Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinvaruguide. VGN-S-serien"

Transkript

1 Maskivaruguide VG-S-serie

2 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till e för maskier läsbar form. Soy Corporatio ger iga garatier avseede dea hadbok, programvara eller aa iformatio som fis häri, och friskriver sig härmed uttrycklige frå evetuella uderförstådda garatier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ädamål avseede dea hadbok, programvara eller aa såda iformatio. Soy Corporatio bär ite uder ågra omstädigheter asvar för skador av oavsiktlig, idirekt eller speciell art, oaktat om sådaa skador grudar sig på avtalsbrott eller aa förseelse, och uppstår på grud av eller i sambad med, dea hadbok, programvara eller aa iformatio häri, eller avädig av dessa. Macrovisio: Dea produkt iehåller tekologi för upphovsrättsskydd, som skyddas av patet i USA samt av aa immaterialrättslig lagstiftig. Dea tekologi för upphovsrättsskydd får edast avädas med tillåtelse frå Macrovisio, och är edast avsedd för hemavädig och aa avädig i begräsad omfattig, om ite Macrovisio beslutar aorledes. Det är förbjudet att dekryptera, modifiera och sprida källkod, likaså att deassemblera och dekompilera. I hadboke specificeras ite märkea eller. Soy Corporatio förbehåller sig rätte att är som helst och uta föregåede meddelade modifiera dea hadbok och iformatioe häri. Programvara som beskrivs häri regleras av villkore i ett separat licesavtal för avädare. Var välig observera att illustratioera i dea hadbok ite ödvädigtvis överesstämmer med di modell. Iformatio om di VAIO:s specifika kofiguratio fis i det tryckta dokumetet Specificatios.

3 2 Läs detta först EERGY STAR I egeskap av EERGY STAR-parter, har Soy tillsett att dea produkt uppfyller riktlijera för effektiv eergiavädig i programmet EERGY STAR. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program är ett iteratioellt program för att främja eergibesparigar geom att aväda datorer och kotorsutrustig. Programmet är avsett att stödja utvecklig och spridig av produkter med fuktioer som effektivt miskar eergikosumtioe. Systemet är öppet för frivillig medverka frå rörelseidkare. I fokus står kotorsutrustig som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskier och kopiatorer. Stadarder och logotyper ser likadaa ut blad deltagade atioer. EERGY STAR är registrerad som symbol i USA. Viktiga uppgifter för ägare Serieummer, modellummer och produktyckel fis på udersida av di Soy-dator. Atecka och spara umre, och uppge dem vid telefosamtal till VAIO- Lik. Se äve det tryckta dokumetet Specificatios.

4 3 Läs detta först Säkerhetsiformatio Allmät Att öppa dator, oaktat av vilket skäl, ka ge upphov till skador som ite täcks av garati. Öppa ite höljet. Risk för elchock. Service skall edast utföras av kvalificerad persoal. Förebygg risk för elchock eller brad geom att ite utsätta di VAIO-dator för reg eller fukt. Om du riger för att rapportera om e gasläcka, aväd då ite modemet eller e telefo i ärhete av läcka. Udvik att aväda modemet vid åskväder. Kotakta ärmaste Soy Service Cetre då det är dags att byta backup-batteri. Stäg av dator och all befitlig krigutrustig ia du asluter ytterligare krigutrustig. Aslut ite ätsladde förrä alla adra kablar är asluta. Se till att alltid stäga av all krigutrustig ia dator slås på. Flytta ite på dator är systemet är i Stadby-läge. De magetiska egeskapera hos vissa objekt ka få förödade kosekveser för hårddiske. De ka radera data på hårddiske och medföra fuktiosfel hos dator. Placera ite dator i ärhete av eller ovapå objekt som avger magetfält, t.ex. följade: TV-apparater Högtalare Mageter och magetarmbad

5 Audio/video-utrustig 4 Läs detta först Om utrustige placeras i ärhete av såda utrustig som avger elektromagetisk strålig ka störigar på ljud och bild uppstå. Aslutigsbarhet Aslut aldrig modem- eller telefosladdar uder kraftiga åskväder. Istallera aldrig telefojack i våtutrymme, såvida de ite är specifikt avsedda för just våtutrymme. Var försiktig vid istallerig eller modifierig av telefolijer. Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget. Rör aldrig vid telefosladdar eller ledigsklämmor som sakar isolerig är telefolije ite har kopplats ur vid ätverksgrässittet.

6 Mydighetsiformatio 5 Läs detta först Soy utfäster härmed att dea produkt uppfyller de väsetliga krave och adra tillämpliga villkor i EU-direktiv 1999/5/EC (Radio- och teletermialsdirektivet). Överesstämmelseförklarig Europeiska uioes målsättig är fri rörlighet för varor på de ire markade samt motverkade av tekiska hadelshider. Dea sträva har gett upphov till flera EU-direktiv som uppmaar tillverkare att tillse att deras produkter överesstämmer med vissa väsetliga stadarder. Tillverkara skall CE-märka sia produkter, och upprätta e "Överesstämmelseförklarig". Dessa överesstämmelseförklarigar är huvudsaklige avsedda för kotrollmydigheter och fugerar som bevis på att produktera överesstämmer med tillämpliga stadarder. Som e service för våra kuder, tillhadahåller Soy dessutom överesstämmelseförklarigara på webbplatse Om du vill söka efter samtliga överesstämmelseförklarigar som fis tillgägliga för e viss produkt skriver du bara i dess modellbeteckig i sökruta ova. De dokumet som stämmer överes med sökkriteriera visas i e lista, och ka laddas ed. Observera att tillgäglighete av överesstämmelsedokumet beror på EUdirektives omfattig, samt produktes idividuella specifikatioer. Dea produkt överesstämmer med E Klass B och E avseede avädig i följade miljöer: bostäder, kommersiella miljöer, samt lätt idustri. Dea produkt har geomgått tester och befuits uppfylla tillämpliga gräsvärde i EMC-direktivet för avädig av aslutigskablar vars lägd ej överskrider 3 meter. Läs broschyre Modem Regulatios ia du aktiverar det ibyggda modemet. De optiska ehete klassificeras som e LASERAPPARAT AV KLASS 1, och överesstämmer med säkerhetsstadarde E för laserprodukter. Reparatioer och uderhåll får edast utföras av auktoriserade tekiker frå Soy. Felaktig avädig och felaktiga reparatioer ka medföra säkerhetsrisker. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E I vissa läder är avädige av ibyggd Bluetooth begräsad eligt lag. Se broschyre Bluetooth Safety Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad.

7 6 Läs detta först Om di dator är utrustad med trådlöst ätverk: Läs broschyre Wireless LA Regulatios ia du aktiverar fuktioe trådlöst ätverk. I vissa läder är avädige av Wireless LA begräsad eligt lag. Se broschyre Wireless LA Regulatios agåede de bestämmelser som gäller för respektive lad. Fuktioe trådlöst ätverk för PC-datorer som fis ibyggd i dea dator är Wi-Fi-certifierad och överesstämmer med de specifikatioer för samdrift med adra eheter som fastställts av WECA (Wireless Etheret Compatibility Alliace).

8 Avfallshaterig för litiumjobatterier 7 Läs detta först Ta ite i skadade eller läckade litiumjobatterier. Vid livslägdes utgåg ska de omedelbart kasseras eligt gällade föreskrifter. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Byt edast ut mot ytt batteri av samma sort, eller e likvärdig sort som rekommederas av tillverkare. Kasta aväda batterier eligt tillverkares avisigar. Batteriet i dea dator ka medföra risk för brad och kemiska bräskador vid felaktig haterig. Batteriet får ej tas isär, hettas upp över 60 C, eller förbräas. Aväda batterier skall kasseras omedelbart och eligt gällade föreskrifter. Förvaras utom räckhåll för bar. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig. Kasserig av batteriet för säkerhetskopierig av itermiet Dator är utrustad med ett batteri som aväds vid säkerhetskopierig av itermiet, och som förmodlige ite kommer att behöva bytas uder produktes livslägd. Kotakta VAIO-Lik om det blir ödvädigt att byta detta batteri. Batteribyte på felaktigt sätt medför risk för explosio. Kasseras eligt gällade föreskrifter vid livslägdes slut. På vissa platser är det förbjudet att kasta litiumjobatterier och adra batterier, som ite utgör e miljöfara, i hushålls- eller företagssopora. Utyttja allmäa system för batteriisamlig.

9 Välkomme Gratulerar till ditt köp av e Soy VAIO. Soy har kombierat markadsledade tekologi för ljud, bild, databehadlig och kommuikatio för att skapa e dator av tekisk toppklass. Här är ågra av de viktigaste egeskapera: Exceptioellt god prestada. Rörlighet - Det uppladdigsbara batteriet möjliggör flera timmars avädig uta ätström. Ljud och bild av Soy-klass - LCD-skärme med högupplösig ger dig tillgåg till de seaste avacerade multimedieprogramme, spele och uderhålligsprogramme. Multimediafuktioer Stöd för såväl ljud- som video-cd/dvd. 8 Välkomme Aslutigsbar Dator är försedd med Etheret, USB 2.0 (Hög-, full- och låg hastighet) samt i.lik. i.lik är ett dubbelriktat digitalt grässitt för datautbyte. Med Memory Stick ka du ekelt överföra och dela med dig av digital iformatio till kompatibla produkter. Trådlös tekologi Tack vare tekologiera Bluetooth och trådlöst LA (IEEE b/g) ka kommuikatioe ske uta kablar eller sladdar. Widows - Dator iehåller operativsystemet Microsoft Widows XP Professioal med Service Pack 1a. Kommuikatioer - Aväd populära olietjäster, säd och ta emot e-post och surfa på ätet. Förstklassig kudsupport - Om du har problem med dator går du bara till webbplatse VAIO-Lik för att hitta e evetuell lösig: Vi vill dock be dig att först försöka hitta lösige på problemet i dea hadbok, de tryckta hadledige Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, eller de hadböcker och hjälpfiler som hör till krigutrustig och program, ia du kotaktar VAIO-Lik.

10 Dokumetatio 9 Välkomme Dokumetatioe består dels av tryckt iformatio, och dels av avädarhadböcker i elektroisk form som du läser på dator. Bruksavisigara ka hittas på ditt skrivbord via ikoe My Ifo Cetre. Uder My Ifo Cetre, klickar du på ikoe My Documetatio för att se bruksavisigara. Tryckt dokumetatio Broschyre Gettig Started, där du hittar e kort beskrivig av vad som fis i kartoge, samt avisigar om hur du moterar och istallerar dator. Bladet Specificatios som iehåller e specifikatiostabell, e lista över medföljade program, samt e översikt över alla kotakter. E Guide to Troubleshootig ad Recoverig your VAIO System, där du fier lösigar för valiga problem, e förklarig hur du återställer ditt datasystem om du behöver och iformatio om VAIO-Lik. Garativillkor frå Soy; Broschyre Safety Regulatios; Broschyre Modem Regulatios; Broschyre Wireless LA Regulatios; Broschyre Bluetooth Regulatios som hadlar om Bluetooth-fuktioe.

11 10 Välkomme Elektroisk dokumetatio Klicka på skrivbordsikoe, seda My Documetatio för att se VAIO bruksavisigar. Maskivaruguide (dea hadbok) förklarar di VAIOs fuktioer i detalj, hur du tryggt och säkert aväder dessa fuktioer, asluter krigutrustig, uppgraderar di dator och mer. Programvaruguide beskriver hur du registrerar di VAIO, programvara som fis tillgäglig med VAIO-system, hur du ädrar iställigar, hur du haterar drivrutier och mer. My Documetatio ger dig också: Hjälpfiler om hur du läser bruksavisigara. Viktig iformatio om di dator, i form av oterigar och meddelade. My Ifo Ceter ger dig också: My Software Käer du dig kreativ? Klicka på dea iko för att få e översikt över dia program och ta e titt på våra uppgraderigsalterativ. My VAIO essetials Vill du utöka fuktioera i VAIO? Klicka på dea iko och ta e titt på kompatibla tillbehör. My Websites Klicka på dea iko och ta e titt på våra mest populära webbsidor. My ISP Klicka på dea iko för att få iformatio om erbjudade frå våra parters och få tillgåg till Iteretvärlde. Adra källor 1 Se äve Olie Help för det program du aväder, där du hittar detaljerad iformatio om programmets egeskaper, samt felsökigshjälp. 2 Besök där du hittar hadledigar för VAIO-program.

12 Ergoomisk iformatio 11 Välkomme Du kommer förmodlige att aväda di bärbara dator i flera olika miljöer. Täk om möjligt på följade ergoomiska faktorer, såväl vid statioära som bärbara arbetsstatioer: Dators positio Placera dator direkt framför dig (1). Håll uderarmara vågrätt (2) med hadledera i ett eutralt, bekvämt läge (3) är du aväder tagetbordet, pekplatta eller de extera muse. Låt överarmara häga ed lägs med sidora på ett aturligt sätt. Ta pauser med jäma mellarum då du arbetar med dator, Alltför mycket datoravädig ka orsaka späigar i muskler och seor. Möbler och hållig Aväd e stol med gott stöd för rygge. Justera stole så, att dia fötter står rakt och jämt på golvet. Ett fotstöd ka öka komforte i vissa fall. Sitt i avslappad och upprätt ställig, och udvik att kuta rygge eller att luta dig för lågt bakåt.

13 12 Välkomme Vikel på datorskärme Skärme är ställbar - pröva dig fram tills du hittar rätt vikel. Geom att vikla skärme rätt ka du miimera riske för asträgda ögo och muskler. Justera äve skärmes ljusstyrka. Ljus Välj e plats där ljuset frå föster och lampor ite ger upphov till irriterade reflexer i skärme. Aväd idirekt ljussättig för att udvika ljusa fläckar på skärme. Det fis också tillbehör till skärme att köpa, som miskar irriterade reflexfeome. Riktig ljussättig skapar e bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö. Placerig av exter bildskärm Placera evetuell exter bildskärm på bekvämt avståd för ögoe. Tillförsäkra att skärme befier sig i ögohöjd eller aige lägre är du sitter framför de.

14 Aväda di VAIO-dator 13 Aväda di VAIO-dator är du har läst och följt avisigara i de tryckta hadledige Gettig Started och dokumetet Specificatios ka du börja aväda di dator säkert och med självförtroede. Läs vidare för att få ut så mycket som möjligt av di VAIO-dator. Asluta dator till e strömkälla (págia 14) Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19) Säker avstägig av dator (págia 21) Aväda tagetbordet (págia 22) Aväda pekplatta (págia 26) Aväda specialkappar (págia 26) Aväda de optiska ehete (págia 27) Aväda PC-kort (págia 33) Aväda Memory Stick (págia 36) Aväda modemet (págia 40) Bluetooth (págia 42) Aväda trådlöst ätverk (WLA) (págia 48) Aväda eergisparläge (págia 56) Eergihaterig med VAIO Power Maagemet (págia 59)

15 14 Aväda di VAIO-dator Asluta dator till e strömkälla Såväl ätadapter som uppladdigsbart batteri ka avädas som strömkällor. Aväda ätadapter Gör så här då du aväder ätadapter: 1 Aslut de kabel som är fäst i ätadapter (1) till DC I-aslutige (2) på dator. 2 Aslut ea äde av ätsladde (3) till ätadapter. 3 Aslut de adra äde av ätsladde till ett ätuttag (4). ätadapters lysdiod lyser gröt (5). Dator skall edast avädas tillsammas med de medföljade ätadapter. ätadapter måste kopplas ur för att fullstädigt bryta huvudströmme till dator. Försäkra dig om att det är lätt att komma åt ätuttaget.

16 Aväda batteriet Batteriet som levereras med dator är ite fulladdat vid iköpstillfället. 15 Aväda di VAIO-dator Vissa uppladdigsbara batterier möter ite Soys kvalitet och säkerhetsstadard. Av säkerhetsskäl fugerar dea otebook edast med äkta Soy-batterier som är skapade för dea modell. är e aa sorts batterier istalleras, laddas ite batteriet och di otebook fugerar ite. Ett verktyg fis istallerat på di maski som kotrollerar om du aväder ett äkta Soy-batteri som skapats för dea modell. är ett aat slags batteri upptäcks och di otebook: 1. är avstägd eller i Hiberate-läge: startar ite di dator och batteriet laddas ite. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. 2. är påslage: ser du följade popup-meddelade: This battery caot be used with your computer. Please use oly geuie Soy batteries compatible with this computer. Click "OK" to put your computer ito Hiberate mode. Whe your computer hiberates, remove the battery, ad isert a geuie Soy battery. Klicka på OK. Di dator går i i Hiberate-läge. Ersätt batteriet med ett äkta Soy-batteri. Ta ite bort de opiska diske frå de optiska drivehete och motera batteriet samtidigt. Om du aväder de optiska drivehete är batteriet moterats, är det möjligt att facket på de optiska ehete slår mot skrivbordet är du öppar det.

17 16 Aväda di VAIO-dator Motera batteriet Gör så här för att motera i batteriet: 1 För i batteriet i facket (1) tills det klickar på plats. 2 För låsspärre (2) till postioe Lock för att säkra batteriet i dator. 3 För lossigsreglaget (3) till positioe Release. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

18 17 Aväda di VAIO-dator Ladda batteriet Gör så här för att ladda batteriet: 1 Aslut ätadapter till dator. 2 Sätt i batteriet Dator börjar automatiskt ladda batteriet (batteriidikator blikar med dubbelsekveser meda batteriet laddas). Beroede på modell är di dator försedd med e eller två batteriidikatorer. Status för batteriidikator På Estaka blikigar Dubbelblikigar Av Betyder att Dator drivs av ström frå batteriet. Strömme i batteriet håller på att ta slut. Batteriet laddas. Dator drivs av ström frå ätuttaget. är strömme i batteriet är på upphällige blikar både batteriidikator och strömidikator. Se till att batteriet sitter i dator är de är direktaslute till ätström. Batteriet fortsätter att ladda meda du aväder dator. Om batteriivå faller uder 10 % ska du atige asluta ätadapter för att ladda upp batteriet ige, eller stäga av dator och sätta i ett fulladdat batteri. Batteriet som levereras med dator är ett litiumjobatteri och ka laddas upp är som helst. Att ladda upp ett batteri som är delvis urladdat påverkar ite batteriets livslägd. Batteriidikator lyser är du aväder batteriet som strömkälla. är batteriets livslägd håller på att ta slut börjar både batteriidikator och strömidikator att blika. Vissa program och viss krigutrustig medger ite att dator går i i läget Hiberate (viloläge) es är batterilivslägde håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta, och aktivera eergihaterigsläge som Stadby eller Hiberate mauellt för att udvika att data går förlorade vid batteridrift. är dator är direkt aslute till ett ätuttag och har ett batteri isatt i batterifacket aväder de ätuttaget som strömkälla.

19 18 Aväda di VAIO-dator Avlägsa batteriet Gör så här för att avlägsa batteriet: 1 Stäg av dator och stäg lucka. 2 För låsspärre (1) till positioe Ulock. 3 Fatta lossigsreglaget (2) eligt avisigara och för det i agive riktig. För seda batteriet i riktig bort frå dator. Om dator är aslute till ätström med ätadapter, går det bra att ta bort batteriet uta att stäga av dator. Data ka förloras om du avlägsar batteriet meda dator är påslage och ite aslute till ätadapter eller om du avlägsar batteriet meda dator är i läge Stadby.

20 Istallera dator med Soy otebook Setup 19 Aväda di VAIO-dator Verktyget Soy otebook Setup ger dig tillgåg till systemiformatio och systemiställigar, samt låter dig aktivera löseordsskydd för di VAIO. Gör så här för att aväda Soy otebook Setup: 1 Klicka på kappe Start i aktivitetsfältet i Widows. 2 Uder All Programs väljer du Soy otebook Setup och klickar därefter på Soy otebook Setup. Föstret Soy otebook Setup visas. Flik About This Computer Iitial Settig Power O Password Device S-kappar (beroede på modell) Aslut och visa (beroede på modell) Beskrivig Visar systemiformatio, iklusive mieskapacitet, serieummer och BIOS-versio. Väljer prioritetsordig för diskeheter och maskivarueheter då du laddar operativsystemet. Du ka age hårddiske såväl som adra eheter som är asluta till dator. Du ka äve ädra volyme på de ljud som spelas upp är operativsystemet laddas. Här ställer du i ett löseord för att skydda di dator. Om du väljer detta alterativ måste du alltid komma ihåg löseordet. Om du glömmer bort löseordet ka du ite ädra dea iställig lägre, och det kommer ite att gå att starta dator. Avaktiverar portar eller maskivarueheter för att frisätta resurser för systemet. Om du vill ädra portiställigar väljer du e port och klickar på Settigs i flike Device. Du ka läka e fuktio som du ofta utför till S1-kappe (kappe bredvid power-kappe). I Soy otebook Setup fis vissa fuktioer föriställda: Stadby, Hiberate, Exteral Display, Lauch Applicatio. Om Bluetooth-fuktioe istalleras, visar ytterligare ett alterativ i rullgardislista: Waitig for receivig files (Bluetooth Commuicatio). är du asluter di dator till e exter bildskärm, hittas de extera ehete som stadard automatiskt och Hotkey Utility visas automatiskt på bildskärme. Om du vill avaktivera dea fuktio eller ädra iställigara ka du göra det uder dea flik.

21 20 Aväda di VAIO-dator Automatisk ljusstyrka (beroede på modell) Statio/Portreplikator (beroede på modell) Bass boost (beroede på modell) S1 S2-kappar (beroede på modell) Ljussesorera käer som stadard av ljusstyrka utifrå och bildskärmes ljusstyrka justeras därefter. Dea iställig fugerar edast är bildskärme är iställd till läget automatisk ljusstyrka. Tryck på kappe brightess för att ställa i bildskärme till läget automatisk ljusstyrka. Du ka justera de automatiska ljusstyrkas geerella ivå uder dea flik. Det fis 3 möjligheter: Brightest, Stadard och Darkest. Du ka välja om du vill ha digital och/eller aalog utmatig i högtalare och optisk utmatig för dockigsstatio/portreplikator. Slår på och av fuktioe Bass Boost (edast med hörlurar). För att testa effekte av fuktioe Bass Boost markerar du e ljudfil och spelar upp de. För iställig av fuktioer för kappara S1/S2 som sitter bredvid tagetbordet, frå e rullgardislista. Välj Exteral Display och klicka på Advaced för att ställa i skärmalterative*. Beroede på modell. Läs det tryckta dokumetet Specificatios för ytterligare iformatio. 3 Välj de flik som iehåller iställige du vill ädra på. 4 Klicka på OK är du är färdig. Iställige är u ädrad. För ytterligare iformatio om varje alterativ klickar du på Help på skärme Soy otebook Setup så att hjälpfile visas. Om du öppar Soy otebook Setup som avädare med begräsad åtkomst så kommer edast flike About This Computer att syas.

22 Säker avstägig av dator Det är viktigt att du stäger av dator på rätt sätt så att du ite blir av med data som du ite sparat. Så här stäger du av dator: 1 Stäg av evetuell krigutrustig som är aslute till dator. 2 Klicka på kappe Start. 3 Klicka på Tur Off Computer. Föstret Tur off computer visas. 21 Aväda di VAIO-dator 4 Klicka på Tur Off. 5 Svara på de uppmaigar som visas, om att spara dokumet eller täka på adra avädare, och väta på att di dator stägs av automatiskt. Strömidikator släcks. Se de tryckta hadledige Troubleshootig guide om du har problem med avstägige av dator.

23 Aväda tagetbordet 22 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet är sarlikt de tagetbord som hör till statioära datorer, me har ågra extra tageter för sådaa fuktioer som är specifika för bärbara datorer. Besök Widows Help ad Support Ceter för mer iformatio om stadardtagetera. Webbplatse VAIO-Lik ( iehåller också ordförklarigar, för att uderlätta avädadet av tagetbordet. Kombiatioer och fuktioer med <F>-tagete Kombiatioer/ Fuktio <F> + <Esc> : Stadby-läge Fuktioer Försätter systemet i Stadby, som är ett eergibesparade läge. Tryck på vilke taget som helst för att aktivera systemet ige. <F> + (F2): högtalarbrytare Slår omväxlade av och på de ibyggda högtalare. <F> + (F3/F4): högtalarvolym <F> + (F5): reglera ljusstyrka (er) <F> + (F6): reglera ljusstyrka (upp) <F> + (F7)*: byta till exter bildskärm <F> + (F12): Hiberate Justerar de ibyggda högtalares volym. För att höja volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F4> och seda eller. För att säka volyme för de ibyggda högtalara och/eller hörlurara e ivå trycker du på <F>+<F3> och seda eller. Miskar ljusstyrkas itesitet. Ökar ljusstyrkas itesitet. Aväds för att växla mella LCD-skärme, e exter visigsehet (bildskärm eller TV, beroede på vilke som u är aslute) eller samtidig visig på LCD-skärme och de extera visigsehete. Dea fuktio ka edast avädas av de förste avädare som loggar i, och kommer ite att fugera med ett adra avädarkoto. Detta läge sparar mest eergi. är du utför detta kommado sparas systemets och krigutrustiges aktuella status till hårddiske, varefter strömme till systemet stägs av. Återställ systemet till det ursprugliga läget geom att slå på strömme med power-kappe. Mer iformatio om eergihaterig hittar du i avsittet Aväda eergisparläge (págia 56).

24 23 Aväda di VAIO-dator Kombiatioer/ Fuktio <F> + <B> Fuktioer Aktiverar BassBoost. Detta iebär att bases ljudivå är förstärkt vid samtliga ljudivåer, uta att adra frekveser förvrägs (edast med hörlurar).! * Dea fuktio ka edast avädas av de första avädare som loggar i. De kommer ite att fugera efter växlig till ett aat avädarkoto. Om e aa avädare vill byta visigsehet till e exter bildskärm eller TV, aväder ha bildskärmsegeskapera för att byta till e exter bildskärm eller TV. Vissa fuktioer är ite tillgägliga förrä Widows har startats.

25 24 Aväda di VAIO-dator Felsökig för ljud Det hörs iget i högtalara Högtalarvolyme ka vara för lågt iställd. Tryck på <F>+<F4> och därefter eller för att höja volyme. Om dator drivs med batteri - kotrollera att batteriet är korrekt isatt och laddat. Vissa program har iter volymkotroll. Om du aväder ett sådat, kotrollerar du att volyme är tillräckligt högt ställd. Kotrollera volymkotrollera i Widows.

26 25 Aväda di VAIO-dator Idikatorer Idikator Ström Batteri Trådlöst ätverk Bluetooth-idikator Memory Stick Pro Diskettehetsidikator Fuktioer Power o: gröt ljus. Stadby: blikar mörkorage. Ager batteriets status. Börjar lysa är trådlöst ätverk är aktiverat. Slås av är trådlöst ätverk ite är aktiverat. Blir blå är fuktioe Bluetooth fis tillgäglig. Börjar lysa är Memory Stick aväds. Släcks är Memory Stick ite lägre aväds. Täds är de optiska ehete aväds. Släcks är de optiska ehete ite lägre aväds. Lampa På Av Hårddisk um Lock Caps Lock Scroll Lock Data läses av, eller skrivs till hårddiske. Börjar lysa är siffertagetera i sifferkappsatse är aktiva. Täds är Caps Lock är aktiverad och bokstävera du skriver blir versaler (stora bokstäver). Håll ed tagete <Shift> för att skriva gemeer (små bokstäver) är Caps Lock är aktiverad. Täds är skärmskrollige ädras (dea fuktio stöds ite i alla program). Ige kommuikatio med hårddiske pågår. Slockar är bokstavstagetera i kappsatsområdet är aktiva. Slockar är bokstävera du skriver blir gemeer (små bokstäver) om du ite håller ed <Shift>-tagete). Slockar är iformatioe rör sig ormalt över skärme.

27 Aväda pekplatta 26 Aväda di VAIO-dator Tagetbordet iehåller ett pekdo för att avigera på skärme - pekplatta (1). Med hjälp av dea ibyggda pekplatta ka du peka på, markera, dra, och skrolla objekt på skärme. Åtgärd Peka Beskrivig För ett figer över pekplatta för att placera pekare (2) över ett objekt. Klicka Tryck e gåg på väster kapp (3). Dubbelklicka Högerklicka Dra Skrolla Tryck två gåger på väster kapp. Tryck e gåg på höger kapp (4). I måga program visas e mey med gevägar vid högerklick. Håll väster kapp itryckt och för ett figer över platta. För figerstoppe lägs med pekplattas högerkat för att skrolla vertikalt. För figret lägs med pekplattas edre kat för att skrolla i horisotell riktig (skrollfuktioe är edast tillgäglig i program som stöder fuktioe skroll med pekplatta). Aväda specialkappar S1/S2-kappar : Du ka läka e fuktio som du utför ofta till dea sabbvalskapp. Se Istallera dator med Soy otebook Setup (págia 19).

28 Aväda de optiska ehete 27 Aväda di VAIO-dator Dator är utrustad med e skivehet. Se dokumetet Specificatios för detaljerad iformatio om di modell. Gör så här för att sätta i e skiva: 1 Slå på dator. 2 Tryck på utmatigskappe (1) för att öppa ehete. Lucka glider då ut. 3 Placera e skiva i mitte på lucka, med etikette väd uppåt. Se till att skiva kommer på plats med ett klick. 4 För i och stäg lucka med ett lätt tryck. Se Troubleshootig Guide om du har problem med avädige av skivor.

29 Läsa och bräa CD- och DVD-skivor Följ dessa rekommedatioer för bästa möjliga resultat vid skrivade av data ("bräig") till CD och DVD : 28 Aväda di VAIO-dator Om de data som skrivs till e skiva ska gå att läsa med e optisk ehet, måste sessioe avslutas ia skiva matas ut. Följ avisigara som levereras med programmet för att slutföra dea process. Aväd edast ruda skivor. Aväd ite skivor som har aa form (stjär-, hjärt-, eller rektagelformade osv.), eftersom detta ka skada skivehete. Dator får ite utsättas för våld (skakigar, slag eller stötar) då data skrivs till e skiva. Stäg av skärmsläckare ia du påbörjar börjar bräa e skiva för att uppå maximal skrivhastighet. Miesresideta fuktioer för skivor ka ge upphov till istabilitet i systemet, eller förlust av data. Avsluta dessa fuktioer ia du börjar bräa e skiva. Avsluta alla adra program ä bräigsprogrammet då du ska bräa e skiva. Rör aldrig vid skivas yta. Figeravtryck och damm på skivas yta ka orsaka skrivfel. Försätt aldrig di VAIO i ett eergibesparigsläge är du aväder de föristallerade programvara och meda du aväder CD-bräigsprogram. Sätt aldrig klisterlappar på skivora. Detta gör skivora obrukbara för all framtid. Ultra Speed CD-RW stöds ite. Stödjer ite DVD-RW 4x-skrivig. Stödjer följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.1 (1x hastighet) och DVD-RW versio 1.1/2x-HASTIGHET DVD-RW revisio 1.0 (1x-2x hastighet). Stödjer ite följade DVD-RW-skivor: DVD-RW versio 1.2/4x-HASTIGHET DVD-RW revisio 2.0 (2x-4x hastighet). Stödjer avläsig av e 8cm skiva, me stödjer ite att skriva på e 8cm skiva.

30 Spela DVD-skivor För maximal prestada vid avspelig av DVD-skivor, följ dessa rekommedatioer. 29 Aväda di VAIO-dator Du ka spela upp DVD-skivor med hjälp av de optiska ehete och programmet WiDVD for VAIO. Se hjälpfile för WiDVD for VAIO för detaljerad iformatio. Avsluta alla öppa program ia du spelar upp e DVD-film. Aväd ite miesresideta skivprogram eller resideta program för att påskyda åtkomsttide till skivora, eftersom de ka medföra att systemet blir istabilt. Se till att skärmsläckare är avaktiverad. Regioskodera som sitter på DVD-skivor för att age vilket i lad och på vilke typ av spelare du ka spela skiva. Om det ite står '2' (Europa tillhör regio '2') eller 'all' (vilket iebär att de ka spelas var som helst i världe) på DVD-skiva eller förpackige, går det ite att spela skiva på dea spelare. Försök ite ädra regiokodsiställigara för DVD-ehete. De problem som evetuellt uppstår vid ädrig av regiokodsiställigara för DVD -ehete omfattas ite av garati. Om di dator har trådlöst LA och om trådlöst LA är aktiverat, ka uppspelig av DVD-skivor orsaka avbrott i ljud och video.

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien PCG-K-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-TR-serien PCG-Z1-serien PCG-V505-serien PCG-TR-serie PCG-Z1-serie PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien

Maskinvaruguide. PCG-V505-serien PCG-V505-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien Maskinvaruguide PCG-K-serien Läs detta först För kännedom: n 2 Läs detta först 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 1092 Deluxe CT Kombiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio 900S Kombiatiospis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo- eller körsbärssylt

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadbok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 90 Iduktio G5 SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttbuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 burk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner:

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner: Tekiska specifikatioer Skrivarspecifikatioer Systemspecifikatioer Utskriftshastighet 65 sidor/miut (A4) 36 sidor/miut (A3) Uppvärmigstid Midre ä 420 sek. Utskriftsupplösig Max.: 600 x 1 800 dpi Tid till

Läs mer

Teknisk Handbok Smart Call 950i

Teknisk Handbok Smart Call 950i Tekisk Hadbok Smart Call 950i Versio 2.15 2 Obs! Mist 12 V vid alla apparater, vid full belastig 1 Revisioshistorik Versio Datum Amärkig 2.15 2004-03-04 730 Larmupprepigsblockerigstid 3 Obs! Mist 12 V

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio Professioal+ FX 100 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo-

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning Diskmaskier Våre 2009 Sparsammare: Frå 8 liter vatte och bara 0,60 kwh elförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: 14 stadardkuvert Miele iebär

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system

Subsystem. Klasser är ett bra sätt att organisera små system. Klasser är för små enheter för att organisera stora system Desig av subsystem Subsystem Klasser är ett bra sätt att orgaisera små system Klasser är för små eheter för att orgaisera stora system Större eheter behövs för orgaiserige Subsystem Sex priciper diskuteras

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-X505-serien

Maskinvaruguide. VGN-X505-serien N Maskinvaruguide VGN-X505-serien n 1 N Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1200 Iduktio SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller körsärssylt

Läs mer