de flik som iehåller iställige du vill ädra på. 4 Klicka på OK är du är färdig. Iställige är u ädrad. För ytterligare iformatio om varje alterativ klickar du på Help på skärme Soy otebook Setup så att hjälpfile visas. Om du öppar Soy otebook Setup som avädare med begräsad åtkomst så kommer edast flike About This Computer att syas.

22 Säker avstägig av dator Det är viktigt att du stäger av dator på rätt sätt så att du ite blir av med data som du ite sparat. Så här stäger du av dator: 1 Stäg av evetuell krigutrustig som är aslute till dator. 2 Klicka på kappe Start. 3 Klicka på Tur Off Computer. Föstret Tur off computer visas. 21 Aväda di VAIO-dator 4 Klicka på Tur Off. 5 Svara på de uppmaigar som visas, om att spara dokumet eller täka på adra avädare, och väta på att di dator stägs av automatiskt. Strömidikator släcks. Se de tryckta hadledige Troubleshootig guide om du har problem med avstägige av dator.

23 Aväda tagetbordet 22 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet är sarlikt de tagetbord som hör till statioära datorer, me har ågra extra tageter för sådaa fuktioer som är specifika för bärbara datorer. Besök Widows Help ad Support Ceter för mer iformatio om stadardtagetera. Webbplatse VAIO-Lik (www.vaio-lik.com) iehåller också ordförklarigar, för att uderlätta avädadet av tagetbordet. Kombiatioer och fuktioer med <F>-tagete Kombiatioer/ Fuktio <F> + <Esc> : Stadby-läge Fuktioer Försätter systemet i Stadby, som är ett eergibesparade läge. Tryck på vilke taget som helst för att aktivera systemet ige. <F> + (F2): högtalarbrytare Slår omväxlade av och på de ibyggda högtalare. <F> + (F3/F4): högtalarvolym <F> + (F5): reglera ljusstyrka (er) <F> + (F6): reglera ljusstyrka (upp) <F> + (F7)*: byta till exter bildskärm <F> + (F12): Hiberate Justerar de ibyggda högtalares volym. För att höja volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F4> och seda eller. För att säka volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F3> och seda eller. Miskar ljusstyrkas itesitet. Ökar ljusstyrkas itesitet. Aväds för att växla mella LCD-skärme, e exter visigsehet (bildskärm eller TV, beroede på vilke som u är aslute) eller samtidig visig på LCD-skärme och de extera visigsehete. Dea fuktio ka edast avädas av de förste avädare som loggar i, och kommer ite att fugera med ett adra avädarkoto. Detta läge sparar mest eergi. är du utför detta kommado sparas systemets och krigutrustiges aktuella status till hårddiske, varefter strömme till systemet stägs av. Återställ systemet till det ursprugliga läget geom att slå på strömme med power-kappe. Mer iformatio om eergihaterig hittar du i avsittet Aväda eergisparläge (págia 56).

24 23 Aväda di VAIO-dator Kombiatioer/ Fuktio <F> + <B> Fuktioer Aktiverar BassBoost. Detta iebär att bases ljudivå är förstärkt vid samtliga ljudivåer, uta att adra frekveser förvrägs (edast med hörlurar).! * Dea fuktio ka edast avädas av de första avädare som loggar i. De kommer ite att fugera efter växlig till ett aat avädarkoto. Om e aa avädare vill byta visigsehet till e exter bildskärm eller TV, aväder ha bildskärmsegeskapera för att byta till e exter bildskärm eller TV. Vissa fuktioer är ite tillgägliga förrä Widows har startats.

25 24 Aväda di VAIO-dator Felsökig för ljud Det hörs iget i högtalara Högtalarvolyme ka vara för lågt iställd. Tryck på <F>+<F4> och därefter eller för att höja volyme. Om dator drivs med batteri - kotrollera att batteriet är korrekt isatt och laddat. Vissa program har iter volymkotroll. Om du aväder ett sådat, kotrollerar du att volyme är tillräckligt högt ställd. Kotrollera volymkotrollera i Widows.

26 25 Aväda di VAIO-dator Idikatorer Idikator Ström Batteri Trådlöst ätverk Bluetooth-idikator Memory Stick Pro Diskettehetsidikator Fuktioer Power o: gröt ljus. Stadby: blikar mörkorage. Ager batteriets status. Börjar lysa är trådlöst ätverk är aktiverat. Slås av är trådlöst ätverk ite är aktiverat. Blir blå är fuktioe Bluetooth fis tillgäglig. Börjar lysa är Memory Stick aväds. Släcks är Memory Stick ite lägre aväds. Täds är de optiska ehete aväds. Släcks är de optiska ehete ite lägre aväds. Lampa På Av Hårddisk um Lock Caps Lock Scroll Lock Data läses av, eller skrivs till hårddiske. Börjar lysa är siffertagetera i sifferkappsatse är aktiva. Täds är Caps Lock är aktiverad och bokstävera du skriver blir versaler (stora bokstäver). Håll ed tagete <Shift> för att skriva gemeer (små bokstäver) är Caps Lock är aktiverad. Täds är skärmskrollige ädras (dea fuktio stöds ite i alla program). Ige kommuikatio med hårddiske pågår. Slockar är bokstavstagetera i kappsatsområdet är aktiva. Slockar är bokstävera du skriver blir gemeer (små bokstäver) om du ite håller ed <Shift>-tagete). Slockar är iformatioe rör sig ormalt över skärme.

27 Aväda pekplatta 26 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet iehåller ett pekdo för att avigera på skärme - pekplatta (1). Med hjälp av dea ibyggda pekplatta ka du peka på, markera, dra, och skrolla objekt på skärme. Åtgärd Peka Beskrivig För ett figer över pekplatta för att placera pekare (2) över ett objekt. Klicka Tryck e gåg på väster kapp (3). Dubbelklicka Högerklicka Dra Skrolla Tryck två gåger på väster kapp. Tryck e gåg på höger kapp (4). I måga program visas e mey med gevägar vid högerklick. Håll väster kapp itryckt och för ett figer över platta. För figerstoppe lägs med pekplattas högerkat för att skrolla vertikalt. För figret lägs med pekplattas edre kat för att skrolla i horisotell riktig (skrollfuktioe är edast tillgäglig i program som stöder fuktioe skroll med pekplatta). Aväda specialkappar S1/S2-kappar : Du ka läka e fuktio som du utför ofta till dea sabbvalskapp. Se Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19).

28 Aväda de optiska ehete 27 Aväda di VAIO-dator Dator är utrustad med e skivehet. Se dokumetet Specificatios för detaljerad iformatio om di modell. Gör så här för att sätta i e skiva: 1 Slå på dator. 2 Tryck på utmatigskappe (1) för att öppa ehete. Lucka glider då ut. 3 Placera e skiva i mitte på lucka, med etikette väd uppåt. Se till att skiva kommer på plats med ett klick. 4 För i och stäg lucka med ett lätt tryck. Se Troubleshootig Guide om du har problem med avädige av skivor.

29 Läsa och bräa CD- och DVD-skivor Följ dessa rekommedatioer för bästa möjliga resultat vid skrivade av data ("bräig") till CD och DVD : 28 Aväda di VAIO-dator Om de data som skrivs till e skiva ska gå att läsa med e optisk ehet, måste sessioe avslutas ia skiva matas ut. Följ avisigara som levereras med programmet för att slutföra dea process. Aväd edast ruda skivor. Aväd ite skivor som har aa form (stjär-, hjärt-, eller rektagelformade osv.), eftersom detta ka skada skivehete. Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) då data skrivs till e skiva. Stäg av skärmsläckare ia du påbörjar börjar bräa e skiva för att uppå maximal skrivhastighet. Miesresideta fuktioer för skivor ka ge upphov till istabilitet i systemet, eller förlust av data. Avsluta dessa fuktioer ia du börjar bräa e skiva. Avsluta alla adra program ä bräigsprogrammet då du ska bräa e skiva. Rör aldrig vid skivas yta. Figeravtryck och damm på skivas yta ka orsaka skrivfel. Försätt aldrig di VAIO i ett eergibesparigsläge är du aväder de föristallerade programvara och meda du aväder CD-bräigsprogram. Sätt aldrig klisterlappar på skivora. Detta gör skivora obrukbara för all framtid. Ultra Speed CD-RW stöds ite. Stödjer ite DVD-RW 4x-skrivig. Stödjer följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.1 (1x hastighet) och DVD-RW versio 1.1/2x-HASTIGHET DVD-RW revisio 1.0 (1x-2x hastighet). Stödjer ite följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.2/4x-HASTIGHET DVD-RW revisio 2.0 (2x-4x hastighet). Stödjer avläsig av e 8cm skiva, me stödjer ite att skriva på e 8cm skiva.

30 Spela DVD-skivor För maximal prestada vid avspelig av DVD-skivor, följ dessa rekommedatioer. 29 Aväda di VAIO-dator Du ka spela upp DVD-skivor med hjälp av de optiska ehete och programmet WiDVD for VAIO. Se hjälpfile för WiDVD for VAIO för detaljerad iformatio. Avsluta alla öppa program ia du spelar upp e DVD-film. Aväd ite miesresideta skivprogram eller resideta program för att påskyda åtkomsttide till skivora, eftersom de ka medföra att systemet blir istabilt. Se till att skärmsläckare är avaktiverad. Regioskodera som sitter på DVD-skivor för att age vilket i lad och på vilke typ av spelare du ka spela skiva. Om det ite står '2' (Europa tillhör regio '2') eller 'all' (vilket iebär att de ka spelas var som helst i världe) på DVD-skiva eller förpackige, går det ite att spela skiva på dea spelare. Försök ite ädra regiokodsiställigara för DVD-ehete. De problem som evetuellt uppstår vid ädrig av regiokodsiställigara för DVD -ehete omfattas ite av garati. Om di dator har trådlöst LA och om trådlöst LA är aktiverat, ka uppspelig av DVD-skivor orsaka avbrott i ljud och video.

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer